Har DN, LäkemedelsVärlden, Vidarkliniken och SLL rätt om stoppet för antroposofernas naturmediciner?

publicerad 30 juni 2016
- av Torbjörn Sassersson red.

Amina Manzoor - Skärmdump: DNDEBATT. Eftersom elittidningen Dagens Nyheter stängt av möjligheten för allmänhetens kommentarer efter sina opinionsbildande nyhetstexter och debattartiklar får NewsVoice åter agera kanal för en öppen och demokratisk debatt.

Text: Torbjörn Sassersson

Har medicinreporter Amina Manzoor rätt när hon skriver:

“Det blir inga specialregler, utan de får anpassa sig till nuvarande system. Det finns redan gott om alternativ för de antroposofiska medlen att registreras enligt dagens regelverk för läkemedel, homeopatiska medel, växtbaserade medel och naturläkemedel.”

“Det har varit en orimlig lösning, att regeringen varje år bestämt att en viss typ av produkter ska användas. Inga andra produkter eller läkemedel i Sverige behandlas på det sättet. Tänk om regeringen varje år bestämde att alla Astra Zenecas läkemedel fick användas utan att de granskats eller godkänts av någon myndighet.”

Läs hela artikeln av Amina Manzoor: “På sikt en vinst för vetenskapen”

Även Vidarkliniken är positiv till beslutet.

“Beslutet innebär också att det skapats möjligheter för oss att arbeta mot en långsiktig reglering av våra läkemedel i Sverige. Regeringens beslut ger oss i praktiken fem år av förberedelser för att få våra läkemedel registrerade, vilket vi bedömer som en rimlig tid.” – Det skriver LäkemedelsVärlden som fortfarande har kommentarsfälten öppna.

Men Stockholms Läns Landsting (SLL) väljer att säga upp avtalet med Vidarkliniken efter granskning som enligt SLL visat på allvarliga brister.

“Man grundar inte sin verksamhet på skolmedicin utan det är alternativmedicin som dominerar. En annan brist är journalföringen. Det kan låta byråkratiskt men det handlar om patienternas säkerhet”, säger landstingsrådet Anna Starbrink till Ekot.

Debatten fortsätter på NewsVoice. Kommentera nedan.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Antroposofiska läkemedel är redan registrerade inom EU/EES och denna registrering bör gälla även för Sverige. En grundläggande idé med EU, själva det fundament som EU bygger på, är EU:s inre marknad som innebär fri rörelse av människor, kapital, varor och tjänster. Självfallet ska denna fria marknad och rörelse även gälla läkemedel. En bil som är typgodkänd inom ett EU land är automatiskt typgodkänd inom andra EU-länder. Samma bör gälla även för andra produkter. Sverige har valt att gå en specialväg som i praktiken hämmar alternativa läkemedel och behandlingsformer, vi talar om behandlingsformer som i övriga EU kompletterar skolmedicinen men som i Sverige åläggs olika typer av begränsningar.

 • Vetenskap och beprövad erfarenhet:

  VETENSKAP är det som per definition av petroleumindustrin inklusive medicinindustrin händer i deras laboratorier.

  BEPRÖVAD ERFARENHET uppstår när de testar sina produkter.

  Resten är ointressant ur deras vinkel eftersom de redan har fått betalt vid det laget.

 • För den som vill ha en inblick i hur det går till inom läkemedelsindustrin kan jag rekommendera Piller & profiter av John Virapen, en skakande berättelse om hur miljarder kronor spenderas på marknadsföringen av våra dagliga läkemedel och hur oetiska metoder används för att påverka såväl läkare, myndigheter som patienter.

  Författaren har varit verksam inom åtskilliga läkemedelsföretag, svenska som internationella. Han startade som säljare och arbetade sig successivt upp inom företagen för att slutligen utses till vd för Ely Lilly & Co i Sverige.

  Hans mångåriga erfarenheter inom den multinationella läkemedelsbranschen spänner över USA, Europa, Central- & Latinamerika. Bland de produkter han marknadsförde ingick Prozac/Fontex, Opren, insulin med flera.

  John Virapen beskriver hur läkemedelsindustrin manipulerar forskningsresultat i syfte att mörklägga förekomsten av dödsfall i samband med kliniska studier av nya obeprövade läkemedel.

  För att påskynda det svenska godkännandet av det ”antidepressiva” läkemedlet Prozac (Fontex) lät läkemedelsdirektören och författaren John Virapen muta en svensk psykiater med uppdrag för Socialstyrelsen. Det kostade ”bara” 100.000 kr.

  Mutorna till läkarkåren tog sig också andra uttryck. Till exempel i form av gratisresor till semesterparadis, presenter, årgångsviner, festivaler, sprit, och betalda bordellbesök.

  Författaren beskriver också hur läkemedelsbolagen påverkar föräldrar till barn med diagnosen ADHD att äta psykofarmaka.

  Se detta i ljuset av den klappjakt som pågår mot Vidarkliniken, som har ett mål med sin omvårdnad och det är att hjälpa patienten i sitt tillfrisknande.

 • Amina Manzoor och SLL bör förmodligen sätta sig in i följande, citerar delar av artikel, citat:

  The 8 Most Dangerous Medicines on Earth… are you taking any of these?

  In other words, Big Pharma’s evil seeds, which the FDA calls medicine, were first planted in the United States 65 years ago. Many of the “mad scientists” who tortured innocent human beings in the Holocaust were hired and promoted by U.S. Presidents to catapult what we call “Western Medicine,” and its ultimate goal of creating sickness, and then treating its symptoms for profit.

  Take heed, my friends, because THESE are the 8 most DANGEROUS MEDICINES on Planet Earth. It’s called the “War Against the Weak.”

  War Against the Weak
  #1. SSRIs – highly experimental, never proven safe or effective, and can completely block serotonin, leading to thoughts of suicide and even homicidal and suicidal acts of horror.

  #2. MMR vaccine (measles, mumps, rubella) – associated with causing autism and other central nervous system disorders and a myriad of health issues. When the LIVE measles virus gets into the body, the immune system is severely compromised, and the other chemical adjuvants and genetically modified ingredients attack the child, causing permanent and sometimes fatal results.

  #3. Influenza vaccine (flu shot) – contains up to 50,000 parts per billion of mercury, in addition to formaldehyde, MSG, and aluminum. Can cause pregnant women to abort and have miscarriages

  #4. Antibiotics – annihilate good gut bacteria and therefore severely decreases immune system. Doctors inappropriately prescribe antibiotics for viral infections and make matters much worse!

  Läs hela artikeln

  http://www.naturalnews.com/054524_dangerous_medicine_Big_Pharma_deadly_side_effects.html

 • @Anders Bäckström, Nej du har inte rätt till din egen kropp. Den tillhör staten. I annat fall borde du inte kriminaliseras om du har olagliga substanser i ditt blod. Ditt blod. Inte statens. Vittnar inte bara en sådan sak om motsatsen.

  Skolmedicinen skulle aldrig överleva på en öppen marknad med konkurrens på lika villkor. Homeopati Mediciner samt naturmediciner skulle ta marknadsandelar efter marknadsandelar om patienterna var tvungna att betala vad skolmedicinens preparat kostar i verkligheten – utan statens subventioner. Skolmedicinen skulle de vara tvingas själva bekosta läkarnas utbildning i första rummet. Sedan själva stå för alla kostnader som till slut skulle slå ut på priset.

 • ”Det kan låta byråkratiskt men det handlar om patienternas säkerhet”, säger landstingsrådet Anna Starbrink till Ekot.

  Att Stockholms läns landsting säger upp avtalet med Vidarkliniken handlar alltså enligt Anna Starbrink om patientsäkerhet. Hur många har skadats av den antroposofiska vården på Vidarkliniken? Om det är patientsäkerheten det handlar om borde landstinget säga upp avtalet med sig själv ( om ett sådant fanns ) ty det är ju inom den s.k. skolmedicinen som patienter blir skadade och dör av ”läkemedel”.

  Jag förstår inte det starka hat som finns mot alternativ medicin från vissa håll. Om dessa mediciner inte har någon verkan kan dom ju inte skada någon, hur kan man då prata om patientsäkerhet. Jag har väl rätt till min egen kropp och rätt att välja vilken vård jag vill ha oavsett vad andra tycker om detta? Varför känner sig vissa i samhället så hotade av den alternativa vården? Vad ligger egentligen bakom?

  Pandemrix, är det evidensbaserad vård? Icke testat vaccin vars ”eventuella biverkningar” läkemedelsföretagen skriver sig fria från. Helt okej enligt myndigheterna i Sverige som är beredda att gladeligen göra samma sak igen. Är det patientsäkerhet? Anna Starbrink silar mygg och sväljer kameler.

 • Kan det vara såhär möjligen: när ett verkningslös substans ges som smärtlindring till patienter i tron att de är morfinbasis, upphör smärtan. Inte bara patienternas subjektiva uppfattning utan kan mätas i hjärtfrekvens, andning, temperatur osv. Omvänt när ett morfinbasis ges i tron att de är ett sockerpiller uteblir effekt.

  Hur kan detta komma sig? Ska sådan ske, vilket det gör hela tiden, måste detta fenomen ha sin början nånstans och någonstans är alltid i början. Det börjar med andra ord i kvantfysiken arbetar sig upp till den nivå vi känner igen som klassisk fysik, för att kunna gestalta sig i den värld som vi orienterar oss i. Det betyder att ett mänsklig medvetande påverkar på ett submolekylär nivå, inte mycket men så pass mycket att små, små förändringar ger större och större utslag som i sin tur påverkar ju höger de små förändringarna gör sig gällande genom olika strukturella nivåer och presenterar sig i slutligen i det vi kallar för placebo. Psykdroger är inte bättre än placebo. Samma sak torde gälla naturmediciner. Skit samma. Fungerar dem samt ger inte otäcka biverkningar, så förstår jag inte motståndet mot behandlingar som är ofarliga?

 • Hörde precis en intervju i SR, P1, där detta diskuterades. Bland “experterna” som intervjuades fanns en professor från Karolinska Institutet, minns ej namnet nu. Men om medel inom homeopatin sa han att det måste finnas en verksam molekyl, annars hade det ingen effekt, och, menade han, då var det mer att betrakta som placebo.
  Han gör enligt min uppfattning två tankefel.
  Det ena är att det inte är molekyler som är verksamma i homeopati. Utan att veta det exakt (kanske inte ens någon vet, eller kanske det inte ens är möjligt att med dagens teknik mäta sig till vad det är som är verksamt) så är det något med frekvenser och/eller att vattnet helt enkelt “minns” något, och på så sätt bär med sig en energi som verkar när det/den kommer in i blodomloppet. Professorn visar helt enkelt att han inte förstått, eller velat förstå, vad homeopati är.
  Det andra är, och det är det lustiga med många andra från samma läger som denne professor, att när de talar om placebo som “något som egentligen inte finns”, så kan de aldrig förneka att placebo-effekten faktiskt är en effekt, och därför verksam!
  För mig innebär placebo inget annat än att vi har energifunktioner i våra väsen (kropp/själ/ande) som är del av vår självläkande förmåga. För mig handlar det alltså inte om verksamma molekyler, vilket är ett alltför primitivt sätt att se på saken, utan om alla dimensioner i vår natur. Jag kan ännu inte så värst mycket om skalär-vågor, men de kan mycket väl ha ett finger med i spelet.

 • Citerar ur DN artikeln
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ingen-graddfil-for-antroposoferna/

  Citat;

  Man får ansöka hos Läkemedelsverket på samma villkor som andra läkemedelsföretag, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström och fortsätter:

  – I grund och botten vilar läkemedelslagstiftningen på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vi gör nu är ett slags förtydligande, men vi ger samtidigt en möjlighet i enlighet med de regelverk som redan finns för att ansöka om registrering av de här preparaten.

  Slut citat.

  En lagstiftning som “vilar” på “vetenskap och beprövad erfarenhet”, ett begrepp som inte finns definierat i svensk lag eller för den delen unionsrätten(enligt EU-kommissionen), således ett rent godtycke denna lagstiftning vilar på.

  Unionsrätten som äger företräde över svensk lag enligt företrädesprincipen ger vid handen:

  Endast lagstiftning på förhand känd gäller, alltså utifrån unionsrätten, där inte begreppet ”vetenskap och beprövad internationell medicinsk erfarenhet” är definierat, vilket är bekräftat av EU-kommissionen.

  Du får själv fundera över om svensk lagstiftning och beslutet från Sveriges Regering, där Gabriel Wikström uttalar i samma ovan citerade artikel, är rättssäkert, citat;

  – Vi kan inte låta en enskild aktör sätta dagordningen för vilka beslut vi fattar från regeringens sida. Vi måste fatta beslut utifrån de principer som vi tycker är viktiga. Det har varit att få en tydlighet i lagstiftningen, att inte skapa några gräddfiler åt något håll och att ge så lika villkor som möjligt. Det tycker vi har uppfyllt, säger Gabriel Wikström.
  Slut citat.

  FAKTA: Förarbeten och propositioner får inte nyttjas, endast känd på förhand svensk lagstiftning, utifrån unionsrätten, som äger företräde över all annan svensk lag. Se i den delen EU-domstolens praxis;

  1985 i fördragsbrottsmål 143/83 EU-kommissionen mot Danmark underkändes förarbeten som EU-rättsgrund. EU-domstolen krävde lagstiftning(punkt 10-13) därför att rättssäkerheten och enskildas skydd kräver entydig formulering.

  Snedvrids konkurrensen inom EU:s vårdmarknad, som Sverige är en del av sedan 1995?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *