NATO är ett aggressivt instrument för att förverkliga Pentagons ”full-spectrum dominance”

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 30 maj 2016
- Jens Jerndal
Operation Anakonda 16 - Foto: US Army in Europe

DEBATT. Att påstå att vi kan gå med på det s.k. ”värdlandsavtalet” med NATO och ändå förbli ”alliansfria” är språklig akrobatik som till och med inom politiken testar det absurdas gräns. För min del kallar jag det helt enkelt grovt hyckleri och ett klumpigt försök att lura svenska folket in i ett NATO-beroende ingen skulle acceptera som verkligen förstår vad det innebär.

Text: Jens Jerndal, styrelseordförande i partiet Enhet | Bild: United States Army Europe, hemsida | Read this article in English

Även om innehållet i ”värdlandsavtalet” aldrig riktigt klargjorts för svenska folket och är fullt av finurligt ogenomskinliga formuleringar, som kan dölja och tillåta nästan vad som helst, så är följande helt klart:

Avtalet innebär att Riksdagen gått med på att USA och andra NATO-länder kan stationera militär personal och utrustning, inklusive vapen, på svenskt territorium, och genomföra militära operationer i vårt land.

Detta innebär också att vissa områden i Sverige blir avstängda för icke behöriga, i strid med gällande lag om rörelsefrihet inom landet. Visserligen skall utländska militäroperationer i Sverige föregås av en ”inbjudan”, men den behöver inte godkännas av riksdagen utan kan utgå direkt från försvarsdepartementet eller militärledningen. Eller kanske från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)?

Bara detta är i sig något oerhört. Det handlar faktiskt om militär ockupation av främmande makt. Som våra folkvalda själva inbjuder till. Är inte det själva definitionen på landsförräderi? Jo, jag vet: Det handlar om försvarssamarbete. Om försvar mot en icke existerande fiende. Problemet är att NATO inte är en försvarsorganisation utan ett aggressivt instrument för att förverkliga USA:s doktrin om ”full-spectrum dominance”, definierad av Pentagon så här:

”The cumulative effect of dominance in the air, land, maritime, and space domains and information environment, which includes cyberspace, that permits the conduct of joint operations without effective opposition or prohibitive interference.”

I översättning:

”Den samlade effekten av dominans i luften, på land, till sjöss, samt i rymden och på informationsområdet, vilket innefattar datorkommunikationer i ”cyber-rymden”, så att genomförandet av gemensamma operationer möjliggörs utan effektiv opposition eller störande inblandning.”

Vidare har det i riksdagsdebatten visat sig att frågan om USA:s rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium är minst sagt oklar. De som röstat ja till avtalet vet inte vad som gäller. För övrigt vore det ytterst naivt att tro att USA i en kris- eller krigssituation – som de själva lätt skapar när de vill – skulle anse sig bundna av en formulering i ett delvis hemligt avtal.

Som bekant har USA antagit en ny kärnvapendoktrin, som innebär att de anser sig ha rätt att använda kärnvapen ”preemtivt”, dvs ”förebyggande” i ett oprovocerat angreppskrig. Enligt all gängse folkrätt är detta, även utan kärnvapen, en krigsförbrytelse. Med kärnvapen blir det ett brott mot mänskligheten.

Det verkar som om våra ärade folkvalda inte riktigt förstått vad detta handlar om: Det handlar inte om vänster eller höger; det handlar inte om öst eller väst. Det handlar inte om Ryssland eller USA.

Det handlar om fred eller krig i vårt eget land, i Sverige; det handlar om liv eller död för oss svenskar, för våra kära och nära, våra barn, våra föräldrar, våra vänner.

Men det handlar också om valet mellan frihet och förtryck, om vad vi som folk, som nation, sätter i centrum: Mänskliga behov och värden, eller det västerländska militär-industriella komplexets makt- och vinstmaximering på bekostnad av liv och lem, av hem och härd, av ett uthärdligt liv och en framtid i fred och frihet.

Text: Jens Jerndal, styrelseordförande i partiet Enhet

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: NATO