Kapitalism och kommunism är samma globala konspiration – Neo-marxism Del 3

-

DEBATT. Många känner inte till feminismens ursprung och dess koppling till den neo-marxistiska härskartekniken. Nedan lite citat från ledande marxister gällande (radikal) feminism och hur marxisterna ville använda den för att krossa familjen, hemmiljön och ta kontrollen över barnen.

Text: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör samt gymnasielärare

”Anyone who knows anything of history knows that great social changes are impossible without feminine upheaval. Social progress can be measured exactly by the social position of the fair sex, the ugly ones included.”(Karl Marx)

Karl Marx hade idén att genom att frigöra kvinnorna kunde man uppnå två mål: splittra familjerna och ta barnen från en trygg hemmiljö in i statens marxistiska utbildning(hjärntvätt). En bonuseffekt är de slitsamma konflikterna som uppstår vid en skilsmässa och som ytterligare försvagar folket.

Lev Trotsky, toppkommunisten i Ryssland, skrev 1924 efter att bolsjevikerna krossat kyrkan, mördat prästerna och infört feminism, enklare skilsmässor och liberala sexlagar i Ryssland:

”Familjen bryts upp… Familjen bryts upp … Familjen bryts upp … Familjen bryts upp … Införandet av civila äktenskap var en stor smäll för den traditionella familjen.. Smällen mot kyrkans makt var också en smäll för familjen.. När det inte finns något inre band inom familjen,..kommer varje yttre påfrestning att förstöra familjen fullständigt. …”(”From the old family to the new”)

Marxisterna ville omstörta samhället och kvinnorna var deras främsta måltavla för att upplösa familjerna och ta kontrollen över barnen. Om vi ser på några andra feminister och vänsterradikalers uttalande ter sig härskartekniken uppenbar. Jag återger inte de mest radikala exemplen nedan.

“The nuclear family must be destroyed , and people must find better ways of living together. … Whatever it’s ultimate meaning, the break-up of families now is an objectively revolutionary process. “Families have supported oppression by separating people into small, isolated units, unable to join together to fight for common interests. …” – Functions of the Family, Linda Gordon, WOMEN: A Journal of Liberation, Fall, 1969.”

“Marriage has existed for the benefit of men; and has been a legally sanctioned method of control over women… Therefore it is important for us to encourage women to leave their husbands and not to live individually with men.” – The Declaration of Feminism , November 1971

Feminism och dess marxistiska ursprung

Feminism låter bra ur ett modernt perspektiv men om vi ser på detta med parrelationer – hur fungerar de i praktiken? Så länge bägge parter vill samma sak går det bra men om man vill olika saker i en viss fråga och båda insisterar på sin åsikt, vad blir då resultatet? Då måste en part kompromissa eller så måste man separera.

Parrelationer fungerar endast om man har gjort upp om vem som bestämmer vad på förhand och båda parter accepterar den regeln. Lika beslutsrätt i alla frågor i en parrelation fungerar bara så länge man har exakt samma åsikt i alla frågor. Detta är ett faktum som ytterst få feminister resonerar kring.

Modern lagstiftning, höga skatter, inflation och konsumtionssamhället gjorde att båda föräldrarna var tvungna att gå ut och arbeta för att försörja familjen. Delad ekonom inom familjerna gjorde inte familjeharmonin bättre. Det är ungefär som i ett fotbollslag där man säger att bara den som gör mål får ta del av segern. Istället för två medspelare i familjen fokuserar båda parter på att skaffa inkomst till sig själv – inte till familjen. Alltså vill ingen ta hand om barnen eller hemmet i detta fallet. Lagkänslan är borta.

Att fokusera på hemmet och barnen anses som förräderi i ett marxistiskt samhälle och därför fokuserar man på ”arbetslinjen”. Vad är då effekten på svenska barn som tas upp med trasiga familjeförhållanden i statens famn sedan ettårsåldern?

Docent Bremberg på Karolinska sade 2014 angående tredubblingen av psykisk ohälsa bland svenska barn under 20 år:

”Vi vet att det sedan efterkrigstiden funnits en trend mot ökad psykisk ohälsa i hela västvärlden. Men utvecklingen för unga i Sverige de senaste 20 åren saknar motstycke internationellt sett..”

Hur inverkar då skilsmässor på barn?

Statistiken visar sanningen:

”Children from broken homes are almost five times more likely to develop emotional problems than those living with both parents, a report has found.” (The Telegraph, 2008)

Det nedslående med modern svensk kultur är att MSM pratar så mycket om tex BNP, minoritetsgrupper, tolerans etc, men ingen pratar om våra barn. Skall vi inte diskutera våra egna barns psykiska och fysiska välbefinnande? Det föds mer än 100 000 svenska barn varje år och cirka 50% av alla äkta par skiljer sig medan ännu fler separerar i samboförhållanden. Tiotusentals svenska barn drabbas av denna familjetragedi varje år. Barnen är varje lands framtid och om man inte ger dom en bra uppväxt – vad betyder det för landets framtid?

Konfucius sa för 2500 år sedan:

Bild: Konfucius - Foto: Imagewa.com
Bild: Konfucius – Foto: Imagewa.com

”För att ordna upp världen måste vi först ordna nationen; för att ordna nationen måste vi första ordna upp familjen, för att ordna familjen måste vi först kultivera vårt privatliv; vi måste först rätta till våra hjärtan.”

Kärnfamiljen är kärnan i samhället

Familjerna är varje nations fundament. Förstör du fundamentet i ett hus rasar det. Hur blir det då om man som i Sverige behöver tjäna mycket pengar för att köpa alla prylar till sig själv och barnen och samtidigt måste slåss om varje millimeter i hemmet? Våra äldre placeras på ett ålderdomshem för att dö I ensamhet, Ett land kan vara ett materiellt I-land och ett själsligt u-land. Är det inte där Sverige har hamnat?

Thomas Jefferson var en vis man och USAs president 1801-1809. Han sade:

Bild: Official presidential portrait of Thomas Jefferson
Bild: Officiellt porträtt av Thomas Jefferson av Rembrandt Peale, 1800 – Wikimedia Commons

“The policy of the American government is to leave its citizens free, neither restraining them nor aiding them in their pursuits.”

I dagens värld är kanske det tydligaste tecknet på galenskap att MSM hamrar in sitt budskap i människors hjärnor flera timmar per dag med hjälp av modern teknologi. Ingen människa lämnas ifred och ett av deras stora mål är att förstöra kärnfamiljen och den mänskliga kulturen och ersätta den med en kultur där människor behandlar varandra som objekt. Alla vet att ortodoxa religioner alltid har stöttat kärnfamiljen och därför är de marxismens fiende.

En KGB-avhoppares avslöjanden om subversion av USA och andra länder

Vi kan inte bara studera teorier om marxismens subversiva egenskaper utan verkliga exempel är avgörande för att se hur teorin kan tillämpas för att ta makten. Som vi redan har visat i den här artikeln raserar marxismen fundamentet för alla länder och deras invånare. Men hur planerar marxisterna ta makten i praktiken i slutändan efter att de förstört kulturen och värderingarna hos folket?

Den avhoppade KGB-agenten Yuri Bezmenov med djup insyn i den kommunistiska konspirationen sa på 1980-talet:

”Most of the American politicians, media, and educational system train another generation of people who think they are living in peacetime. False. United States is in a state of war; undeclared, total war against the basic principles and foundations of this system. And the initiator of this war is not Comrade Andropov of course – it’s the system. However, ridiculous it may sound, [it is] the world Communist system, or the world Communist conspiracy. Whether I scare some people or not, I don’t give a hoot. If you’re not scared by now, nothing can scare you.”

Invasionen sker idag inte via vapenskrammel utan genom psykologisk krigföring via MSM och fokus på marxistisk hjärntvätt av barnen så att landet försvagas ytterligare i framtiden. Bezmenov delade upp omstörtningen av ett land i fyra steg:

 • Demoralisering
 • Destabilisering
 • Kris med våldsamt maktövertagande
 • Normalisering

Yuri Bezmenov avslöjade att demoralisering kan ske under 1-2 generationer(15-20 år räcker för att utbilda en generation i marxism) och sen kan de människorna aldrig mer skilja på rätt och fel.

”A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him, even if I shower him with information, with authentic proof, with documents and pictures. …he will refuse to believe it…. That’s the tragedy of the situation of demoralization.”

Dessa hjärntvättade människor kommer frivilligt att följa marxisterna till sin grav enligt Yuri Bezmenov. Destabilisering sker normalt med konkreta medel som ekonomi, utrikes relationer och militära system under 2-3 års tid. Krisen kan ta cirka sex veckor. Efter den marxistiska statskuppen normaliseras landet med hot om brutalt våld mot oppositionen.

Se intervjun med Yuri Bezmenov för en djupare förståelse av marxistisk härskarteknik:

Var står vi idag i västvärlden? Står vi inför krisläget? Måste folket förbereda sig mentalt? Det är ingen högoddsare att vi står inför krissituationen och den har förberetts i många decennier och är tänkt att skrämma folk till villkorslös kapitulation av alla sina rättigheter.

”We shall have world government whether we like it or not. The question is only whether world government shall be achieved by consent or by conquest.”(James Warburg, bankir och rådgivare till FD Roosevelt samt medlem av Council of Foreign Relations)

Kommunister konspirerar – därefter tas makten med brutalt våld

Kommunism syftar till att först söndra och härska (se Machiavelli) i lönndom via skapandet av alla möjliga mellanmänskliga konflikter och spridandet av en lögnaktig, mörk, materialistisk, ateistisk, sex- och våldsfixerad kultur som förstör folksjälen.

Avgörande för kommunisten är att dölja sina avsikter innan maktövertagandet. Det är därför som folket måste samarbeta och hjälpas åt för att ta reda på vad som verkligen pågår med hjälp av kritisk observation och självkritisk introspektion. Kommunistiska diktaturer har redan hundratals miljoner liv på sitt samvete.

Lenin talade öppet om vikten av att konspirera för att ta makten.

”Konspiration är ett så essentiellt villkor för en organisation av det här slaget att alla andra förhållanden måste fås att överensstämma med den.” (Lenin)

”Vi måste använda vilket som helst knep, påhitt, trick, slughet, olaglig metod, döljande och skylande av sanningen.”(Lenin)

Vi ser i bolsjevismen och i Kina de mest tydliga tecknen på att kommunister inte skyr några medel för att ta makten och behålla den. Långt mer än 100 miljoner människor miste liven i dessa länderna och skräckväldet de införde går bortom fantasin hos de flesta människor.

Hur är det då med terrorism?

Alla vet att det funnits terrorism i alla tider och bolsjevikerna utnyttjade terrorism till det yttersta för att ta makten. Kan vi okritiskt tro på att dagens marxister inte vill använda terror som ett vapen för att ta makten i demokratiska länder?

“Terror är det mest effektiva politiska instrumentet.. Det viktiga är den plötsliga chocken som uppstår vid en överväldigande rädsla för döden. ”(Hitler)

För närvarande skapas det potential för konflikter mellan muslimska migranter och andra medborgare via marknadsföringen av IS (Daesh) som islamistiska, fristående terrorister. MSM pratar helst inte om vem som finansierar dem och vem som levererar deras vapen. För att göra denna konflikt trovärdig krävs både massmigration och terrordåd som IS tar på sig.

Resultatet är att regeringarna kan införa undantagstillstånd – med förevändningen att demokrati inte längre fungerar eftersom de terroristiska migranterna är farliga för landet. Detta agerande är enligt mig mycket riskabelt och suspekt.

I Frankrike råder undantagstillstånd sedan nio månader och statens samt militärens makt har ökat kraftigt och det talas öppet om inbördeskrig. Dessutom trycker EU på med alla medel för att snabbt registrera alla vapen och förbjuda halvautomatiska vapen – det var precis det som Bolsjevikerna gjorde i Ryssland innan de började med sina massmord. Är det jägarna som är våra terrorister? Men undrar om våra nuvarande makthavare har läst Lenins ord:

”A system of licensing and registration is the perfect device to deny gun ownership to the bourgeoisie. ”

Det verkar som om ”bourgeoisie” inom marxism betyder folket och ”patriarkatet” betyder härskarna. Det var synd att marxisterna inte berättade det för folket när de presenterade sina härskarteorier. På tal om frihet sa den brittiske baronen Leonard Courtney redan på 1800-talet:

”The price of freedom is eternal vigilance.”

Folket måste alltid stå upp för sin frihet och sin rätt att inneha vapen för att kunna försvara sig mot en eventuell tyrannisk regering. Annars försvinner rättigheterna.

Framtiden – Vad kan Sveriges medborgare göra?

Jag tror att de flesta svenskar, inklusive våra nyanlända migranter, faktiskt vill ha traditionell etik och familjemoral. Med ovanstående historiska exempel i åtanke borde folk börja samarbeta och ställa frågor till makthavarna. Om folket får information om vad som riskerar att hända och börjar samarbeta – då kan en förändring ske.

Med tanke på den enorma marxistiska kraften i MSM och kultur – borde vi inte noggrant undersöka om det är samma marxistiska kraft som ligger bakom terrordåden? Där har vi också nyckelfrågan till alla Sveriges vänner som arbetar inom civila och militära underrättelsetjänster. Har ni identifierat fienden?

Jag tror att det behövs en folkrörelse i Sverige framöver. Brexit visar på vikten av enkla men avgörande frågor. Exempel på frågor att diskutera:

 • Riksdagspartiernas och MSM:s likriktning mot marxism och globalism – vad vill de uppnå? Varför följer Riksdagspartierna nästan alltid MSM? Vem styr Sverige?
 • Kampen mot kärnfamilj – är detta positivt för landet och barnen? Är det folkets vilja
 • Svensk kultur och vår kristna värdegrund.
 • Patriotism.
 • EU-medlemskapet.
 • Alla medborgares rätt att inneha vapen.
 • Skydd mot eventuella krav på undantagstillstånd i samband med terrordåd, ekonomisk kris etc.
 • Traditionell pedagogik och fler yrkesutbildningar. I takt med moderniseringen av svensk skola har resultaten sjunkit i snabb takt.
 • Riksbanken och penningmängden. Bankernas makt att skapa elektroniska pengar. Guldmyntfot och statsskuld.

Jag citerar den legendariska FBI-chefen under 48 års tid, J. Edgar Hoover, från 1956 om den kommunistiska (globala) konspirationen:

J. Edgar Hoover - Foto: FBI.gov”Individen är handikappad när han möter en konspiration som är så monstruös att han inte kan tro att den existerar… Det (individens sinne) avvisar till och med antagandet att mänskliga varelser skulle kunna stödja en filosofi som slutligen måste förstöra allt som är bra och anständigt.”

Bild: J. E. Hoover – FBI.gov, Wikimedia Commons

Egentligen är hela den kommunistiska konspirationen gammal visdom som missbrukats.

Sun Tzu skrev om subversion och hur man ruttnar upp ett land(och dess värderingar) inifrån:

“All warfare is based primarily on the deception of an enemy. Fighting on a battlefield is the most primitive way of making war. There is no art higher than to destroy your enemy without a fight—by SUBVERTING anything of value in the enemy’s country.” – Sun Tzu, Chinese philosopher 500 B.C.

Finns det då något hopp för Sverige?

Vissa kanske har läst om Edgar Cayces profetia där han säger:

”Norra Europa kommer att förändras på ett ögonblick.”

Det första steget är att Sveriges medborgare vaknar upp, informerar sig, samarbetar och bestämmer sig för att utöva sitt rättmätiga inflytande. Alla människor vill stå upp för sin frihet när den är hotad – men är den då hotad? Det är nyckelfrågan som är mer aktuell än någonsin.

Text: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör samt gymnasielärare

I del 4 diskuterar han närmare hur dialektik och skapandet av olika kriser som terrordåd, ekonomisk terror och krig med mera kan utnyttjas av marxisterna för att förvilla och ta makten.

Relaterat

Wikipedia: ”Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår”… ”Marxism betecknar dels en politisk ideologi, dels en samling mer eller mindre icke-normativa samhällsteorier”.

NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

18 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

18 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
per
per
Gäst
22 april 2018 kl 01:00

Stina Fransson skriver i i Helsingborgs Dagblad att hon vill avsexualisera allt som har med kvinnokroppen att göra. I sin text blandar hon ihop de vridna utseendeideal, som mänskligheten via media blir pålurad, med den attraktion och de biologiska drifter som är en naturlig del av vad det innebär att vara människa.

https://www.hd.se/2018-04-21/jag-vill-avsexualisera-allt-som-har-med-kvinnokroppen-att-gora

Marcus Gullberg
31 augusti 2016 kl 19:18

@Peter Pettersson

Det du skriver om anglosaxisk makt kan jag till viss del hålla med om eftersom de styrde pengarna från Wall Street. Rakovsky skrev:

“There is only one aim, one single aim: the triumph of Communism. It is not Moscow which will impose its will on the democracies but New York, not the “Comintern” but the “Capintern” on Wall Street.” (Griffin, 269)

Pengar är viktigt men inte allt, speciellt inte när man har mer än tillräckligt.

Marcus Gullberg
31 augusti 2016 kl 17:54

@Peter Pettersson

Det du skriver om anglosaxiska makttoppar kan jag till viss del hålla med om eftersom de styrde pengarna på Wall Street. Rakovsky skrev:

“There is only one aim, one single aim: the triumph of Communism. It is not Moscow which will impose its will on the democracies but New York, not the “Comintern” but the “Capintern” on Wall Street.” (Griffin, 269)

Pengar är viktigt men inte allt.

Marcus Gullberg
31 augusti 2016 kl 17:11

@Johanna Nilsson:

Jag tror du menar “The Protocols Of The Elders Of Zion” –

http://ddickerson.igc.org/The_Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf

Det där berömda dokumentet beskriver hur en subversion av världen skall gå till och MSM menar att dokumentet är falskt – vilket är oviktigt anser jag eftersom det som beskrevs där 1895 har hänt i verkligheten(oavsett om det var “judarna” som gjorde det eller ej). “Stämpeldebatten” är en fälla som vi måste se igenom tror jag. Jakob Frank och Sabbatai Zevi var ockulta “judar” som stämplade sig som muslimer och kristna för flera hundra år sen och det viktiga är att se till en persons handlingar och inte deras stämpel. Vem av de som kallar sig “jude” idag följer Toran? Enligt Toran borde Israel aldrig ha skapats som land så då är per definition alla zionister “icke-judar”.

Om nu Dalai Lama skall sitta på toppen i Jerusalem är ju oddsen för att Tibet är på toppen av pyramiden ganska goda. Theodore Illion skrev en bok på 30-talet: “Darkness over Tibet”. Han beskrev i detalj en topphemlig underjordisk stad i Tibet med en härskare som kallade sig “Prince Of Light” och som påstod sig dela ut bestraffningar till jordens länder i form av sjukdomar och olika karmiska katastrofer. Illion skrev även att jordens värsta svartmagiker finns i Tibet och att de är livsfarliga och förstör hela vår civilisation.

Diktatur är vad de vill åt och det bör inte folket ge dem frivilligt, inte heller en världsstat.

per
per
Gäst
30 augusti 2016 kl 20:45

@Johanna Nilsson 30 Aug, 2016 at 20:10

Hej, Johanna.

Det du skrev gjorde mig nyfiken. Vet du något intressant om vilka som ligger bakom och som inte kommer fram i artikeln?

Med vänlig hälsning

Per

Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Gäst
30 augusti 2016 kl 20:10

Rökridåerna ligger tunga. Se till och informera läsarna av newsvoice om vilka marxisterna är våga Torbjörn. Är som med Alex Jones global bankers and internationalists…. ok men vilka är dom då….
Ryska Adeln som blev i stort avrättade skrev ett antal protokoll som börjar bli rätt kända som ger en hint om hur marxisterna jobbade.

Birgitta
Birgitta
Gäst
23 augusti 2016 kl 23:25

Gunnar [email protected] “knappast marxismens fel att man krigat och mördat förut”. Ockultistiska krafter har verkat genom världshistorien och åstadkommit folkmord, krig och eländes elände. Marxism är en modernistisk ideologi, skapat av frimurarna – de svarta magikerna -, som under flera tusen år, bekämpat livets goda och ljusa krafter. Kommunismens femuddiga stjärna, som symboliserar “revolution” finns numera allmänt spridd inom populärkulturen. EU:s logga består av ett antal femuddar, vilket indikerar att marxister/frimurare/satanister ligger bakom alla idiotiska politiska påhitt. EU-projektet handlar då inte om att verka för frid/fred utan tvärtom för att se till att upprätthålla krig/kaos.

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson
Gäst
23 augusti 2016 kl 20:56

Om jag har förstått saken rätt så skulle “avskaffandet” av marxism-neomarxism lösa detta dystopiska helvete som målas fram. Men det tråkiga är ju att problemen fortfarande finns kvar. Samhällen har ju i alla tider präglats av konflikter, familjer har splitrats osv…
Conquistadorerna, det trettioåriga kriget, inkvisitionen, imperiernas folkmord, prostitutionen genom sekler etc berodde väl knappast på att marxismen finns.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Gunnar Andersson
23 augusti 2016 kl 23:59

Gunnar
Rätt.
Trettioåriga kriget orsakades av samma typ av människor som ligger bakom nuvarande problem. Dom infiltrerade och splittrade kyrkan just med avsikt att kunna iscensätta kriget och det uttalade syftet femtio år innan var att hindra Tyska provinsernas enande eftersom Tyskarna ansågs vara för dugliga dvs för konkurrenskraftiga under fredliga förhållanden. Dom som låg bakom spred sig till Holland och England och har sen dess iscensatt krig och revolutioner. Ett stående inslag är att dom vill krympa jordens befolkning kraftigt.
Fn har dom byggt upp livsmedelsjättar som kränger hälsovådlig mat, felaktiga kostråd, hälsovådliga mediciner. Dom förgiftar bina så pollineringen avtar. Verkar som dom tänker sätta storskalig svält i verket.
Jag förutsätter att du känner till att dom genom bankväsendet har orimliga privilegier men alltså även andra sorters farlig dominans.
Marxismen är bara ett av deras knep och det är den ultrarika oligarkin som måste belysas och få sin makt beskuren.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
23 augusti 2016 kl 18:09

På 60-talet fanns ett genuint motstånd i Usa mot eliternas agerande i Vietnam.
Det fanns förutsättningar för demokratiskt uppror. Men marxismen å den ena sidan och eliternas andra skapelser, Hippie och drogkulturen å den andra, splittrade oppositionen så att medelklassen identifierade sig mer med överheten.
Politikerna liksom allmänheten var som regel omedvetna om att socialismen sedan länge varit under eliternas kontroll.
Oligarkin OCH Politikerna använde FBIs operation Cointelpro respektive CIAs operation Chaos för att undergräva revolterna och politikerna var i tron att det var Moskva som låg bakom upproret när det i själva verket fanns ett stort mått av äkta demokratiskt motstånd.
Oligarkin däremot hade förutsättningar att veta mer om dubbelspelet. Men planen för ett sekel sedan, tex enligt J P Morgan som den återges av Carroll Quigley, var att stödja vänstern för att kunna överinse dem och låta dem avreagera sig men att också kunna stänga ner dom om det gick för långt.
Inte under någon del av vänsterkrafters existens har de varit fria från den typen av inflytande. Nedstängningen sker inte med en väl synlig stoppskylt utan med list riktas dom om i den samhällsupplösande riktning som Gullberg beskriver.
Vad skulle man gjort i Usa för att lyckas med ett uppror på 60-talet?
Man vore tvungen att tänka konspiratoriskt och värja sig mot alla splittrande mekanismer. Inte låta provocerande klädstil eller livsstil vara ett hinder.
Inte låta rasmotsättningar kunna provoceras fram som skedde.
Tydligt förklara för en bred allmänhet hur bankväsendet fungerar och redovisa bättre alternativ som är tilltalande för många entreprenörer.
Visa på positiva alternativ till klasskamp.
Dagens politiker undviker alla svåra frågor och flyter omkring på ytan.

jonulf
jonulf
Gäst
23 augusti 2016 kl 14:19

Peter G – du pratar mest om fenomenen som visas på ytan, och bortser därför från själva grunden, syftet med fejkad eller inte fejkad polarisering kring tex fattiga och oligarker, väst och öst, angloamerikanska imperiet… osv.

Det där är materiellt, men vad de dåliga krafterna vill är förstörelse av människors själ.
Det kallas nu för tiden kommunism (kapitalism, demokrati, liberalism, osv) – men ordet kommunism fanns ganska långt innan Moses Mordici Marks Leevy, alias Karl Marks (Marx) av illuminater sattes in för att utåt “företräda” eller stå för det kommunistiska manifestet. Men innehållet, det hade illuminaterna arbetat fram, och de hade hittat på ord som kommunism och ateism. Marks hade gått med i de rättfärdigas förbund inom illuminaternas nätverk, och “headhuntades” av dom.

Under processen att få mänskligheten att gå vilse, lämna sann insikt och härkomst, så skapar man konflikter och har olika sätt attt förstöra upprätt (ortodox) religion, och människors moral, famil, man och kvinna etc. Mjukvägar och hårdare vägar. Manipulation och hjärntvätt via media och skolväsen, eller direkt förföljelse och förbud, lagar mm. De dåliga krafterna vill nu ta ett stort steg till mot fördärv, genom att försöka sprida den kinesiska regimens (den röda draken) inflytande ut i världen.

Det handlar verkligen inte om att samla pengar eller världslig makt, som Peter ofta skriver kring – det är mycket djupare än det.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  jonulf
23 augusti 2016 kl 20:54

jonulf
Det har vi redan klarat av och fortfarande har jag inte påstått att dom samlar pengar eftersom dom redan kan skapa dom ur intet. Så varför envisas du med att upprepa det.
Emellertid är det förmodligen universellt att när man redan uppnått stor makt och rikedom börjar man oroa sig för att mista den. Det blir som en sport för dom att förbli herre på täppan och i nuläget handlar det om att hindra BRICS att kunna etablera sig som en oberoende part. Hos den typen som nu dominerar går det kanske tillbaka till en tid när dom var än mer tvungna att agera i det fördolda. Och själva infiltrera. Nu har dom armeer av agenter som sköter det. Den ondska dom representerar kommer man inte åt genom bibeln eller andra religiösa texter. All religion är tillkommen för att hålla befolkningen i schack. Samhällets stabilitet fordrar det så det är även av värde för folket. Men eliten ser till att det inte finns några effektiva motmedel som når folket den vägen. Därför är religionen lätt för dom att vända mot deras offer.
Dom infiltrerar kyrkan, korrumperar den, mördar dom.Tills dom fått det som dom vill.
Eliterna har all tänkbar expertis på marknadsföring. Om du påstår att dom vill fördärva folks moral och själsligt, vrider dom det argumentet ur händerna på dig och vänder det mot dig så att du framstår som syndaren i sammanhanget.
Bakom ryggen på dig kan dom sen skrattande säga att det är som du säger och att det är finfina grejer.
Ska man komma åt dom måste man ist splittra samhällsnyttiga från parasiterande delar av dom driftiga. Marx som hjälper dom ultrarika gör tvärtom, han splittrar de samhällsnyttiga driftiga och vanligt folk och driver dom mot varandra.

Erika
Erika
Gäst
23 augusti 2016 kl 11:57

@Pelle O. Svensson, ett fredligt och humant samhälle kommer det att bli när människan inte längre är krigisk, utan har freden inom sig! Även om det ser mörkt ut just nu, är det faktiskt den utvecklingen vi är på väg mot. Du behöver inte göra någonting. Enda sättet är att krigarna får kriga sig trötta på krig, vilket är en tidsfråga…

pelle
pelle
Gäst
23 augusti 2016 kl 02:59

När ni nu vet allt detta, vad gör ni?
INGENTING. För säkerhets skull.
Eller för att återge titeln på ett 90min föredrag jag höll för moderaterna i Stockholm våren 2006
“Snacka går ju”…..

Är det någon av er här som har den blekaste aning om hur man bygger ett fredligt och humant
samhälle?

JHL
JHL
Gäst
22 augusti 2016 kl 22:50

Anders Jallai skrev en intressant artikel för några år sedan.

KGB o CIA ”styrde” Socialist-Internationalen – http://www.jallai.se/2011/12/kgb-o-cia-styrde-socialist-internationalen/

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
22 augusti 2016 kl 22:34

Följande delmängd av den totala bilden överensstämmer i huvudragen med Gullbergs serie. Den tillför påpekandet att Cia understödde ‘kultur-vänstern’ därför att den passade in som antisovjetisk iom att Sovjet kämpade för sin överlevnad och därför hade en mer traditionell livsstil.
Clinton’s Campaign & The Anti-Russian Roots of the ‘Cultural Left’
http://journal-neo.org/2016/08/21/clintons-campaign-the-anti-russian-roots-of-the-cultural-left/

Torbjörn Sassersson red.
Admin
22 augusti 2016 kl 20:58

Konstaterar att EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker inte vill skydda nationalsim, i någon form, inte ens sund nationalism, får man anta:

Juncker slaps down Austrian “Muftis” call for tighter EU borders

“The European Union is an antidote to rising Nationalism in Europe, Jean-Claude Juncker, President of the EU Commission, said today.”

http://www.alpbach.org/alpbuzz/juncker-slaps-austrian-muftis-call-tighter-eu-borders/

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
22 augusti 2016 kl 18:11

Gullbergs pedagogik eller hans verkliga åsikter: Han tar upp en enskild avhoppare från 80-talet och tror att ngt annat än amerikansk kalla krigs propaganda bekräftas därifrån. Vad tror ni skulle bli bemötandet annars.
I Ryssland av idag törs inte offentligheten röra vid det faktum att Wall street och London förde Bolshevismen till makten där. Hela vänstern i väst förtränger det. Liberaler likaså. All kommunism har förts till makten av de ultrarika i väst. All annan radikalism likaså. Notera att Solshenitzyn blev hunsad av etablissemanget i Usa när han där i exil bad dem att bekämpa USSR. Usa slapp ett halvsekel av knivskarp kapitalistisk konkurrens från Ryssland som dessförinnan hade den snabbaste industrialiseringstakten och största oljeproduktionen.
Liksom i föregående delar gör Gullberg en i mina ögon klarsynt karakterisering av vår tid men med undantag av titeln härleder det från en mystisk källa utanför kretsen av västs ultrarika oligarki. Moskva hade minimalt inflytande över den utveckling som skett i väst. Wall street och London med deras stiftelsefinansierade tankesmedjor har däremot haft maximalt inflytande. Det är rent av samhällsfarligt att fortsätta hjälpa dom att hålla sig i bakgrunden. Gräsrotssocialister skulle aldrig ha kommit på såna samhällsupplösande ideer. Hela politiska spektrum är en teater som iscensatts av dom ultrarika. Familjen är ett hot mot att helt fogliggöra massorna för att oligarkins programmering ska få fritt tillträde.
Byt Marx klasskamp mot en klassificering av samhällsnyttig bourgeoisi respektive parasitär storfinans så blir plötsligt linjerna klarare. Plötsligt finns inget behov av att skita i traditionerna! Men Marx var storfinansens agent. Den kopplingen bör alltid stå i förgrunden!

NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV