Mats Sederhom debatterar om “efter Brexit” på SVT Opinion

publicerad 26 juli 2016
- av Mats Sederholm
Brexit, Daily Mirror

efter Brexit SVT Opinion SederholmEFTER BREXIT · ”Människor som söker ett annat samhälle, som söker visioner, förnyelse och delaktighet är för länge sedan övergivna. De buntas istället ihop med rasister, auktoritära ledare och invandrarhat av ett enigt och ilsket etablissemang”, skriver Mats Sederholm.

Text: Mats Sederholm, författare, debattör

Brexit berättade inte enbart om de brittiska medborgarnas beslut. Vid alla liknande omvälvande händelser så synas också demokratin, politiken, media och deras förmåga att vara opartiska och sakliga.

Och sällan har vi väl fått en tydligare bekräftelse på just bristen på opartiskhet. Och aldrig har väl ordet etablissemang varit så passande som i dessa dagar då rösterna från nyhetsmedia och politiker varit en röst oavsett politiskt ursprung.

Men det öronbedövande, griniga och delvis onyanserade anti-Brexit-drevet består trots allt endast av en liten procent av befolkningen.

Sanningen är också att över hälften av den svenska befolkningen anser att EU är på väg åt fel håll. Majoriteten som trots allt inte vill ha en Svexit anser med största sannolikhet så för att de är rädda att…

Läs vidare på SVT Opinion, men återkom till NewsVoice eftersom SVT Opinion inte har något kommentarsfält för läsarna…

 


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack Pål

  Vi verkar vara fullständigt eniga om detta.
  Det råder en stor rädsla inom Main Stream att tappa greppet, de vet att de är på väg utför, det är ett paradigmskifte på gång som jag ser det.
  Men inte av det gamla slaget med någon ny enstaka rörelse som ska ta över. Det är en rekyl på en globaliserad (som du nämnde) maktordning.
  Den uppstår som en naturlag och gör såväl etablissemanget som gammelradikala förvirrade.

  Bara att åka med. Även inom etablissemanget finns de som är på gränsen att lämna och det är säkerligen de som kommer att öppna upp för nya politiska och filosofiska synsätt och ifrågasättanden.

  Ha det!
  Mats
  Artikelförfattare

 • Bra skrivet Mats. Förvånande att de publicerar din artikel men kanske ett tecken på en pågående demokratisk tillnyktring som värmer hjärtat. Tack till SVT Opinion.

  Jag håller med i din analys. Vi ser tydliga tecken på en splittring mellan folket i Europa, USA och det politiska etablissemanget. Vi ser en kamp för ökad demokrati.

  Bortsett från extrema röster är det intressant sett ur ett demokratiperspektiv hur populism definierat som “folkets röst” har kommit att bli något negativt. Faran med populism, om det nu finns någon, ligger i en dåligt informerad allmänhet som öppnar för manipulation.

  Detta är fallet idag lika mycket som det var i 30-talets Tyskland. En politisk elit inom stat, myndigheter och mainstream media tror sig ha rätten att informera allmänheten med information som gynnar deras agenda som till synes tycks handla om globalisering och strävan efter en världsregering vilket de tror är lösningen på våra problem. Jag har åtminstone svårt att se någon annan förklaring till det som pågår.

  Beskuren information, halvsanningar och rena lögner har gett oss en social-fascistisk världsordning där glappet mellan folket och våra länders politiska ledning vidgats med krig, terrorism, extremism och en samhällsapparat i upplösning som följd av deras agenda.

  Internet och sajter som Newsvoice har haft stor betydelse för att bryta informationsmonopolet och det är kanske inte så konstigt att folk ser världen med andra ögon än vad den politiska eliten vill att vi ser.

  Jag tror de flesta människor vill väl. Vi skulle kunna ha en mänsklighet som lever i samklang med jorden och med varandra baserat på kärlek om vi bara uppnår full demokrati med allt vad det innebär.

  Man kan tycka att det som sker borde uppmana politiker till självrannsakan om nu demokrati handlar om folkets vilja och vi ser tecken på det. Sakta skola sunt förnuft vakna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *