The Intercept utvidgar sitt Snowden-arkiv med nio år av spionbrev med start från 2003

publicerad 30 juni 2016
- av NewsVoice
Edward Snowden, 23 oktober 2019. Foto: Joe Rogan Show

SIDtoday-release-may-2016NOTERAT. I maj beslutade "The Intercept", som är Snowdens kanal för spridning av den amerikanska övervakningsapparatens interna dokument, at utvidga sitt offentliga arkiv av material. Det skriver Glenn Greenwald som vill att journalister och allmänheten lättare ska nå materialet för en kontinuerlig analys.

Det nya materialet består av SIDtoday ett internt nyhetsbrev som distribueras inom NSA:s mest viktiga division "Signals Intelligence Directorate". Efter att "The Intercept" bedömt innehållets karaktär konstaterar Intercept-journalisten Glenn Greenwald att NSA:s spioner i påfallande hög grad beskriver hur de arbetar och vilka motiv de har.

Den första publiceringen omfattar SIDtoday från år 2003.

Ladda ner materialet på denna länk (ZIP, 5MB)