Sanna Ehdin om terrorn: Vi kan välja en annan värld – så här…

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 juli 2016
- NewsVoice redaktion
Sanna Ehdin - Foto: Catarina Hansson

Sanna Ehdin - Foto: Catarina HanssonTrots att terrorattackerna mot Väst kan skrämma och göra oss handlingsförlamade måste vi nu ändra samhällets inriktning bort från våld och tillbaka till kärlek. Det kan låta banalt, men vilka framtidsutsikter har ett samhälle som redan tycks ha valt icke-kärlek? Att skapa en väg ut ur ett tillstånd byggt på rädsla är kärnan i författaren Sanna Ehdins artikel. 

Text: Sanna Ehdin, PhD, immunolog och fo?rfattare till 15 bo?cker. | Bild: Sanna Ehdin Anandala – Foto: Catarina Hansson | Artikeln är uppdaterad.

Den 14 juli var en dag i sorg och chock. Medkänslan strömmar in till alla drabbade i ännu en omänskligt brutal attack i vackra Nice, mord på oskyldiga människor på fransmännens Nationaldag. Jag saknar ord fo?r att beskriva sorgen fo?r det som nu sker och sla?r ha?rt mot civila i Va?stva?rlden. Vidriga handlingar som syftar till att skapa maximal ra?dsla.

Men det a?r ingen ide? att ge upp eller ge efter fo?r detta. I en va?rld som blir allt sjukare kan vi fortfarande va?lja: att la?gga va?r energi pa? mo?rker, ra?dsla och va?ld – eller att la?gga den pa? ljus, gla?dje och ka?rlek. Jag fo?rklarar mer la?ngre ner.


Krig handlar inte la?ngre om att vinna, det handlar om att tja?na pengar och da?rigenom tillskansa sig mer makt.


Ofta a?r det samma som sa?ljer vapen etc. till ba?da sidor, precis som skedde under andra va?rldskriget. Det handlar om ideologi; att na?gon ska ha mer ra?tt a?n andra och att detta skulle ra?ttfa?rdiga mo?rdandet av de andra ma?nniskorna fo?r att bli av med de ”feltrogna”.

Nu drabbas vi vanliga människor i Europa av dessa maktideologiska konflikter. Men civila har alltid farit mycket illa i krig, och den a?r la?tt att glo?mma att Va?stla?ndernas statskrig i Mellano?stern har slagit ha?rt mot civilbefolkningen. Det USA-ledda kriget i Irak do?dade under 12 a?rs tid minst 1,3 miljoner ma?nniskor – varav de flesta civila. Ett rent folkmord.

Läs mer: Terrorattacker mot Väst är resultatet av Västs statsterrorism i världen

Konflikten i Syrien har sko?rdat 250 000 ma?nniskoliv under fem a?r, och 21 000 av de 55 000 som do?dades fo?rra a?ret var civila. (La?nk ref )

Läs mer: Death toll in Syria tops 55,000 in 2015 (Deutsche Welle)

Frankrike har drabbats ha?rt av terroristda?d 2015-16. Men Frankrike har finansierat ”va?pnat motsta?nd” som fo?rso?kte sto?rta den internationellt erka?nda regeringen i ett suvera?nt land. Tyva?rr verkar det vara sa? att Va?stva?rldens tidigare sto?d fo?r dessa ”rebeller” medfo?rt tillva?xt av ISIS eller IS, vilket gett tillva?xten av internationell terrorism.

Frankrike har både en hög profil i kriget mot IS och otaliga muslimska ungdomar i franska förorterna. Det uppfyller de faktorer som forskning visar behövs för att rekrytera till en väpnad grupp: låg inkomst per capita och låg utbildningsnivå för män.

IS har tydligt deklarerat att man ska genomfo?ra attacker i Va?st – och man go?r det. Nu har kriget flyttat till slumpma?ssiga civila ma?l i Europa, och vi civila fa?r nu betala priset fo?r de ho?gre maktsfa?rernas manipulationer och folkmord i andra la?nder.

Terrorattacken i Paris den 13 november 2015 ga?r till historien som den gro?vsta terrorattacken sedan andra va?rldskriget. Jag skrev en reflektion efter den attacken i NewsVoice 4 dec 2015 (”Jag a?r bekymrad – och jag ser lo?sningar”) da?r jag uppmanade ma?nniskor vara med att fo?ra?ndra genom att anamma konsekvensta?nkande, minska konsumtionen och motverka den destruktiva va?gen genom att inte ta in allt negativt och sta?rka sja?len genom att tra?na Happy Heart-metoden. Detta gäller fortfarande, och jag upprepar att vi alltid har ett val – vad som än händer – och därmed kan sätta emot motkraft.

Den ökade destabiliseringen är planerad, om det nu är terrorister eller GME (den lilla Globala Makteliten) som står bakom. Det ökade våldet mot civila föder rädsla och en sårbarhet, vilket starka krafter vill ska leda oss likt en fårskock mot en superkontrollerad polis- och militärstat. Men vi kan motverka detta, för det är massan som styr – om vi använder vår kraft.

Det kan gå på två håll nu. Antingen fortsätter folk att söva/döva/dämpa sig själva och fly med fortsatt hög konsumtion av alkohol, droger, dämpande medel och beroenden av spel, pornografi, pengar etc. Det är jobbigt om man fortsätter blunda. Eller så vaknar man upp och inser vad som sker, och går in för att påverka sig själv och sin nära omgivning genom medvetna val.


Vi har fortfarande det personliga valet och vi beho?ver anva?nda det.


Om vi, den stora ma?ngden av ma?nniskor, sa?tter va?r energi pa? det konstruktiva och pa? positiv och ka?rleksfull energi – sa? pa?verkar det vad som sker. Fo?r framtiden skapas av va?ra tankar och handlingar idag.

Forskning har visat att det ra?cker med att 3,5 procent av befolkningen go?r saker pa? ett helt nytt sa?tt, och helst pa? ett fredligt sa?tt, fo?r att allt ska skifta (professor Erica Chenoweth fra?n Denver-universitetet). Sa? ha?ll modet uppe – vi kan go?ra na?got!

Ondska är avsaknad av kärlek, och mitt förslag för att få ett skifte i vår allt galnare och våldsammare värld är vi nu går inför att stärker kärlekens kraft, till exempel genom att träna Happy Heart-metoden. Det kan låta trivialt, men det skiftar hela vår biologiska organism från att befinna sig i kamp- eller flykttillstånd till att vara i det harmoniska lugn-och rosystem som våra uråldriga kroppar är skapa för. Eftersom utsidan är en reflektion av vår insida, så när vi ändrar vårt eget inre system så kommer utsidan obönhörligen att ändras. Och det räcker som sagt med att en mindre andel går in för detta.

Terrorattacken i Paris fo?dde en va?g av ra?dsla, vilket i sig a?r ba?de destruktivt och handlingsfo?rlamande. Da?rfo?r besta?mde jag mig i december fo?r att skriva boken ”Nya Sluta Ka?mpa – bo?rja leva” fo?r att beskriva varfo?r ma?nniskor fastnat i kampen (stress, oro, ångest, tvångsmässighet etc), och hur Happy Heart-metoden go?r att vi sja?lva pa? bara ett par minuter kan lösa upp tillstånd rädsla, a?ngest, negativa tankestillesta?nd, aggressivitet med mera.

Jag menar att vi nu beho?ver sa?tt in aktiva a?tga?rder fo?r att bryta det tillsta?nd av stressat kamptillsta?nd som Va?stva?rlden a?r pa? va?g att fastna i. Det a?r ett tillsta?nd som eskalerar om man inte go?r na?got a?t det. Och att leva i kampkroppen sliter ner va?rt system eftersom det sta?ndigt skapar disharmoni i det autonoma nervsystemet.

Mycket positivt sker idag eftersom så många människor gör yoga, mediterar och tränar Mindfullness. Men vi behöver blanda in hjärtats kraft och kärlek i detta. För det räcker inte med att bara stilla hjärnan, precis som vi inte kan få något bättre bara genom att ta bort det dåliga – utan vi behöver tillföra det positiva. Forskning från bland annat HeartMath i USA har visat att fokus på hjärtat med postiva känslor svänger hela vår organism i en lugn och harmonisk riktning.

Sluta-kriga-Sanna-Ehdin

Med Happy Heart-metoden kan du med fem enkla steg på fem minuter helt bryta det negativa sinnestillstånd du fastnat i, vad det än är. Snabbt själv växla över från Kampkroppen till Kärlekskroppen. Med upprepad träning är detta ett oerhört kraftfullt sätt för att bryta negativa mönster, eftersom det drar om och skapar nya nervbanor (beteenden) i hjärnan. Happy Heart-metoden är baserad på senaste forskningen, och beskrivs på min hemsida.


Det ra?cker det med att en liten andel av befolkningen la?mnar Kampkroppen och lever via Ka?rlekskroppen – sa? a?ndras allt.


Som sagt räcker det med att en liten andel av befolkningen lämnar Kampkroppen och lever via Kärlekskroppen – så ändras allt. Mitt motto är: think like a Buddha, act with a happy heart! Distansera dig från det som sker, var inte reaktiv och använd hjärtats kraft för att snabbt skifta det negativa och våldsamma som är på gång. Ta inte in allt negativt som trycks på oss nu, välj bort och rensa. Ta inte in de otäcka bilderna och filmerna som valsar på TV och nätet, för de traumatiserar folk eller gör dem avtrubbade.

Våra tankar och handlingar idag skapar framtiden. Genom att göra bra val idag skapar vi något hållbart och fungerande framöver. Vi har ett val, och vi behöver göra nu göra medvetna val.

Denna ”strid” avgörs på energiplanet, och kärlekens kraft är oändligt mycket starkare än rädslan. Stärk dina energier och styr dem i hjärtats riktning, det är den lösning som denna värld saknar och akut behöver. May the Power be with us!

xxText: Sanna Ehdin, PhD, immunolog och fo?rfattare till 15 bo?cker.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq