Insändare: Är gasmask vårt bästa skydd mot nästa pandemi?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
gasmask - Bild: Aliexpress.com webbshop

(090506) -- SHANGHAI,   May 6,   2009 (Xinhua) -- Inspectors walk aboard the chartered plane from Mexico to check the health of Chinese citizens from Mexico after the plane arrived in Shanghai on May 6, 2009. The chartered plane sent to fetch Chinese citizens from Mexico arrived in Shanghai Wednesday afternoon, with 98 passengers and 21 crew members on board. (Xinhua/Xing Guangli)

Det finns för många rapporter om att sjukdomar sprids med vaccin, att människor blir skadade och dör; antingen av just den sjukdom vaccinet ska skydda mot eller av något annat som sprids med vaccinet.

Eftersom inte ens läkare får rätt eller fullständig information om vad som finns i vaccinerna är det för farligt att utsätta människor för dess inverkan. Alla vet vid det här laget att det i första hand är ett stort ekonomiskt intresse som styr tillverkningen av vacciner och att människors liv kommer i andra hand.

Foto: Xinhua News Agency, Xing Guangli (Inspectors walk aboard the chartered plane from Mexico to check the health of Chinese citizens from Mexico after the plane arrived in Shanghai on May 6, 2009)

Därmed bör även den enskilda ha sin rätt att sätta sina egna intressen i första hand och inte av sitt fosterland påtvingas avstå rätten till sin livstid på jorden. All vård bör även fortsättningsvis vara frivillig.

Eftersom dödshjälp är olagligt bör man inte kunna lagstifta om tvångsvaccinering. Helt nyligen kom rapporter från Kina och Ukraina om ett nytt influensavirus, som sprids via flygplan över många länder. Det bästa skyddet för hälsan borde då vara en gasmask.

ArcanumSkolan 2024

Text: Maria S.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq