Svenska folket luras in i NATO 25 maj 2016

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 maj 2016
- NewsVoice redaktion
NATO

NATO

DEBATT. Den 25:e maj kommer Riksdagen att rösta om ett av Sveriges viktigaste avtal i fråga om våra relationer med omvärlden: Värdlandsavtalet* med NATO. Detta avtal håller på att smygas på det svenska folket utan att någon verklig debatt förs.

Text: Erik Johansson, Granskning Sverige

Pressen är villiga lakejer för etablissemanget och skriver enbart artiklar som tar det som självklart att Sverige hör hemma i NATO. I en SOM-undersökning har det visat sig att trots den intensiva propaganda etablissemangets media spyr ut över sina konsumenter, vill bara 38% av Sveriges befolkning gå med i NATO, medan 60% vill förbli alliansfria och 31% är emot anslutning.

Detta tyder på otydligt formulerade frågor i undersökningen eller att de som svarar inte riktigt förstår vad alliansfrihet betyder. Vår press menar att dessa siffror är ett tydligt tecken på att svenskarna nu vill gå med i NATO. Sverige kan omöjligt fortsätta vara alliansfria om vi går med i NATO.

Det är framför allt två frågor som är viktiga för det svenska folket i Fråga om NATO-medlemskap eller inte:

ArcanumSkolan 2024

Vad vinner Sverige på ett Värdlandsavtal?

Är det förenligt med det svenska folkets moral och etik att samarbeta med NATO?

Om vi skall gå med i NATO måste vi i alla fall ha en diskussion om de moraliska aspekterna av att stödja en organisation som tillåter tortyr, utomrättsliga avrättningar, och fängslande utan rättegång.

NATO domineras av USA och USA har rutinmässigt använt tortyr i sina olika militäroperationer för att sprida demokrati och mänskliga rättigheter i Irak, Libyen, och forna Jugoslavien. Guantanamo Bay håller fortfarande fångar som Khalid Sheik Muhammed fängslade, och USA:s drönarprogram är fortfarande inte stoppat.

USA har förändrat sin kärnvapendoktrin till att vara en offensiv doktrin där ”first strike option” ingår som handlingsalternativ. USA har nyligen öppnat en missilförsvarsbas i Rumänien som kommer att störa den så kallade terrorbalansen. USA har som uttalat mål i sin utrikespolitik att förhindra att en nation växer i inflytande så mycket att den kan utmana USA på den internationella arenan.

Är det förenligt med det svenska folkets intressen att stödja en organisation som genomfört ett antal aggressionskrig, låt vara för att sprida demokrati och mänskliga rättigheter, vilka skördat miljontals dödsoffer. Ligger det i svenska folkets intresse att hjälpa USA att fortsätta vara den enda supermakten i världen?

Vad vinner Sverige på att stödja NATO?

Om man betraktar NATO som den främmande makt de är så är Värdlandsavtalet en inbjudan för främmande makt att ta del av Sveriges militärhemligheter och uppgifter om vår försvarsförmåga.

Vore det en enskild person som delgav främmande makt denna information så skulle han fängslas som spion och landsförrädare.

Ingen kan förneka att spänningen mellan NATO och Ryssland kontinuerligt ökar, det man skulle kunna diskutera är vems fel det är. Vår svenska press och politiska elit är dock helt överens om att felet är Rysslands. Detta trots att Ryssland sedan kalla krigets slut dragit sig tillbaka och NATO i motsvarande grad flyttat fram sina positioner i Öst-Europa.

Första gången Ryssland sätter sig på tvären mot denna pågående västliga expansionsprocess är när EU/NATO/USA försöker lägga vantarna på Ukraina. Detta framställs samstämmigt som en rysk aggression av den politiska eliten i väst och dess media.

De juridiska och historiska förhållandena runt den så kallade annekteringen av Krim är något mer komplicerade än vad som målas upp av etablissemangets media. Men även om det vore så enkelt som den politiska elitens media vill göra gällande, att allt ont i världen är Rysslands fel

Är vi beredda att riskera ett tredje världskrig på grund av att Krim idag igen tillhör Ryssland så som det gjorde innan Krustjev skänkte bort det till Ukraina på 50-talet?

Om vi skall köpa den extremt förenklade, för att inte säga fördummade, bilden av att Ryssland annekterat Krim; skall vi då inte i alla fall ge Ryssland erkännandet att den ryska imperialismen på Krim är mycket mer skonsam än den amerikanska i till exempel Libyen, Irak, Syrien, Yemen, etc. etc.

Amerikansk imperialism har, förutom enorma lidanden i de resursrika närområdena där demokrati och mänskliga rättigheter inskärps med militäroperationer, skapat enorma migrantströmmar som håller på att förinta den Europeiska identiteten. Rysslands imperialism å andra sidan innebär snarare att människor fridsamt stannar i de ”attackerade” områdena och fortsätter att leva vidare i sitt hemland.

Något som är en helt säker och logisk konsekvens av att Sverige inleder värdlandsstöd för NATO är att Sverige blir ett primärmål för ryska kärnvapen, något annat vore tjänstefel av den ryska militärledningen.

Jag eftersöker en Sifo-undersökning som ställer följande frågor till det svenska folket:

Tycker du att Sverige bör stödja NATO och därmed bli ett primärmål för Rysslands kärnvapen?

och

Med tanke på att NATO tillåter tortyr, utomrättsliga avrättningar genom drönarattacker, och fängslande av människor i över ett decennium utan rättegång: Tycker du det är moraliskt försvarbart att stödja, eller gå med i, NATO?

Jag skulle gissa på att resultatet av min Sifo undersökning är ett ganska tydligt nej till någon form av samarbete över huvud taget med NATO.

Text: Erik Johansson, Granskning Sverige

Relaterat

*Värdlandsavtalet är den informella benämningen på det samförståndsavtal om värdlandsstöd. Innan avtalet träder i kraft ska det föreläggas i riksdagen för beslut 25 maj 2016. 

Avtalet innebär att Sverige lättare ska kunna stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig i Sverige eller i närområdet. Det innebär också att det blir enklare för Sverige att stå som värdland för ömsesidigt överenskomna militära aktiviteter, exempelvis internationella övningar.  / Wikipedia

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Illegitim makt har förresten historiskt haft för vana att ta hjälp av utländska trupper för att betvinga folket.  Det är ett ljus i att se värdlandsavtalet.

 • Avgörande beslut tagna utan folkförankring innebär att det inte är folket utan enbart beslutsfattarna själva som enskilt är bundna av dem.  Visst, med ‘kanoner’ kan alltid ett annat synsätt hävdas, men ur legitimitetssynpunkt är det beskrivna konsekvensen.  Folket har ingen del i detta.

 • Ja, det här är rent ut sagt – fördj*vligt!

  Vi bör vara väldigt påstridiga framtvinga en folkomröstning i den här frågan. Fram med fler petitioner och demonstrationer som påvisar folkviljan. Mobilisera, upp på barrikaderna och allt det där. För om vi nu är tillräckligt många med den åsikten så kan dom ju inte förneka oss längre. Vi har ju dessutom redan opinionen med oss vilket ger ett väldigt bra utgångsläge.

  (I brist på bättre idéer..)

 • Allt oftare har det funnits anledning att fundera på vad som pågår uppe i den svenska riksdagen!
  Där tar man beslut utan att fråga medborgarna vilka åsikter de hyser!

  Hur demokratiska de beslut som fattas där finns all anledning att diskuteras!

  Det finns all anledning att ifrågasätta om inte även vi här i Sverige borde ha rätt att få bestämma vad en folklig majoritet får göra – som nere i Schweiz – där regelbundna opinions-undersökningar återkommande genomförs!

  Därefter formuleras det landets lagstiftning!

  Det är klart att då går man kanske förbi den “tyckande klassen”, som råkat få hamna bland dem vilka fullständigt följt sina partiledares styrande åsikter – istället för att lyssna på sina medborgares!

  Om detta beskrev AnneMarie Pålsson i boken “Knapptryckarkompaniet”!

  Statsminister Löfvén, har nog gjort bort sig totalt, genom att hävda att han ville sitta med i Stratcom och hjälpa NATO att bli en maktfaktor av betydenhet!

  – Troligen kommer hans belöning när han i närtid får byta ut statsministerposten mot någon fin och mycket välavlönad position i någon stor amerikansk verksamhet – precis på samma sätt som tidigare både våra ledande politiker Reinfeldt och Borg kunnat göra?

  Är det så som det skall behöva se ut när det gäller “gåvor och gengåvor” mellan svenska ledande politiker och det land som helt styr över NATO och möjliga krigsutbrott – istället för hållbara fredliga överenskommelser framöver?

  Det Löfvén gjort är klart odemokratiskt och borde leda till att han blir avsatt och att medborgarna kräver att de principer, som gäller i Schweitz också obligatoriskt införs även här i Sverige!

  • Jag begriper ingenting: I media och i Riksdagens information behandlas värdlandsavtalet som något oviktigt, som hamnar i skymundan för en rad banala rutinärenden. Man måste verkligen gräva för att finna informationen om omröstningen. Man måste uppfatta detta som avsiktligt.
   Det visar sig att i huvudfrågan om vi skulle godkänna avtalet eller ej (om jag uppfattat det rätt – det röstades om fyra olika delpropositioner resp. motioner) var det bara Vänstern och fyra ledamöter i MP som röstade NEJ. Alla andra – inklusive socialdemokrater som offentligt uttalat sig mot avtalet, t.e.x i artiklar eller insändare – röstade för. Och – om jag inte missuppfattat vad man röstade om – så även samtliga sverigedemokrater, trots att representanter för SD tidigare sagt att de kommer att rösta emot. – Vad är det som försiggår här??? –

   Hela denna fråga är exempel på ett klart odemokratiskt, ja t.o.m. landsförrädiskt beteende från våra ansvariga folkvalda representanter. Hur det tillkom, utan någon folklig förankring, utan en ordentlig konsekvensanalys eller debatt, insmuget av alliansregeringen dagarna före det senaste valet i s.k. mediaskugga utan att folket i allmänhet egentligen var informerat, är en politiskt skandal på högsta nivå. Och att sedan den rödgröna regeringen – efter en anti-rysk propagandastorm utan fundament i media – nu går på samma linje är i allra högsta grad anmärkningsvärt.

   Björn Söder, (SD) sade bl.a. i Riksdagsdebatten:
   ”Vad gäller värdlandsavtalet saknas en grundläggande utredning och analys av avtalets egentliga betydelse för Sveriges alliansfrihet och de säkerhetspolitiska konsekvenserna. Man kan ställa sig frågan varför inte en sådan analys och utvärdering gjordes innan avtalet undertecknades.- – –
   – – – Jag är dock övertygad om att det både inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet finns en stor och stark opinion som inte alls håller med sin försvarsminister i den här frågan.”

   Stig Henriksson (V) sade bl.a.: “…Sifo har gjort en undersökning av stödet för värdlandsavtalet. 57 procent tycker inte att det ska godkännas, 27 procent är för. Av de rödgröna väljarna är 70 procent emot och 14 procent för. En framstående tysk socialdemokrat, utrikesminister Steinmeier, vill i stället förnya dialogen, återuppbygga förtroendet och återupprätta säkerheten, vilket kan vara av intresse. Tunga socialdemokratiska namn som Thage G Peterson, Maj Britt Theorin och Pierre Schori kan knappast avfärdas som okunniga och naiva Putinagenter.  Socialdemokrater för tro och solidaritet vill omförhandla avtalet. Partidistrikten i Skåne, Göteborg och Stockholm vill gärna bordlägga frågan ett år. Det råkar sammanfalla med vårt yrkande. Man har på olika sätt tagit ställning mot att riksdagen nu beslutar om ett värdlandsavtal. Det finns många fler exempel. Visar inte det här på att den kritik jag har mot processen har ett berättigande?”

   Grumligare vatten har jag sällan skådat. Sverige förtjänar bättre, även om det brukar heta att man får de ledare man förtjänar.

 • Jag skulle absolut inte känna mig tryggare av att ha amerikanska örlogsfartyg liggande vid svenska kusten, amerikanska bombplan flygande över Sverige och amerikanska missiler riktade österut från svenskt territorium. Det skulle nog leda till att fler missiler riktades mot oss och utan tvekan leda till att Sverige blir ett slagfält och jag tror inte att NATO-trupperna skulle stanna kvar här för att försvara oss vare sig vi är med i NATO eller inte. Jag vill inte ha något värdlandsavtal och absolut inget medlemskap.

 • Peter Grafström: Nazityskland och Stalins Sovjetunion var samma andas barn. Sovjetunionen hade mer än 20 års erfarenhet av att bygga läger innan ens Tyskland började bygga. Sovjetunionen exporterade alltså denna kunskap vidare till Nazityskland. Men du har rätt i att bägge fick frikostiga lån Wall Street.

  Om vi vänder på steken och ställer oss frågan hur petrodollar skall överleva i framtiden som reservvaluta, med en allt större kokurnans från Kina, Brasilien, Ryssland samt Iran, återstår bara en allt större efterfråga. Det effektivaste sättet att efterfråga Dollar är väl att få andra länder att stå i kön för att få öka sin upplåning? Jag tror att i första rummet öka den militära kapacitet, samt samköra den, och starta olika väpnade konflikter samt bryta ner nationalstaterna på olika sätt samt i andra rummet göra befolkningar utfattiga när långivarna tvingar överskuldsatta länder att sälja ut sina realtillgångar som vi nu ser hända i Grekland och som kommer att rulla på i Italien osv.

  Den enda ljuspunkt som jag är att “Ont skall med ont fördrivas”. Att brexit går igenom. Ett sönder fall av EU tar sin början samt i denna process att EMU upplöses. Donald Trump vinner valet i USA och bryter ner den ekonomiska koncentrationen i USA. Vidare avvecklar NATO som den verkar i dag och istället satsar på USA som nationalstat. USA för sammanpressbar med Ryssland Iran osv.

  I denna omtumlande process måste varje land ställa alla femtekolonnare inför riksrätt. Det kommer inte att bli en rolig historia för Reinfeldt borg och Bildt med flera.

  • Polen lät massor av ryska och tyska röda armesoldater dö i deras koncentrationsläger efter angloamerikanernas organiserade interventionskrig med 20 länder mot den angloamerikanskt orsakade bolshevismen. Men det var britternas läger och ideer om utrotning som var förebild för andra. Britternas eliter frambringade nazismen, och angloamerikanerna tom byggde upp Hitlerjugend och lanserade ‘Strength through joy’ och Hitlerhälsningen.
   I Sovjet slussades kadrerna över från east side i NY. Dom hatade ryssar. Det var inbördeskrig med misär som följd med åtföljande hög brottslighet. Trots det hade Sovjet aldrig så hög andel av befolkningen i fångenskap SOM USA HAR I VÅR TID!
   Ta alla påståenden om omfattningen i Sovjet med en nypa salt. Solsjenitsyns siffror är inte vederhäftiga.
   Stalin gillade inte trotskisterna och litade inte på Hitler vilket en del inom militäreliten gjorde. Så Stalin lät trotskisterna rensa ut militären varefter han lät rensa ut trotskisterna som då var extra impopulära.
   Jag försvarar inte det godtycke som ägde rum under Stalin men man måste inse att förhållandena var kraftigt störda utifrån, det var inte bara propaganda så paranojan fick bra fäste.
   Hade Stalin inte varit stenhård hade antagligen Sovjets befolkning drabbats värre.
   Se hur det går i sydamerika för BRICS. Ont skall med ont fördrivas eller ont skall med slughet fördrivas. Dom Usa-lakejerna som förråder sina länder skulle kanske behöva en Stalin mot sig.
   Oavsett vilken politisk färg han hade.

 • @ Martin Gustavsson!
  Tack för kommentar! Att påverka via NewsVoice, samt via Nackskadeförbundet hjälpa nackskadade till vård utanför Sveriges gränser – tar tillräckligt med tid idag – för att orka med ytterligare något annat!

 • Det handlar inte om att stödja Ryssland. NATO och Usa ligger bakom säkerligen 90-95 % av alla krig, väpnade konflikter, revolutioner och kontrarevolutionärer runt om i världen allt sedan 50-talet. Det är kampen om världen vi ser nu. Det är ju en vårt dröm för maktmissbrukande beroendepersonligheter att kunna lägga hela världen under sina fötter. Att ansluta allt och alla under några få bankfamiljers makt och vanmakt. Den strävan har alltid funnits. Varför skulle dessa strävanden vara mindre gällande i dag, när det finns en rimlig chans att nå dit? Det är precis som om människor på maktpositioner vore ädlare idag?

  Ryssland är som vilket land som helst, som bara hävdar sitt lands suveräna rätt att få styra sina egna interna angelägenheter, låt vara med ett demokratiskt minimum. Med medlemskapet i EU, och eventuellt medlemskap i NATO kommer alla länder i Europa att förlora sin egen nationalitet och identitet och där med makt och inflytande över sitt land I stället införs en EU-medborgaridentitet med kraftigt begränsad möjlighet att påverka för människor. Det är vad vi nu ser hända steg för steg. Handelsavtal som begränsar enskilda stater rätt att säga nej. Sammanslagning av olika länders militärkapacitet under och samma fana. Framskjutna positioner för några få multinationella storföretag. I det sammanhanget är Ryssland ett av de få länder som inte låtit sig vika ner sig. Usas målsättning är att avsätta Putin för att ta Rysslands enorma naturresurser i anspråk för egen del. Det försökets lyckades nästan under Jeltsin tid, men Putin satte stop det detta. Det är vad det handlar om Sven Bohman!

 • Svar till Sven Bohman (13:57):

  Ja, det stämmer att NewsVoice tagit sig an uppgiften att vara NATO-kritiskt med syftet att balansera/kompensera för det NATO-troende som dominerar i svenskt mainstream media.

  Jag är redaktör för NewsVoice och har inte fått in EN enda debatartikel som förespråkar att Sverige ska gå med i NATO. Dörren är öppen, men ingenting kommer.

  Kanske det beror på att de som VILL ha NATO i Sverige bara skriver för mainstream media, där den förhärskande uppfattningen alltså är pro NATO.

 • @Sveh Bohman, mångt och mycket har hänt sedan du muckade på 70-talet. Ryssland är inte längre det expansiva och aggressivt supermakt som de än gång var. Denna roll har nu USA tagit över, som i sin tur ledds av en liten klick hyperrikta bankfamiljer, som har som mål att göra om hela världen till deras marknadsplats på bekostnad av folkviljan. De politiker som säljer sig till denna kraft och ta order och beslutar om totalt omformatera vårt land, som du just beskrev, belönas med toppjobb av samma uppdragsgivare som t ex Reinfeldt, Borg och Bildt. Den vägen heter NATO. Ryssland står i vägen för denna makt. Där av den ryssfientliga propagandan i vår land.

 • VEM styr vilka åsikter som ommer in här?
  KAN INTE vara ett
  Så ensidigt stöd för Ryssland, hos
  Svenska folket
  ALLT NATOKRITISKT verkar tas in!
  /Sven Bohman

 • Beslutet att gå med i NATO, fattades indirekt, när Sverige beslöt att avskaffa det egna försvaret!
  När jag gjorde den militära grundutbildningen 1970, kunde Sverige efter mobilisering ställa 1 milj man under vapen! Och det fanns materiäl till ALLA!
  Vi hade ett fantastiskt flygvapen! Tror det var 120 stridsflygplan (typ Draken) + många lite äldre stridsflygplan! Den nya Viggen beställs i 10 exemplar! 1 plan till varannat landskap!
  Vi hade bra stridsvagnar, artilleri, luftvärn och en modern flotta med många u-båtar!
  Nedrustningen i Sverige har gått för långt!
  Idag skulle nästan vilket land som helst kunna invandrar Sverige!
  Vi, eller snarast vår politiker, har valt att ha det så!
  Putin för en mycket aggressiv politik!
  “Övar” t o m anfall mot Gotland!
  Är det inte bättre att gå med i NATO idag, än bli tvungen att be dem om hjälp, om och när Ryssland ställer högre krav på Sverige?
  Kanske invaderar Gottland (med motiveringen att försvara sin gasledning, som går på Östersjöns botten strax öster om Gotland!

  Glad att jag är gammal och har fått leva i ett mycket bra och FRITT land!

  • Sven Bohman
   Vi är överens beträffande nedskärningarna av Sveriges försvar vilket planlades av amerikanska konsulter.
   OBS USA VILL SKADA EUROPA FÖR ATT RÄDDA SIN EKONOMISKA MAKT!
   USA vågar inte dra på sig ett totalt kärnvapenkrig bara ett som är begränsat tex i Europa.
   Om vi är dumma nog att liera oss med endera parten kan vi bli anfallna av den andra
   Och Usa har alltså ekonomiskt intresse av att se till att vi faktiskt blir anfallna också!!
   Usa vill att europeiska länder skall skadas för då kan dom skuldsätta oss och rädda dollarn.
   Usa vill INTE att det förekommer fredlig handel Europa-Ryssland för då växer andras ekonomier än Usas och konkurrerar med Usa. Och kan med tiden handla med andra valutor än dollar.
   Ryssland har inget intresse av Sverige om inte vi hotar dom.
   Om vi låter oss skrämmas av propagandan och låter Usa ha Usa/NATO-vapen här DÅ men först då är det ju vi som hotar Ryssland. Släpper vi genom värdlandsavtalet in Nato kan vi inte garantera vad för hotbild som uppkommer för Ryssland. Säger vi nej slipper vi eländet.

   Det var samma sak under andra världskriget. Usa drog på Europa krig för att rädda sin egen katastrofala ekonomi. Det säger välinformerade amerikanska historiker sen 70 år men det visas inte på TV. Sanningen är alldeles för skamlig för USA.
   Usa och England vill vi skall tro att dom hela tiden var mot nazismen men så var inte alls fallet. Dom byggde upp det som vi känner som nazism både organisatoriskt ideologiskt och ekonomiskt.
   Allt för att få igång ett storkrig som hindrade Ryssland och Tyskland att utvecklas fredligt och konkurrera med Usa och England. Britternas intelligentia planlade det mesta.

 • Hej,
  jag anser att för att rädda demokratin som form av styrande system i ett land så MÅSTE man ta bort valhemligheten. Demokrati har dock sitt ursprung i att “gubbar” i en sal räcker upp en hand när man lägger sin röst. Öppet och offentligt så att alla vet hur röstningen gick till och man kan lita på resultatet. Så som vi har det idag, och kanske än värre i framtiden med digitalt röstande, så finns det ingen chans för oss att fullt ut lita på valresultatet. Nej – offentliga listor där man kan se hur varje person i landet har röstat är ett måste!
  Har vi tagit bort valhemligheten så borde vi införa digitalt röstande och införa frekventa styrande folkomröstningar — syftet är demokrati i sin kärna och att få bort betydelsen av politiker.

 • @Bo Sonnsjö
  “Märkligt att majoriteten av svenska medborgare inte engagerar sig mot vad en korrumperad kår av politiker ägnar sig åt !!!”

  – Vad är din ursäkt för att inte gå med i Vetenskapliga partiet eller ett parti som valsamverkar via Valsamverkanspartiet för att ersätta dessa politiker?

  De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare
  /Platon

  • Mikael Carlsson
   Värdlandsavtalet är skrivet så att det har liknande verkan i en krigssituation. Och det vet du säkert redan eller hur? Vitsen är ju att Usa och våra Natovurmare skall lura in oss med otydliga regler som Usa kan utnyttja hur dom vill.
   Och det är av intresse att göra sig en bild av var Sverige kommer att anfallas med taktiska eller andra kärnvapen. Om Ryssland har möjlighet att slå ut alla de direkta hoten kanske dom är så hänsynsfulla att dom gör det och inget mer. Men vi är knappast värda en sån hänsyn med vår nuvarande självmordstaktik. Och kommer dom inte åt att oskadliggöra samtliga hotande missiler eller Natoflyglan som kommer att skada dem, vad gör de då?
   Tänker dom ok svenskarna ville nog egentligen inte detta eller tänker de tit for tat? Eller rentav mycket mer än proportionerlig hämnd?
   I vilket fall bör även folk i fina bostadsområden i Sverige räkna med att dom kan drabbas av kärnvapenattacker som hämnd för kärnvapen som misstänks härröra från missiler och Natoflygplan stationerade i Sverige.
   Kanske bäst att ni på Östermalm packar en välkomponerad väska för snabb färd till och lång vistelse i skyddsrummet.
   Vi borde istf värdlandsavtal ha ett väl genomtänkt program där ryska experter ges sån insyn att dom kan försäkra att det inte kan ha kommit något från oss så Nato misslyckas med en eventuell falsk flagg som skylls på oss.

  • Kuken
   Inte det enda primärmålet utan primärmål i bemärkelsen att alla fientliga vapensystem är primärmål. Medan dessutom många civila områden är tänkbara sekundärmål som hämnd för skada orsakad av dessa primärmål. Först slår man ut det omedelbara=primära målet. Fattar du nu?

 • Krig är den grymmaste formen av terrorism. Att liera sig med självaste “djävulen” kommer att få förödande konsekvenser. Hemska saker kommer att ske. Tyvärr är det omöjligt att stoppa. Det finns ännu alltför många maktmänniskor som är beredda att ta till vapen när deras privilegier är hotade.
  Och för att kunna argumentera för att inte gå med Nato måste man vara påläst och intellektuell. Men att argumentera för att gå med i Nato, kan man däremot göra redan som utvecklingsstörd. Det räcker med att upprepa: Vi måste gå med i Nato! Vi måste gå med i Nato! Vi måste gå med i Nato!

 • Jag är så jävla förbannad på våra politiker
  Vad är en politiker ? Jo folkets förlängda arm ska de va
  Är de de ? NEJ
  DE KÖR SITT EGET REJS ME LIKASINNADE
  De är antingen köpta eller styrda
  Styrda av EU tex
  Och de skulle va sååå bra att gå med i???
  Och ska vi nu gå med i nato…
  Finns sverige kvar sen?
  Ta ert förnuft tillbaka
  Gå ur EU och självklart ska vi INTE va med i nato
  Lägg ner krigstänket och satsa på människors väl istället

 • Det är väl solklart att sittande invalda politiker INTE vill ha folkomröstningar. Då kan det ju bli som i Schweiz – att det är medborgarna som styr hur politiken skall skötas! Då kan ju inte längre nuvarande partiledare fortsätta att göra som de vill! Då kan politiker som mutas till fina tjänster på ledande banker i USA inte längre kunna styra opinionen dit de vill med hjälp av falska utspel! – Detta som förmodade gentjänster för favörer som dessa fått i Sverige – oavsett om det gäller gruvdrift, landningsbanor för stridsflyg eller gynnsamt avtal av typ TTIP – det som nu tycks vara på gång!
  Där vår kallhamrade EU-kommissionär gällande internationell handel förhindrar av EU-delegaterna ens tycks få veta vad olika val-alternativ egentligen står för!
  Då är hon naturligtvis en landsförrädare, precis som Löfven blir om/när han får en fin Nato-tjänst i Lettland – genom att han då gör oss till medlemmar i NATO! Mot svenska folkets önskningar !!!
  Att dessa, snart sagt “skumraskaffärer” tycks fortgå utan att någon vågar höja rösten så pass att SVT, SvD och DN bland alla andra – tillåts få fortsätta att agera som de gör med hjälp av lögnaktiga påståenden !!! – Vilka alla endast torde hänga ihop med korruption av värsta och skilda slag!!!

  När “musfällan” väl har slagit igen går det väl precis – som nu tycks ha skett i Frankrike – där man inte längre har full kontroll över sitt vatten – i det egna landet !!!

  Snart kommer internationella bolag styra det mesta här i Sverige – precis som Monsanto, ledande vaccinproducenter, men även elektronik-industrin redan tycks göra – genom att försöka förhindra att medborgarna skall få ha något inflytande alls gällande kommande skador på jordbruk, innehåll i matvaror eller att det uppväxande släktet i enlighet med vad avslöjande forskning fastställt – har med “fuskforskning” och annan korruption att göra!

  Märkligt att majoriteten av svenska medborgare inte engagerar sig mot vad en korrumperad kår av politiker ägnar sig åt !!!

  Eller är det möjligen så att dessa aldrig sätter sig in i vilka konsekvenser deras “galna” beslut i riksdag och regering egentligen leder till i slutändan???

 • Syftet med att få länder runt Ryssland inblandade är att Usa vill skada Europa ekonomiskt med tanken att vi skall rädda dollarn genom att bli skuldsatta till Usa. Det är Europa och inte Ryssland som är Usas verkliga måltavla. Usa törs nog inte syna Rysslands vilja att slå tillbaka mot Usas territorium.
  Så kriget måste utspela sig i huvudsak utan att allvarligt skada mål inne i Ryssland.
  Dom kan förstås ha gjort upp om en eskaleringstrappa beträffande länderna runt om som går först till slakt. Men annars vill dom nog ha en grad av oförutsägbarhet beträffande ytterligare upptrappning.
  Om det stämmer kan Usa kallt räkna med att förstöra oss ostraffat genom att dra på oss motattacker. Oemotståndligt för parasiterna. Våra medier kommer givetvis att förklara att det hade blivit ännu värre om vi inte hade lierat oss med Usa.
  Vi har enbart nackdelar av att välja sida om det verkligen blir krig. Löfven och andra räknar kanske inte med krig utan hoppas på mer vapenexport och ställer pliktskyldigast upp med lydig proaganda.
  Ovetande om att angloamerikanerna alltid drar in övriga, både allierade och motståndare i förödande förvecklingar. Klokast är att aldrig liera sig med dom eller mot dom.

 • @Anita
  Rktigt och för att folket ska få fler sådana vettiga folkomröstningar inkl. en balanserad saklig diskussion innan omröstningarna krävs att man röstar rätt i valet.

  Det går inte att rösta på de befintliga riksdagspartier som sålt sig till mainstreammedia ägd av Wall Street och som samarbetar med världens mest kriminella företag som någonsin existerat på planeten eller ens rösta på andra småpartier som inte vill inse att valsamverkan i en bred regnbågskoallition är absolut nödvändig för att få de folkomröstningar du talar om.

  ”För att värna demokratin måste folket ha en angelägen känsla av oberoende, självaktning och samstämmighet.”
  / Mahatma Gandhi Källa: Citat om Demokrati

 • Hur kan Sverige med sitt långa förflutna som neutral land inbjuda ett krigförande land som USA, som ju både leder och företräder en krigsorganisationen NATO. NATO kunde inte existera om inte USA existera. Europa, och framförallt Sverige har ingenting att vinna på genom att ingå ett avtal med ett land (USA) som fler och fler människor världen över, anser dels att inte längre vara ett föredöme, samtidigt som landet har en otrolig förmåga att starta krig mot länder som inte gå I dess ledband.
  Man behöver inte vara en historier forskare för att förstå hur USA, med hjälp av NATO, påtvingar andra länder sina åsikter. I USA ifrågasätter fler och fler medborgare om USA skall fortsätta att betala dessa milliarder dollar, för att utrusta sina “Medlemmar” med militärutrustning. Den som tjänar på detta är inte det Europeiska industrin, nej det är den amerikansk dominerade krigsindustrin. Det är därför som dessa företag spendera milliarder dollar på “SIN” presidentkandidat.
  Varför skall Europa återigen vara I centrum för ett eventuellt krig. Ett land som har genomlidit ett krig, som vet vad ett krig medför för lidanden för civilbefolkningen. Ryssland är inte den aggressiva parten i detta krogsspel. Ryssarna vet vad det innebär att ha ett krig, och som fördes på deras mark. De flesta medborgare har haft medlemmar som de har förlorad under andra världs kriget. USA har aldrig haft ett krig, förutom inbördeskriget, inom sina gränser. Nu är det väl på tiden att Europa får bestämma för att undvika ett tredje världskrig, där hela mänskligheten inte komma att finnas till längre, och skulle et mot förmodan finnas överlevande, så är deras överlevnads chanser minimal. Allt har förstörds och inget går att rädda.
  Att våra politiker har blivit indragen med hjälp av den amerikansk propaganda, I ett tänkande, att Ryssland är den stor faran, har propagerats för av den Amerikanska armen och krigsmaterial tillverkarna. För skulle et inte finnas en fiende, så fans inga länder som kan köpa deras vapen. Så enkelt är det. Men vi sitter bara framför TV och laser tidningarna, som indoktrinera os med lögner påståenden och ren ut sagt förfalskade påståenden, för att “ÖVERTYGA” os medborgare att ryssen kommer. Ryssland är ett så stort land att det inte behövs mera utrymme. Ryssland har alla naturtillgångar, så de behöver inte stjäla eller mörda andra människor för att få sin olja. Hur länge skall vi tolerera att våra politiker ljuger för oss och vill ansluta landet till NATO.

 • Det finns vissa viktiga beslut som borde fattas genom folkomröstning!

  1. Nato
  2. ITTP
  3. GMO och Monsanto m fl
  4. Stanna kvar eller lämna EU

  Tyvärr har vi i dag politiker som inte har kompetensen att bedöma vad som är viktigt för Sverige och dess medborgare. Vårt land har hamnat i en rejäl utförsbacke och den korruption som existerar inom hela det offentliga systemet gör att vi inte kommer att klara av att ta oss tillbaka.

 • Det här med att medierna gick ut stort med rubriker om att “Nu är opinionen för ett ja till Nato större än för ett nej, för första gången” –
  Undersökningen från SOM-institutet genomfördes hösten 2015, men presenterades inte förrän nu.
  Det finns färskare undersökningar, från Ispos, som visar på att svenska folket fortfarande inte vill ha Nato-medlemskap, från dec-15 och mars-16. De visar på ca 50% nej och 30% ja. Ja-sidan har t.o.m. minskat i mars-undersökningen jämfört med den i december.
  Till detta kan man lägga undersökningen om värdlandsavtalet som SIFO gjorde i februari på uppdrag av Aktionsgruppen Nej till Nato, som visade 57% nej mot 27% ja. Denna undersökning gjorde medierna sitt bästa för att inte nämna.
  Verkligen fulspel av medierna. Säkerligen ett led i att jämna vägen för att värdlandsavtalet ska godkännas den 25 maj. Tänk alla riksdagsledamöter som kanske tänker att, “jaja nu har ju opinionen svängt så då gör det väl inte så mycket att jag röstar ja. Det är ju säkert bättre för min välavlönade politikerkarriär”
  https://fritenk.wordpress.com/2016/05/11/11-maj-mediernas-logner-om-nato-opinionen

 • The modern history of Crimea begins with the annexation by the Russian Empire in 1783. In 1921 the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic was created. This republic was dissolved in 1945, and the Crimea became an oblast first of the Russian SSR (1945–1954) and then the Ukrainian SSR (1954–1991). Since 1991 the territory was covered by the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol City within independent Ukraine. During the 2014 Crimean crisis, the peninsula was taken over by pro-Russian forces and a referendum on whether to join Russia was held. Shortly after the result in favour of joining Russia was announced, Crimea was annexed by the Russian Federation as two federal subjects: the Republic of Crimea and the federal city of Sevastopol.

 • Hur korkade, köpta eller hotade är våra ledande politiker, vilka inte lyssnar på alla de röster vilka påvisar hur världen egentligen ser ut oavsett om det rör sig om giftspridning via RoundUp eller andra giftiga kemikalier vilka med stor sannolikhet har med utdöendet av humlor, bin, och övriga insekter som pollinerar de växter av skilda slag för att vi och naturen skall överleva. Att de binder upp sig till allt vad den kortsiktigt tänkande finansiella världen än ägnar sig åt – oavsett om det gäller att fixa katastrofer av skilda slag som i slutändan leder till ett krig – som i slutändan medför att kärnvapen med stor sannolikhet kommer att användas …
  Genom historien har bevisats gång på gång att kortsiktighet alltid leder till oförutsedda katastrofer …
  Hållhakar och armkrokar, oavsett på vilka nivåer de än styr, leder förr eller senare till helt oförutsedda händelseutvecklingar. Våra nuvarande politiker tillhör inte ett släkte som egentligen är valda av det svenska folket – helt i enlighet med vad statsvetaren AnneMarie Påhlsson påtalade i sin bok “Knapptryckarkompaniet”, d v s en grupp personer vilka styrs av respektive partiledningar – vilka alla tycks ha kortsiktigheten styrd i den del av huvudet där tungan är belägen!

  Med hjälp av ljuden från det tankestyrda organet kan man komma långt! Tänk på vart vår förre statsminister Reinfeldt och finansminister Borg hamnade sedan deras svenska politiska karriär tog slut! – På ledande amerikanska jättebanker vilka i stor utsträckning tycks styra över om krig eller fred skall råda på jorden …

  Varför hamnade de där? Vad hade de stora USA-bankerna fått för utbyte – när Reinfeldt och Borg med all sannolikhet fick sina jobb som gentjänster för vad de än hade gjort …

  Att nu Löfdén vill få ett ledande jobb i NATO, trots att han hjälpt till med att Sverige i princip har avrustat vårt s k försvar borde väcka tankar hos svenska väljarkåren – om vem det är som framöver kommer att styra över jordens resurser … Rockefeller Foundations???

  Såvida nu inte Kina lägger krokben för USA – när dollarn kraschlandar ??? Rykten går ju ….

 • Att Ryssland skulle utgöra en fara för ett neutralt och alliansfritt Sverige är grov amerikansk propaganda, som ingen objektivt tänkande människa borde ha gått på. Alla verkliga kännare av Ryssland och den internationella scenen är eniga om det.

  Att sedan invitera NATO, som är lika med USA:s militära aggressionspolitik, till Sverige är detsamma som att invitera USA att göra Sverige till krigsskådeplats för ännu ett av sina många proxy-krig. Hittills har USA på olika sätt angripit dussinvis med länder över hela världen, bombat sönder dem och dödat och lemlästat tiotals miljoner oskyldiga människor, varav den överväldigande majoriteten varit civila, till stor del barn. Därtill använder de fullt medvetet – tillsammans med britterna – kärnvapen i form av utarmat uran – depleted uranium (DU), som ger bestående framtida strålskador i alla dessa länder, med cancer och massor av missbildade barn.

  Är det med ett sådant land Sverige skall identifiera sig? – Vill vi göra Sverige till scen för USA:s hänsynslösa krig med kärnvapen? – Vill vi offra våra människor, våra barn och vår framtid för att göda den amerikanska krigsindustrin, och de internationella bankirerna, som ligger bakom alla dessa krig i rent makt- och profitsyfte? – Har någon tänkt på att alla USA:s krig äger rum i andra länder, långt från det egna landet? – Men i Sverige? – NEJ TACK!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *