Världsnaturfondens övergrepp mot Baka-folket i Kamerun chockerar

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 7 juni 2016
- NewsVoice redaktion
Baka people - Foto: Kwekudee

Baka people - Foto: Kwekudee

Lasse WikmanDrygt 15 år efter andra värdskrigets slut, hade världens tillverkningsindustri satt ordentlig fart och de oönskade restprodukter som blev kvar, skickades rakt ut genom skorstenar och avloppsrör. Naturen fick ta hand om avfallet, bäst den kunde. Allt med lagstiftarnas goda minne och godkännande.

Text: Lasse Wikman | Baka people – Foto: Kwekudee

Dessutom hade jaktresor tagit fart, främst till den afrikanska kontinenten. Jakten på de vilda djuren bedrevs urskillningslöst, så till den milda grad, att utrotning stod för dörren.

När Världsnaturfonden (WWF) startade 1961, såg man en intressant framtid att utforska och hjälpa. Det var inte enbart utsatta djur som stod högt i kurs, utan också hela naturområden.

En av pionjärerna i WWF:s tidiga historia är UNESCO:s förste Generaldirektör sir Julian Huxley, som i grunden var biolog. Efter en resa i Östafrika, där han bevittnat den fullständiga slakten av oskyldiga och oskyddade djur, skrev han några artiklar som uppmärksammades i de brittiska tidningarna. Flera personer engagerades till att skapa en slagkraftig organisation. Så blev det och huvudkontoret förlades till det neutrala Schweiz.

De som lade grunden för WWF var förutom sir Julian Huxley, Edward Max Nicholson, Peter Scott, Bernhard av Lippe-Biesterfeld och prins Philip, hertig av Edinburgh.

WWF är en partipolitisk obunden ideell organisation och har blivit en av den största privata naturvårdsorganisationerna.

I WWF Sverige ingår bl a H M Konungen Carl XVI Gustaf och HKH Kronprinsessan Victoria.

Bilderberg_group-600px
Klicka på bilden för förstoring

Bilderberggruppen grundades  1954 på Hotel Bilderberg

Prince Bernhard, 1942 - Foto: Yousuf Karsh - Wikimedia CommonsOmkring 1971, alltså 10 år efter att WWF bildats, beslöt man att bilda en klubb inom WWF, 1001-klubben, som skulle täcka administrativa- och insamlingskostnader inom WWF. Anton Rupert som är belgare och som kom med idén, utsåg en landsman som personlig assistent till prins Bernhard. Nu började dessa två herrar ta kontakt med välsituerade personer inom Europas och USAs framgångsrika företag. Personer, som åtminstone prins Bernhard hade haft kontakt med tidigare. Prins Bernhard var nämligen en av initiativtagarna bakom Bilderberggruppen, som hade startats på Hotel Bilderberg 1954.

Bild: Prince Bernhard, 1942 – Foto: Yousuf Karsh – Wikimedia Commons

Bilderberggruppen är, som många vet, ett slutet sällskap,som årligen arrangerar en sammankomst mellan världens maktelit inom politik, industri, media och affärer. Inom denna grupp eftersträvas en ny världsordning, en världsregering, en världsvaluta, en världsarmé och därtill total övervakning av världens folk.

Kända namn som Henry Kissinger, Bill Clinton, George Soros, Jacob Rothskilds finns bland medlemmarna. Dessutom har en hel del svenskar deltagit i sammankomsterna. Det är bl a Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Mikael Damberg, Carola Lemne, Jacob Wallenberg, Carl-Henric Svanberg samt Stefan Löfvén.

WWF och Bildergberggruppen

I och med att prins Bernhard kontaktade “sina fränder” inom Bildergberggruppens ständiga grupp, så blev också WWF en arena för dessa världens elitmän och kvinnor.

Genom dessa kontakter kunde nu WWF växa och till dags dato har organisationen c:a 5 miljoner medlemmar.
Personkontakterna skapade inte bara en nätt summa från var och en av de som ville vara med i den exklusiva 1001-klubben. Inträdesbiljetten var nämligen 10.000 USD. De skapade dessutom ett mångfald av företagslojala kontakter. Pengarna strömmade in och WWF kunde göra det de allra mest önskade, att hjälpa världens djur och natur genom att ändra det mänskliga beteendet genom information, upplysning och påstötningar av de korrupta länderna, där de värsta skadorna uppdagats.

När WWF blev starka nog och när regeringar världen över tog dem på allvar. Bjöds WWF in i finrummen, där de fick frottera sig med världsledare och naturligtvis delta i diskussioner om hur miljöproblemen världen över, skulle lösas. WWF var nu en maktfaktor.

WWF och svenska samt utländska företag

Från de företagskontakter man hade, började det nu också komma förfrågningar och önskemål om enskilda företagsintressen. WWF såg inget fel i det. De satt ju bara och pratade med världsledande företag. De svenska företag som är bidragsgivare till organisationen är bl. a HM, IKEA, SEB, Skandia, SKF och Axfood. Internationella företag är bl. a Coca Cola, Alpro, Cisco, HSBC, Unilever, Sodexo, Whiskas, BP, Shell, Monsanto, Cargill.

WWF anklagas genom samröret med vissa företag, att de “säljer sin själ” till internationella företag som förstör miljön.

Sedan starten 1961, har WWF varit en stigande stjärna på den internationella naturvårdshimlen. Men i början av 2000-talet godkände organisationen närmare samrören med några internationellt stora miljöförstörare.

Exempelvis har WWF Storbritannien sin försörjning genom Shell och BP, där Windsorfamiljen har ett starkt intresse. Prins Philip är, som jag skrivit här ovan, en av grundarna av WWF och han är fortfarande aktiv. Det är därför heller inget konstigt, att prins Philips släkting kung Carl-Gustaf ingår i svenska WWFs styrelse tillsammans med kronprinsessan Victoria.

WWF och Monsanto

Världens mest hatade företag Monsanto, har ett nära samarbete med WWF. När jag på direkt fråga om varför WWF har detta samarbete med en miljöförstörare, så svarar man att, vi bara samtalar kring naturfrågor. Jamen, Monsanto vill naturligtvis få ut något av sitt samarbete och de pengar de skänker WWF. Nejdå, svarar WWF, men det är klart att Monsanto vill pröva att odla genmodifierade grödor i Amazonas, får jag veta. Så där har vi ett samarbete, som absolut inte främjar naturen, djuren och människorna. Det samarbetet främjar bara den ömsesidiga ekonomin dessa två emellan. Undersöker man vidare, så finner man att Monsanto hugger ner regnskog, för att odla gengrödor. De hugger ner en del av del lunga vi alla jordens varelser och växter förlitar oss på, för en fortlevnad.

Mellan 2007 och 2008 förstördes nästan 3 miljoner tunnland i Amazonas regnskog, bara för att odla sojabönor. WWF säger sig inte intresserade av att skydda dessa områden, då Monsanto har rensat ut regnskogen till förmån för jordbruksmark.

Baka People - Foto: River Films
Bild: Bakafolket- Foto: River Films

Survival International skildrar WWF:s övergrepp i Kamerun

I början av 2016 kom en skakande skildring från Survival International. I den får vi inblick i de övergrepp som berör ursprungsbefolkning i södra Kamerun. Så här sammanfattar de berörda:

“WWF kan ha en vänlig panda som sin logotype, men bland de fattigaste av de fattiga är de kända för något annat: våldsamma ligister som kallas eko-väktare”.

Survival International har sänt in en inlaga till WWF, där de anklagar organisationen att terrorisera och trakassera regnskogsinnevånare i Kamerun. I de sydligaste delarna av landet, lever ett folk som kallas Baka, tidigare kallades de pygméer. Dessa människor lever på det skogen kan ge.

WWF är intresserad av att inrätta nationalparker. Tyvärr har man inte tagit sig tid, att prata sig samman med Baka-folket. Fyra parker, den senaste bildades så sen som 2014, har nu tagits i anspråk, från ursprungsbefolkningen till förmån för skogshuggare, gruvarbetare och jordbrukare. Regeringen i Kamerun har genom att omvandla regnskogen till nationalparker, därmed “kört över” de människor som i generationer har haft sin utkomst från dessa skogar. Nu har man dessutom sagt, att att det statlig privat egendom och mänsklig bosättning är förbjuden.

Eftersom Bakafolket varken är läs- eller skrivkunniga och att meddelandet om förändringarna inte har nått fram, så kommer nu konfrontationer med de s.k. eko-väktarna.

Inlagan från Survival International berättar i stora drag om hur dessa eko-väktare finansierats, utbildats och utrustats av WWF. Fysisk misshandel, rasistiska beteenden och korruption blev gångbart bland väktarna. Ekoväktarna skyddar WWF:s skapelser tillsammans med WWF-personal. Det gör detta genom att använda våld, riva Bakafolkets bostäder och konfiskera egendom.

Flera bland Bakafolket har blivit tillfångatagna. I de förhör som följer på fångenskapen, har Baka blivit misshandlade och hotade till döds om de återvänder. Det talas också att några fångar dött under misshandel.

Ekoväktarnas uppgift är egentligen att jaga tjuvskyttar. Men eftersom dessa skyttar har bra utrustning och snabba kommunikationer och skyddas av korrupta och inflytelserika vänner, så är det svårt att fånga in en enda skytt. Därför tar man Bakafolket istället och anklagar dem.

Trots tidigare påpekande för WWF om förhållandena för Bakafolket i landet, har WWF valt att ignorera detta och går vidare mer att planera för fler parker.

Survival International skriver vidare:

“Låt oss vara tydliga: Baka är under attack – nu. De berövas sina förfäders landområden och traditionella livsstil. Politiker och WWF-aktivister har, med ett penndrag, gjort Baka till husockupanter och tjuvskyttar. Kameruns regering erkänner WWF som en ”gemensam förvaltare” av dessa nationalparker.”

Ett inlägg i juni 2011 på WWF:s hemsida (som sedan har tagits bort) berättar om att WWF utbildar 50 Kamerunska tjänstemän så att de bättre kan fånga ”brottslingar” mot djurlivet och straffa ”brott” mot djurlivet.”

Är det så här vi vill att WWF ska agera?

Är det så här vi trodde att WWF verkade?

Inte trodde jag att en av världens största miljöorganisationer, hade så pass många “lik i garderoben” , då man läser hur WWF sammanfattar sin verksamhet

WWF vill arbeta för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

 • bevara världens biologiska mångfald
 • verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
 • minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Text: Lasse Wikman

Relaterat

Bilderbergmeetings.org

River Films (dokumentär om Bakafolket): Between Clouds and Dreams

Kwekudee – Trip down the memory lane: Baka people

BBC: Baka: People of the Rainforest

Baka people (Wikipedia)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Parallellen med Bwindifolket – också de pygméer i sydvästra Uganda är slående. Tidigare bodde de i samma skogar som gorillorna. WWF med stöd av IMF, drev ut eller i vissa flög ut Bwindis ur skogen och bara lämnade dem vind för våg. Deras öde blev grymt.
  Däremot genererar gorillorna stora inkomster till Ugandas (WWF) turistindustri. Inträdet för att med spanares hjälp få gå in i skogen är hutlöst.
  Om detta har Anna Böhlmark gjort en dokumentär som är mycket sevärd.
  Men problematiken finns mycket närmare oss. I en avhandling har man faktiskt gjort en slående jämförelse mellan två minoritetsfolk, Bwindis och samerna i Sverige.. Hur makten gör rena övergreppen på ursprungsbefolkningen.
  Ingemar Ljungqvist

 • När jag läser artikeln blir jag rent ut sagt förb****d över min dumhet, att tidigare, under säkert 20 år vara månatlig givare till WWF. Jag minns deras kampanjer om att amerikanska virkesföretag skövlade Amazonas regnskogar varje timme, med arealer lika stora som fotbollsplaner. Jag visste ju att vi globalt var beroende av dessa regnskogar. Då var det ju inte tal om Monsanto, eller samarbete med andra destruktiva organisationer.

  Tack Lasse Wikman och NewsVoice, för att jag blivit upplyst om historien av WWF. Jag tänker även upplysa så många jag kan via sociala medier. Skulle vilja sända artikeln till vår kung, men har tyvärr inte adressen.

  “Två ting är oändliga: universum och mänsklig dumhet; och jag är inte säker ifråga om universum.”
  Albert Einstein

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *