En jude och en muslim tillsammans ger positiva reaktioner hos folk

publicerad 15 augusti 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
jude och muslim - Källa: Moe Laddin

Hur ser motsättningarna ut mellan judar och muslimer bland folk i allmänhet? I detta sociala experiment går två män utklädda till en jude respektive en muslim sida vid sida ute på gator och torg.

Reaktionerna hos folk på gatan målar upp en helt annan bild än den som de flesta större medier förmedlar. Mannen till vänster nedan illustrerar den version som de flesta västliga medier ger av muslimer.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: From Darkness To Light

jude och muslim - Källa: Moe Laddin


Så här kan du stötta Newsvoice