Så här säljer läkemedelsindustrin in ovetenskapliga preparat till läkare som gapar och sväljer

publicerad 6 augusti 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Truth in the media: How Big Pharma propaganda works

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark,  2000tv.seDen tidigare svenska VD:n John Virapen för läkemedelsjätten Eli Lilly avslöjade för NewsVoice innan hans bortgång hur läkemedelsbolagen flera år innan de lanserar ett nytt läkemedel vilseleder både läkare och allmänheten. Nya läkemedel behöver inte ens fungera. De säljs in ändå mha spökskrivna artiklar och manipulerade forskningsdata.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

I denna analys av Ben Swann (CBS46.com) som är programledare för kanalen Truth in Media framkommer exakt detta. Swann som intervjuat personer från industrin granskar i en serie av inslag hur Big Pharmas propagandamaskineri egentligen fungerar.

Laurie Powell som arbetat för pillerindustrin med varumärkesstrategier (medical brand strategy) berättar att hennes uppgift var att identifiera de läkemedel som hade störst potential att nå kommersiell framgång. Det handlar om preparat som kan användas för att behandla de mest vanliga åkommorna som normalt finns i populationen, men kruxet är att läkemedlen behöver inte ens fungera.

Laurie Powell säger att de kan skapa vilket “spinn” som helst genom att välja ut bara de forskningsdata som passar (cherry picking) för att lyckas med införsäljningen till läkarna. Det handlar om att lyfta fram ett värde av ett visst preparat trots att det saknas bevis för att preparatet fungerar eller är säkert.

Truth in the media: How Big Pharma propaganda works

Powell avslöjar att reklamföretag samarbetar med läkemedelsbolag för att producera spökskrivna artiklar som lyfter fram “cherry picked data” dvs särskilt utvalda forskningsdata som påvisar en skenbar nytta med ett preparat.

Dessa spökskrivna artiklar förmedlas sedan till medicinska journaler där de publiceras, men dessa “vetenskapliga artiklar” är falska, varnar Powell.


I själva verket är dessa “vetenskapliga artiklar” reklamtexter vars syfte är att direkt manipulera läkare och dennes kollegor att tro på preparatet i fråga.


Laurie Powell - Foto: Truthinmedia“These “scientific articles” are not truly scientific, says Powell, but are actually forms of advertisements created to convince physicians to believe in a certain drug’s potential as well as influence their colleagues.”

Laurie Powell fortsätter med att beskriva hur de kan tex kontakta den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, JAMA och utöver JAMA de mer specialiserade publikationerna beroende på vilket preparat det handlar om.

Enligt Powell planerar läkemedelsbolagens marknadsstrateger flera år i förväg hur de ska lyfta fram enskilda forskningsdata. Dessa data manipuleras på detaljnivå, för att strömlinjeforma ett säljande budskap.

 “We’d plan out over the next few years how we’re going to take the messages that come from the data— which we’d slice and dice that up— and disseminate those messages throughout those publications over a course of years.”

Marcia Angell som är en tidigare chefsredaktör på  New England Journal of Medicine kritiserar starkt detta förfarande.

Marcia Angell - Wikimedia“Det är att korrumpera forskning att försöka få läkare och allmänheten att tro att receptbelagda läkemedel är bättre och säkrare än vad de egentligen är. Jag såg en enorm förändring i relationen mellan akademisk medicin, klinisk forskning och läkemedelsbolagen. Och jag såg att mer och mer partiskhet infördes i forskningen och en av de värsta formerna av partiskhet är att forskarna inte tillåts publicera negativa resultat. Om ett läkemedel inte ser bra ut så publiceras inget, det begravs.”

Bild: Marcia Angell, foto: Wikimedia Commons

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Swisha Sassersson valfri summa

 


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mycket “tro” här. Känner igen politikerjargongen. Men jag vet att i framtiden – när erfarenheterna av alla samhällsfarliga konsekvenser av privat ägande har gjorts – kommer staten att äga allt, även vinsterna! Inte bara, som nu, “ärva” skulder och arbetslöshet efter privatisering av det allmänna. Men jag vet också att det här är ett alltför stort tankesprång för flockmänniskan, så hon kommer att reagera med att bli ursinnig. Eller hur?

 • @Eliaz

  Det finns ingenting som säger att statlig styrning inte kan kombineras med en mångfald av vårdmetoder & mediciner, det handlar om hur man låter lobbygrupper dominera & korrumpera (som du skrev). Se t.ex. traditionella mediciner i Kina eller alternativa vårdmetoder i Tyskland.

  Jag tror, dock, inte att staten nödvändigtvis skall äga läkemedelsbolagen, däremot tror jag att t.ex. Goetzsches förslag om att läkemedels*forskningen* borde vara offentligt finansierad, är nåt att se efter.

 • @Martin Gustavsson Jag håller med dig. Jag skulle hellre prova ett system där forskningen sker förutsättningslöst och nyfiket. Än dagens målstyrda modell. För övrigt så tycker jag du talar om ett Sverige som kanske fanns en gång? Jag vill då gärna tro att det var en av storheterna med vårt land mellan 1945 och 1986. “Staten” satt med fingrarna i de flesta “syltburkar” då, men tro mig, hellre dem än alla små Percy Barneviks som håller i tyglarna idag! Vad gör det mig om jag betalar min räkning till televerket istället för “vodafone”? Mig veterligen så går inte tågen mer punktligt hos SJ nu, mot vad de gjorde när SJ var statens järnvägar. Prissänkningarna som “så automatiskt skulle komma med inträde i EU”, njae, jag är som man säger skeptisk. EU prisar sin “demokrati”, men inte en j-kel vet vad man förhandlar om i TTIP.

  @Eliaz>>>> Vilka av nu förekommande politiska system som är bäst, ska jag väl låta vara osagt. Men att inta en ställning att man måste välja en av dem går inte hem hos mig. Varför inte säga att vi skapar något nytt? Vi tar socialdemokratin till nästa nivå? En modern tappning? Hur du än vrider och vänder så lär du ju inte finna ett historiskt bättre alternativ att bygga vidare på? För både inhemskt och värdsligt sett så gjorde ju Sverige så gott vi kunde ur vårt lilla perspektiv. Volvo, Saab, ASEA, Ericsson, stålindustrin, papper o.s.v. lyckades ju samverka med en styrning och ett skattetryck som var betydligt svårare för företag. Nu när Reinfeldt har fått ett par perioder så har ju inte Ericsson beslutat sig för att expandera i Sverige?

 • @Martin Gustavsson

  Tror du medborgarna i Kina, Nordkorea eller Kuba tycker att staten är alla vi tillsammans? Du förstår uppenbarligen inte orsak och verkan, där ju staten är själva grundorsaken till korruptionen där staten, som är en monopolorganisation, har tagit sig rätten att slå ut konkurrenter med regleringar, beskattning och våld. Med det system du förespråkar skulle det bara finnas ett preparat på hyllan som inte kommer att fungera för det finns inga konkurrenter och alla som dyker upp slås ut. Konkurrensen mellan de forskare som du pratar så fint och mycket om finns inte heller så de enda forskare som får komma till tals är de som upprepar statens agenda (och kanske möjligen att det största hotet vi står inför är global uppvärming). Alla andra får ingen finansiering och görs arbetslösa. Och sedan flikar du in den där meningen som man alltid hör från kollektivister “för allas/mänsklighetens bästa” där ju givetvis sådana politruker som du själv skall sitta och avgöra definitionen. Av historiska och nutida erfarenheter vet vi att kollektivistiska system alltid leder till ondska, tyranni och befolkningsreduktion, för de är så ineffektiva och korrumperade att de inte kan bära sin egen befolkning, senaste exemplet är Venezuela.

 • @Eliaz

  Hade staten, d.v.s. vi tillsammans, ägt den läkemedelsindustri som tillverkar våra mediciner och våra behandlingar och dessutom gett vetenskapsmännen frihet att forska för mänsklighetens bästa utan press på kortsiktiga vinster, men istället fokuserat på långsiktiga vinster och välmående hade fenomenet sannolikt aldrig uppstått.

 • Stor skam att samhällets företrädare inte agerar det minsta, när det ena beviset efter det andra dyker upp, gällande grundläggande principer för medicinsk behandling eller rätt till korrekta domslut – utan snarast tycks lita på sina myndigheter och slå dövörat till för att allt inte rimligtvis kan ha gått rätt till.

  Till vilken nytta har vi myndigheter vilka tycks tolka sina regelverk – utan att ta hänsyn till alla nya fakta, vilka numera ständigt dyker upp?

  Att Folkhälsmyndigheten tillåts lägga nya beställningar på vacciner, vilka orsakat svåra komplikationer – inte minst bland de yngsta i vårt samhälle – tycks ingen myndighet eller ledande politiker ens vilja diskutera/kommentera!

  Att myndigheter som Finansinspektionen saknar kompetens att genomföra sina kontrolluppdrag – vilket går att läsa i offentliga utredningar. Att Jäv tolereras, varefter JO och JK inte agerar, utan snarast i tystnad avslutar sådana ärenden – vilket borde lett till att ordföraren i Socialstyrelsens Rättsliga Råd blivit noggrant granskad och förmodligen därefter avsatt – när denne själv i den rollen godkände den dom han själv hade dömt i ett prejudicerande rättsfall gällande hur mycket svårt nackskadade för framtiden skulle tolkas (Länsrätten i Göteborg år 2006).

  Att dennes rådgivare i det, men även liknande mål företrätt antingen försäkringsbranschen eller myndigheten Socialstyrelsen – vilket torde ha inneburit JÄV.

  Att Kaliber kunnat avslöja att försäkringsläkare ägnat sig åt JÄV både i Trafikskadenämnd och försäkringsbranschens olika bolag – tycks inte vara något som vare sig media i övrigt tar upp till diskussion. – Trots att det rör sig om grundläggande brott mot svensk lagstiftning.

  Att ämnet borde fått Sveriges Läkarförbund att reagera genom att brott skett mot de etiska regler som läkarkårens medlemmar har skyldighet att följa – oavsett om agerandet skett i rollen som läkare eller försäkringsläkare!

  Det senare har bekräftats vid möte med Läkarförbundets ledning – men ämnet tycks vara så känsligt att någon debatt inte kunde tillåtas på Läkartidningens sidor.

  Ämnet kommer att aktualiseras framöver i samband med möten dit ledande internationell expertis kommer för att närmare analysera hur det ämnet blir hanterade i “föregångslandet” Sverige!

  Att brott sker mot EU-domstolens domar, vilka Sverige skriftligen bekräftat att landet skulle följa – tycks inte föranleda någon enda kommentar – än så länge – är minst sagt anmärkningsvärt !!!

  Till vad eller vem kan den drabbade då vända sig – för att få en möjlighet till korrekt upprättelse?

  Antingen det nu gäller felaktiga medicinska behandlingar eller tolkningar av EU-domstolens domar!

 • Men detta är absolut inte marknadsekonomi utan motsatsen nämligen socialism och fascism (d.v.s.när stora bolag börjar samarbeta med staten). Anledningen till att dessa läkemedelsbolag har kunnat bli så stora beror mycket på monopolism. Man använder exempelvis patent som är ett monopol, man subventionerar mycket dyra läkemedel med skattepengar, man korrumperar politiker som inför statliga regleringar och kontroller som gynnar big pharma och slår ut konkurrenter exempelvis hälsokostindustrin, stoppar alternativa behandlingsmetoder såsom inom cancerbranchen och kan implementerar sitt synsätt i undervisningen och tar bort konkurrerande, man köper upp bolag så endast ett fåtal finns kvar i branchen, temar upp med stora mediebolag, listan kan göras hur lång som helst. Hade marknaden varit fri hade dom inte kunnat sälja sina dyra och lönsamma preparat och det skulle blixtsnabbt dyka upp konkurrenter där något är lönsamt.

 • Tack för denna artikel, Torjörn!
  Efter att ha tagit kosttillskott under flera decennier och under denna tid även informerat mig om alla dess fördelar och själv genom att prova olika kosttillskott har jag kommit fram till att de flesta läkemedel är substitut för en mer genomgripande syn på vad hälsa egentligen är och att man oftast inom läkemedelsbranschen behandlar symton snarare än orsaker till sjukdomar och ohälsa.
  Ju mer människor kommer underfund med att hälsokostbranschen har större fördelar för hälsan än läkemedel, ju mer kommer vi att få se av ljugande om fördelar av läkemedel och begränsningar av människors möjligheter att välja ett hälsosamt alternativ.
  För att försäkra oss om möjligheten att själva kunna ta ansvar för vår hälsa så måste vi sätta ned foten och sprida vår kunskap till så många som möjligt och även konfrontera läkare och sjukvårdspersonal om att vi besitter kunskap som ikullkastar den dogmatiska syn som företrädare för läkemedelsbolagen har.

 • En vanligt förekommande dogm åt patientskaran var att “de behövde tro på medicinen” så skulle den hjälpa bättre.. Att etablissemanget inte alls bjuder homeopatin eller alternativen den ursäkten är ju naturligt om konstigt.. Anpassningen av människan till medicinen går minst lika dåligt som anpassningen till religionen… Apropå grupper av vita kläder vetande bäst, mest och berikande sig på bedrägeriet..

  En övertygelse blott man själv har vinning av, som boost åt karriären eller tom bristen på en sådan (fotfolket), duger alltså som argument för att tysta den kritiska skaran offer som undrar varför biverkningarna är så besvärliga och hjälpen så långt borta.. Det ÄR deras fel att det inte fungerar..

  Så förundras betraktaren över hur tsunamis ständigt sköljer upp gigantiska underliga monstervarelser varelser ur havsdjupen.. Det är närmast science fiction att bedrägeriet är så omfattande och vinstbärande.. Alltså fattas bara staketen, elstängslet, bevakningen och taggtråden så är arbetslägret närmast komplett.. Börsen är det hitlerlika komplex någon önskar förvrida både sig och oss med..

  Vinstens ABC är krigföring mot allt som hindrar den att svälla.. Medicinen blir inte beskare av att till och med fallet kan spekuleras i och göras lönsamt. Dvs den invigde kan sko sig oavsett riktningen den är mäktige kan skapa….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *