Kapitalism och kommunism är samma globala konspiration – Neo-marxism Del 3

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 augusti 2016
- NewsVoice redaktion

DEBATT. Många känner inte till feminismens ursprung och dess koppling till den neo-marxistiska härskartekniken. Nedan lite citat från ledande marxister gällande (radikal) feminism och hur marxisterna ville använda den för att krossa familjen, hemmiljön och ta kontrollen över barnen.

Text: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör samt gymnasielärare

”Anyone who knows anything of history knows that great social changes are impossible without feminine upheaval. Social progress can be measured exactly by the social position of the fair sex, the ugly ones included.”(Karl Marx)

Karl Marx hade idén att genom att frigöra kvinnorna kunde man uppnå två mål: splittra familjerna och ta barnen från en trygg hemmiljö in i statens marxistiska utbildning(hjärntvätt). En bonuseffekt är de slitsamma konflikterna som uppstår vid en skilsmässa och som ytterligare försvagar folket.

Lev Trotsky, toppkommunisten i Ryssland, skrev 1924 efter att bolsjevikerna krossat kyrkan, mördat prästerna och infört feminism, enklare skilsmässor och liberala sexlagar i Ryssland:

”Familjen bryts upp… Familjen bryts upp … Familjen bryts upp … Familjen bryts upp … Införandet av civila äktenskap var en stor smäll för den traditionella familjen.. Smällen mot kyrkans makt var också en smäll för familjen.. När det inte finns något inre band inom familjen,..kommer varje yttre påfrestning att förstöra familjen fullständigt. …”(”From the old family to the new”)

Marxisterna ville omstörta samhället och kvinnorna var deras främsta måltavla för att upplösa familjerna och ta kontrollen över barnen. Om vi ser på några andra feminister och vänsterradikalers uttalande ter sig härskartekniken uppenbar. Jag återger inte de mest radikala exemplen nedan.

“The nuclear family must be destroyed , and people must find better ways of living together. … Whatever it’s ultimate meaning, the break-up of families now is an objectively revolutionary process. “Families have supported oppression by separating people into small, isolated units, unable to join together to fight for common interests. …” – Functions of the Family, Linda Gordon, WOMEN: A Journal of Liberation, Fall, 1969.”

“Marriage has existed for the benefit of men; and has been a legally sanctioned method of control over women… Therefore it is important for us to encourage women to leave their husbands and not to live individually with men.” – The Declaration of Feminism , November 1971

Feminism och dess marxistiska ursprung

Feminism låter bra ur ett modernt perspektiv men om vi ser på detta med parrelationer – hur fungerar de i praktiken? Så länge bägge parter vill samma sak går det bra men om man vill olika saker i en viss fråga och båda insisterar på sin åsikt, vad blir då resultatet? Då måste en part kompromissa eller så måste man separera.

Parrelationer fungerar endast om man har gjort upp om vem som bestämmer vad på förhand och båda parter accepterar den regeln. Lika beslutsrätt i alla frågor i en parrelation fungerar bara så länge man har exakt samma åsikt i alla frågor. Detta är ett faktum som ytterst få feminister resonerar kring.

Modern lagstiftning, höga skatter, inflation och konsumtionssamhället gjorde att båda föräldrarna var tvungna att gå ut och arbeta för att försörja familjen. Delad ekonom inom familjerna gjorde inte familjeharmonin bättre. Det är ungefär som i ett fotbollslag där man säger att bara den som gör mål får ta del av segern. Istället för två medspelare i familjen fokuserar båda parter på att skaffa inkomst till sig själv – inte till familjen. Alltså vill ingen ta hand om barnen eller hemmet i detta fallet. Lagkänslan är borta.

Att fokusera på hemmet och barnen anses som förräderi i ett marxistiskt samhälle och därför fokuserar man på ”arbetslinjen”. Vad är då effekten på svenska barn som tas upp med trasiga familjeförhållanden i statens famn sedan ettårsåldern?

Docent Bremberg på Karolinska sade 2014 angående tredubblingen av psykisk ohälsa bland svenska barn under 20 år:

”Vi vet att det sedan efterkrigstiden funnits en trend mot ökad psykisk ohälsa i hela västvärlden. Men utvecklingen för unga i Sverige de senaste 20 åren saknar motstycke internationellt sett..”

Hur inverkar då skilsmässor på barn?

Statistiken visar sanningen:

”Children from broken homes are almost five times more likely to develop emotional problems than those living with both parents, a report has found.” (The Telegraph, 2008)

Det nedslående med modern svensk kultur är att MSM pratar så mycket om tex BNP, minoritetsgrupper, tolerans etc, men ingen pratar om våra barn. Skall vi inte diskutera våra egna barns psykiska och fysiska välbefinnande? Det föds mer än 100 000 svenska barn varje år och cirka 50% av alla äkta par skiljer sig medan ännu fler separerar i samboförhållanden. Tiotusentals svenska barn drabbas av denna familjetragedi varje år. Barnen är varje lands framtid och om man inte ger dom en bra uppväxt – vad betyder det för landets framtid?

Konfucius sa för 2500 år sedan:

Bild: Konfucius - Foto: Imagewa.com
Bild: Konfucius – Foto: Imagewa.com

”För att ordna upp världen måste vi först ordna nationen; för att ordna nationen måste vi första ordna upp familjen, för att ordna familjen måste vi först kultivera vårt privatliv; vi måste först rätta till våra hjärtan.”

Kärnfamiljen är kärnan i samhället

Familjerna är varje nations fundament. Förstör du fundamentet i ett hus rasar det. Hur blir det då om man som i Sverige behöver tjäna mycket pengar för att köpa alla prylar till sig själv och barnen och samtidigt måste slåss om varje millimeter i hemmet? Våra äldre placeras på ett ålderdomshem för att dö I ensamhet, Ett land kan vara ett materiellt I-land och ett själsligt u-land. Är det inte där Sverige har hamnat?

Thomas Jefferson var en vis man och USAs president 1801-1809. Han sade:

Bild: Official presidential portrait of Thomas Jefferson
Bild: Officiellt porträtt av Thomas Jefferson av Rembrandt Peale, 1800 – Wikimedia Commons

“The policy of the American government is to leave its citizens free, neither restraining them nor aiding them in their pursuits.”

I dagens värld är kanske det tydligaste tecknet på galenskap att MSM hamrar in sitt budskap i människors hjärnor flera timmar per dag med hjälp av modern teknologi. Ingen människa lämnas ifred och ett av deras stora mål är att förstöra kärnfamiljen och den mänskliga kulturen och ersätta den med en kultur där människor behandlar varandra som objekt. Alla vet att ortodoxa religioner alltid har stöttat kärnfamiljen och därför är de marxismens fiende.

En KGB-avhoppares avslöjanden om subversion av USA och andra länder

Vi kan inte bara studera teorier om marxismens subversiva egenskaper utan verkliga exempel är avgörande för att se hur teorin kan tillämpas för att ta makten. Som vi redan har visat i den här artikeln raserar marxismen fundamentet för alla länder och deras invånare. Men hur planerar marxisterna ta makten i praktiken i slutändan efter att de förstört kulturen och värderingarna hos folket?

Den avhoppade KGB-agenten Yuri Bezmenov med djup insyn i den kommunistiska konspirationen sa på 1980-talet:

”Most of the American politicians, media, and educational system train another generation of people who think they are living in peacetime. False. United States is in a state of war; undeclared, total war against the basic principles and foundations of this system. And the initiator of this war is not Comrade Andropov of course – it’s the system. However, ridiculous it may sound, [it is] the world Communist system, or the world Communist conspiracy. Whether I scare some people or not, I don’t give a hoot. If you’re not scared by now, nothing can scare you.”

Invasionen sker idag inte via vapenskrammel utan genom psykologisk krigföring via MSM och fokus på marxistisk hjärntvätt av barnen så att landet försvagas ytterligare i framtiden. Bezmenov delade upp omstörtningen av ett land i fyra steg:

 • Demoralisering
 • Destabilisering
 • Kris med våldsamt maktövertagande
 • Normalisering

Yuri Bezmenov avslöjade att demoralisering kan ske under 1-2 generationer(15-20 år räcker för att utbilda en generation i marxism) och sen kan de människorna aldrig mer skilja på rätt och fel.

”A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him, even if I shower him with information, with authentic proof, with documents and pictures. …he will refuse to believe it…. That’s the tragedy of the situation of demoralization.”

Dessa hjärntvättade människor kommer frivilligt att följa marxisterna till sin grav enligt Yuri Bezmenov. Destabilisering sker normalt med konkreta medel som ekonomi, utrikes relationer och militära system under 2-3 års tid. Krisen kan ta cirka sex veckor. Efter den marxistiska statskuppen normaliseras landet med hot om brutalt våld mot oppositionen.

Se intervjun med Yuri Bezmenov för en djupare förståelse av marxistisk härskarteknik:

Var står vi idag i västvärlden? Står vi inför krisläget? Måste folket förbereda sig mentalt? Det är ingen högoddsare att vi står inför krissituationen och den har förberetts i många decennier och är tänkt att skrämma folk till villkorslös kapitulation av alla sina rättigheter.

”We shall have world government whether we like it or not. The question is only whether world government shall be achieved by consent or by conquest.”(James Warburg, bankir och rådgivare till FD Roosevelt samt medlem av Council of Foreign Relations)

Kommunister konspirerar – därefter tas makten med brutalt våld

Kommunism syftar till att först söndra och härska (se Machiavelli) i lönndom via skapandet av alla möjliga mellanmänskliga konflikter och spridandet av en lögnaktig, mörk, materialistisk, ateistisk, sex- och våldsfixerad kultur som förstör folksjälen.

Avgörande för kommunisten är att dölja sina avsikter innan maktövertagandet. Det är därför som folket måste samarbeta och hjälpas åt för att ta reda på vad som verkligen pågår med hjälp av kritisk observation och självkritisk introspektion. Kommunistiska diktaturer har redan hundratals miljoner liv på sitt samvete.

Lenin talade öppet om vikten av att konspirera för att ta makten.

”Konspiration är ett så essentiellt villkor för en organisation av det här slaget att alla andra förhållanden måste fås att överensstämma med den.” (Lenin)

”Vi måste använda vilket som helst knep, påhitt, trick, slughet, olaglig metod, döljande och skylande av sanningen.”(Lenin)

Vi ser i bolsjevismen och i Kina de mest tydliga tecknen på att kommunister inte skyr några medel för att ta makten och behålla den. Långt mer än 100 miljoner människor miste liven i dessa länderna och skräckväldet de införde går bortom fantasin hos de flesta människor.

Hur är det då med terrorism?

Alla vet att det funnits terrorism i alla tider och bolsjevikerna utnyttjade terrorism till det yttersta för att ta makten. Kan vi okritiskt tro på att dagens marxister inte vill använda terror som ett vapen för att ta makten i demokratiska länder?

“Terror är det mest effektiva politiska instrumentet.. Det viktiga är den plötsliga chocken som uppstår vid en överväldigande rädsla för döden. ”(Hitler)

För närvarande skapas det potential för konflikter mellan muslimska migranter och andra medborgare via marknadsföringen av IS (Daesh) som islamistiska, fristående terrorister. MSM pratar helst inte om vem som finansierar dem och vem som levererar deras vapen. För att göra denna konflikt trovärdig krävs både massmigration och terrordåd som IS tar på sig.

Resultatet är att regeringarna kan införa undantagstillstånd – med förevändningen att demokrati inte längre fungerar eftersom de terroristiska migranterna är farliga för landet. Detta agerande är enligt mig mycket riskabelt och suspekt.

I Frankrike råder undantagstillstånd sedan nio månader och statens samt militärens makt har ökat kraftigt och det talas öppet om inbördeskrig. Dessutom trycker EU på med alla medel för att snabbt registrera alla vapen och förbjuda halvautomatiska vapen – det var precis det som Bolsjevikerna gjorde i Ryssland innan de började med sina massmord. Är det jägarna som är våra terrorister? Men undrar om våra nuvarande makthavare har läst Lenins ord:

”A system of licensing and registration is the perfect device to deny gun ownership to the bourgeoisie. ”

Det verkar som om ”bourgeoisie” inom marxism betyder folket och ”patriarkatet” betyder härskarna. Det var synd att marxisterna inte berättade det för folket när de presenterade sina härskarteorier. På tal om frihet sa den brittiske baronen Leonard Courtney redan på 1800-talet:

”The price of freedom is eternal vigilance.”

Folket måste alltid stå upp för sin frihet och sin rätt att inneha vapen för att kunna försvara sig mot en eventuell tyrannisk regering. Annars försvinner rättigheterna.

Framtiden – Vad kan Sveriges medborgare göra?

Jag tror att de flesta svenskar, inklusive våra nyanlända migranter, faktiskt vill ha traditionell etik och familjemoral. Med ovanstående historiska exempel i åtanke borde folk börja samarbeta och ställa frågor till makthavarna. Om folket får information om vad som riskerar att hända och börjar samarbeta – då kan en förändring ske.

Med tanke på den enorma marxistiska kraften i MSM och kultur – borde vi inte noggrant undersöka om det är samma marxistiska kraft som ligger bakom terrordåden? Där har vi också nyckelfrågan till alla Sveriges vänner som arbetar inom civila och militära underrättelsetjänster. Har ni identifierat fienden?

Jag tror att det behövs en folkrörelse i Sverige framöver. Brexit visar på vikten av enkla men avgörande frågor. Exempel på frågor att diskutera:

 • Riksdagspartiernas och MSM:s likriktning mot marxism och globalism – vad vill de uppnå? Varför följer Riksdagspartierna nästan alltid MSM? Vem styr Sverige?
 • Kampen mot kärnfamilj – är detta positivt för landet och barnen? Är det folkets vilja
 • Svensk kultur och vår kristna värdegrund.
 • Patriotism.
 • EU-medlemskapet.
 • Alla medborgares rätt att inneha vapen.
 • Skydd mot eventuella krav på undantagstillstånd i samband med terrordåd, ekonomisk kris etc.
 • Traditionell pedagogik och fler yrkesutbildningar. I takt med moderniseringen av svensk skola har resultaten sjunkit i snabb takt.
 • Riksbanken och penningmängden. Bankernas makt att skapa elektroniska pengar. Guldmyntfot och statsskuld.

Jag citerar den legendariska FBI-chefen under 48 års tid, J. Edgar Hoover, från 1956 om den kommunistiska (globala) konspirationen:

J. Edgar Hoover - Foto: FBI.gov”Individen är handikappad när han möter en konspiration som är så monstruös att han inte kan tro att den existerar… Det (individens sinne) avvisar till och med antagandet att mänskliga varelser skulle kunna stödja en filosofi som slutligen måste förstöra allt som är bra och anständigt.”

Bild: J. E. Hoover – FBI.gov, Wikimedia Commons

Egentligen är hela den kommunistiska konspirationen gammal visdom som missbrukats.

Sun Tzu skrev om subversion och hur man ruttnar upp ett land(och dess värderingar) inifrån:

“All warfare is based primarily on the deception of an enemy. Fighting on a battlefield is the most primitive way of making war. There is no art higher than to destroy your enemy without a fight—by SUBVERTING anything of value in the enemy’s country.” – Sun Tzu, Chinese philosopher 500 B.C.

Finns det då något hopp för Sverige?

Vissa kanske har läst om Edgar Cayces profetia där han säger:

”Norra Europa kommer att förändras på ett ögonblick.”

Det första steget är att Sveriges medborgare vaknar upp, informerar sig, samarbetar och bestämmer sig för att utöva sitt rättmätiga inflytande. Alla människor vill stå upp för sin frihet när den är hotad – men är den då hotad? Det är nyckelfrågan som är mer aktuell än någonsin.

Text: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör samt gymnasielärare

I del 4 diskuterar han närmare hur dialektik och skapandet av olika kriser som terrordåd, ekonomisk terror och krig med mera kan utnyttjas av marxisterna för att förvilla och ta makten.

Relaterat

Wikipedia: ”Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår”… ”Marxism betecknar dels en politisk ideologi, dels en samling mer eller mindre icke-normativa samhällsteorier”.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq