Åsa Moberg: Skeptiker mot homeopati bör begrunda påstådd ”evidensbaserad” vård och vårdskadorna

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 juni 2016
- Torbjörn Sassersson
Åsa Moberg - Foto: Frankie-Fouganthin, Wikimedia Commons

Åsa Moberg - Foto: Frankie-Fouganthin,   Wikimedia CommonsMedan homeopati jagas med högaffel av etablissemanget i Sverige skadas 100 000 i den vanliga ”evidensebaserade” vården varje år, vilket leder till att vårdtiderna förlängs med 800 000 extra vårddygn till en kostnad av 7 miljarder kronor. ”Det är ett faktum värt att begrunda för kritiker av homeopatin”, skriver författaren och debattören Åsa Moberg.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Åsa Moberg – Foto: Frankie-Fouganthin, Wikimedia Commons

Moberg skriver:

”Skolmedicinen bekämpar de homeopatiska läkemedel som används i antroposofisk medicin. Den av patienterna högt värderade Vidarkliniken i Järna är ständigt hotad, trots omvårdnad på en nivå som få kan konkurrera med. Den sidan av vården har lågt anseende eftersom den är svår att forska kring.”

”Det hela ter sig extra besynnerligt för den som följer nyhetsbrevet Vetenskap & Praxis, Information från SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Ett återkommande tema är det bristande vetenskapliga stödet för metoder som används i vården, i årets nr 1 bland annat om diagnostiken.”

Åsa Moberg fortsätter sin debattartikel i Dagens Samhälle med att nämna att diagnosmetoderna i den svenska vården inte är speciellt evidensbaserade. Hon konstaterar att vetenskaplighet är en nyhet sedan 1 juli 2015 för socialtjänsten samt att ingen myndighet har ansvar för frågan om de äldres näringsintag trots att kosten är grunden för hälsa.

”När det vi stoppar i oss kallas ”läkemedel” ska det vara vetenskapligt utprovat. Ändå är det väl dokumenterat att läkemedel ofta ger upphov till direkta skador (för att inte tala om missbruk). Enligt SKL:s nya studie Skador i vården – utveckling 2013-2015 drabbas 10 000 patienter årligen av läkemedelsskador. Och den kategorin minskar inte, som andra vårdskador. Psykiatrin ingår inte i studien, trots svåra läkemedelsskador.”

Flest vårdskador sker på universitetssjukhus, enligt SKL, inom den sjukvård som berömmer sig själv för att stå på en påstådd vetenskaplig grund. Det är ett faktum att begrunda för kritiker av homeopatin, avslutar Åsa Moberg.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Homeopati