Kraftig ökning av sköldkörtelcancer och muncancer

publicerad 24 maj 2016
- Mona Nilsson

radiation-from-smartphone-600px1

Antalet människor som får cancer i sköldkörteln och i munnen ökar kraftigt i Sverige under senare år. Det visar siffror som Strålskyddsstiftelsen tagit fram från cancerregistret. Särskilt sköldkörtelcancer ökar dramatiskt under enbart de senaste sex åren, vilket  sammanfallit med den ökande användningen av så kallade smartmobiler.

Text: Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen

Enbart mellan år 2008 och 2014 har antalet människor som får sköldkörtelcancer varje år ökat, från 388 fall år 2008 till 662 fall år 2014. Det är en ökning med 70%. Allra störst  har ökningen varit bland kvinnor.

tyroid_sweden_incidence_1986-2014_0-85years

Västra Götalandsregionen redovisar en ökning med 190%, sedan 2009. Det är nästan en tredubbling av antalet personer som fått en sköldkörtelcancerdiagnos, från 85 fall till 248 fall på endast fem år (se diagram nedan).

vastra_gotaland_1986-2014_skoldkortel_alla_fall

Även cancer i munnen, i mellansvalget och tungcancer ökar. Under de senaste sex åren, mellan 2008 och 2014, har antalet personer som får cancer på tunga, i munnen och i mellansvalget[1] varje år ökat med 35%, från 573 individer till 779. Jämfört med år 2000 har antalet fall ökat med 84%. Ökningen har varit allra störst bland män (se diagram nedan).

cancer_sweden_tunga_munannanelospec_mellansvalg_1086_2014_alla

Sammanlagt fick 1441 personer cancer i sköldkörtel, tunga, munnen eller mellansvalget år 2014 att jämföra med 961 personer så sent som 2008 (+50%).

Smartmobiler ger högre exponering i mun och hals

Under samma period har användningen av så kallade smartmobiler ökat kraftigt och blivit mycket populära. Smartmobiler från bland annat Apple ger en annorlunda exponering jämfört med äldre vanliga mobiltelefonmodeller som hade enbart antenn överst på mobilen. Många nyare så kallade smartmobiler, exempelvis Iphone, har antenner både överst och nederst på mobilen. Det leder till att mun och halsområdet, exempelvis sköldkörteln, blir betydligt högre exponerat för mikrovågsstrålning än vad som var fallet tidigare .

Apples Iphone som har blivit en stor säljsuccé introducerades i Sverige år 2008.

Forskningen visar cancerogena mekanismer

Forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner orsakar oxidativ stress och skadar cellers DNA. En genomgång av tillgänglig forskning visade år 2015 att 93 av 100 undersökningar visat att strålningen orsakar oxidativ stress, som är en etablerad mekanism bakom bland annat cancerutveckling. Den internationella forskargruppen bakom genomgången drog slutsatsen att det kan anses ”övertygande bevisat” att strålningen orsakar oxidativ stress, och därför bör erkännas som en av de viktigaste mekanismerna bakom strålningens skadeverkningar.[2]

Djurförsök bekräftar cancereffekter

En stor djurstudie, finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten, bekräftade även 2015 att mobilstrålning (3G) främjar tumörtillväxt. De största cancerfrämjande effekterna sågs redan vid 0,04 W/kg att jämföra med gränsvärdet som är 2 W/kg, som alltså är 50 gånger högre.  Tidigare forskning från Wiens Universitet har observerat DNA-skador på celler vid 0,05W/kg från 3G.

Mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B, av IARC vid WHO mot bakgrund av upprepad forskning som visat attmobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Ledande svenska och internationella forskare på området anser att cancerklassningen bör skärpas till klass 2B eller klass 1, cancerogen för människa.

Varningstexter behövs och allmänheten måste informeras

mobilencancerStrålskyddsstiftelsen har upprepat påtalat behovet av bred information till allmänheten om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik och att varningstexter behövs på all utrustning som avger mikrovågsstrålning, liknande de som finns på cigarettpaketen. Särskilt föräldrar och personer som arbetar med barn bör informeras om de särskilda riskerna för barn, eftersom det är väl etablerat att barn är särskilt känsliga för cancerogena faktorer och även absorberar mer strålning vid användning av mobiler. Mobilindustrin bör förbjudas att marknadsföra tekniken mot barn. Mobiltelefoner, surfplattor och trådlösa nätverk bör förbjudas i skolan och förskolan.

Text: Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen

Källa cancerstatistik: Socialstyrelsens statistikdatabas

[1] Socialstyrelsens diagnoskoder 141 (tunga), 144 (munnen eller annan ospecificerad del) och 145 (mellansvalget)

[2] Trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Övertygande bevis


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Frekvensbandet för 3G och 4G mobiler ligger inom samma frekvensområde som en mikrovågsugn…ju högre frekvens, ju farligare är mobilen…som dessutom sänder ut “onaturliga” digitala pulståg som är mycket mer genomträngande än sinusvågor, som är att betrakta som analoga och naturliga. Så i princip håller mänskligheten på att bygga in sig i en jättemikro..!..hm..det är nog därför vi har fått ett varmare klimat…haha…nä skämt åsido, gå tillbaks 450 mhz bandet, då blir masterna färre och världen blir lite mindre farlig för hälsan…tror jag, är väl bäst att tillägga..

  • En förfärlig statistik. Jag vill också påpeka att strålningen är ännu starkare från bärbara hemtelefoner (DECT) där basen strålar hela tiden (om det inte är eco-telefon).Många kvinnor pratar länge i telefon. Dessutom strålar det alltså utan att prata i telefonen. Jag vill ha ett direkt förbud mot försäljning av denna beskrivna telefon!

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *