Börje Peratt om kvantboken: ”Dan Larhammar lurar Metros läsare”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
VoF i Metrodebatt, kritik av "kvantbok", 2016. Montage: NewsVoice

REPLIK. Fem ledande medlemmar i föreningen Vetenskap & Folkbildning (VoF) står bakom en debattartikel mot boken ”Livet med kvantfysiska glasögon” publicerad på en helsida i Metro.

Text: Börje Peratt – Denna replik refuserades av Metro Debatt, enligt Peratt.

VoFs motiv att angripa boken och dess författare har en bakgrund i att föreningen bildades för att hålla rent från vidskepelse och vetenskaplig hokus pokus. Det är ett vällovligt syfte.

Länge hade man också kompetens bland sina medlemmar för att kunna hålla en hög akademisk nivå. Men i takt med att dessa medlemmar flytt organisationen har dess underliggande motiv tagit över och de är idag enligt eget uttalande en kampanjorganisation som vill väcka uppmärksamhet kring de frågor de har på dagordningen.

Kvantboken

Den översta rubriken på debattartikeln bär namnet på föreningen tvärs över hela sidan så det inte ska råda någon tvekan om att föreningen ska få uppmärksamhet. Således inte namnet på den bok som man här angriper. Nästa rubrik är Falsk ”kvantfysik” lurar sjuka.

Den rubriken bär Dan Larhammars signum så det är ingen högoddsare att gissa att Larhammar (Vofs fd ordförande) ligger bakom texten men behöver demonstrera makt genom att förena sig med andra. Vi har sett det förr och ett annat exempel har jag belyst i debattartikeln ”Larhammars maktdemonstration” (14 dec 2015).

Artikeln i Metro är intressant på flera sätt och det kan vara värdefullt att bena ut den även om innehållet i sig, fyllt av invektiv, inte är särskilt imponerande. Låt oss börja med att Larhammar (med följe) angriper bokens författare för att de inte är kvantfysiker och därför anses deras slutsatser baserade på kvant vara falska.

Nåväl hur ligger det då till med kvantkompetensen bland de företrädare för VoF som står bakom kritiken, Karin Noomi Karlsson fil Mag, Dan Katz psykolog, Dan Larhammar, apotekare/forskare i neurologi, Gunilla Brunell med Dr och Linda Strand Lundberg, lekman? Nä, ingen av dem är kvantfysiker. Hur ska de då kunna bedöma kompetensen hos bokens författare?

Återigen lyser Larhammars penna igenom när han påstår att ”riktiga kvantfysiker tar sig för pannan”.  Problemet här är att VoF ägnar sig åt någon slags ”ställföreträdande auktoritet”. Eftersom VoF de senaste åren har förlorat medlemmar med akademisk kompetens också på fysikens område försöker man kompensera det med fem namn som trots ovidkommande titlar ska ge förtroende för artikeln. Jag undrar om läsaren luras av detta?

Läs resten av artikeln på Börje Peratts blogg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq