Vaken.se: “Så manipulerade eliten fram första världskriget”

publicerad 15 maj 2016
- av Torbjörn Sassersson red.

Austrians executing Serbs 1917 - Wikimedia Commons

President Wilsons utrikesminister William Jennings Bryan sa som det var: ”De stora bankirerna var mycket intresserade av världskrig p.g.a de enorma möjligheterna till ekonomisk vinst.”

Text: Vaken.se | Bild: "Austro-Hungarian troops executing captured Serbians, 1917. Serbia lost about 850, 000 people during the war, a quarter of its pre-war population", Wikimedia Commons

Vi ska här titta lite närmare på vilka krafter det var som opererade bakom kulisserna för att manipulera fram första världskriget samt hur och varför de gjorde det.

Det hade naturligtvis inte varit möjligt om en majoritet människor hade förstått vilka som verkligen styr och hur de har gjort det.

Fil.doktor Steven Yates uttryckte det hela mycket väl i sin utmärkta bok “The Real Matrix:”

”För att social ingenjörskonst ska fungera är det nödvändigt att dess målgrupp vet så lite som möjligt. De måste ha utbildats, eller rättare sagt, tränats, att inte tänka, bara göra som de blir tillsagda. De måste ha anpassats för ett tillstånd av beroende av olika slag och de måste hela tiden distraheras så att de inte kan lägga ihop två och två.”

År 1954 avslöjade den amerikanska Reece-kommitten som granskade skattebefriade stiftelser att Carnegiestiftelsen, bildad 1904, var en organisation som ägnat sig åt att framkalla krig.

Kommittens chef Norman Dodd berättade bla:

”Vid ett styrelsemöte i Carnegiestiftelsen 1909 hade man ställt sig frågan:”

”Finns det något känt medel som är effektivare än krig, om man vill förändra livet för ett helt folk?”

Man avgjorde att det inte fanns något.

Nästa fråga var:

”Hur får vi in USA i ett krig?”

Läs mer på Vaken.se