Åsa Moberg: Skeptiker mot homeopati bör begrunda påstådd ”evidensbaserad” vård och vårdskadorna

71
3531

Åsa Moberg - Foto: Frankie-Fouganthin,  Wikimedia CommonsMedan homeopati jagas med högaffel av etablissemanget i Sverige skadas 100 000 i den vanliga ”evidensebaserade” vården varje år, vilket leder till att vårdtiderna förlängs med 800 000 extra vårddygn till en kostnad av 7 miljarder kronor. ”Det är ett faktum värt att begrunda för kritiker av homeopatin”, skriver författaren och debattören Åsa Moberg.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Åsa Moberg – Foto: Frankie-Fouganthin, Wikimedia Commons

Moberg skriver:

”Skolmedicinen bekämpar de homeopatiska läkemedel som används i antroposofisk medicin. Den av patienterna högt värderade Vidarkliniken i Järna är ständigt hotad, trots omvårdnad på en nivå som få kan konkurrera med. Den sidan av vården har lågt anseende eftersom den är svår att forska kring.”

”Det hela ter sig extra besynnerligt för den som följer nyhetsbrevet Vetenskap & Praxis, Information från SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Ett återkommande tema är det bristande vetenskapliga stödet för metoder som används i vården, i årets nr 1 bland annat om diagnostiken.”

Åsa Moberg fortsätter sin debattartikel i Dagens Samhälle med att nämna att diagnosmetoderna i den svenska vården inte är speciellt evidensbaserade. Hon konstaterar att vetenskaplighet är en nyhet sedan 1 juli 2015 för socialtjänsten samt att ingen myndighet har ansvar för frågan om de äldres näringsintag trots att kosten är grunden för hälsa.

”När det vi stoppar i oss kallas ”läkemedel” ska det vara vetenskapligt utprovat. Ändå är det väl dokumenterat att läkemedel ofta ger upphov till direkta skador (för att inte tala om missbruk). Enligt SKL:s nya studie Skador i vården – utveckling 2013-2015 drabbas 10 000 patienter årligen av läkemedelsskador. Och den kategorin minskar inte, som andra vårdskador. Psykiatrin ingår inte i studien, trots svåra läkemedelsskador.”

Flest vårdskador sker på universitetssjukhus, enligt SKL, inom den sjukvård som berömmer sig själv för att stå på en påstådd vetenskaplig grund. Det är ett faktum att begrunda för kritiker av homeopatin, avslutar Åsa Moberg.

Text: Torbjörn Sassersson


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

71 KOMMENTARER

 1. Varken ”läkare” eller ”läkemedel” gör någon frisk. En av kroppens viktigaste, om inte den viktigaste, är att ständigt se till att laga sig själv. När vi gör saker som kommer i vägen för den processen uppstår problem.

  ”Läkemedelsindustrin” gör allt de kan för att få bort placeboeffekten eftersom den ”stör” deras mätningar. Det finns inga pengar i placeboeffekten, som i praktiken inte är något annat än kroppens självläkning.

  Problemet med sjukvårdens övertro på vetenskap innebär att man missar att människor är unika. När man gör statistik på hur individer mår, förvandlar man diskreta värden till medelvärden, vilket är vansinne. Att man har beräknat doser för ”vuxna” som är desamma oberoende av vikt, ålder, andra sjukdomar, kön och diverse andra egenheter, innebär bara för mig att det är mer bluff än kunskap inblandat. De som försökt handla kläder i storleken ”One size fits all” förstår vad jag skriver om.

  När får vi ett system som cirklar kring det fakturm att det är kroppen som står för läkningen, och att helande är ett hantverk, inte löpandebandsindustri som det urartat till idag?

 2. Vetenskap och forskning i huvudsak här i västvärlden, begriper absolut ingenting om energi och det som i kroppen skapar detta. Därför är man fullständigt inkompetent att utföra relevanta studier på framför allt homeopatiska medel. INGENTING i deras värld av inkompetens ger en aning om vad de ska leta efter, då går heller inga resultat att se.
  Uppenbarligen hade Einstein helt rätt i sin forskning när kan konstaterade att ALLT ÄR ENERGI, men fick inget erkännande för detta och ej heller nobelpriset. Systemet hade redan bestämt sig för att monopolisera sjuk-vård med icke läkande medel som bara symtomdämpar. Homeopati som är världens näst största behandlingsform är uppenbarligen ett stort hot i sandlådan Sverige. De korrupta professorerna/et c med Larhammar, Reimer, Ingvar m fl i spetsen drar sig inte för att offentligt ljuga och vilseleda folket. INGEN OBEROENDE FORSKNING värd namnet har inte på decennier utförts i landet, med väldigt få undantag. Allt är i det närmaste industrifinansierat eller styrt för att gynna vissa industrier och bankirer. Den som ”tror” på vetenskap idag är troligen de mest korkade och sjuka. De som tänker själva och lever med naturens lagar är de kloka och friska.

 3. Väl magstarkt att påstå att ALL forskning och vetenskap är humbug och bara styrd av ekonomiska intressen! Bevisligen finns det mängder med symptomlindrande och BOTANDE mediciner som sk ”BIG PHARMA” producerat och säljer. Olika sorters antibiotika, vacciner och hormoner som är helt enkelt livräddande! Bara för att nämna några effektiva substanser. Sen finns det en hel del skolmedicin där man nog med fog kan säga att biverkningarna är värre än fördelarna!
  Men det gäller ju också alternativa mediciner förutom homeopatika som inte i princip kan ge biverkningar då de är garanterat så utspädda att de är verkningslösa. Men där människor kan luras använda dem istf att söka verksam behandling och då i värsta fall dör av sin sjukdom trots att det funnits verksam bot att få. Hur många som ”skadas” på det sättet av homeopatika går knappast att mäta.

  • De som vänt sig till alternativa metoder har i de flesta fall redan förlorat hoppet i den gängse vården.. Kronikern som vårdapparatens och läkemedelsbolagens mest omhuldade skötebarn ses garantera börsens bestånd på hälsans bekostnad..

   Fuglesang drogad av overksamt homeopatiskt medel, sluddrande och omedveten om ruset, saknar tydligen omdöme både för bilkörning och rymdpromenader… http://torbjornsassersson.com/2011/07/christer-fuglesang-sluddrar-efter-homeopatisk-overdos/ ”Homepatischka medichiner”.

   I motsats till det bristande omdömet har jag ju själv provat och av vettigare skäl än Fuglesang.. Denne gör ju parodi på sig och har väl med astronautdrömmarna ”tappert” kämpat sig till den platsen.. Sverige såväl som US behöver vardagshjältar inte verklighetsflykt och sanslösa projekt för lekstugebeteende..

 4. Det är sk kontrollerade och av varandra oberoende ”dubbelblindtest” som gäller Castropollux! ”Bevis” i form av anekdotiska utsagor i enskilda fall gäller INTE!
  Du menar väl inte på fullt allvar att diabetikern kan slänga sitt insulin och istället gå över till homeopatika? Eller att en svårt bakteriellt infekterad patient som lider av lunginflammation ska göra det samma? Eller att en cancersjuk patient ska slänga livräddande skolmedicinsk behandling för att istället lita till homeopatisk behandling?

  • Det anekdotiska i sammanhanget stod ju Fuglesang helt och själfullt för med hela rymdprogrammet ingjutet i ryggraden, charmoffensiven för spaceade upplevelser och verklighetsflykt, för.. Tala om att utgöra en groda när Christer inte ens märker och mot hela skaran av vittnen av overksamt homeopatika gör parodi på sig, VoF och ett etablissemang som skriker efter lättköpta argument…

   Tanken var ju att göra oförglömligt intryck på de mindre begåvade och där kanske Fuglesang trots allt fick sin poäng i tron och förhoppningen att folk är så dumma som denna fars hans behöver vara..

   I stort sett hela läkemedelsindustrin lider idag av självförnekelse och ser ju sig tvungna att offra inte så några få för de stora flertalets vinning. Byggdes hus eller bilar med samma varningar och förbehåll för skador skulle ingen köpa varorna. Dessutom friköper sig de minst nogräknade från just ”kända” skador och biverkningar förutom att hela etablissemanget gör allt för att dölja hur många som de facto skadats och dött av behandlingar, felmedicinering slarv.. Procentuellt sett är läkemedelsindustrin och dess hantlangare, månglare orsak till betydligt fler skador än alternativ och framförallt homeopatisk och naturmedicin.

   Jag kan på goda grunder påstå att det arbetar en hel del skitstövlar i sjukvården och det är ju förutsättningen för att ett sjukt system ska kunna överleva mänskligheten och hälsan… Att sedan läkarkåren är så drabbad av självmord kan ju tyda på att vare sig lösningarna, metoderna eller medicinerna explicit utgör någon som helst tröst, resultat eller bot. Däremot är ju biverkan ”ökad självmordsrisk” mer stadd att se ut och verka som en ättestupa trots att den senare placerats i historiens och vår utvecklings skamvrå.. Det korrupta samhället har inte råd med dem som sackar efter och börjar se, fundera, ifrågasätta… Det är lika bra de får en kick i baken….

   Jämför man med reaktionsmönstret för den alternativa medicinen så djupnar krisen, behovet av hjälp, istället för att med gängse beprövad, vetenskaplig (?) ”dubbelt blind” för konsekvenserna, tror man att ökad aggression ska hjälpa en person till hälsa… Biverkan ökad självmordsrisk ser i ljuset av den nonchalanta förskrivningen, bristen på förtroende, bristen på engagemang, övervakning ut som rena kamikazeexperimenten… Då skulle jag också ge upp för yrkets många svarta hål… Själv måste jag ju vara dubbelt blind som testat bägge metoderna och fann homeopatin, alternativmedicinen överlägsen i minsta risker, mesta resultat… Trist nog går inte naturen patentera jag kan ju se lämmeltåget av intressenter rusa ner från sina höga positioner för att kasta sig i havet…om vinsterna bara kunde bli mer intressanta, himlastormande och börshaussade…

   Tar vi bort behandlingarna och den bedrövliga statistiken så återstår ju den nakna frågeställningen hur läkaryrket kan utgöra en sådan blytyngd när metoderna är så omvittnat beprövade, utformade, dubbelblindtestade osv?

   Sett till hur bedrövlig sjukvård bedrivs i de olika grenarna ser resultaten enastående skrämmande ut medan oljan på vågorna mest ser ut att rädda karriärvalet, inkomsterna och framtiden..

   Jag kan efter att ha sett hur mycket vitaminer som trots allt finns, fanns i en hel drös att tillgå och läsa om i FASS inte förstå hur och varför den allmänna meningen att vitaminer och mineraler är riskabla, rent av farliga att sälja, så vet folk inte hur livsavgörande de är och förekomsten, tillverkningen och försäljningen måste varit omfattande, men vilka fick del av den högre vetenskapen medan folk i allmänhet hölls i skrämsel och rädsla??

   Av biverkan ökad svettningar, hjärtklappning och allt annat som dubbelblindtesterna belönat mig med har besvären, biverkningarna aldrig gått över och nonchalansen som forsar över en vilket år eller decennium man nämner den saken är lika omisskännlig som förnekelserna… Det är ju märkligt att de finns beskrivna men aldrig tillerkänns sin skadliga inverkan eller att de aldrig går över…. Lite som den bristande boten de facto… Inget felar för läkemedelsindustrin och månglarna i de vita templen men få saker blir rätt utom vinsterna… Men vi producerar ju livsoduglig mat sedan mer än ett halvt decennium, anser krig är lönsamt och att destruktiviteten kramar det mesta ur mänskligheten in i börsen…

 5. Anders Engqvist

  NewsVoice har uppmärksamma att det redan finns forskning som visar att homeopati fungerar. Det är etablerat så diskussionen om det finns forskning/vetenskap bakom homeopati eller inte är redan etablerad här i NewsVoice.

  Exempel:

  Forskningschef Robert Hahn avlivar 10 myter om homeopati – Metoden är överlägsen placebo

  Tio vetenskapliga studier, av flera, som visar att homeopati fungerar

  Forskning homeopati – intro med exempel

  Forskning på homeopati

  Vetenskap om homeopati

  Alla dina försök till förkasta homeopati får du from nu ta på din egen blogg.

  Du har redan så här långt fått fritt fram att uttrycka din kritik eftersom NewsVoice inte gillar censur och är öppen för ”Both sides of the story”. Du inbjuds härmed tom att inkomma med en egen debattartikel om homeopati till NewsVoice där du får fritt spelrum.

  • Hej!
   Jag återkommer gärna med en artikel i ämnet homeopati och skolmedicin och deras relation till vetenskapsteori!
   När det gäller Robert Hahns roll [texten om Hahn är raderad eftersom den utgör ett helt grundlöst personpåhopp / red]. Men visst! Jag ska försöka djupdyka i det material han han presenterar som stöd för sina påståenden och i den diskussion där han möter sina motståndare och gärna återkomma i saken om jag får här på NewsVoice.

 6. CastoroPollux” Tack. Fungerar sär skrivning för för ståelsen? Castor o Pollux. De vakande mytologiska gudarna du vet! Alla kritiker är inte kommunister även om man vill tro det….

 7. Jag såg artikeln på NV om Carolina Werling, och kom till hennes sida, där hon säger det bra:

  ”Har du tänkt på att vi är sjukare än aldrig förr? Ändå har vi aldrig haft tillgång och ätit mer mediciner än vad vi gör idag. Vart blir det fel? Varför går det inte ihop? Som sjuksköterska började jag själv ställa de här frågorna. Och min upptäckt var chockerande.”

  Det finns en video där, där hon ger ett exempel på en sjuk person – och man kan tänka sig vilka ”mediciner” han kanske åt – men efter andra rekommendationer så blev han frisk efter två dagar.

 8. Den som har en tro på att skolmedicinen fungerar vet oftast inte heller hur kroppen fungerar. Varje symptom är inte isolerat. Ett symptom är heller ej orsaken. Men sjukvården behandlar oftast varje symptom för sig och endast själva symptomet ej orsaken. Enkelt uttryck så fungerar sjukvården så här!
  Jag har en bil som går på diesel, på macken tankar jag bensin. Jag kommer en bit och bilen börjar rycka konstigt och sedan dör den helt. Det är nu det intressanta kommer…. Jag går in på macken och letar på hyllan efter något medel som ska få bilen att sluta rycka, dvs injektiontrim.
  När jag hällt i det startar bilen fortfarande inte, jag gör då en operation, plockar ur motorn för den är ju död.
  Egentligen hade det kanske räckt med att rengöra motorn och tömma ur tanken. Folk förstår sig bättre på bilar än sin egen kropp. Om min mekaniker gör ett dåligt jobb så byter jag verkstad medan en patient fortsätter gå till doktorn och får nya mediciner trots att denne inte blir friskare.
  Människor är bra enfaldiga!

 9. @Marina Szöges

  Ingen kan stoppa dig från att tro något som inte är vetenskapligt bevisat. Det är något som religiösa gör, även pastafarianer. Men vetenskapen utvecklas p.g.a. att vetenskapsmän försöker undvika tro som inte är bevisad. Vetenskapsmäns ”tro” är s.k. hypoteser som de försöker falisifiera/bevisa. På så vis kan ”tron” bli allt mer riktig och sann och komma bort från falsk tro. Fast tro är således oftast falsk tro.

  De nya hypoteserna kommer ur fantasi och intuition, men intuitionen eller fantasin behöver alls inte vara sann. Vetenskapen kräver att man försöker bevisa/falsifiera sina hypoteser, inte frenetiskt i sekteristisk panik bita sig fast i en bordsskiva.

  Ditt exempel om att tvätta händerna efter obduktion är utmärkt för att förstå hur vetenskapen fungerar. 1. Hypotesen. Om jag tvättar händerna noga efter obduktioner så dör kanske färre nyförlösta kvinnor i barnsäng? 2. Experiment 3. Beviset/falsifieringen av hypotesen genom att studera data. 4. Resultatet måste vara repeterbart när andra vill kontrollera beviset för annars kan det handla om forskningsfusk.

 10. Vi är tillbaka till roten av mänskligt tänkande. Antingen tror man på auktoriteter, är en följare, eller så tar man till sig det son fungerar. Oavsett vem son kommer med budskapet.

 11. Problemet med det sk. ”vetenskapligt bevisandet” är att inom medicinsk forskning supportas forskningen ekonomiskt för att nå fram till ett redan givet resultat och det finns inga ekonomiska incitament till att finansiera en forskning som ska motförklara något som homeopati! Homeopati har fram till nyligen lutat sig på väl beprövad erfarenhet om dess verksamhet. En tysk forskare har bevisat homeopatin genom sin forskning om vattnets egenskap att memorera ämnen vilket i sig förklarar den homeopatiska modellen.
  Den traditionella medicinska sjukvården är i huvudsak fokuserad på symptomlindring och är sällan helande vilket ofta medför att patienter går på bieffektsorienterade mediciner under längre tider.

  Vad gäller de uttalanden om ”holy water” och andra direkt nedlåtande kommentarer om den egentliga ursprungliga medicinen ’homeopati’ visar tydligt på hur omedveten man är som person om den mer holistiskt orienterande sjukvården som homeopatin utgör!

  På 80-talet under 8 år gick jag själv med en sk kronisk sjukdom, ulcerös colit, med återkommande kontroller och preparerad med cortisonbaserade mediciner så som salazopyrin. Detta sänkte mitt immunförsvar med ännu sämre ’skov’ som följd. Min framtidsprognos var att få en påse på magen för resten av mitt liv.
  Jag som många andra som hamnar i en sådan situation söker då efter alternativa vägar då sjukvården inte når upp till det man förväntar sig.
  För mig blev räddningen homeopatin och jag kan lugnt konstatera att det definitivt inte handlade om någon placebo effekt!
  Har varit frisk sen slutet av 80-talet och aldrig ens haft känningar av sjukdomen.

  Jag vet att Ulcerös colit är en vanlig sjukdom idag med samma framtidsprognoser inom den traditionella sjukvården då som nu, 30 år senare.

  http://www.weltimtropfen.de
  http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/10/Obekvam-text-om-lakemedelsindustrins-metoder/

 12. Det är märkligt att det inte forskas om placeboeffekten och vad som gör att det fungerar. Istället hänvisas placebo till någon form av slump och inget att räkna med. Jag är övertygad om att det är tvärtom, placebo är lösningen.

 13. ”Läkare ordinerar medicin som de vet föga om, för att bota sjukdomar som de vet ännu mindre om, till människor som de inte vet något alls om.” Redan Voltaire hade åsikter om sjukvården. Många tror att Alvedon botar huvudvärk, men frågan är ju om huvudvärk beror på Alvedonbrist. Det finns dock många läkare som är inne på alternativa behandlingar. Bara de inte säger det öppet, för då förlorar de läkarlegitimationen. Hoppas att Vidarkliniken får finnas kvar. Bra artikel av Åsa

 14. @ Åsa

  Såg ditt inlägg gällande placebo idag och kan bara skrattande hålla med . Den etablerande ”vetenskapen” vänder ut o in på sig själv för att inte ge alternativ sjukvård rätt men fattar inte att det är just det man gör.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här