LO Landin: Sverige behöver ett friskt politiskt ledarskap och inget NATO

publicerad 17 juli 2016
- av NewsVoice
Lars Olof "LO" Landin - Foto: Kreaprenör

Lars Olof "LO" Landin - Foto: KreaprenörDEBATT. Mikhail Gorbachev, fd president i Sovjet, visar prov på ledarskap, när han menar att NATO:s beslut att placera trupp i Baltikum och östra Polen för att demonstrera NATO:s beredskap mot rysk aggression är kortsiktigt, farligt och  ytterligare en krigshandling mot Ryssland.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande Kreaprenör, en kunskapsallians för nytänkande

NATO:s beslut leder bara till mer splittring, säger han, och han menar att istället borde en dialog omedelbart återupprättas. Han menar att FN genast bör ta upp denna fråga, och han uppmanar samtidigt Ryssland att INTE svara på provokationerna utan bjuda in till förhandlingar. Och kom ihåg, säger Gorbachev till sist i intervjun i radiokanalen Echo Moskvy, nästa världskrig kan bli det sista.

Läs mer: Gorbachev varnar för att USA kan starta hett krig genom kallt krig


NATO:s nuvarande strategi har totalt misslyckats och Sveriges agerande i sammanhanget är tragiskt.


Bristen på västerländskt ledarskap är akut. Turkiet drivs nu bokstavligen i armarna på Putin. Den misslyckade militärkuppen snabbar på utvecklingen att fjärma Turkiet från Europa och NATO (vem ligger bakom den? Är det återigen USA liksom i Ukraina?).

Putin framstår alltmer som vinnaren i USA:s långvariga krig för petrodollarn, en strategi som ödelagt stater i Mellan Östern, mördat miljoner civila och skapat den värsta flyktingkrisen sedan 2:a världskriget.

Sveriges aktiva medverkan och stöd för denna strategi hotar att dra in oss i konflikten, förstärkt av ÖB:s oförsvarliga agerande i Almedalen, där han på betald arbetstid målar ut Ryssland som Sveriges värsta hot, ett gravt brott mot militärregel nummer ett ”EN SVENSK TIGER”.


Istället för att medverka till en eskalering av världskrisen borde Sverige bl.a. utnyttja sin nyvunna ställning i FN för att mäkla fred.


Men tyvärr läser vi inget om andra lösningar i svenska MSM (Main Stream Media), som ensidigt fortsätter att publicera amerikansk orkestrerad propaganda, sprida rysskräck och ”förundras” över att alltfler européer (gudskelov) allt tydligare markerar avståndstagande till en alltmer lomhörd elit.

Europa behöver mer än någonsin ett starkt politiskt ledarskap, som i motsats till USA:s inte styrs av en kortsiktig och gammaldags industrikapitalism byggd på stordriftens fördelar.

 • Ett ledarskap som förmår att se hur en ny värld växer fram.
 • En global värld som med revolutionerande teknik får fram miljövänligare energier och lönsam småskalighet, som gör att alltfler människor kan ta hand om sig själva i starka lokalsamhällen.
 • Ett ledarskap som inser att ledarnas roll förändras från att styra och kontrollera till att organisera global samverkan.

Låt oss sätta vårt hopp till att kvinnliga ledare som Theresa May och Angela Merkel, gärna med svensk medverkan, förmår arbeta fram en plan för hur Europa skulle kunna bidra med konstruktiva lösningar på den globala krisen. Det skulle kunna ge Margot Wallström vind i seglen för sin s.k. feministiska utrikespolitik, så att inte också detta begrepp slutar sina dagar som ytterligare en retorisk relik i politikens skräpkammare.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande Kreaprenör, en kunskapsallians för nytänkande


Så här kan du stötta Newsvoice

 • du har vettig synpunkter och har hamnat i rätt position.s och v och mp ok
  men alliansens feghet att inte vilja leda ett Sverige med självförtroende är illa.
  ju fler som röstar s desto bättre.

 • Mycket fräsch artikel i debatten, sannerligen är “nödvändigheten” av ett nytänkande
  ledarskap i största behov..

 • “Söndra och härska” fungerade när Machiavelli skrev om det. Det fungerar fortfarande. Vad i denna värld kan ändra på den ordningen?

 • Det är just den arten, som säger sig stå högst upp i begåvningshierarkien , som nu i klartext måste börja motivera sin fortsatta existens – inte ständigt krypa bakom skilda “slogans” utan något faktiskt innehåll, som i dagens läge tycks vara politiker-skråets enda svar på medborgarnas ifrågasättanden sedan lång tid tillbaka vilka fram tills nu ständigt får ersätta den helt nödvändiga dialog – som i dagens läge endast tycks bestå av helt tomma och ständigt ouppfyllda löften …

 • Det verkar som våra politiker tänkt att automatisera även människan. Om detta blir ett nytt övervakningssamhälle eller om det blir till gagn för människan, det får framtiden visa. Detta frukostmöte deklarerade 2012 en ny syn på politiken.
  http://www.bionicgate.com/stockholms-handelskammare-maskin-eller-manniska/

  I framtiden kommer robotarna att bli allt mer människolika samtidigt som vi kommer att bli allt mer robotlika, dels via olika typer av
  implantat som delar teknologi med robotarna men också via en

  socialiseringsprocess där vi lär oss att umgås med robotar.

  I den mån man överhuvudtaget i framtiden kan tala om oss själva som en distinkt art, måste vi då kanske ta i den svåraste frågan av dem alla: Behövs vi?

  Det är endast den art som står högst upp i hierarkin som slipper motivera sin existens.

 • Bra artikel och det är mycket som är som det inte borde, bland annat att Sverige förvandlats till en lydstat till USA… Sorgligt och jag tror på folkets agerande och den Inre Revolutionen (ökade medvetandet) för att vända de allt ökande konflikterna i toppen.

 • “Europa behöver mer än någonsin ett starkt politiskt ledarskap…”

  Ja… – men så länge som den världsomspännande ”religionen” brist på pengar råder – så lär det ej bli någon jävla ordning på någonting = bl a Sveriges eländes eländen blir bara värre och värre. 😥

  Apropå politiskt ledarskap – så är det så att pengar = makt – och den makten finns till allt överskuggande del i dags dato hos den finansiella sektorn. Som princip alla politiker ”dansar” efter hur den finansiella sektorn agerar.

  Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

  Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

 • Just så: Ett nytt kreativt ledarskap behövs som förstår paradigmskiftet!

  Ett helt nytt LO-tänk behöver skapas.
  För drygt hundra år sedan delades arbetarrörelsens SAP upp i två samverkande delar, en LandsOrganisation och en politisk Socialdemokrati. Det skapade en ärlig blandekonomi som blev ett femtioårigt föredöme för världen: Den Svenska Modellen,

  Men sedan Palmes materialistiska och ateistiska övertramp har enpartiväldet långsamt vänts till sin motsats: en totalitär demokrati av småfifflare och kommunala småpåvar med dolda extrainkomster under bordet.

  Är Lars-Olof (LO) Landin, ordförande Kreaprenör, en kunskapsallians för nytänkande i samverkan med partiet Enhet, det som ska vända på det sjunkande skeppet Sverige in på mer konstruktiva spår?

  Är sextimmarsdagen en idé som gör medborgarna mer i balans för att både sköta familj, och med sin ‘ord- och bokstavssskötsel’ på Internet, nyskapa samhället?

 • Vettigt fram tills att artikelförfattaren tycker att vi skall “sätta vårt hopp till att kvinnliga ledare som Theresa May och Angela Merkel”, det visar att han inte förstår hur dom avgörande besluten fattas och av vem. (Ledtråd: besluten fattas på en högre nivå än så)

 • När ska vi ge upp den naiva drömmen, att om vi bara hittar rätt politiker så ordnar sig allt till det bästa!?
  När ska vi inse, att en politisk röst, OAVSETT vem vi lägger den på, endast befäster status quo och ett politiskt och ekonomiskt förmyndarskap, så att vi alltid har nån att skylla på när DE inte gör som vi förväntat oss…

 • Bra analys. Sveriges halsbrytande kovändning i försvars och säkerhetspolitiska frågor är utan folkligt stöd och frrdstankar/initiatv. En ny riktning är nödvändig.

 • Vad skönt att höra någon som har förnuftiga åsikter om utrikespolitik. NATO beter sig verkligen förskräckligt. Jag tror att deras mål är att reducera Ryssland till nittiotalskaos igen så att de fritt kan exploatera Rysslands enorma naturresurser. Men vem vet vad de vill? USAs agerande har varit extremt märkligt de senaste 20 åren.

 • Bra analys. Sveriges halsbrytande kovändning i försvars och säkerhetspolitiska frågor är utan folkligt stöd och frrdstankar/initiatv. En ny riktning är nödvändig.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *