Antar vatten egenskaper som speglar miljö och medvetandetillstånd?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 29 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Emoto - water chrystal from well in Imst, Tyrol

NewsVoice: Jan Rosbäck skriver om Masaru Emotos vattenkristaller, som enligt Emotos studier, byter skepnad beroende på yttre påverkan tex från musik eller ditt medvetandetillstånd.

Du som läsare får naturligtvis själv avgöra vad du ska tro på eftersom medias roll inte handlar om att forma “korrekta tankar” om oförklarliga fenomen, som vetenskapsmän inte tror på eller har svårt att förstå. NewsVoice lovar skribenten att inte starta ett mediadrev.


Planetens viktigaste molekyl är den som bygger upp vatten. Vattnet ger liv åt allting som vi ser i form av levande växter och djur, också människokroppen består av mellan 55-70% av vatten. 

Text: Jan Rosbäck – Foto: masaru-emoto.net

Den nuvarande civilisationen gör sitt bästa för att hålla det någorlunda rent, med varierande resultat. Man har från början använt mekanisk rening, numera sker en hel del med biologiska komponenter. Det senaste effektiva reningsmetoden är när nanoprodukter med stor reaktionsyta fås att binda upp skadliga kolföreningar i den laminära vätskan vatten.

Det vi kallar vatten kan ses som en flytande kristall då vatten för det mesta finns i sin kristallina form i universum. Denna flytande kristall kan fås att imitera i stort sett vilken kemisk komposition som helst eftersom den till sin konstruktion är obegränsat flexibel. Detta sker också i alla lösningar som kan spädas ut med vatten, vatten kallas ju inte för inte det universella lösningsmedlet.

Vatten har förutom sina olika aggregationsformer och andra variabler också en plasmaform som redovisas i forskning utförd av Gerald H. Pollock. Han har kommit fram till en teori om hur till exempel molnens form bildas i avgränsningsområden som han kallar ”exclusion zones” (EZ). Dessa zoner är också de områden där energi kan transformeras eller vatten kan separeras och renas. Mycket av den grundläggande forskningen om vatten försvinner tyvärr i informationsflödet då ekonomer får bestämma.

Läkarvetenskapen förstår då heller inte hur homeopati verkar eftersom mycket av det vetenskapliga materiekonceptet är en akademisk konstruktion för att behålla makten över folk i allmänhet och då över ekonomi i synnerhet. Det är således heller inte lätt att bryta denna agenda även om en del lyckats.

Forskaren Masaru Emoto är en internationellt erkänd japansk forskare som väckt uppmärksamhet världen över med sin forskning på vatten. Han har också gjort en bildserie över hur vatten reagerar på omställningar i vårt medvetande.

Viktor Schauberger var en av 1900-talets största namn när det gäller hur vatten fungerar och påverkar oss samt kan renas, men blev ofta nedtystad och motarbetad. En svensk som gjort en stor insats är Bertil Pettersson i Skåne som med sin vattenvirvlare på ett makroplan via vortex uppnår liknande resultat gällande vattenrening. 

Ankor

Jag har i sommar på uppdrag av en uppfinnare i norra Sverige varit med och testat en metod för optisk rening av vatten. Några behandlade vattendrag i Norrland visade på synnerligen intressanta resultat både för fisk och fågelliv. Jag testar just nu ett par vattendrag i Småland som inom ett par dygn fick en hel koloni med ankor att leva upp.

Pekinganka - Foto: Hausente, Wikimedia Commons
Pekinganka – Foto: Hausente, Wikimedia Commons

När jag kom för att kolla in var jag skulle ha mitt testområde möttes jag av en helt tyst koloni av några hundra ankor som satt på en gräsmatta. Det intilliggande vattendraget var helt tomt. Nästa dag hade bilden förändrats. Vattnet var belamrat med kommunicerande fåglar och ljud från alla håll.

Resultaten och tidigare forskning visar att det på en grundläggande nivå finns otroligt starka kommunikationsmetoder som vi ännu inte kan mäta med våra instrument. Inte minst Gerald Pollock verkar vara den som kommit längst med sin forskning om EZ, och framtiden kommer antagligen att  visa samma accelererande utveckling under kommande år som datorer eller nanoteknik gjort de senaste decennierna.

Dagens etablerade vetenskap kanske uppfattar optisk rening och aktivering liksom homeopati som ren magi, även om metoden med UV-ljus redan använts i många år. Ankor förstår ju det. Vad kan detta då inte göra med en döende landsbygd där det som behövs är en gnutta mer framtidstro och positivt tänkande av de människor som befolkar den?  Det är ju på vår medvetandenivå som vår verklighet skapas. Kommunikationsmedlet mellan medvetandet och verkligheten är vatten. Rent vatten.

Text: Jan Rosbäck

Länkar

Böcker

 • Masaru Emoto: ”Vattnets dolda budskap”
 • Bertil Pettersson:   ”Virvlat vatten”, Bokförlaget i Finja

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Älskar den här artikeln och speciellt meningen” Ankor förstår ju detta.” Det är dags att acceptera att vatten binder oss samman snarare än separerar oss. Vatten har minne och vatten i kroppen är en budbärare. Läs vad japanska forskare säger . De är mera fria att öppna möjligheter, som är forskningsbaserade, än vi är i Sverige. Så rigida har vi blivit att risken blir att
  vi inte hänger med. Bara för att något inte kan mätas betyder inte att det är osannt. Kvantfysiken visar detta klart och tydligt.
  Skriv gärna mer om detta intressanta ämne.MVH Kerstin

 • Ett intressant faktum är att halten vatten, om man räknar antalet atomer av olika slag, i människokroppen är 99%.
  Då är det naturligt att vattnets egenskaper har mycket stor inverkan på kroppen.

 • @Peter G
  Årets Nobelpris i fysik ”Topological phase transitions and topological phases of matter”
  tangerar och ger delvis en förklaring till Pollocks EZ när man noterar den kraftiga ökningen av EZ när den utsätts för IR-strålning som jag beskrev ovan. På sidan 11 i http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicsprize2016.pdf tar man upp KT-transition som ju beskriver förloppet. KT står för forskarna Kosterlitz och Thouless som visade på fenomenet redan 1973. Man kunde också visa att reaktionen berodde på resonans. Texten tar på sidan 14 faktiskt förövrigt indirekt upp att det finns ett bakomliggande energiskikt bortsett från elektroner.

 • Jan Rosbäck
  Du menade tydligen inte vatten i makroskopisk form.
  Moln kan knappast oavsett vad som pågår där implicera att vatten har någon kristallin struktur. Lägre moln är vad jag har sett beskrivet inget statiskt utan fundamentalt ett cirkulerande avdunstande och kondenserande flöde av små droppar. Dess yttre form bestäms av en termodynamisk gradient av temperatur etc.
  Det du nämner om EZ är komplicerat av mätosäkerhet med inhomogena aspekter, små bubblor etc. Såna artefakter har visat sig eliminera tidigare använda argument. Avsaknad av intresse från kritiker än så länge är nog en större anledning till att det tas upp än hållbarheten i Polacks hypoteser.

 • Jag tror också att allt är vatten, även det “rum” där vi andas i. Sciencereligionen har dribblat bort de enkla sanna principerna, där vatten är grunden, utöver annat såsom el och magnetism – enkla principer som allt i skapelsen “utgår” från. Det försöker man mörklägga genom en tung våt filt med oändliga formler med inlagda konstanter för att fortsatt kunna sy ihop sitt falska teoribyggande och vettlösa amsagor om tex kosmos och jorden. Vatten har olika “tillstånd”, och vi vet egentligen INGENTING om vatten och sakernas verkliga tillstånd – vi har bara en hjärna som via sinnena formar om och “låser” en slags rörelse, så det blir en uppenbarelse för oss. Men den verkliga “bilden” och sanningen, det kan vi absolut inte inse med en hjärnas filter och funktion.

  Eliten och NASA vet självfallet en del om vatten och kosmos – och de för ständigt ut hints – men vilka ser det – för det ju så långt bort som mitt framför ögonen?

  Här kan man se sanning om vatten, länken går till en bit in i videon, mycket intressant.
  För mig är det inte nytt att allt är vatten, och att “stjärnorna” fotas genom vatten.
  https://youtu.be/XTPXjXt759Y?t=8m11s

  Det är med från filmen Gravity med Sandra Bullock och George Clooney.
  Tesla.
  Fysikern Rustom Roy, född i IndienIndia, var professor vid Pennsylvania State University.
  Professor Martin Chaplin från London University.

  —–

  Is this how homeopathy Works? Dr Rustum Roy-092207 AUDIO ONLY
  https://www.youtube.com/watch?v=YU5ukds8G8o

  Rustum Roy, on The Pennsylvania State University’s faculty for sixty years, is among the two or three leading materials scientists in the U.S. Author of over 1000 papers with major contributions to real science from inventing the sol-gel process to glass ceramics to diamond films and nanocomposites and microwave and laser processing of materials. He is the senior-most member in the U.S. National Academy of Engineering specializing in (ceramic) materials–today one of the hottest fields in science. He has also been elected as a foreign member of the Swedish, Japanese, Indian, and Russian National Academies, and ‘knighted’ by the Emperor of Japan.

 • Hypotesen att EZ-skiktet har kristallina egenskaper är Gerard Pollocks egen, EZ reagerar också på ljus. Vid bestrålning med IR ökar EZ med 300%, i det blåa ljusspektrat på ca 500 nm är ökningen 60% och i det röda spektrat på 620 nm är ökningen 120%. Vad jag vet saknar vatten i bulk sådana här egenskaper, och att beskriva vattenkomplexet som en kristall kanske är en lite grov förenkling ur denna planets synvinkel. Trots allt finns det antagligen fler himlakroppar där vatten bara finns i sin kristallina form som is och inte i sin flytande form. Man kan se ett klart samband till fotosyntesen här med EZ som den fas som distribuerar solens energi till plantan. Man behöver alltså inte tro på någonting utan kan förhoppningsvis dra slutsatser från direkta forskningsresultat.

 • Jan Rosbäck
  Du menar alltså allvar med det du skriver om vatten som flytande kristall. Det visar isf att du är okunnig. Exempel på vanligt förekommande flytande kristaller är såpbubblor.
  Där orienterar sig vissa ämnen i bubblans tunna hölje så att ett sorts kristallint tillstånd uppkommer en kort tid. Rent vatten ger mkt kortvarigare bubblor.
  Men att allmänt kalla vatten för flytande kristall är nonsens och ett exempel på varför den ‘rigida’ etablerade vetenskapen behövs. Den rigiditeten är liksom andra typer av konservatism oftare bättre än flexibilitet. Ty när man är på toppen bär alla vägar neråt. Alla förändringar till det sämre. Och det faktum att inte så mycket dramatik av teoretisk vetenskap inträffat på ett tag beror ju på att man varit fullt upptagen med att tillämpa de framsteg som gjorts. Tillämpningar har på ett dramatiskt sätt förändrat världen. Det finns säkert mycket snyggare teorier att upptäcka men dom som finns ger resultat. Inom medicinen finns det andra skäl till inbromsningen. Dom som har makten i världen vill minska jordens befolkning. Och tjänar på sjuklighet etc. Men vetenskaplig metod fungerar om viljan finns att nyttja den.

 • @Peter G.
  Driver med naturvetenskapen? Inte alls, trots att den alltmer börjar närma sej religionsutövning med sin rigida konformitet. Mycket av basforskning har stagnerat under de senaste seklet för att ekonomer styr. Kolla gärna in lite moderna fritänkare som Robert Otey. Det som alltid har behövts är ett öppet sinne, inte full tilltro till auktoriteter. http://www.feandft.com/

 • Det verkar finnas tre böcker av Emoto översatta till svenska. Två av dom lånade jag en gång på mitt bibliotek, men alla tre finns på oilka biliotek, och som man kan låna via fjärrlån.

  Vattnets dolda budskap : en ny värld av möjligheter för hälsa och fred / Masaru Emoto 2006
  Vattnets sanna kraft : upptäck och hela dig själv / Masaru Emoto 2006
  Budskap från vatten : älska dig själv / Masaru Emoto 2007

 • Emoto nämner ett särdeles intressant experiment, vilket vi alla kan göra hemma i våra kök, och därefter rapportera in våra respektive resultat – varför inte till NewsVoice? 100 stycken torde vara nog för statistisk bearbetning initialt:

  1. Koka en gryta ris.
  2. Dela upp riset i t ex två glasslådor.
  3. Tilltala den ena bunken med “Jävla dåre” och den andra med “Du är fin”
  4. Undersök varje dag vid samma tidpunkt risets utveckling; när möglar riset i respektive låda?

  Jag sätter igång min gryta i helgen och hoppas att flera inspireras…
  Läs gärna Emotos bok medan du väntar på ditt forskningsresultat 🙂

 • Tack för superintressant ämne och artikel.  För övrigt, en intressant observation Masaru Emoto gjorde var att tackamhet har större kraft än till och med kärlek.  Jag är tacksam över att dessa viktiga frågor nu går att lyfta.

 • @Moros Nu har jag ingen koppling till Bioaq men skickade med länken för att det var den enda som hade information om Bertil Pettersson som borde ha all heder för det han jobbar med. Det vi testat är optisk rening med hjälp av laddade linser av glas som både kan blockera och ändra optiska signaler. Detta har också en parallell till healing som i princip kan antas verka via en strukturering av kroppsvätskor. Allting är ju frekvenser och det hela är inte så komplicerat som mainstream-vetenskapen vill ha det till. Och det är ju den som är kommersiell idag.

 • Det var intressant tills denna mening dök upp: “Läkarvetenskapen förstår då heller inte hur homeopati verkar …… vetenskapliga …. akademisk konstruktion för att behålla makten över folk”. Där tappade vi kontakten med basstationen.
  Till sist kommer vi in på vattenrening, har författaren någon koppling ekonomiskt till den branschen? Då tänker jag närmast på företaget Bioaq? Om det är så så, är första ordet i rubriken fel. Borde det inte vara “kommersiellt” istället för “kontroversiellt”?
  Kan det vara så att författaren skapar en excessiv namedropping för att det skall kopplas till hans ekonomiska intressen?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *