Antar vatten egenskaper som speglar miljö och medvetandetillstånd?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Emoto - water chrystal from well in Imst, Tyrol

NewsVoice: Jan Rosbäck skriver om Masaru Emotos vattenkristaller, som enligt Emotos studier, byter skepnad beroende på yttre påverkan tex från musik eller ditt medvetandetillstånd.

Du som läsare får naturligtvis själv avgöra vad du ska tro på eftersom medias roll inte handlar om att forma ”korrekta tankar” om oförklarliga fenomen, som vetenskapsmän inte tror på eller har svårt att förstå. NewsVoice lovar skribenten att inte starta ett mediadrev.


Planetens viktigaste molekyl är den som bygger upp vatten. Vattnet ger liv åt allting som vi ser i form av levande växter och djur, också människokroppen består av mellan 55-70% av vatten. 

Text: Jan Rosbäck – Foto: masaru-emoto.net

Den nuvarande civilisationen gör sitt bästa för att hålla det någorlunda rent, med varierande resultat. Man har från början använt mekanisk rening, numera sker en hel del med biologiska komponenter. Det senaste effektiva reningsmetoden är när nanoprodukter med stor reaktionsyta fås att binda upp skadliga kolföreningar i den laminära vätskan vatten.

Det vi kallar vatten kan ses som en flytande kristall då vatten för det mesta finns i sin kristallina form i universum. Denna flytande kristall kan fås att imitera i stort sett vilken kemisk komposition som helst eftersom den till sin konstruktion är obegränsat flexibel. Detta sker också i alla lösningar som kan spädas ut med vatten, vatten kallas ju inte för inte det universella lösningsmedlet.

Vatten har förutom sina olika aggregationsformer och andra variabler också en plasmaform som redovisas i forskning utförd av Gerald H. Pollock. Han har kommit fram till en teori om hur till exempel molnens form bildas i avgränsningsområden som han kallar ”exclusion zones” (EZ). Dessa zoner är också de områden där energi kan transformeras eller vatten kan separeras och renas. Mycket av den grundläggande forskningen om vatten försvinner tyvärr i informationsflödet då ekonomer får bestämma.

Läkarvetenskapen förstår då heller inte hur homeopati verkar eftersom mycket av det vetenskapliga materiekonceptet är en akademisk konstruktion för att behålla makten över folk i allmänhet och då över ekonomi i synnerhet. Det är således heller inte lätt att bryta denna agenda även om en del lyckats.

Forskaren Masaru Emoto är en internationellt erkänd japansk forskare som väckt uppmärksamhet världen över med sin forskning på vatten. Han har också gjort en bildserie över hur vatten reagerar på omställningar i vårt medvetande.

Viktor Schauberger var en av 1900-talets största namn när det gäller hur vatten fungerar och påverkar oss samt kan renas, men blev ofta nedtystad och motarbetad. En svensk som gjort en stor insats är Bertil Pettersson i Skåne som med sin vattenvirvlare på ett makroplan via vortex uppnår liknande resultat gällande vattenrening. 

Ankor

Jag har i sommar på uppdrag av en uppfinnare i norra Sverige varit med och testat en metod för optisk rening av vatten. Några behandlade vattendrag i Norrland visade på synnerligen intressanta resultat både för fisk och fågelliv. Jag testar just nu ett par vattendrag i Småland som inom ett par dygn fick en hel koloni med ankor att leva upp.

Pekinganka - Foto: Hausente, Wikimedia Commons
Pekinganka – Foto: Hausente, Wikimedia Commons

När jag kom för att kolla in var jag skulle ha mitt testområde möttes jag av en helt tyst koloni av några hundra ankor som satt på en gräsmatta. Det intilliggande vattendraget var helt tomt. Nästa dag hade bilden förändrats. Vattnet var belamrat med kommunicerande fåglar och ljud från alla håll.

Resultaten och tidigare forskning visar att det på en grundläggande nivå finns otroligt starka kommunikationsmetoder som vi ännu inte kan mäta med våra instrument. Inte minst Gerald Pollock verkar vara den som kommit längst med sin forskning om EZ, och framtiden kommer antagligen att  visa samma accelererande utveckling under kommande år som datorer eller nanoteknik gjort de senaste decennierna.

Dagens etablerade vetenskap kanske uppfattar optisk rening och aktivering liksom homeopati som ren magi, även om metoden med UV-ljus redan använts i många år. Ankor förstår ju det. Vad kan detta då inte göra med en döende landsbygd där det som behövs är en gnutta mer framtidstro och positivt tänkande av de människor som befolkar den?  Det är ju på vår medvetandenivå som vår verklighet skapas. Kommunikationsmedlet mellan medvetandet och verkligheten är vatten. Rent vatten.

Text: Jan Rosbäck

Länkar

Böcker

  • Masaru Emoto: ”Vattnets dolda budskap”
  • Bertil Pettersson:   ”Virvlat vatten”, Bokförlaget i Finja


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq