Chilcot-utredningen – Tony Blair drev Storbritannien till krig i Irak baserad på felaktig information från säkerhetstjänsten

publicerad 6 juli 2016
- av K. Reporter
Tony Blair

Chilcot-report - Tony-Blair - The StandardI en ny omfattande brittisk statlig rapport kallad Chilcot-utredningen får fd premiärminister Tony Blair kraftig kritik för sin medverkan till kriget i Irak. Tony Blair drev Storbritannien till ett katastrofalt och helt onödigt krig, är slutsatsen. Han ignorerade tydliga varningar och man hade helt otillräcklig planering för de blodiga konsekvenserna av kriget.

Text: K. Reporter

Beslutet att invadera Irak och störta Saddam Hussein 2003 baserades på ”bristfällig information från underrättelsestjänsten” om massförstörelsevapen och det primära syftet att skydda brittiska intressen misslyckades. I stället ledde invasionen till att brittiska intressen utsattes för ännu större faror.

179 britter dog,  men i Irak har 189 000 människor dött som en direkt följd av kriget medan uppskattningsvis 600 000 irakier har dött av indirekta konsekvenser av kriget. Vissa källor talar om 1 miljon döda irakier.

Utredningen som pågått under sju år drar bland annat följande slutsatser:


Det fanns “inget överhängande hot från Saddam Hussein”, trots Downing Streets vilseledande påståenden om att diktatorn hade kemiska och biologiska vapen redo att användas inom 45 minuter.


Bedömningar av hoten från de förmodade massförstörelsevapnen “presenterades med en säkerhet som inte var motiverad” och underrättelsetjänsten skulle ha känt detta.

Trots tydliga varningar, underskattades konsekvenserna av invasionen. “Planeringen och förberedelserna för Irak efter Saddam var helt otillräckliga.”

Krig var inte inte nödvändigt för att förhindra Saddam att få tillgång till massförstörelsevapen.

“Vi har kommit fram till att Storbritannien valde att ansluta sig till invasionen av Irak innan de fredliga alternativen för nedrustning hade uttömts”…

“Militär handling var inte en sista utväg.”

Tony BlairFörsvarsdepartementet var “långsam med att agera” på hotet mot brittiska soldater från bomber under den kaotiska ockupationen. Förseningar i att tillhandahålla pansarfordon “borde inte ha tolererats”.

Irakkriget visar på extraordinära fel i hur Blair-regeringen skötte sitt jobb. Underrättelsechefer får falska påståenden som ska offentliggöras. Ledande gestalter som Gordon Brown och John Prescott, liksom Robin Cook – som avgick i protest – kunde inte delge sin kritik regeringen, eftersom de inte ingick i besluten.

I stället för att upprätthålla FN:s säkerhetsråds intentioner, vilket Tony Blair hävdade, ledde invasionen till att säkerhetsrådets auktoritet undergrävdes.

Argumentet att kriget var lagligt berodde på en försäkran som Tony Blair gav till justitiekanslern. Utredningen konstaterar att “den exakta grunden för att Blair gjorde det beslutet är inte klart”.

Ministrar hölls i mörker om den juridiska osäkerheten om huruvida kriget var lagenligt eller ej.

Text: K. Reporter

Källa: Chilcot report: Tony Blair blamed for ‘totally disastrous and unnecessary’ Iraq war

Relaterat

Independent: ”Jeremy Corbyn: Tony Blair could face war crimes trial over illegal Iraq invasion”

100 000-tals vill att Rädda Barnen drar tillbaka finpris till Tony Blair

Is Tony Blair’s biography connected to “The Ghostwriter”?