Svenska familjejordbrukens framtid – En fråga om matsuveränitet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 maj 2016
- NewsVoice redaktion

Familjejordbrukarna-pressfoto

DEBATT. Jordbruket i Sverige behöver en nystart och helrenovering. Det har uppmärksammats hur det svenska samhället låtit jordbruket förfalla så till den milda grad att vi förlorat vår självförsörjning. Det skriver Torgny Östling, ordförande, NordBruk och Thomas Gunnarson, sekreterare, Familjejordbrukarnas Riksförbund.

Text: Torgny Östling och Thomas Gunnarson | Foto: 

I dag är vi beroende av import av livsmedel från länder som behöver marken för att försörja sin egen befolkning. Vi menar att Sverige är skyldigt att bruka den potential som finns i jordbruket. Därför att EU har kontrollen över jordbrukspolitiken men Sverige har skyldigheten att sköta försörjningen av mat till sin befolkning

I samband med dagens kris inom jordbruket samlades bönder nyligen och diskuterade orsakerna till varför vi idag föder oss på jordbruk utanför landet och vilka åtgärder som krävs för att styra in jordbruket med målet inriktat på Food Sovereignty – Matsuveränitet – rätten till ett nationellt jordbruk med fria bönder och medborgare som kan föda oss långsiktigt för generationer framöver på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

På mötet kom frågor om frihandel och industrialisering av jordbruket upp. Hur man med politiska systemförändringar internationellt och med industrins ökade kontroll över bönder, tvingar dem till anpassning eller att avsluta sin verksamhet. Nu förhandlas det om ytterligare frihandelsavtal, bilaterala avtal, bl.a. ett ‘Transatlantiskt handels- och investeringsavtal’ med USA, TTIP. För första gången på 25 år sattes fokus på de politiska beslut som gör förvaltningen av naturresurserna allt mer kontrollerad av andra intressen än brukarnas. I första hand spekulationsintressen från inrikes och multinationella storbolag.

Vi ser hur dessa strukturer påverkar bönder på likartade sätt i hela Sverige, likväl som runt hela världen. Detta har gjort att det möjligt att inom den internationella bonderörelsen Via Campesina organisera över 250 miljoner medlemmar som tillsammans fokuserar på Livsmedelssuveränitet som politisk funktion! Riktlinjerna används som ett verktyg för att påverka lagstiftning och myndigheter.

Food Sovereignty, Livsmedelssuveränitet, ställer upp vissa basala krav. Dessa är bönders tillgång till Jord, Vatten, Utsäde.

Jorden att odla – Markägandet måste garanteras! “Landgrabbing”, baggböleri, genom bolagisering av mark, som är en genuin svensk erfarenhet, som stoppades med lagstiftning för hundra år sedan, är åter uppe till debatt. Släpp inte fram landgrabbing/baggböleiet igen! Låt människor också behålla rätten att odla enligt traditionella metoder utan intrång och styrning av samhället.

Vatten för livet – Utan vatten är ingen odling möjlig. Ett problem som inte bara finns i torra områden i världen utan även i Sverige via vantolkade EU-direktiv som Vattendirektivet

Livets kärna – Utsädet. Växter och Husdjur måste vara i bondens ägo och inte i bolagsägo som patenterade GMO-produkter. Den svenska erfarenheten av Växtförädlingsavgiften är illa nog.

De rättsvidriga djurstölder/egendomsstölder med djurskydd som täckmantel som blir allt värre måste upphöra och de drabbade ersätts för sina förluster då detta strider mot alla rimliga rättsliga internationella principer.

Sist men inte minst. Ett ekonomiskt skydd via tullar och olika reglersystem för att skydda bönderna mot landgrabbing och dumpingverksamhet. Utan detta kan inget jordbruk räddas.

Att nu Europeiska Unionen bestämt att exportstöden, som just är dumpingverksamhet, skall upphöra, är en framgång för hela världens bönder. Men då krävs att den nationella politiken tar ansvar för resten av Food Sovereignty! Livsmedelsstrategin måste därför formuleras som livsmedelssuveränitet!

Text: Torgny Östling, ordförande för NordBruk, Via Campesina Sverige och Thomas Gunnarson, sekreterare, Familjejordbrukarnas Riksförbund


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Här ser man ett exempel på hur vår regim via sin våta filt av skatteindrag och kontroll levererar som världens mest socialistiska land… och det mest skattetyngda folket (?) Fäbodkullan skriver om hur hon kan se fram mot fritt husrum och mat på Hinseberg:

  FÄBODKULLAN: Prestige från Skatteverket gör att jag kanske får “semester” på Hinseberg
  Först tyckte de att jag skulle åka hem på nätterna och ladda min kassaapparat. Efter ett tag så förstod de dock att jag då skulle bryta mot ett antal djurskyddslagar och arbetsmiljölagen så de släppte den idén. Nästa krav var att klä taken på de gamla byggnaderna med solceller. Det gillade inte kulturenheten på Länsstyrelsen så då föll det också. Deras senaste drag är att jag skall investera i ett dieseldrivet elverk, som skall stå och gå i åtta timmar per dygn för att ladda kassaapparaten.

  Utan att ha besökt Karl-Tövåsens fäbod, eller någon annan fäbod heller för den delen, så anser de sig veta att verksamheten på en fäbod går att jämföra med marknadshandel.

  http://www.dt.se/opinion/debatt/fabodkullan-prestige-fran-skatteverket-gor-att-jag-kanske-far-semester-pa-hinseberg (via http://www.eldrimner.com/).

  Karl Marx beskriver hur man (eliten via socialismen) ska “ringa in” människors utbyte, fria handel.
  Så kan de omnipotenta regeringarna driva in allt ägandes resultat till sina uppdragsgivare, högst upp i pyramiden, och då alltså via kapitalisterna/kommunisterna och deras världsföretagarlags alla bolag.

 • Intressant diskussion.
  Men svaret på diskussionn finns i artikeln. Vilket ni har konstaterat.
  Tyvärr finns det inga genvägar. Kostnaden måste nå slutkonsumenten. På något sätt…
  Att betala eller odla själv…

 • För att saker inte skall bli enklare finns även relativt strikta guidelines för vad djuren skall ha tillgång till. Ligghall med halm, vatten, bete, och en del annat. Anonyma tips om brott mot detta, verkliga eller inte, förekommer. Oftast verkar det som att det är tyckanden eller ovetskap om tex var djuren har sin ligghall som resulterar i att kontrollanter kommer och inspekterar, baserat på anmälare. I 99% av fallen är anmälaren anonym, och det finns alltid något som kan klassas som en brist (jämför med bilprovning). I fallet att en brist hittas, blir lantbrukaren debiterad för inspektionen. Och i allra värsta fall blir av med tillståndet att ha djur.

 • Och, nej, det blir ingen vinst på jord och skogsbruk. Endast enstaka år. vart 10e. 15:e. Resten måste skjutas till från annat håll.

 • Jag sitter mitt i detta och lär hela tiden. Men för att öht kunna driva verksamhet med mjölk tvingas bönderna göra saker som inte är så bra för att producera tillräcklig mängd mjölk. Trots att priset är under vad lön, foder, amorteringar på mark, byggnader utrustning betingar.
  De som producerar kött måste hålla ihop besättningarna i så stora grupper som möjligt för att inte behöva utgiften med mer stängsel, (+tid för detta), transport mellan beten, vatten och brunn på alla ställen. (Grävning är inte gratis + att det ofta är på arrende-mark dvs annans mark).
  Ingen bonde investerar i fast egendom på annans mark. Själv har jag investerat trots att jag vet att ekonomin mest sannolikt inte kommer att betalas tillbaka. Bara i småsaker som vattenpumpar och annat men det kan inte ses i ett ROI perspektiv. Bara att betet kan klara att vattenförsörja de djur som går där. Om de skulle gå där på vintern skulle det krävas djurstallar pga djurskyddslagar och vattnet måste frostsäkras. Foder skulle behöva köras ut med bara några dagars mellanrum, och med storleken på de olika betena och det antal djur där är skulle detta bli en heltid. När det finns annat att göra. Jag förstår vad du försöker säga, och håller till viss del med delar och om att fler ställen skulle betas, men med det ekonomiska klimat och villkor som råder kan det strykas från listan.

 • http://www.dt.se/allmant/dalarna/arla-rekordlagt-mjolkpris
  Problemet för många mjölkbönder är att de tvingas skriva långa kontrakt för att få leverera.
  Grisen i säcken vad gäller pris. Bonden får 2 kronor 44 öre för 1 liter (lägre än det låga priset 2015)och jämför detta med vad mjölk kostar i affären. Opastöriserad mjölk av god kvalitet har av många hävdats som hälsomässigt bättre, och skulle möjliggöra gårdsförsäljning. Men det kan vi ju inte ha, för då sitter ju Arla på pottan……

 • Ale. Var har jag sagt att skördarna inte ökat? Läs gärna vad jag skriver.
  Vill gärna höra vad du har för erfarenhet, praktisk erfarenhet av att driva ett lantbruk.

 • Kan Norrbete kan andra och detta utan varse sig importerat konstgödsel eller kraftfoder. Problemet stavas jättekoncernen Arla med de bönder som satsat just på Arla. De är alltid dessa som lovordar billigt importerad GMO-baserad kraftfoder. Ofta får korna även vara inne året runt. Allt detta för att några få i toppen på Arla skall tjäna lite, lite mera.

  Hela jordbruksrektorn motse göra om från början, annars kommer vi inte att ha en enda boden kvar i landet. Det är det trams att inte skördarna ökat. Räkna på vad en boden i slutet av 1800-talet fick ut i skörd!

 • “Så var är det du säger egentligen? En agrikult som överlevt och som dessutom var basen för själva överlevandet i tusen och åter tusen år i detta land kan plötsligen inte klara sig längre när både effektiviteten samt skördarna ökat mångdubbelt om? ”
  Det som ökat är storleken på gårdar/arrenden. Färre människor brukar mer mark. Vad gäller avkastningen så är det beroende av import av konstgödsel och kraftfoder för att klara produktionsribban. De flesta gårdar måste ha ett jobb vid sidan om jordbruket för att klara sig. Faller stödet bort kan flera saker hända. Konkurs vilket är troligt i det korta perspektivet. Eller att priset höjs radikalt, och då menar jag inte några procent, utan rejält. Kombinerat med att fler faktiskt startar odla sin egen mat och har egna djur. Det är inte hållbart att en liten klick gör hela jobbet för samhället med att hålla med matproduktion samtidigt som marknadskrafterna sätts ur spel med stöd och bidrag. De flesta bönder har som sagt ett jobb förutom jordbruket för att själva få utrymme att driva verksamheten. Du kan tycka vad du vill om den informationen, men så ligger det till. För samtidigt som bidragen tas bort måste bidragen, och då menar jag alla bidrag i samhället, skäras i. Samtidigt som skatten minskar.
  Om det bara betalas in, men ute betalas ut eller kommer inbetalaren till godo, så måste den processen utvärderas grundligt.

 • Ale. Du kan alltid hitta undantagen som bekräftar det man vill föra fram. Men som helhet är samhället långt ifrån självförsörjande.

  Och det jag vill säga är att livsmedelsproducenterna gjorts beroende av stöd för att över huvud taget kunna ha en fortsatt existens.
  Gällande betade hagar:
  Vad du inte räknar in i din analys är kostnaden för att hålla staket till alla små hagar, körning av djur mellan beten, färre djur på varje ställe vilket ger merarbete, vattentillgång och pumpar på alla ställen med mera.
  Jag är lite nyfiken på om du har ett lantbruksarbete, är månskensbonde eller hur du förvärvat erfarenhet i ämnet.

  Här är en delförklaring till importen av foder:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5033176

 • Så var är det du säger egentligen? En agrikult som överlevt och som dessutom var basen för själva överlevandet i tusen och åter tusen år i detta land kan plötsligen inte klara sig längre när både effektiviteten samt skördarna ökat mångdubbelt om?

  Känner många som är näst in till självförsörjande på allehanda grödor, rotfrukter osv. Klar att det går. Det gör väl inget om priset stiger? Kvalitet har väl alltid varit en klassfråga? Kund får vad kund betalar för. Varför skulle det krävas import av foder?

  norrbete,se är ett bra ex:

  “Bete ska ske minst fyra månader per år och endast på ekologiskt godkänd mark.Både värdefulla natur- och kulturbetesmarker såsom nipor samt vall på åkermark får nyttjas till bete. Detta för att skapa ett öppet och levande kulturlandskap”.

  “Foder
  Vinterfoderstaten ska enbart består av grovfoder, hö och ensilage, som producerats på gården eller inom närområdet, på ekologiskt odlad mark. Utsädet ska vara ekologiskt så långt möjligt.
  Djuren skall ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet”.

  Det borde gå ännu bättre söderöver.

 • Ale. Om bonden skulle ta lika mycket betalt för sin arbetstid som tex en industriarbetare eller offentligt anställd skulle det bli väldigt svårt för många att köpa mat. Faktum är ju att de allra flesta bönder idag behöver minst ett extra jobb för att kunna hålla på med sin “hobby”, passion eller vad man nu skall kalla det, jordbruk. För att ditt resonemang skall fungera krävs inte bara att maten blir dyrare, utan att skatt och avgifter hamnar på en betydligt lägre nivå än idag.
  Glöm heller inte bort att det krävs import av tex foder till djur och gödsel för att dagens djurhållning och odling skall fungera i det korta perspektivet. I det långa perspektivet måste det till fler bönder.
  Och att vi idag ligger runt 50 procent försörjningsgrad i landet gör inte saken bättre.
  http://www.st.nu/opinion/insandare/vi-ar-inte-ens-sjalvforsorjande-pa-mjolk
  http://www2.dengodajorden.se/wp-content/uploads/2011/10/Bevara-%C3%A5kermarken.pdf

 • Folk köper ekoprodukter som aldrig förr och är dessutom beredda att betala för det! Lägger vi till “Svenska ekologiskt jordbruksprodukter som gör Sverige självförsörjande” kan bönderna ta ytterligare betalt. Är inte svenska folket intresserade av detta, så får dem väl skylla sig själva. Det som återstår är då undermåliga GMO-produkter som gör oss inte bara sjuka, utan beroende av multinationella giriga bolagsstyrelser.

  Fast svenska folket är inte beredda att kämpa för någonting, vilket är en våt dröm för alla antidemokratiska rörelser. Sverige är därför en jungfruligt land att sätta tänderna i.

 • “The tragic reality is that very few sustainable systems are designed or applied by those who hold power, and the reason for this is obvious and simple: to let people arrange their own food, energy and shelter is to lose economic and political control over them. We should cease to look to power structures, hierarchical systems, or governments to help us, and devise ways to help ourselves.” Bill Mollison

  Utblick till vårt bästa grannland:

  Enligt officiell statistik från 1999 äger 71% av det ryska folket en dacha (stuga eller hus) eller mark eller tomt/koloni – där man aktivit odlar. Det är 35 miljoner familjer, eller 105 miljoner människor.

  Det är över åtta miljoner hektar mark, som förser Ryssland med 92% av all potatis, 77% av grönsakerna, 87% av all frukt och bär, 59,4% av köttet och 49,2% av mjölken.

  Det måste ju störas ut… – eller hur Obama… precis som de styrande världskommunisterna störde ut de vita ut ur Sydafrika. De hade skapat ett EGET land där det inga fanns, och de försåg hela Afrika med allt möjligt.

  Terroristen Mandela höjs därför upp som en symbol – det kommer väl en ny “storfilm” från Holy wood… där han beskrivs som hjälte. Nu är där våld och kaos.

  Äventyrare kan bege sig till Zimbabwe – de ber vita återvända. Inte så konstigt. De måste ju få mat.

 • Skall nog ses som att EU har dålig likviditet, och att uttalanden av olika aktörer kan vara en form av skademinimering/uppskjutande av konsekvenser.

 • Detta kommer sannolikt att innebära att fler stöd dras in. Redan idag är utlovade stödutbetalningar framflyttade till senare under året. Utbetalningar mot genomförda åtgärder skjuts upp med vaga utfästelser i tid när utbetalning skall ske. En underminering av de små jordbruken. Om stöden försvinner måste skatten sänkas. Vart går pengarna i annat fall?
  Inte bara i Sverige.
  http://www.nyan.ax/nyheter/lokalt/utbetalning-av-jordbruksstod-kan-delvis-skjutas-fram/
  http://twoface.lrfmedia.se/?tf=20160506082359&cg1=http://se-02.adtomafusion.com:80/event/dltwq/lrf_media.lantbrukcom.desktop.ros.ros/7845842521/click?url=http://track.adform.net/C/?bn=12349169&redir=http://www.lantbruk.com/lantbruk/utbetalningen-av-gardsstodet-forsenas

 • Men då krävs att den nationella politiken tar ansvar för resten av Food Sovereignty! – Ha,var det och är det inte de här landsförredare till politiker som har gjort att vi har hamnat här ? Varför tror ni på politiker som REPRESENTERAR INTE ER OCH OSS istället de representerar de giriga banksters och stor bolag.Glöm det att de kommer att ta ansvar för er.Det är ett hån mot folket vad de gör idag.Kolla på den en av de största landsförredaren till Stefan Löwen som flög över till USA för att slicka röven av Obama och godkänna allt TTIP, NATO medlemskap m.m. med de övriga statsministrar från Norden.Nej,vad ni ska göra helt enkelt börja sätta press på era representat organisationer att gå till regeringen och kräva slut på alla de regler som stryper era företag.Det är vad ni ska göra och sätta hårda krav till dessa landsförredare till politiker att de börjar REPRESENTERA OSS OCH INTE DEN INTERNATIONELLA BANKSTERS OCH STORFÖRETAG. !!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *