När den svenska demokratin gavs bort till “högre” intressen – Del 2 – EU-medlemskap är en grundlag i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 26 juni 2016
- NewsVoice redaktion
EU-flaggan vajar. Licens: Wikimedia Commons

European Commission

DEBATT. Visste du att ett svenskt EU-medlemskap blev en grundlag 2010? Därför blir det kanske omöjligt för Sverige att lämna EU, dvs genomföra Svexit, även om en folkomröstning visar att svenskarna vill hoppa av. Man räknar med att c:a 80% av de beslut som tas i den Svenska Riksdagen, redan är fattade i EU, skriver Lasse Wikman.

Text: Lasse Wikman | Bild: Europakommissionen | Läs mer av Wikman | Läs även del 1 och del 3

I den tid som rådde 2010, så kan man förstå att svenskarnas fokus var något annat. Genom de skattesänkningar som Alliansregeringen började genomföra 2006, var löftet att fortsätta med fler sänkningar i valet 2010, bara folket röstade för Alliansen. Folket röstade och Alliansen vann om än med mindre marginal.

Nu när man givit folket några hundralappar extra, så kunde man helt ostört och i maskopi med andra partier, genomföra grundlagsändringen utan protester. Man hade givit otium till folket.

Om nu Alliansen valde att kalla dessa skattesänkningar som att ge otium till folket, så kan det uppfattas lite missvisande.

Begreppet otium kan tillskrivas antikens Rom där det korrekt översatt blir, att man ger ”fred med värdighet” till folket. Att ge några hundralappar till löntagarna och ta delar av deras frihet, är inget otium, utan enbart kriminellt.

I Riksdagen föregicks andra röstningen om ändringen av grundlagen, av en hetsk debatt. Sju av åtta partier var överens. Det var bara SD som opponerade sig. SD röstade nej till förslagna ändringar med motiveringarna att det nu blir svårare att lämna EU och att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. De som starkast drev frågan var M och S.

Det finns ingen som säger att, bara för att vi varit medlem av EU sedan 1995, så måste det stå i grundlagen.

Att vi dessutom är ett mångkulturellt samhälle kan envar se, utan att det står skrivit i grundlagen.

Europaparlamentarikern Eva Britt Svensson (V) skriver tillsammans med andra, att nu flyttar makten till Bryssel.

Sveriges marginalisering  i EU

Sedan Sverige blev medlem i EU 1 januari 1995 har EU:s fördrag reviderats vid tre tillfällen: Amsterdamfördraget 1999, Nicefördraget 2003 och Lissabonfördraget 2009.

Samtliga förändringar har medfört att EU och dess olika institutioner får mer makt på bekostnad av de nationella parlamenten.

I kapitlet om statsskickets grunder står att Sverige är medlem i Europeiska unionen. Detta gör det svårare för oss att lämna EU.


Man räknar med att c:a 80% av de beslut som tas i den Svenska Riksdagen, redan är fattade i EU.


Den nya EU-grundlagen innebär både en utvidgning av EU:s makt att stifta lagar oberoende av svenska folkets vilja och en ökning av unionens makt att begränsa vår egen riksdags möjlighet att stifta lagar.

Detta överensstämmer illa med öppningsorden i regeringsformen där det stadgas att:

“All offentlig makt utgår från folket” och att “Riksdagen är folkets främsta företrädare”.

Hur kan våra politiker agera så odemokratiskt?

Det enda man kan se, är att panik uppstått, med anledning av all kritik som unionen fått. Genom dessa åtgärder man vidtagit, vill man säkra medlemskapet.

De sju partierna saknar demokratiskt patos och hyser lågt förtroende för medborgarna och varför ska vi då ha förtroende för dem? En folkomröstning hade därför varit på sin plats.

När man hade folkomröstningen om medlemskap till EU, sade både Carl Bildt och Ingvar Carlsson, att självbestämmandet över våra grundlagar inte skulle påverkas. Nu vet vi att det var lögn och förbannad dikt.


Med anledning av att Riksdagen godkände Lissabonfördraget 2008 så är Sveriges inflytande på våra lagar och regler c:a 1,8%. Resten bestäms över våra huvuden från Bryssel.


När det gäller offentlighetsprincipen, så anser experter att den kraftigt försvagats, sedan inträdet i EU. Löftet var det motsatta. Ett antal ändringar har gjorts i offentlighetsprincipen, sedan medlemskapet.

Ändringarna har inneburit sekretess av myndighetshandlingar. Likaså har meddelandefriheten inskränkts. EU kan stoppa svenska myndigheter från att lämna ut rapporter som kommissionen tagit fram.


Ett antal ändringar har också medfört att svenska tjänstemän har tystnadsplikt. De som läcker straffas.


Svenska regeringen har vikt ner sig och de svenska politikerna i både Sverige och Bryssel, har svikit svenska folket, genom sin tystnad.

Swisha Lasse WikmanI juni 2002 får statsrådet Britta Lejon en slutgiltig rapport från Rådet för Öppna Sverige. Uppdraget har bestått av att genom kampanj öka den offentliga öppenheten. Kampanjen döptes till Öppna Sverige. Det slutgiltiga förslaget i rapporten från Rådet var, att Regeringen inrättar en permanent funktion för öppenhet och insyn. Vad har hänt med den?

Läs även del 1 och del 3

Text: Lasse Wikman | Läs mer av Wikman

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: demokratiEU
 • @ Ulrik Petersson 26 Jul, 2018 at 13:26

  Oavsett de religiösa aspekterna av din kommentar så har du helt rätt, skulle du fråga 100 personer i Sverige om Vad Lissabonfördraget innebär så gissar jag att ca 95 personer tvingas svara vet ej.

  Det är helt riktigt att vår grundlag gm detta fördrag är satt helt ur spel och att statsskicket påverkas.

  Men som någon sagt här ovan så väljer Sverige att delvis strunta i detta fördrag när det inte passar dem, så fungerar den svenska versionen av Deep State. Dvs när domstolsväsendet inkl åklagarna på förhand inser att de skulle förlora ett mål i EU-rätten så medger man inte prövningstillstånd. Inte heller begär man på uppmaning av part ett förhandsbesked från EU-domstolen.

  Allt för att vara sina regionala herrar (dvs regeringen) till lags. Det är ju trots allt regeringen som utser alla domare.

  Dessa insikter behöver spridas till en bredare allmänhet.

 • Lissabonfördraget är ett urvattnat fördrag
  Den 20 november 2008 röstade Sveriges riksdag igenom ett godkännande av Lissabonfördraget. Det är oerhört många svenskar som inte vet vad detta innebär, trots att detta är ett mycket viktigt och stort steg som tas.

  Lissabonfördraget innebär att mer makt förs över från Sveriges riksdag till EU i Bryssel. EU får en president/ordförande samt utrikesminister och finansminister. Steget är så stort att lagrådet anser att det berör statskicket. Sverige förlorar sin självbestämmanderätt. Detta sagt om den politiska utvecklingen i Europa.

  Det som är intressant ur kristen synvinkel är att nu formas den stormakt som finns förutsagd i Bibelns profetiska ord. Om detta finner man förkunnelse i kristna sammanhang världen över.

  Jag tycker och fler med mig att Sverige ska gå ut ur EU. Sverige ger 40 miljarder till EU varje år. Dessa pengar skulle istället gå till fattiga länder och till skola, vård och omsorg i Sverige.

  Ulrik Petersson

 • Lissabonfördraget är ett urvattnat fördrag

  Den 20 november 2008 röstade Sveriges riksdag igenom ett godkännande av Lissabonfördraget. Det är oerhört många svenskar som inte vet vad detta innebär, trots att detta är ett mycket viktigt och stort steg som tas.

  Lissabonfördraget innebär att mer makt förs över från Sveriges riksdag till EU i Bryssel. EU får en president/ordförande samt utrikesminister och finansminister. Steget är så stort att lagrådet anser att det berör statskicket. Sverige förlorar sin självbestämmanderätt. Detta sagt om den politiska utvecklingen i Europa.

  Det som är intressant ur kristen synvinkel är att nu formas den stormakt som finns förutsagd i Bibelns profetiska ord. Om detta finner man förkunnelse i kristna sammanhang världen över.

  Jag tycker och fler med mig att Sverige ska gå ut ur EU. Sverige ger 40 miljarder till EU varje år. Dessa pengar skulle istället gå till fattiga länder och till skola, vård och omsorg i Sverige.

  Ulrik Petersson

 • Det är så dags att vakna nu. Men bättre sent än aldrig. Det är lättare att störta diktaturer än låtsasdemokratier så det kanske var bra det som skedde. Folk har svårt att begripa om det inte drabbar dem direkt vad det nu än kan bero på.

 • Rättelse: “Eftersom vår suveränitet har resulterat i dagens genomruttna samhälle så skulle jag gärna skänka bort den….” Ska vara: “Eftersom vår suveränitet hade resulterat i samma genomruttna samhälle som vi har idag så skulle jag gärna skänkt bort den…”

 • @Birgitta

  “Varför skulle vi vilja skänka bort vår suveränitet frivilligt….?”. Eftersom vår suveränitet har resulterat i dagens genomruttna samhälle så skulle jag gärna skänka bort den – förutsatt jag visste att det jag bytte bort den mot vore ett bättre alternativ. Vid folkomröstningen 1994 beträffande EU-medlemskap kunde ingen sanningsenligt påstå att EU var ett bättre alternativ än vår nationella suveränitet. Ändå röstade 52% av svenska folket för medlemskap. Varför? Tja, massorna är och förblir naiva och lättlurade och låter sig duperas av falska löften. Det kan varken du eller jag ändra på. Men Gud kommer göra vad vi människor inte förmår, nämligen skapa en ny och bättre värld. Och Han kommer göra det oavsett vad folk tycker, tänker, tror, och anser. Det är precis som sanningen, den förblir sanning oavsett dina eller andras synpunkter eller uppfattning.

 • Hela EU-projektet är sjukt. Varför skulle vi vilja skänka bort vår suveränitet frivilligt till massor av gråa byråkrater som ska hjälpa politiker och makthavare att driva igenom Kalergiplanen?

  Ian R Crane berättar om makthavarnas agenda (Kalergiplan) med EU. Det handlar naturligtvis inte om att vi ska ha det bra – tvärtom ska alla länder köras i botten bl a genom ökad skuldsättning och migration. Det som sägs i inslaget om UK gäller även för svenska förhållanden eftersom verkningarna av den sk “högre” målsättningar berör alla länder. EU-projektet handlar om en kulturell krigsföring (kulturmarxism) och erövring av våra suveräna territorier och resurser och utplåning av medborgerliga rättigheter.

  EU Referendum … The Plan to DESTROY the UK: https://www.youtube.com/watch?v=CoyM-g1DS4U

 • Precis så som riksdagen ändrade grundlagen utan folkets stöd kan grundlagen ändras tillbaka igen med folkets stöd. Man behöver bara välja bättre politiker som åstadkommer detta eller välja ett mer demokratiskt eller mer direktdemokratiskt parti i Sverige.

  I Sverige finns det flera partier att välja på som vill ut ur EU.:

  – Sverigedemokraterna för borgare som vill ha frihandeln kvar, men inte vill betala byråkratiavgiften till EUs byråkrater och vill ha passkontroll för människor för att kunna stoppa migrationen.

  – Vänsterpartiet för vänsterfolk som vill ha tillbaka nationalstaten och införa protektionism för Sverige vad gäller handeln, men inte vad gäller den fria rörligheten för människor eller asylanter.

  – Vetenskapliga partiet är en kombination av båda delar, d.v.s. fullständig protektionism som begränsar både handeln och upprättar passkontroll för människor och som dessutom avvisar de som saknar asylskäl, men som inte är rasistiskt.

  – Nordiska Motståndsrörelsen som vill gå ännu längre och genetiskt rena Sverige från icke-nordeuropeiska gener.

  För den som tror på ren direktdemokrati finns dessutom Direktdemokraterna vilket skulle innebär att Sverige styrs mer direkt av folket i alla frågor.

 • Tack för denna artikel som så väl belyser hur riksdagen har grundlurat folket och snuvat oss på våra demokratiska rättigheter. Sverige kan inte vara med i frimurarnas organisation (EU) utan folkets vilja.

  EU tjänar mörkrets krafter.

 • Å andra sidan struntar Sverige att följa EU-domstolens domar – i alla fall när det gäller att svenska medborgare har rätt att få vård inom EU/EES-området, samt därefter få sina utlägg för den betalda i efterhand! Hos Försäkringskassan har man underkänt dessa regler och ger avslag direkt – genom att hävda att metoderna inte ingår i den listan som gäller för det svenska sjukvårdssystemet – som inte är definierat – trots att de används både för utredning och behandling internationellt!

  Förmodligen sparade Försäkringskassan in en del pengar åt sittande finansminister – som kunde visa upp en finare och bättre budget – än hur den egentligen såg ut! Att andra delar av samhället tvingades stå för dessa kostnader innebar i själva verket att detta var en förvillande faktor – som kunde ge ministrar en möjlighet att bli omvalda och sitta kvar i orubbat bo – därför att de var så bra på att sköta landets ekonomi! – Bluff förståss!

  Att samtidigt Göran Persson som statsminister förflyttade betydande delar av ATP-fonderna till statsbudgeten – utan att några protester hördes från fotfolket var anmärkningsvärt!

  Detta råkade bli avslöjat vid besök borta i Australien och undgick att bli presenterat här hemma i Sverige – trots att den stölden rörde sig om någonting mellan 178 och 700 miljarder kronor – enligt skilda källor. – Nog en av de “häftigaste stölder” som skett i vårt land!

  Konstigt nog lär ingen av de borgerliga partiledarna protesterat – för därefter skulle förmodligen även de kunna göra sammaledes …. – Allt var säkert en överenskommelse över partigränserna!

  Därmed skulle det vara fritt fram att göra om samma manöver ännu en gång!

  Svenskarna är ett förunderligt folk, som låter sig bedragas på många skilda sätt – gång på gång – utan att protestera mot att “storebror Staten” hanterar lagar och förordningar skönsmässigt gång på gång!

  Visserligen utlovas både det ena och det andra gång på gång, men senare omtolkas alla bestämmelser så att “favörerna” blir uttunnade på skilda sätt!

  Den gamla barnramsan “Den som ger och tar igen – är tjuvens bästa vän!” tycks stämma på allt flera områden i Sverige – världens absolut bästa demokratur! – I alla fall för makthavarna ….

 • Ja inte är våra herrar politikerna i Sveriges riksdag speciellt respektfulla gentemot demokrati och dess innebörd så som de ändrar och ändrat i grundlagen titt som tätt under årens lopp utan att vi folket vare sig blir tillfrågade eller upplysta om det. Tex läste jag något för ett tag sedan att det i grundlagen blev inskrivet för en jäkla massa år sedan (slutet på 70-talet tror jag) att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle. Vad är det för jävla flummeri att skriva in något sådant i grundlagen. Sjukt skulle jag säga.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *