Omyndighetsförklarandet av de äldre sänker Sveriges rykte – Fallet Mariana 92 år

publicerad 5 maj 2016
- av Extern resurs
Mariana Norberg i media. Pressklipp från 2016
Mariana Norberg i media. Pressklipp från 2016

DEBATT. “Vilka är skyddsvärda i ett Sverige där vi som medborgare värnar om varandra? När gamla och sjuka blir behandlade sämre än djur har vi nått en botten som vi inte trodde var möjlig.” Det säger Jan Norberg och han tänker på sin mamma Mariana som snart är 92 år, en gammal människan vars medborgerliga rättigheter satts på undantag, något som är rutin i Sverige, men som chockerar personer från många andra kulturer där man har respekt för de äldre.

Samhället trakasserar våra gamla genom att via kommunernas socialtjänst, hemtjänst och hemsjukvård försöka göra allt i sin väg för att den gamla människans medborgerliga rättigheter skall sättas på undantag.

Vad driver till synes i övrigt helt normala människor att behandla våra gamla och sjuka så illa?

När någon på allvar försöker hävda den gamles rätt genom att överklaga olika former av kommunala beslut så rycker undantagslöst domstolsväsendet ut till samhällets försvar för att utan minsta darr på manschetten fria kommunerna från allt ansvar.

Jan Norberg“Man kan därför utan vidare få intrycket att det är samhällets olika institutioner som är skyddsvärda och inte de gamla och många gånger sjuka medborgarna vars rättigheter uppenbarligen inte anses som skyddsvärda.”

“Varför anser samhället, främst företrädda av korrupta domstolar, att stat och kommun behöver skyddas från påföljder då man solkart bryter mot såväl svensk lag som överstående EU-rätt?” / Jan Norberg

Domstolarna visar systematiskt att de sätter samhällets skydd mot medborgarnas rättigheter före vid sina bedömningar då det gäller våra gamla, är verkligen våra gamla ett så stort hot mot samhället att domstolarna alltid anser det nödvändigt att skydda t.ex. kommunerna när de begår sina övergrepp?

Är Mariana, snart 92 år, dement och rullstolsbunden, ett hot mot samhället?

Mariana NorbergExemplet Mariana Norberg är ett av många tusentals fall där domstolskedjan med en genuint förutfattad mening mangrant ställer upp på kommunens sida då hon försvaras av sin enda anhörige.

Mariana är snart 92 år gammal och lider ganska svårt av sin Alzheimersjukdom och hon är utsatt för ständiga trakasserier från den kommun där hon bor, Sundsvalls kommun.

När hennes enda nära anhörige, sonen Jan, försöker skydda sin mamma mot kommunens olika övergrepp så är det en ojämn kamp han för mot ett samhällsetablissemang som nästan undantagslöst ställer sig bakom Sundsvalls kommuns ständiga trakasserier, något som blivit så vanligt ibland äldre att ingen längre verkar reagera.

Sundsvalls kommun tar en lång rad olika beslut som de enligt lag inte har rätt till, brotten är många och leder ofta till segdragna domstolsförhandlingar där korrupta domare ger kommunen rätt att kunna överträda såväl svensk lag som EU-rätt.

Domare som redan bestämt utfallet

Hennes senaste mål som handlar om att Sundsvalls kommun driver ett helt felaktigt betalningsärende i domstol hanteras i Tingsrätten av samme domare vilken tidigare, på kommunens initiativ, omyndigförklarat henne och denne domare har i sitt beslut om förvaltarskap därmed fråntagit henne alla sina medborgerliga rättigheter.

När sonen ifrågasätter att samma domare nu något år senare skall avgöra en tvist om betalning så enar sig ett samlat domstolsväsende till skydd för denna korrupta domare, vilken tidigare reservationslöst ställt sig på kommunens sida i förvaltarskapsmålet.

“Att alla medborgare, inte minst våra gamla och sjuka, har rätt till en objektiv och rättvis rättegång mister därmed sin innebörd då domstolarna skickar fram sina mest känslokalla och partiska domare till försvar för kommunens intressen.” / Jan Norberg

Vid förvaltarskapsmålets hantering tvingades sonen för sin mammas skull att lägga ut över 100,000 kronor på advokatkostnader innan domstolsväsendet i Hovrätten av ren och skär rädsla för medias kritik ändrade den korrupta domarens beslut att omyndigförklara Mariana.

Jävsinvändningar och andra relevanta fakta i det nu aktuella målet som rör en tvist beträffande betalning struntar såväl Tingsrätten som Hovrätten i att beakta då man redan innan målet avgjorts har bestämt sig för utgången i detta mål.

Mariana är chanslös mot ett samlat etablissemang där korrupta domstolar tycks anse att hon inte är tillräckligt skyddsvärd jämfört med att Sundsvalls kommun, vilka med domstolarnas hjälp, därmed kan fortsätta och trakassera henne och många andra åldringar.

Om inte ens en gammal och sjuk kvinna i rullstol, vilken aldrig gjort en fluga förnär, kan anses skyddsvärd så måste frågan ställas vilkas intressen som skall skyddas och varför t.ex. domstolarna så reservationslöst legitimerar kommunernas oegentligheter?

Det finns mycket mer att berätta om, men av utrymmesskäl stannar vi här och hoppas att fler med liknande erfarenheter hör av sig. “Anhöriga måste gå samman för att skydda sina gamla anhöriga från samhällets övergrepp”, säger Jan Norberg.

Text: Stephan Toivonen

Relaterat