Det marxistiska paradigmet närmar sig klimax? – Neo-marxism Del 1

84
3333

INTRO. Kultur- eller neo-marxism – enligt Frankfurtskolan – används för att förstöra den traditionella västerländska kulturen och sedan genomföra revolution utan politiskt våld. Modellen har av vissa motståndare pekats ut som en teori som enbart framförs av den radikala högern. Vad som beskrivs inom teorin tycks dock ske i Europa och USA i allra högsta grad. Det ger varningarna för neo-marxism ett existensberättigande.

I denna artikel diskuterar Marcus Gullberg marxism samt neo-marxism i Sverige. NewsVoice har även lagt in en video som på ett träffande sätt beskriver vad som faktiskt händer i samhället, en driven fragmentering av grupper i samhället som ställs emot varandra. Detta är kärnan i kulturmarxismen som metod, enligt teorin.

Marcus Gullberg, selfieDEBATT. Cicero sa för drygt 2000 år sedan: “En nation kan överleva sina idioter, och även de ambitiösa. Men den kan inte överleva förräderi från insidan… Förrädaren är pesten.” Gullberg analyserar media och Statens roll i vår neo-marxistiska paradigm.

Text och foto: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Om vi analyserar det marxistiska paradigmet i Sverige så är detta ett oerhört känsligt ämne och i linje med neomarxismens politiska korrekthet skall alla fiender smutskastas.

Eftersom det som presenteras här går precis rakt emot skolbokens innehåll måste vi vara oerhört försiktiga och pedagogiska för dessa saker är inte lättsmälta för någon som vuxit upp i modern svensk kultur.

Först och främst vill jag poängtera att jag anser att svenska folket har utstått mycket lidande genom åren och vi har gjort det bra på många sätt, tex med vårt enorma tålamod och vår generositet gentemot alla migranter. I denna artikeln vill jag framför allt presentera historiska citat och fakta från ledande marxister och personligheter och jämföra med den historiska utvecklingen.  Jag presenterar egentligen bara andras tankar och lämnar lite utrymme till mina egna åsikter.

Historisk tillbakablick på neo-marxismen – Den marxistiska kameleonten

I ärlighetens namn har det under många decennier drivits en kampanj mot traditionell kultur och värderingar i Sverige och det har etablerats en materialistisk och ateistisk kultur i media med fokus på konflikter, våld, sex och njutning. Traditionella dygder som tex ärlighet, ödmjukhet, lojalitet, sparsamhet, flitighet, mod, godhet, pålitlighet, tålamod, återhållsamhet etc verkar avlägsna i debatten.

Vilka är då offrena för en sådan kultur? Hela landet skadas men framför allt unga människor uppfödda med den mer extrema formen av neomarxism har det mycket svårt idag eftersom de ofta inte känner till klassiska dygder och därför drabbas av diverse personliga problem.

Vilka politiska partier är då marxister idag? I princip alla partier. Det är en springande punkt i hela marxismens maktövertagande att kunna ömsa skinn när det behövs. Det var precis detta reptrick som Trachtenberg avslöjade i Amerika på 40-talet:

Alexander Trachtenberg - Wikimedia Commons, public domain
Alexander Trachtenberg – Wikimedia Commons, public domain

“When we get ready to take the United States, we will not take it under the label of communism; we will not take it under the label of socialism. These labels are unpleasant to the American people, and have been speared too much. We will take the United States under the labels we have made very lovable; we will take it under liberalism, under progressivism, under democracy. But take it we will.”

Alexander Trachtenberg, National Convention of Communist Parties, Madison Square Garden, NYC, 1944

Idag, i nästan alla länder kallar sig politiska partier demokratiska, progressiva, konservativa, socialistiska och liberala etc. Det spelar ingen roll vad de kallar sig. Essensen är att alla partier passivt eller aktivt stödjer den neo-marxistiska kultur som skapats av media. Marx styr Sverige och resten av världen via Main Stream Media (MSM) och det försöker jag illustrera i denna artikeln.

Är en demokrati rättssäker eller kan den missbrukas? Gamla marxister har alltid sett ner på demokrati och de refererade ofta till folket som de ”förtryckta” i demokratier.

”The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class shall represent and repress them in parliament… Democracy for an insignificant minority, democracy for the rich — that is the democracy of capitalist society….”(Lenin)

Plato instämde i Lenins uttalanden och sade om demokrati och extrem individuell frihet att de skapar tyranni och slaveri:

”Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty.”

Nu byggs det upp rädsla hos folket via drastiska yttre samhällsförändringar som tex massmigration, terrorattacker, hot om världskrig, ny teknologi och ekonomisk oro. Globala och enorma överstatliga institutioner som FN, NATO och EU marknadsförs i media som våra enda räddare i nöden. Världsregeringen är inte långt borta och regeringar stödjer öppet denna idén.

Bortglömt i debatten är diskussionerna om Sveriges framtida kultur och religion, vad vi skall producera och leva av i framtiden eller om vårt lands framtida suveränitet.

 • Vem talar idag om barnens själsliga utveckling bortom föda och skärmtid?
 • Varför talar ingen om familjekatastrofen i Sverige som leder till barnens katastrof?

Propagandakriget förs idag mot Sveriges gamla fundament, tex kärnfamiljen, harmonin mellan människor, patriotismen, religionen, svensk kultur och traditionell barnuppfostran etc.


Oavsett vilket parti som innehar regeringsmakten kan ingen stoppa denna trend – därför är detta ingen politisk vänster-höger-fråga utan någonting mycket större på ett globalt plan.

Vem är då skyldig? Helt klart är att enskilda individer inte kan pekas ut. Man kan säga att de allra flesta människor bara är verktyg för de som finns högre upp i hierarkin och de känner inte till djupare hemligheter och utför bara sina jobb. Det finns naturligtvis människor som vet precis vad som pågår men de sägs inte finnas inom politiken.

Kristendomen sönderdelas – En ny världsreligion presenteras

Hur hänger allt detta ihop? Först vill jag visa hur religionerna först fragmenterades och nu kommer att enas till en världsreligion parallellt med en världsregering. Det visar också på att den spirituella utvecklingen är intimt kopplad med den materiella utvecklingen. Redan för 150 år sedan var kristendomen marxisternas primära måltavla. Nedan illustrerar jag bara kristendomens historiska utveckling.

religioner-karta

Om vi ser på de yttre förändringarna i kyrkan så splittrades den upp i en mängd olika trossamfund vilket naturligtvis lockade många människor från katolicismen och försvagade den enormt.

Det skedde också enorma förändringar inuti den katolska kyrkan. Den största förändringen var kanske skapandet av den jesuitiska sekten på 1500-talet vilket gjorde att katolska kyrkan skapade sin egen fiende inifrån. Idén med jesuiterna var att slåss mot protestantismen med alla metoder och jesuiterna skapade en militär organisation inuti kyrkan med en ”Superior General” som högsta präst.

Passande nog kallades han ”Svarta Påven” och ryktet var att han med utpressning och svart magi styrde den ”Vita Påven” som allmänheten känner till. Om den vita påven inte lydde order från svarta påven var hans dagar räknade. Jesuiterna blev exkommunicerade av påven på 1700-talet men återkom snabbt med mer makt än någonsin. De hemliga sällskapen tillkom och blev allt starkare under 1700-talet med Illuminati och frimurarna i centrum. Dessa sällskap lockade mäktiga människor att lämna kristendomen. Samtidigt bildades det allt fler frikyrkor som lockade många människor från katolicismen.

Under 1900-talet planterades det in en mängd marxistiska präster i kyrkan vilket ytterligare försvagade trovärdigheten för den redan svaga kyrkan. Den kommunistiska partiadvokaten och aktivisten Bella Dodd i USA sa att den kommunistiska infiltrationen var så omfattande att i framtiden kommer ”ni inte att känna till den katolska kyrkan”.

Dodd bekräftade också att:

”Under 30-talet planterade vi 1100 präster för att förstöra kyrkan inifrån.”

Jesuiter ateister

Sammanfattningsvis förstördes kyrkan med hjälp av både yttre och inre subversion. Från utsidan lockades de troende till en mängd nya sekter och från insidan skapade ateistiska präster en ny religion som inte hade något alls att göra med den ursprungliga religionen. Är då målet bara subversion och att ta kontrollen över kristendomen? Naturligtvis inte. Målet är att i sann globalistisk anda skapa en världsreligion med en man på toppen. Är detta avlägset?

Dalai Lama som ledare för alla religioner

Som alla vet är judendomen en inflytelserik religion. Se på nedanstående nyhet från 2006 där toppledare för judendomen, islam och buddhism träffades och presenterade chockerande nyheter:

”Jerusalem, 20 February 2006 (By Matthew Wagner, The Jerusalem Post) – Chief Rabbi Yonah Metzger called on Sunday for the establishment of ’a religious United Nations’ representing the religious leaders of all the countries in the world. Metzger suggested establishing the religious UN in Jerusalem and placing the Dalai Lama at its head.”

Läs mer på Dalailama.com: Dalai Lama Meets Chief Rabbis, Muslim Leaders

Gällande vår nuvarande påve så har han stöttat en världsreligion sedan många år tillbaka och under 2007 mötte han ett antal ledare för olika judiska, muslimska och kristna samfund i Argentina:

”Pope Francis (then Cardenal Bergoglio) in Argentina in 2007, where he celebrated the 10th Anniversary of URI(United Religions Initiative) in Latin America in the Altar of the Metropolitan Cathedral of Buenos Aires with Bishop Swing, Swami Pareshananda, Raul Mamani, Beytullah Cholak, Rabbi Sztokman, and Maria Crespo.”


De religiösa toppledarna i världen stödjer en världsreligion och det är ingen hemlighet utan ett svårsmält och paradoxalt faktum för de allra flesta människor och något som därför inte debatteras i MSM.


Kristendomen förstördes som vi såg ovan men vad hände då i de andra religionerna? Det var ungefär samma förlopp.

Nu kallar sig Dalai Lama för marxist och icke-troende buddhist och han hälsas som en hjälte runt hela världen av nästan alla religioner och regeringar.

 • Är detta en slump?
 • Vad är kopplingen mellan religionen och politiken
 • Hur kan en buddhistpräst från Tibet i Kina ha blivit så mäktig och vad blir hans framtida roll?

The Guardian: Of course the Dalai Lama’s a Marxist

Alla vet att efter splittring kommer enighet – det är naturens kretslopp. Enligt ovanstående israeliska rapport ville de högsta företrädarna för flera världsreligioner (judendom, islam och buddhism) redan 2006 skapa en världsreligion med Dalai Lama sittandes i Jerusalem på toppen.

Är det inte paradoxalt att allt detta är exakt i linje med gamla profetior där Antikrist placeras i Jerusalem och styr hela världen? Är det inte paradoxalt att sedan 2001 har islam varit i krig med alla andra religioner i MSM? Det är den sanningen som presenteras för folket men den är raka motsatsen till ovanstående rapport. Vi talar inte om vilken sorts religion det kommer att bli men det finns en mängd profetior i ämnet för den intresserade.

The Washington Times: Dalai Lama slams capitalism for world’s ills: ’I am Marxist’

I del 2 ser vi på hur man kan ta länder eller rentav hela världen med liknande subversionsmetod.

Text och foto: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Relaterat

Wikipedia: ”Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår”… ”Marxism betecknar dels en politisk ideologi, dels en samling mer eller mindre icke-normativa samhällsteorier”.


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

84 KOMMENTARER

 1. Per@ ”Tycker du till exempel att påståendet/insinuationen att människan aldrig har varit på månen var välunderbyggt i Jüri Linas film?” Naturligtvis var det inte välunderbyggt i traditionell vetenskaplig mening med en referenslista. Inslaget kan nog mer ses som en slags ”teaser”. Åskådaren lämnas öppen att själv forska vidare i frågan. Hoppas att inslaget väckte en nyfikenhet och instabilisering av tilltro till vedertagna sk ”sanningar”. Juri själv tog ju inte ställning ”i sig” utan visade bara upp makthavare som uttalade sig om månfärder. Om inte månfärderna är sanna, hur mycket annat är då sant? Jag skulle tro att det mesta som vi matats med kan ifrågasättas.

  Jag möter dagligen påståenden/insinuationer om än det ena och än det andra i MSM, av chefer och forskare som jag tycker är substanslösa. Deras utsagor handlar mest om tyckanden där konsensus marknadsförs som varande sk ”fakta”. Varför ska vi ställa högre krav på Juri än på reportrar, forskare, politiker och andra makthavare som tar sig rätten att uttala sig om allt möjligt och som ger sken av att deras partikulära värderingar skulle vara universella?

 2. @Birgitta 28 Aug, 2016 at 21:51

  Jag tycker att mainstreammedia är helt hopplösa, de kan ju knappt få ur sig annat än lögner och skruvade halvsanningar. Men det legitimerar inte alternativmedia att också sprida tvivelaktiga uppgifter, vilket den naturligtvis gör ändå, inte minst genom avsiktlig och rikligt förekommande desinformation. Mycket av det Lina har gjort tidigare har verkat bra, men i och med den här filmen halkade han ner ett antal pinnhål. Visst känns det lite tråkigt, men för att komma längre i sin förståelse av vad som händer i världen, så måste man ju kunna vara ärlig mot sig själv och erkänna att man kanske har satsat på fel häst. Jag kommer trots det att fortsätta titta på vad Lina gör, men nu med mer kritiska ögon.

 3. jonulf 25 Aug, 2016 at 12:14

  Jo, det ligger en del i vad du säger, Jonulf, mycket i Illusionernas labyrint är inte känt för allmänheten, men det kanske mest uppseendeväckande innehållet i filmen, att svenska kommunister planerade att göra kulturrevolution i Sverige under senare delen av 60-talet, visade SVT i en av sina kanaler för inte många månader sedan.

 4. ”Peter Grafström 28 Aug, 2016 at 20:41 ”

  Dessutom ger ju ditt resonemang skäl att förstå att möbeltillverkning var inte det enda på agendan för samarbetet mellan Öst och Väst medan folken fick stirra i väggen/muren.. vare sig den står i Israel (Western Wall) eller den väggen som Wall Streets maktsfär utgör.. Vi har ju Bofors ammunitionsförsäljning till Östtyskland att skryta med…

  Gratis arbetskraft har en förtrollande effekt på fascism i alla tider.. Vilken kommunism vill du inte ha P.G? Den folken i Öst önskade sig men svårligen fick tillgång till annat än i pauser eller den makterna oftast representerade… Enligt dig är det inget annat än ett val mellan pest o kolera och hur du än vänder dig sitter ändan bak..

  • ”Vilken kommunism vill du inte ha?” frågade Castoropollux mig.
   Men tanken med min travesti på Kjell-Olof Fälts kända kommentar, var avsett att representera vad pragmatiska Sovjet-kadrer kunde tänkas fundera, väl medvetna om eftersläpningen gentemot väst ifråga om avancerad TILLÄMPAD teknologi liksom beträffande det mer vardagliga varuutbudet till vanliga Ivan och Olga.
   Lyxbutikerna för nomenklaturen ledde till opportunism för att klättra men gav inte effektiva signaler till verksamma reformer. Det finns en svensk fd militär i Ryssland som uppskattas för sitt jobb med att organisera industriföretag. Han berättade en del om vad som behövde förändras så att folk gick med glädje till jobbet. Alltså psykologiska faktorer. Sovjet hade bra naturvetenskaplig utbildning och duktiga akademiska forskare. Men konkurrens och lönsamhetstänkande har också fött fram insikter som inte lika lätt infann sig när en ideologiskt rigid struktur var förutsättningen.

   • Kjell-olof Feldt har inte tillfört socialdemokratin mer än Hans Holmer lyckades tillföra brottsutredningar…

    Som nyliberal och neomarxist passar sprattelfiguren alldeles utmärkt för olycksbådande profetior.

    Någon värdighet som sosse är väl svårt att uppbåda…

    Fick denne en utskällning av Palme för sin bok ”Samtal med Feldt” så reser sig socialdemokrain rak och hederlig medan Feldt får leva som ett spöke åt liberalerna framskramlande i mörka lokaler ur sossemärkta garderober…

    • Castoropollux
     Jag håller med om att Kjellolof och många andra var osjälvständiga och missbedömde helt vad det var för giftig nyliberal soppa dom lät sig förföras av.
     Men deras motståndarläger var heller inte i besittning av något förstånd eftersom dom tillät försämringarna i skolan som ursprungligen var en amerikansk agenda även om vänsterfolk inte känner till det. Det var Rockefellers mfl oligarkers stiftelser som förordade flumskolan för att göra folk till apolitiska icketänkande lydiga konsumenter.
     Okunnighet i alla läger. Därtill kom en ökande överlevnad som ändrade kalkylerna för sociala förmåner. Ett bra samhälle som dessutom hatas av angloimperiet eftersom det är svårare att suga ut, kräver välutbildade nationellt lojala kadrer, inte folk som dagens vänster som låter sig förföras av oligarkins försåtliga skenbart progressiva budskap, vilka bara är till för att upplösa alla nationalstater.

   • Så om östeliten kunde shoppa, resa och njuta ohejdat och vår industri och västeliten kunde få gratis arbetskraft vilken ”kommunism” har du skådat då? Vår eller deras? Kontrollen och övervakningen av befolkningar överträffas vida i väst den som var i öst… Vem i hela världen vill ha det arvet?

    Risken att utsättas för neomarxism är alltså försvinnande liten särskilt som kapitalismen/etablissemanget vill styra och inte drar sig för att styra allt.. Falskflaggan som deras största tillgång gör terrorn själv till deras bästa kirurgiska instrument att få sin vilja fram. RAND-corporations hotbildsteorier har gestaltats i verkligheten eftersom sinnet inte längre kan tro på fantasierna, trollen och vanföreställningarna.

    Man föranstaltar utbildning och sjukvård på Kuba och kallar det för ”säkerhets skull” ett frimurat misslyckande. (Frimurare Castro i samma klubb som Batista(?), står för de felande fiolerna). Trots och säkert för att det är gratis.. Experimentet gick totalt fel. Det skulle ju inte bli gratis för det skulle ju visat att det var bättre borta än hemma i USA. Att de frihetsälskande i hopen skulle skrämmas för gratis sjukvård och utbildning genom att det kallas kommunism var ju för alla med lite vidlyftig fantasi väntat. Vem skulle inte komma på sådant! Samtidigt är amerikanen fri som han tror sig vara inmurad i ett handelshelvete av marknad där mediciner, sjukvård, utbildning är svinaktigt dyrt medan livet verkar vara några få kärt… Om inte det är neomarxism i sin prydno så…..

    För inte så länge sedan gick ju andra dokumentärer om USA’s historia. Att Billy Graham med sin paranoia framträdde där och beskrev Katolska kyrkan som ett hot mot den protestantiska är ju inte så konstigt med tanke på att predikanten kunde välsigna kriget i Vietnam.. Att Kennedy var och utmålades som ett djävulusiskt hot gick inte missförstå av någon som likaväl kunde representera terror i Vietnam.. Så ska ju givetvis dessa översättningar förstås som frön i från detta helvete. CIA kan inte bättre än försöka förgifta sanningen för mänskligheten… Den protestantiska kyrkan ”ägd” för att använda ett modernt uttryck lyckas ju fucka upp verkligheten med tex mord på abortläkare osv.. Vi fick U Ekman som kvarnsten och lyckohjul på en och samma gång, trots att de satt på samma axel! Samma roll har ju SD.. Sverigefiender är ju tydligen alla som inte tycker som diktatorskandidaterna och de slinker ju fram ur sina hålor även här och lyckas inte alls dölja varken sina intentioner eller ursprung särskilt väl…

    Bara som ett lysande exempel på hur man förmår ”folkrörelse” att bete sig som slaktare och mördare när det passar… http://www.tranastidning.se/article/darfor-orsakade-rubrikjagande-journalistik-john-lennons-dod/
    Jesus var ju enligt expertisen kommunist, socialist, revolutionär, samhällsomstörtare, djävul och kanske neomarxist hade ju av SD kallats vänsterextremist. Ett slags folk som inte förstår sitt eget bästa kan ju få rösta och visa att man kan handla blint helt utan religion också… Vem befarade inte det eftersom extremismen trots allas förnuftiga kamp för att visa att den inget har med religion att göra ändå sägs motsvara de dåliga förväntningarnas indoktrinering bäst.. Dagen är snart här när instinkten får besegra mänskligheten igen.. GT återtar marken NT vunnit….

    Den som inte känner igen korstågen på lössens gång måste vara urbota dum.

 5. Marx själv (som visserligen hade en judisk bakgrund genom sin far men var ateist) hade nog vänt sig i graven om han fick reda på att folk befläckar hans namn med teorier som dessa. Beviset för mitt påstående kan illustreras i detta citat om stroppen Lasalle som ansåg sig vara socialist men frotterade sig med kungahus under ett afrohår:

  ”Det står nu klart för mig att han han, som huvudformen och hårväxten pekar på, är avkomling till de negrer som följde med Moses på flykten från Egypten (såvida inte hans mor eller farmor korsades med en nigger). Denna förening av tysk och jude på negerbas producerade oundvikligen en märklig hybrid.”
  /Karl Marx om Ferdinand Lassalle i ett brev till Friedrich Engels (30 juli 1862)
  Källa: https://sv.wikiquote.org/wiki/Karl_Marx

 6. ”Butler var nog hederlig men FDRs bakgrund som medlem i oligarkin är svår att få ihop med ett motstånd mot oligarkin. Och hans svärson C B Dall bekräftade att han var helt i händerna på densamma.”

  Dokumentärerna Oliver Stone knåpat ihop gör klart att Roosevelt var visionär trots allt vad du vill framhäva medan Truman blev girighetens enkla byte och hotbildernas obildade verktyg åt verkmästarna….. Det var tydligen inget svårt för herrarna i hagen att befrukta makthavaren/beslutsfattaren på vilket sätt de än ville..

  ”Andra världskriget kunde ha undvikits men FDRs regim var helt avgörande för att medvetet provocera fram det både mot Japanerna och i Europa och hela tiden i samspel med Britterna.”

  Det var väl snarare frimicklarna som såg till att hjulen började snurra i riktningar som skulle göra dem rika för lång tid framåt..

  Jag har sett flera exempel på att man vill lasta ”beslutsfattaren” för kriget och hela konkarongen. Det är ju därför finansen väljer/promotar en president som blir juridiskt ansvarig och lämplig syndabock. Vi ha ju samma sak med en kung i vårt land. Den som inte gör som girigheten vill, startar några krig åt girigheten skjuts (GIII). Skjuts görs ju presidenter och kandidater i ”the land of the free”. Truman visste väl inte särskilt mycket som läste upp att USA bombat ”a military base” vilket jag hört på radio sedan barndomen. Nu är det bortklippt i många upptagningar och en sökning efter en video har inte den fullständiga meningen i behåll heller. Historieförfalskarna vill ju inte att nutiden ska förstå att man lurade sin president då också.. På samma sätt är det ju synd att säga Bushregimen när Bush var den som inte förstod vad hans närmaste ledde honom som ansvarig in i.. Sedan fick han ju spela med och skådespelare var han ju inte och träningen direkt i verkligheten var uppenbarligen dålig. För hans s.k. vänner spelade det ju ingen roll hur han framstod.. Landet där vem som helst kan bli president vill nog inte inse riskerna.. Nu se landet där, att vem som helst kan driva en presidentkampanj, även en plump skitstövel… Uppenbarligen kan vem som helst bli hemskt rik och tro sig om vad som helst..

  ”addera kommunismen vilket har givit dom en stor del av vänstern som aningslösa vapendragare.”

  Nu kanske vi kan konstatera att jakten på kommunister i Sovjet visade att Stalin knappast borde kallat sig kommunist och du borde knappast lasta kommunismen som du gör heller. https://sv.wikipedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna Läs efterspelet. Ser du inte korruptionen vet jag inte men andra lär förstå… att Stalin och de ansvariga var främmande existenser…

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här