Lasse Wikman ställer krav på SVT – Bli bättre journalister!

publicerad 25 augusti 2016
- Gästskribent
SVT pausbild TV1

Lasse Wikman representerar i detta öppna brev till SVT inte bara sig själv utan sannolikt 10, 000-tals svenskar som är missnöjda med SVT:s rapportering eller ickerapportering om situationer och händelser i samhället och världen som svenska folket vill ha saklig och oberoende information om. Kritiken är skarp och också väldigt tydlig i vad som saknas gällande SVT:s kompetens och vilja. 

Öppet brev från Lasse Wikman

För ungefär en och en halv vecka sedan, skrev jag till er om de ruskiga saker som händer och som håller på att hända runt om i världen. Jag tyckte och tycker fortfarande att ni på Svt, inte har fokus på verkligheten, utan bara följer Regeringens och USAs agenda. Jag har heller inte fått någon feedback från någon av er. Vilket är synd, för jag är en av Sveriges innevånare, som har rätt till oberoende och opartisk information. Speciellt nu, när världen håller andan, för ännu ett vansinne som NWO med USA kanske iscensätter.

Jag har följt era nyhetssändningar och kan konstatera, att ni tonat ner era positiva uttalanden om USAs krigföring i Syrien och likaledes har ni hållit tillbaka negativa rapporteringar om Ryssland, den senaste veckan.

Men så kommer USAs vicepresident Joe Biden till Stockholm och då står alla journalister uppradade med gapande munnar och bara tar emot. Biden kom från ett möte med Turkiet, där han plötsligt försätter Turkiet i krig mot bl a USAs skapelse IS. Vad ska Biden och USA hitta på i Sverige? Naturligtvis blir det tal om ”Rysslands aggression”, som USA och Sveriges Regering vill göra gällande att den finns.

Men ingen, inte ens Svt ifrågasätter USAs närvaro här i norra Europa och den aggressiva retorik som ständigt pumpas ut från amerikanska administrationen och lydstaten Sverige. Ni måste inse det oerhört generande och felaktiga, att stödja en terroristregering oavsett att den råkar heta USA.

Biden säger att han vill tacka svenska folket för flyktingmottagandet – de flyktingar vi fått ta emot och betala enorma summor för, på grund av USA imperialistiska krigföring, skövlingar och terror i Mellanöstern.

Biden sa också att fler länder måste bidra för att lösa flyktingsituationen, att Nato kommer öka sin närvaro i Baltikum och att inget land ska kunna använda energi som ett vapen. Ord och inga visor. Förtäckta hot där vi i Sverige måste ställa upp för USA än mer.USA kommer öka sin närvaro här i Sverige, så de kan börja ta kontroll på oss alla som bor här i landet. En skrämmande utveckling.

En sak måste ni ha klart för er, att ingen av oss vill ju ha en överrock vare sig den är amerikansk eller rysk.

Det finns saker ni bör ta upp och det per omgående.

 • Ni bör ifrågasätta USAs invasion av Syrien, skapandet av ISIS och varför Sverige så envetet håller USA om ryggen i detta, när i stort sett hela världen vet att USA har skapat en terroristorganisation, för egna syften.
 • Ni bör ifrågasätta varför vi i Europa ska ta emot och betala för den flyktingström som USA genom sina aggressioner i Mellanöstern, skapat.
 • Ni bör ifrågasätta FNs plan för att minska befolkningen. Jag skrev i förra mailet, om att många världsorganisationer är igångsatta av Illuminati & Bilderberggruppen. FN är en av dessa och har bara ett syfte, att skapa NWO – New World Order.
 • Ni bör ifrågasätta varför Sverige ska medverka till aggression gentemot Ryssland, tillsammans med Nato/USA, genom att ingå Värdlandsavtalet.
 • Ni bör ifrågasätta Hillary Clintons lämplighet som ev. blivande amerikansk president, när hon har medverkat genom att på direkt order sett till att döda människor i Mellanöstern. Dessutom har hon uttalat, att om hon blir president, så ska USA kriga mot Iran.
 • Ni bör ifrågasätta varför tjänstemannaansvaret togs bort. Det har skapat statliga institutioner, verk och myndigheter, som inte tar ansvar över sitt eget handlande.
 • Ni bör ifrågasätta varför Regeringen inte avsätter Rikspolischef Dan Eliasson, när denne agerar destruktivt gentemot allmänhet och poliskåren. Förtroendet är i botten och poliser slutar i rask takt.
 • Ni bör ifrågasätta varför inte många av de statliga verken gå i samklang med svenskarnas önskan och förväntningar. Försäkringskassan, Migrationsverket, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen, Arbetsförmedlingen, Jordbruksverket, Polisen, Skolverket, Livsmedelsverket, SSM-Strålskyddsmyndigheten, MSB-Myndighetheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Ni måste ifrågasätta hur MSB agerar, då USA/Nato hotar Ryssland och Sverige kan bli indragen i en gigantisk konflikt/krig. Myndigheten är tyst vilket är skrämmande. Tyskland talar om att allmänheten måste börja bunkra upp mat och vatten.
 • Ni måste ifrågasätta att SSM inte gör något för den skadliga strålningen från mobiler, routrar, wifi i skolor och allmänna platser. Strålningen är enorm och barns hjärnor kan få bestående skador.
 • Ni bör ifrågasätta varför Folkhälsominister Gabriel Wikström har en statssekreterare som har arbetat för Läkemedelsindustrin och nu tillsammans med Dan Larhammar agerat mot alternativmedicin och Vidarkliniken.
 • Ni måste ifrågasätta Sveriges medlemskap i EU, då enligt nyligen gjord undersökning, c:a 72 % vill lämna EU. Ni kan inte bara prata om alla länder och hur hemskt det är att Storbritannien nu röstat om utträde. Nederländerna är också på gång om en folkomröstning för utträde, precis som Ungern. Detta bör ni rapportera om.
 • Ni måste ifrågasätta GMOs dårskap. Om ni tog till er lite av vad F. William Engdahl skriver i sin bok ”Hotet mot livet”, eller om ni läst den i sin helhet, så får ni klart för er att GMO, hur det än används är ett sätt att totalt förstöra livsbetingelserna här på jorden. För människor, för djur och för natur. Ni har sänt glättiga program, exempelvis med Skavlan, där han tillsammans med en norsk forskare skrattar och leker sig igenom, hur hon och hennes kolleger i Arizona, manipulerar humlor med hjälp av GMO.
 • Ni måste ifrågasätta regeringens oförmåga att handskas med Sveriges ekonomi. Att inte förbjuda bankerna att skapa pengar ut luften. Det är Riksbanken som ska skapa pengar, där bankerna får begära pengar att låna ut.
 • Ni måste ifrågasätta varför den franska allmänheten protesterar och demonstrerar alltsedan innan EM-fotbollen. Ni har haft några mycket korta inslag, där ni inte lyssnat på folket, utan bara överheten.

Fortfarande gäller detta för er, som varande journalister;

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalistens disciplin är verifiering.
 4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
 5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
 6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Om ni inget gör och olyckan drabbar Sverige, så kommer vi allmänheten, att fråga oss, varför gjorde Sveriges television ingenting. Varför följde de Regeringens och USAs vilja. Det skadar ju dem och deras familjer själva?

Behöver ni sanning och fräschhet när det gäller nyheter, så gå in på Newsvoice.se och läs.

På återhörande!

Lasse Wikman

Swisha Lasse Wikman

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: svt