NATO kan beskrivas som en militärdiktatur

publicerad 27 maj 2016
- av NewsVoice

Stefan Löfven - Bild: Iconmagazine.seDEBATT. Sverige är känt för neutralitet, social demokrati och långvarig fred - exempel som ger oss en position varifrån vi ser ner på krig, diktaturer och militärt dominanta länder, men vi kan väl knappast fortsätta med det utan att vara hycklare? NATO kan beskrivas som en militärdiktatur och Sverige blir allt mer insyltat.

Text: Jimmy Skog, uppd. kl 12:51, 27 maj 2016 | Artikeln har tidigare publicerats på Evolve0.webnode.se | Bild: Iconmagazine.se

Under 1900-talet har vi blivit markant mer involverade och allierade med USA, och vi har gradvis urholkat ovan nämnda exempel … men ibland så subtilt att vi (liksom den kokande grodan) inte märker det förrän det är för sent.

Förändringen kan belysas med tre kategorier:

  1. Sveriges agerande: Mer USA-stöd i form av utrikespolitik, handel, kultur och (indirekt) krig. Mindre stöd till svenska medborgare i form av sänkt kvalitet & kvantitet i statlig verksamhet, mindre myndighetsskydd för enskild individ och mer för fri marknad, politiker som sämre uppfyller uppdrag, plikt och moral.
  2. Ändrade lagar: Luftfartsförordning (2010:770) 14 kap. Miljöbalk (1998:808) 14 kap §19. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Dessa ändringar eller tillägg är alla relativt nya och de gynnar militära intressen.
  3. Ändrat media: Media har överlag blivit mer likformig och har färre ägare. Tonen har hårdnat och blivit mer ensidig (ibland vinklad), och missbrukas till att publicera (krigshetsande) skrämselpropaganda. Ryssland anses vara ett hot – i olika former, av olika media, i annonser från Försvarsmakten (t.ex. på Facebook och Youtube).

Exemplen som nämns i punkterna ovan passar bättre in i en militärdiktatur än i en öppen, fredlig, hållbar demokrati. NATO kan beskrivas som en militärdiktatur och Sverige blir mer integrerat i denna insynsskyddade organism för varje dag.

De kända militärdiktaturer som vi (med hjälp av ensidig media & kultur) ser ner på har ofta starka ledare i fronten t.ex. Hitler och Pinochet, medan NATO har en smart ledare i bakgrunden (USA), en ledare som dessutom leder de tongivande delarna av världens media och underhållningsindustri, vilka under många år matat oss med budskapet att de är ”the good guys” och att vi bör ansluta oss till dem.

Denna 'smarthet' tillsammans med makt och stora resurser har fått de (allt svagare) svenska politikerna och etablissemanget att svänga över till USA, NATO och ett militärdiktaturliknande tillstånd.

Detta har skett gradvis och vi håller gärna fast vid vår gamla själv(goda?)bild, så många av oss har svårt att se Sverige för vad det verkligen är idag. Men till slut måste vi våga se verkligheten i spegeln, och hantera att vi numera är en del av en militärdiktatur - en hycklande sådan.

Vi behöver avsluta vår samverkan med NATO helt. Vi bör även avsluta delar av samverkan med USA - t.ex. militärt. Dessutom bör Sverige officiellt be Ryssland om ursäkt, om vi än en gång ska kunna se oss i spegeln utan att skämmas.

Text: Jimmy Skog

Om du vill ta ställning mot NATO kan du aktivera dig: