EU-kommissionens ordförande oroad för vad andra kulturer känner för EU:s framtid

publicerad 6 juli 2016
- av NewsVoice
Ioannes Claudius Juncker, 2014 - Wikimedia Commons

Ett rykte som sprids på nätet säger att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker under ett post-Brexit-tal uttryckte att andra planeter är oroade för utvecklingen inom EU.

NewsVoice bad en fransktalande person översätta till svenska och denne menar att Juncker även säger att han har kontakt med ledare från andra kulturer bortom EU.

Ryktet som sprids på nätet är därför att Jean-Claude Juncker har kontakt med aliens från andra planeter och att dessa civilisationer är oroade för utvecklingen inom EU som en följd av tex Brexit.

Junckers citat på franska:

"Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin, sont inquiets. J’ai vue et entendue et écouté plusieurs des dirigeants d’autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu’ils s’interrogent sur la voie que l’union européenne vas poursuivre. Donc il faut rassurer et les européens et ceux qui nous observent de plus loin."

Bild: Ioannes Claudius Juncker, 2014 - Foto: Wikimedia Commons

Översatt till svenska:

"Vi bör känna till att de som observerar oss på mycket stor distans är oroliga. Jag har sett, hört och lyssnat till flera av ledarna från andra planeter. De är mycket oroliga eftersom de inom sina egna led har många frågor om den europeiska unionens framtid. Därför måste vi trygga både européer och de som observerar oss på stort avstånd."

NewsVoice tolkning är att Jean-Claude Junckers syftar på andra kulturer och utlänningar med gott uppsåt utanför EU, vilka kan betraktas som aliens eftersom de har andra kulturnormer. 😉

Text: NewsVoice

Relaterat