Medier i Finland driver hatkampanj mot vaccinkritiker – Riksdagen förbereder lag om tvångsvaccination

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 juli 2016
- NewsVoice redaktion
Linda Karlström om HPV-vaccin

Linda Karlström om HPV-vaccinDEBATT. Vaccinkritiken i Finland har lett till att myndigheter och medier i samförstånd med läkemedelsindustrin vill införa tvångsvaccinationer. Linda Karlström som är kritisk till vacciner rapporterar från Jakobstad, en liten stad som etablissemanget nu sätter in en stöt mot.

Text: Linda Karlström, redaktör för Vaccin.me | Bild: Faksimil från Yle | Artikeln har tidigare publicerats på Vaccin.me

Sommaren 2016 har gammelmedia i Finland eldat med ovanlig intensitet vad gäller ämnet vaccination. Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat (HS) hade en stor artikel söndagen den 17 juli, där journalisten Sonja Saarikoski ville fokusera på vaccinmotståndet i Österbotten, och då i synnerhet i Jakobstad.

Jag blev själv uppringd av Saarikoski som snällt bad om en intervju med mig eftersom jag är en ”viktig” person. Jag nekade direkt, eftersom jag numera inte förser gammelmedia med mat. De har redan fått alldeles för mycket tid och energi av mig i utbyte mot hån, svartmålning, brutna löften och minst sagt undermåliga artiklar. Nu är det nog.

När jag läser rubrikenartikeln i HS kan jag konstatera att de har gjort det igen. Än en gång hänger de ut vaccinkritiker som en fara för samhället och skapar hat mot dessa medvetna människor.

ArcanumSkolan 2024

Vaccinkritiker får alltid skulden – kallas “överstepräst” av media

Trots journalistens idoga påståenden om att artikeln kommer att vara seriös, rättvis och saklig (undrar hur många gånger jag har hört det?) ståtar hela härligheten under de svarta bokstäverna:

”Vaccinkritiker försätter också andras barn i fara – enligt läkare kommer trenden att förändras först när det går riktigt illa för någon”.

En väldigt saklig och seriös rubrik, eller hur? Inte blir det bättre av ingressen som följer:

”I Jakobstad vill många leva enligt sina egna värderingar: barnen vaccineras inte, officiella rekommendationer anses vara propaganda och hälsan sköts med silvervatten. Men vaccinationsvägran är inte en privatsak.”

Sedan följer en oerhört lång artikel som jag inte ville medverka i just på grund av denna förutsägbara förvrängning och detta uppenbara förakt. Detta till trots omnämns jag ett tiotal gånger, jag finns till och med på bild. Och jag kallas för överstepräst. Verkligen seriöst, HS.

Vaccinpropagandan matar in samma argument

Som vanligt radas en mängd felaktiga påståenden upp som allmängiltiga sanningar; det klassiska om hur vaccinerna har utrotat än det ena och än det andra och att vacciner årligen förhindrar 2-3 miljoner dödsfall. Man kan undra hur det går att veta? Och man kan undra varför journalisten inte undrar det samma?

Det finns vackra illustrationer över hur många som måste vara vaccinerade för att flockimmunitet ska uppstå. Jakobstad lyser rött på kartan får vi veta, eftersom vaccinationstäckningen där är så låg att läkaren Markus Granholm rekommenderar föräldrar med känsliga barn som inte kan vaccineras att flytta bort.

Varför reagerar ingen på att känsliga barn inte får vaccineras? De borde väl få dubbla doser av detta immunstärkande elixir? Inte är det väl så att vacciner på något sätt belastar små barn så att de känsligaste kan stryka med? Ursäkta min ironi, men jag kan inte låta bli att ställa dessa retoriska frågor. Ingen annan tycks ju göra det.

I artikeln finns ett beklagligt fel som naturligtvis den pensionerade infektionsläkaren Peltola snappade upp och sedan gottade sig i då han några dagar senare fick en mycket nedvärderande debattartikel publicerad i Helsingin Sanomat.

I den stora HS-artikeln står att Martina Lampero, som är en välkänd vaccinationskritiker i Jakobstad, inte tror att flockimmunitet existerar. Jag känner Lampero personligen och jag vet att det skulle ha stått att hon inte tror på vaccinförmedlad flockimmunitet. Det är en milsvid skillnad.

Nu har Peltola under rubriken ”Föräldrarnas åsikt tar inte bort barnets rätt till vacciner” gjort sig lustig över Lamperos skrattretande okunnighet, och omskriver hennes uttalanden med uttryck som ”O du heliga naivitet”. Sedan konstaterar han auktoritärt att det är få saker i världen som har uppvisat så hållbara resultat som vaccinationer.

Efter detta följer den sedvanliga redogörelsen för alla fruktansvärda sjukdomar som härjade innan vaccinerna fanns; 800 poliofall om året, varje timme en finländare som dog i tuberkulos under vinterkriget, 23 000 rapporterade fall av påssjuka per år, kikhoste- och difteripatienterna var tiotusentals och så vidare. Och så slår Peltola fast det självklara:

”Inte en enda av dessa sjukdomar skulle ha försvunnit utan vaccin.”

Experten har talat. Och fårskocken nickar instämmande i kommentarsflödet. Det här med naivitet kan tydligen tolkas på flera olika sätt …

Och dagen efter Peltolas debattartikel följer redan en annan i samma stil, denna gång författad av en Siren vars far drabbades av polio. Siren berättar att han själv inte blev smittad eftersom han hade turen att få vara försöksperson då Salks poliovaccin testades i Finland år 1954.

Han konstaterar vidare att det var en lycka att han fick det rätta vaccinet och inte placebovaccinet – annars hade han säkerligen insjuknat i polio. Slutligen slår han fast att dagens vaccinationskritiker inte har sett verkliga epidemier.

Riskerna med vaccin nämns inte

Jo då bäste herr dramaturg Eero Siren från Helsingfors, vi vaccinationskritiker har minsann sett epidemier. De går nämligen inte att undvika eftersom de pågår mitt framför ögonen på oss varje dag. Epidemier av autism, narkolepsi, epilepsi, allergier, öroninflammationer, luftvägsinfektioner, adhd och diabetes är några. Varför fanns inte sådana epidemier för 50 år sedan? Varifrån kom de? Finns det några studier som ger svaren?

Ja, det finns många studier. Men dessa studier är inte utförda av läkemedelsindustrin och därför finns det inte pengar att marknadsföra resultaten med. Boken Vaccinationer: risker och skador redogör för ett tusental sådana vetenskapliga studier. Men att själv behöva göra efterforskningar är väldigt jobbigt. Då är det lättare att luta sig tillbaka på auktoriteter som Peltola.

Grattis Helsingin Sanomat, ni lyckades verkligen blåsa liv i en hatkampanj mot oliktänkare! På detta sätt gräver ni er egen grav, för snart finns det ingen som vill ställa upp i era ”sakliga och rättvisa” artiklar.

Förslag: Indraget barnbidrag för de som inte vaccinerar

Som om inte detta vore nog, dyker gubben i lådan upp med sitt finurliga förslag samma vecka. Riksdagsledamoten Mikko Kärnä föreslår att de familjer som inte vaccinerar sina barn och regelbundet besöker rådgivningen, inte heller ska få något barnbidrag.

Och medierna hakar genast på! Stora rubriker skriker på förstasidorna och kommentarerna haglar. Haha, nu ska de där foliehattarna, de där oetiska och ansvarslösa föräldrarna svältas ut! Detta trots att Kärnä inte ens lämnat in en motion utan bara funderat högt på facebook.

Man kan i sitt stilla sinne undra över logiken. Om vaccinkritiker inte ska få barnbidrag så måste vi ju i rättvisans namn också neka sjukdagpenning till rökare. För att inte tala om överviktiga! Ska de ens ha rätt till sjukvård? Det är allt bra skrämmande att dylika personer som Kärnä tillåts styra och ställa i vårt land. Finns det inga kvalitetskrav på politiker?

Riksdagen i Finland förbereder lag om tvångsvaccination

Och så sent som i dag [27 juli] blev jag varse det nya lagförslaget som just nu behandlas av Finlands riksdag. Smittskyddslagen ska revideras, och då passar man lägligt nog på att inskränka medborgarnas rätt att bestämma över sin egen kropp. Finland har sedan tidigare haft en lag som tillåter tvångsvaccination om en farlig epidemi hotar hela landet, men lagen har aldrig tillämpats.


Nu luckrar man upp villkoren, så att tvångsvaccination kan genomföras områdesvis på bara utvalda grupper om man anser att de utgör ett hot mot andra.


Och jag måste säga att utlåtandet från docent Liisa Nieminen, som har anlitats som expert av riksdagens social- och hälsovårdsutskott, ger mycket i övrigt att önska:

”Fastän man tack vare vacciner har åstadkommit så mycket (globalt ännu mera), finns det också i Finland föräldrar som inte låter vaccinera sin barn. På vissa områden är vaccinationsskyddet anmärkningsvärt dåligt (till exempel vad gäller mässling), så obligatoriska vaccinationer kan behövas. Bra att lagen erbjuder en sådan möjlighet som man vid tillfälle kan tillämpa.”

Detta för tankarna till Jakobstad, som nu bland annat av Helsingin Sanomat har svartmålats som ett hot mot övrig population.


Planerar myndigheterna att tvångsvaccinera barnen i Jakobstad? Kan detta verkligen hända år 2016 i Finland, som stoltserar med att vara ett demokratiskt land som värnar om folkets rättigheter och integritet?


Kan det rentav vara så att hela detta mediedrev tillsammans med Kärnäs förslag om indragning av barnbidraget och nu denna lag om tvångsvaccinering av en utvald population är beställningsuppdrag?

Börjar vaccinkritikernas skara bli alltför stor och därmed hota den mäktiga läkemedelsindustrin?

Det handlar inte bara om bortfall av vacciner, det handlar också om livslång medicinering som uteblir då man inte lider av några biverkningar från vacciner.

Varför växer skaran av kritiker?

Det är lustigt att de officiella experterna alltid poängterar att det måste ske en stor tragedi för att vaccinkritikerna ska ta sitt förnuft till fånga och börja vaccinera sina barn.

Det verkar som om de inte har insett att vi som förhåller oss kritiskt redan har varit med om en stor tragedi, och det är just därför vi väljer att avstå från vacciner.

Vi har tvingats se våra egna eller andras barn skadas av vacciner och därmed insett att allt inte står rätt till. Vi har faktiskt en gång tillhört vaccinreligionen, men hoppat av.

De vaccintroende är däremot kvar på tåget som vi en gång också åkte med. De försöker med alla tänkbara medel få oss att hoppa på tåget igen, och ändå är det allt fler som hoppar av. Säger inte det en hel del?

En bra produkt säljer sig själv. Man behöver inte tvinga någon att köpa den. Och i detta fall är det ännu värre, eftersom alla medborgare tvingas betala för vaccinerna även om vi inte vill ha dem.


Sedan ska vi också via skatten bekosta all den sjukvård som vaccinbiverkningarna förorsakar de vaccinerade. Detta har jag aldrig sett oss vaccinkritiker gnälla över.


Men nu ska vi minsann inte få något barnbidrag, vi som bekostar vaccinerna till alla som vill ha dem. Är det ingen som har tänkt lägga fram ett förslag om att de som inte vill ha några vacciner ska förses med skattelättnader?

Nu väntar jag bara på att Jakobstadsnejden ska börja larma om mässlingsutbrott. Det är det enda som behövs för att lagen om tvångsvaccination ska kunna tillämpas.

Historien är full av liknande exempel, där man har iscensatt epidemier för att rättfärdiga vaccinationer under tvång. En av de allra första artiklar jag läste då jag i tidernas begynnelse började läsa in mig på området beskrev just en sådan iscensatt mässlingsepidemi i England på 1990-talet. Artikeln, som är skriven av Viera Scheibner, finns översatt till svenska och jag kan varmt rekommendera den till alla som vill förstå hur myndigheter arbetar.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att det är verkligt tacksamt att skylla allt elände på de ovaccinerade. Vi får vara samhällets hackkycklingar. Om en ovaccinerad drabbas av en sjukdom är han/hon en fara för samhället. Om en vaccinerad drabbas av en sjukdom är det de ovaccinerade som utgör faran eftersom de kan smittas och på det sättet sprida smittan vidare. Om de ovaccinerade inte alls blir sjuka, är de en fara för samhället eftersom de när som helst kan bli sjuka och sprida smitta.

Och jag tänker samma sak som alltid: Om vi är så där fruktansvärt farliga så är det väl bara för de som är rädda att vaccinera sig. För då är de ju skyddade. Boostade och immuna. Friska och motståndskraftiga. Eller?

Text: Linda Karlström, redaktör för Vaccin.me

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tack för din kommentar Linda.

  Apropå K-vitaminsprutan är det lustigt att företaget som producerar sprutan har lokal i Huddinge sjukhus. Företaget har liksom vuxit in i sjukhuset.

  När mitt barn kom löste vi problemet genom att mamma fick K-vitamin via tabletter från hälsokost så satt mammans blod kunde förse barnet med k-vitamin dels innan födseln via blodet och dels via modersmjölken.

 • Jag vill så här i ett sent skede tacka er alla för dessa fina, kloka och verkligt uppmuntrande kommentarer! Jag blir så härligt uppfriskad av dem, det är som ett bastubad mitt i smällkalla vintern.

  Även om jag numera är så otroligt inoljad att en gås skulle bli grön av avund, känns det ibland otroligt påfrestande då myndigheter och sjukvård går samman och gör allt för att utrota självtänkande individer. Jag sa imorse till min väninna att det är som om det ligger stinkande spyor överallt och jag vet baske mig inte var jag ska börja torka upp. Ju mer jag torkar desto fler spyor kommer.

  Mina tankar går till Ann-Charlotte Stewart, som en gång sade att vi kanske bara måste acceptera att de lättlurade och dumdristiga människorna som går på all myndighetspropaganda kommer att dö bort naturligt, då de blir mycket sjukare och svagare än de som vet hur hälsan ska skötas. Det är ju bara så tragiskt just med vacciner, då de kloka och oskyldiga barnen inte har något att säga till om.

  Nu har man också börjat bedriva häxjakt på föderskor som har egna önskemål om hur förlossningen ska gå till. Stora reportage i tidningarna där läkarna ondgör sig över dessa jobbiga patienter. Trenden är oroande säger de, och hänvisar till att mammor inte vill ha smärtstillande (det är nämligen skadligt för babyn då mamman känner smärta), och sedan fordrar dessa mammor sen avnavling så att babyn får sitt eget blod vilket också kan vara skadligt. Och att inte vilja ha K-vitaminsprutan är en ren katastrof då man avsiktligt utsätter sitt barn för en överhängande risk att förblöda.

  Tack för att ni delar min artikel! Det kommer flera så småningom;)

 • Tack Linda för denna storslagna artikel. Vill dela den överallt så att många fler får veta sanningen, för även i Sverige är risken stor att tvångsvaccinering kommer att införas via riksdagen.

 • Läste artikeln på fb tidigare – den är lika läsvärd en andra gång! Tack Linda, för en fantastiskt bra artikel. Instämmer även med ovanstående kommentarer. Ser fram emot att fler människor kommer att vakna och säga NEJ TACK till VACCIN!

 • Godt skrevet 🙂 Jeg stoppet vaksinering av mitt barn etter 1. trippelvaksine, så ikke hensikten i dette, og det var i 1983 og jeg var 19 år. De fantes det ikke informasjon om vaksiner, det var magefølelsen som snakket, og i dag vet jeg at det var rett avgjørelse.

 • Utmärkt skriven artikel!
  Hårresande att de vill ta bort barnbidrag och hota med tvång!

  Vår 13 åriga dotter är ovaccinerad och tillhör numera ovanligheten att vara fullt frisk med inga diagnoser eller allergier.

  Jag har också insett att vaccinerar skspar sjukdomar och beroende av vård mer eller mindre! Så mycket lidande föd barn ich vuxna!

  Jag är GLAD att sanning sprids om vaccin och jag tror att ge det 10 år till och “snöbollen” av sanning har blivit så stor att den inte går att stoppa.

  Vi ger oss inte! De får inte skada fler barn!

 • Tack för en utmärkt artikel, Linda. Finland verkar vara ett lika dumdrygt och otäckt Nordkorea som Sverige. En enda politiskt korrekt åsikt i en enda gyttjig ankdamm av korruption. Monokulturer kräver mycket gifter, det märks såväl i jordbruket som i politiken. Att vetenskapen aldrig har gjort ett framsteg utan att ifrågasätta rådande “sanningar” är tydligen lätt att glömma bara man får bra betalt från dem som drar vinster ur dessa.

  Din avslutning är en logisk fullträff.
  Den visar att vaccinfansen förnekar vad de innerst inne vet: att man inte blir frisk och immun av vaccin. Man skräms till att vaccinera sig. Man blir rädd och orolig för sin hälsa och därmed sjukligare än normalt. Och det är väl det som är vitsen.
  Att skrämma populasen till lydnad och få dem att betala med all sin tid och alla sina pengar för sin egen utrotning i ett vettlöst stressande för att förverkliga sig själva i sin roll som “konsumenter”. Existensen av något andligt förnekas å det bestämdaste eftersom människor med samvete skulle ställa till oreda i affärerna. Darwin släpas fram för att försvara rovdjurskapitalismen medan det faktum att allt är symbios förtigs. Naturen ses som fiende i st f mor. Och vi har utnämnt oss till hennes överman.

  Har människan någonsin haft en så högfärdig, mekanisk, trist och torftig självbild?

 • Som Linda beskriver hur media och myndigheter reagerar så andas det från deras sida en desperation över att av att förlora kontrollen. Faller vaccinerna faller hela Babels hus och vem vet hur mycket det drar med sig.
  Vaccin dissidenternas antal växer och de är pålästa och välformulerade.
  De medicinska potentaterna är som vanligt inte vana vid att bli motsagda och är inte intresserade av att lyssna eller diskutera. Man tar till alla knep för att sina förringa sina kritiker. Med känsloargument, genom medvetet missuppfatta eller använda maktspråk.
  Media å sin sida satsar säkert och håller på makten. Eller så det bara så att media vet att skrämselpropaganda och polarisering säljer.
  Någon debatt på lika villkor är man inte intresserad av.
  Men det hade varit klokast av dem att hålla tyst.
  För nu utlöste det Linda Karlströms sakliga, kunniga och elegant ironiska artikel.
  Det är då väldigt lätt att jämföra argumenten. Lindas argument kommer att segra och måste segra.

 • Citat ur artikel: “Vi har tvingats se våra egna eller andras barn skadas av vacciner och därmed insett att allt inte står rätt till. Vi har faktiskt en gång tillhört vaccinreligionen, men hoppat av.”

  Instämmer!!! Personligen känner jag tre stycken vänner som är SVÅRT HANDIKAPPADE p.g.a. vaccination. Deras liv har blivit fysiskt sätt till ett lidande. Någon ansvar från sjukvården går ej att kräva. Allt är preskriberat för länge sen.

  Jag vill påpeka att jag jobbar som personlig assistent och ser livet och livsvillkor från en annan synvilkel i.o.m. att jag känner till de djupaste tankar och de djupaste frågeställningar hos berörda personer.

 • Tack Linda Karlström för en utmärkt artikel!
  Det framgår allt tydligare att vi inte lever i ett demokratiskt samhälle längre, om vi någonsin har gjort det.
  Makten bakom regeringen styr och har alltid gjort det, dock inte så uppenbart tydligt som under de senaste åren.
  Föjande citat från Abraham Lincoln illustrerar medvetenhetens expansion: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”
  Hur snabbt sanningen bakom maktmissbruk kommer fram avgörs av hur många som förmår ta till sig och sprida de avslöjanden som t ex Linda Karlström och Torbjörn Sassersson och andra konspirationsanalytiker i en stadigt ökande ström tar fram.

 • Varför inte meddela folket via medier exakt vad vaccinerna innehåller, varenda ingrediens och vilken inverkan de har på kroppen, då skulle alla som tycker vacciner är bra sätta morgonkaffet i fel strupe!

  Men sånt får ju inte publiceras, för då hade någon gjort det vid det här laget!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *