EU:s maktelit klarar inte av flyktingar, terror, arbetslöshet, miljöfrågor och fredsarbete

publicerad 5 juli 2016
- Harriet Larsson
Harriet Larsson

Harriet Larsson

Mot förmodan blev Brexit verklighet och eliten reagerar som vanligt med stor förvåning, trots att opinionsundersökningarna visat på jämt lopp. Europas elit frågar sig nu; Hur kunde det hända? Hjälp vad gör vi nu? Motvilligt tycks de ta in att valresultatet framför allt var folkets protest mot eliten.

Text: Harriet Larsson. Samhällskritiska inlägg finns även på hennes blogg ”Utanför åsiktskorridoren”

Tyvärr verkar eliten aldrig lära sig att medborgare ofta säger det som de vet är socialt accepterat, men gör ett annat i valbåset. Enligt den finländske statsvetaren Timo Kuranen kallas detta beteende för ”social preferens” och tycks bli allt vanligare när invånarna i åsiktskorridoren (politiker, etablerade ledarskribenter, representanter från föreningslivet, offentlig verksamhet, kulturetablissemanget för att nämna några) bestämmer vad vi ska tycka utanför köksbordet.

Emu-omröstning i Sverige under 2003 är att annat exempel på social preferens, samt flera av omröstningarna i EU:s nationalstater, som fått EU byråkraterna att rysa av förakt.

Orsakerna är flera till Brexits seger, till exempel stigande fastighetspriser, sviter efter finanskrisen och inte minst migrationen. Dessa faktorer är gemensamma i flertalet av EU:s 27 medlemsländer.

EU har visat en stor oförmåga att hantera flyktingkrisen, terrorhoten, ungdomsarbetslösheten, miljöfrågor och fredsarbete, desto större förmåga har visats på detaljstyrning om gurkors utseende och snusets farlighet.

Nyckelorden i nej-sidans kampanj för utträde var att ”ta kontroll” över handeln, ekonomin och inte minst över landets gränser.

Paul Scheffer, forskare, journalist från Nederländerna sätter huvud på spiken i sin bok ”Immigrant nations.”

Han skriver bland annat att:

Paul Scheffer - Wikimedia Commons”Det grundläggande dilemmat i vår tid är den växande klyftan mellan sociala eliter, som kan röra sig fritt i en värld med allt färre gränser och en växande andel av befolkningen som känner sig hotad av globaliseringen och vänder omvärlden ryggen.”

De är förlorarna.

Samuel Huntington, amerikansk statsvetare, professor, författare som under början av sin karriär blev ifrågasatt, men som efter sin död betraktas som en av världens främsta tänkare och statsvetare skriver i boken ”The Davos man” från 2004:

Samuel P. Huntington - Wikimedia Commons”Den globala eliten har lite behov av nationell lojalitet, nationsgränser som hinder, som lyckligtvis är försvinnande och ser nationella regeringar som rester från det förflutna, vars enda användbara funktionär är att underlätta elitens globala verksamhet.”

Bild: Samuel P. Huntington – Wikimedia Commons

Sociolog Manuel Castell stöder Huntingtons teorier och har myntat uttrycket:

”Elites are cosmopolitan, people are local”.

Globaliseringen medför negativa, sociala verkningar och migrationens stora sociala påfrestningar vilket innebär dystra framtidsutsikter för främst lågutbildade är samstämmiga resultat från andra ansedda forskare.

Tyvärr nöjer sig statsminister Stefan Löfven med Henrik Arnstads utsagor, trots hans mediokra och ifrågasatta CV.

Hur statsministern skall upprätthålla den svenska modellen utan att undvika lönedumpning, det är en gåta jag inte förstår, när arbetslösheten för invandrare ligger på över 20 % jämför med svenskföddas omkring 4 %.

Analfabeter och lågutbildade invandrare är dessutom mycket svårare att både integrera och rehabilitera än välutbildade, som tyvärr är i minoritet, det är min erfarenhet efter många års rehabiliteringsarbete.

Birgitta Olsson, Liberalerna - Wikimedia CommonsGlobaliseringens vinnare är välutbildade och bor i skyddade tillväxtzoner, inte minst våra politiker. De kan skörda vinsterna av ett framväxande herrskap- och tjänstefolksamhälle, men döljer detta faktum under sitt humana förkläde.

Bild: Birgitta Olsson, Liberalerna – Wikimedia Commons

I SVT:s Godmorgon Sverige, dagen efter den brittiska folkomröstningen, var Birgitta Olsson, liberalerna, mycket upprörd, ja rent ut sagt förbannad över det vilseledda brittiska folket som röstat fel. Folkomröstningar stod inte högt i kurs. Demokrati, det vill säga folkstyre låter fint i teorin, men bara så länge folket röstar som eliten vill.

Varför kan inte dessa humanister förmå skatteverket att lägga till en ruta i deklarationen, där alla multikulturella förespråkare kan kryssa i ett extra % belopp i skatteuttag, som skall gå till invandringens skenande kostnader?


Fattigpensionärer, arbetslösa och sjuka borde få slippa kommande skattehöjningar i migrationens spår, som främst orsakats av lockropen från våra karriärtörstiga politiker.


Troligen skulle resultatet bli skralt, för min erfarenhet från arbetslivet är att dessa självgoda vänsterliberaler sällan eller aldrig bjöd på en bulle till kaffet!

Jag kan nästan höra oron i Bryssel. Hur skall det nu gå med våra löner och förmåner, om krav på folkomröstningar upprepas?

EU har aldrig varit folkets projekt, utan elitens

Nyckelord är den ”fria rörligheten”, som förutsätter att EU:s yttre gränser kan kontrolleras. När både Dublin och Schengen avtalen brakade ihop, så var invasionen från Afrika och Mena-länderna [Middle East and North Africa region]  faktum.

Majoriteten som kom var starka, unga och friska män, fattiga kvinnor med barn blev kvar i flyktinglägren, dit elitens humanitet inte längre orkar fram, när biståndsbudgeten nu har plundrats på 33 %!

Enligt migrationsverket kom under fjolåret 162,000 tusen flyktingar till Sverige, utav dessa saknade 80,000 tusen asylskäl enligt internationella konventioner, men dessa fakta verkar nu vara både gömda och glömda, när vänsterns megafoner omöjliggör lagstadgade utvisningar.

Det humana förklädet har nu stora revor och allt fler väljare har upptäckt hur flosklerna om värdegrund och medmänsklighet varit byggda på lösan sand. Våra politiker har däremot fått skörda frukterna, när de nöjt fått skaka hand med världens stora i både FN:s och Bryssels korridorer, som tack för Sveriges fina värdegrund med gränslös flyktinghumanitet.


Jag anser att multikulturalism med stor invandring, försämrar ett lands gemensamma och historiska värdegrund och urholkar välfärden.


Marknadsliberalism med fri rörlighet försämrar löner och arbetsvillkor för arbetarna och framför allt hos de som befinner sig längre ner i samhällstrappan.

Om vissa grupper får det sämre innebär det att andra får det bättre, så enkelt är det.


Vinsten av invandringen tillfaller bara ett fåtal, inte minst inom den skrupelfria flyktingindustrin.


Vad politikerna inte heller talar om är att svensk flyktingpolitik består av ett stort demokratiunderskott. Riksdagen har utan debatt och utan konsekvensanalys bara klubbat i genom att Sverige skulle förvandlas till ett mångkulturellt samhälle, redan 1975, troligen orsakat av nationell hybris under Olof Palmes glansdagar.

Min bror, långtradarchaufför med över 40 år bakom ratten kan berätta om hur den fria rörligheten har gjort arbetare från andra länder rotlösa, försämrat svenska chaufförers arbetsvillkor, dumpat löner, givet ökad stress och om åkerier som gör konkurs om de inte utnyttjar utländska chaufförer i dåliga bilar och med stora brister i erfarenhet av svenska vägar.

Men dessa petitesser är inget som oroar dagens unga karriärpolitiker. Oron är däremot stor om kraven på omröstning till EU medlemskapet ökar i styrka efter det förfärliga Brexit. Hjälp, vad gör vi då?

Text: Harriet Larsson

Harriet Larsson, pensionerad sjukgymnast skriver kritiska inlägg på sin blogg ”Utanför åsiktskorridoren” om olika samhällsfrågor och fenomen.


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: brexit
Stöd NewsVoice 2024
 • @Harriet Larsson
  SD är fortfarande för den fria handeln och vandeln som orsakar de problem du beskriver, om jag förstått saken rätt. Vänsterpartiet är för fortsatt massmigration om jag förstått saken rätt. Miljöpartiet är på väg ut eftersom de uppför sig icke-ekologiskt om jag förstått saken rätt.

  Sverige behöver således minst ett tredje alternativ som är för ekologi, protektionism och välfärd inom det skyddade området Sverige. Med en välmående miljö och ett välmående folk finns det kraft att hjälpa andra folk på effektivaste sätt lokalt i deras hemländer med bistånd och då behöver inga treåringar drunkna i Medelhavet p.g.a. Svenska politikers beslut.

  Grattis Harriet! Partiet finns.

 • @Stella
  De demokratiska institutioner har förvridits med eu-medlemsskapets krav på överstatlighet och översitteriet visavi våra grundlagar. Redan där är ju det nya systemet en kupp och våldförande på demokratins grundvalar. Visst kan vi kasta ut barnet med badvattnet men det kommer i vår tids förtäckta revolutioners tid svårligen bli till vår eller folkets fördel. Vissheten hos de styrande och vår vilja att återställa välfärden har säkert en plan b och en lämplig kris att bistå vår oförmåga att förstå elitens bästa. Privatiseringen kommer aldrig bli vår bästa tillgång trots alla försök att köra befintliga resurser i sank. Men visst är de imponerande och övertygande dessa skattesänkningarnas samhällsomstörtare..

 • Är det inte uppenbart att våra “demokratiska” institutioner inte ger oss det resultat vi vill ha? (Utom möjligen eliten, eftersom de tjänar på det och vill upprätthålla systemet.)

  Det känns som om det är dags att börja utveckla tankar kring demokrati, inte bita sig fast i det som utvecklades på tidigt 1800-tal och säga att “det är ett dåligt system, men det bästa vi har kommit på hittills”. Medan den tekniska utvecklingen har skenat, så har de intellektuella, etiska och estetiska samhällsinnovationerna trampat på stället.

  Folkvandring uppstår när starkare grupper vill uppnå eller tillskansa sig något och tränger ut en befolkning. De rör på sig och vips har man skapat destruktion av folk och kultur även dit de var tvungna att fly för att överleva. Två flugor i en smäll.

  Folk- och kulturmord har pågått i århundraden. Sverige har varit förskonat från det i hög utsträckning, men Någon verkar ha bestämt sig för att det är dags att röra runt i grytan i norra Europa nu.

 • Den enda genomfalska och destruktiva VÄNSTERLIBERAL var ju den som skrek öppna gänserna på vid gavel, portarna till ladorna dvs trygghetssystemen. Vid gud och kd fick inte hon och Zoros sin vilja fram. En annan av samma kaliber påstod att vi skulle öppna våra hjärtan medan Moder Svea, skatterna blev alltmer anorektisk på kuppen… Att ge humanism och medmänsklighet skulden för hur groteskt privatiseringens monster härjat och plundrat är att begära och sätta Johannes huvud på det beramade fatet. Det sjujäkla sveket är alltså blott och bart alliansens fyra ryttare med svansen sd…. Klöver är det enda de ha blick.

 • Resultatet av Brexit orsakade samma gruvliga fall på börsen som 9/11. 3000 dödsoffer? Tre underverk till skyskrapor som i ett moln av damm beslutade sig för att i fritt fall bli ett med tyngdlagen. Något för den mindre belevade befolkningen att begrunda. Friheten att med kirurgisk precision bli en dolkstöt i ryggen på sitt eget folk är alltså åt maktens elit tagen för given.. Skriftens “bär inte sitt svärd förgäves” tolkas givetvis som anförtrodd makttilldelning.

  Vad som alltså synes bestående är blott ett utanverk som för nya idéer och behov får statuera konstruktiva exempel för nya behov av intäkter.

  Det ankommer faktiskt på oss att inte ingå i ogudaktiga eller odemokratiska krig. Att inte störta demokratiskt valda presidenter. Flyktingströmmarna blir inte alls så översvallande då…

  Kokakola-, chips,- ostbåge-, godis-skräpmats-, satellit-kulturen 100 kanalers offer har onekligen problem med familjebilden, barnafödandet och framtiden. Att guldet i skatteoasens hägring ska bli till sand kan och vill ingen föreställa sig. Kapitalets beduiner på höga kameler, höga, på kanelen(?) pekar åt avlägsna vattenhål och lika avlägsna skatter .

  Det enda som kan kännas hotfullt med multikultur är den som ingen kultur alls har. Den som sålt sin själ åt konsumtion och förhoppningarna kan givetvis köpa vrångbilderna och karaktärsmorden på en omvärld vars enda säkra kort mot vinstintressena är just en egen kultur. Det svenska immunförsvaret, nationalismen bekämpar med den galenskap bara en förvriden uppfattning kan hysa, sina egna, sin bästa styrka sammanhålllningen….

 • Den sociala preferensen som Kuranen beskriver har accelererat till att kapitalet spelar på förlusterna i systemet genom investeringar och blankning på börsen. Katastrofer som Katrina, det politiska Brexit är sådana och det väntade kommande sammanbrottet i till exempel svensk ”flyktingpolitik” kommer att bli en vinstmaskin för vissa kretsar. Den enes bröd den andres död, fast nu kommer allt på ett nationellt plan. Den elit som några och de själva kallar sej består mestadels av sjukliga girigbukar benägna till den självdestruktion som alltid följer av ett totalt behov av kontroll. De har till 100% identifierat sej med det materiella.

 • Samtidigt åskar och äskar SD med Åkesson i spetsen att det är flyktingarnas och invandrades fel pengarna försvinner.. bort från skolor, vård och omsorg. “Judeassociationen” som syndabock går trots sin groteska antydan hem eftersom hut gått bort..

  SD har på många sätt gett det politiska arsl*t ett blekt ansikte solen aldrig nått..

 • Hela immigrationsindustrin är en gigantisk mjölkmaskin av skattemedlen. Var hamnar alla bidragspengar ända bort i fjärde led. Det är näst intill en privatisering av skattemyndigheten.

 • Här sitta vi nu med de fyra friheterna som snaror om våra halsar, färdiga att strypa minsta vilja till befrielse. Våra gisslantagares propaganda att befriarna är det värsta som kan hända sätter vår diagnos. Stockholmssyndromet..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *