Regering JO-anmäls för att ha spelat bort svenska folket angående NATO och internationella handelsavtal

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 maj 2016
- NewsVoice redaktion
Stefan Löfvens regering, 2014 - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia commons

En JO-anmälan har gjorts som riktas mot Stefan Löfven, Regeringen och tidigare Alliansregeringen för ohörsamhet och avfärdande av de demokratiska spelreglerna. NewsVoice publicerar texten som tar upp NATO-frågan, kärnvapen i Sverige och internationella handelsavtal. Anmälan har skickats in av medborgaren Lasse Wikman som anser att de styrande ignorerar det svenska folket som deltagare i beslut som påverkar hela Sverige, alla medborgare, folkhälsa, ekonomi och säkerhet.

ANMÄLAN

Lasse Wikman
Lasse Wikman, privat foto

Anmälan mot Stefan Löfvens regering, för ohörsamhet och avfärdande av de demokratiska spelreglerna.

Under valet 2014, var det ingen av blocken, som talade om några avgörande frågor för Sverige. Man höll tyst om Värdlandsavtalet med Nato, man höll tyst om handelsavtalen mellan Kanada och EU, det s.k. CETA-avtalet och man höll tyst om handelsavtalet och serviceavtalet mellan EU och USA, de s.k TTIP-avtalet och TISA-avtalet.

Alla dessa avtal är oerhört avgörande för Sveriges framtid, men inte med ett ord nämndes det om detta. Istället, 14 dagar innan valet i september 2014, så lät Alliansregeringen genom ÖB Sverker Göransson, skriva under Värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Det är häpnadsväckande.

Under lång tid har den nuvarande regeringen inte talat öppet om detta avtal. Försvarsminister Peter Hultqvist har avfärdat alla diskussioner och oroliga röster med att detta är inget speciellt. Men speciellt är det.

Värdlandsavtalet innebär bl a att Sverige kommer att få kärnvapen på svensk mark. Därtill utländska trupper, som inte kan åtalas enligt svensk lag, om de begår brott i Sverige. Vi måste alltså ge upp vår alliansfrihet/neutralitet och öka oron i Östersjön. Om en militär konflikt startar från svensk mark, kommer Sverige att bli indragen i krig. Det skulle isåfall bli första gången Sverige krigar på mer än 200 år. Detta är avskräckande och skrämmande.

Handelsavtalen har för det första inte skötts enligt vad Statsminister Ingvar Carlsson värnade om vid inträdet i EU 1995. Statsminister Carlsson värnade transparensen. Han sade att det är av stor vikt att allt som sker inom EU, hur diskussioner går och vilka besluts som tas utifrån de värdegrunder man har, ska vara offentligt. Så är nu inte fallet inom EU.

Cecilia Malmström som är EUs handelskommissionär har hand om avtalet CETA, TTIP och TISA. Hon vägrar att informera EU parlamentariker på ett lätt och propert sätt. Utan varje parlamentariker som vill läsa vad som pågår i förhandlingarna, måste förödmjuka sig, bli muddrade på allt de har på sig, så att parlamentarikern inte ska kunna notera något. Dessutom gäller tystnadsplikt. Detta är inte transparens.

När det gäller avtalen, så är innehållet i alla tre, av sådan art, att det går stick i stäv mot alla enskilda EU-medborgares önskan om ett bra liv med stor trygghet för maten, jobben och den service samhället erbjuder. Alla dessa tre avtal innehåller paragrafer och regler, som enbart går de stora multinationella företagen till mötes. De 500 miljoner som lever inom EU åsidosätts.

Med tanke på att vår nuvarande och även den förra Alliansregeringen har lagt grunden för dessa avtal, som vi svenskar är emot i majoritet, så vill jag att ni inom JO granskar och poängterar, om möjligt varnar regering och Allianspartier, att de måste följa svensk lag och innan beslut av en sådan art tas, som dessa avtal utgör, ska det finnas utrymme för information och folkomröstning i vart och ett av dessa gigantiska avtal.

Jag vill minnas att vi i Sverige hade folkomröstning om kärnkraften. En sådan kan vi ha igen, om Värdlandsavtalet, NATO, CETA, TTIP och TISA. Men först efter att alla medborgare har haft möjlighet att sätta sig in i dem.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

Genom att inte låta svenska folket genom demokratiska former, få avgöra dessa gigantiska avtal. Folkomröstning är lämpligt i ett sådant fall.

Text: Lasse Wikman


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Denna falska regering måste avsättas och straffas,landsföräderi mot landet svenska folket,
  det brukar medföra hårda straff.

 • Medan jag kommer ihåg, så vill jag berätta för er, att jag har fått ett skriftligt svar från Jo – Justitieombudsmannen.
  Det blev avslag på min anmälan gentemot nuvarande och tidigare Alliansregering.
  Motiveringen är att eftersom regeringen har åtalsimunitet, så gör Jo inget annat än att lägga ner min anmälan.
  Det var väntat, men försöka duger gott.
  Nu är det att hitta på något nytt, som kan få regeringen i obalans.
  Jag har redan en tanke som ska mogna en aning.
  Ha en fin, skön & trevlig dag för Sverige!

 • Ni kanske sett att detta nu kan röstats för vilande-läggning (1 år?) Tydligen så ska detta nu gå via KU efter yrkanden gjorda av V och SD. Man menar att det inskränker Svenska medborgares fri och rättigheter vilket det givetvis gör. Känner ni till att det sker väldigt många våldtäkter och mord på kvinnor i Okinawa? Just häromdagen hittade man ytterligare en ung kvinnokropp, mördad och våldtagen. Bevisen pekar återigen på en nordamerikansk soldat men man har alltså inte rätt att gripa och åtala vederbörande. Och alla efterföljande demonstrationer har inte lyckas förändra något. Flertalet sådana manifestationer har utförts av folket på Okinawa men utan att ge några som helst förändringar. Vill vi se den utvecklingen här också? Och det är ju bara en aspekt av det hela.

  “Magnus Christiansson, Natoexpert och forskare vid Försvarshögskolan [..] påpekar att ett uppskjutet värdlandsavtal också skulle innebära ett stort nederlag för regeringen, och för försvarsminister personligen. – Från Natos sida tror jag att det blir ett frågetecken: Vad vill ni egentligen?

  Det är tydligen så här det låter och svenska folkets åsikter är ju av mindre betydelse för dessa aktörer och nu får det vara nog!

 • Lasse Wikman tar upp väldigt viktiga frågor. Jag delar hans oro. Den är värd att ta på mycket större allvar än vad JO lär göra. Vi som tänker så behöver organisera oss bättre. Angående värdlandsavtalet skulle jag vilja tillägga att det kan anses strida mot grundlagen. Se http://accoun.org/

 • Tycker det är mycket bra att fler och fler anmäler och skriver till makthavarna, hur de nu än har hamnat där, där är vi alla skyldiga, så att det inte kan råda några som helst tvivel över att de har blivit helt och fullt delgivna. De kan INTE hävda att de inget visste eller fråntas att ansvar för sina beslut som uppenbarligen inte företräder folket. De företräder särintressen och sig själva. Ingen får heller skada en enskild eller tredje part genom sitt agerande alldeles oavsett om en majoritet tycker på ett sätt. Då är demokrati inte bättre än diktatur. Kollektivismen håller på att ta död på oss, och en massa företrädare som agerar totalt utan ansvar.

 • @Anita

  Skriver under. Kommer f.ö. inte att acceptera värdlandsavtal eller utlänsk trupp på Svensk mark utan en föregående styrande folkomröstning. Dags att Svenskarna kräver en sådan och även kring fler ödesfrågor. EU har ju visat sig vara ett misslyckat experiment då ur demokratisk synvinkel och det är hög tid att lägga ner detta teknokratiska jippo. Kan givetvis kritisera nato på massor av områden, men det kommer jag att inte göra nu. Det räcker att veta att det är USA som håller i tåtarna tillsammans med terror-tuesday-mass-mördaren-Obama.

 • Från Sergel idag,har sänt dem till fler nyhetsorgan med förhoppning att dem belyser manifestationensamt din JO-anmälan, om ej ges ett tyst medgivande till att det faktiskt råder diktatur.
  “En folkomröstning sker ju som sagt bara när eliten vill det,kan eliten komma ogilla resultaten uteblir den, med det även demokratin” https://postimg.org/gallery/1cgfu9yyq/4a56e88d/

 • Väldigt bra skrivet Lasse.
  En namninsamling vore bra. Skiftet har haft en för TTIP och har lämnat till regeringen.

 • Jag anmälde Göran Persson eftersom han bröt mot grundlagen när han skrev på Maastrichtfördraget.Hade naturligtvis ingen effekt.Men man bör fortsätta i alla fall.Både person och Reinfeldt är ju faktiskt kriminella på den punkten.Omstörtande verksamhet= lika med terrorism!

 • Suveränt bra skrivet lasse. och en helt underbar grej du gjort. Vill du ha namnunderskrifter på det här så räkna med mej

 • Tack Lasse Wikman för ditt agerande och framåtanda skall bli roligt att se reationen på din anmälan vart den leder om våra politiker hur de skall handskas med detta

 • bra lasse,äntligen en konkret åtgärd, låt sv. folket rösta om dessa stora frågor efter en omfattande upplysning och information om vad frågor som ttip värdlandsavtal, gmo, osv, hur sköts avtalsförhandlingarna i bryssel med så mycket hemlighetsmakeri,för vem är allt hemligt? för att vi folket, inte ska få veta något och delta i dessa frågeställningar, fram för demokrati, vi har inte någon eg. demokrati som sakerna sköts idag, allt är på företagens villkor, läkemedelsbolag, livsmedelsindustrin, banker, låt oss hoppas att denna anmälan kan röra om i grytan lite!

 • Tony Arding says:

  19 Maj, 2016 at 19:05

  Myvket bra gjort Lasse W, som jag känner Lasse så tror han inte att detta förändrar någonting i sak förutom den publicitet det ger, och som i sig är folkbildande.

  Precis! Detta är viktigt och med detta kan människorna inse att det inte lönar sig att vara “en god medborgare” (skatte- och skuldslav) till förmån för korrupta politiker som är styrda av den internationella bankkartellen.

  När folket inser hur djupt bedragna vi är kan de vända ryggen till detta system och skapa en bättre framtid med gemensamt deltagande.

  Och ang NATO samarbetet VISSTE regeringen om detta redan 2014.

  Även om jag inte formulerade frågan om just värdlandsavtal kunde svaret ha informerat om det beslut som hade fattats av regeringen vilket bemyndigade försvarsmakten den 26 juni 2014 att förhandla fram ett värdlandsstöd med Nato.

  Allt gjordes i tystnad och mina frågor ställdes med påbörjat datum den 28 juni 2014, 2 dagar efter att detta bemyndigande skett.

  Se mina frågor nedan i mejlkommunikation med utrikesministern (pressekreterare).

  to erik.zsiga, me

  Från: Viktoria

  E-postadress: karmakoirat@gmail.com

  Meddelande: Det har kommit till min uppmärksamhet att regeringen godkänt avtalsförhandlingar för att gå med i NATO. Då jag är väldig missnöjd med detta beslut ber jag er snarast kontakta mig för att informera hur jag kan bestrida ett sådant beslut. Vilka procedurer finns för detta?
  Vänligen,
  Viktoria

  Erik Zsiga

  7/1/14

  to me

  Hej Viktoria,

  Detta stämmer inte. Regeringen har inte fattat något sådant beslut.

  Mvh/Erik Zsiga, pressekreterare hos utrikesministern

  Skickat från min iPad

  Viktoria

  7/7/14

  to Erik

  Hej och tack för svar!

  Stämmer det att ni bjudit in USA för att de skall upprätta en NATO – bas i Sverige?

  Med vänlig hälsning,

  Erik Zsiga

  7/7/14

  to me

  Hej igen,

  Nej, stämmer inte heller.

  Mvh/Erik

  Sent from my iPhone

 • Ove Bese. Varför skulle det bli tal om “spott och spe”? Artikelförfattaren är en hjälte som vågat ta bladet ur munnen. En natoanslutning har inte folklig förankring. “Hotet” mot Sverige är en tidningsanka och är inte förankrad i verkligheten. Det handlar bara om skapade hjärnspöken. De allra största hoten mot Sverige utgörs av “the enemies within”. Det är väl de som vill spotta på artikelförfattaren?

 • re CuiBono

  Istället troligen så här vad gäller flyget
  http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=19&month=05&year=2016
  ” CHANCE OF STORMS TODAY: NOAA forecasters estimate a 50% to 60% chance of minor G1-class geomagnetic storms on May 19-20 when Earth enters a stream of solar wind flowing from a coronal hole on the sun. High-latitude sky watchers should be alert for auroras, especially in the southern hemisphere where darkening autumn skies favor visibility.”

  och masterna hm..
  Är det någon som tror att någon internationell terrorist skulle lägga tid på att lossa bultarna för att få omkull masten.
  Tydligen är det förenat med en massa jobb att skruva av muttrarna som enligt Aftonbladet var professionellt utfört.
  Man bygger detta antagande på att förövarna fettat in muttrarna för att få bort dom.
  Dvs dom hade antagligen sprutat på rostolja 5-56 eller nåt från nån mack.
  Det tog säkert en god stund och var förenat med rätt stor fara eftersom wirarna som lossades är under hög dragpåkänning.
  Jag menar att ett proffs på sabotage inte skulle riskera att finnas på platsen då den rasar efter sista muttern. Under min militärtjänstgöring var en del av utbildningen att förstöra olika objekt för att dom inte skulle falla i fiendens händer. Skiftnycklar o liknande ingick inte i den verktygslådan kan jag säga. Sprängdeg i storlek av en cigarettask och tidsutlösare vore betydligt säkrare o snabbare.
  Intressant att aman rubricerar händelsen som en “attack mot masten” här artikel i ab
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22830126.ab?ref=yfp

 • Kan inte många fler kopiera anmälan, och skicka in den till JO? Det är ytterligare ett förslag att göra det synbart att många håller med Lasse Wikman, och det blir svårare för JO att blunda för den.

 • Jätte bra gjort Lasse! Ännu en modig person som gör något åt denna helvetes ide’. Vill tillägga att jag hörde igår på Ring P1av Monika Littman att det kommer vara ett möte angående värdlandsavtalet på Sergelstorg nu på lördag den 21:a maj kl. 15.00
  När ni i Stockholm går dit, filma gärna och lägg ut på Youtube och Fb. Hade varit fantastiskt. Klockan är inte slagen ännu.

 • De saboterade telemasterna och problemen med tåg, flyg och kommunikationer kommer onekligen lägligt nu när vi officiellt ska smyganslutas till NATO. Ett antal “experter” kommer med ryss-antydningar, men de förmodade sabotörerna kan nog hittas på andra sidan pölen.

 • BRA!
  En namninsamling kanske för att ge tyngd åt anmälan.
  Om regeringen undertecknar avtalen är dom giltiga om man efteråt kan visa att
  ingen kunnat sätta sig in i avtalen än mindre protesterat?

 • Vi vet att det pågår hjärnforskning /nanoteknik på Karolinska institutet där oskyldiga människor utsätts för groteska experiment på distans dygnet runt, en sk hjärnkapplöpning mellan USA och Europa. Forskare från exempelvis USA kommer till Sverige för att delta i forskningen.. man ställer sig frågan om också dessa förövare till forskare kommer att kunna dömas enligt Svensk lag för det genom tiderna allra allvarligaste brott mot mänskligheten, eller hemska tanke.. kommer de undan straff ?! .. Offren för denna forskning har mycket svårt att bli trodda då detta är svårbevisat och sker på ett synnerligen sofistikerat sätt…

 • Bra initiativ av Lasse Wikman. Svenska regeringen har medvetet undanhållit information till svenska folket . Regeringen är väl medveten om att en stor majoritet av befolkningen inte skulle acceptera dessa avtal om de förstod innebörden av vad de negativa konsekvenserna skulle kunna innebära. Vi lever nu i den “demokratur” som Vilhelm Moberg varnade för.

 • Mycket bra Lasse! Undrar om våra beslutsfattare vill gå till historieböckerna som de som upplät vårt vackra land till en krigspakt och därmed också drog in oss i krig. Tyvärr verkar de fullständigt blåögda och anser det vara en betydelselös fråga. Det har de ålagts att tycka. Bara ett fåtal klarar att tänka själv. Bara döda fiskar flyter med strömmen.

 • Det är synd om människorna. Varför hänger ni ut denna stackars anmälare till allmänt spott och spe?

 • Hela folket i uppror är väl vad som krävs, men flata svenskar tiger hellre och tar emot vad de som bestämmer däruppe tycker är bra. Man bävar.

 • Myvket bra gjort Lasse W, som jag känner Lasse så tror han inte att detta förändrar någonting i sak förutom den publicitet det ger, och som i sig är folkbildande. Det är verkligen rent hemskt när politiker nu tar sig makten och auktoriteten att säljs ut vårt land, detta oavsett om det gäller skolor, frihandelsavtal eller militärallianser, det handlar om allas vår framtid men inte alla verkar riktigt förstå.

 • Underbart ! Är det inte dags att vi tar tillbaka Sverige innan de förgiftar oss totalt med chemtrails, GMO och Vacciner av alla slag .

 • Jag kan bara gratulera Lasse Wikman att han har gjort detta och inte bara ha sitt knutna näven i byxfickan.Vi behöver fler likadana modiga och upplysta personer i Sverige innan det blir för sent för oss allihopa.

 • Bra. Det finns bara ett problem. Det kommer sannolikt inte få någon effekt eftersom JO är en politiskt tillsatt myndighet.

  Folket måste först inse att de måste rösta på nya icke-korrumperade valsamverkande politiska partier som är emot de avtal som snuvar folket på deras egen demokrati.

  Som du nämner får dessa viktiga frågor naturligtvis inget fokus i den massmedia som ägs av samma girigbukar som kommer gynnas av dessa avtal.

  Således är första steget att ersätta denna Wall Street-presstituerade massmedia med bättre medborgarjournalister: https://newsvoice.se/2016/03/22/tv-och-massmedia-ersatts-alltmer-av-hogkvalitativa-medborgarjournalister-martin-gustavsson/

  Andra steget är att erbjuda politiska alternativ som valsamverkar sig förbi 4%.

  De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare”
  /Platon

  …och många här synes mig både smarta och styrda av de som är dummare samtidigt…tyvärr.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *