Sanna Ehdin om terrorn: Vi kan välja en annan värld – så här…

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 17 juli 2016
- NewsVoice redaktion
Sanna Ehdin - Foto: Catarina Hansson

Sanna Ehdin - Foto: Catarina HanssonTrots att terrorattackerna mot Väst kan skrämma och göra oss handlingsförlamade måste vi nu ändra samhällets inriktning bort från våld och tillbaka till kärlek. Det kan låta banalt, men vilka framtidsutsikter har ett samhälle som redan tycks ha valt icke-kärlek? Att skapa en väg ut ur ett tillstånd byggt på rädsla är kärnan i författaren Sanna Ehdins artikel. 

Text: Sanna Ehdin, PhD, immunolog och fo?rfattare till 15 bo?cker. | Bild: Sanna Ehdin Anandala – Foto: Catarina Hansson | Artikeln är uppdaterad.

Den 14 juli var en dag i sorg och chock. Medkänslan strömmar in till alla drabbade i ännu en omänskligt brutal attack i vackra Nice, mord på oskyldiga människor på fransmännens Nationaldag. Jag saknar ord fo?r att beskriva sorgen fo?r det som nu sker och sla?r ha?rt mot civila i Va?stva?rlden. Vidriga handlingar som syftar till att skapa maximal ra?dsla.

Men det a?r ingen ide? att ge upp eller ge efter fo?r detta. I en va?rld som blir allt sjukare kan vi fortfarande va?lja: att la?gga va?r energi pa? mo?rker, ra?dsla och va?ld – eller att la?gga den pa? ljus, gla?dje och ka?rlek. Jag fo?rklarar mer la?ngre ner.


Krig handlar inte la?ngre om att vinna, det handlar om att tja?na pengar och da?rigenom tillskansa sig mer makt.


Ofta a?r det samma som sa?ljer vapen etc. till ba?da sidor, precis som skedde under andra va?rldskriget. Det handlar om ideologi; att na?gon ska ha mer ra?tt a?n andra och att detta skulle ra?ttfa?rdiga mo?rdandet av de andra ma?nniskorna fo?r att bli av med de ”feltrogna”.

Nu drabbas vi vanliga människor i Europa av dessa maktideologiska konflikter. Men civila har alltid farit mycket illa i krig, och den a?r la?tt att glo?mma att Va?stla?ndernas statskrig i Mellano?stern har slagit ha?rt mot civilbefolkningen. Det USA-ledda kriget i Irak do?dade under 12 a?rs tid minst 1,3 miljoner ma?nniskor – varav de flesta civila. Ett rent folkmord.

Läs mer: Terrorattacker mot Väst är resultatet av Västs statsterrorism i världen

Konflikten i Syrien har sko?rdat 250 000 ma?nniskoliv under fem a?r, och 21 000 av de 55 000 som do?dades fo?rra a?ret var civila. (La?nk ref )

Läs mer: Death toll in Syria tops 55,000 in 2015 (Deutsche Welle)

Frankrike har drabbats ha?rt av terroristda?d 2015-16. Men Frankrike har finansierat ”va?pnat motsta?nd” som fo?rso?kte sto?rta den internationellt erka?nda regeringen i ett suvera?nt land. Tyva?rr verkar det vara sa? att Va?stva?rldens tidigare sto?d fo?r dessa ”rebeller” medfo?rt tillva?xt av ISIS eller IS, vilket gett tillva?xten av internationell terrorism.

Frankrike har både en hög profil i kriget mot IS och otaliga muslimska ungdomar i franska förorterna. Det uppfyller de faktorer som forskning visar behövs för att rekrytera till en väpnad grupp: låg inkomst per capita och låg utbildningsnivå för män.

IS har tydligt deklarerat att man ska genomfo?ra attacker i Va?st – och man go?r det. Nu har kriget flyttat till slumpma?ssiga civila ma?l i Europa, och vi civila fa?r nu betala priset fo?r de ho?gre maktsfa?rernas manipulationer och folkmord i andra la?nder.

