Kerstin Ögren kommenterar DN:s ledare om själviskheten i samhället

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
David Brooks på PBS- Foto: Wikimedia Commons

David Brooks på PBS- Foto: Wikimedia Commons

Kerstin Ögren som skrivit boken ”Välfärden sviker oss” – om maktutövande som omöjliggör jämställdhet och tillit” kommenterar David Brooks ledarartikel i DN om själviskhet i samhället.

Text: Kerstin Ögren, tekn.dr, socialpsykolog och utredare, Communis.se | Bild nedan: skärmdump från DN | Läs mer av Ögren | Bild ovan: David Brooks på PBS – Foto: Wikimedia Commons

På ledarsidan i DN den 8 augusti skriver David Brooks bland annat under rubriken ”Samhället vilar inte bara på egon”:

David Brooks egon ledare. DN 2016”Belönar man ett litet barn för hjälpsamhet blir det mindre intresserat av att hjälpa till. Att bygga samhälls­institutioner på antagandet att människor är själviska varelser riskerar att skapa mer själviskhet.

Det västerländska samhället vilar på antagandet att människan i grunden är självisk. Machiavelli och Hobbes gav oss inflytelserika tankeskolor med den mänskliga själviskheten som bas. Sigmund Freud gav oss en själviskhetens psykologi. Barn ”är totalt egoistiska, de upplever sina behov intensivt och går hänsynslöst in för att tillgodose dem.

Den klassiska nationalekonomin arbetar efter en modell som säger att människan främst drivs av materiellt egenintresse. Statsvetenskapen utgår från att vi drivs av begär att maximera vår makt.

Men denna världsåskådning är uppenbart felaktig. I verkligheten motvägs själviskheten av empati och altruism. Detta är inte sliskig sentimentalitet utan ett vetenskapligt faktum: Redan i späd ålder byggs våra nervförbindelser av kärlek och omsorg. Vi har utvecklats till att samarbeta med varandra och ha medkänsla. Vi är starkt motiverade att bistå andra och delge dem våra kunskaper…”

Kerstin Ögren

Kommentar

Tänk vad man kan få till det med vetenskap. Människor är mer komplicerade än så. Det finns inte EN orsak till olika beteenden. Ett barn blir inte egoistiskt av att vuxna ger positiv feedback på vad de gör. De blir stärkta i sin självkänsla, ja! Men det innebär inte att de blir egoistiska.

Brooks blandar äpplen och päron i sin artikel. Att marknaden korrumperar människor och gör oss själviska stämmer säkert. Men det finns människor som står emot eftersom de har stark självkänsla och andra värden i livet som de anser viktigare, som empati, gemenskap, tillhörighet som ibland innebär att man värnar om sin lilla grupp. Men även den lilla gruppen kan vara väldigt egoistisk och marknadsmässig utåt.

Så komplexiteten i varje människas handlande är inte bara självisk ELLER altruistisk, utan bygger på våra erfarenheter inom de grupper vi ingår och intresset för utomstående grupper. Ju öppnare vi är för främmande sätt att leva desto mer erfarenheter får vi och blir därmed kanske mindre egoistiska.

Text: Kerstin Ögren, tekn.dr , socialpsykolog och utredare, Communis.se | Läs mer av Ögren

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq