2000-Talets Vetenskap: Orsaken till drevet mot Riksrevisionen är för att mörka Rapport 9

publicerad 7 augusti 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
DN-reportrarna som skapade drevet mot Riksrevisionen, 2016

Tidningen 2000-Talets Vetenskap (2000tv.se) uppger att Bonniers iscensatt ett drev mot Riksrevisionens revisorer för att dölja innehållet i Rapport 9 som  handlar om misstänkt korruption på Läkemedelsverket och kopplingar till Big Pharma.

Text: NewsVoice

Anna Böhlmark säger till NewsVoice att samma revisorer som tog fram Rapport 9 är de som DN ställt in hårkorset på med syftet att avleda uppmärksamheten från rapportens innehåll genom att misstänkliggöra utredarna.

I videosekvensen ovan diskuterar Ingemar Ljungqvist från 2000tv.se med Margareta Åberg som är chef för Riksrevisionsverket. Hon tycks inte motsäga Ljungqvists reflektioner.

Ljungqvist konfronterar även (nedan) de DN-journalister – Mattias Carlsson och Mikael Dalin – som ligger bakom drevet mot Riksrevisionsverket. Han föses bort av personal.

Läs mer på 2000-Talets Vetenskap om “Rapport 9” och se en längre video

DN-reportrarna som skapade drevet mot Riksrevisionen,  2016


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Idag den 20 mars har också delar av Föreningen SARA definitivt ställt sig bakom läkemedelsindustrins / DN s drev. Sedan MZ egenhändigt valde bort två av revisorerna och valde denna tredje revisor som i sitt revisionsberättelse friar hela styrelsen utom undertecknad, då har man verkligen försökt släcka ned den röst som försökte påvisa det verkliga motivet för DNs sommardrev mot Riksrevisorerna. Idag finns en liten grupp inom Föreningen SARA som alltsedan den 5 augusti 2016 samspelar rent objektivt med Big Pharma.

  Ingemar Ljungqvist, sparkad chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap

 • @ Monica Jalke
  DN-trolling på initiativ av DNs ägare är förmodligen vad det handlar om. Jag anser att ditt fokus istället borde ligga på sakfrågorna i den rapport som riksrevisorerna gjort, men även på vad som motiverat DN-trollingen, Monica!

  Detta är, enligt min egen mening, blåvalen i sammanhanget som illusionisterna på DN effektivt döljt genom att blåsa upp en mygga likt en uppblåsbar Barbara, Monica. En krackpåverkad prostituerad skulle kunna se sambandet.

  Om du har svårt att se sambandet kan det även bero på en ovilja att se sambandet. Du som verkar vara en riktig affärskvinna, vet du förresten vad dagens kurs ligger på trettio silverpenningar?

 • Ps. ska läsa rapporten (alla länkar ni skrivit ovan) och ta upp den i mitt webbseminarium som exempel. Alltid retar det någon – vad är det värsta som kan hända ? / 🙂

 • TACK! för dessa förtydliganden. Jag är inte insatt som ni andra i ärendet med rapporten, kände inte ens till den. Naturligtvis kan man inte jämföra dessa två och utifrån det perspektivet så är rapporten den “stora” skandalen. I ett bredare perspektiv så hör dom ändå ihop kan jag tycka… En instans som är så viktig som RR och uppenbart utför ett grymt viktigt uppdrag borde ha människor i sin organisation med kunskap och förståelse för att agera på ett korrekt, lagligt sätt och med extra försiktighet följa regelverket. Det “dessa RR” människor nu har gjort genom bristen på integritet och respekt för ämbetet är just att förringa det viktiga arbetet många har lagt tid, mod och kraft på att få fram. Man kan skylla på press, Gud eller Faan själv, men hade dessa individer haft rent mjöl i påsen 100% som förväntas av myndigheten, då hade rapporten haft en helt annan kraft bakom sig. Varken RR, eller någon annan stark organisation står och faller med enskilda personer. Att de får sitta kvar visar att Sveriges kör med pyspunka mot återvändsgränden, när luften understiger 60% kommer effekterna med fart. Vi har inte ens känt av början ännu. Nåväl, glad kommande höst till alla som fortfarande orkar engagera sig och bry sig.

 • Ja Monica, men det riktigt intressanta är hur det kommer sig att det inte blev några ramaskrin från DN och några utfrågningar i riksdagens KU när Riksrevisionen avslöjade att Läkemedelsverket i mycket lagt ner uppföljningen av biverkningar, för att i stället befrämja läkemedelsindustrins intressen och snabbt dra igenom nya läkemedel; de otroliga avslöjandena om svängdörrarna på Läkemedelsverket, där personer ofta kommer från läkemedelsindustrin och går från myndigheten till att bli anställda av bolagen; att anställda på Läkemedelsverket som vill göra ett ärligt arbete inte törs framträda med namn i Riksrevisionens rapport på grund av hotbilden mot kritiker. Här har frågor om liv och död, där mängder av människor lider allvarliga skador på grund av Läkemedelsverkets agerande nonchalerats, och i stället har Riksrevisionens rykte förstörts genom “avslöjanden” av långt mindre missförhållanden. Det är ett fint och klassiskt exempel på hur man tillintetgör allvarliga avslöjanden om maktens agerande.
  Till en del andra som kommenterat: Försök och anta ett lite vidare perspektiv, diskutera frågor av lite större vikt än bristfällig teknik. Det här gäller dock, som sagt, frågor om liv och död. Var glad att någon blir upprörd över saken och försöker göra något åt den, och bidra gärna själv till undersökningen av hur media saboterat en av de viktigaste granskningarna som gjorts i landet – Riksrevisionen granskning av statens agerande på läkemedelsområdet.

 • @Monica Jalke . Jag kan förtydliga mitt ställningstagande. Jag läste först Riksrevisionens rapport 2016:9. Länk till den finns ovan . Den är på 90 sidor och varnar för påtagliga brister mot korruption hos Läkemedelsverk , SBU och Socialstyrelsen. Den kom ut 26/5 och är unik. Den är undertecknad Petra Jonvallen och Margareta Åberg.
  Istället för att slå upp den stort i DN (och övriga media) ., började två journalister på DN granska mailväxling, protokoll etc hos RR. Då fann de flera felaktigheter. Dessa felaktigheter bemöttes och besvarades av RRs tre chefer under en tre timmar lång utfrågning på KU den 5/8 . Filmen finns / fanns att se på http://www.riksdagen.se. Jag var då på plats. I senare presskonferens den 5/8 var jag också på plats. Då fick jag tala i ca fem minuter och ställa fråga. Dessa kan du se på http://www.2000tv.se eller här KUs pressträff finns att beskåda här. Gå fram till minut 25. Därefter kommer 2000-Talets Vetenskap till tals: https://www.riksdagen.se/…/presstraff-med-ku-efter-sammantr…
  @Monica, Du måste själv avgöra vad som är viktigast. Att som RR “avslöja” att den medicinska maffian är dömd för mutbrott i miljardklassen eller om tre RR chefer , där två av dem dessutom var tidvis sjukskrivna pga cancer , begått formella misstag för att bl.a stötta varandra vis sjukskrivningarna. Alltså DN har inte direkt ljugit – men de har undanhållit väsentlig information. Många av övriga media har hakat på. Detta kallas drev.
  Sila mygg eller svälja blåvalar enklare uttryckt

  Ingemar Ljungqvist, http://www.2000tv.se

 • @Lars-Gunnar Fransson

  Din långa kommentar i inledningen kan lätt misstolkas som om du går medicinmaffians ärenden, precis som nu DN avslöjats med att göra.

  Ditt inlägg tycks till stor del handla om kritik mot formerna, i 2000-talets Vetenskaps avslöjande av DN:s som sängkamrat till medicinmaffian, istället för sakfrågor. Tex. vill du ha något mer matnyttigt för att du skall kunna bilda dig en uppfattning, och till detta nyttjar du förstärkningsord som “överhuvudtaget”. Man kan ju undra vilken planet du bebor, om det inte räcker med att 2000-talets Vetenskap, kopplar Riksrevisionens rapport med kritik mot Läkemedelsverket, till DN:s smutsiga geshäft för detsamma verk, som mer riktigt bör benämnas maffiaverksamhet.

  Sedan är det för dig, “tråkigt dessutom att man inte får höra personernas uppfattning”.
  – Visst, mycket tråkigt att Ljungqvist inte får några svar av de manliga DN-horor som flyr undan hans frågor. För en gångs skull går drevet åt rätt håll, men ditt inlägg andas en odör av att du inte är intreserad av att få veta vem el vilka som är DN-lakejernas uppdragsgivare?

  Sedan “blir [det] bara snurrigare än vad det är” för dig.
  – Ja, visst, för dig ja, men för oss andra kan det hela inte bli mycket enklare än vad som framläggs av 2000-talets Vetenskap; Riksrevisionen har genomfört en granskning av Statens relation till ett av läkemedelsindustrins verktyg, Läkemedelsverket, och detta har resulterat i viss kritik. Efter detta iscensätter främst DN, men också andra media ett ihållande drev mot Riksrevisionen som verk.
  — Ja, ja, säker snurrigt för dig, men solklart för oss andra,

  Sedan efterfrågar du en intervju av Newsvoice, som följs av en rad nedvärderande invektiv gentemot Ljungqvist.

  – Varför duger nu inte 2000-talets intervjuer för dig? Betänk att dessa sannolikt framstår som alltför avslöjande och farliga för medcinmaffian, så att densamma maffia, nu sannolikt ber heta böner om att focus måste flyttas från 2000-talets Vetenskap till någon annan aktör. Genom att du förespråkar en sådan sak, så kan folk ges en sned uppfattning om dig själv som inflytelse agent el. nättroll åt medicinmaffian. Naturligtvis inte något attraktiv position, el. kostym att trivas i.

  Sedan kan vi avnjuta din exercis i invektiv gentemot ‘budbäraren’ Ljungqvist enl. följande:

  – Du nyttjar den kränkande beteckningen “denna” om Ljungqvist.
  – Öga för öga el. tand för tand, hur var det nu i Bibeln? För lite balans så kommer du hädanefter i denna kommentar benämnas likadant

  – Denne Lars-Gunnar Fransson fortsätter kränka budbäraren Ljungqvist genom att felstava hans namn.

  – Denne Lars-Gunnar Fransson fortsätter sin aktiva misskreditering av avslöjaren Ljungqvist, genom att påstå att “man inte blir klokare av vad han säger”.

  — För det första, vore det bra om denne Lars-Gunnar Fransson, talade för sig själv och skippade benämningen “man”, inbegripande oss andra. Är det för mycket begärt av denne Lars-Gunnar Fransson att förbehålla oss rätten att själva avgöra hur vi ser på Ljungqvists intervjuer? Dessutom råder fortfarande åsiktsfrihet i Sverige, så denne Lars-Gunnar Franssons pådyvlande av våra åsikter undanbedes tacksamt.

  – För det andra, avseende denne Lars-Gunnar Franssons “klokhet” i förståelsen av Ingemar Ljungqvists avslöjande, så bör inte andra än den berörde ‘smutsas’ ned av Franssons oförmåga att nyttja sina hjärnceller optimalt,. Tyvärr ger dock kommentarens natur ett intryck av att just detta är syftet. Dvs. budskapet som denne Lars-Gunnar fransson försöker sprida, är att Ingemar Ljungqvists avslöjande skall framstå som något som inte går att förstå, dvs. som svamel och därmed ett neutraliserande av det farliga avslöjandet, eftersom ‘oförståeligt svamel’ inte är något att ta fasta på. Naturligtvis går det hela ut på att också själva avslöjandes på så sätt skall belysas i samma lampsken, som ‘svamel’.

  – Sedan kopplar denne Fransson ihop Ljungqvist med “alternativ människor”. Kanske skulle det vara nyttigt för denne fransson att läsa på ‘hemläxan’ hur medicinmaffian tog över västvärldens sjukvård för lite över 100 år sedan. Då kanske denne Franssons hjärnvindlingar skulle ‘förstå’ vad som är “alternativ” medicin och vad som är den riktiga icke-alllopatiska medicinen?

  – Ljungqvist får ändock kanske vara glad att han hamnade i fållan “människor” och inte i någon än mer nedsmutsande fålla. Men naturligtvis är inte denne Franssons invektiv gentemot avslöjaren Ljungqvist klart ännu. Denne sanningsförnekare fortsätter i sammma stil genom att koppla ihop Ljungqvist med orden “helt förvirrande” och “verklighetsfrånvända”, och innan dess försöker denne själv, att placera sig som något av en samhällets uppbärare, genom att assosiera sig själv med “etablissemanget”. Det där sista med “etablissemanget” kanske inte framstår som det mest taktiskt genomtänkta i smutskastningen av Ljungqvist. Detta eftersom ett av huvudproblemen med medicinmaffian, inte bara är att DN går i dess ledbad, utan att också stora delar av vad denne Fransson kallar “etablissemanget” gör detsamma.

  Angrepet på avslöjaren Ljungqvist förtsätter vidare med att, genom omskrivningar, assosiera denne som först en ‘instabil’- , och därefter en ‘icke-trovärdig’ person.

  Sedan fortsätter smutskastningen genom påståenden om att de tidigare negativa tillmälen, resulterat i negativt “gehör” för den icke-allopatiska medicin, som denne Fransson benämner “alternativa tankegångar”.

  Invektiven och smutskastningen av Ljungkqvist avslutas med anklagelser om;

  – “svängande”
  – “personliga åsikter”
  – “obekräftade påståenden”.

  Ja vad skall man säga om detta?

  – Avseende “svängande” så tycks denne Fransson själv vara mästare i “svängande” eftersom han i sin kommentar sysselsätter sig med allt utom själva sakfrågan, dvs. varför angrips Riksrevisionen av DN strax efter att Riksrevisionen genomfört en kritisk granskning av en av DN:s största, om inte största finansiärer, Läkemedelsverket (till 95% finansierat av medicinmaffian)?

  – Avseende “personliga åsikter” så framstår syftet helt klart. Ljungqvist avslöjande skall decimeras, genom att det är något som bara hans ‘virriga’ hjärna kommit fram till. Inga andra än den ‘förvirrade’ och ‘svamliga’ Ljungqvist skall naturligtvis tillåtas att se nåot samband mellan Riksrevisionens granskning av medicinmaffian och Dagens Nyheters drev mot densamma.

  – Slutklämmen blir nättrollet Franssons “obekräftade påstående” om Ingemar Ljungqvists “obekräftade påståenden”, något som naturligtvis talar för sig själv utan längre utläggning.

  Återigen, vore det inte mycket bättre om denne Fransson höll sig till sakskäl istället för att excellera i invektiv, smutskastning och subjektiva omdömen om avslöjaren av DN:s förföljelse av Riksrevisionen, Ingemar Ljungqvist.

 • Drevet??? kan ngn förtydliga för mig… De har gjort sig skyldiga till ett antal punkter som inte är förenligt med lag och regelverk. Att de får sitta kvar visar bara igen hur djupt rotad den svenska korruptionsmodellen är. Att blanda päron och äpplen dvs. “olika” problem och händelser motverkar bara syftet man vill uppnå.

 • DH idag: Riksrevisionens rapport om ”Säkra och effektiva läkemedel” och efterföljande mediadrev

  “Ingemar Ljungqvist på 2000 talets vetenskap skriver: ”DN:s drev mot Riksrevisionens Margareta Åberg kulminerade den 5 augusti på KU-mötet i Stockholm. Var Margareta ett hot mot DN då hon står bakom en av de skarpaste revisioner som gjorts i Sverige för att sätta stopp för korruption på Läkemedelsverket? Deltar DN i ett spel på de internationella läkemedelsföretagens sida?””

  http://dagenshomeopati.se/2016/08/08/riksrevisionens-rapport-om-svangdorrar-pa-lakemedelsverket-och-efterfoljande-mediadrev/

 • @Martin Gustavsson.m.fl. Bra med dina tekniska pekpinnar. Men jag hoppas du känner igen de tekniska problemen. Det blir så när man till stora delar jobbar ideellt. Nu ligger iallafall en tiominuters video , som mycket bättre speglar situationen ute på den länk du beskriver.
  När det gäller de obesvarade frågorna till DN hoppas jag någon annan tar över stafettpinnen nu.
  Vem gav Mattias C och Mikael Delin (felstavat i videon) uppdraget att äåtta åt så mycket tid att skärskåda Margareta Åberg et al på RR?
  Den andra frågan till DN; Är det lämpligt att hänsynslöst bedriva drev mot två personer som är cancersjuka.
  Jag skulle gärna se att stafettpinnen överlämnas till Martin G och Lars:g Fransson, atti ta reda på svaren via mail, men hellre via bandade telefonintervjuer konfrontera DN. Då gör ni nytta – hittills har ni bara suttit i elfenbenstorn och kommenterat.
  Ingemar Ljungqvist, chefred http://www.2000tv.se

 • Här talar man om en rapport, men ingen länk till rapporten och inget om vad rapporten säger finns med. Vi löser fadäsen direkt! Här är den: http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2016/Sakra-och-effektiva-lakemedel–hur-hanterar-staten-lakemedelsindustrins-inflytande/

  Så står det “läs mer på 2000-Talets Vetenskap om ”Rapport 9” och se en längre video”. Det gör jag. Där ligger exakt samma video och inget mer matnyttigt… Varför?

  “Intervjuaren” intervjuar inte men babblar själv och är iförd en blå T-shirt. Detta gör att man allvarligt ifrågasätter syftet. Är syftet det motsatta, nämligen att vi inte ska ta del av någonting?

  Skärpning på Newsvoic-redaktionen! Verkligen!

  Fokuset av fulmedia att ge sig på budbärarna istället för att diskutera sakfrågan som revisorerna tar upp känner vi väl till. Det beror sannolikt på att denna fulmedia har samma ägare som äger de läkemedelsbolag som missgynnas av revisionen.

 • @Lars-Gunnar Fransson.
  Går du till denna sida : https://www.facebook.com/2000taletsvetenskap så finner du idet första inslaget dels en länk till riksrevisionens rapport – där du själv kan konstatera vad de skriver. Där finns också en TV-upptagning från KU-presskonferensen. De första 5 min är ingång. Sedan följer KUs ordf -resp vice ordf. Efter 25 minuter följer jag. Jag kände mig inte alls förvirrad – mer dock förbannad – om det nu var mig du riktade kritik mot: Ingemar Ljungqvist.
  Ditt egna omdöme kanske var var bedövat av en pris Ljunglöfs Ettan eller gjorde du bara fem stavfel på raken. Kom igen Lars-Gunnar efter du jämfört RRs Rapport 2016:9 med DNs skriverier.
  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000-Talets Vetenskap

 • Svar till Lars-Gunnar Fransson:

  2000TV gav mig uppgiften att den längre intervjun skulle publiceras idag på 2000TV och att den ska klargöra sakläget. Därutöver ska någon på 2000TV skriva en artikel om detta. Hoppas allt blir kristallklart då. /red, NewsVoice

 • Så här skrev Ann-Katrine Backman på fb Kolliodalt Silver 3.0 – och det är ju ett gigantiskt slöseri inom dessa myndigheter

  SKÄRPNING LÄKEMEDELSMYNDIGHETER och BESLUTSFATTARE!!!!
  Det verkar inte vara brist på skattepengar då det gäller läkemedel. Idag sades de i radion att varje år skrotas kring 5 ton av enbart förgiftningsmediciner i Finland, som blivit för gamla och 1 dos, alltså 1 dos kostar över 1000,- euro/st, så hur många biljoner skattepengar är det som går upp i rök i enbart mediciner som skrotas??? Det verkar inte som om huvudet alltid sitter fast på skaftet.
  Läkemedelsbolagen har redan fått sina pengar som dom ska ha för dessa läkemedel, så dem går det ingen nöd på. Men jag får liksom inte detta att gå ihop!!! Arbetsplatser skärs ner årligen med tusentals vårdare (och det är samma pengar som ska användas till dessa platser), åldringar vanvårdas pga bristande resurser (vårdarna orkar inte med sitt jobb, pga för lite anställda), åldringar måste äta micrad mat som körts runt halva världen innan dom får den i en hopskrollad plastförpackning, som sedan öht inte ens skulle tjäna knappt som föda åt ett djur.
  De som köper in läkemedel i dessa mängder borde sparkas från sina platser, har man problem med matte så finns det miniräknare, men kolla upp så dom verkligen räknar rätt innan Ni börjar använda dem!!! För det verkar som flera beslutsfattare i detta nu har trasiga miniräknare och har svårt att bedöma vilken mängd läkemedel som behöver köpas in, man kan väl för f…n inte bomma sådär grovt att varje år måste kring 5 ton av enbart förgiftningsmediciner skrotas!!!!
  Ann-Katrine Backmans foto.

 • Ja när makten letar syndabockar är det oftast för att rädda sig själva.

  Det är dock tacksamt att nepotismen belyses på myndigheter oavsett vilken agenda man har.

  Tacksamt att även orsaken till drevet nu kommit i dager.

  Att läkemedelsbolagen måste stoppas är det ingen tvekan om. De har fått alldeles för mycket makt.
  Sjukvården måste befrias från den överrocken.

 • Alla vi upplysta människor har ju känt till att både Läkemedelsverket och Livsmedelsverket är misstänkta för korruption, och det känns ju alldeles utmärkt att även Riksrevisionen har upptäckt det.
  Synd bara att ‘budbäraren’ får skulden för denna skandal. Vi får hoppas att de skyldiga får stå till svars

 • DNs huvudsakliga uppgift är ju som vanligt att se till att tidningens ägare, med intressen i läkemedelsbolag, kan fortsätta sin verksamhet som vanligt trots starka bevis för korruption.
  2000-tales Vetenskap brukar sällan få svar på sina “obehagliga” frågor och påståenden om oegentligheter inom vården och i de fall de får det är de i regel aldrig motbevisade.
  Stort tack till Torbjörn, Ingmar och Anna för att de belyser den korruption som finns inbyggd i sjukvårdssystemet!

 • Skulle behövas något mer matnyttig för att kunna bilda sig en uppfattning överhuvudtaget. Tråkigt dessutom att man inte får höra personernas uppfattning.

  Det blir bara snurrigare än vad det är.

  Kan inte Newsvoice ta och göra en inspelad intervju i stället? Har lyssnat på denna Ljungstedt ett antal gånger och man blir inte klokare av vad han säger. Inte konstigt att alternativ människor betraktas av etablissemanget som helt förvirrade och verklighetsfrånvända. Man skulle önska stabila trovärdiga personer träder fram, då kanske alternativa tankegångar fått mer gehör i stort. Här blir det bara svängande av personliga åsikter och obekräftade påståenden.

 • Skulle behövas något mer matnyttig för att kunna bilda sig en uppfattning överhuvudtaget. Tråkigt dessutom att man inte får höra personernas uppfattning.

  Det blir bara snurrigare än vad det är.

  Kan inte Newsvoice ta och göra en inspelad intervju i stället? Har lyssnat på denna Ljungstedt ett antal gånger och man blir inte klokare av vad han säger.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *