Camilla Elfving: Från Roosevelts seanser i Vita huset till dagens mediumkultur

publicerad 25 juli 2016
- Camilla Elfving
Bild: Camilla Elfving - Foto: Marie-Therese Karlberg

Camilla Elfving är yrkesmedium som undersöker esoterism. Elfving skriver att syftet med mediumskapet är att presentera bevis för andens odödlighet och att det därför finns ett fortsatt liv efter den fysiska kroppens död.

Text: Camilla Elfving, Elfvinginstitute.org

Västerländskt mediumskap har haft bra tillväxt. Mediala tjänster efterfrågas och att vara medium är ett yrke på dagens arbetsmarknad, särskilt för personer som klarar multitasking och har fler strängar på sin lyra. Trenden går mot att man är en all-rounder och kombinerar mediumskapet med t.ex. coaching, yoga eller dylikt.

Ett av motiven på mina publika seanser är att betrakta vår kropp från ett annat perspektiv, en annan nivå. Aura, som är en energiutstrålning från en levande människa, är intressant att studera. I religionshistorien är aurans storlek och styrka förknippad med andlig kraft och helighet. Andlig kunskap och praktiserande sägs öka aurans lyskraft.

Inom konsten finns otaliga framställningar av aura och glorior. Målerier och avbildningar som dessutom gjordes långt före de abrahamitiska religionerna. Att uppfatta aura och känna energi handlar inte om religiös övertygelse utan har med vår andliga, universella natur att göra.

ArcanumSkolan 2024

Men viktigast av allt är överlevnadsforskningen. För mig är det helt avgörande att känna till om jag kommer överleva detta liv eller inte. Därför studerar jag Själen. För när kroppen ryker så kommer Själen vara det som möjligen kan föra mig vidare. Jag ser inget hinder med att känna till det redan nu.

Så verkar den brittiske premiärministern Winston Churchill också ha resonerat. Han var öppet spiritualist och gick regelbundet på seanser. Hans favoritmedium var det skottska mediet Helen Duncan, men Churchill använde även sina egna psykiskt mediala förmågor för förutsägelser och krigsstrategier.

Källa: Churchill’s Witch, Michael Colmer

Winston Churchill var inte ensam om sitt intresse för det paranormala utan samtida politiska ledare som t.ex. Franklin D Roosevelt var också beroendeav mediers input. Roosevelt anlitade det högt respekterade mediet Florence Becker som fick hålla privata seanser i Vita Huset under krigstiden.

Källa: Here Today, Here Tomorrow. Charlotte Hennessy

Mediumskap är en konservativ kunskapstradition, men på en punkt har den ändrats. Idag vore det otänkbart för ett seriöst medium att tjäna politiska och militära intressen. Lika otänkbart som att, med hjälp av medial förmåga, daytrada aktier, satsa pengar på hästar eller på hasardspel.

Alla seriösa mediumutbildningar idag informerar om etiska aspekter av mediumskapet och tillhandahåller uppförandekoder. Man tar upp kvacksalverilagen/patientsäkerhetslagen och annat som är betydelsefullt ur ansvarsperspektiv.

Mediumskapets huvudsyfte är att ge bevis för att vi överlever döden. Att genom insikt om Själens odödlighet få ett personligt helande.

Mediumskapet är universellt och inkluderande med främsta motiv att hjälpa människor till insikt om att:

  1. Vi överlever döden (spiritualistisk princip: Andens odödlighet).
  2. Varje människa har eget ansvar för sina handlingar och kan inte skyllas på utomstående, t.ex. Gud, andra människor, omständigheter etc. (spiritualistisk princip: Personligt ansvar).
  3. Våra handlingar på jorden räknas, en objektiv moral finns (spiritualistisk princip: Gottgörelse och återverkan för våra goda och onda gärningar).
  4. Vi är inte åtskilda (spiritualistisk princip: Syskonskap mellan människor).

Mediumskap ska i huvudsak ge bevis för Andens odödlighet

Spiritualism är en konfessionell inriktning som verkar efter 7 enkla grundprinciper. Även om spiritualismen är klassad som religion i USA och England så innebär den spiritualistiska filosofin och det praktiska mediumskapet en icke-dogmatisk, bred, universell åskådning som de flesta människor kan acceptera och finna rimlig.


Den Gud Spiritualisterna tror på beskrivs som en skapande kraft som verkar genom alla, ett högsta ljus, en inre gemenskap.


Därtill kan man ha en mer kristen inriktning av sin spiritualism – i Brasilien återfinns den katolska varianten, där Jungfru Maria och katolska helgon ingår i begreppsvärlden och i Sverige så hade 1900-talets spiritualister en kristen protestantisk inriktning. Som exempel bad man Fader vår som inledning till seanser, hade altare och religiösa bilder på väggarna.

Den kristna prägeln finns kvar hos många än idag men intressant nog finns yrkesmedier som har en väldigt rationell, vetenskaplig och icke-religiös inställning. De har kontakt med avlidnas själar, men ställer sig inte bakom några andra trosuppfattningar. Jag rör mig i den här världen och kan därför uttala mig om det.

Sedan finns utomstående – människor som är skeptiska mot mediumskap, de tror inte på det och vill inte sätta sig in i det. Andra är vidskepliga och tror att ett medium tillhandahåller demoner. Ytterligare några anser att medier drar in kosing på rent nys.


Själv har jag accepterat mediumskapet som en ärlig doktrin vars syfte är att hela människor.


Givetvis finns oärliga luspudlar, talanglösa opportunister och fuskare. Men bortsett från det, om jag studerar mediumskapet i sig, så anser jag att det är något mycket bra för vår värld.

Mediumskap är en kunskapstradition, ett know-how. Hjulet är redan uppfunnet och pågår en vidareutveckling inom mediumskap så sker den långsamt.

Helandet är centralt. Oavsett i vilken form mediumskapet uttrycks i så är det helande. Det är helande att få en hälsning från nära och kära som befinner sig på Andra sidan. Samma sak med ta emot vägledning från en psykiskt medial. Eller att åka till John of God ?s healingcenter i Brasilien, ja, att bara läsa om hur den brasilianska healern hjälpt miljontals människor ger djup tillfredsställelse.

Swisha Camilla Elfving

Med den här humorlösa, men viktiga texten vill jag uppmuntra fler människor att studera själen och själslivet, förbehållslöst. Skaffa nya, ofärgade referenspunkter.

Varför inte prova att utveckla egna psykiska förmågor? Varför inte besöka ett medium och skaffa egen erfarenhet? Winston Churchill menade att intuitionen och förmågan att känna på sig saker hade räddat hans liv vid flera tillfällen.

Text: Camilla Elfving, Elfvinginstitute.org

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq