Illustrerad Vetenskap kvar i det materiella paradigmet – Försöker bortförklara nära dödenupplevelser

37

Grotta - Crestock.comDEBATT & ANALYS. Illustrerad Vetenskap försöker bortförklara det oförklarliga fenomenet “nära dödenupplevelsen” (NDU) med spekulationer. Tidningen hänvisar till samma argument som ivrare för det materiella paradigmet upprepat i 30 år: syrebrist, förvirrad hjärna och hallucinationer.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 17:42, 26 juli 2016

Textförfattarna Gorm Palmgren och Rikke Jeppesen hävdar att ny forskning visar att hjärnan exploderar i signalsubstanser under livets sista sekunder och drar därför slutsatsen att hjärnan är förvirrad i sin artikel: “Tre näradödenupplevelser: Här är förklaringen”, men de nöjer sig inte med det. Man lägger även till syrebrist och hallucinationer, men dessa förklaringar är egentligen spekulationer snarare än vetenskap.

Så här förklarar skeptikerna “tunneln” som är vanligt förekommande hos de som subjektivt upplever att de lämnat kroppen (UKU*) och rör sig bort från en fysisk värld till vad som tycks vara en annan existensform:

“När hjärtat stannar upphör syretillförseln till kroppen. I ögats känsliga näthinna innebär syrebristen att nervändarna blir mörka utifrån och in. På så sätt uppstår en form av tunnelseende hos patienten.” …  “Om hjärtat startar igen kan syrets återvändande kickstarta nervsignalerna vilket uppfattas i hjärnan som kraftiga ljusglimtar.”

Esoteriker menar istället att “tunneln” under en nära dödenupplevelse (NDU), där individen tycks röra sig mot ett starkt ljus, beror på att att medvetandet (egentligen the mind) rör sig mot en högre energetisk nivå, till en mer högfrekvent existensform, mao att vi går från tung fysisk kropp i en värld till en lätt energikropp som kan interagera med en annan värld av högre energi [“himlen”]. Principen är: lika attraherar lika.


Det gemensamma för både esoteriska forskare och materialistiska forskare är att de försöker förklara ett fenomen alltså bör båda perspektiven ges utrymme.


Den senare parten är dock mer intresserad av att bortförklara och det finns därför skäl att misstänka att hjärnforskarna gör försök att bortförklara fenomenet för att propagera för en materialistisk världsåskådning med allt vad det innebär politiskt, ideologiskt och ekonomiskt.

Illustrerad Vetenskap om NDU och UKU, 2016

Gorm Palmgren och Rikke Jeppesen skriver: 

“En av de mest surrealistiska beskrivningarna från människor som har överlevt hjärtstopp är känslan av att själen lämnar kroppen. Patienter berättar om näradödenupplevelser där de kände som att de drogs ut ur sina kroppar och hängde som åskådare i luften.”

Textförfattarna fortsätter med att beskriva forskning från 2002 utförd av läkaren Olaf Banke som testade hjärnan på en epilepsipatient. Elektroder med mycket svag ström anlades på hjärnvävnaden vid området kallat angular gyrus. När hjärnan stimulerades elektriskt upplevde patienten att dennes kropp sjönk nedåt, men när strömstyrkan ökade upplevde patienten att denne blev lättare och svävade upp under taket och därifrån kunde se sin egen kropp.

Förvirrade upplevare eller förvirrade forskare?

Palmgren och Jeppesen förklarar: 

“Om det här lilla området [angular gyrus] är ur balans – exempelvis på grund av att nervsignalerna störs av elektroder eller överdrivna mängder av signalsubstanser – uppstår en slags kortslutning som kan utlösa en utomkroppslig upplevelse.”

Här väljer textförfattarna, i linje med Bankes hypoteser, att spekulera om att angular gyrus är ur balans och att det uppstår en slags kortslutning. De fortsätter sedan att bygga vidare på sin bortförklaringsmodell genom att hänvisa till Kevin Nelson, som är professor i neurologi på University of Kentucky i USA, som i sin tur spekulerar om personer som upplevt att de lämnat kroppen och då mött personer som “gått vidare” till “himmelska miljöer”.

Kevin Nelson och andra hjärnforskare anser att det handlar om “drömliknande hallucinationer” för att: “hjärnan blandar ihop två medvetandetillstånd”, det vill säga ytterligare spekulationer om att hjärnan är förvirrad.

Kevin Nelson menar att upplevelserna härrör från den drömmande REM-sömnen där “hjärnan blandar gamla minnen, tankar och fantasier i en salig blandning”, enligt Palmgrens och Jeppesens artikel.

“Kevin Nelson tror att hjärnan under ett livshotande ögonblick kan hamna så mycket ur balans att den aktiverar fel medvetandetillstånd och att patienter därför upplever ett drömlikt förlopp.”


De olika hypoteserna om förvirring kopplas samman i ett cirkelresonemang.


 

Medvetandeforskningen i sin linda

NewsVoice frågade forskaren och läkaren Jan Pilotti vad han anser om de materialistiska bortförklaringarna av nära- döden-tillståndet och utanför kroppenfenomenet.

NewsVoice: Anser du att forskarna vet vad de pratar om när de bortförklarar? Anser du att de spekulerar?

Jan Pilotti:

Jan Pilotti - Foto: Börje PerattDet är inte alls ny forskning Illustrerad Vetenskap tar upp [18 juli 2016] utan välkänd forskning, men som vanligt är det bara korrelationer man beskriver.

På närmare 200 år har ingen ännu kunnat förklara hur hjärnprocesser ens kan orsaka, skapa, ”emergera”, våra helt vardagliga sinnesupplevelser som syn, hörsel, känsel, smak och lukt så varje påstående om materialistiska ”förklaringar” bygger på helt obevisade antaganden.

Antagandena är också, trots att de verkar rimliga, inte alls självklara. Hur kan hjärnan skapa en upplevelse att jag nu ser min dator inte inne i mitt huvud/hjärna?

Det finns heller inga bevis för att minnen lagras i hjärnan.

Det är därför inte bara vetenskapligt fullt legitimt, utan enlig min mening, mycket mer i enligt med den vetenskapliga metoden, eftersom man hittills inte löst medvetandets gåta, att pröva hypotesen att utomkroppsliga upplevelser säger något nytt och viktigt som kan leda till en förklaring även av våra vanliga sinnesupplevelser.

Bild: Jan Pilotti – Foto: Börje Peratt

Läs mer: Jan Pilotti: Det gåtfulla medvetandet gäckar forskarna men…

Reflektion över syftet med Illustrerad Vetenskap

Tidningen Illustrerad Vetenskap har under alla decennier tidningen funnits (jag har läst enstaka nummer sedan 80-talet) hållit sig till de materialistiska paradigmet och har därför alltid bortförklarat inre upplevelser.

Swisha Sassersson valfri summaEftersom tidningen aldrig ger utrymme för andra världsåskådningar än det naturvetenskapliga och/eller materialistiska finns det skäl att misstänka att tidningens egentliga syfte är att propagera för den materiella världsåskådningen. Tidningen är i så fall ett redskap för och ett exempel på ideologisk propaganda.

Redaktören på Illustrerad Vetenskap är välkommen att inkomma med en replik.

Text: Torbjörn Sassersson

 

*UKU, Utanför kroppenupplevelse, på engelska kallad OBE, Out of Body Experience

Relaterat

Jan Pilotti är född 1948 i Stockholm och har en fil kand med matematik, fysisk och teoretisk fysik. Han är Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt forskar och skriver om medvetandet, fysik och nära-döden-upplevelser. Läs mer om Jan Pilotti

Dessa frågor ska diskuteras på konferensen “Life and Mind – Scientific Challenges” i Sigtuna den 13-15 oktober, 2016. Då kommer tex professor Riccardo Manzotti (läs mer på Consciousness.it) föreläsa på ämnet “Towards a Mind-object Identity Theory” lördag den den 15 oktober kl 14-17.

Forsningsrapport: Experiences are Objects. Towards a Mind-object Identity Theory (PDF), Riccardo Manzotti

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

37 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ivan Björn
Gäst
30 juli 2016 kl 11:25

2
De människor som hade näradödens upplevelser förändrades ofta i sin syn på livet. Man behöver dock inte vara i en livshotande situation för att uppleva ett större perspektiv på livets tillvaro.

Jag personligen ser livet som energi. Så länge man drar i sin ända av snöret för att ge energi åt en viss situation, så länge kommer situationen att vara och förstärkas. När man släpper taget då faller delarna. Detta vet etablissemanget. Därför gör de allt för att hålla oss fångna.

En framkomlig väg till befrielse är UKU. Detta behöver inte betyda att man måste gå och vara på en annan plats. Det viktigaste är att lära sig att släppa taget, att finna ett tillstånd utan tankar, att inte livnära sitt liv med energi från det materialistiska perspektivet (d.v.s. att man låter kroppen reagera på olika situationer). När man har lärt sig att vara i ett stilla och tanklös tillstånd, då expanderar man och integreras medvetet med det större Livet. Man blir större, man blir mer, man blir ett med det energiflöde som man inte kan uppfatta om man tittar enbart ur kroppens perspektiv. Det finaste av allt är att alla dessa upplevelser upplever man medvetet i kroppen. Detta ger en känsla av harmoni, eufori och framför allt rädsla för det okända försvinner.

Lägg märke till att etablissemanget vill hålla människor i samvetskval och rädsla.
Vad beträffar NDU så har jag människor som upplev detta i min omgivning och har läst en del böcker. Dessutom finns det otroligt fina kommentarer till detta här, så jag avstår från att uttala mig.

Ivan Björn
Gäst
30 juli 2016 kl 11:24

1
I juni år 1168 i Arkona har de sista esoteriker som var ett hot mot dåvarande etablissemanget kämpat mot korsfarare till sista man, barn och kvinna utan att be om nåd, utan rädsla för sitt liv. De visste vad Livet egentligen är och var inte rädda för döden.

Etablissemanget vet detta och de vill inte ha självständiga och självmedvetna människor.
Illustrerad Vetenskap är en lek som liknar tennis. Illustrerad Vetenskap anses vara en tidning med stark materialistisk ton. Människor som flyr från den strikta materialistiska tolkningen av världen till andligheten fångas ofta av etablerade religiösa system som kommer med egna dogmer, förklarningar och lösningar i sin syn på verkligheten.
En människa som tror sig ha vunnit en mer nyanserad och komplett syn på världen (genom att tillhöra någon andlig organisation/religion) är i själva verket fångad i en ruta utan att hon är medveten om detta.

Hela paletten av olika organiserade världsåskådningar är till för att hålla ett fast grepp om människor. Även om en människa tror att det är hennes egna tankar så är det ofta så att hon rör sig bara inom ramen för den livsåskådning som hon tror på.

För att ändra paradigm inom sig själv så måste man komma ur sin egen plats, ur sin egen ruta och titta på livet ur ett översiktsperspektiv. Torbjörn illustrerar detta på ett förträffligt sätt: ”… och att vi har dessa medfödda krafter i oss och kanske allra viktigast; vi har förmåga att genomskåda lögner mha vår intuition och därmed också veta vad som är sant, vad som är verklighet istället för att tro på transen i låtsasnyheter i media och reklam.”

Ulf Lagerström
Gäst
29 juli 2016 kl 23:42

Jag håller med redaktören att vi alla latent och medfött har förmågor såsom debatterats ovan.
Dessutom håller jag med om att man i hög grad kan träna och drilla fram dem med vissa tekniker.
Jag har med stor framgång använt mig av fjärrsyn för att bl a hitta kunder i ett tidigare dörrknacknings-arbete. Jag brukade mentalt scanna av ett geografiskt område för att finna en specifik gata eller t o m hushåll där jag kunde sälja min produkt. Vid de tillfällen då jag fick en stark känsla eller mental bild av var jag skulle kunna få min produkt såld, brukade jag bege mig dit. Vid ca 85 % av de tillfällena blev det då affär i det närliggande området. I många fall var det den enda platsen av ett stort antal kundbesök där jag fick sålt.
Ett annat användningsområde, som jag utnyttjat nyligen, är att hitta bra svampställen. Även här får jag en mental bild av var svampen kan finnas vilket i hög grad stämmer.
Om det är fjärrsyn eller klärvoajans låter jag vara osagt, men det har knappast något att göra med hjärnans singnalsubstanser.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Ulf Lagerström
30 juli 2016 kl 09:58

Ulf
Du underskattar nog din hjärnas förmåga att göra bakomliggande kalkyler baserat på erfarenhet. Det du beskriver liknar andra kreativa processer som vetenskapsmän upplever. Man sover på saken och dagen efter eller längre fram i tiden så har hjärnan funnit en lösning på ett problem. Det har inget med fjärrsyn utöver det nämnda att göra. Prognoser baserade på erfarenhet och en portion snille.

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
29 juli 2016 kl 15:23

Tackar Redaktören för beskyllningen om intellektuell verksamhet, men anser inte att det är naveln jag försöker skåda. Att skala bort allt onödigt och leta rätt på grunddragen har likheter med navelskådning men syftet är ett annat.
Grunden till mina inlägg är namngivna källor, erkända och lite kontroversiella(!), de motsäger inte ens redaktörens inlägg. Nödvändigheten av några kompletteringar till artikeln blev tydliga i ljuset av mina inpass.
Förnekelsen av minnets betydelse här visar en del av den ovilja mot annat/bättre vetande som råder och till trots för att Pilotti har nämnt minnet i artikeln, citat ” Det finns heller inga bevis för att minnen lagras i hjärnan”. Den meningen bekräftar jag med min källa och formulering.
Politiker, myndigheter, CIA, NASA, folkets befrielse, occupy och vitrockar är inte del av artikeln, ber Pilotti om ursäkt här, så kanske kan redaktören kan möta upp på debatten med sakliga, erkända, kontroversiella eller bara tydliga argument.
Så påståendet är enkelt: att minnet, kanske också medvetandet, är en efterkonstruktion. Det finns ingen direktsändning av våra upplevelser. Vari i detta finns hörnstolpen?

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
29 juli 2016 kl 11:42

Redaktören beskriver med stolthet om sin period i livet där UKU och han själv stod i medias fokus, hans kvart i rampljuset. Det ger indirekt svar på min fråga om: “var finns andra halvan av artikeln”? Ett minne redaktören vårdar ömt i sina nebulösa psykoplasmer som handlar om den egna förträffligheten och som så nesligt ratats av det etablissement som redaktören gärna häcklar.
Jag håller med om att det kompakta motståndet som mobiliserades hade en struktur av sammansvärjning och förnekelse.
En del av kommentarerna i denna tråd har tagit med minnets inflytande i denna debatt, helt klart är att ingen har legat i “direktsändning” under en NDU/UKU. Det är minnen som framförts till diskussionerna, egna och andras.
För att förstå minnet och vad det är som är våra minnen skriver jag följande. Det är på sätt och viss alltid en efterkonstruktion, detta minne, “minnet är en skapande process som består av subjektiva konstruktioner, inte fakta, som hela tiden ersätts och görs om” citat från Patricia Tudor-Sandahls bok Den tredje åldern. Detta är förklaringen till minnet jag håller fram i denna diskussion.
Nu kan vi reducera alla vandringssägner, religiösa- och mytologiska perspektiv som man vill koppla till ämnet. Kvar finns människor som gör påståenden om ett minne de har kreerat av en upplevelse med NDU/UKU, de är vakna och vid sina sinnens fulla bruk.
Jag skulle förhålla mig skeptisk till påstående om NDU/UKU, min tro på en sådan utsaga är mellan 0 -70%. Noll för de som uppenbart ljuger och 70% för redaktören om sina UKU, övertygad om hans upplevelser är med sanning återgivna men jag är inte övertygad om de förklaringsmodeller han ger.
Redaktören har experimenterat med detta, tränad sina förmågor för att bättra på sina egenskaper för UKU och bevisad en viss framgång. Det skiljer sig inte särskild från PSI forskningen, förutom att redaktören själv har skapat antaganden, bedrivit laborationer med sig själv som försökssubjekt, analyserad sina resultat och fastslagit sina egna slutsatser.
Det är min förhoppning att redaktören får komma till någon sorts avslut i detta, lägga det bakom sig och gå vidare i livet.

Sven Erik Nordin
Gäst
28 juli 2016 kl 21:59

Ber om ursäkt… Min kommentar finns nu på plats. Tack för det! Mitt förtroende för NewsVoice har återkommit…

Ulf Lagerström
Gäst
28 juli 2016 kl 14:57

Peter,
Det är samma elit som du nämner som även jag åsyftar på.
Det är av allt att döma en bunt asociala och psykotiska personer.
Ett av deras främsta kännetecken är att de är livrädda för att andra ska bli bättre, då det skulle utgöra ett hot mot dem.
Så länge som befolkningen i stort kan undertryckas genom desinformation , propaganda och genom produkter som trubbar av varseblivningsförmågan, såsom gifter i mat, psykiatriska droger m.m, kan denna elit känna sig lugn.
Om befolkningen däremot skulle få mer kunskap om vad som verkligen sker och uppnå högre andlig medvetenhet och varseblivningsförmåga, skulle eliten bli rädda att bli påkomna för sina ondskefulla handlingar och syften.
Därmed inte sagt att personer från eliten inte känner till att andliga förmågor och utomsinlig perception fungerar. CIA har t e x sedan länge bedrivit program där man låtit personer använda sig av bl a remote viewing för att förhoppningsvis få reda på var fiender uppehåller sig.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Ulf Lagerström
28 juli 2016 kl 18:10

Ulf
Cia’s remote viewing var bluff. Bla just genom Uri Geller vars handledare hade patent på miniatyrradioanordningar som sannolikt var vad som användes för att ge Uri sina talanger.
Även illusionisten Truxa fuskade med spionsändare i samarbete med frun. Någon invände att dom viskade!
Men det är klart som f-n att dom viskade. Tom buktalade om man ska kunna smussla med radiosändare inför publik som Truxa och hans assistent. För Uri Geller var det mkt lättare, dom bara viskade i hans öron och han återgav det i teckningar och upprepade handledarens förklaringar som handlade om vänligt sinnade utomjordingar.
Jag tror att det fanns seriöst syftande intresse för fenomenet tex Harold Puthoff var nog ärlig. Men det är inget skydd mot att bli lurad. Det var ungefär då som underrättelsetjänster började instrueras att inte längre avslöja något om cybernetisk teknologi. Dessförinnan publicerades en del helt öppet.

Sven Erik Nordin
Gäst
28 juli 2016 kl 10:10

Många beaktansvärda synpunkter framkommer i detta ämne. Men alla tycks gå som katten kring het gröt, när det gäller det konkret väsentliga med NDU. Det finns ju massor av böcker med tusentals redovisade verkliga fall, men det verkar nästan som om ingen av de som kommenterar har läst något av allt detta. Det som är remarkabelt är ju faktiskt, att mängder av människor som haft denna typ av upplevelser efteråt har kunnat i detalj redogöra för t.ex. läkarnas samtal (oftast har ju de klart belagda fallen utspelats i sjukhusmiljö) – och även i detalj beskriva den tekniska utrustning som använt, trots att de aldrig tidigare sett sådan utrustning. Och oftast har beskrivningarna skett som om det hela betraktats från en punkt uppe vid taket i aktuell lokal. Det verkar alltså klart, att vi har en varseblivningsförmåga, som inte är beroende av vår fysiska kropp! Anmärkningsvärt är ju också, att upplevelserna tycks vara i hög grad desamma, alldeles oberoende av kultur, religion, etnicitet och kulturellt sammanhang. Om det vore “fantasier” så borde dessa vara präglade av en tidigare liv och upplevelser, som ju verkligen kan variera beroende på uppväxt- och livsmiljö!

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Sven Erik Nordin
28 juli 2016 kl 10:49

Sven Erik
Vår normala varseblivning är mkt mer omfattande än vi blir medvetna om normalt. När en kris av det slaget inträffar letar hjärnan fram mer än vanligt. Vi hör antagligen med den vanliga hörseln i det fallet du beskriver. Man måste utesluta sånt innan man börjar tro att vi har en sorts andlig perception som lösgör sig från kroppen. Och du kan inte utesluta att det är den vanliga hörseln. Jag har läst om sånt du beskriver att dom tycks veta onormalt mycket. Men dom var ju trots allt i samma rum. Dom kanske såg utrustningen senare i vaket tillstånd och bortsåg från det när de sökte återskapa NDU. Man måste eliminera såna felkällor innan man accepterar det du tar upp. Har det aldrig hänt dig att du blandar ihop tidsordningen för händelser?

Sven Erik Nordin
Reply to  Peter Grafström
28 juli 2016 kl 11:44

De felkällor du nämner är självklart de allra första man har undersökt – och kunnat avföra. Man har t.ex. konstaterat, att de beskrivningar personerna gjort av händelseförloppet endast kunnat iakttas från en plats uppe vid taket (som de påstått sig ha betraktat det hela från). Självklart har man också kollat, att den utrustning de beskrivit inte vid något tillfälle innan de avgivit sin berättelse kunnat iakttas av dem i annat sammanhang. Man kan (och skall) självklart söka alla möjliga alternativ till hur aktuella personer kunnat få den kunskap de besitter. Men detta har sedan länge verkligen gjorts på det mest ambitiösa och noggranna sätt. Kvar står man där med den enda möjligheten – att vi har en varseblivningsförmåga oberoende av vår fysiska kropp. Detta naturligtvis med de kunskaper vi besitter i dag. Men att krampaktigt försöka hänföra allt till någon form av “strikt fysisk verklighet” är ingen framkomlig väg.
Anmärkningsvärt är också, att samtliga med dessa upplevelser säger sig avgjort kunna skilja dem från drömmar eller hallucinationer. De har upplevt det hela precis lika verkligt som andra vardagliga händelser i livet.
Utrymmer tillåter förstås inte någon utförlig diskussion om begreppet “minne”… Men det mänskliga minnet är verkligen inte något absolut pålitligt “register” att hänvisa till. Precis som du antyder, så har vi ju en enastående förmåga att ändra tidsföljden av olika upplevelser. Vi minns vissa episoder ganska detaljerat – men minns tidsföljden mellan dem fel. Eftersom jag sedan 13-årsåldern varit litet av “dokumentationsfreak” och lidelsefullt intresserad av foto, så har jag noterat datum för varje enskild exponering (numera har man ju tidpunkten automatiskt med den digitala kameran; tidigare hade jag alltid min anteckningsbok med mig). Men när min fru och jag har olika minnesbilder av tidpunkter när bilder tagits, så behöver jag bara gå till mina negativalbum och lösa problemet.
Men vårt opålitliga minne tycker jag inte direkt har med NDU att göra. Dock verkar det vara så, att dessa upplevelser har gjort så stort intryck på dem som haft dem, att de tenderar att minnas dem mycket bättre än det mesta annat de upplevt i livet.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Sven Erik Nordin
28 juli 2016 kl 18:24

Sven Erik
Jag tror inte att dom är så angelägna att vara glädjedödare och pressa personerna för hårt.
Därför litar jag inte på att dom avfört naturliga orsaker.
Det kan ju vara en positiv del av behandlingen att folk tror att själen lever vidare.

Sven Erik Nordin
Reply to  Peter Grafström
28 juli 2016 kl 18:47

Vadå “behandlingen”?
Det finns få saker på det “utomsinnliga” området som är så väl utforskat som NDU. Man har sedan många år konstaterat att det inte finns någon “naturlig” förklaring. Men när jag påpekar detta, så plockas min kommentar bort… NewsVoice verkar vara precis lika fast i det materialistiska paradigmet som någonsin Illustrerad Vetenskap! Pinsamt!

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Sven Erik Nordin
29 juli 2016 kl 00:22

Sven Erik
Med behandlingen menar jag både patienten som ju måste ha överlevt eftersom han kunnat berätta om NDU samt även andra berörda eftersom det kan komma nya situationer där man kan söka tröst i att tolka det som bevis för själens odödlighet. Att få en torr materialistisk förklaring är inte lika stimulerande.
Jag ser att ni är fler som inte misstror SRI Jag har sen 1980-talet Russel och Targs bok Psykets räckvidd som påstår saker om att dom bevisat men den övertygar mig inte alls om att det är ngt övernaturligt iom att Geller var handledd av en teknisk Cia-specialist. SRI och US army är inget som stärker trovärdigheten, lika lite som filmen Men who stare at goats. Eliterna sysslar med tillämpat psykkrig och dessutom cybernetik även om det är tyst om det. Om någon här verkligen anser sig ha fjärrsyn så redovisa då materialet så det går att bedöma värdet av bevisningen.

Ulf Lagerström
Gäst
27 juli 2016 kl 23:39

Peter,
Saken är den att “eliten” och dess etablissemang inte ens är intresserad av att göra seriös vetenskaplig forskning inom andens område.
Eftersom “materialistisk vetenskap” har blivit en helig ko, kämpar de med näbbar och klor för få sådant som t e x andlighet, healing och utomsinnlig perception att verka ovetenskapligt genom att ge tvivelaktiga materialistiska förklaringar på dess fenomen.
Syftet är att det är lättare att kontrollera en befolkning som har föreställningen att de är själslösa, mekaniska robotar, snarare än fria andliga individer.
Det är också lätt att dra parallel till “Big pharma” som anses såsom det enda vetenskapligt riktiga inom sjukvård, snarare än den mängd fungerande alternativa läkemedel finns.
Acceptansnivån hos “eliten” är en befolkning som är lydig och omedveten om sin andliga potential.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Ulf Lagerström
28 juli 2016 kl 10:35

Ulf
Vi talar förbi varandra. Dom du kallar eliten är vanliga akademiker och håller sig, när det inte kommer i konflikt med den verkliga makten, till det dom uppfattar som sin naturliga uppgift:att prioritera etablerat vetande. Dom jag kallar eliten är dom som bestämmer över krig och finanser. Dom är inte alls rädda för vidskepelse utan bedriver själv kulter och stärker vidskepelse av alla slag. Dom är tvärtom rädda för att vetenskapligt knowhow skall sprida sig och därigenom konkurrenter skall växa fram som hotar deras makt. Det är vad britterna sysslat med sen sekler tillbaka.

Byrd
Byrd
Gäst
27 juli 2016 kl 22:39

[Kommentaren raderad eftersom den avviker allt för mycket från ämnet i artikeln]

Ulf Lagerström
Gäst
27 juli 2016 kl 18:52

Är det någonting som “eliten” är rädd för så är andlig kunskap och förmåga.
Begreppet av att kunna existera som en andlig varelse utanför kroppen är någonting som de känner sig tvungna att förtrycka och bortförklara på de mest komplicerade och “vetenskapliga” sätt.
Skulle inte förvåna mig om svenska Illustrerad Vetenskap har kopplingar till internationella antihumanistiska och nyateistiska föreningar.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Ulf Lagerström
27 juli 2016 kl 21:17

Ulf
Eliterna om vi talar om angloamerikas diverse psykkrigstankesmedjor uppmuntrar ju alla former av ovetenskaplighet och verklighetsflykt. Både för att rikta om andra frihetliga impulser hos medborgarna(bort från politiskt oppositionellt organiserande) och för att skapa kulter och sekter som kan utnyttjas som källor till kaos och våld och terror. Knarkkulturen på 60-70 talet var styrd av CIA och därbakom Tavistock-instituten. Ufo-kulter financierades bla av Laurance Rockefeller.
Varför ska en vetenskapstidskrift inkorporera osäkra ideer om andevärlden när det finns så många andra publikationer som kan ta upp sånt. Vitsen med vetenskap är bla att man sållar bort osäkra ideer så man har en robust kärna av säkert vetande.

Castoropollux
Reply to  Peter Grafström
28 juli 2016 kl 09:25

Även de religiösa dödssekterna var CIA-projekt. Det skulle ingen religiösa annat än tro på krigets välsignelse, som en tunnel till en ny skönare värld.. Jämför med Billy Grahams fulla stöd för krigshysterin i Vietnam. Ännu en betald och värvad medlem åt de “vetenskapliga” lösningarna på politiska och ekonomiska problem.

Sett i det ljuset blir massdödsfallen inte särskilt märkliga alls.. Andliga upplevelser, fredssträvan kommer alltid vara ett hot mot det militärindustriella komplexet. Givetvis måste man avskaffa, banna, bannbulla allt som kunde fånga intresset från den bistra men lönsamma verkligheten.

Hur skulle det se ut om vi älskade och respekterade varandra? Chrustjevs besök i USA, inbjuden av Presidenten, visade hur ruskiga krafter som trots allt vävde tvångströjor åt generositet och ömsesidig respekt.

Hela faderullan blir inte mindre komplett med det medicinindustriella komplexet heller.. Varken i livet eller i döden är respekten närvarande.

Byrd
Byrd
Gäst
27 juli 2016 kl 12:19

“Eftersom tidningen aldrig ger utrymme för andra världsåskådningar än det naturvetenskapliga och/eller materialistiska finns det skäl att misstänka att tidningens egentliga syfte är att propagera för den materiella världsåskådningen. Tidningen är i så fall ett redskap för och ett exempel .”

Det är väl klart att allt i sin domän hör till sin domän… hur skulle det annars vara?

Skulle skohandlare propagera för att vi inte bör gå i skor då det “gör oss ojordade”?
Eller ska hästhandlare propagera för traktorer…?

Man kan inte tro att elitens skolväsen, dess media och dess science ska bereda mark åt sanningen, de är inte dess plog, utan sanningens banemän.

Därför har de alla “vetenskapliga populärmagasin” etc, som allt utgår från att hålla globalismens lögner som sanning, dvs, jordglobsteorin, evolutionsteorin, att en explosion av ingeting inte gav kaos utan skapelse… NASA som ljuger om allt, de kan inte alls fara utanför jordens plan.

Syftet är att man ska inte ha insikten att detta är en speciell plats, utan är som ingenting, en framrusande kanonkula med avstånd och hastigheter så enorma, att tal inte räcker till. Det är allt lögn. Det är det andliga som är fienden till de krafterna som äger denna tidskrift, så de är bara till för att upprätthålla lögner, det materiella som det står i texten. Tro inte att det går att omvandla media eller eliten. Men de som själva är admins och bannar för att man säger att tex NASA BARA är lögn, är själv en globalist, Tänk på det admin.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Byrd
27 juli 2016 kl 15:47

Namnet Byrd påminner om hollow earth theory, finns det ett sånt samband? 🙂
Nåväl, att Nasa ljuger är inte säkert känt utanför en rätt liten krets av experter i och utanför Usa. Dom håller tyst för det ligger inte i deras intresse att dra upp det. Kina Ryssland och Indien sitter i båten. Dom lekmän som tvärsäkert påstår att Nasa ljuger har ofta argument som inte är säkra. Att dom inte kan gå utanför “jordens plan” är tex nonsens. Usas eliter ljuger om 99% av det som angår folk enligt en ansedd journalist och astronauter som velat berätta om debaclet med Apollo har plötsligt avlidit. Neil Armstrong såg vad som hände med flera kolleger som klagade. Dom brändes levande. Dessutom handlar det givetvis om sårad nationell självkänsla för befolkningen som en patriot inte gillar att orsaka. Tufft läge.
Vetenskapen fungerar väl inom stora avsnitt av mänsklig verksamhet. Teknologin erbjuder större möjligheter än nånsin. Medicinen har perverterats av oligarkins girighet, så där behövs en separation mellan akademi och penningmakt. Men även denna onda del bygger trots allt på detaljerat vetenskapligt expertkunnande. Även den till sin verkan fruktansvärda vapenindustrin bygger på teknologiskt kunnande på hög nivå.

Castoropollux
Gäst
27 juli 2016 kl 11:10

Den värsta NDU’n jag varit med om inducerades i “läkarvetenskapens” tunnel… Den där bara de ser spåren och ljuset. Efter nedsövningen och under uppvaknandet på “vaket” fungerade inte andningen. Medvetandet fanns ju där och obehaget paniken bara växte att andningen, det man gör utan att tänka, inte alls ville fungera och fick paniken att växa.. De få sekunder som kändes mycket längre gav iaf utrymme för att för alltid hugga en nisch för vetenskapens något riskabla hållning till mänskligheten.
……………………..

Med evigheten nedlagd i våra hjärtan behövs inga minnen skapas. Vad vi inte kan vara medvetna om och har “glömt” står redo att föra oss dit vi kom ifrån. Inget hindrar oss från att bli det vi själva vill utom möjligtvis vi själva. Verkligheten och livet med naturen som vår samklang är betydligt mer symfonisk än
än vad vi kanske vanligtvis tror. En ny himmel och en ny jord? Tja vår syn på den och oss själva förtjänar en reform om inte annat.

Vad lögnen en gång formade oss till må ju utgöra främlingskapets breda grund för tusentals förvillande lika upplevelser av livet och otillfredsställelse. Till syvende och sist kanske livet bara kan återgå till sin ursprungliga form om någon annan griper in. Någon gång rågas måttet och spegelbilden i sjön blir still för ett tag och vi kan rikta in oss på förändring..

Början var tyvärr en lögn, som klyftan till oss själva och andra begynte… Slutet på detta är en universell sanning och den omvälvande saken rör blott vår eget sinne.. Att acceptera oss själva och den hand som räckes oss..

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
27 juli 2016 kl 10:15

Det är minnet av en NDU som beskrivs och diskuteras, den (NDU) “upplevs” i ett tillstånd av exempelvis syrebrist eller andra faktorer som påverkar den kognitiva apparaten. Därefter skapar den utsatte sin minnesbild i ett senare tillstånd, “vid sina sinnens fulla bruk”, den skapande processen består av subjektiva objekt, inte fakta, som ständigt ändras och förnyas.
Det tänkandet vi använder för att skapa minnen, och alla andra tankar, har den ryska vetenskapsmannen Vygotski beskrivit som en internalisering av barnens (3-4 år) självgoda pladder, om tjuvlyssnar på små barn så sitter de mest och berömmer sig själva och när de upptäcker att detta inte fungerar socialt så stänger de truten men fortsätter självförhärligandet i tysthet.
Utan att förneka NDU så vill jag understryka att minnesprocessen och tänkandet är både en osäker kreation och skapad i en i det närmast total narcissism.
Med all rätt kritiserar artikeln de “vetenskapliga” förklaringarna till NDU, vi är människor och inte en produkt av logiska förklaringar. Vi upplever det vi upplever och kan kommunicera med andra, NDU kommer att upplevas av många fler och deras minne och slutsatser av äventyret lär likna de mer ickevetenskapliga.
Den vetenskapliga synen på NDU leder inte till något konstruktivt förutom bortförklaringar, men vad vill artikelförfattaren säga med sin argsinta artikel om de “vetenskapliga” utsagorna? Vad har kränkt artikelförfattaren så att denna artikel behöver skrivas? Har någon tafsad på redaktörens leksaker i sandlådan?
Halva artikeln fattas enligt mitt sätt att se det, sedan vill jag avsluta med den holländska filosofens Spinoza’s ord om döden: “En verkligt fri människa tänker på döden minst av allt”.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
27 juli 2016 kl 10:12

Tunneln är väl inte särskilt intressant. Men NDUare har ju påstått att dom ser sig själva uppifrån, som om deras själ hade svävat upp och tittade på dom liggandes på operationsbordet.
Det är inte heller omöjligt att förklara i det materiella paradigmet. Antagligen har det ett överlevnadsvärde när livet hänger på en skör tråd, att hjärnan försöker göra sig en bild av den närmaste omgivningen. Hjärnan har utvecklats för överlevnad och utnyttjar alla sina resurser när det är kritiskt. Oavsett om det hjälper eller ej. När man är i en livshotande situation rusar minnet av hela livet förbi har många upplevt. Hjärnan vill ta farväl med en liten kavalkad. I vanliga fall är den sysselsatt med att serva kroppen.
En vetenskapstidning behöver inte täcka in allt. Religiösa tolkningar finns ju redan i överflöd.

Jan Pilotti
Gäst
27 juli 2016 kl 09:32

Håller helt med Torbjörn om vad Illustererad “Vetenskap” tycks vara.
Jag har tidigare försökt få tag på någon ansvarig redaktör då jag även tidigare påpekat hur artiklar som är undermåliga när det gäller vetenskap och hjärna publicerats men aldrig fått någon kontakt.
Kanske någon vet hut man hittar en ansvarig redaktör
Men jag tror att denna tidskrift är starkt lierad med den kapitalistiska materialistiska makten.

Lasse Larsson
Lasse Larsson
Gäst
27 juli 2016 kl 03:26

Vi kan se 4% av allt i universum, påstår fysikerna. Vad är då det vi inte kan se? Enligt bibeln “Det är inte det du kan se som är det verkliga. Utan det du inte kan se “

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
26 juli 2016 kl 22:48

NDU är en efterkonstruktion, därför att minnet är en skapande process.

Perra J
Gäst
26 juli 2016 kl 18:02

Vetenskaplig materialism (Scientism) är en maktstruktur som försöker skapa ett slutet system, där de har full kontroll på ALLT. Det får inte finnas något “konstigt”, som NDU:er. Och inte bara NDU:er, utan alla former av religiösa upplevelser är under attack. Läste någonstans om en kampanj som pågår att religiösa upplevelser ska klassas som en form av epilepsi. De lär även ha lokaliserat det exakta området i hjärnan där det “sjukliga” äger rum.
Det sanna målet är naturligtvis att eliminera alla möjliga öppningar för något “Gudomligt”.

lennart facius
lennart facius
Gäst
26 juli 2016 kl 17:17

Andlig indentitet.Jag har i stort sett personligen upplevt alla dessa fenomen som beskrivs men inte grottar jag ner mig I några fantasier om andlighet. Det finns alltså teknik utan droganvändning som går att använda eller spontanupplevelser.Människohjärnans förmåga att projecera vad som helst till på vad som helst är oändlig.På tal om djupare mening eller inre kärna I personligheten påstår jag att detta är rent nonsens lika mycket som begeppet balans som många tjatar om .Balans innebär ett energilöst jämnviktstillstånd alltså död.Jag kan ju naturligtvis inte bevisa någon av mina upplevelser lika lite som någon annan kan bevisa motsatsen.Bäst vore det nog att leva som naivrealisten alltså inte ifrågasätta någonting alls.

Sven Erik Nordin
Gäst
26 juli 2016 kl 16:44

Men hur förklarar man att kliniskt döda i detalj kan återge läkarnas samtal och utseendet på utrustning som använts vid “återupplivningen” – i åtminstone något fall av en patient som varit blind?

Conny Lundberg
Conny Lundberg
Gäst
26 juli 2016 kl 16:37

Tack för en mycket bra och behövlig artikel i dessa tider av materiell propaganda där enbart det fysiska skall analyseras och dess slutsatser användas för att styra mottagare av denna propaganda mot acceptans av den mycket fysiska politik som för närvarande förs.
Självklart vill man från styrande håll ytterligare förstärkar bilden av att människan är svag och i ständigt behov av en starkt styrande och kontrollerande makt för att skydda oss mot allt ont!
Men att man propagerar för ytterligare kontroll för att trygga medborgarens väl och ve innebar ju samtidigt att man ytterligare begränsar den individuella friheten vilket naturligtvis är synnerligen eftersträvansvärt för de som vill ha fullständig kontroll över samhällen, större regioner och i slutänden hela planeten.
Idén att vi skulle kunna vara andliga varelser med kroppar innebär en möjlighet för individen att upptäcka sitt djupare ursprung och därmed sin inneboende frihet, något som aldrig kan vara gynnsamt för de som vill styra oss och invagga oss i en falsk trygghet om vi bara överlämnar vår egen makt eller kraft i deras händer för de syften som ligger begravda bortom de som media rapporterar om.
Ju fler som kommer till insikt om sin andliga identitet i detta uppvaknandets tidevarv ju mer propaganda om motsatsen kommer det att uppstå även om den lätt genomskådas av den normalintelligente individen.
Uppvaknande innebär alltid ifrågasättande av det som tidigare betraktades som sanning och de som försöker hävda att de redan vet allt som finns att veta demonstrerar enbart sin ignorans och sitt beroende av den i grunden ytterligt ynklige “storebror” som alltid kan lägga saker och ting tillrätta och skydda oss alla stackare från både “ondskan” och upplysningen om verklighetens sanna beskaffenhet.