Svenska familjejordbrukens framtid – En fråga om matsuveränitet

publicerad 14 maj 2016
- av NewsVoice

Familjejordbrukarna-pressfoto

DEBATT. Jordbruket i Sverige behöver en nystart och helrenovering. Det har uppmärksammats hur det svenska samhället låtit jordbruket förfalla så till den milda grad att vi förlorat vår självförsörjning. Det skriver Torgny Östling, ordförande, NordBruk och Thomas Gunnarson, sekreterare, Familjejordbrukarnas Riksförbund.

Text: Torgny Östling och Thomas Gunnarson | Foto: 

I dag är vi beroende av import av livsmedel från länder som behöver marken för att försörja sin egen befolkning. Vi menar att Sverige är skyldigt att bruka den potential som finns i jordbruket. Därför att EU har kontrollen över jordbrukspolitiken men Sverige har skyldigheten att sköta försörjningen av mat till sin befolkning

I samband med dagens kris inom jordbruket samlades bönder nyligen och diskuterade orsakerna till varför vi idag föder oss på jordbruk utanför landet och vilka åtgärder som krävs för att styra in jordbruket med målet inriktat på Food Sovereignty - Matsuveränitet - rätten till ett nationellt jordbruk med fria bönder och medborgare som kan föda oss långsiktigt för generationer framöver på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

På mötet kom frågor om frihandel och industrialisering av jordbruket upp. Hur man med politiska systemförändringar internationellt och med industrins ökade kontroll över bönder, tvingar dem till anpassning eller att avsluta sin verksamhet. Nu förhandlas det om ytterligare frihandelsavtal, bilaterala avtal, bl.a. ett ‘Transatlantiskt handels- och investeringsavtal’ med USA, TTIP. För första gången på 25 år sattes fokus på de politiska beslut som gör förvaltningen av naturresurserna allt mer kontrollerad av andra intressen än brukarnas. I första hand spekulationsintressen från inrikes och multinationella storbolag.

Vi ser hur dessa strukturer påverkar bönder på likartade sätt i hela Sverige, likväl som runt hela världen. Detta har gjort att det möjligt att inom den internationella bonderörelsen Via Campesina organisera över 250 miljoner medlemmar som tillsammans fokuserar på Livsmedelssuveränitet som politisk funktion! Riktlinjerna används som ett verktyg för att påverka lagstiftning och myndigheter.

Food Sovereignty, Livsmedelssuveränitet, ställer upp vissa basala krav. Dessa är bönders tillgång till Jord, Vatten, Utsäde.

Jorden att odla - Markägandet måste garanteras! “Landgrabbing”, baggböleri, genom bolagisering av mark, som är en genuin svensk erfarenhet, som stoppades med lagstiftning för hundra år sedan, är åter uppe till debatt. Släpp inte fram landgrabbing/baggböleiet igen! Låt människor också behålla rätten att odla enligt traditionella metoder utan intrång och styrning av samhället.

Vatten för livet - Utan vatten är ingen odling möjlig. Ett problem som inte bara finns i torra områden i världen utan även i Sverige via vantolkade EU-direktiv som Vattendirektivet

Livets kärna – Utsädet. Växter och Husdjur måste vara i bondens ägo och inte i bolagsägo som patenterade GMO-produkter. Den svenska erfarenheten av Växtförädlingsavgiften är illa nog.

De rättsvidriga djurstölder/egendomsstölder med djurskydd som täckmantel som blir allt värre måste upphöra och de drabbade ersätts för sina förluster då detta strider mot alla rimliga rättsliga internationella principer.

Sist men inte minst. Ett ekonomiskt skydd via tullar och olika reglersystem för att skydda bönderna mot landgrabbing och dumpingverksamhet. Utan detta kan inget jordbruk räddas.

Att nu Europeiska Unionen bestämt att exportstöden, som just är dumpingverksamhet, skall upphöra, är en framgång för hela världens bönder. Men då krävs att den nationella politiken tar ansvar för resten av Food Sovereignty! Livsmedelsstrategin måste därför formuleras som livsmedelssuveränitet!

Text: Torgny Östling, ordförande för NordBruk, Via Campesina Sverige och Thomas Gunnarson, sekreterare, Familjejordbrukarnas Riksförbund