Terrorattacken i Paris den 13 november 2015 ga?r till historien som den gro?vsta terrorattacken sedan andra va?rldskriget. Jag skrev en reflektion efter den attacken i NewsVoice 4 dec 2015 (”Jag a?r bekymrad – och jag ser lo?sningar”) da?r jag uppmanade ma?nniskor vara med att fo?ra?ndra genom att anamma konsekvensta?nkande, minska konsumtionen och motverka den destruktiva va?gen genom att inte ta in allt negativt och sta?rka sja?len genom att tra?na Happy Heart-metoden. Detta gäller fortfarande, och jag upprepar att vi alltid har ett val – vad som än händer – och därmed kan sätta emot motkraft.

Den ökade destabiliseringen är planerad, om det nu är terrorister eller GME (den lilla Globala Makteliten) som står bakom. Det ökade våldet mot civila föder rädsla och en sårbarhet, vilket starka krafter vill ska leda oss likt en fårskock mot en superkontrollerad polis- och militärstat. Men vi kan motverka detta, för det är massan som styr – om vi använder vår kraft.

Det kan gå på två håll nu. Antingen fortsätter folk att söva/döva/dämpa sig själva och fly med fortsatt hög konsumtion av alkohol, droger, dämpande medel och beroenden av spel, pornografi, pengar etc. Det är jobbigt om man fortsätter blunda. Eller så vaknar man upp och inser vad som sker, och går in för att påverka sig själv och sin nära omgivning genom medvetna val.


Vi har fortfarande det personliga valet och vi beho?ver anva?nda det.


Om vi, den stora ma?ngden av ma?nniskor, sa?tter va?r energi pa? det konstruktiva och pa? positiv och ka?rleksfull energi – sa? pa?verkar det vad som sker. Fo?r framtiden skapas av va?ra tankar och handlingar idag.

Forskning har visat att det ra?cker med att 3,5 procent av befolkningen go?r saker pa? ett helt nytt sa?tt, och helst pa? ett fredligt sa?tt, fo?r att allt ska skifta (professor Erica Chenoweth fra?n Denver-universitetet). Sa? ha?ll modet uppe – vi kan go?ra na?got!

Ondska är avsaknad av kärlek, och mitt förslag för att få ett skifte i vår allt galnare och våldsammare värld är vi nu går inför att stärker kärlekens kraft, till exempel genom att träna Happy Heart-metoden. Det kan låta trivialt, men det skiftar hela vår biologiska organism från att befinna sig i kamp- eller flykttillstånd till att vara i det harmoniska lugn-och rosystem som våra uråldriga kroppar är skapa för. Eftersom utsidan är en reflektion av vår insida, så när vi ändrar vårt eget inre system så kommer utsidan obönhörligen att ändras. Och det räcker som sagt med att en mindre andel går in för detta.

Terrorattacken i Paris fo?dde en va?g av ra?dsla, vilket i sig a?r ba?de destruktivt och handlingsfo?rlamande. Da?rfo?r besta?mde jag mig i december fo?r att skriva boken ”Nya Sluta Ka?mpa – bo?rja leva” fo?r att beskriva varfo?r ma?nniskor fastnat i kampen (stress, oro, ångest, tvångsmässighet etc), och hur Happy Heart-metoden go?r att vi sja?lva pa? bara ett par minuter kan lösa upp tillstånd rädsla, a?ngest, negativa tankestillesta?nd, aggressivitet med mera.

Jag menar att vi nu beho?ver sa?tt in aktiva a?tga?rder fo?r att bryta det tillsta?nd av stressat kamptillsta?nd som Va?stva?rlden a?r pa? va?g att fastna i. Det a?r ett tillsta?nd som eskalerar om man inte go?r na?got a?t det. Och att leva i kampkroppen sliter ner va?rt system eftersom det sta?ndigt skapar disharmoni i det autonoma nervsystemet.

Mycket positivt sker idag eftersom så många människor gör yoga, mediterar och tränar Mindfullness. Men vi behöver blanda in hjärtats kraft och kärlek i detta. För det räcker inte med att bara stilla hjärnan, precis som vi inte kan få något bättre bara genom att ta bort det dåliga – utan vi behöver tillföra det positiva. Forskning från bland annat HeartMath i USA har visat att fokus på hjärtat med postiva känslor svänger hela vår organism i en lugn och harmonisk riktning.

Sluta-kriga-Sanna-Ehdin

Med Happy Heart-metoden kan du med fem enkla steg på fem minuter helt bryta det negativa sinnestillstånd du fastnat i, vad det än är. Snabbt själv växla över från Kampkroppen till Kärlekskroppen. Med upprepad träning är detta ett oerhört kraftfullt sätt för att bryta negativa mönster, eftersom det drar om och skapar nya nervbanor (beteenden) i hjärnan. Happy Heart-metoden är baserad på senaste forskningen, och beskrivs på min hemsida.


Det ra?cker det med att en liten andel av befolkningen la?mnar Kampkroppen och lever via Ka?rlekskroppen – sa? a?ndras allt.


Som sagt räcker det med att en liten andel av befolkningen lämnar Kampkroppen och lever via Kärlekskroppen – så ändras allt. Mitt motto är: think like a Buddha, act with a happy heart! Distansera dig från det som sker, var inte reaktiv och använd hjärtats kraft för att snabbt skifta det negativa och våldsamma som är på gång. Ta inte in allt negativt som trycks på oss nu, välj bort och rensa. Ta inte in de otäcka bilderna och filmerna som valsar på TV och nätet, för de traumatiserar folk eller gör dem avtrubbade.

Våra tankar och handlingar idag skapar framtiden. Genom att göra bra val idag skapar vi något hållbart och fungerande framöver. Vi har ett val, och vi behöver göra nu göra medvetna val.

Denna ”strid” avgörs på energiplanet, och kärlekens kraft är oändligt mycket starkare än rädslan. Stärk dina energier och styr dem i hjärtats riktning, det är den lösning som denna värld saknar och akut behöver. May the Power be with us!

xxText: Sanna Ehdin, PhD, immunolog och fo?rfattare till 15 bo?cker.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack Sanna,
  Äntligen kommer det frön till den våg jag väntat på! <:o) (< clown!)
  Det viktiga "uppvaknandet" kan lätt bli förlamande. Hjärtats väg, som består i att sammanbinda avståndet mellan hjärna och hjärna är en lång process kantat av många emotionellt traumatiserande djupdykningar ner i själens mörkaste och mest skräckfyllda avgrunder…

  Men som sagans troll som vi tvingat ut i ljuset, brukar demonerna tappa sin makt över oss när vi konfronterat dem och vi verkligen sett eländet men vår modiga vakna blick. Människan är mer anpassningsbar än vad vi kanske tror. Vi överlever och vi mognar – det leder till ökad inre styrka.

  Så hur går vi vidare? Hur vill vi att världen skall se ut för våra barn och barnbarn? Vilka vägar vill vi vara delaktiga i att röja och bygga? Vilka lösningar vill vi se? Vilka sånger vill vi sjunga? Vilka berättelser vill vi att våra barn skall berätta i framtiden?

  Vi måste använda mycken kraft, och energi till att vända världen mot att fokusera på positiva lösningar, positiva idéer och väcka livsglädjen till liv igen, det är trots allt det som lyfter oss, ökar tillit och förtroende. Vi har programmerats till att misstro, skratta åt, nedvärdera alla de mjuka värdena, kan vi vända på det?

  När vi kan acceptera det som tyvärr är sant även om det gör ont, ända ner i tårna. När vi kan våga fortsätta gräva och leta vidare efter sanningen, som ibland är så förfärligt att vi först måste gå ut och spy och emellanåt ligga en vecka under täcket, för att få magkrampen att släppa, innan vi kan komma igen. Om vi kan klara det, så vore väl det f*n om vi inte skulle kunna ställa om oss till att sprida ett genuint kärleksbudskap?

  Det har tagit mig ca 25 år att verkligen våga se och våga fortsätta leta efter sanningen bakom all propaganda och uppenbara groteskt feta lögner, och jag vet inte om jag hittat den ännu, men jag är inte längre rädd för vad jag skall hitta. Om vi inte aktivt också söker ljuset, kärleken, medkänslan, äkta vänskap och glädje i denna vår värld, vad är alternativet? Om vi tillåter mörkret att segra över oss vad blir det av oss då? Vad skall vi säga till tröst till den som kommer efter oss? Hur skall vi trösta barnbarnen som gråter av uppgivenhet?
  Låt vågor av kärlek, äkta vänskap och medkänsla bli vår ledstjärnor in i framtiden! Det finns inget annat alternativ.

  Annette
  Tankesinnet.se

 • vi måste få amerikanarna att ta ansvar för sitt dödande i arabvärlden
  nu är Sverige förstört av alla flyktingarna som vi måste ge skydd.
  araberna vill hem men så länge som nato fortsätter sitt dödande går det ju inte.

 • Tack Sanna,
  Äntligen kommer det frön till den våg jag väntat på! <:o) (< clown!)
  Det viktiga "uppvaknandet" kan lätt bli förlamande. Hjärtats väg, som består i att sammanbinda avståndet mellan hjärna och hjärna är en lång process kantat av många emotionellt traumatiserande djupdykningar ner i själens mörkaste och mest skräckfyllda avgrunder…

  Men som sagans troll som vi tvingat ut i ljuset, brukar demonerna tappa sin makt över oss när vi konfronterat dem och vi verkligen sett eländet men vår modiga vakna blick. Människan är mer anpassningsbar än vad vi kanske tror. Vi överlever och vi mognar – det leder till ökad inre styrka.

  Så hur går vi vidare? Hur vill vi att världen skall se ut för våra barn och barnbarn? Vilka vägar vill vi vara delaktiga i att röja och bygga? Vilka lösningar vill vi se? Vilka sånger vill vi sjunga? Vilka berättelser vill vi att våra barn skall berätta i framtiden?

  Vi måste använda mycken kraft, och energi till att vända världen mot att fokusera på positiva lösningar, positiva idéer och väcka livsglädjen till liv igen, det är trots allt det som lyfter oss, ökar tillit och förtroende. Vi har programmerats till att misstro, skratta åt, nedvärdera alla de mjuka värdena, kan vi vända på det?

  När vi kan acceptera det som tyvärr är sant även om det gör ont, ända ner i tårna. När vi kan våga fortsätta gräva och leta vidare efter sanningen, som ibland är så förfärligt att vi först måste gå ut och spy och emellanåt ligga en vecka under täcket, för att få magkrampen att släppa, innan vi kan komma igen. Om vi kan klara det, så vore väl det f*n om vi inte skulle kunna ställa om oss till att sprida ett genuint kärleksbudskap?

  Det har tagit mig ca 25 år att verkligen våga se och våga fortsätta leta efter sanningen bakom all propaganda och uppenbara groteskt feta lögner, och jag vet inte om jag hittat den ännu, men jag är inte längre rädd för vad jag skall hitta. Om vi inte aktivt också söker ljuset, kärleken, medkänslan, äkta vänskap och glädje i denna vår värld, vad är alternativet? Om vi tillåter mörkret att segra över oss vad blir det av oss då? Vad skall vi säga till tröst till den som kommer efter oss? Hur skall vi trösta barnbarnen som gråter av uppgivenhet?
  Låt vågor av kärlek, äkta vänskap och medkänsla bli vår ledstjärnor in i framtiden! Det finns inget annat alternativ.

  Annette
  Tankesinnet.se

 • vi måste få amerikanarna att ta ansvar för sitt dödande i arabvärlden
  nu är Sverige förstört av alla flyktingarna som vi måste ge skydd.
  araberna vill hem men så länge som nato fortsätter sitt dödande går det ju inte.

 • Tack för mycket bra kommentarer. Om man vill se det i termer om kamp, så är det vi empater (stora massan) mot en liten klick psykopater. Alltså ska vi inte anamma deras vapen, rädsla, terror o våld, utan använda våra överlägsna “vapen” kärlek, ljus o glädje. För att stärka oss själva, samt eftersom vi är massan och kampen avgörs på energinivå – är det just detta vi ska använda. Styrkan finns inuti och vi människor har en enorm kapacitet i det dolda. Använd den gm att träna den med t ex Happy Heart-metoden, o vi får äntlugen det Skuftet som innerligt behövs.

 • Tack för mycket bra kommentarer. Om man vill se det i termer om kamp, så är det vi empater (stora massan) mot en liten klick psykopater. Alltså ska vi inte anamma deras vapen, rädsla, terror o våld, utan använda våra överlägsna “vapen” kärlek, ljus o glädje. För att stärka oss själva, samt eftersom vi är massan och kampen avgörs på energinivå – är det just detta vi ska använda. Styrkan finns inuti och vi människor har en enorm kapacitet i det dolda. Använd den gm att träna den med t ex Happy Heart-metoden, o vi får äntlugen det Skuftet som innerligt behövs.

 • De flesta av människorna försöker lösa problemen på intellektuell nivå – just det fel som skapat den osäkerhet vi har.

  Tänk följande – den som har sin överlevnad gaanterad behöver inte slåss. Den som är accepterad och respekterad för vad den är (dvs inte vad den tror…) behöver inte känna osäkerhet och fly in i våldet.

  Intellektet kan aldrig veta – men känslan kan förstå. Om man ovanpå det ger en oavvislig garanti för vars och ens överlevnad utan motprestation – då försvann plötsligt grunder för politiken som metod, religionen som vapen och mycket annat sjukt.

  Det problem vi dras med är att den inre makteliten – banktsters – inte vill släppa taget. Eftersom människan vill bli fri och miljarder människors önskan väger tyngre än några få – då ser du att Ljuset och Kärleken kommer och övergången blir våldsam när makteliten tvingas bort.

 • De flesta av människorna försöker lösa problemen på intellektuell nivå – just det fel som skapat den osäkerhet vi har.

  Tänk följande – den som har sin överlevnad gaanterad behöver inte slåss. Den som är accepterad och respekterad för vad den är (dvs inte vad den tror…) behöver inte känna osäkerhet och fly in i våldet.

  Intellektet kan aldrig veta – men känslan kan förstå. Om man ovanpå det ger en oavvislig garanti för vars och ens överlevnad utan motprestation – då försvann plötsligt grunder för politiken som metod, religionen som vapen och mycket annat sjukt.

  Det problem vi dras med är att den inre makteliten – banktsters – inte vill släppa taget. Eftersom människan vill bli fri och miljarder människors önskan väger tyngre än några få – då ser du att Ljuset och Kärleken kommer och övergången blir våldsam när makteliten tvingas bort.

 • Svar till @Emil.
  Naturligtvis bör man konfrontera och ta itu med de negativa företeelserna i tillvaron. Men man bör inte gå i fällan av att ständigt känna oro eller hopplöshet över de katastrofer och dåliga tillstånd som mainstream media “upplyser”oss om.

  På samma sätt som en hög kvantitet av enturbulerad emotionell ton (negativ energi) har en tendens att smitta av sig, så har även en positiv oenturbulerad emotionell ton det.
  Tex om en person kommer in i ett rum där två andra personer just har grälat, kommer den första personen kanske plötsligt känna sig lätt irriterad, trots att han inte kände så innan han kom in i rummet. På samma sätt kan en person med bekymmer plötsligt känna en viss grad av lättnad enbart av att träffa några vänner som var på ett entusiastiskt humör.

  Syftet med exempelvis terrorattackerna verkar vara att skapa “ringar på vattnet” av enturbulerad emotionell ton, såsom oro och skräck.
  Vi behöver skapa “ringar på vattnet ” av de högre våglängderna såsom glädje, entusiasm och upprymdhet istället.

 • Jag delar till mycket stora delar sanna Ehdins inlägg. Genom att följa olika bloggar och kommentarsfälten med otal kommentarer, där väldigt många i sitt “egotrippande” för att visa att min egen analys är den rätta, så leder till en passiviserande diskussion. Åtminstone leder det till en förlust av tid som kunde brukats bättre till annat. Vad som behövs nu är en aktion – en handling . Som jag ser det finns det två stora motstånd mot detta. Dels motståndarna själva med Big Pharma i spetsen som köpt upp våra myndigheter och universiteten. Där är vi oftast överens. Sedan finns det andra motståndet. Den egna otillräckligheten – ibland kallad jantelag – ibland kallad rädsla – ibland rör det sig om rena bekvämligheten eller att man bara vill vara personligt korrekt i sociala sammanhang och sätter det egna ljuset under skäppan. Här anvisar Sanna Ehdin medel för ett större självförtroende och det behövs verkligen. Det tycker jag inte vi ska kalla för flum – utan ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett paradigmskifte. Var och en får ju utifrån den egna personligheten göra vad hän kan och klarar, men att bli lite modigare varje dag och ta strid för våra frågor är en bra anvisad färdriktning.
  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000-Talets Vetenskap

 • Jag vill gärna tro på allt detta och att ni får rätt….men finns inte någon fara i att man “flummar” iväg från viktiga saker, att man inte tar itu med dåliga, onda företeelser om man endast vill se gott och endast ägnar allt åt det positiva? Jag är helt övertygad att detta är allra bäst för var och en rent egoistiskt, men om precis alla skulle följa denna väg då finns väl en stor risk att det utnyttjas av dåliga krafter? Eller? (jag kanske tänker fel eller överanalyserar/felanalyserar)

 • Svar till @Emil.
  Naturligtvis bör man konfrontera och ta itu med de negativa företeelserna i tillvaron. Men man bör inte gå i fällan av att ständigt känna oro eller hopplöshet över de katastrofer och dåliga tillstånd som mainstream media “upplyser”oss om.

  På samma sätt som en hög kvantitet av enturbulerad emotionell ton (negativ energi) har en tendens att smitta av sig, så har även en positiv oenturbulerad emotionell ton det.
  Tex om en person kommer in i ett rum där två andra personer just har grälat, kommer den första personen kanske plötsligt känna sig lätt irriterad, trots att han inte kände så innan han kom in i rummet. På samma sätt kan en person med bekymmer plötsligt känna en viss grad av lättnad enbart av att träffa några vänner som var på ett entusiastiskt humör.

  Syftet med exempelvis terrorattackerna verkar vara att skapa “ringar på vattnet” av enturbulerad emotionell ton, såsom oro och skräck.
  Vi behöver skapa “ringar på vattnet ” av de högre våglängderna såsom glädje, entusiasm och upprymdhet istället.

 • Jag delar till mycket stora delar sanna Ehdins inlägg. Genom att följa olika bloggar och kommentarsfälten med otal kommentarer, där väldigt många i sitt “egotrippande” för att visa att min egen analys är den rätta, så leder till en passiviserande diskussion. Åtminstone leder det till en förlust av tid som kunde brukats bättre till annat. Vad som behövs nu är en aktion – en handling . Som jag ser det finns det två stora motstånd mot detta. Dels motståndarna själva med Big Pharma i spetsen som köpt upp våra myndigheter och universiteten. Där är vi oftast överens. Sedan finns det andra motståndet. Den egna otillräckligheten – ibland kallad jantelag – ibland kallad rädsla – ibland rör det sig om rena bekvämligheten eller att man bara vill vara personligt korrekt i sociala sammanhang och sätter det egna ljuset under skäppan. Här anvisar Sanna Ehdin medel för ett större självförtroende och det behövs verkligen. Det tycker jag inte vi ska kalla för flum – utan ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett paradigmskifte. Var och en får ju utifrån den egna personligheten göra vad hän kan och klarar, men att bli lite modigare varje dag och ta strid för våra frågor är en bra anvisad färdriktning.
  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000-Talets Vetenskap

 • Jag vill gärna tro på allt detta och att ni får rätt….men finns inte någon fara i att man “flummar” iväg från viktiga saker, att man inte tar itu med dåliga, onda företeelser om man endast vill se gott och endast ägnar allt åt det positiva? Jag är helt övertygad att detta är allra bäst för var och en rent egoistiskt, men om precis alla skulle följa denna väg då finns väl en stor risk att det utnyttjas av dåliga krafter? Eller? (jag kanske tänker fel eller överanalyserar/felanalyserar)

 • Inga-Britt Tänk att när du tar ett steg i positiv riktning så tar du ett steg FRÅN negativ riktning! Varje människas handlande spelar nu roll. Tänk på att det kommer sprida sig som ringarna på vattnet och nå många.

  Tror du folk applåderade 1999 när jag ska att socker var ett gift för kroppen som gjorde oss sjuka? Man måste göra det man tror på, följa sin övertygelse och t ex vi har fått se hur medvetenheten om sockrets skadlighet slagit igenom helt!

  Tänkt positivt, tänk framåt! Varje litet steg i positiv riktning räknas – tänk på att vi snart är hundratusentals som gör detta. Inget kan stå emot en sådan mobilisering. Ringarna på vattnet, och kärlek är 100 000 ggr starkare än rädsla.

 • Inga-Britt Tänk att när du tar ett steg i positiv riktning så tar du ett steg FRÅN negativ riktning! Varje människas handlande spelar nu roll. Tänk på att det kommer sprida sig som ringarna på vattnet och nå många.

  Tror du folk applåderade 1999 när jag ska att socker var ett gift för kroppen som gjorde oss sjuka? Man måste göra det man tror på, följa sin övertygelse och t ex vi har fått se hur medvetenheten om sockrets skadlighet slagit igenom helt!

  Tänkt positivt, tänk framåt! Varje litet steg i positiv riktning räknas – tänk på att vi snart är hundratusentals som gör detta. Inget kan stå emot en sådan mobilisering. Ringarna på vattnet, och kärlek är 100 000 ggr starkare än rädsla.

 • Korrekt analys.
  Vad vi bör veta är att den ” lilla Globala Makteliten” till största del består av psykotiska personer.
  Deras fixering består i att “hålla andra nere”,”hålla folk i okunnighet” och försöka göra folk kuschade och ängsliga. Den verkliga anledningen är att de själva hyser en dold skräck för personer som är lyckliga, kärleksfulla, intelligenta och andligt medvetna. De skulle då uppleva det som om de själva var utsatta för personlig fara.
  Om vi belyser detta med dagens kaotiska händelser så är det mest effektiva vapnet att “blomstra och lyckas”, att sprida mer medvetenhet och kärlek, att skaffa mer kunskap om de grundläggande orsakerna och motiven till vansinnesdåden, snarare än att ängslas och “sticka huvudet i sanden”.

 • Mellan 2001 och 2014 dödades 108 294 människor i terroristattacker. Terrorism är starkt koncentrerad till några länder. Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan och Syrien. “Endast” 420 av dödsfallen inträffade i Västeuropa, visar en rapport om terrorismen i världen, men det är tyvärr en ökande trend. Vi behöver göra något nu – innan denna terror eskalerar.

  Jag tror på den Inre Revolutionen, den stora medvetandehöjningen och integrering av hjärtats starka kraft. Som sagt räcker det med att en liten andel av befolkningen (3,5%) gör detta skifte – så ändras allt. Och det är vi vanliga som driver denna positiva utveckling framåt… 🙂
  Ref: http://www.gp.se/nyheter/världen/över-100-000-döda-i-terroristattacker-få-i-europa-1.3483052

 • Korrekt analys.
  Vad vi bör veta är att den ” lilla Globala Makteliten” till största del består av psykotiska personer.
  Deras fixering består i att “hålla andra nere”,”hålla folk i okunnighet” och försöka göra folk kuschade och ängsliga. Den verkliga anledningen är att de själva hyser en dold skräck för personer som är lyckliga, kärleksfulla, intelligenta och andligt medvetna. De skulle då uppleva det som om de själva var utsatta för personlig fara.
  Om vi belyser detta med dagens kaotiska händelser så är det mest effektiva vapnet att “blomstra och lyckas”, att sprida mer medvetenhet och kärlek, att skaffa mer kunskap om de grundläggande orsakerna och motiven till vansinnesdåden, snarare än att ängslas och “sticka huvudet i sanden”.

 • Ja, det låter ju bra och fint men de som läser dessa sidor är väl de som redan vaknat! Vad som behövs är väl att nå ut till de människor som fortfarande läser mainstream media och tror att allt man berättar om verkligheten är konspirationsteorier. Att predika för redan troende kanske inte ger så stort resultat som är önskvärt för en förändring……eller kanske har jag fel!

 • Mellan 2001 och 2014 dödades 108 294 människor i terroristattacker. Terrorism är starkt koncentrerad till några länder. Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan och Syrien. “Endast” 420 av dödsfallen inträffade i Västeuropa, visar en rapport om terrorismen i världen, men det är tyvärr en ökande trend. Vi behöver göra något nu – innan denna terror eskalerar.

  Jag tror på den Inre Revolutionen, den stora medvetandehöjningen och integrering av hjärtats starka kraft. Som sagt räcker det med att en liten andel av befolkningen (3,5%) gör detta skifte – så ändras allt. Och det är vi vanliga som driver denna positiva utveckling framåt… 🙂
  Ref: http://www.gp.se/nyheter/världen/över-100-000-döda-i-terroristattacker-få-i-europa-1.3483052

 • Ja, det låter ju bra och fint men de som läser dessa sidor är väl de som redan vaknat! Vad som behövs är väl att nå ut till de människor som fortfarande läser mainstream media och tror att allt man berättar om verkligheten är konspirationsteorier. Att predika för redan troende kanske inte ger så stort resultat som är önskvärt för en förändring……eller kanske har jag fel!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *