Radiomastsabotagen – Konspirationsteoretikern Hans Brun är en säkerhetspolitisk riskfaktor

publicerad 22 maj 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
5G mast fälldes i Toulouse. Foto: world-signals.com

Hans Brun om radiomaster och Ryssland, 18 maj 2016OPINION & ANALYS. När svenska medier vill ha en experts utlåtande om sabotage av svenska radiomaster tillfrågas en terrorexpert. Redan här har man antytt att händelserna kan tolkas som terror. Terrorexpert Hans Brun får kommer till tals och han råkar av en händelse ha en antirysk inställning. Brun pekar ut Ryssland via Sveriges Radio, innan ens några som helst bevis presenterats att det var ryssar som låg bakom sabotagen.

Text: Torbjörn Sassersson | Skärmdump från SR P4 Sjuhärad

Jag är inte terrorexpert, men är insatt i PR och hur propaganda samt opinionsbildning fungerar. Det är utifrån dessa erfarenheter och analyser av hur svensk propaganda via media och myndigheter riktad mot svenskar ter sig som jag bedömer Hans Bruns uttalanden.

I Sveriges Radio fick Brun frågan:

“Men främmande makt som du var inne på, vem, vilken främmande makt skulle det vara i så fall?”

…och svaret löd:

“…om jag ska vara riktigt ärlig här nu, och det här är ju bara en [en] bedömning, det bygger ju inte på forskning eller någonting sån’t, men det är ju bara Ryssland i såná fall som kan tänkas ha intresse av det … om man ska vara cynisk.”

Ryska ambassadens kommentar till Hans Bruns spekulation:

”Vad Hans Brun hänsynslöst påstår är att den mest sannolika orsaken till incidenten är ett sabotage arrangerat av främmande länder och som huvudsabotören utser han Ryssland”.

”Det är beklagligt att personen som utger sig vara en seriös oberoende analytiker, i sak utan svårighet råkar ställa sig bakom konspiratoriska teorier med uppenbar antirysk undertext. Vi är övertygade om att varje svensk med sunt förnuft kommer endast att le föreställande sig ryska agenter” som ”förbereder sig till ett krig” genom att skruva av bultar från en TV-mast i en avlägsen svensk trakt”. – Källa: SvD

Hans Bruns svar:

“Jag har aldrig påstått att det är Ryssland som ligger bakom det hela. Däremot har jag besvarat en direkt fråga vilka stater som kan tänkas ha ett intresse av att testa svensk infrastruktur.”

“Det är anmärkningsvärt och djupt beklämmande att den ryska ambassaden blandar sig i den svenska debatten genom ett personangrepp.”

Ryska ambassaden har alltså rätt. Ryssland har utpekats som trolig brottsling, vilket Hans Brun efteråt förnekar. Inspelningen visar att Brun drar en vals.

Propaganda mixat med konspirationsteori blir en säkerhetsrisk

Hans Bruns uttalande kan kallas propaganda. Det kan även kallas konspirationsteori om ett ont Ryssland som döljer sig bakom varje husknut redo att försöka bevisa Sveriges svagheter. Bruns utpekande av Ryssland kan även anklagas för att försätta Sverige i ett mer utsatt läge som genom public service aktivt utvecklar dåliga relationer med ett stort grannland.

Frågan alla måste ställa sig är: hur troligt är det att Ryssland skulle ta ned svenska radiomaster en vecka innan Riksdagen ska ta beslut om att Sverige ska underteckna Värdlandsavtalet för att därmed bädda in sig ännu mer i NATO?

Ryssland har dessutom tidigare öppet uttryckt sitt ogillande inför att Sverige lämnar sin officiella neutralitet för att närma sig NATO.

Jag hävdar därför att Hans Brun är en säkerhetspolitisk riskfaktor.

Nedtagning av svenska radiomaster och spekulationerna leder nu förmodligen till att vi undertecknar Värdlandsavtalet den 25 maj 2016. Om Hans Brun har rätt har hans utpekande av Ryssland som trolig brottsling stärkt Rysslands eventuella uppfattning om att Sverige är en fiende.

Cui bono – Till vems gagn?

Vilken eller vilka parter tjänar på att svenska medier och terrorexperter bygger upp Ryssland som en fiende?

Svaret är: samma krafter som vill att Sverige går in i NATO och samma parter som säljer vapen. Det vi säkert vet är att USA genom sändebud och särskilda inbjudningar till Washington kraftigt verkar för att Sverige ska gå med i NATO. Samma USA har en enorm krigsindustri som säljer vapen.

Om vi ska spekulera är en möjlig utförare av mastnedtagningar NATO:s aktionsgrupp Stay Behind i en moderniserad form. Anders Jallai och Anders Carlgren har skrivit om denna motståndsrörelse som skapades på 1940-talet för att bekämpa Sovjetunionen och ryssarna. NATO är helt enkelt en mer trolig sabotör.

Andra spelare som tjänar på Hans Bruns teori är vapenskramlarfamiljen Wallenberg och svenska vapenföretag som tex SAAB som efter att påstådda ryska ubåtar observerats i svenska vatten mycket passande fick en miljardorder om att utveckla nya svenska ubåtar. En annan part som tjänar på Bruns utpekande av Ryssland är paradoxalt nog den ryska vapenindustrin.

Taktiken att först skapa ett allvarligt hot eller problem för att sedan presentera en lösning är effektiv. Om jag ska vara lika cynisk som Hans Brun är det mer troligt att det handlar om Väst som sabotör. För NATO är mastsabotagen jackpot.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat