Uppror i Norrbotten – Dags att Vattenfall anpassas!

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Målning: Harsprånget 1856, Carl Svante Hallbeck

Siri Lundström,  pressfotoDEBATT. Sedan statliga Vattenfall annonserat att de vill flytta 40 jobb från Jokkmokk har svallvågor av missnöje gått höga. På kort tid har närmare 5000 peroner anslutit sig till ett Jokkmokksuppror.

Text: Siri Lundström, biolog med rötter i Norrbotten, engagerad i Norrälvar.se och Lule älvdals serviceorgan – Målning: Harsprånget 1856, Carl Svante Hallbeck: “Njommelsaska i Lappland”

Flera andra uppror pågår samtidigt bland landets glesbygdsbefolkning, Norrlandsupproret, Landsbygdsupproret. Folk känner sig utnyttjade, koloniserade och inte tagna på allvar. Utnyttjande av naturresurser utan tillräcklig lokal miljöhänsyn pågår ogenerat runtom i landet, och glesbygdens eldsjälar som kämpar mot naturskövling blir överkörda av kapitalstarka bolag eller staten.

Våra ministrar säger lugnande ord, men när kommer insikten att det enda etiskt försvarbara är att dela på både kostnader och intäkter på ett jämbördigt sätt? När åker ministrar och riksdagsledamöter på studiebesök och tar in hur verkligheten ser ut?

Vi inom Norrälvar har med ideella krafter och stöd från WWF satt ihop ett gratis studiebesök med högintressanta föreläsningar och platser längs Luleälven. Sju veckor innan studiedagen är inbjudan skickad till närmare 200 riksdagspolitiker från Norrlandslänen och Värmland, till Miljö- och jordbruksutskottet, Sociautskottet, Näringsutskottet. Påminnelse och en del personliga kontakter är tagna därefter – men Ingen verkar ha tid eller möjlighet att komma för att lära om situationen och dess möjligheter.

Hur ska en frustrerad lokalbefolkning bli hörd?

Vår riksdag behöver ta ansvar för de stora sår som skapas där naturresurserna hämtas. Det är ett svek att åderlåta regioner på naturresurser utan miljöhänsyn och utan att någon del av vinsten stannar lokalt. En av Sveriges fattigaste kommuner, Jokkmokk som i storstadsmedia framställs som bidragstagare, är landets största elkraftsproducent och bidrar till statskassan med intäkter per person som är 3 gånger högre än rikssnittet. Det är oetiskt.

Med exemplet vattenkraft, som skulle kunna vara en hållbar energikälla, tillåter vår riksdag att kraftbolagen, med Vattenfall i täten, skövlar våra älvar. Genom vilseledande argument om att det är ”förnyelsebart” och genom marknasföring av ”grön el”. Det är en stor bluff.

Vi har Europas längsta torrlagda älvfåra i Luleälven, närmare 2 mil stenöken som tidigare var ett fiskeeldorado med vilda forsar och laxar på 30 kg. Med enkla och kostnadseffektiva medel skulle det gå att återställa en liten del av den skada man åsamkat. Det är dags nu. 

I september presenterar regeringen ett förslag till ny vattenlagstiftning för riksdagen, som ska ersätta den snart 100 år gamla från 1918 (!) som gäller idag. Riksdagen ska följa sina miljömål, EU:s ramdirektiv för vatten och FN:s Hållbarhetsmål. Trots det lobbar vattenkraftsbranschen för att undanta stora älvar helt från miljöåtgärder.

Det är dags att våra riksdagspolitiker åker och tittar på hur verkligheten ser ut på plats. Det är dags att våra riksdagspolitiker beslutar att nyttja landets naturresurser hållbart. Ni är varmt välkomna att komma på vår WWF-finansierade studieresa i Jokkmokks kommun.

Text: Siri Lundström

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att vara politiker innebär att man ser till att trygga sin egen tillvaro ekonomisk och med lagar som gynnar ens uppfunna politik.
  Som politiker tar man utrymme i samhälle i anspråk och i detta utrymme bestämmer man utan att man vet någonting om verkligheten och det verkliga livet och livsvillkor.
  Det som fungerar i ett samhälle omstrukturerar man till en icke fungerande tillvaro för att befästa sin makt. Folk i allmänhet ska inte vara självständiga de ska vara beroende av politiker och deras ”goda vilja”.
  Denna tillvaro hos en politiker skapar brist på medkänsla därför att kamratskap mellan politikerna och karriär går i första hand.

  Vi vanliga människor borde vara medvetna om att det är psykopater vi röstar på och borde överväga om vi ska rösta överhuvudtaget!!!

  Tror ni mig inte? Tycker ni att jag generaliserar?

  Här en definition på en psykopat från följande länk: http://illvet.se/manniskan/hjarnan/psykopat/psykopat-vad-ar-en-psykopat

  Psykopaten är charmerande, har lätt för att prata med andra, gestikulerar ofta och förefaller väldigt målinriktad. Han eller hon har emellertid ingen som helst empati, saknar alltså förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker och känner.

  Psykopater övervärderar sig själva, utnyttjar andra människor, manipulerar dem och känner ingen skuld, när någon lider på grund av dem. De är ofta opålitliga och lögnaktiga…

  I de egna led i olika partier finns det givetvis undantag men då ser de övriga partikamrater till att trampa ner dessa människor för att slutligen utesluta dem.

  Situationen i Norrland är ett praktexempel på diagnos psykopat, liksom alla omstruktureringar hos olika myndigheter så att ingenting fungerar humant, men att myndigheterna är istället en förlängd arm till att befästa politikernas (psykopaternas) makt.

  Ovanstående är fakta och innan du dömer tänk på att alla har potential i mindre eller större utsträckning och under de rätta omständigheterna att vara psykopater!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *