NewsVoice var före DN med att varna för KI:s livsfarliga strupexperiment på människor

publicerad 4 maj 2016
- Torbjörn Sassersson red.

Dagens-NyheterMEDIA. Ibland blir det tydligt att en liten nättidning kan vara snabbare med att publicera en nyhet av nationellt intresse än en drake som DN. Ett exempel var när NewsVoice var före DN med att varna för KI:s livsfarliga strupexperiment på människor. Jag vill även varna för DN:s och SvD:s virala och teknikövertroende artiklar som löpande publiceras.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Från DN:s reklam

NewsVoice fick scoopet tack vare att den fd KI-professorn Johan Thyberg valde NewsVoice som tidning för sin artikel: “Svindlande affärer på KI/KUS vid forskning på reservdelsmänniskan – Två patienter dog” publicerad den 6 juni 2015.

DN hade vid det laget hunnit publicera en lång rad hyllande och okritiska artiklar om Paolo Macchiarinis experiment på människor alltsedan sedan 2008 innan de publicerade en artikel som vände på hela uppfattningen för läsarna. Först den 23 juni 2015 drygt två veckor efter NewsVoice artikel publicerade DN artikeln: “Ifrågasatt forskare förlorar ­bidrag”.

Både DN och SvD var lyriska över KI:s chansartade människoexperiment

Det blir egentligen än mer konstigt att DN inte reagerade tidigare eftersom SvD den 21 april 2015 skrev att Macchiarinis experiment granskades. Innan det var även SvD:s samtliga föregående sex artiklar om Macchiarini berusat positiva. Han kunde förutom luftstrupar även odla fram matstrupar och till och med lite ny hjärna, skrev tidningarna.

När en av Macchiarinis försökspersoner avled skrev Karin Bojs en urskuldande artikel (11 mars 2012) som frikände Macchiarini från dödsfallet. Trots dödsfallet sopades alltså fallet under mattan och DN fortsatte sina hyllningar ett par år till.

Övertron på den medicinska teknologen Macchiarini var inte grundade i verkligheten. Det handlade om pseudovetenskap och bristande etik. Man missade att fler patienter dog i bakgrunden eftersom de inte gjort någon bakgrundskontroll. Det gör tidningarna livsfarliga eftersom de haussar livsfarlig forskning på människor.

Thyberg är inte den enda sakkunniga expert som valt NewsVoice som kanal för att få ut lite sanning. Flera av NewsVoice skribenter är av den klassen. Vi söker därför fler insatta personer som vill få ut sina artiklar.

Igår publicerade DN:s medicinska reporter Amina Manzoor artikeln: “Paolo Macchiarini borde visa mer ödmjukhet”. Vi ser fram emot att hon även skriver artikeln: “DN borde visa mer ödmjukhet”.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

DN hyllar pseudovetenskap:

Stamceller byggde helt nytt organ,  2008-11-23

Stort steg för stamcellerna, 2008-11-23

Stum fick rösten åter, 2011-01-20

Reservdelsmänniskan allt närmare?, 2011-07-08

Han är först i världen att få en ”odlad” luftstrupe, 2011-07-08

En död, en frisk med odlade luftrör, 2012-03-11

Första barnet att få en ny luftstrupe, 2013-04-30

Snart kan forskarna skapa ny hjärnsubstans, 2013-12-13

Odlad strupe ger sjuka hopp, 2014-04-16

 

SvD hyllar pseudovetenskap:

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vetenskapsjournalisten på Karin Bojs satsar gång på gång fel häst. Hon trodde nog att hon var på säkra sidan då hon satsade på Karolinska Institutet och stjärnglansen kring dess professorer när hon skrev devot om Macchiarinis forskning.
  Tillsammans med Inger Atterstam på SvD har hon också satsat säkert , tror hon, genom på att skriva grovt förklenande om Dr Andrew Wakefield i frågan om ett samband mellan vaccin och autism.
  Jag är rädd att båda journalisterna kommer att få jobbigt när vinden vänder de skall försöka ro tillbaka.
  Författaren Carl- Johan Vallgren liknade för många år sedan DN vid Pravda. Han bodde i Tyskland och var väl van vid en större mångfald i tidningsvärlden. Först nu, när jag kan läsa alternativa texter på nätet förstår jag vad han menade.

  Apropås Johan Thyberg så vill jag även rekommendera hans bok ”Forskning till Salu. En granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda”
  Jag hade anledning att slå upp sidan 189 och läsa om Papillomavirus och Cevixcancer.
  Harald zur Hausen som upptäckte kopplingen mellan humant papillomvirus och cervixcancer fick ett delat nobelpris 2008, Hela Nobelkommitteen och Nobelförsamlingen hade kontrakt med Astra Zenica eller andra biotechföretag som hade ett direkt eget ekonomiskt intresse av vaccin mot HPV. God hjälp hade man av Harald zur Hausen som gjorde PR för vaccinering av både flickor och pojkar.
  När en nobelpristagare går ut och gör PR för att både pojkar och flickor bör vaccineras då har det genomslagskraft. Även zur Hausen har genom sitt företag ekonomiskt intresse av att så många som möjligt vaccineras.
  Det handlar om jättestora affärer och mycket pengar men frågan är vad skall vi vara räddast för virus eller vaccin?

 • Det går inter att utesluta att det Per Larsen säger i sin kommentar en dag kan bli verklighet. Det Paolo Macchiarini gjorde var dock att cyniskt använda människor för att testa en metod som aldrig tidigare testats ens på försöksdjur – att få en plastluftstrupe på vilken celler från patienten själv såtts ut – att växa fast och utvecklas till ett normalt fungerande substitut för en sjuk del av luftstrupen. Resultatet blev omedelbara svamp- och bakterieinfektioner, bildning av fistelgångar över till matstrupen med resultat att mat gick ner i lungorna, ytterligare destruktion av matstrupen som måste tas bort (på två av de patienter som opererades på Karolinska – den tredje dog redan efter ett par månader).

  Transplantationerna gjordes trots att man från Läkemedelsverket fått information om att tillstånd därifrån krävdes vare sig ingreppen skulle ses som forskning eller ren sjukvård. Detta gällde inte bara förhållandet att man ville opera in ett främmande material i kroppen men också att man använde sig av läkemedel (tillväxtfaktorer) som inte tidigare godkänts för denna indikation. En av tillväxtfaktorerna – TGF-beta – är dessutom potentiellt tumörframkallande och av tillverkans förbjuden att använda både på människor och djur. Att man på ett svensk universitetssjukhus som försöker kalla sig ett av de främsta i världen opererar in en konstgjord luftstrupe som dränkts in i massiva koncentrationer av en sådan faktor indikerar en verksamhet utan tillstymmelse till kontroll av vad man låter enskilda läkare/forskare ta sig till med.

  Jag har sagt det tidigare och kan bara säga det igen. Det som gjordes på Karolinska under ledning av Macchiarini och med godkännande från hans högre chefer är sannolikt den största skandal som någonsin förekommit i Sverige, åtminstone i modern tid.

  Johan Thyberg

 • När den metoden, som Macchiarini har använt, blir möjlig att använda på ett säkert sätt så händer det dramatiska omvälvningar i medicinvärlden. Den nuvarande transplantationsindustrin, med milliarder i omsättning, kommer att slås ut på några få år. Patent och aktieinvesteringar skulle förlora sina värden abrupt, den nuvarande metoden att lura till sig en njure eller annat organ av en fattig individ i tredje världen kräver livslång medicinering av den transplanterade. Denna neo-kannibalistiska metod har gett upphov till uttrycket “The rotten trade”.
  Odlade organ är vägen bort från denna ohyggliga hantering. Mediedrevet mot Macchiarini och KI är troligtvis orkestrerad av krafter inom medicin, patent och finansvärld som riskerar att förlora milliarder när genombrottet kommer för organodling eller så har de egna långt framskridna försök inom organodling, då kan det vara bra att försena andra.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *