Hälsofrihetsprofiler ifrågasätter Läkemedelsverkets förslag att höja avgifterna för alternativa preparat

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Mariatistel alternativmedicin - Foto: Crestock

Michael-zazzio-sara-boo-linda-karlstrom

DEBATT. Läkemedelsverket har nyligen kommit med ett nytt förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel, ett förslag som effektivt kommer att förhindra fortsatt nyregistrering av homeopatiska läkemedel (homeopatika), naturläkemedel och växtbaserade läkemedel samt antroposofiska läkemedel. Det skriver Linda Karlström och Michael Zazzio från föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap samt Sara Boo från National Health Federation (NHF) Sweden.

I Sverige ägnar sig myndigheterna och politikerna åt lagvidriga beslut och här handlar det om att få igenom lagar som effektivt sätter stopp för alternativa läkemedel. Regeringen och Läkemedelsverket kväver effektivt utvecklingen av homeopatiska läkemedel, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel samt eliminerar genom sina beslut många antroposofiska läkemedel från marknaden. Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktivet för att säkerställa att så sker.

Branschen dukar under

Tillverkare uppger att de inte kommer att registrera fler medel – de har helt enkelt inte råd. Läkemedelsverket minst sagt chockhöjer avgifterna för ansökan om registrering av olika läkemedel. Avgiften för homeopatika ökar med mer än 21 gånger (2 150 %). Naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel ökar 1,5 gånger (150 %) medan avgiften för läkemedel endast ökar 0,25 gånger (25 %). I sammanhanget skall det nämnas att kostnaderna för konventionella läkemedel som är framställda av läkemedelsbolagen, till den absolut största delen betalas av staten medan de alternativmedicinska medlen till fullo måste betalas av brukarna själva.

I reella tal ser höjningarna ut så här:

  • Homeopatiska läkemedel höjs från 4 000 till 90 000 kronor.
  • Naturläkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kronor.
  • Traditionella växtbaserade läkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kronor.
  • Vanliga läkemedel höjs från 400 000 till 500 000 kronor (vilket även gäller för växtbaserade läkemedel dit örtmedicinen Iscador hör).

Om tjänstemännen på Läkemedelsverket får som de vill, så kommer den nya lagen att gälla från och med 1 januari 2017.

Mariatistel alternativmedicin - Foto: Crestock

Bild: Mariatistel – Foto: Crestock

Naturmedlen var från början 855 stycken – I dag finns det endast 76 medel kvar

Regeringen fattade den 30 juni det lagvidriga beslutet att antroposofiska homeopatiska läkemedel ska registreras som vanliga läkemedel. Det rör sig om flera hundra produkter. Att registrera 200 sådana läkemedel skulle komma att kosta 100 miljoner kronor. Omsättningen av sådana produkter är i Sverige dock endast 6,5 miljoner per år. Förslaget har regeringen lagt fram trots att den har haft kännedom om att de höga registreringskostnaderna skulle komma att fullständigt strypa tillgången till dessa läkemedel.

Regeringens beslut bryter dessutom mot EU-direktivet som är mycket tydligt med att antroposofiska homeopatiska läkemedel ska registreras som homeopatika. Frågeställningen om allt detta ändå inte är ett resultat av lobbying från läkemedelsindustrin sida, förefaller vara berättigad.

Regeringens beslut och Läkemedelsverkets förslag står helt i strid med Världshälsoorganisationens strategidokument ”WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”, vilket även gäller för Sverige. Strategin syftar till att underlätta för medlemsländerna att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan och strategidokumentet uppmanar även medlemsländerna att tillsätta nationella expertgrupper för att öka denna kunskap bland vårdgivare och beslutsfattare.


Den svenska staten går dock precis tvärtemot andemeningen med strategidokumentet och den alternativa medicinen har genom åren successivt kvävts av den svenska lagstiftningen.


Professor, docent och forskningschef Robert Hahns bevisning [Homeopathy: Meta-analyses of Pooled Clinical Data] om att homeopatiska medel baseras på en vetenskaplig grund som är minst lika solid som för övriga läkemedel, verkar vara helt okänd för de svenska beslutsfattarna trots att Hahns forskning är publicerad i erkänd internationell vetenskaplig litteratur.

Det EU-direktiv som Sverige tidigare har antagit, har medfört att de homeopatiska enkelmedlen har minskat från flera tusen till att förra året endast omfatta ungefär 190 stycken.


Naturmedlen var från början 855 stycken. År 1993 kom en ny klassificering där medlen kallades naturläkemedel och hade ännu högre krav. År 2006 hade 72 medel klarat av kraven, men samtidigt var det dags för nya, ännu stramare regler för de örtbaserade naturläkemedlen som skulle klassas om till antingen växtbaserade läkemedel eller traditionella växtbaserade läkemedel.


I dag finns det endast 76 medel kvar som kan liknas vid våra forna dagars naturmedel. Det är dock bara 50 av dagens medel som får säljas helt fritt, resterande 26 får endast säljas receptfritt på apotek, vilket i sig strider mot EU-rätten – alla har nämligen rätt att på samma villkor konkurrera, även när det gäller att sälja receptfria läkemedel.

Skriv under uppropet!

Om var och en av oss skall ha rätten till hälsofrihet och rätten att själv få bestämma över sin kropp, medicinering och egenvård, så måste vi enade stå upp tillsammans, organisera oss och säga ifrån på skarpen och det NU! Här krävs det kraftfulla insatser från folkets sida! Skriv under och be även din familj, dina vänner och bekanta, arbetskamrater och skolkamrater att skriva under och sprida information om uppropet mot den svenska Regeringens och Läkemedelsverkets agerande – ”Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!”.

Uppropet finner ni på sajten: www.skrivunder.com

Signerat

Linda Karlström, vice ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Michael Zazzio, ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Sara Boo, ordförande i National Health Federation (NHF) Sweden

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq