Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Pål Bergström: Brexit kan vara en pånyttfödelse för ett nytt demokratiskt Europa

publicerad 29 juni 2016
- Pål Bergström
Pål Bergström

Pål BergströmDEBATT. Världen går inte under på grund av en skilsmässa. Att inte vilja leva under samma tak kan vara det bästa som hänt för alla inblandade parter. Brexit behöver inte betyda att man inte kan fortsätta samarbeta inom nya ramar.

Text: Pål Bergström, PalBergstrom.com

EU som fredsprojekt är bara vackra ord på papper som inte rimmar med verkligheten och glappet mellan grundläggande rättigheter för Européer och deras vardag är stor.

Centralisering av makt innebär per automatik en underminering av demokratin. Speciellt om medborgare inte får komma till tals via sina representanter eller mainstream media vilket nog många känner igen sig i.


En politisk elit, vilket inkluderar en centraliserad företagssfär och mainstream media som delar samma politiska och ideologiska åskådning, har drivit EU och tankar om en världsregering som sitt eget projekt utan demokratisk förankring vilket lett oss till randen av undergång.


Britternas val är ett viktig trendbrott som stärker en redan svag demokratisk ordning och öppnar dörren till en inriktning som kan leda till en bättre värld för alla. Det som hänt är ett sundhetstecken och en annalkande sjukdomsinsikt.

Problemen i Europa är så mycket större än EU. Den som ser världen utifrån bortom sin egen lugna tillvaro inser att mänskligheten och jorden inte mår bra.


Vi har förlorat insikt om vad som är normalt samtidigt som etablissemanget tagit patent på vad som är det och vad som får höras i det publika rummet.


Sjukdomar, krig och flyktingströmmar är inte normaltillstånd. Det finns förklaringar och lösningar som kan ge oss hälsa, välstånd och fred istället för kaos och sönderfall, men som hindras av den politiska eliten från att komma in i den allmänna debatten av rädsla för att det ska störa deras projekt och strävan efter en ny världsordning som de naivt tror är vägen till fred.

Brexit ska ses som en väckarklocka. Vi bör alla, inte minst politiker och journalister, ställa oss framför spegeln och fråga vad man bidragit till i bygget av ett hus med så dålig grund att det nu håller på att rasa samman och om det kan byggas på ett annat sätt.

Demokrati är en god idé som nu britterna har återupptäckt. Vi bör välkomna det som hänt. Brexit är inte en mardröm utan en möjlighet till pånyttfödelse för ett nytt demokratiskt Europa som kan leda världen mot fred.

Text: Pål Bergström, PalBergstrom.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq