Det marxistiska paradigmet närmar sig klimax? – Neo-marxism Del 1

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Marcus Gullberg, selfie

INTRO. Kultur- eller neo-marxism – enligt Frankfurtskolan – används för att förstöra den traditionella västerländska kulturen och sedan genomföra revolution utan politiskt våld. Modellen har av vissa motståndare pekats ut som en teori som enbart framförs av den radikala högern. Vad som beskrivs inom teorin tycks dock ske i Europa och USA i allra högsta grad. Det ger varningarna för neo-marxism ett existensberättigande.

I denna artikel diskuterar Marcus Gullberg marxism samt neo-marxism i Sverige. NewsVoice har även lagt in en video som på ett träffande sätt beskriver vad som faktiskt händer i samhället, en driven fragmentering av grupper i samhället som ställs emot varandra. Detta är kärnan i kulturmarxismen som metod, enligt teorin.

Marcus Gullberg, selfieDEBATT. Cicero sa för drygt 2000 år sedan: “En nation kan överleva sina idioter, och även de ambitiösa. Men den kan inte överleva förräderi från insidan… Förrädaren är pesten.” Gullberg analyserar media och Statens roll i vår neo-marxistiska paradigm.

Text och foto: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Om vi analyserar det marxistiska paradigmet i Sverige så är detta ett oerhört känsligt ämne och i linje med neomarxismens politiska korrekthet skall alla fiender smutskastas.

Eftersom det som presenteras här går precis rakt emot skolbokens innehåll måste vi vara oerhört försiktiga och pedagogiska för dessa saker är inte lättsmälta för någon som vuxit upp i modern svensk kultur.

Först och främst vill jag poängtera att jag anser att svenska folket har utstått mycket lidande genom åren och vi har gjort det bra på många sätt, tex med vårt enorma tålamod och vår generositet gentemot alla migranter. I denna artikeln vill jag framför allt presentera historiska citat och fakta från ledande marxister och personligheter och jämföra med den historiska utvecklingen.  Jag presenterar egentligen bara andras tankar och lämnar lite utrymme till mina egna åsikter.

Historisk tillbakablick på neo-marxismen – Den marxistiska kameleonten

I ärlighetens namn har det under många decennier drivits en kampanj mot traditionell kultur och värderingar i Sverige och det har etablerats en materialistisk och ateistisk kultur i media med fokus på konflikter, våld, sex och njutning. Traditionella dygder som tex ärlighet, ödmjukhet, lojalitet, sparsamhet, flitighet, mod, godhet, pålitlighet, tålamod, återhållsamhet etc verkar avlägsna i debatten.

Vilka är då offrena för en sådan kultur? Hela landet skadas men framför allt unga människor uppfödda med den mer extrema formen av neomarxism har det mycket svårt idag eftersom de ofta inte känner till klassiska dygder och därför drabbas av diverse personliga problem.

Vilka politiska partier är då marxister idag? I princip alla partier. Det är en springande punkt i hela marxismens maktövertagande att kunna ömsa skinn när det behövs. Det var precis detta reptrick som Trachtenberg avslöjade i Amerika på 40-talet:

Alexander Trachtenberg - Wikimedia Commons, public domain
Alexander Trachtenberg – Wikimedia Commons, public domain

“When we get ready to take the United States, we will not take it under the label of communism; we will not take it under the label of socialism. These labels are unpleasant to the American people, and have been speared too much. We will take the United States under the labels we have made very lovable; we will take it under liberalism, under progressivism, under democracy. But take it we will.”

Alexander Trachtenberg, National Convention of Communist Parties, Madison Square Garden, NYC, 1944

Idag, i nästan alla länder kallar sig politiska partier demokratiska, progressiva, konservativa, socialistiska och liberala etc. Det spelar ingen roll vad de kallar sig. Essensen är att alla partier passivt eller aktivt stödjer den neo-marxistiska kultur som skapats av media. Marx styr Sverige och resten av världen via Main Stream Media (MSM) och det försöker jag illustrera i denna artikeln.

Är en demokrati rättssäker eller kan den missbrukas? Gamla marxister har alltid sett ner på demokrati och de refererade ofta till folket som de ”förtryckta” i demokratier.

”The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class shall represent and repress them in parliament… Democracy for an insignificant minority, democracy for the rich — that is the democracy of capitalist society….”(Lenin)

Plato instämde i Lenins uttalanden och sade om demokrati och extrem individuell frihet att de skapar tyranni och slaveri:

”Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty.”

Nu byggs det upp rädsla hos folket via drastiska yttre samhällsförändringar som tex massmigration, terrorattacker, hot om världskrig, ny teknologi och ekonomisk oro. Globala och enorma överstatliga institutioner som FN, NATO och EU marknadsförs i media som våra enda räddare i nöden. Världsregeringen är inte långt borta och regeringar stödjer öppet denna idén.

Bortglömt i debatten är diskussionerna om Sveriges framtida kultur och religion, vad vi skall producera och leva av i framtiden eller om vårt lands framtida suveränitet.

  • Vem talar idag om barnens själsliga utveckling bortom föda och skärmtid?
  • Varför talar ingen om familjekatastrofen i Sverige som leder till barnens katastrof?

Propagandakriget förs idag mot Sveriges gamla fundament, tex kärnfamiljen, harmonin mellan människor, patriotismen, religionen, svensk kultur och traditionell barnuppfostran etc.


Oavsett vilket parti som innehar regeringsmakten kan ingen stoppa denna trend – därför är detta ingen politisk vänster-höger-fråga utan någonting mycket större på ett globalt plan.

Vem är då skyldig? Helt klart är att enskilda individer inte kan pekas ut. Man kan säga att de allra flesta människor bara är verktyg för de som finns högre upp i hierarkin och de känner inte till djupare hemligheter och utför bara sina jobb. Det finns naturligtvis människor som vet precis vad som pågår men de sägs inte finnas inom politiken.

Kristendomen sönderdelas – En ny världsreligion presenteras

Hur hänger allt detta ihop? Först vill jag visa hur religionerna först fragmenterades och nu kommer att enas till en världsreligion parallellt med en världsregering. Det visar också på att den spirituella utvecklingen är intimt kopplad med den materiella utvecklingen. Redan för 150 år sedan var kristendomen marxisternas primära måltavla. Nedan illustrerar jag bara kristendomens historiska utveckling.

religioner-karta

Om vi ser på de yttre förändringarna i kyrkan så splittrades den upp i en mängd olika trossamfund vilket naturligtvis lockade många människor från katolicismen och försvagade den enormt.

Det skedde också enorma förändringar inuti den katolska kyrkan. Den största förändringen var kanske skapandet av den jesuitiska sekten på 1500-talet vilket gjorde att katolska kyrkan skapade sin egen fiende inifrån. Idén med jesuiterna var att slåss mot protestantismen med alla metoder och jesuiterna skapade en militär organisation inuti kyrkan med en ”Superior General” som högsta präst.

Passande nog kallades han ”Svarta Påven” och ryktet var att han med utpressning och svart magi styrde den ”Vita Påven” som allmänheten känner till. Om den vita påven inte lydde order från svarta påven var hans dagar räknade. Jesuiterna blev exkommunicerade av påven på 1700-talet men återkom snabbt med mer makt än någonsin. De hemliga sällskapen tillkom och blev allt starkare under 1700-talet med Illuminati och frimurarna i centrum. Dessa sällskap lockade mäktiga människor att lämna kristendomen. Samtidigt bildades det allt fler frikyrkor som lockade många människor från katolicismen.

Under 1900-talet planterades det in en mängd marxistiska präster i kyrkan vilket ytterligare försvagade trovärdigheten för den redan svaga kyrkan. Den kommunistiska partiadvokaten och aktivisten Bella Dodd i USA sa att den kommunistiska infiltrationen var så omfattande att i framtiden kommer ”ni inte att känna till den katolska kyrkan”.

Dodd bekräftade också att:

”Under 30-talet planterade vi 1100 präster för att förstöra kyrkan inifrån.”

Jesuiter ateister

Sammanfattningsvis förstördes kyrkan med hjälp av både yttre och inre subversion. Från utsidan lockades de troende till en mängd nya sekter och från insidan skapade ateistiska präster en ny religion som inte hade något alls att göra med den ursprungliga religionen. Är då målet bara subversion och att ta kontrollen över kristendomen? Naturligtvis inte. Målet är att i sann globalistisk anda skapa en världsreligion med en man på toppen. Är detta avlägset?

Dalai Lama som ledare för alla religioner

Som alla vet är judendomen en inflytelserik religion. Se på nedanstående nyhet från 2006 där toppledare för judendomen, islam och buddhism träffades och presenterade chockerande nyheter:

”Jerusalem, 20 February 2006 (By Matthew Wagner, The Jerusalem Post) – Chief Rabbi Yonah Metzger called on Sunday for the establishment of ’a religious United Nations’ representing the religious leaders of all the countries in the world. Metzger suggested establishing the religious UN in Jerusalem and placing the Dalai Lama at its head.”

Läs mer på Dalailama.com: Dalai Lama Meets Chief Rabbis, Muslim Leaders

Gällande vår nuvarande påve så har han stöttat en världsreligion sedan många år tillbaka och under 2007 mötte han ett antal ledare för olika judiska, muslimska och kristna samfund i Argentina:

”Pope Francis (then Cardenal Bergoglio) in Argentina in 2007, where he celebrated the 10th Anniversary of URI(United Religions Initiative) in Latin America in the Altar of the Metropolitan Cathedral of Buenos Aires with Bishop Swing, Swami Pareshananda, Raul Mamani, Beytullah Cholak, Rabbi Sztokman, and Maria Crespo.”


De religiösa toppledarna i världen stödjer en världsreligion och det är ingen hemlighet utan ett svårsmält och paradoxalt faktum för de allra flesta människor och något som därför inte debatteras i MSM.


Kristendomen förstördes som vi såg ovan men vad hände då i de andra religionerna? Det var ungefär samma förlopp.

Nu kallar sig Dalai Lama för marxist och icke-troende buddhist och han hälsas som en hjälte runt hela världen av nästan alla religioner och regeringar.

  • Är detta en slump?
  • Vad är kopplingen mellan religionen och politiken
  • Hur kan en buddhistpräst från Tibet i Kina ha blivit så mäktig och vad blir hans framtida roll?

The Guardian: Of course the Dalai Lama’s a Marxist

Alla vet att efter splittring kommer enighet – det är naturens kretslopp. Enligt ovanstående israeliska rapport ville de högsta företrädarna för flera världsreligioner (judendom, islam och buddhism) redan 2006 skapa en världsreligion med Dalai Lama sittandes i Jerusalem på toppen.

Är det inte paradoxalt att allt detta är exakt i linje med gamla profetior där Antikrist placeras i Jerusalem och styr hela världen? Är det inte paradoxalt att sedan 2001 har islam varit i krig med alla andra religioner i MSM? Det är den sanningen som presenteras för folket men den är raka motsatsen till ovanstående rapport. Vi talar inte om vilken sorts religion det kommer att bli men det finns en mängd profetior i ämnet för den intresserade.

The Washington Times: Dalai Lama slams capitalism for world’s ills: ’I am Marxist’

I del 2 ser vi på hur man kan ta länder eller rentav hela världen med liknande subversionsmetod.

Text och foto: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Relaterat

Wikipedia: ”Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår”… ”Marxism betecknar dels en politisk ideologi, dels en samling mer eller mindre icke-normativa samhällsteorier”.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq