NATO är ett aggressivt instrument för att förverkliga Pentagons “full-spectrum dominance”

publicerad 30 maj 2016
- Jens Jerndal
Operation Anakonda 16 - Foto: US Army in Europe

DEBATT. Att påstå att vi kan gå med på det s.k. ”värdlandsavtalet” med NATO och ändå förbli ”alliansfria” är språklig akrobatik som till och med inom politiken testar det absurdas gräns. För min del kallar jag det helt enkelt grovt hyckleri och ett klumpigt försök att lura svenska folket in i ett NATO-beroende ingen skulle acceptera som verkligen förstår vad det innebär.

Text: Jens Jerndal, styrelseordförande i partiet Enhet | Bild: United States Army Europe, hemsida | Read this article in English

Även om innehållet i ”värdlandsavtalet” aldrig riktigt klargjorts för svenska folket och är fullt av finurligt ogenomskinliga formuleringar, som kan dölja och tillåta nästan vad som helst, så är följande helt klart:

Avtalet innebär att Riksdagen gått med på att USA och andra NATO-länder kan stationera militär personal och utrustning, inklusive vapen, på svenskt territorium, och genomföra militära operationer i vårt land.

Detta innebär också att vissa områden i Sverige blir avstängda för icke behöriga, i strid med gällande lag om rörelsefrihet inom landet. Visserligen skall utländska militäroperationer i Sverige föregås av en ”inbjudan”, men den behöver inte godkännas av riksdagen utan kan utgå direkt från försvarsdepartementet eller militärledningen. Eller kanske från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)?

Bara detta är i sig något oerhört. Det handlar faktiskt om militär ockupation av främmande makt. Som våra folkvalda själva inbjuder till. Är inte det själva definitionen på landsförräderi? Jo, jag vet: Det handlar om försvarssamarbete. Om försvar mot en icke existerande fiende. Problemet är att NATO inte är en försvarsorganisation utan ett aggressivt instrument för att förverkliga USA:s doktrin om “full-spectrum dominance”, definierad av Pentagon så här:

”The cumulative effect of dominance in the air, land, maritime, and space domains and information environment, which includes cyberspace, that permits the conduct of joint operations without effective opposition or prohibitive interference.”

I översättning:

“Den samlade effekten av dominans i luften, på land, till sjöss, samt i rymden och på informationsområdet, vilket innefattar datorkommunikationer i ”cyber-rymden”, så att genomförandet av gemensamma operationer möjliggörs utan effektiv opposition eller störande inblandning.”

Vidare har det i riksdagsdebatten visat sig att frågan om USA:s rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium är minst sagt oklar. De som röstat ja till avtalet vet inte vad som gäller. För övrigt vore det ytterst naivt att tro att USA i en kris- eller krigssituation – som de själva lätt skapar när de vill – skulle anse sig bundna av en formulering i ett delvis hemligt avtal.

Som bekant har USA antagit en ny kärnvapendoktrin, som innebär att de anser sig ha rätt att använda kärnvapen ”preemtivt”, dvs ”förebyggande” i ett oprovocerat angreppskrig. Enligt all gängse folkrätt är detta, även utan kärnvapen, en krigsförbrytelse. Med kärnvapen blir det ett brott mot mänskligheten.

Det verkar som om våra ärade folkvalda inte riktigt förstått vad detta handlar om: Det handlar inte om vänster eller höger; det handlar inte om öst eller väst. Det handlar inte om Ryssland eller USA.

Det handlar om fred eller krig i vårt eget land, i Sverige; det handlar om liv eller död för oss svenskar, för våra kära och nära, våra barn, våra föräldrar, våra vänner.

Men det handlar också om valet mellan frihet och förtryck, om vad vi som folk, som nation, sätter i centrum: Mänskliga behov och värden, eller det västerländska militär-industriella komplexets makt- och vinstmaximering på bekostnad av liv och lem, av hem och härd, av ett uthärdligt liv och en framtid i fred och frihet.

Text: Jens Jerndal, styrelseordförande i partiet Enhet

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: NATO
Stöd NewsVoice 2024
 • Hade det inte varit bättre att lägga 500 miljoner/årligen på ett eget försvar? Sen 60 talet o kalla krigets dagar har våra politiker nedmonterat vårt eget försvar bara för att vi ska tvingas gå med i NATO. Palme fick plikta med sitt liv när han tänkte skriva under ett avtal om en kärnvapenfri zon i Norden. NATO är de som bereder vägen för NWO.

 • Jag håller med Peter om att fred är ett hot mot USAs ekonomi. De har varit i krig så länge att det snarare är lättare att räkna ut när de inte varit krigförande! Dokument efter dokument och utsagor från fd regerings- och militärfolk vittnar om hur USAs både stödjer, planerar och skapar oroshärdar på främmande mark. Ryssland däremot behöver inte krig för att hålla ihop sin ekonomi (trots alla sanktioner med Europa så har USA fortsatt att handla med dem som om inget hänt! ) Qui bono. Jag såg en dokumentär om Area 51 på TV. Där berättar fd anställda inom militären att när de skulle bygga sina Stealth plan behövde de titanium i stora mängder. Det visade sig att det var endast Ryssland som hade detta. Eftersom det pågick ett kallt krig och de visste att ryssarna spanade från satelit kunde de inte öppet handla den mängden titanium som behövdes för bygget. Istället startade CIA bulvanföretag i Mellanöstern och köpte materialet som sedan lugnt kunde skeppas till USA. USA klarade inte ens av rymdprogrammet om det inte varit för den ryska teknologin från deras rymdprogram och rymdstationen MIR. Ryssarna gav dem allt de behövde och USA sticker dem med kniv i ryggen gång på gång. Så vilka är det som för oss bakom ljuset? Kan det vara så att USA vill skapa konflikter i Baltikum genom sin närvaro. Precis som strax innan attacken mot Pearl Harbour skriver en general ett memo och förklarar hur de ska få Japan att attackera amerikanska flottan som de stationerat på Hawaii på Roosevelts order mot allas förvåning eftersom det ansågs som den mest sårbara platsen vid en eventuell attack. Admiral Richardsson vägrar order två ggr att förflytta sig!! Sen vet vi ju hur det gick. Hur var det med operation Northwoods då? När USA planerar en fejkattack på sig själva för att kunna starta krig med Kuba? Hur många gånger ska vi lita på dessa lögnare som gör INGENTING om det inte är av egenintresse att illskansa sig mer makt och resurser.

 • Till er som läser aliaset Kristoffer Land’s kommentar.
  Usa tjänar på att dra förödelse över Sverige! Det är en anledning till varför det finns risk att dom gör det. Inte bara militärstrategiska orsaker spelar roll. I själva verket var det helt andra motiv bakom hur angloamerikanerna agerade under världskrigen. Och dom hade lätt kunnat få slut på krigen vid många tillfällen men eftersom dom hade fördel av att ist eskalera och förlänga krigen gjorde dom det.
  Om Sverige är oförstört fortfar vi att vara en konkurrent. Om vi är förödda blir vi skuldsatta och bidrar till att rädda den parasiterande dollarekonomin ett tag till tillsammans med de andra arma utnyttjade länderna. Dessutom tömmer imperialisterna nästan automatiskt förödda länder på begåvningar så att dom förblir i underläge. Braindrain. Ständigt krig är lönsamt för Usa. Fred är ett hot. Kristoffer är nog inte mottaglig för nyanser för han har redan tidigare fått liknande motargument.

 • @Sven Bohman
  De korrupta svenska politikerna lade ner vårt försvar trots att stormakterna finns kvar. Det var ett förräderi mot Sveriges säkerhet. Trots det måste vi inte ingå i någon militärallians, men kan förstatliga och bygga upp det totalförsvar som raserats, men ännu modernare.

  Tanken på att låta folket välja neutralitet, eller att tillhöra en av de stridande sidorna i ett kärnvapenkrig är sannerligen lockande. Utgången med det som finns vid handen är uppenbar. Sverige är ett alliansfritt neutralt land. De odemokratiska politikerna (undantaget V) arbetar åt främmande makt även om V förrått Sverige genom att importera fascistisk islamism.

  Vad gäller tillit till supermakter har jag mer tillit till Ryssland än till USA. Det är bara att titta på de olagliga invasioner USA utfört och terrorismen de stöttat. Något sådant har inte Ryssland gjort. De har hållit sig till FNs regler, utom va gäller Krim, men samtidigt var det inte Ryssland som började bryta de avtal som redan ingåtts. Det var USA. USA gör detta för att skapa dåliga relationer mellan EU och Ryssland eftersom de nu är på tillbakagång. Vårt intresse är att vara neutrala, protektionistiska.

  Folket på Krim röstade för att tillhöra Ryssland eftersom Ukraina tagits över genom en odemokratisk USA-stödd kupp. 80% av folket röstade för att tillhöra Ryssland i stället för att tillhöra ett högerextremt Ukraina.

  Att du drar fram en gammal svensk diktator som ett bevis på att Ryssland är farligt idag är minst sagt intressant. Jag visste inte att svensk psyop.-verksamhet hade så dålig rekryteringsavdelning att de anställer galna nazister.

  När ska folk lära sig att inget land kan lita på det militärindustriella komplexet eller dess hantlangare?

 • Stort tack till Jens Jerndal för utmärkt redogörelse för hur illa detta är.  Jag skrev i annan tråd att avgörande beslut tagna utan folkförankring innebär att folket inte har någon del i detta, men samtidigt har illegitim makt historiskt haft för vana att ta hjälp av utländska trupper för att betvinga folket.  Dessutom utsätter avtalet nationen för betydligt ökad krigsrisk.

 • Det handlar om valet mellan frihet och förtryck. Absolut!

  Men eftersom vi har valt att inte kunna försvara oss mot förtryck så blir det till att söka samarbete med andra demokratiska stater.

  Island Norge Danmark Tyskland Estland Lettland Litauen Polen Nederländerna Finland m.fl. är ju med Jerndals resonemang redan idag kärnvapenstater (de samarbetar med USA och/eller är medlemmar av NATO).

  Så att USA skulle behöva gå över ån efter vatten med kärnvapen på svensk mark är mindre troligt. Finns ingen anledning.

 • Den dag vi i Sverige bestämde oss för att lägga ner vårt försvar, sakta men säkert under många år, måste vi också ha klart för oss att vi måste ingå i en militärallians, med vare sig med öst eller väst!
  Vid en folkomröstning i Sverige och det väl dags nu, så är jag övertygad, att svenska folket skulle välja NATO!
  Vem litar på Putin?
  Inte minst den olagliga ockupationen av Krim och östra Ukraina, diskvalificerar honom från en allians med Sverige!
  Ryssland har sysslat med krigsförberedelserna mot Sverige, under väldigt många år!
  Ubåtskränkningarna kan inte längre förnekas, efter U137, en Sovjetisk ubåt med kärnvapenmissiler, djupt in i Karlskronas skärgård!
  Titta på Karl XII – han pekar ut att fienden kommer från öster! Gäller fortfarande!

 • Vi har ju redan NATO i Sverige. Fast inte officiellt förstås. Rent politiskt skulle inte det fungera.
  Västkusten t.ex har sedan kriget varit Sveriges mest militärstrategiskt mest intressanta område för NATO. Det finns mycket att hitta i militära arkiv hur man bevakat sina intressen djupt in på Svenska vatten. Gullmarsfjorden hade väl påhälsning av ubåtar med a-missiler under 70-80 talet. Man påstod att man behövde ligga lagom nära Ryssland för att nå dit med dåtidens teknik.

 • @Jens Järndal
  Det är mycket snack också i partiet Enhet! Enhet vet inte ens vad ordet “enhet” innebär.
  Enhet gör nämligen absolut inget för att valsamverka sig in i riksdagen för att på så vis kunna skapa Sveriges alliansfrihet och neutralitet. Varför inte då? Är det motvals kärringar som vill skapa krig som styr Enhet?

 • Ja, man skulle vilja tro att människor efter 2 världskrig och ständiga krig på annan plats sedan dess, även i ett land som var ” neutral”, vet vad det innebär att vara i ett krig.
  Jag kan bara hoppas att den propaganda vi har varit utsatt de senaste 50 åren, som har utvecklad vårt medvetna till att naturlig dissociera och därmed inte se realiteten som den är, har lämnat några mer kvar att tänka än författare som har yttrat sig mot Nato.
  Ett krig är alltid förenat med död och lemlästning, elände och emotionell trauma och det finns egentligen ingen godtagbar ursäkt för att starta ett krig förutom propaganda som planteras i andras hjärnor och målar upp en hotbild eller önskan att blanda sig i en annans affärer för att ” rädda”. Båda argument är bedrägliga.

 • Vill vi ha amerikanska stridsvagnar på våra gator? Vill bygga upp Sverige som en fiende till Ryssland? Vill vi vara en plattform för USA:s proxykrig mot Ryssland?

  Eller vill vi ha goda grannar som vi bedriver fredlig handel med?

  Dessa är några kärnfrågor som är direkt kopplade till denna artikel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *