Sverige är viktigt och svenskarna duktiga i simulerat NATO-krig mot Ryssland – CMX 2016

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 juni 2016
- Torbjörn Sassersson

DN-CMX-2016DEBATT & ANALYS. Försvaret och NATO förklarade ett fiktivt krig mot Ryssland i den NATO-styrda simulationsövningen Crisis management exercise (CMX) i mars 2016. DN avslöjar detaljer från CMX och försvarsminister Peter Hultqvist fick möjligheten förklara att det egentligen bara handlade om fred. Sverige och Finland var de enda medverkande icke-NATO-länderna och de agerade jämsides med de allierade.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. 4 juni 2016

Det fingerade kriget skapades av krigsförberedningsorganisationen NATO och organisationens hökar tycks ha arrangerat den fingerade ryska attacken mot bla Baltikum för att visa vad viktigt Sverige är och Sverige fick sedan betyget att vi varit duktiga. Det verkar som om NATO:s krigföringspsykologer fått klart för sig att det bästa sättet att locka in Sverige i NATO är att spela på svenskens svaga sidor, ty en svensk vill vara både viktig och duktig.

Mikael Holmström skriver i artikeln: “Försvaret mobiliserades i krigsspel med Nato” den 1 juni att DN avslöjar hittills okända uppgifter om övningen CMX från i mars 2016.

Sverige samverkade under övningen med samtliga NATO-länder och försvarsalliansens ledning. Flera svenska departement och myndigheter deltog under CMX som är NATO:s årliga stora krisövning för att öva “gemensamt försvar”, heter det.

Enligt NATO var syftet att repetera och testa alliansens konsultations- och beslutsprocesser, på politisk och militär nivå. Militära förband deltog inte, men det gjorde civila tjänstemän och militär stabspersonal i de 28 medlemsländernas ministerier, i NATO-högkvarteret i Bryssel samt i NATO:S strategiska kommandon i Europa och USA, skriver Mikael Holmström.

DN skriver att betrodda topptjänstemän inom det svenska utrikesdepartementet, justitiedepartementet och försvarsdepartementet, utsetts inför övningen, och en fråga är: utsedda av vem? Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges NATO-delegation i Bryssel var med i hittepå-kriget mot Ryssland, landet i öster som utsatte NATO:s medlemsländer – framför allt i södra och norra Europa – för hybridkrigets: ”öppna och fördolda militära, paramilitära och civila åtgärder”.

“Tonvikten på övningen var Nordeuropa. Angriparen liknade i alla avseenden, frånsett själva namnet, Ryssland, säger en baltisk regeringskälla till DN.”

I det simulerade kriget hade de krigförande NATO-länderna i Europa inte varit tillräckligt snabba att dra samman trupperna mot Ryssland och då fick Sverige spela en central roll i händelseutvecklingen. Sverige har sedan 1997 deltagit i CMX, men NATO har inte tidigare begärt ett så omfattande stöd. Nu fick Sverige visa sin duktighet och det var politikerna som ville visa framfötterna.

DN förklarar:

“Inom ramen för CMX beslutades att hela Sveriges styrka på över 50?000 officerare, soldater och sjömän skulle sättas på krigsfot. Men enligt DN:s källor var detta inte något som Försvarsmakten hade föreslagit. Försvarsmaktens ledning överraskades när regeringen beslutade om höjd beredskap, säger en annan DN-källa.”

Alliansens radar- och stridsledningsflygplan Awacs fick då möjligheten att använda Sverige. NATO ville även använda svenskt territorium för fartyg och andra militära enheter. Värdlandsavtalet nämns.

“Sådan basering i kris- och krigslägen underlättas för övrigt av det värdlandsavtal med Nato som riksdagen med stor majoritet godkände den 25 maj och som träder i kraft den 1 juli.”

Krig är fred

Peter-Hultqvist-DN-CMX-2016I en efterföljande artikel på DN skriver Mikael Holmström att försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att all samverkan sker för att undvika kriser och krig och Folkpartiet passade på att upprepa att Sverige borde gå med i NATO. Som vanligt ser Peter Hultqvist bekymrad ut, men kanske inte för att han är rädd för Ryssland utan mest för att inte kan uttala sig på ett annat sätt.

Bild: Peter Hultqvist. Foto: Anette Nantell

Peter Hultqvists tvärtomspråk handlar om att försöka förklara att det fingerade kriget mot Ryssland som NATO skapade egentligen handlar om fred. Det handlar om att:

“…undvika att den här typen av akuta kriser uppstår. Syftet är att öva internationell krishantering och det här är ett sätt att utbilda vår personal i beslutsfattande och samverkande med andra”, sa försvarsministern till DN.

Hultqvist säger även:

“Allt vi gör syftar till att stärka stabiliteten och säkerheten i vår del av Europa.”

…och nu blir det riktigt komiskt:

“Det viktiga är att man har sådana relationer till andra länder att man kan kommunicera, lita på varandra och ha förståelse för varandras säkerhetspolitiska grundståndpunkter. Utifrån det får man se hur man kan undvika en kris eller minimera den.”

Just det. Normalt fredsarbete brukar handla om att bygga bra relationer med grannländer, att kommunicera med dem, att lita på varandra och att ha förståelse för varandra.

Inget av detta gör egentligen Peter Hultqvist med Ryssland utan istället är han snarare en NATO-spelad spelare, som utan kritiskt tänkande villigt spelar med i Washingtons krigstänkande.

Det anmärkningsvärda med CMX är att få svenskar förmodligen känner till den återkommande övningen som Sverige deltagit i sedan 1997. Vid en avancerad sökning på Google för åren 1997-2015 framkommer att mycket lite har skrivits om CMX och det verkar som om övningens existens introducerades av medierna först runt 2012.

Ordföranden i riksdagens försvarsutskott Allan Widman (L), som vill vara med i NATO, kände till övningen, men var inte informerad om att Sverige i övningen tillät NATO att använda svenskt territorium.

Vänsterpartiets försvarspolitiker Stig Henriksson, som inte vill vara med i NATO, fick reda på övningen först genom att läsa DN, skriver DN. Hur kommer det sig att den ena “försvarspolitikern” får kännedom om övningen, men inte den andra?

Stig Henriksson säger till DN:

“Det här sättet att, nästan vecka för vecka, tvinna ihop oss med Natos strukturer är en utveckling som inte gagnar Sveriges säkerhet. Vi uppfattas mer och mer som Natos 29:e medlem”.

Detta tillbakavisar Peter Hultqvist med de freudianska orden:

“Man kan inte vara halv medlem i Nato. Däremot har Sverige och alla andra länder i Norden ett ansvar att utifrån sin position bidra till säkerheten.”

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Anders Romelsjö: Bortom kallt krig – mobilisering för krig mot Ryssland

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq