Camilla Elfving: Från Roosevelts seanser i Vita huset till dagens mediumkultur

29

Camilla ElfvingCamilla Elfving är yrkesmedium som undersöker esoterism. Elfving skriver att syftet med mediumskapet är att presentera bevis för andens odödlighet och att det därför finns ett fortsatt liv efter den fysiska kroppens död.

Text: Camilla Elfving, Elfvinginstitute.org

Västerländskt mediumskap har haft bra tillväxt. Mediala tjänster efterfrågas och att vara medium är ett yrke på dagens arbetsmarknad, särskilt för personer som klarar multitasking och har fler strängar på sin lyra. Trenden går mot att man är en all-rounder och kombinerar mediumskapet med t.ex. coaching, yoga eller dylikt.

Ett av motiven på mina publika seanser är att betrakta vår kropp från ett annat perspektiv, en annan nivå. Aura, som är en energiutstrålning från en levande människa, är intressant att studera. I religionshistorien är aurans storlek och styrka förknippad med andlig kraft och helighet. Andlig kunskap och praktiserande sägs öka aurans lyskraft.

Inom konsten finns otaliga framställningar av aura och glorior. Målerier och avbildningar som dessutom gjordes långt före de abrahamitiska religionerna. Att uppfatta aura och känna energi handlar inte om religiös övertygelse utan har med vår andliga, universella natur att göra.

Men viktigast av allt är överlevnadsforskningen. För mig är det helt avgörande att känna till om jag kommer överleva detta liv eller inte. Därför studerar jag Själen. För när kroppen ryker så kommer Själen vara det som möjligen kan föra mig vidare. Jag ser inget hinder med att känna till det redan nu.

Så verkar den brittiske premiärministern Winston Churchill också ha resonerat. Han var öppet spiritualist och gick regelbundet på seanser. Hans favoritmedium var det skottska mediet Helen Duncan, men Churchill använde även sina egna psykiskt mediala förmågor för förutsägelser och krigsstrategier.

Källa: Churchill’s Witch, Michael Colmer

Winston Churchill var inte ensam om sitt intresse för det paranormala utan samtida politiska ledare som t.ex. Franklin D Roosevelt var också beroendeav mediers input. Roosevelt anlitade det högt respekterade mediet Florence Becker som fick hålla privata seanser i Vita Huset under krigstiden.

Källa: Here Today, Here Tomorrow. Charlotte Hennessy

Mediumskap är en konservativ kunskapstradition, men på en punkt har den ändrats. Idag vore det otänkbart för ett seriöst medium att tjäna politiska och militära intressen. Lika otänkbart som att, med hjälp av medial förmåga, daytrada aktier, satsa pengar på hästar eller på hasardspel.

Alla seriösa mediumutbildningar idag informerar om etiska aspekter av mediumskapet och tillhandahåller uppförandekoder. Man tar upp kvacksalverilagen/patientsäkerhetslagen och annat som är betydelsefullt ur ansvarsperspektiv.

Mediumskapets huvudsyfte är att ge bevis för att vi överlever döden. Att genom insikt om Själens odödlighet få ett personligt helande.

Mediumskapet är universellt och inkluderande med främsta motiv att hjälpa människor till insikt om att:

  1. Vi överlever döden (spiritualistisk princip: Andens odödlighet).
  2. Varje människa har eget ansvar för sina handlingar och kan inte skyllas på utomstående, t.ex. Gud, andra människor, omständigheter etc. (spiritualistisk princip: Personligt ansvar).
  3. Våra handlingar på jorden räknas, en objektiv moral finns (spiritualistisk princip: Gottgörelse och återverkan för våra goda och onda gärningar).
  4. Vi är inte åtskilda (spiritualistisk princip: Syskonskap mellan människor).

Mediumskap ska i huvudsak ge bevis för Andens odödlighet

Spiritualism är en konfessionell inriktning som verkar efter 7 enkla grundprinciper. Även om spiritualismen är klassad som religion i USA och England så innebär den spiritualistiska filosofin och det praktiska mediumskapet en icke-dogmatisk, bred, universell åskådning som de flesta människor kan acceptera och finna rimlig.


Den Gud Spiritualisterna tror på beskrivs som en skapande kraft som verkar genom alla, ett högsta ljus, en inre gemenskap.


Därtill kan man ha en mer kristen inriktning av sin spiritualism – i Brasilien återfinns den katolska varianten, där Jungfru Maria och katolska helgon ingår i begreppsvärlden och i Sverige så hade 1900-talets spiritualister en kristen protestantisk inriktning. Som exempel bad man Fader vår som inledning till seanser, hade altare och religiösa bilder på väggarna.

Den kristna prägeln finns kvar hos många än idag men intressant nog finns yrkesmedier som har en väldigt rationell, vetenskaplig och icke-religiös inställning. De har kontakt med avlidnas själar, men ställer sig inte bakom några andra trosuppfattningar. Jag rör mig i den här världen och kan därför uttala mig om det.

Sedan finns utomstående – människor som är skeptiska mot mediumskap, de tror inte på det och vill inte sätta sig in i det. Andra är vidskepliga och tror att ett medium tillhandahåller demoner. Ytterligare några anser att medier drar in kosing på rent nys.


Själv har jag accepterat mediumskapet som en ärlig doktrin vars syfte är att hela människor.


Givetvis finns oärliga luspudlar, talanglösa opportunister och fuskare. Men bortsett från det, om jag studerar mediumskapet i sig, så anser jag att det är något mycket bra för vår värld.

Mediumskap är en kunskapstradition, ett know-how. Hjulet är redan uppfunnet och pågår en vidareutveckling inom mediumskap så sker den långsamt.

Helandet är centralt. Oavsett i vilken form mediumskapet uttrycks i så är det helande. Det är helande att få en hälsning från nära och kära som befinner sig på Andra sidan. Samma sak med ta emot vägledning från en psykiskt medial. Eller att åka till John of God ?s healingcenter i Brasilien, ja, att bara läsa om hur den brasilianska healern hjälpt miljontals människor ger djup tillfredsställelse.

Swisha Camilla Elfving

Med den här humorlösa, men viktiga texten vill jag uppmuntra fler människor att studera själen och själslivet, förbehållslöst. Skaffa nya, ofärgade referenspunkter.

Varför inte prova att utveckla egna psykiska förmågor? Varför inte besöka ett medium och skaffa egen erfarenhet? Winston Churchill menade att intuitionen och förmågan att känna på sig saker hade räddat hans liv vid flera tillfällen.

Text: Camilla Elfving, Elfvinginstitute.org

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
29 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
4 augusti 2016 kl 00:48

@ Camilla (..skulle ha skrivit tidigare ..men har inte sett detta förrän ikväll)

Jag kan bara beundra ditt sätt att handskas med fanatiska kommentarer. Sådant som försiggick under ‘The Dark Ages’ och fortfarande pågår, men under andra former – t ex som förföljelse av bl a gammelmedia och en del myndigheter etc. ska inte accepteras.

Betr. dina ord den 26 juli: “..Men utifrån att många är psychics (där informationen inte kommer från Andevärlden) så finns andra exempel. Ta bara amerikanska armén som..” – så känner jag väl till detta. Dock, i mina ögon, är det stor skillnad mellan vad som pågår i den amerikanska arme´n (och även på andra håll) och seriöst mediumskap.

Jag instämmer helhjärtat med dina ord 27 juli:
“.. Man kan vara andlig utan att vara religiös.
Helig Ande är ett universellt ljus, en universell kärlek.
Jag har Jesus i mitt hjärta, inga demoner.
Helig Ande har givit mig insikt om Själens odödlighet och återförenat mig med nära och kära som gått ur tiden.
Och i utomkroppsliga tillstånd visat mig högre verklighetsplan.
Guds Ande har varit hos mig och skänkt helande och uppenbarelser.
Amen.”

Bästa hälsningar, Mayne 🙂

Rose-Marie
Rose-Marie
Gäst
3 augusti 2016 kl 19:44

Jag förstår inte varför man yrkar på demoner i religionerna . Då måste det ju vara skrämmande att vara religiös och varför ska det sättas in skrämseltaktik för att folk ska ha en religion . Vi själva väljer ju vad vi vill tro på och inget som äär skrivet för religionen. Undrar hur du ser på detta med krig som pågår ireligionens tecken . De måste ju vara demoner so m för krig eller är detmänniskan bak som gör sin egen tolkning av religonen . Vi är ju alla energier eller är vi andar som ser på allt ur ett perspektiv som man inte ser. Och vem säger att bibeln är sann är det de som tror på en religion eller är det människan som vill fly från att se det som är sant . Och varför är det bara vissa som kommer till paradiset eller vad det nu kallas i alla religioner . Och inte alla , jag ser det som att man ska vara rättvis mot alla och se helheten istället för att fly undan till bibeln med mera för att kunna rymma från den personen du är.Ska man inte vara rättvis när man är troende eller ska man delas upp i olika fack hela tiden . När man hade epilepsi förr så var man ju besatt av demoner , eftersom man betedde sig på ett anorlunda sätt . Har man fått en obotlig sjukdom så sägs det att man har fått det för att man syndar. Men vad är synd ?? Är det när vi gör något som vi inte får göra enligt religionerna eller är det när man gör något som man ångrar för att man har gjort ?? Syndar man när man dödar en människa eller levande varelse för att man har en ursäkt som till exempel religioner . Är vi inte skapta av någon med lika villkor eller är vi skapta på olika nivåer ??

Ammis
Ammis
Gäst
3 augusti 2016 kl 17:40

Finns ingen anledning att citera varken Bibeln eller Koranen eller andra religösa böcker, då dessa är skrivna av människan, inte av Gud.

En/ fler människor som skrivit ner sin tolkning av vad de fått fram att “Gud” har sagt är sanningen. Kommer alltid att inkludera just de människors syn, tolkning och värderingar av livet.

Det som står i Bibeln är lika sant som det dom står i kokböcker, dvs alla har sin tycke och smak och tro på vad som är rätt.

Lars K
Lars K
Gäst
2 augusti 2016 kl 00:57

[Sylthammar igen…]

Camilla Elfving

“Jag har Jesus i mitt hjärta”. Ingen som har Jesus i sitt hjärta söker kontakt med de döda, eftersom Jesus fördömer dylika aktiviteter. Se mina inlägg härovan.

“Helig Ande har givit mig insikt om Själens odödlighet och återförenat mig med nära och kära som gått ur tiden”. Återigen – Gud fördömer ALLT kontaktsökande med de döda. De vilar i sina gravar i väntan på uppståndelsen vid Jesus återkomst. Den som gett dig “insikt” om själens odödlighet och förenat dig med inbillade nära och kära som dött är förvisso inte Helig Ande, utan tvättäkta demoner.

Du beskyller bibeltroende Kristna för att vara “religiösa uppviglare”, medan du själv påstår att du känner Gud och följer Hans vilja. Men Guds ord avslöjar dig som den hycklare du är. Och de enda du lurar är dig själv och de som inte begriper bättre än att tro på dig. Noll trovärdighet!!

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
27 juli 2016 kl 21:56

@Martin G, varför hänvisar spiritisterna till religionen? Har du läst citaten? Är den personliga och fria tron kopplad till en frihetsberövande och profiterande religion? Hur får du ihop ditt svammel?

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
27 juli 2016 kl 21:35

Religionen är motsats till frihet. Religion går ut på att sektledare förtrycker människors frihet och profiterar på deras skuld och skam, precis så som Per Larsen försöker förtrycka Camilla Elfving personliga och fria tro. Medium utgör konkurrens mot religionerna.

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
27 juli 2016 kl 12:02

“inte om religiös övertygelse utan har med vår andliga, universella natur” citat från Camilla Elfving text.
Känns lite som att spiritismen enligt Camilla Elfving är en Über-religion, något andligt som står över och genomsyrar alla religioner.
Kan nästan lova att drygt två miljarder Muslimer och Kristna tar avstånd från en sådan tanke.
“Man kan vara andlig utan att vara religiös.” känns lika paradoxal som att trosbekännelsen skulle vara ett objektivt val för stunden. Påminner om de som uttrycker sig med “Ja, jag tror på något men vet inte vad!”.
“hemska citat fr bibel el koranen räknas inte som argument” påstår Camilla Elfving utan att beakta blasfemin i sina egna påståenden.
Camilla Elfving attityd mot de stora religionerna och troende människor kan upplevas som kränkande, anser jag, spiritismen måste sluta upp med sitt parasiterande på religionen och stå på sina egna ben, om de har några?

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
27 juli 2016 kl 08:45

@Lars Gustafsson K
Mitt inlägg är inspirerad av diskussionerna vid de medeltida universiteten, som då var byggda av och i kyrkan regi. Där kunde en debatt pågå om hur många ärkeänglar som eventuellt kunde passera det berömda nålsögat.
Inlägget syftar till att belysa ämnet snarare än att kritisera det, din något bibelsprängda men kritiska texter uppskattar jag också i just detta sammanhang.

Lars K
Lars K
Gäst
27 juli 2016 kl 00:57

Per Larsen

Bibeln, Guds ord, säger:

Människor och djur är levande själar, dvs. har kropp och livsande.
Det stämmer att andar inte dör så länge denna världen består. Men därefter kommer de andar som tidigare gjorde uppror mot Gud, dvs demonerna, att förintas.
Det finns miljoner, kanske miljarder andar – hur många vet bara Gud. Han skapade dem i forntiden, innan Han skapade oss.
De kan inte föröka sig.
Det är bara Gud som har inherent evigt liv. Det har Han gett till Jesus Kristus, till den Helige Anden, och till andarna, dvs änglarna. Och Han ger det till Sitt folk, till dem som tror och litar på Honom.
Eftersom Gud fördömer häxeri, är det bara de fallna änglarna – demonerna – som kommunicerar med medier.
Demonerna har inte förmågan att se in i framtiden. Men eftersom de har levt bland – och i – människor ända från Kains tid och fortsätter göra det, så kan de ibland räkna ut vad som ska ske.
De har haft mer än tillräckligt med tid för att lära sig våra språk.

Låt dig inte imponeras av demoner. De är miserabla, olyckliga väsen som vet att dagen obevekligt närmar sig när de får sina straff för allt elände som de ställt till med.

Att själen, dvs. människan, “per automatik” har evigt liv motsägs av bibeln, Guds ord. Ty det står skrivet att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Romarbrevet 6:23. Det är ett ord som vi kan lita på. Halleluja!!

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
26 juli 2016 kl 23:06

Vilka ord betyder samma, själ, ande och poltergeist? Om andar inte dör hur många är de då totalt? När blir andar till? Kan de bli fler? Har djuren en själ? Om själen har evigt liv varför bryr den sig om den oändligt korta tid som den är en levande varelse? Om andens kunskap kan ett medium fråga, men hur vet ett medium vad som kan frågas?
Vilket språk talar en ande? En ande från 1700-talet och en från 2000-talet kan de påstå samma saker? En ande från stenåldern?

Torbjörn Sassersson red.
Admin
26 juli 2016 kl 19:23

[Kommentaren är redigerad. Den syftar på en annan kommentar som togs bort eftersom den drar in helt andra saker som inte var relaterade till Camillas artikel]

Skeptiker fortsätter att förkasta och religiösa varnar för onda makter – ändå fortsätter människor över hela världen oavsett kulturell prägling att uppleva samma typ av NDU och UKU.

NDU och UKU är helt enkelt eviga sociala kulturfenomen. Kanske vi ska behandla dem som det.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
26 juli 2016 kl 10:08
Ingela Hageman
Gäst
26 juli 2016 kl 09:19

Spännande Artikel av ett Mycket Professionellt och Nutidsaktuellt Medium!
Jag har själv deltagit i Camillas olika seminarier-jag tror det började med ett ut-ur-kroppen seminarium för många år sedan. Och jag har under årens lopp fortsatt titta in då och då!
Jag vill varmt rekommendera att besök på någon av hennes spännande kurser-
eller läsning av någon av hennes böcker…som ger nya infallsvinklar och expansion av vår marginella verklighet-genom att du kan få en egen genuin upplevelse..
Try It! Säger jag! Om inte bara för att utmana dina trossatser om vår s.k. verklighet.
Varför ha åsikter om saker man inte prövat?
Dessutom är Camilla en excellent, underhållande och professionell föredragshållare
Vänligen
Ingela Hageman

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Camilla Elfving
26 juli 2016 kl 11:30

Camilla
Du nämnde själv Churchill och jag spann vidare i hans kultur se tidigare kommentar. Britterna inspirerade nazikulterna. Dom är malthusianer dvs dom vill minska jordens befolkning och vill därför förhindra nyttig kunskap att spridas och rekommenderar svält och dödliga farsoter.
Eliternas stöd till kulter är en del av deras metoder att bemäktiga sig kontroll över befolkningar för världsherravälde. De utnyttjar andras kunskapsmässiga underläge för att manipulera dom. Till mördande så som angloamerikanerna nu gör mot ukrainare araber afrikaner ryssar kineser och andra i Asien och som nu hotar att dra in Europa i kärnvapenkrig där även dåraktiga svenska politiker drar in Sverige i STOR fara.
Det bygger på att man genom folks okunnighet kan spela ut dom mot varandra.
Men som sagt det finns naturligtvis mer harmlösa psykologiska övningar man kan hålla på med. Det du kallar mediumkunskap är väl så så länge det inte breder ut sig och blir för ekonomiskt betydelsefullt. Om det blir det emellertid så finns det stor chans att det blir systematiskt humbug med de tekniska hjälpmedel som nu finns. Jonathan Edwards tex misstänker jag var föremål för ngn typ av manipulationer, kanske utan att han själv visste om det. Uri Geller var ett tidigt exempel. Hans handledare hade patent på miniatyrradiokommunikationssystem och CIA var inblandat. I det fallet var temat utomjordingar som kommunicerade med Uri. Blir kommunikation med avlidna släktingar utbrett kommer en del medier att bli manipulerade med tekniska hjälpmedel var så säker. För att det skall bli business av det måste det finnas exempel som övertygar om att dom verkligen träffar rätt så att det verkar fungera. Sen kan ‘vanliga’ medier med sensibilitet och psykologisk insikt lyckliggöra sina kunder. Blir det stort kommer det att utnyttjas för politiska syften. Och det tycks växa nu(?)…

Lars K
Lars K
Gäst
26 juli 2016 kl 04:41

Camilla Elfving

Inkvisition och vidskepelse hör ihop med varandra men har inget gemensamt med Kristen tro. Bara så du vet. Däremot har det som du sysslar med klar anknytning till vidskepelse, eftersom de döda per definition inte är kontaktbara.
“De levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting alls…”. Bibeln, Predikaren 9:5.

Lars K
Lars K
Gäst
26 juli 2016 kl 04:19

Mayne Sundewall Hopkins

Så jag vet inte alls vad medier är och vad de sysslar med – men SJÄLV vet du minsann desto mer. Tja, det går tretton på dussinet av självutnämnda förståsigpåare….
Men vad du missar är att det finns En som vet oändligt mycket mer om medier och deras bedrägliga verksamhet än vad du gör. Och Han varnar oss i Sitt ord: När de säger till er “fråga andebesvärjare och spåmän”, så svara ” Istället för att fråga de döda till råds för de levande, ska inte ett folk fråga sin Gud? Till Hans undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt det ordet så finns inget ljus i dem”. Bibeln, Jesaja 8:19,20.
Det vi stoppar i oss påverkar psykhälsan. Men vad man tror och litar på är ännu viktigare eftersom det formar vår identitet – det gör oss till dem vi är.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
25 juli 2016 kl 23:17

Peter,
Ok jag förstår – hyser samma rädslor och aversioner som du.

Jag ‘reste ragg’ p g a, i mitt tycke, omedelbar flerfaldig ovederhäftig kritik beträffande mediumskap – vilket ju är mer regel än undantag så fort någon skriver om s k övernaturliga fenomen.

Jag kommenterade inte själv på artikeln – men det skulle jag kanske gjort först, eftersom det finns några, i mitt tycke, ‘konstigheter’ där.
Som du påpekat skriver artikelförfattaren bl a att..
“Mediumskap är en konservativ kunskapstradition, men på en punkt har den ändrats. Idag vore det otänkbart för ett seriöst medium att tjäna politiska och militära intressen.”
..och den formuleringen förstår jag verkligen inte alls. Ett seriöst medium har a l d r i g tjänat politiska och militära intressen!

Beträffande geschäft (kriminella banksters t ex känner vi ju väl till) så finns det ju överallt i samhället – dock ej bland dem som ägnar sig åt seriöst mediumskap.
Länge leve personligt ansvar och den fria viljan!!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
25 juli 2016 kl 22:31
Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
25 juli 2016 kl 20:27

Mayne
Jag anknöt till artikeln där Camilla ju skriver detta om konservativa. Och jag redogjorde för mer detaljer eftersom det är ett för mig aktuellt intresse att blottlägga hur eliterna vill sprida dunkelhet och antivetande.
Jag skrev också att det finns sammanhang där det är harmlöst och ditt starka engagemang som du nu uttrycker kanske passar in där. Det jag är rädd för är kärnvapenkrig och annan misär som blir följden av eliternas ondska och allmänhetens omedvetenhet. Jag vill inte hindra folk till att stimulera olika typer av psykiska upplevelser oavsett vad dom tror att det har för förklaring utan jag vill endast varna för att utöver detta det också finns en eller flera elitagendor som utnyttjar och sprider diverse kulter med onda avsikter att hålla mänskligheten nere. Även om det inte har någon bäring på ditt eget bruk av det så skadar det inte att vara vaksam om det breder ut sig. Det är sannolikt att det finns ett geschäft kring allt detta och att det eskalerar om man inte stimulerar skepsis.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
25 juli 2016 kl 19:25

Peter Grafström (kl 18.33)
Nu har du väl ändå ‘ännavänt’ det hela. Tycker din kommentar är ett klumpigt försök att få mediumskap att handla om politik. Du blandar verkligen ihop äpplen med päron.
Inget av det du skriver har något att göra med mediumskap. Att det är ‘konservativa’ i UK som sysslar med seanser har du verkligen fått om bakfoten.
Det finns massor av Spiritualistiska ‘kyrkor’ i UK och de som går dit är nog huvudsakligen i n t e ‘konservativa’ (..var kom dina uppgifter ifrån?).
För övrigt kan det vara bra att veta att SPIRITUALISM ÄR EN ERKÄND RELIGION I UK – varav mediumskap är en del. Man behöver förstås inte vara spiritualist för att utveckla och arbeta som medium.

Vad är ni så rädda för Lars, Per och Peter??

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
25 juli 2016 kl 18:59

Lars K (kl 13.11)
Du har uppenbarligen inte minsta kunskap om vad mediumskap innebär.
Det finns minsann mycket värre saker att varna folk för i dagens samhälle – t ex syntetiska ämnen i kost och medicin(!) som verkligen ställer till det i ‘hjärnkontoret'(!) för att inte tala om det nya gräsliga ‘spelet’ som gör människor till dumma zoombies – rent ut sagt kriminellt ..för att inte tala om livsfarligt!!

Per Larsen (kl 14.26) Man kan like gärna tala om livet före livet ..energier förstörs ju inte – ändrar bara ‘skepnad’. Inget konstigt med det. Man återgår inte till traditioner – mediumskap har funnits sedan tidernas begynnelse ..generation efter generation.
Det är bara den grupp människor som lever ‘i den moderna vetenskapens anda’ som inte vill förstå något som inte ‘bevisats genom vetenskapliga studier’.
“Var tid har sina gudar” säger du – det vore intressant att veta vad slags gudar du anser man har ‘idag’ ..

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
25 juli 2016 kl 18:33

Camilla har rätt i att britternas ‘konservativa’ sysslade med seanser. Men orsaken är inte bara intresse för såna upplevelser utan framförallt att man söker sig till kulter och vidskepelse i avsikt att kunna utnyttja det som ett motmedel mot sund vetenskap(som mest härrörde från kontinenten). Den brittiska oligarkin är utvecklingsfientliga eftersom de ser utveckling – hos andra – som mer hotande än att själva avstå från utveckling. Detta kan te sig märkligt, men faktum är att även deras vetenskapliga etablissemang sysslade med sånt, Den erkände Lord Rayleigh och J J Thompson tex.
På den politiska sidan spred den brittiska eliten bakåtsträvande vetenskaps och teknologifientliga tänkesätt till arbetarrörelsen. Den dolda makthavaren Alfred Milner deltog i vägbyggen för hand för att demonstrera antiteknologi. Så vid sidan av det exotiska i att dom sysslar med seanser så finns det en dold avsikt att hålla tillbaka all utveckling och sprida vidskepelse.
De politiska omvälvningarna som lett till aggressiv och utvecklingsfientlig radikal Islam är också en följd av samma brittiska oligarkis manipulationer.
För dom som har det gott ställt är det ett oskyldigt tidsfördriv men om det blir mer utbrett kan det vara till harm.

Ronny
Ronny
Gäst
25 juli 2016 kl 18:11

Vad som borde studeras är enklare och snabbare sätt att lämna kroppen.

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
25 juli 2016 kl 14:26

Livet före döden är i fokus i det mesta av texten, varför är det viktigt med livet efter döden?
Varför är krigslist en legitim disciplin för ett medium men inte travbanans totalisator eller börsens fluktuationer? Bägge dessa arenor engagerar fler medier idag än något annat?
Förr i världen frågade man alltid gudarna till råds före vilket äventyr det än månde vara, fortfarande är det rutin i bland annat Asien att göra så.
Varför skall vi återgå till dessa traditioner?
Var tid har sina gudar, tiden har tagit slut för dessa forna väktare. Nostalgin har en magisk kraft och drar fortfarande människan tillbaka till den gamla trygga och goda tiden.

Lars K
Lars K
Gäst
25 juli 2016 kl 13:11

VARNING!! Om du vill slippa depressioner och självmordstankar, sky medier och deras verksamhet som pesten. Kom ihåg att de döda är döda och därför inte kontaktbara. Så “personerna” som medierna kontaktar är demoner som imiterar våra nära och kära.