Illustrerad Vetenskap kvar i det materiella paradigmet – Försöker bortförklara nära dödenupplevelser

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 juli 2016
- Torbjörn Sassersson
Grotta - Crestock.com

Grotta - Crestock.comDEBATT & ANALYS. Illustrerad Vetenskap försöker bortförklara det oförklarliga fenomenet “nära dödenupplevelsen” (NDU) med spekulationer. Tidningen hänvisar till samma argument som ivrare för det materiella paradigmet upprepat i 30 år: syrebrist, förvirrad hjärna och hallucinationer.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 17:42, 26 juli 2016

Textförfattarna Gorm Palmgren och Rikke Jeppesen hävdar att ny forskning visar att hjärnan exploderar i signalsubstanser under livets sista sekunder och drar därför slutsatsen att hjärnan är förvirrad i sin artikel: “Tre näradödenupplevelser: Här är förklaringen”, men de nöjer sig inte med det. Man lägger även till syrebrist och hallucinationer, men dessa förklaringar är egentligen spekulationer snarare än vetenskap.

Så här förklarar skeptikerna “tunneln” som är vanligt förekommande hos de som subjektivt upplever att de lämnat kroppen (UKU*) och rör sig bort från en fysisk värld till vad som tycks vara en annan existensform:

“När hjärtat stannar upphör syretillförseln till kroppen. I ögats känsliga näthinna innebär syrebristen att nervändarna blir mörka utifrån och in. På så sätt uppstår en form av tunnelseende hos patienten.” …  “Om hjärtat startar igen kan syrets återvändande kickstarta nervsignalerna vilket uppfattas i hjärnan som kraftiga ljusglimtar.”

Esoteriker menar istället att “tunneln” under en nära dödenupplevelse (NDU), där individen tycks röra sig mot ett starkt ljus, beror på att att medvetandet (egentligen the mind) rör sig mot en högre energetisk nivå, till en mer högfrekvent existensform, mao att vi går från tung fysisk kropp i en värld till en lätt energikropp som kan interagera med en annan värld av högre energi [“himlen”]. Principen är: lika attraherar lika.


Det gemensamma för både esoteriska forskare och materialistiska forskare är att de försöker förklara ett fenomen alltså bör båda perspektiven ges utrymme.


Den senare parten är dock mer intresserad av att bortförklara och det finns därför skäl att misstänka att hjärnforskarna gör försök att bortförklara fenomenet för att propagera för en materialistisk världsåskådning med allt vad det innebär politiskt, ideologiskt och ekonomiskt.

Illustrerad Vetenskap om NDU och UKU, 2016

Gorm Palmgren och Rikke Jeppesen skriver: 

“En av de mest surrealistiska beskrivningarna från människor som har överlevt hjärtstopp är känslan av att själen lämnar kroppen. Patienter berättar om näradödenupplevelser där de kände som att de drogs ut ur sina kroppar och hängde som åskådare i luften.”

Textförfattarna fortsätter med att beskriva forskning från 2002 utförd av läkaren Olaf Banke som testade hjärnan på en epilepsipatient. Elektroder med mycket svag ström anlades på hjärnvävnaden vid området kallat angular gyrus. När hjärnan stimulerades elektriskt upplevde patienten att dennes kropp sjönk nedåt, men när strömstyrkan ökade upplevde patienten att denne blev lättare och svävade upp under taket och därifrån kunde se sin egen kropp.

Förvirrade upplevare eller förvirrade forskare?

Palmgren och Jeppesen förklarar: 

“Om det här lilla området [angular gyrus] är ur balans – exempelvis på grund av att nervsignalerna störs av elektroder eller överdrivna mängder av signalsubstanser – uppstår en slags kortslutning som kan utlösa en utomkroppslig upplevelse.”

Här väljer textförfattarna, i linje med Bankes hypoteser, att spekulera om att angular gyrus är ur balans och att det uppstår en slags kortslutning. De fortsätter sedan att bygga vidare på sin bortförklaringsmodell genom att hänvisa till Kevin Nelson, som är professor i neurologi på University of Kentucky i USA, som i sin tur spekulerar om personer som upplevt att de lämnat kroppen och då mött personer som “gått vidare” till “himmelska miljöer”.

Kevin Nelson och andra hjärnforskare anser att det handlar om “drömliknande hallucinationer” för att: “hjärnan blandar ihop två medvetandetillstånd”, det vill säga ytterligare spekulationer om att hjärnan är förvirrad.

Kevin Nelson menar att upplevelserna härrör från den drömmande REM-sömnen där “hjärnan blandar gamla minnen, tankar och fantasier i en salig blandning”, enligt Palmgrens och Jeppesens artikel.

“Kevin Nelson tror att hjärnan under ett livshotande ögonblick kan hamna så mycket ur balans att den aktiverar fel medvetandetillstånd och att patienter därför upplever ett drömlikt förlopp.”


De olika hypoteserna om förvirring kopplas samman i ett cirkelresonemang.


 

Medvetandeforskningen i sin linda

NewsVoice frågade forskaren och läkaren Jan Pilotti vad han anser om de materialistiska bortförklaringarna av nära- döden-tillståndet och utanför kroppenfenomenet.

NewsVoice: Anser du att forskarna vet vad de pratar om när de bortförklarar? Anser du att de spekulerar?

Jan Pilotti:

Jan Pilotti - Foto: Börje PerattDet är inte alls ny forskning Illustrerad Vetenskap tar upp [18 juli 2016] utan välkänd forskning, men som vanligt är det bara korrelationer man beskriver.

På närmare 200 år har ingen ännu kunnat förklara hur hjärnprocesser ens kan orsaka, skapa, ”emergera”, våra helt vardagliga sinnesupplevelser som syn, hörsel, känsel, smak och lukt så varje påstående om materialistiska ”förklaringar” bygger på helt obevisade antaganden.

Antagandena är också, trots att de verkar rimliga, inte alls självklara. Hur kan hjärnan skapa en upplevelse att jag nu ser min dator inte inne i mitt huvud/hjärna?

Det finns heller inga bevis för att minnen lagras i hjärnan.

Det är därför inte bara vetenskapligt fullt legitimt, utan enlig min mening, mycket mer i enligt med den vetenskapliga metoden, eftersom man hittills inte löst medvetandets gåta, att pröva hypotesen att utomkroppsliga upplevelser säger något nytt och viktigt som kan leda till en förklaring även av våra vanliga sinnesupplevelser.

Bild: Jan Pilotti – Foto: Börje Peratt

Läs mer: Jan Pilotti: Det gåtfulla medvetandet gäckar forskarna men…

Reflektion över syftet med Illustrerad Vetenskap

Tidningen Illustrerad Vetenskap har under alla decennier tidningen funnits (jag har läst enstaka nummer sedan 80-talet) hållit sig till de materialistiska paradigmet och har därför alltid bortförklarat inre upplevelser.

Swisha Sassersson valfri summaEftersom tidningen aldrig ger utrymme för andra världsåskådningar än det naturvetenskapliga och/eller materialistiska finns det skäl att misstänka att tidningens egentliga syfte är att propagera för den materiella världsåskådningen. Tidningen är i så fall ett redskap för och ett exempel på ideologisk propaganda.

Redaktören på Illustrerad Vetenskap är välkommen att inkomma med en replik.

Text: Torbjörn Sassersson

 

*UKU, Utanför kroppenupplevelse, på engelska kallad OBE, Out of Body Experience

Relaterat

Jan Pilotti är född 1948 i Stockholm och har en fil kand med matematik, fysisk och teoretisk fysik. Han är Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt forskar och skriver om medvetandet, fysik och nära-döden-upplevelser. Läs mer om Jan Pilotti

Dessa frågor ska diskuteras på konferensen “Life and Mind – Scientific Challenges” i Sigtuna den 13-15 oktober, 2016. Då kommer tex professor Riccardo Manzotti (läs mer på Consciousness.it) föreläsa på ämnet “Towards a Mind-object Identity Theory” lördag den den 15 oktober kl 14-17.

Forsningsrapport: Experiences are Objects. Towards a Mind-object Identity Theory (PDF), Riccardo Manzotti

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq