En jude och en muslim tillsammans ger positiva reaktioner hos folk

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 augusti 2016
- Torbjörn Sassersson
jude och muslim - Källa: Moe Laddin

Hur ser motsättningarna ut mellan judar och muslimer bland folk i allmänhet? I detta sociala experiment går två män utklädda till en jude respektive en muslim sida vid sida ute på gator och torg.

Reaktionerna hos folk på gatan målar upp en helt annan bild än den som de flesta större medier förmedlar. Mannen till vänster nedan illustrerar den version som de flesta västliga medier ger av muslimer.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: From Darkness To Light

jude och muslim - Källa: Moe Laddin


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq