Marcel Westerlund: Sverige i partnerskap med Ryssland bättre än med NATO

publicerad 6 maj 2016
- av NewsVoice
USA:s militärbaser placeras nära Ryssland
Marcel Westerlund
Marcel Westerlund – Pressfoto

DEBATT. Ryssland är en naturlig militärstrategisk partner, men risken är stor att Sverige istället dras in i ett krig efter påtryckningar från USA, NATO och EU, parter som knappast sklle rädda Sverige. Det skriver Marcel Westerlund som är psykiatriker och forensiker vid Midatlantic Wellness Institute. Westerlunds artikel publiceras samma dag som tre forskare i en debattartikel i DN skriver att en undersökning visar att NATO-anhängarna för första gången är fler än motståndarna.

Text: Marcel Westerlund (Linkedin), Palmerston North, Nya Zeeland

Sverige står inför ett av sina allra svåraste ögonblick sedan Magnus Ladulås lade grunden till det som blev allemansrättens land. Det enormt reducerade svenska försvaret klarar idag inte längre sina basuppgifter. För att människor som bor i eller kommer till Sverige ska få fortsätta att ha rätten till demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet och lika människovärde, krävs en vilja att försvara de mänskliga rättigheterna.

Tyvärr finns det ingenting som säkerställer att vissa politiska partier och en relativt omfattande grupp av människor vill försvara denna mångfald.

Omvärlden med Ryssland i spetsen måste också fråga sig om utraderandet av det svenska försvaret är en medveten politisk strategi. Frågan är varför?

Militärstrategiskt finns idag endast en armé i Skandinavien som anses har kapacitet att skydda och försvara sitt land. Det landet är Finland. Skulle Sverige befinna sig i krig om två år som den avgående arméchefen Anders Brännström, varnat för, finns inga tecken på att något av de övriga nordiska länderna kommer till Sveriges undsättning. Ett skäl till detta är naturligtvis Sveriges utrikespolitik och attityd mot sina grannländer, men också historiska fakta som visar att Sverige politiskt och militärt svek sina nordiska bröder grovt under andra världskriget.

Statistiken är tydlig och frågan är självklart om Sverige överhuvudtaget ska ha kvar något försvar. De få förband som finns kan bara försvara strikt utvalda platser som t.ex Stockholm. Bara flygvapnet och vissa specialförband anses ha någon avgörande betydelse militärt. Skulle svåra inrikespolitiska strider bryta ut eller ett angrepp ske utifrån, måste resurserna självklart omfördelas med stor vånda.

Att de högsta militära cheferna börjat avgå ger ytterligare anledning till oro. De varken vill eller kan ta ansvar för att försvara ett land som politikerna gjort till ett internationellt åtlöje. Stora delar av Sverige kan idag räkna med att lämnas åt sitt öde. Konsekvensen blir att du måste fundera på vart du bor och hur säker denna plats egentligen är i orostider.

Ett medlemskap i NATO har har debatterats, men politikerna har hävdat Sveriges rätt till alliansfrihet. I den här artikeln vill jag inte analysera konsekvenserna av ett medlemskap i NATO, utan istället ett alternativ som självklart inte har något allmänt stöd, men som genom olika scenarios plötsligt kan te sig fullt logiskt och t.o.m självklart.

Innan vi tittar på vad det alternativet är ska vi se på nedmonteringen av det svenska försvaret, en statistik som självklart oftast undanhålls medborgarna.

Utvecklingen sedan 1975 i antalet brigader (1 brigad är 5600
soldater):

1975 31 st
1995 15 st
2004 4 st
2007 2 st

Marina stridskrafter 2014:

Ubåtar 4 st (endast 2 st i drift)
Ytstridsfartyg 7 st
Minröjningsfartyg 7 st
Stödfartyg 2 st
Ubåtsräddningsfartyg 1 st
Signalspaningsfartyg 1 st
Amfibiebataljon 1 st
Marin logistik bataljon 1 st

Flyg- och helikopterflottiljer:

F 7 – Skaraborgs flygflottilj (1940-)
F 17 – Blekinge flygflottilj (1944-)
F 21 – Norrbottens flygflottilj (1941-)
LSS – Luftstridsskolan (2005-)
Hkpflj – Helikopterflottiljen (1998-)
1. hkpskv – Norrlands helikopterskvadron (2000-)
2. hkpskv – Andra helikopterskvadronen (2009–)
3.hkpskv – Tredje helikopterskvadronen (2004-)

Konsekvenser av en allians med Ryssland

Ryssland har självklart anledning till oro när man ser på Sveriges utveckling sedan 1975. Borta är Rysslands granne som kunde garantera alliansfrihet och en buffertzon mot väst. Den starkt växande strömmen av militanta islamister och mängden av välorganiserade terrorister i Sverige, bekymrar naturligtvis inte bara väst utan också Ryssland.

Samtidigt finns i Sverige också en politisk instabilitet som av naturliga skäl varken imponerar på USA, Israel eller Ryssland. På kort tid har Sverige lyckats göra sig till politisk ovän med två ärkefiender, Israel och Saudiarabien. Samtidigt har den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen på bara drygt ett år registrerat det lägsta stödet i svensk modern historia.

Vilka alternativ funderar Kreml på med en politiskt så instabil granne?

Innan president Putin svalt morgonkaffet finns ett militärstrategiskt gyllene tillfälle för Ryssland att inta Gotland och göra ön till en hörnsten i det yttre försvaret mot NATO och USA.

De politiska konsekvenserna kan Kreml beteckna som överkomliga. Sveriges försvar har i stort sett bara några hundra man stationerade på Gotland och utöver eventuella luftstrider och tillfälliga stridskontakter med svenska jägar- och amfibieförband, finns det ingenting för Kreml att oroa sig över.

I takt med Rysslands ökande oro för ett svensk medlemskap i NATO, kan man mycket väl agera preventivt. Ett sådant angrepp skulle kunna leda till ett påskyndat svenskt NATO-medlemskap, men med EU’s och NATO’s långsamma papperskvarn finns egentligen inte mycket att oroa sig över ur rysk synvinkel.

Senaste åren har Ryssland har också upprustat sitt försvar enormt jämfört med Sverige och flygstridskrafterna har skaffat viktig erfarenhet från strider i bl.a Syrien. När NATO till sist agerar har Ryssland cementerat sin närvaro på Gotland likt Israel gjort på Golanhöjderna i södra Syrien.

Vem skulle vilja inleda ett krig för att återta Gotland?

Knappast en enda offentlig miljöpartist, vänsterpartist eller socialdemokrat skulle visa något intresse att i handling försvara de demokratiska principer de så frekvent nyttjat. Sverige skulle självklart mobilisera, men precis som under första och andra världskrigets inledning skulle allt redan vara försent.

Hur ska Sverige agera för att undvika en rysk intervention?

Det mest logiska är självklart att diskutera en icke angreppspakt, gemensam allians och en strategi mot växande terrorism. Med en miljon muslimer i Sverige har verkligheten plötsligt kommit ikapp politikerna. En revolt av hemvändande ISIS-krigare och lokala islamister skulle mycket fort eskalera utom all kontroll. Är det något som gagnar vår mäktiga granne i öst?

Samtidigt utvecklas en inrikespolitisk mardröm i USA som knappast ger anledning till att tro att USA kan garantera trygghet och militär säkerhet i vårt och Rysslands absoluta närområde. Varken Donald Trump eller Hillary Clinton kan eller vill prioritera Sverige eller Skandinavien. Deras viktigaste allierade heter Israel.

Ryssland har synat USA’s kort i Syrien och visat på den USA-ledda alliansens impotens och närmast ovilja att agera mot ISIS, och Jabhat al-Nusra, ibland kallad al-Qaeda.

Konsekvenserna är ökad social och politisk instabilitet i hela Europa. En allians med Sverige skulle självklart lugna Ryssland, och den skulle samtidigt garantera Sveriges trygghet i en situation utan några egentliga möjligheter att militärt försvara det egna landet.

Sverige befann sig i samma läge vid första världskrigets utbrott 1914. Militärt var Sverige vid den tiden närmast ett U-land. Problemet återkom inför andra världskriget, men Sverige löste det politiskt genom en transitpakt av tyska trupper genom Sverige. Med all rätt kände sig Danmark, Norge och Finland förrådda.

Historien upprepar sig och idag är situationen likvärdig. Att i ett sådant läge avstå från att sträcka ut en hand mot Ryssland kan leda till en politisk och social katastrof för Sverige. Sverige är i desperat behov av en allians.

Sverige och Ryssland har historiskt samma kristna värdegrund. Länderna har också teknologi som kan gagna båda och norra Europa skulle inte längre framstå som en naturlig bas för terrorister och militanta islamister.

Ryssland är en naturlig partner, men risken är stor att Sverige istället dras in i ett krig pga påtryckningar från USA, NATO och EU som därefter knappast kommer att rädda vare sig Gotland eller Sverige som land. Tiden är knapp. Sverige måste agera nu!

Text: Marcel Westerlund, Nya Zeeland

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: NATORyssland
 • NU har vi väl kommit till VÄGS ÄNDE, när det gäller den svenska debatten om NATO!

  Eller kanske ändå inte !!! – I alla fall Inte heller debatten om “GÅVOR och GENGÅVOR” !!!

  Vår nuvarande statsminister har med sin senaste manöver – UTAN ATT HA TILLFRÅGAT DET SVENSKA FOLKET – placerat oss alla i NATO-lägret!!!

  Om det skett efter påtryckningar från USAs (Obamas?) sida, eller med “dolda löften” om en bättre kommande egen framtid senare i USA? – Man kan ju fundera på om inte “liknande historier” skett i närtid !!!

  – Nyligen har vi informerats att två av våra mest “framstående politiker” !!! plötsligt återfunnits på ledande positioner i två amerikanska storbanker!!!

  – Inte var de väl så extremt duktiga och skickliga??? – Vare sig politiskt eller ekonomiskt – att de utan vidare kunde hamna där ???

  – Finns det inte anledning att tro – att deras nya fina positioner mer handlar om att de hjälpt stora USA-företag få fördelar under sin tid som ministrar – som nu lagom långt efteråt leder till lönsamma “gentjänster”!

  – Något som nog skulle kunna vara en senare tiders agerande för att dölja att korruption faktiskt ständigt äger rum! – Även i det hederligaste av länder …

  – “Hur kom det sig att vår nuvarande statsminister NU plötsligt gjorde ständigt “Neutrala Sverige” till en NATO-allierad partner – utan att ens ha brytt sig om att lyssna på vad dess medborgare framfört i medierna?

  Frågan måste då bli – “Var kommer vi senare återfinna Löfvén”?

  Var det löften om senare “gentjänster” – eller någon form av “hot”, som gjorde att Löfvén plötsligt gjorde som han gjorde …. Efter mötet med Obama …

  – Eller varför hoppade så SD plötsligt av sin tidigare klargjorda position – annullerande sitt tidigare löfte om att vägra låta att Sverige skulle ingå i NATO ???

  Gåvor och senare gentjänster vid senare lämplig tidpunkt kan säkert få många att byta fot … varför det finns anledning att fundera på hur “köpta” våra ledande politiker i själva verket är i dagens läge!

  Hur ofta får vi inte höra hur vår duktige Calle Bildt finns med i internationellt ledande kretsar där de verkligt engagerade i s k storpolitik finns med och “drar i trådarna” — Inga nämnda, inga glömda !!!!

  Även “våran” Calle var ju en gång svensk statsminister … – precis som “våran” Fredrik (Reinfeldt)…

  Våga ändå tänka TANKEN fullt ut !!! – Att MAKT och PENGAR KORRUMPERAR!

 • Enligt en trovärdig rapport nyligen så går Finalnd den väg författaren anbefaller, närmar sig Ryssland och tar avstånd från NATO. Klokt agerat av vårt grannland,men kanske kan det bli vår fiende, som lierat med Ryssland om Sverige vidhåller inslagen farlig kurs ?

  • Absolut och farligheten består inte bara i den hårdvara som tillåts placeras här enligt det avsiktligt dunkelt formulerade avtalet om det genomdrivs av våra landsförrädiska parlamentariker. Utan även i bedrägerier av olika slag. Tex rykten, attrapper etc som får Ryssland att uppfatta fler hot än de faktiska. Mot det bör man samarbeta med Ryssland för att undanröja missförstånd. Usa har inget intresse av att minska risker. När man har att göra med Usa och Nato är bedrägerier ordningen för dagen. Och angloamerikanerna brukar säga att dom har inga vänner bara intressen. I andra länder har militärer i allians med dom sagt att det är värre än att vara deras fiender.

 • Jag upptäkte nyligen att Atlantic Council tankesmedjan där bl a Carl Bildt, Jacob Wallenberg, Zbigniew Brzezinski, Rupert Murdoch, Robert B. Zoellick är rådgivare bl a har BOTAS som finansiär, det Turkiska oljebolag som kontrollerar hamnen de mesta av ISIS olja hamnar.

  “ISIS has set up an extensive network of middlemen in neighboring territories and countriesThe terminal is operated by Botas International Limited (BIL), a Turkish state company. ”
  http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-turkey-isi_b_8808024.html

  Honor Roll of Contributors:
  BOTAS – Boru Hatlari Ile Petrol
  http://www.atlanticcouncil.org/support/supporters

  Det vore lite lustigt om Atlantic Council är finansierade genom detta bolag av oljepengar från oljehandeI med SIS.

  Atlantic Council driver också på om TTIP:
  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/ttip-window-of-opportunity-is-closing

  Och om just att använda Sverige som militärbas:

  (Atlantic Council) Analytiker: Angrepp på Baltikum kan kräva USA-flyg i Sverige
  http://www.svt.se/nyheter/ny-rapport-forsvar-av-baltikum-kan-krava-usa-flyg-pa-svenska-baser

 • Det är viktigt att påpeka att värdlandsavtalet som kan komma att röstas igenom snart om våra svaga politiker inte röstar emot, utgör genom sin utformning en liknande risk för Sverige som en öppen Natoanslutning. Det innebär stor sannolikhet för att Sverige blir indraget i Natos krig.
  Besluten tas över huvudet på sveriges folkvalda och Sverige skall serva Natos krig i andra länder. Den ‘svenska’ vapenindustrin som ägs till stor del av krigshetsarna Usa och England, sägs utveckla långdistansmissiler(?) Dvs förberedelser pågår isf för anfall långt bort från Sverige.

  http://www.lindelof.nu/ny-sifo-undersokning-majoritet-av-valjarna-emot-smyganslutning-till-nato/

  http://www.8dagar.com/2016/05/i-och-fran-sverige.html

  http://www.lindelof.nu/karnan-i-vardlandsavtalet/

 • Om man vet vem som styr och man förstår målen med amerikansk utrikespolitik så behöver man inte spekulera så mycket:

  Criminal Bankers Control US Government Push War
  http://usawatchdog.com/criminal-bankers-control-us-government-push-war-paul-craig-roberts/

  The Grand Chessboard
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Chessboard

  The Neocon Plan for War and More War
  https://consortiumnews.com/2014/11/11/the-neocon-plan-for-war-and-more-war/

  Does the USA sponsor revolutions?
  https://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8

 • Det mesta blir vad man ( politiska ledningar ) gör det till Peter G.
  Jag vet inte om det är en bra idé någondera, men det är alltid bra öppna frågorna. Det var väl inte så länge sedan Nato kunde samarbeta med Ryssland? Vem vet vilka vägar avspänning mellan stormakter kan ta, om och när viljan finns?

  • ruben
   Visst kan samarbete med Ryssland diskuteras men det bör inte ske med premissen att Ryssland utgör ett hot mot Gotland. Isf tvärtom med premissen att Usa och Nato genom landsförrädiska politiker bereds tillträde att använda vårt territorium för aggressioner mot andra och att vi sonderar möjligheten att skaffa oss en nödutväg för att förhindra det med Rysk hjälp.
   Problemet är ju att militären själv har en skakig inställning minst sagt och om inte dom är med på det är frågan om det då inte skulle bli en inrikes kris. Det var vad jag syftade på när jag använde uttrycket kosack-val. Vem skulle förhandla med Ryssarna och med vilket mandat?
   Därför är nog det enda alternativet att konsekvent hålla fast vid alliansfriheten trots att vi egentligen har anledning att sympatisera med Ryssland.
   Vi behöver ett folkligt förankrat värnpliktsförsvar. Då kan vi själva säkra svenskt territorium. Och med fritt fram för verkanseld vid ubåtsbekämpning kan vi hålla borta Natos kärnvapen från våra vatten.
   Två amerikanska ubåtar skadades av svenska minor på 80-talet men dom tilläts smita ut. Den ena kan ha haft uppsåt att hjälpa med avlyssningsutrustning.
   Jag såg att en civil isbrytare kartlade östersjön effektivt med mångstråleekolod.
   Om havet patrulleras med dylik utrustning även utanför farlederna kanske det går att övertyga Nato om att de själva lever farligt även i fredstid om de utnyttjar Sveriges farvatten oavsett formella avtal.

 • Grafström. Jag kan intyga att SVT och SR klipper bort det som inte överensstämmer med deras opinionsbildande och “folkbildande” agenda.

  Jag har intervjuats 3 ggr av båda och de har klippt friskt. När jag fått se resultatet och då testat folk jag känner på vad de tyckte om inslagen var deras svar: intressant, rimligt, opartiskt och balanserat. När jag sedan berättat vad de klippte bort blev flera förbannade och förvånade.

  SVT och SR har utvecklat denna aktiva påverkan på svenska folket till mästarnivå. Folk märker helt enkelt inte att deras åsikter och uppfattningar styrs.

 • På Aktuellt nyss beklagade redaktören att översättningen föll bort när en företrädare för Rysslands strategiska studier berättade om hur DN och andra svenska medier har intensifierat den antiryska propagandan. Dvs Aktuellt gav ungefärligen den beskrivningen en kort stund så jag antar att han pratade om det. Tänk om dom klippte av ljudet på alla rysshetsande journalister och politiker i st.

 • Jag blir bara förundrad över hur man kan totalt ignorera USAs digra historia av krig, kupper, invasioner, lönnmord, utpressning, false flags, psyops och imperialism samtidigt som man skenheligt attackerar Ryssland för att de försvarar en rysk minoritet i Ukraina och en hundraårig rysk flottbas på Krim från en CIA orkestrerad kupp med nazister som stormtrupper.

  Sen att de har mage att använda detta som “bevis” för Putins galenskap och Rysslands aggressivitet och med hundratals antiryska artiklar och “nyheter” försöker manipulera oss in i ännu djupare samarbete med den stormakt som startade problemen från början.

  Är vår media helt cia-infiltrerad och folk helt dumma i huvudet?

 • Alla uppstående eller pyrande konflikter har alltid haft en hel del förutsägande experter som sällan eller aldrig haft rätt eller aldrig haft något av värde som kunde vara till nytta för att hindra att konflikterna blossat upp.
  Jag tycker artikeln är en relevant varning utan andra baktankar än att vi inte skall låta oss luras in i vad självutnämnda experter vill predika som om allt följer ett uppgjort schema.

  • Så ruben du tycker det är en bra ide att Sverige inte är alliansfria utan går i militär allians med Ryssland och därmed har Danmark och Norge som potentiella fiender????

 • Jag håller med Peter Grafström att denna artikel förefaller vara en Psykologisk Operation från nato för att demonisera Ryssland.

  Sverige behöver inte frukta någon invasion av Gotland, vare sig från nato eller Ryssland. Vi har dessutom förmodligen redan haft en hemlig statskupp från nato. Den skedde i så fall genom mordet på Olof Palme (,ytterligare genom Anna Lindh-mordet, kvinnan som satte fingret på världens korruption), vilket förklarar nato-vurmandet.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/11/07/vem-mordade-olof-palme-cui-bono-kan-landsforradarsparet-sammankopplas-med-polissparet/

  Därefter genomfördes sannolikt Novemberrevolutionen för att sätta Sverige i skuld, samt den påföljande EU-anslutningen.

  http://www.josefsson.net/dokumentaerer/78-novemberrevolutionen-2004.html
  https://www.youtube.com/watch?v=Dco58M6z1uM

  …helt enligt den f.d. ekonomiske lönnmördarens erkända principer:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/12/09/en-ekonomisk-hitman-bekanner-hur-sverige-forslavats-och-hur-sverige-kan-befrias/

  Nu är nästa steg på gång. TTIP, ännu mer vedervärdigt än den första frihandeln.
  Detta steg ska ska inskränka folkets/statens/demokratins möjligheter ytterligare gentemot storfinansen.

  Ryssarna kommer inte genomföra någon motåtgärd. Även där är storfinansen stark och skapar förslavande frihandel genom BRICS. Frigörelse måste vi själva stå för om vi är motiverade till det och det gör vi bäst genom nya politiska partier som valsamverkar, anser jag.

  Det som dagens politiker i riksdagen pysslar med är naturligtvis inte i svenska folkets bästa intresse, men i fåtalet girigbukars intresse av att dominera allt och alla genom storfinans och banker.

  Vi står bättre som neutrala och fria att handla med vilka länder vi vill, inkl. de tullavgifter och kontroller som krävs för att skydda inhemsk produktion, miljö och människor och det gäller faktiskt alla stater i världen.

  Alla stater står bättre som fria enhetsstater/nationer som istället samverkar internationellt genom ett nytt FN utan vetorätt. Det gäller även de individuella staterna i Amerika. Det enda undantaget är israel som då kommer tvingas följa FNs direktiv och återgå till 1967 års gränsdragning med Palestina eller bli utsatta för hårdare internationellt tryck.

  Fastän jag tror att det var just poliser och militärer som agerade landsförrädare vid den svenska statskuppen, kanske även psykologer, är jag för en upprustning av både militär och polis, men det måste vara någon djävla ordning på antagningen dit!!!

  Vi behöver svenskar med demokratiska värderingar som vill hela folket väl, även inom polis och militär, och individer som lyder demokratins spelregler, inte konfliktskapande psykopater, girigbukar och agenter som arbetar för främmande makt!

  Sverige bör bygga upp sitt totalförsvar, gå ur EU, samt GIVETVIS repatriera hot mot demokrati och yttrandefrihet. Vad gör vi med de egna landsförrädare som sålt ut Sveriges massmedier och andra viktiga företag till utländska intressen, nedmonterat försvaret, samt muckar gräl med våra grannar?

  Ja. Det är väl den enda kvarvarande frågan? Piskrapp, indraget medborgarskap, gatlopp och repatriering till krack-narkomanerna i USAs slumkvarter på livstid?

 • “Ett medlemskap i NATO kan ju tyvärr trigga ett ryskt militärt ingripande.”

  Medlemskapet som sådant tror jag inte triggar något ryskt ingripande, däremot har USA startat en lång rad vansinniga militärkampanjer i Libyen, Syrien, Irak och Aghanistan för att inte tala om Sydamerika. Och om de får för sig att störta Putin genom någon färgrevolution eller falsk flag incident så är vi de första som tar smällen.

 • Tack för intressant artikel. Jag förstår oro och tvivel – och jag kan förstå att Marcel skrivit ‘med vånda’…

  Har man inte bott i Sverige på många år, ser man förmodligen på landet med lite andra ögon än de som följt (eller inte följt ..som i ‘den sovande massans’ fall!) utvecklingen inom landet. För egen del har det oroat mig, länge, hur saker och ting sakta men säkert förändrats i Sverige ..och det är inte till det bättre!

  Man kan inte längre lita på att politiker och myndigheter agerar i allmänhetens intresse. Jag läser ständigt om försäkringskassans konstigheter, ‘läkefarlighetsverkets’ vacciner och andra giftigheter och inte minst ‘livsfarlighetsverkets’ felaktiga kostråd!!

  Det är mycket som skrämmer beträffande framtiden: GMOs och dess gifter, vädermanipulerandet, att människor inte längre ska ha rätt att välja läke/behandlings -metoder för sig själva och sina barn -utan bli påtvingade gräsliga cancer-behandlingar och vaccin-tvång etc. De svaga i samhället ses antingen som ‘en onödig utgift’ ..eller helst inte alls.

  Vi har knappast något ‘rent’ lantbruk längre, en usel försvarsmakt, sjukvården är inte längre vårdande ..och den korrupta(!) forskningen ska vi bara inte tala om osv. Att jag just tittat på den franska filmen om Ukraina (i en annan NewsVoice-tråd) gör mig än mer… 🙁

  Jag kan mycket väl föreställa mig att det kan gå åt pipan för Sverige också ..om man inte ändrar riktning. Marcels “.. det faktum att Sverige idag är ett land som politiskt och socialt börjat falla sönder..” gör mig än mer medveten om vilka faror mina barnbarn och deras familjer kan komma att utsättas för… …

  Vill absolut inte se Sverige som medlem i NATO! Det är illa nog som det är redan…

 • Kära vänner,

  Läser med stort intresse era olika synpunkter. Några fakta: Jag arbetar som specialist på Nya Zeeland. Vad jag gör kan knappast ha någonting med den snabbt försämrade världsbild vi ser runt Sverige. Jag har fullgjort 13 mån värnplikt i Marinen och jag har tro det eller ej, alltid röstat borgerligt. Det har heller ingenting med min debattartikel att göra. Jag vill bara bredda diskussionsbasen. Har ni glömt vad Sverige hade för avtal med Hitler? Har ni glömt Baltutlämningen? Alla vet att Ryssland skulle kunna inta Gotland, och det har ingen som helst betydelse vad vi tycker om NATO. Sverige skulle inte kunna göra någonting anat än fortsätta sitt eviga käbbel. Faktum är att dagens Sverige inte ens kan försvara sig mot en statskupp, något som de flesta håller för lika långsökt som att Putin skulle ta Gotland till morgonkaffet. Ett medlemskap i NATO kan ju tyvärr trigga ett ryskt militärt ingripande.

  Självklart är det med vånda jag skrivit detta, men det baseras på det faktum att Sverige idag är ett land som politiskt och socialt börjat falla sönder. I ett sådant läge räcker det inte med att tro och anta. Vi måste diskutera sakfrågorna. Jag är varken psyop eller psykopat 😉

  Studera svensk och rysk militärhistoria., och fundera på om det är bra att ha en “trigger happy” amerikansk president som sitter betydligt längre bort än herr Putin. NATO kunde inte rädda 6 000 Bosniska muslimer, så hur ska de kunna rädda Gotland? Som Sonnsjö så klart uttryckte det: “Oberoende tänkta tankar tycks inte längre ha någon framtid i Sverige”. Tesen “enade vi stå och söndrade vi falla”, är ett gott epitet på Sverige.

  • Marcel
   Midatlantic Wellness Institute har iaf sitt huvudkontor på Bermudas som väl är ett brittiskt offshore skatteparadis? Det företag du jobbar på är alltså en av samväldets underavdelningar.
   Angloamerikanerna äger stora delar av Sveriges vapenindustri och har intresse av att blåsa upp falska hotbilder och dölja att dom själva är det enda verkliga hotet inklusive sina irreguljära terroristarmeer. Beväpnade marktrupper behövs mot dom sistnämnda om dom skulle slå till här. Värnplikten bör snarast återinföras och befolkningen erhålla grundläggande militär träning. Din uppfattning om att Ryssland skulle anfalla Gotland är ologisk. Men helt i överensstämmelse med Nato-propagandan. Rysslands agerande på Krim var däremot helt logiskt. Och Mearsheimer har kanske rätt när han säger att Usa-kuppen i Ukraina inte kommer att tillåtas av Ryssland att resultera i ngt av värde för Usa och EU. Kuppmakarna får antingen ge sig eller räkna med en fortsatt failed state. Ryssland vill hellre se fredligt samarbete med alla. Inget som helst hot om våra företrädare slutar att göra oss till intressanta mål. Om du ist hade sagt att Nato av landsförrädiska politiker kan tänkas beredas tillträde till Gotland liksom de tidigare tillåtits härja i svenska vatten, hade det låtit bättre. Hotet från väst => vi begär rysk assistans inte därför att de hotar oss på minsta vis utan därför att vi har gemensamma intressen.
   Du kanske menade det men ditt sätt att uttrycka det var isf olämpligt och hjälper Natoanhängarna.
   Detta trots att du till synes är ‘på den andra sidan’. Ett tecken på en psyop. Men jag väljer att tro på ditt ärliga uppsåt.
   Palme lär ha haft såna tankar att Ryssland kunde hjälpa till att avslöja västubåtar (kärnvapenbestyckade) från att gömma sig i svenska vatten för att möjliggöra Sveriges del a v upprätthållandet av en kärnvapenfri zon i Norden. Palmemordet inträffade kort före hans resa till Sovjet.

 • “Det klokaste är att hålla fast vid alliansfrihet. Då vet alla var dom har oss. Och vi kan även tjäna som exempel på att man inte måste ansluta sig militärt till någondera stormakten.”

  Ja, och till skillnad från hysteriska, paranoida och alarmistiska ledarskribenter och propagandister så är vi långt säkrare alliansfria än som frontsoldater till Nato.

 • Han ifrågasätter att vi lagt ner försvaret och förordar allians med ryssarna. Fattar inte hur Peter Grafström får detta till att han är NATO-propagandist. Och så skulle han samtidigt vara, som psykolog, expert på psyops och omedveten psyopa’are.

  • Bra att du begär en förklaring. Men samtidigt visar det att du inte tycks förvänta dig list i en psyop.
   Jag litar iofs inte alls på Marcel, men han kan ju vara lurad.
   Nato-anhängarna har sen tidigare drivit tesen att Ryssland utgör ett hot mot Gotland.
   Motståndarna till Nato-anslutning har motsagt det på rationell grund.
   Om dom nu skulle ändra sig efter att ha läst Marcel’s inlägg och alltså instämma i att Ryssland faktiskt utgör ett hot mot Gotland, då kan Nato-anhängarna hävda att dom hade rätt och att motståndarna är förvirrade. Vidare om Marcel’s råd följdes blir den logiska slutsatsen att vi av rädsla för en rysk attack har lagt oss. Vi har böjt oss för deras hot. Natoanhängarna kan då med viss rätt hävda att vi gett upp Sveriges frihet. Dom förespråkar då att vi ist går in på Nato’s sida tillsammans med det i Natoanhängarnas ögon bättre alternativet Usa. ‘Om man nu ändå skall böja sig’ skulle den uppriktigaste delen av dom kunna uttrycka det. Slugheten består alltså i att man lurar på oss att gå med på att det finns ett hot från Ryssland om vi är alliansfria trots att vi Nato-motståndare hittills hävdat att det är ett signifikant samarbete med Usa/Nato som skapar ett onödigt hot reciprokt med det hot vi själva blir medskyldiga till genom att bli inblandade i Usa/Natos planering för svenskt territorium. Och inte minst viktigt svenska vatten och luftrum.
   Tanken på militärt samarbete med Ryssland skulle ju någon kunna föra fram utan att hänvisa till ett RYSKT hot utan mycket mer naturligt vore att peka på hotet från väst. Med tillhjälp av landsförrädiska svenska politiker som ju öppet talar om Natobaser bla i Göteborg. Något som vi bör se som mycket riskfyllt för Sveriges invånare med troliga taktiska kärnvapenattacker vid en konfrontation.
   Det klokaste är att hålla fast vid alliansfrihet. Då vet alla var dom har oss. Och vi kan även tjäna som exempel på att man inte måste ansluta sig militärt till någondera stormakten.

 • Detta är en högst nödvändig debatt! Våra ledande politiker skall inte få hantera den här typen av frågeställningar helt självständigt! Alla kort måste ligga på bordet! Det får inte vara en selektion av fakta för det ena eller det andra alternativet som skall få styra framtiden – som det för närvarande tycks se ut. Man driver på med “manipulerade” agendor för att till sist göra som en numera helt dominerande part önskar …

  Detta har inte med demokrati att göra – utan stämmer mer med “demokratur” att göra!

  För övrigt var det igår kväll ett mycket intressant program på AXESS (den 6 april 2016) – med betydande anknytning till detta ämne! Synd att SVT inte tycks få föra en liknande, rätt uppriktig debatt … Tycker mig minnas att ordet DEMOKRATUR då nämndes ….

  Vad som står i DN och SvD har troligen formulerats för att ENDAST ETT ÄMNE FÅR VARA DET ALTERNATIV “MAKTEN” ÖNSKAR!
  DET ÄR MED MANIPULATION MAN VILL LEDA “HELA FÅRSKOCKEN” i RÄTT RIKTNING – SOM VANLIGT! PRECIS SOM GÄLLER frågan om VACCINATIONER!

  OBEROENDE TÄNKTA TANKAR TYCKS INTE LÄNGRE HA NÅGON FRAMTID I SVERIGE – LANDET SOM INTE LÄNGRE TYCKS HA RÅD MED VARE SIG ETT FÖRSVAR ELLER RIKTIGT FRIA TANKAR!

  • Red
   Den får verkan som en psyops oavsett om Marcel är medveten om det eller ej. Att han helt omotiverat gör Ryssland till ett hot mot Gotland när det är precis vad Nato-anhängarna hävdat väcker misstankar. Tror att du är naiv i detta fall. Vem är bättre på psyops än en psykolog?
   Han arbetar ju dessutom på Bermudas och har angloamerikanska flaggor på byggnaden.
   Det gör honom knappast mindre misstänkt i mina ögon. När man är så nära anknuten brukar det inte komma såna utspel.
   Känns som ett försök att provocera fram kosack-val’s feber

 • Norden/Skandinavien skapar mest fred som en neutral och starkt beväpnad enhet utan kärnvapen. Vi ska inte bilda allianser eller unioner med några andra nationer, speciellt inte krigförande kriminella sådana som invaderar världen tillsammans med nato likt någon slags cancer-Hitler.

  Ryssarna har ingen anledning att invadera Gotland. De gör sitt bästa att följa FNs regler, förutom då nato bryter avtal och de kan förhindra folkmord på ryssar. Anledningen till annekteringen av Krim är att skydda de ryssar som historiskt sett alltid befunnit sig där ifrån den odemokratiska regimen som tillsattes genom nato-stödd statskupp i Ukraina. Krims befolkning har demokratiskt stöttat annekteringen i rädsla för Ukrainas nazister.

  Tanken på frihandel med EU, Ryssland eller USA är djupt befängd och har alltid varit det, lika mycket som de förenta staternas egen frihandel och extremkapitalism är det. Detta är likt en röd vit och blå fallos uppkörd i rektum på det amerikanska folket.

  Frihandel och extremkapitalism förstör ekologi, välfärd och den nationella och internationella harmonin, likt en cancer som sprider sig aggressivt. vi måste bota denna cancer tillsammans, inte förvärra den genom att skapa mer konflikt.

  [slutet av kommentaren raderad pga htlm-kod-fel]

 • Till Peter G. och Sverker,jag tycker att ni bara snackar skit.Argumentera mot vad han har skrivit med fakta eller vad ni skriver är de facto trollskrivning !!!!!

  • Nej Julius, han har tydliga kopplingar till angloimperiet vilket redan i sig bör väcka varningsklockor.
   Han påstår att det vore sannolikt att Ryssland anfaller Gotland. Precis det som Natoanhängarna vill att folk skall tro. Tänk efter Julius. Vad tror du blir reaktionen hos dom osäkra beträffande Nato?
   Jo dels hjälper han som sagt Nato med att stärka den föga övertygande hotbilden. Och dels tycker han att vi “skall böja oss för Ryssen”. Full poäng för Natopropagandan. Han är ngn sorts psykolog och hans institut finns på ett skatteparadis. Det finns inte en enda psykolog i hela världen som ostraffat utgör en verklig opposition mot imperiet och ändå har en sån position. Däremot är psykologi ett viktigt vapen för imperiet och i den rollen kan han mer naturligt uppfattas. En psyop för att kantra opinionen i riktning Nato.

   Vi skall vare sig bli medlemmar i Nato eller med Rysslands militär. Margot har rätt om att vi skall bevara alliansfriheten. Däremot skall vi eftersträva fredligt samarbete med Ryssland och BRICS. Hans hysteriska påståenden om Gotland skrattar Ryssarna åt. Det kan vara en psyop med syfte att även provocera fram hypoteser om hot mot de närmare liggande områdena. Internet är ett intressant experiment för imperialisterna.

 • Marcel Westerlunds bakgrund får mig att undra om detta är Natos psyop för att lura oss att tro att Ryssland tänker anfalla Gotland precis som övriga Nato-vurmare svamlar om.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *