Det marxistiska paradigmet närmar sig klimax? – Neo-marxism Del 1

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 15 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Marcus Gullberg, selfie

INTRO. Kultur- eller neo-marxism – enligt Frankfurtskolan – används för att förstöra den traditionella västerländska kulturen och sedan genomföra revolution utan politiskt våld. Modellen har av vissa motståndare pekats ut som en teori som enbart framförs av den radikala högern. Vad som beskrivs inom teorin tycks dock ske i Europa och USA i allra högsta grad. Det ger varningarna för neo-marxism ett existensberättigande.

I denna artikel diskuterar Marcus Gullberg marxism samt neo-marxism i Sverige. NewsVoice har även lagt in en video som på ett träffande sätt beskriver vad som faktiskt händer i samhället, en driven fragmentering av grupper i samhället som ställs emot varandra. Detta är kärnan i kulturmarxismen som metod, enligt teorin.

Marcus Gullberg, selfieDEBATT. Cicero sa för drygt 2000 år sedan: “En nation kan överleva sina idioter, och även de ambitiösa. Men den kan inte överleva förräderi från insidan… Förrädaren är pesten.” Gullberg analyserar media och Statens roll i vår neo-marxistiska paradigm.

Text och foto: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Om vi analyserar det marxistiska paradigmet i Sverige så är detta ett oerhört känsligt ämne och i linje med neomarxismens politiska korrekthet skall alla fiender smutskastas.

Eftersom det som presenteras här går precis rakt emot skolbokens innehåll måste vi vara oerhört försiktiga och pedagogiska för dessa saker är inte lättsmälta för någon som vuxit upp i modern svensk kultur.

Först och främst vill jag poängtera att jag anser att svenska folket har utstått mycket lidande genom åren och vi har gjort det bra på många sätt, tex med vårt enorma tålamod och vår generositet gentemot alla migranter. I denna artikeln vill jag framför allt presentera historiska citat och fakta från ledande marxister och personligheter och jämföra med den historiska utvecklingen.  Jag presenterar egentligen bara andras tankar och lämnar lite utrymme till mina egna åsikter.

Historisk tillbakablick på neo-marxismen – Den marxistiska kameleonten

I ärlighetens namn har det under många decennier drivits en kampanj mot traditionell kultur och värderingar i Sverige och det har etablerats en materialistisk och ateistisk kultur i media med fokus på konflikter, våld, sex och njutning. Traditionella dygder som tex ärlighet, ödmjukhet, lojalitet, sparsamhet, flitighet, mod, godhet, pålitlighet, tålamod, återhållsamhet etc verkar avlägsna i debatten.

Vilka är då offrena för en sådan kultur? Hela landet skadas men framför allt unga människor uppfödda med den mer extrema formen av neomarxism har det mycket svårt idag eftersom de ofta inte känner till klassiska dygder och därför drabbas av diverse personliga problem.

Vilka politiska partier är då marxister idag? I princip alla partier. Det är en springande punkt i hela marxismens maktövertagande att kunna ömsa skinn när det behövs. Det var precis detta reptrick som Trachtenberg avslöjade i Amerika på 40-talet:

Alexander Trachtenberg - Wikimedia Commons, public domain
Alexander Trachtenberg – Wikimedia Commons, public domain

“When we get ready to take the United States, we will not take it under the label of communism; we will not take it under the label of socialism. These labels are unpleasant to the American people, and have been speared too much. We will take the United States under the labels we have made very lovable; we will take it under liberalism, under progressivism, under democracy. But take it we will.”

Alexander Trachtenberg, National Convention of Communist Parties, Madison Square Garden, NYC, 1944

Idag, i nästan alla länder kallar sig politiska partier demokratiska, progressiva, konservativa, socialistiska och liberala etc. Det spelar ingen roll vad de kallar sig. Essensen är att alla partier passivt eller aktivt stödjer den neo-marxistiska kultur som skapats av media. Marx styr Sverige och resten av världen via Main Stream Media (MSM) och det försöker jag illustrera i denna artikeln.

Är en demokrati rättssäker eller kan den missbrukas? Gamla marxister har alltid sett ner på demokrati och de refererade ofta till folket som de ”förtryckta” i demokratier.

”The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class shall represent and repress them in parliament… Democracy for an insignificant minority, democracy for the rich — that is the democracy of capitalist society….”(Lenin)

Plato instämde i Lenins uttalanden och sade om demokrati och extrem individuell frihet att de skapar tyranni och slaveri:

“Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty.”

Nu byggs det upp rädsla hos folket via drastiska yttre samhällsförändringar som tex massmigration, terrorattacker, hot om världskrig, ny teknologi och ekonomisk oro. Globala och enorma överstatliga institutioner som FN, NATO och EU marknadsförs i media som våra enda räddare i nöden. Världsregeringen är inte långt borta och regeringar stödjer öppet denna idén.

Bortglömt i debatten är diskussionerna om Sveriges framtida kultur och religion, vad vi skall producera och leva av i framtiden eller om vårt lands framtida suveränitet.

 • Vem talar idag om barnens själsliga utveckling bortom föda och skärmtid?
 • Varför talar ingen om familjekatastrofen i Sverige som leder till barnens katastrof?

Propagandakriget förs idag mot Sveriges gamla fundament, tex kärnfamiljen, harmonin mellan människor, patriotismen, religionen, svensk kultur och traditionell barnuppfostran etc.


Oavsett vilket parti som innehar regeringsmakten kan ingen stoppa denna trend – därför är detta ingen politisk vänster-höger-fråga utan någonting mycket större på ett globalt plan.

Vem är då skyldig? Helt klart är att enskilda individer inte kan pekas ut. Man kan säga att de allra flesta människor bara är verktyg för de som finns högre upp i hierarkin och de känner inte till djupare hemligheter och utför bara sina jobb. Det finns naturligtvis människor som vet precis vad som pågår men de sägs inte finnas inom politiken.

Kristendomen sönderdelas – En ny världsreligion presenteras

Hur hänger allt detta ihop? Först vill jag visa hur religionerna först fragmenterades och nu kommer att enas till en världsreligion parallellt med en världsregering. Det visar också på att den spirituella utvecklingen är intimt kopplad med den materiella utvecklingen. Redan för 150 år sedan var kristendomen marxisternas primära måltavla. Nedan illustrerar jag bara kristendomens historiska utveckling.

religioner-karta

Om vi ser på de yttre förändringarna i kyrkan så splittrades den upp i en mängd olika trossamfund vilket naturligtvis lockade många människor från katolicismen och försvagade den enormt.

Det skedde också enorma förändringar inuti den katolska kyrkan. Den största förändringen var kanske skapandet av den jesuitiska sekten på 1500-talet vilket gjorde att katolska kyrkan skapade sin egen fiende inifrån. Idén med jesuiterna var att slåss mot protestantismen med alla metoder och jesuiterna skapade en militär organisation inuti kyrkan med en ”Superior General” som högsta präst.

Passande nog kallades han ”Svarta Påven” och ryktet var att han med utpressning och svart magi styrde den ”Vita Påven” som allmänheten känner till. Om den vita påven inte lydde order från svarta påven var hans dagar räknade. Jesuiterna blev exkommunicerade av påven på 1700-talet men återkom snabbt med mer makt än någonsin. De hemliga sällskapen tillkom och blev allt starkare under 1700-talet med Illuminati och frimurarna i centrum. Dessa sällskap lockade mäktiga människor att lämna kristendomen. Samtidigt bildades det allt fler frikyrkor som lockade många människor från katolicismen.

Under 1900-talet planterades det in en mängd marxistiska präster i kyrkan vilket ytterligare försvagade trovärdigheten för den redan svaga kyrkan. Den kommunistiska partiadvokaten och aktivisten Bella Dodd i USA sa att den kommunistiska infiltrationen var så omfattande att i framtiden kommer ”ni inte att känna till den katolska kyrkan”.

Dodd bekräftade också att:

“Under 30-talet planterade vi 1100 präster för att förstöra kyrkan inifrån.”

Jesuiter ateister

Sammanfattningsvis förstördes kyrkan med hjälp av både yttre och inre subversion. Från utsidan lockades de troende till en mängd nya sekter och från insidan skapade ateistiska präster en ny religion som inte hade något alls att göra med den ursprungliga religionen. Är då målet bara subversion och att ta kontrollen över kristendomen? Naturligtvis inte. Målet är att i sann globalistisk anda skapa en världsreligion med en man på toppen. Är detta avlägset?

Dalai Lama som ledare för alla religioner

Som alla vet är judendomen en inflytelserik religion. Se på nedanstående nyhet från 2006 där toppledare för judendomen, islam och buddhism träffades och presenterade chockerande nyheter:

”Jerusalem, 20 February 2006 (By Matthew Wagner, The Jerusalem Post) – Chief Rabbi Yonah Metzger called on Sunday for the establishment of ‘a religious United Nations’ representing the religious leaders of all the countries in the world. Metzger suggested establishing the religious UN in Jerusalem and placing the Dalai Lama at its head.”

Läs mer på Dalailama.com: Dalai Lama Meets Chief Rabbis, Muslim Leaders

Gällande vår nuvarande påve så har han stöttat en världsreligion sedan många år tillbaka och under 2007 mötte han ett antal ledare för olika judiska, muslimska och kristna samfund i Argentina:

”Pope Francis (then Cardenal Bergoglio) in Argentina in 2007, where he celebrated the 10th Anniversary of URI(United Religions Initiative) in Latin America in the Altar of the Metropolitan Cathedral of Buenos Aires with Bishop Swing, Swami Pareshananda, Raul Mamani, Beytullah Cholak, Rabbi Sztokman, and Maria Crespo.”


De religiösa toppledarna i världen stödjer en världsreligion och det är ingen hemlighet utan ett svårsmält och paradoxalt faktum för de allra flesta människor och något som därför inte debatteras i MSM.


Kristendomen förstördes som vi såg ovan men vad hände då i de andra religionerna? Det var ungefär samma förlopp.

Nu kallar sig Dalai Lama för marxist och icke-troende buddhist och han hälsas som en hjälte runt hela världen av nästan alla religioner och regeringar.

 • Är detta en slump?
 • Vad är kopplingen mellan religionen och politiken
 • Hur kan en buddhistpräst från Tibet i Kina ha blivit så mäktig och vad blir hans framtida roll?

The Guardian: Of course the Dalai Lama’s a Marxist

Alla vet att efter splittring kommer enighet – det är naturens kretslopp. Enligt ovanstående israeliska rapport ville de högsta företrädarna för flera världsreligioner (judendom, islam och buddhism) redan 2006 skapa en världsreligion med Dalai Lama sittandes i Jerusalem på toppen.

Är det inte paradoxalt att allt detta är exakt i linje med gamla profetior där Antikrist placeras i Jerusalem och styr hela världen? Är det inte paradoxalt att sedan 2001 har islam varit i krig med alla andra religioner i MSM? Det är den sanningen som presenteras för folket men den är raka motsatsen till ovanstående rapport. Vi talar inte om vilken sorts religion det kommer att bli men det finns en mängd profetior i ämnet för den intresserade.

The Washington Times: Dalai Lama slams capitalism for world’s ills: ‘I am Marxist’

I del 2 ser vi på hur man kan ta länder eller rentav hela världen med liknande subversionsmetod.

Text och foto: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Relaterat

Wikipedia: “Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår”… “Marxism betecknar dels en politisk ideologi, dels en samling mer eller mindre icke-normativa samhällsteorier”.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • “Butler var nog hederlig men FDRs bakgrund som medlem i oligarkin är svår att få ihop med ett motstånd mot oligarkin. Och hans svärson C B Dall bekräftade att han var helt i händerna på densamma.”

  Dokumentärerna Oliver Stone knåpat ihop gör klart att Roosevelt var visionär trots allt vad du vill framhäva medan Truman blev girighetens enkla byte och hotbildernas obildade verktyg åt verkmästarna….. Det var tydligen inget svårt för herrarna i hagen att befrukta makthavaren/beslutsfattaren på vilket sätt de än ville..

  “Andra världskriget kunde ha undvikits men FDRs regim var helt avgörande för att medvetet provocera fram det både mot Japanerna och i Europa och hela tiden i samspel med Britterna.”

  Det var väl snarare frimicklarna som såg till att hjulen började snurra i riktningar som skulle göra dem rika för lång tid framåt..

  Jag har sett flera exempel på att man vill lasta “beslutsfattaren” för kriget och hela konkarongen. Det är ju därför finansen väljer/promotar en president som blir juridiskt ansvarig och lämplig syndabock. Vi ha ju samma sak med en kung i vårt land. Den som inte gör som girigheten vill, startar några krig åt girigheten skjuts (GIII). Skjuts görs ju presidenter och kandidater i “the land of the free”. Truman visste väl inte särskilt mycket som läste upp att USA bombat “a military base” vilket jag hört på radio sedan barndomen. Nu är det bortklippt i många upptagningar och en sökning efter en video har inte den fullständiga meningen i behåll heller. Historieförfalskarna vill ju inte att nutiden ska förstå att man lurade sin president då också.. På samma sätt är det ju synd att säga Bushregimen när Bush var den som inte förstod vad hans närmaste ledde honom som ansvarig in i.. Sedan fick han ju spela med och skådespelare var han ju inte och träningen direkt i verkligheten var uppenbarligen dålig. För hans s.k. vänner spelade det ju ingen roll hur han framstod.. Landet där vem som helst kan bli president vill nog inte inse riskerna.. Nu se landet där, att vem som helst kan driva en presidentkampanj, även en plump skitstövel… Uppenbarligen kan vem som helst bli hemskt rik och tro sig om vad som helst..

  “addera kommunismen vilket har givit dom en stor del av vänstern som aningslösa vapendragare.”

  Nu kanske vi kan konstatera att jakten på kommunister i Sovjet visade att Stalin knappast borde kallat sig kommunist och du borde knappast lasta kommunismen som du gör heller. https://sv.wikipedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna Läs efterspelet. Ser du inte korruptionen vet jag inte men andra lär förstå… att Stalin och de ansvariga var främmande existenser…

 • “Butler var nog hederlig men FDRs bakgrund som medlem i oligarkin är svår att få ihop med ett motstånd mot oligarkin. Och hans svärson C B Dall bekräftade att han var helt i händerna på densamma.”

  Dokumentärerna Oliver Stone knåpat ihop gör klart att Roosevelt var visionär trots allt vad du vill framhäva medan Truman blev girighetens enkla byte och hotbildernas obildade verktyg åt verkmästarna….. Det var tydligen inget svårt för herrarna i hagen att befrukta makthavaren/beslutsfattaren på vilket sätt de än ville..

  “Andra världskriget kunde ha undvikits men FDRs regim var helt avgörande för att medvetet provocera fram det både mot Japanerna och i Europa och hela tiden i samspel med Britterna.”

  Det var väl snarare frimicklarna som såg till att hjulen började snurra i riktningar som skulle göra dem rika för lång tid framåt..

  Jag har sett flera exempel på att man vill lasta “beslutsfattaren” för kriget och hela konkarongen. Det är ju därför finansen väljer/promotar en president som blir juridiskt ansvarig och lämplig syndabock. Vi ha ju samma sak med en kung i vårt land. Den som inte gör som girigheten vill, startar några krig åt girigheten skjuts (GIII). Skjuts görs ju presidenter och kandidater i “the land of the free”. Truman visste väl inte särskilt mycket som läste upp att USA bombat “a military base” vilket jag hört på radio sedan barndomen. Nu är det bortklippt i många upptagningar och en sökning efter en video har inte den fullständiga meningen i behåll heller. Historieförfalskarna vill ju inte att nutiden ska förstå att man lurade sin president då också.. På samma sätt är det ju synd att säga Bushregimen när Bush var den som inte förstod vad hans närmaste ledde honom som ansvarig in i.. Sedan fick han ju spela med och skådespelare var han ju inte och träningen direkt i verkligheten var uppenbarligen dålig. För hans s.k. vänner spelade det ju ingen roll hur han framstod.. Landet där vem som helst kan bli president vill nog inte inse riskerna.. Nu se landet där, att vem som helst kan driva en presidentkampanj, även en plump skitstövel… Uppenbarligen kan vem som helst bli hemskt rik och tro sig om vad som helst..

  “addera kommunismen vilket har givit dom en stor del av vänstern som aningslösa vapendragare.”

  Nu kanske vi kan konstatera att jakten på kommunister i Sovjet visade att Stalin knappast borde kallat sig kommunist och du borde knappast lasta kommunismen som du gör heller. https://sv.wikipedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna Läs efterspelet. Ser du inte korruptionen vet jag inte men andra lär förstå… att Stalin och de ansvariga var främmande existenser…

 • Marx själv (som visserligen hade en judisk bakgrund genom sin far men var ateist) hade nog vänt sig i graven om han fick reda på att folk befläckar hans namn med teorier som dessa. Beviset för mitt påstående kan illustreras i detta citat om stroppen Lasalle som ansåg sig vara socialist men frotterade sig med kungahus under ett afrohår:

  “Det står nu klart för mig att han han, som huvudformen och hårväxten pekar på, är avkomling till de negrer som följde med Moses på flykten från Egypten (såvida inte hans mor eller farmor korsades med en nigger). Denna förening av tysk och jude på negerbas producerade oundvikligen en märklig hybrid.”
  /Karl Marx om Ferdinand Lassalle i ett brev till Friedrich Engels (30 juli 1862)
  Källa: https://sv.wikiquote.org/wiki/Karl_Marx

 • Marx själv (som visserligen hade en judisk bakgrund genom sin far men var ateist) hade nog vänt sig i graven om han fick reda på att folk befläckar hans namn med teorier som dessa. Beviset för mitt påstående kan illustreras i detta citat om stroppen Lasalle som ansåg sig vara socialist men frotterade sig med kungahus under ett afrohår:

  “Det står nu klart för mig att han han, som huvudformen och hårväxten pekar på, är avkomling till de negrer som följde med Moses på flykten från Egypten (såvida inte hans mor eller farmor korsades med en nigger). Denna förening av tysk och jude på negerbas producerade oundvikligen en märklig hybrid.”
  /Karl Marx om Ferdinand Lassalle i ett brev till Friedrich Engels (30 juli 1862)
  Källa: https://sv.wikiquote.org/wiki/Karl_Marx

 • “Peter Grafström 28 Aug, 2016 at 20:41 ”

  Dessutom ger ju ditt resonemang skäl att förstå att möbeltillverkning var inte det enda på agendan för samarbetet mellan Öst och Väst medan folken fick stirra i väggen/muren.. vare sig den står i Israel (Western Wall) eller den väggen som Wall Streets maktsfär utgör.. Vi har ju Bofors ammunitionsförsäljning till Östtyskland att skryta med…

  Gratis arbetskraft har en förtrollande effekt på fascism i alla tider.. Vilken kommunism vill du inte ha P.G? Den folken i Öst önskade sig men svårligen fick tillgång till annat än i pauser eller den makterna oftast representerade… Enligt dig är det inget annat än ett val mellan pest o kolera och hur du än vänder dig sitter ändan bak..

  • “Vilken kommunism vill du inte ha?” frågade Castoropollux mig.
   Men tanken med min travesti på Kjell-Olof Fälts kända kommentar, var avsett att representera vad pragmatiska Sovjet-kadrer kunde tänkas fundera, väl medvetna om eftersläpningen gentemot väst ifråga om avancerad TILLÄMPAD teknologi liksom beträffande det mer vardagliga varuutbudet till vanliga Ivan och Olga.
   Lyxbutikerna för nomenklaturen ledde till opportunism för att klättra men gav inte effektiva signaler till verksamma reformer. Det finns en svensk fd militär i Ryssland som uppskattas för sitt jobb med att organisera industriföretag. Han berättade en del om vad som behövde förändras så att folk gick med glädje till jobbet. Alltså psykologiska faktorer. Sovjet hade bra naturvetenskaplig utbildning och duktiga akademiska forskare. Men konkurrens och lönsamhetstänkande har också fött fram insikter som inte lika lätt infann sig när en ideologiskt rigid struktur var förutsättningen.

   • Kjell-olof Feldt har inte tillfört socialdemokratin mer än Hans Holmer lyckades tillföra brottsutredningar…

    Som nyliberal och neomarxist passar sprattelfiguren alldeles utmärkt för olycksbådande profetior.

    Någon värdighet som sosse är väl svårt att uppbåda…

    Fick denne en utskällning av Palme för sin bok “Samtal med Feldt” så reser sig socialdemokrain rak och hederlig medan Feldt får leva som ett spöke åt liberalerna framskramlande i mörka lokaler ur sossemärkta garderober…

    • Castoropollux
     Jag håller med om att Kjellolof och många andra var osjälvständiga och missbedömde helt vad det var för giftig nyliberal soppa dom lät sig förföras av.
     Men deras motståndarläger var heller inte i besittning av något förstånd eftersom dom tillät försämringarna i skolan som ursprungligen var en amerikansk agenda även om vänsterfolk inte känner till det. Det var Rockefellers mfl oligarkers stiftelser som förordade flumskolan för att göra folk till apolitiska icketänkande lydiga konsumenter.
     Okunnighet i alla läger. Därtill kom en ökande överlevnad som ändrade kalkylerna för sociala förmåner. Ett bra samhälle som dessutom hatas av angloimperiet eftersom det är svårare att suga ut, kräver välutbildade nationellt lojala kadrer, inte folk som dagens vänster som låter sig förföras av oligarkins försåtliga skenbart progressiva budskap, vilka bara är till för att upplösa alla nationalstater.

   • Så om östeliten kunde shoppa, resa och njuta ohejdat och vår industri och västeliten kunde få gratis arbetskraft vilken “kommunism” har du skådat då? Vår eller deras? Kontrollen och övervakningen av befolkningar överträffas vida i väst den som var i öst… Vem i hela världen vill ha det arvet?

    Risken att utsättas för neomarxism är alltså försvinnande liten särskilt som kapitalismen/etablissemanget vill styra och inte drar sig för att styra allt.. Falskflaggan som deras största tillgång gör terrorn själv till deras bästa kirurgiska instrument att få sin vilja fram. RAND-corporations hotbildsteorier har gestaltats i verkligheten eftersom sinnet inte längre kan tro på fantasierna, trollen och vanföreställningarna.

    Man föranstaltar utbildning och sjukvård på Kuba och kallar det för “säkerhets skull” ett frimurat misslyckande. (Frimurare Castro i samma klubb som Batista(?), står för de felande fiolerna). Trots och säkert för att det är gratis.. Experimentet gick totalt fel. Det skulle ju inte bli gratis för det skulle ju visat att det var bättre borta än hemma i USA. Att de frihetsälskande i hopen skulle skrämmas för gratis sjukvård och utbildning genom att det kallas kommunism var ju för alla med lite vidlyftig fantasi väntat. Vem skulle inte komma på sådant! Samtidigt är amerikanen fri som han tror sig vara inmurad i ett handelshelvete av marknad där mediciner, sjukvård, utbildning är svinaktigt dyrt medan livet verkar vara några få kärt… Om inte det är neomarxism i sin prydno så…..

    För inte så länge sedan gick ju andra dokumentärer om USA’s historia. Att Billy Graham med sin paranoia framträdde där och beskrev Katolska kyrkan som ett hot mot den protestantiska är ju inte så konstigt med tanke på att predikanten kunde välsigna kriget i Vietnam.. Att Kennedy var och utmålades som ett djävulusiskt hot gick inte missförstå av någon som likaväl kunde representera terror i Vietnam.. Så ska ju givetvis dessa översättningar förstås som frön i från detta helvete. CIA kan inte bättre än försöka förgifta sanningen för mänskligheten… Den protestantiska kyrkan “ägd” för att använda ett modernt uttryck lyckas ju fucka upp verkligheten med tex mord på abortläkare osv.. Vi fick U Ekman som kvarnsten och lyckohjul på en och samma gång, trots att de satt på samma axel! Samma roll har ju SD.. Sverigefiender är ju tydligen alla som inte tycker som diktatorskandidaterna och de slinker ju fram ur sina hålor även här och lyckas inte alls dölja varken sina intentioner eller ursprung särskilt väl…

    Bara som ett lysande exempel på hur man förmår “folkrörelse” att bete sig som slaktare och mördare när det passar… http://www.tranastidning.se/article/darfor-orsakade-rubrikjagande-journalistik-john-lennons-dod/
    Jesus var ju enligt expertisen kommunist, socialist, revolutionär, samhällsomstörtare, djävul och kanske neomarxist hade ju av SD kallats vänsterextremist. Ett slags folk som inte förstår sitt eget bästa kan ju få rösta och visa att man kan handla blint helt utan religion också… Vem befarade inte det eftersom extremismen trots allas förnuftiga kamp för att visa att den inget har med religion att göra ändå sägs motsvara de dåliga förväntningarnas indoktrinering bäst.. Dagen är snart här när instinkten får besegra mänskligheten igen.. GT återtar marken NT vunnit….

    Den som inte känner igen korstågen på lössens gång måste vara urbota dum.

 • “Peter Grafström 28 Aug, 2016 at 20:41 ”

  Dessutom ger ju ditt resonemang skäl att förstå att möbeltillverkning var inte det enda på agendan för samarbetet mellan Öst och Väst medan folken fick stirra i väggen/muren.. vare sig den står i Israel (Western Wall) eller den väggen som Wall Streets maktsfär utgör.. Vi har ju Bofors ammunitionsförsäljning till Östtyskland att skryta med…

  Gratis arbetskraft har en förtrollande effekt på fascism i alla tider.. Vilken kommunism vill du inte ha P.G? Den folken i Öst önskade sig men svårligen fick tillgång till annat än i pauser eller den makterna oftast representerade… Enligt dig är det inget annat än ett val mellan pest o kolera och hur du än vänder dig sitter ändan bak..

  • “Vilken kommunism vill du inte ha?” frågade Castoropollux mig.
   Men tanken med min travesti på Kjell-Olof Fälts kända kommentar, var avsett att representera vad pragmatiska Sovjet-kadrer kunde tänkas fundera, väl medvetna om eftersläpningen gentemot väst ifråga om avancerad TILLÄMPAD teknologi liksom beträffande det mer vardagliga varuutbudet till vanliga Ivan och Olga.
   Lyxbutikerna för nomenklaturen ledde till opportunism för att klättra men gav inte effektiva signaler till verksamma reformer. Det finns en svensk fd militär i Ryssland som uppskattas för sitt jobb med att organisera industriföretag. Han berättade en del om vad som behövde förändras så att folk gick med glädje till jobbet. Alltså psykologiska faktorer. Sovjet hade bra naturvetenskaplig utbildning och duktiga akademiska forskare. Men konkurrens och lönsamhetstänkande har också fött fram insikter som inte lika lätt infann sig när en ideologiskt rigid struktur var förutsättningen.

   • Kjell-olof Feldt har inte tillfört socialdemokratin mer än Hans Holmer lyckades tillföra brottsutredningar…

    Som nyliberal och neomarxist passar sprattelfiguren alldeles utmärkt för olycksbådande profetior.

    Någon värdighet som sosse är väl svårt att uppbåda…

    Fick denne en utskällning av Palme för sin bok “Samtal med Feldt” så reser sig socialdemokrain rak och hederlig medan Feldt får leva som ett spöke åt liberalerna framskramlande i mörka lokaler ur sossemärkta garderober…

    • Castoropollux
     Jag håller med om att Kjellolof och många andra var osjälvständiga och missbedömde helt vad det var för giftig nyliberal soppa dom lät sig förföras av.
     Men deras motståndarläger var heller inte i besittning av något förstånd eftersom dom tillät försämringarna i skolan som ursprungligen var en amerikansk agenda även om vänsterfolk inte känner till det. Det var Rockefellers mfl oligarkers stiftelser som förordade flumskolan för att göra folk till apolitiska icketänkande lydiga konsumenter.
     Okunnighet i alla läger. Därtill kom en ökande överlevnad som ändrade kalkylerna för sociala förmåner. Ett bra samhälle som dessutom hatas av angloimperiet eftersom det är svårare att suga ut, kräver välutbildade nationellt lojala kadrer, inte folk som dagens vänster som låter sig förföras av oligarkins försåtliga skenbart progressiva budskap, vilka bara är till för att upplösa alla nationalstater.

   • Så om östeliten kunde shoppa, resa och njuta ohejdat och vår industri och västeliten kunde få gratis arbetskraft vilken “kommunism” har du skådat då? Vår eller deras? Kontrollen och övervakningen av befolkningar överträffas vida i väst den som var i öst… Vem i hela världen vill ha det arvet?

    Risken att utsättas för neomarxism är alltså försvinnande liten särskilt som kapitalismen/etablissemanget vill styra och inte drar sig för att styra allt.. Falskflaggan som deras största tillgång gör terrorn själv till deras bästa kirurgiska instrument att få sin vilja fram. RAND-corporations hotbildsteorier har gestaltats i verkligheten eftersom sinnet inte längre kan tro på fantasierna, trollen och vanföreställningarna.

    Man föranstaltar utbildning och sjukvård på Kuba och kallar det för “säkerhets skull” ett frimurat misslyckande. (Frimurare Castro i samma klubb som Batista(?), står för de felande fiolerna). Trots och säkert för att det är gratis.. Experimentet gick totalt fel. Det skulle ju inte bli gratis för det skulle ju visat att det var bättre borta än hemma i USA. Att de frihetsälskande i hopen skulle skrämmas för gratis sjukvård och utbildning genom att det kallas kommunism var ju för alla med lite vidlyftig fantasi väntat. Vem skulle inte komma på sådant! Samtidigt är amerikanen fri som han tror sig vara inmurad i ett handelshelvete av marknad där mediciner, sjukvård, utbildning är svinaktigt dyrt medan livet verkar vara några få kärt… Om inte det är neomarxism i sin prydno så…..

    För inte så länge sedan gick ju andra dokumentärer om USA’s historia. Att Billy Graham med sin paranoia framträdde där och beskrev Katolska kyrkan som ett hot mot den protestantiska är ju inte så konstigt med tanke på att predikanten kunde välsigna kriget i Vietnam.. Att Kennedy var och utmålades som ett djävulusiskt hot gick inte missförstå av någon som likaväl kunde representera terror i Vietnam.. Så ska ju givetvis dessa översättningar förstås som frön i från detta helvete. CIA kan inte bättre än försöka förgifta sanningen för mänskligheten… Den protestantiska kyrkan “ägd” för att använda ett modernt uttryck lyckas ju fucka upp verkligheten med tex mord på abortläkare osv.. Vi fick U Ekman som kvarnsten och lyckohjul på en och samma gång, trots att de satt på samma axel! Samma roll har ju SD.. Sverigefiender är ju tydligen alla som inte tycker som diktatorskandidaterna och de slinker ju fram ur sina hålor även här och lyckas inte alls dölja varken sina intentioner eller ursprung särskilt väl…

    Bara som ett lysande exempel på hur man förmår “folkrörelse” att bete sig som slaktare och mördare när det passar… http://www.tranastidning.se/article/darfor-orsakade-rubrikjagande-journalistik-john-lennons-dod/
    Jesus var ju enligt expertisen kommunist, socialist, revolutionär, samhällsomstörtare, djävul och kanske neomarxist hade ju av SD kallats vänsterextremist. Ett slags folk som inte förstår sitt eget bästa kan ju få rösta och visa att man kan handla blint helt utan religion också… Vem befarade inte det eftersom extremismen trots allas förnuftiga kamp för att visa att den inget har med religion att göra ändå sägs motsvara de dåliga förväntningarnas indoktrinering bäst.. Dagen är snart här när instinkten får besegra mänskligheten igen.. GT återtar marken NT vunnit….

    Den som inte känner igen korstågen på lössens gång måste vara urbota dum.

 • jonulf 25 Aug, 2016 at 12:14

  Jo, det ligger en del i vad du säger, Jonulf, mycket i Illusionernas labyrint är inte känt för allmänheten, men det kanske mest uppseendeväckande innehållet i filmen, att svenska kommunister planerade att göra kulturrevolution i Sverige under senare delen av 60-talet, visade SVT i en av sina kanaler för inte många månader sedan.

 • @Birgitta 28 Aug, 2016 at 21:51

  Jag tycker att mainstreammedia är helt hopplösa, de kan ju knappt få ur sig annat än lögner och skruvade halvsanningar. Men det legitimerar inte alternativmedia att också sprida tvivelaktiga uppgifter, vilket den naturligtvis gör ändå, inte minst genom avsiktlig och rikligt förekommande desinformation. Mycket av det Lina har gjort tidigare har verkat bra, men i och med den här filmen halkade han ner ett antal pinnhål. Visst känns det lite tråkigt, men för att komma längre i sin förståelse av vad som händer i världen, så måste man ju kunna vara ärlig mot sig själv och erkänna att man kanske har satsat på fel häst. Jag kommer trots det att fortsätta titta på vad Lina gör, men nu med mer kritiska ögon.

 • Per@ “Tycker du till exempel att påståendet/insinuationen att människan aldrig har varit på månen var välunderbyggt i Jüri Linas film?” Naturligtvis var det inte välunderbyggt i traditionell vetenskaplig mening med en referenslista. Inslaget kan nog mer ses som en slags “teaser”. Åskådaren lämnas öppen att själv forska vidare i frågan. Hoppas att inslaget väckte en nyfikenhet och instabilisering av tilltro till vedertagna sk “sanningar”. Juri själv tog ju inte ställning “i sig” utan visade bara upp makthavare som uttalade sig om månfärder. Om inte månfärderna är sanna, hur mycket annat är då sant? Jag skulle tro att det mesta som vi matats med kan ifrågasättas.

  Jag möter dagligen påståenden/insinuationer om än det ena och än det andra i MSM, av chefer och forskare som jag tycker är substanslösa. Deras utsagor handlar mest om tyckanden där konsensus marknadsförs som varande sk “fakta”. Varför ska vi ställa högre krav på Juri än på reportrar, forskare, politiker och andra makthavare som tar sig rätten att uttala sig om allt möjligt och som ger sken av att deras partikulära värderingar skulle vara universella?

 • jonulf 25 Aug, 2016 at 12:14

  Jo, det ligger en del i vad du säger, Jonulf, mycket i Illusionernas labyrint är inte känt för allmänheten, men det kanske mest uppseendeväckande innehållet i filmen, att svenska kommunister planerade att göra kulturrevolution i Sverige under senare delen av 60-talet, visade SVT i en av sina kanaler för inte många månader sedan.

 • @Birgitta 28 Aug, 2016 at 21:51

  Jag tycker att mainstreammedia är helt hopplösa, de kan ju knappt få ur sig annat än lögner och skruvade halvsanningar. Men det legitimerar inte alternativmedia att också sprida tvivelaktiga uppgifter, vilket den naturligtvis gör ändå, inte minst genom avsiktlig och rikligt förekommande desinformation. Mycket av det Lina har gjort tidigare har verkat bra, men i och med den här filmen halkade han ner ett antal pinnhål. Visst känns det lite tråkigt, men för att komma längre i sin förståelse av vad som händer i världen, så måste man ju kunna vara ärlig mot sig själv och erkänna att man kanske har satsat på fel häst. Jag kommer trots det att fortsätta titta på vad Lina gör, men nu med mer kritiska ögon.

 • Per@ “Tycker du till exempel att påståendet/insinuationen att människan aldrig har varit på månen var välunderbyggt i Jüri Linas film?” Naturligtvis var det inte välunderbyggt i traditionell vetenskaplig mening med en referenslista. Inslaget kan nog mer ses som en slags “teaser”. Åskådaren lämnas öppen att själv forska vidare i frågan. Hoppas att inslaget väckte en nyfikenhet och instabilisering av tilltro till vedertagna sk “sanningar”. Juri själv tog ju inte ställning “i sig” utan visade bara upp makthavare som uttalade sig om månfärder. Om inte månfärderna är sanna, hur mycket annat är då sant? Jag skulle tro att det mesta som vi matats med kan ifrågasättas.

  Jag möter dagligen påståenden/insinuationer om än det ena och än det andra i MSM, av chefer och forskare som jag tycker är substanslösa. Deras utsagor handlar mest om tyckanden där konsensus marknadsförs som varande sk “fakta”. Varför ska vi ställa högre krav på Juri än på reportrar, forskare, politiker och andra makthavare som tar sig rätten att uttala sig om allt möjligt och som ger sken av att deras partikulära värderingar skulle vara universella?

 • @Birgitta 26 Aug, 2016 at 09:27

  Det är viktigt att även en kritiker får slutföra sitt resonemang. För övrigt står jag fast vid det jag skriver i den kommentar, per 25 Aug, 2016 at 10:13, som du kommenterade, Birgitta. Tycker du till exempel att påståendet/insinuationen att människan aldrig har varit på månen var välunderbyggt i Jüri Linas film?

  • Castoropollux
   Castoropollux
   Vems korruption menas? Oligarkin i Usa hade inget emot det utan var projektets ursprung.
   Etablissemanget i Sovjet var entusiastiska.
   Sovjets system stagnerade efter Stalin iom att dom inte längre försökte skaka av sig Dollar-bojorna som alla bär. Dom var i skriande behov av reformer.
   Efter så lång tid av kommunistiskt styre kunde dom inte ens producera sina egna livsmedel. Även den mest entusiastiske anhängare av ideologin borde inse att det inte fungerade.

   • Det är ju fortfarande så att du missar korruptionens element i utvecklingen.. Vad är förresten så säkert att något stagnerade i Sovjet efter Stalin? Mätt efter vad då? Av vem? De besvikna? De som vann på krigets inkomstbringande försäljning?

    Krigsmaskineriapparaten stagnerade i Tyskland efter kriget.. Man kan ju mäta precis vad som helst allt efter de önskemål man sätter upp. Så arbetar ju de fria statistik/gallup-instituten idag.. De säljer sina tjänster, visar sina underkläder för vem som gitter betala.. Allt för att få en opinion att känna luft under sina dystra vingar..

    Dina ideal och dess önskemål på bekräftelse kommer som sagt i dagen och minerar dina argument..
    Ukraina var ju Sovjets största och Europas främsta livsmedelsproducent. Det var väl breddgraderna som stod för det och “kommunistiskt” var det under hela den utvecklingen.. Hur väst kan vilja ha den kakan och destabilisera Ryssland är ju inte svårt att gissa. Att konkurrensutsätta dess produktion av livsmedel, industri och transporter kommer inte gå smärtfriare än det gick här.. De fyra friheterna är mer verkliga än något annat till att snara allt arbetarklassen haft som sin nytta, tillgång och efterfrågan..

    Du är alltså inte för något folks väl…. Det har bit för bit och gång efter annan konstaterats, mest genom kommentarerna… Castro hade en plan bakom ryggen på sitt folk, kommunismen är ett påfund av kapitalismen än frukten av korruption och maktmissbruk..

    Ett tjockt och högt murverk av propaganda skulle skydda amerikanarna från att upptäcka att gratis sjukvård, skola och utbildning är omöjligt.. Medan orättvisor och klyftor parat med ekonomisk framgång är gudomligt, men biverkningarna för alla andra är helvetet på jorden.. Det är kanske dags att välja sida.. Fast dig kan man ju aldrig lita på..

    • Castoropollux
     Du har fortfarande inte förklarat vad du menar med korruption ifrågan om det enormt omfattande tekniska utbytet från väst till Sovjet. Allt skedde öppet på hög officiell nivå.
     Och det var inte bara från 1973 utan under hela Sovjetepoken sånär som på åren 1945 och till Stalins död. Stalin och hans närmaste byggde upp en gulduppbackad handelszon med många självständiga kapitalistländer inviterade. Stalin nekade Dollar-bojan genom att inte signera Bretton Woods. Efter Stalin accepterades dollardominansen vilket bäddade för stagnation iom inneslutningsagendan vars syfte var att hindra Sovjets utveckling.
     Den stagnationen finns fortfarande kvar. Ryssland vill komma ur den, men sanktionerna är till för att hindra dem att utvecklas. Det fattas en bas av mindre och medelstora entreprenörer.

 • På wikin om Sutton finns han egen deklaration. ” well as its decisive contributions to the rise of Adolf Hitler and Franklin Delano Roosevelt, whose policies he assessed as being essentially the same “corporate socialism,””

  Nu bekämpade ju fascismen Roosevelt. Denne president förstörde depressionens verkningar och beska medicin som skulle tvinga alla arbetare ner på knä istället för att kräva vettiga arbetsförhållanden och likadana löner. Den panerade kuppen mot presidenten var inget annat än samma verk och vilja som satte fascismen vid makten i Spanien och Italien m.fl. Samma krafter som sponsrade Shitler och kom det att visa sig – Stalin..

  Sutton måste haft grumliga källor..

  • Sutton hade tillgång till de nationella arkiven. Men när han jämför Fascisterna och New Deal är det ett logiskt resonemang. Nazisterna upplevdes av tyskarna som en stor förbättring analogt med New Deal (och även med den parallella dealen i Sverige mellan arbete och kapital.) Syftet var att den internationella storfinansen som siktade på storkrig med goda profiter önskade en disciplinerad arbetarklass. Det lyckades.
   Eftersom du beundrar FDR har du samsyn med Lyndon Larouche och Webster Tarpley. Kanske borde du intressera dig mer för vad deras respektive politiska ideer innebär? Dom pläderar för återinförande av lagstiftning för bankdelning så finanshajarna inte kan spekulera med allmänhetens pengar.
   Beträffande fascistkuppen som Smedley Butler avslöjade. Det finns en uppfattning om att dom förutsåg att Butler aldrig skulle ställa upp utan slå larm. Och att detta skulle hjälpa FDR till makten som en skenbar motståndare till storfinansen.
   Jag tror det stämmer men jag har ingen kategorisk uppfattning om FDR. Hans bakgrund väcker misstankar men man vet aldrig säkert med människor.

   • Meningen “Ett tjockt och högt murverk av propaganda skulle skydda amerikanarna från att upptäcka att gratis sjukvård, skola och utbildning är omöjligt..” blir ju korrekt med “möjligt!” på slutet. obeslutsamheten drabbade meningsbyggnaden..
    …………..
    “Beträffande fascistkuppen som Smedley Butler avslöjade. Det finns en uppfattning om att dom förutsåg att Butler aldrig skulle ställa upp utan slå larm. Och att detta skulle hjälpa FDR till makten som en skenbar motståndare till storfinansen.”

    Med tanke på att fascismen med formidabelt stöd av storindustrin i USA bredde ut sig över Europa under samma tid måste ju dess ansträngningar och hemvist döljas för det nutida medvetandet.. Kuppen mot Roosevelt med hjälp av Smedley Butler misslyckades eftersom den gamle krigsherren var för mycket patriot och trots allt hederlig. Särskilt som han lärt sig hur hans uppdragsgivare och Wallstreet konsekvent och hela tiden svek dess skadade mannar och fotfolk i det militära.. Möjligtvis var väl butlern amerikansk i det att kanske inte ge “politiken” han hjälpte till att föra erkännandet hur skadlig den var för resten av världen..

    Det är verkligen synd att du oförblommerat för ut dessa åsikter utan att inse att du skadar historiesynen.. “Annars är ju War is a Racket” till för att du ska förstå dåtiden och framtiden, inte falla för historieförfalskarnas charm att vilja dölja sina grava förehavanden i att med alla medel stötta fascismen..

    “Men när han jämför Fascisterna och New Deal är det ett logiskt resonemang.”

    Hur är det logiskt att Tyskarnas fria händer är samma sak som FDR New Deal i depressionens USA? Tja om mörkret vill kalla sig ljus är det ju det.. Nassarna var ju förlängningen av depressionens alla biverkningar. FDR stod emot… Hindrade en utveckling som hade fortsatt varit förödande och hindrade alltså det Fascismen önskade sig. Ett politiskt arktiskt klimat där vilka lagar som helst kunde implementeras…. (Jfr gärna 9/11). Där finnes skillnaden mellan nassarna och FDR.. Sutton och du kan fortsätta skåla. Era vådliga fester kan ju tyckas spännande men tillför alltså historien ingenting än den förvillelse sanningarna förlorar på.. och dina förväntningar på att fördomsfullt bekräfta någon ism tar tydligen inte slut.. Är du indoktrinerad P.G? Har moderaten Arkelsten med en särdeles märklig verklighetsuppfattning och du mycket gemensamt..?

    Dessutom blir ju pedagogiken den omvända. Såpbubblorna spricker i friska luften..

    • Butler var nog hederlig men FDRs bakgrund som medlem i oligarkin är svår att få ihop med ett motstånd mot oligarkin. Och hans svärson C B Dall bekräftade att han var helt i händerna på densamma. Dalls uppfattningar och verklighetsbeskrivning om NWO stämmer väl överens med vad nuvarande kunniga samhällskritiker för fram.
     Den disciplinerade och mätta befolkningen utgjorde en mycket profitabel produktionsmaskin tillsammans med skuldsättningen mördandet av alla andra. I Usa, Italien, Tyskland likaväl som i Sverige. Men för att anglooligarkin skulle kunna förse Hitler med järnmalm var det praktiskt med neutralitet här så att det kunde skyla över andras samröre med Hitler.
     Andra världskriget kunde ha undvikits men FDRs regim var helt avgörande för att medvetet provocera fram det både mot Japanerna och i Europa och hela tiden i samspel med Britterna.
     Oligarkin var på alla sidor för att kunna justera alla parametrar till maximalt utbyte.
     Gammal vana sen åtminstone Napoleonkrigen. Denne och Hitler fyllde liknande funktion för samma andas storfinans. Under 18-1900-talet lyckades dom ju dessutom addera kommunismen vilket har givit dom en stor del av vänstern som aningslösa vapendragare.
     Är du intresserad av sanning i första hand eller av att försvara en ideologisk vision i de fall där dessa syften kommer i konflikt?
     Säg sanningen och bli jagad ut ur nio samhällen, fick Sutton erfara. Den som följer mittfåran slipper det men den andra vägen är intressantare.
     Och anser du att all förvrängning av debatten är tillåten för det visionära målets skull?
     Om du är indoktrinerad skulle det inte löna sig att fråga eftersom du inte skulle inse det. Om du tror att jag är indoktrinerad gäller analogt att frågan inte leder någon vart.

 • @Birgitta 26 Aug, 2016 at 09:27

  Det är viktigt att även en kritiker får slutföra sitt resonemang. För övrigt står jag fast vid det jag skriver i den kommentar, per 25 Aug, 2016 at 10:13, som du kommenterade, Birgitta. Tycker du till exempel att påståendet/insinuationen att människan aldrig har varit på månen var välunderbyggt i Jüri Linas film?

  • Castoropollux
   Castoropollux
   Vems korruption menas? Oligarkin i Usa hade inget emot det utan var projektets ursprung.
   Etablissemanget i Sovjet var entusiastiska.
   Sovjets system stagnerade efter Stalin iom att dom inte längre försökte skaka av sig Dollar-bojorna som alla bär. Dom var i skriande behov av reformer.
   Efter så lång tid av kommunistiskt styre kunde dom inte ens producera sina egna livsmedel. Även den mest entusiastiske anhängare av ideologin borde inse att det inte fungerade.

   • Det är ju fortfarande så att du missar korruptionens element i utvecklingen.. Vad är förresten så säkert att något stagnerade i Sovjet efter Stalin? Mätt efter vad då? Av vem? De besvikna? De som vann på krigets inkomstbringande försäljning?

    Krigsmaskineriapparaten stagnerade i Tyskland efter kriget.. Man kan ju mäta precis vad som helst allt efter de önskemål man sätter upp. Så arbetar ju de fria statistik/gallup-instituten idag.. De säljer sina tjänster, visar sina underkläder för vem som gitter betala.. Allt för att få en opinion att känna luft under sina dystra vingar..

    Dina ideal och dess önskemål på bekräftelse kommer som sagt i dagen och minerar dina argument..
    Ukraina var ju Sovjets största och Europas främsta livsmedelsproducent. Det var väl breddgraderna som stod för det och “kommunistiskt” var det under hela den utvecklingen.. Hur väst kan vilja ha den kakan och destabilisera Ryssland är ju inte svårt att gissa. Att konkurrensutsätta dess produktion av livsmedel, industri och transporter kommer inte gå smärtfriare än det gick här.. De fyra friheterna är mer verkliga än något annat till att snara allt arbetarklassen haft som sin nytta, tillgång och efterfrågan..

    Du är alltså inte för något folks väl…. Det har bit för bit och gång efter annan konstaterats, mest genom kommentarerna… Castro hade en plan bakom ryggen på sitt folk, kommunismen är ett påfund av kapitalismen än frukten av korruption och maktmissbruk..

    Ett tjockt och högt murverk av propaganda skulle skydda amerikanarna från att upptäcka att gratis sjukvård, skola och utbildning är omöjligt.. Medan orättvisor och klyftor parat med ekonomisk framgång är gudomligt, men biverkningarna för alla andra är helvetet på jorden.. Det är kanske dags att välja sida.. Fast dig kan man ju aldrig lita på..

    • Castoropollux
     Du har fortfarande inte förklarat vad du menar med korruption ifrågan om det enormt omfattande tekniska utbytet från väst till Sovjet. Allt skedde öppet på hög officiell nivå.
     Och det var inte bara från 1973 utan under hela Sovjetepoken sånär som på åren 1945 och till Stalins död. Stalin och hans närmaste byggde upp en gulduppbackad handelszon med många självständiga kapitalistländer inviterade. Stalin nekade Dollar-bojan genom att inte signera Bretton Woods. Efter Stalin accepterades dollardominansen vilket bäddade för stagnation iom inneslutningsagendan vars syfte var att hindra Sovjets utveckling.
     Den stagnationen finns fortfarande kvar. Ryssland vill komma ur den, men sanktionerna är till för att hindra dem att utvecklas. Det fattas en bas av mindre och medelstora entreprenörer.

 • På wikin om Sutton finns han egen deklaration. ” well as its decisive contributions to the rise of Adolf Hitler and Franklin Delano Roosevelt, whose policies he assessed as being essentially the same “corporate socialism,””

  Nu bekämpade ju fascismen Roosevelt. Denne president förstörde depressionens verkningar och beska medicin som skulle tvinga alla arbetare ner på knä istället för att kräva vettiga arbetsförhållanden och likadana löner. Den panerade kuppen mot presidenten var inget annat än samma verk och vilja som satte fascismen vid makten i Spanien och Italien m.fl. Samma krafter som sponsrade Shitler och kom det att visa sig – Stalin..

  Sutton måste haft grumliga källor..

  • Sutton hade tillgång till de nationella arkiven. Men när han jämför Fascisterna och New Deal är det ett logiskt resonemang. Nazisterna upplevdes av tyskarna som en stor förbättring analogt med New Deal (och även med den parallella dealen i Sverige mellan arbete och kapital.) Syftet var att den internationella storfinansen som siktade på storkrig med goda profiter önskade en disciplinerad arbetarklass. Det lyckades.
   Eftersom du beundrar FDR har du samsyn med Lyndon Larouche och Webster Tarpley. Kanske borde du intressera dig mer för vad deras respektive politiska ideer innebär? Dom pläderar för återinförande av lagstiftning för bankdelning så finanshajarna inte kan spekulera med allmänhetens pengar.
   Beträffande fascistkuppen som Smedley Butler avslöjade. Det finns en uppfattning om att dom förutsåg att Butler aldrig skulle ställa upp utan slå larm. Och att detta skulle hjälpa FDR till makten som en skenbar motståndare till storfinansen.
   Jag tror det stämmer men jag har ingen kategorisk uppfattning om FDR. Hans bakgrund väcker misstankar men man vet aldrig säkert med människor.

   • Meningen “Ett tjockt och högt murverk av propaganda skulle skydda amerikanarna från att upptäcka att gratis sjukvård, skola och utbildning är omöjligt..” blir ju korrekt med “möjligt!” på slutet. obeslutsamheten drabbade meningsbyggnaden..
    …………..
    “Beträffande fascistkuppen som Smedley Butler avslöjade. Det finns en uppfattning om att dom förutsåg att Butler aldrig skulle ställa upp utan slå larm. Och att detta skulle hjälpa FDR till makten som en skenbar motståndare till storfinansen.”

    Med tanke på att fascismen med formidabelt stöd av storindustrin i USA bredde ut sig över Europa under samma tid måste ju dess ansträngningar och hemvist döljas för det nutida medvetandet.. Kuppen mot Roosevelt med hjälp av Smedley Butler misslyckades eftersom den gamle krigsherren var för mycket patriot och trots allt hederlig. Särskilt som han lärt sig hur hans uppdragsgivare och Wallstreet konsekvent och hela tiden svek dess skadade mannar och fotfolk i det militära.. Möjligtvis var väl butlern amerikansk i det att kanske inte ge “politiken” han hjälpte till att föra erkännandet hur skadlig den var för resten av världen..

    Det är verkligen synd att du oförblommerat för ut dessa åsikter utan att inse att du skadar historiesynen.. “Annars är ju War is a Racket” till för att du ska förstå dåtiden och framtiden, inte falla för historieförfalskarnas charm att vilja dölja sina grava förehavanden i att med alla medel stötta fascismen..

    “Men när han jämför Fascisterna och New Deal är det ett logiskt resonemang.”

    Hur är det logiskt att Tyskarnas fria händer är samma sak som FDR New Deal i depressionens USA? Tja om mörkret vill kalla sig ljus är det ju det.. Nassarna var ju förlängningen av depressionens alla biverkningar. FDR stod emot… Hindrade en utveckling som hade fortsatt varit förödande och hindrade alltså det Fascismen önskade sig. Ett politiskt arktiskt klimat där vilka lagar som helst kunde implementeras…. (Jfr gärna 9/11). Där finnes skillnaden mellan nassarna och FDR.. Sutton och du kan fortsätta skåla. Era vådliga fester kan ju tyckas spännande men tillför alltså historien ingenting än den förvillelse sanningarna förlorar på.. och dina förväntningar på att fördomsfullt bekräfta någon ism tar tydligen inte slut.. Är du indoktrinerad P.G? Har moderaten Arkelsten med en särdeles märklig verklighetsuppfattning och du mycket gemensamt..?

    Dessutom blir ju pedagogiken den omvända. Såpbubblorna spricker i friska luften..

    • Butler var nog hederlig men FDRs bakgrund som medlem i oligarkin är svår att få ihop med ett motstånd mot oligarkin. Och hans svärson C B Dall bekräftade att han var helt i händerna på densamma. Dalls uppfattningar och verklighetsbeskrivning om NWO stämmer väl överens med vad nuvarande kunniga samhällskritiker för fram.
     Den disciplinerade och mätta befolkningen utgjorde en mycket profitabel produktionsmaskin tillsammans med skuldsättningen mördandet av alla andra. I Usa, Italien, Tyskland likaväl som i Sverige. Men för att anglooligarkin skulle kunna förse Hitler med järnmalm var det praktiskt med neutralitet här så att det kunde skyla över andras samröre med Hitler.
     Andra världskriget kunde ha undvikits men FDRs regim var helt avgörande för att medvetet provocera fram det både mot Japanerna och i Europa och hela tiden i samspel med Britterna.
     Oligarkin var på alla sidor för att kunna justera alla parametrar till maximalt utbyte.
     Gammal vana sen åtminstone Napoleonkrigen. Denne och Hitler fyllde liknande funktion för samma andas storfinans. Under 18-1900-talet lyckades dom ju dessutom addera kommunismen vilket har givit dom en stor del av vänstern som aningslösa vapendragare.
     Är du intresserad av sanning i första hand eller av att försvara en ideologisk vision i de fall där dessa syften kommer i konflikt?
     Säg sanningen och bli jagad ut ur nio samhällen, fick Sutton erfara. Den som följer mittfåran slipper det men den andra vägen är intressantare.
     Och anser du att all förvrängning av debatten är tillåten för det visionära målets skull?
     Om du är indoktrinerad skulle det inte löna sig att fråga eftersom du inte skulle inse det. Om du tror att jag är indoktrinerad gäller analogt att frågan inte leder någon vart.

 • I ljuset av att de som störtade Gorbatjov gjorde så mycket värre skada med vad som kallas Catastroika faller du P.g. lika tungt som ditt resonemang.. Framgångssagan för Sovjet med en tillväxt ingen kunnat efterlikna har mer att berätta om det gedigna och monumentala medan destruktiviteten från Wallstreet förstörde precis allt som den gjort över allt på hela denna jord oftast med fascismens hjälp…. Nuet är kanske en bättre lärare än historien..

  http://infowarproductions.com/videos/catastroika_doc/ Du kan välja subtitles efter vilket språk som än går in P.G.

  • Champion Castoropollux
   Ja jag faller tungt med min last av fakta och torr saklighet, och du dansar lätt som en fjäril och sticker som ett bi eller hur?

   • Liten stuvning ser ett helt lass stjälpas i läsarna till ingen nytta…
    ……………

    Så som vi lärt. Gorbatjov var som sjukdom räknat ingenting mot vad medicinen Jeltsin som spratteldocka åt wallstreet, världsbanken blev..

    Att Kuba sågs saboterat under hela senare halvan av 1900 talet för att inte verka för framgångsrikt, kallar du för en plan av CIA och frimurarna. 😀

    Skriv gärna en bibeltjock skrift om det med lika tunt papper och liberalerna har en i sitt tycke gudasänd profet. Treenig med profiten och självklarheten…

    • Castoropollux
     Mer av minna lövtunna papper.
     Gorbachev var antagligen dessutom inte utsatt för en kupp, utan med på noterna och bluffade. Han tillhörde själv en gammal kulak-släkt, vilket kanske påverkade.
     Men därmed inte sagt att hans önskan att riva ned Sovjetsystemet var ett förräderi sett ur hans dåvarande synvinkel. Efter Stalin, som du typiskt nog avskyr, var det kört, ty då accepterades dollarekonomin som gav väst en alltför stor fördel, med tanke på att Usa tillsåg att ANDRAs samarbete med kommunistländer var kraftigt inskränkt.
     Beria även han demoniserad försökte då genomföra reformer för att öppna systemet för mer privat initiativ -(men inte nyliberalt med utländska parasiter). Så då röjdes även Beria ur vägen, troligen även han på väst’s uppdrag.
     Rockefeller och Armand Hammer hade mycket goda relationer med dom under större delen av Sovjetepoken. Tillsammans med Kissinger etablerades 1973 USTEC involverandes 500 Usa-företag med vilka ett intensivt samarbete inleddes. Det var samma år som Anthony Sutton frystes ut efter att ha slagit larm om Usa’s stöd till det ‘Sovjetiska hotet’
     Efter det började Sutton gräva fram mer info om NWO och förstod efter hand mer av detaljerna ang hur angloamerikansk eliter och storfinans och kommunismen hela tiden samarbetat. Observera att det var Usa’s medelklass som betalade notan och gradvis fick sina intressen underminerade. Spannmålsförsäljningen till Sovjet skedde parallellt med rationaliseringar av Usas jordbruk vilket ytterligare drev tillbaka mindre aktörer. (En parentes är att dessa Usa-Sovjetiska mellanhavanden också delvis kan ha varit kopplat till att Sovjet lojalt teg om vissa NASA-projekt….)
     Men Sutton liksom många andra kritiker mot kommunismen försummar enligt min mening den pragmatiska aspekten. Det är inte enkelt att vända på skutan och bli en helt vanlig sk borgerlig demokrati när väl en sån diktatur etablerats. Kommunismen är ett j-vla sk-t nu har vi släpat det ända hit, typ.

     • Det är intressant med Sutton https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton eftersom inte bara det han beskriver utan också samarbetet med Kamprads IKEA och andra genom hålen den kompakta Berlinmuren visade att folket brydde man sig inte om medan samarbete var möjligt kapitalister och makthavare emellan.. Men så delade man ju upp Europa efter ww2 som om vi alla var komna ur en het ugn och svalnat lite efter det de helst ser som gräddningen.. Delningen var en överenskommelse och konflikterna sprungna ur gränspennans grymhet speglar ju också det maktens missbruk mot enskilda och hela folk, etnicitet och religioner. Man satte murar, hårda gränser där inga borde finnas..

      Men alla kan ju se att Stalin inte var mycket kommunist. Dessutom jagande de som uttryckligen utgjorde kärnan och fundamentet. Kriget hade kanske inte fått med Sovjet på samma sätt om inte Stalin fått undan höga militärer och makthavare i sina “rättegångar”.. Pengar är inte allt utom för korruptionen.. Den har ju vunnit på alla tillstånd av förljugenhet och manipulation. Precis som osäkerheten är det bästa instrumentet för att sälja “säkerhet” mot skräcken för alla de hot man direkt och indirekt skapar.

      Korruption som brunt finger kommer alltid finnas med som “medspelare” på ogiltiga villkor och viljan till makt och kontroll kommer aldrig avta.. Våra löntagarfonder sågs som ett hot eftersom de skulle gjort våra pensioner, våra investeringar framtidssäkra och därmed jobben, välfärden och trygghetssystemen…. Inte konstigt alls att man mobiliserade för att likt Stalin pressa tillbaka det som såg ut som en smitta.. ett etablissemang inte ville skulle grassera och ta makten ur deras händer.. Lebensraum översätts enkelt till Ryska, såväl som Amerikanska.. De senare visar större tilltro till dessa “ideal” än många andra.. Så länge man fortsätter “dela” efter sitt behag finns ju ingen anledning att ändra spelreglerna.. Dock har ju Neoliberalismen ändrat på det.. Deras behov av en liknande fiende ska inte underskattas. Så kräver ju maktens missbruk terrorn som det instrument och hot som rättfärdigar maktens hårdföra metoder.. För i militära insatsers rök och damm blir ju än svårare att upprätthålla juridiska spelregler.. Påstådda “krigsbrott”, “terror” blir plötsligt ursäkter för åtgärder utöver det vanliga trots att skälen verkar lika genomskinliga som Qui Bono kan göra dem..

      Vaccinet har sin fiende, smittan och bedrägeriet är lika omfattande där. Parat med skräcken osäkerheten bjuds vi inga val.. Särskilt inte när så stora vinster står på spel och börsen kan falla ner över den som inte lyckas i regin och scenariot..

      Varför du anser att jag “typiskt nog avskyr” Stalin förstår jag inte. Gör inte alla det? Var inte morden, rättegångarna, fängslandena ett förfärligt tilltag?

      Att Stalin fick hjälp av Västliga företag att rusta är inte så konstigt… De hjälptes ju åt med samma sak.. Att förslava folk.

      Som jag skrev annorstädes. USA behövde inte bygga murar. Tullarna har bara blivit mer och mer intensiva för att skydda den sjuka överhettade marknaden.

      De behöver inga murar för folk ska vara lika rädda som de i Israel. Människor förvildas i en omfattning inget annat land kan uppvisa samtidigt som man profiterar maximalt på de vilsna och desperata livsödena. Vapenleveranserna in i samhället har passerat det cyniska stadiet och är bedövande. Privatiseringens lycka vet inga gränser när eländet bjuder så många tillfällen till profit.. Detta är blott USA där fonder länge slukat arbetarnas löner, formats till dammar och kraftgivande strömmar för några få att njuta i stänket och plaska i..

      Israel bombar och hotar sitt eget folk i diasporan. De ska inte få trivas i sina nya existenser och obibliskt kan det kallas fastän gud knappast skulle invända.. Stod inte maffian för en stor del av fackföreningsrörelsen utan att det blev skräckvälde? Vad gjordes åt de som de facto kämpade och på rätt sätt? Man riggade och falseflaggade attentat för att kunna hämma och stoppa.. Löntagarfonden skrämde lika mycket som folkstyre och arbetarmakt gör här och där. Inte heller Stalin ville ha det..

      Shitler kom med nationalsocialismen. SD-svansen och Åsnan Alliansen lovar oss något fyrkantigt givetvis blockliknande. Vi är ju inte dummare, bara tillräckligt aningslösa..

      • Castoropollux
       Jag menar med “typiskt nog” beträffande Stalin att till skillnad från dem efteråt hade han verkligen planer som dels skulle ha gynnat ett öppet samarbete med väst och dels skulle skapa ett alternativ till dollarn.

 • I ljuset av att de som störtade Gorbatjov gjorde så mycket värre skada med vad som kallas Catastroika faller du P.g. lika tungt som ditt resonemang.. Framgångssagan för Sovjet med en tillväxt ingen kunnat efterlikna har mer att berätta om det gedigna och monumentala medan destruktiviteten från Wallstreet förstörde precis allt som den gjort över allt på hela denna jord oftast med fascismens hjälp…. Nuet är kanske en bättre lärare än historien..

  http://infowarproductions.com/videos/catastroika_doc/ Du kan välja subtitles efter vilket språk som än går in P.G.

  • Champion Castoropollux
   Ja jag faller tungt med min last av fakta och torr saklighet, och du dansar lätt som en fjäril och sticker som ett bi eller hur?

   • Liten stuvning ser ett helt lass stjälpas i läsarna till ingen nytta…
    ……………

    Så som vi lärt. Gorbatjov var som sjukdom räknat ingenting mot vad medicinen Jeltsin som spratteldocka åt wallstreet, världsbanken blev..

    Att Kuba sågs saboterat under hela senare halvan av 1900 talet för att inte verka för framgångsrikt, kallar du för en plan av CIA och frimurarna. 😀

    Skriv gärna en bibeltjock skrift om det med lika tunt papper och liberalerna har en i sitt tycke gudasänd profet. Treenig med profiten och självklarheten…

 • “Frimurare kommunismens värsta fiende” strider mot alla fakta och är nog avsett som provokation. Men på lägre nivå kan det förekomma rökridåer typ kristen välgörenhetsförening.
  Men känd motståndare och bekämpare av frimurarna var Beria. Det är åtminstone en bidragande orsak till Berias demonisering.
  Frimurare av 33je ordningen vilken ordning är associerad med internationella kontakter mellan logerna(med valspråk “permanent revolution”) tex Round table’s Alfred Milner var enligt egen utsago “socialist och brittisk imperialist”.
  Lenin och Trotsky var frimurare av hög ordning(31 eller 32) och Lenin var medlem i en lång rad olika loger. Bla B’nai Brith enl Viktor Ostretsov och Art et Travail i Schweiz och Frankrike enl Oleg Platonov(Lenins genealogi är antagligen förfalskad eftersom där påstås att hans far var fd slav och likväl studerade matte och fysik på ett universitet associerat med studenter från adeln. Eventuellt kan Lenin ha haft ärftlig adel med militär bakgrund på båda sidor av sina förfäders släkt.)
  De rika angloamerikanerna låg bakom både kommunism och nazism. Rockefeller såg kommunismen som ett bekvämt sätt att garantera monopol.
  Vad Juri Lina beträffar, har han läst i Oleg Platonovs texter, som inte finns i översättning. Platonov hade tillgång till beslagtagna arkiv från Grande Orient som klart visar frimurarnas medverkan till bolshevikrevolutionen och motivet var att utmanövrera den oberoende nationalstaten Ryssland som inte var under storfinansens kontroll med bla självständig nationalbank och enorm tillväxt och utvecklingspotential.
  Kommunismen såsom den utövades speciellt av Trotsky ledde till att kadrerna kunde mördas i betydande omfattning liksom var fallet i Franska revolutionen. Därifrån influerades den ryska adeln av frimureri. Enligt Lyndon Larouche hade gamla adelsfamiljer, sk Bojarer, flera högt uppsatta i Sovjet under Gorbachev.
  Frimurarnätverken representerar en privat ultrarik elits vapen mot traditionella grupperingar och kommunismen spelar ut massorna och de traditionella mot varandra men lämnar de ultrarika sponsorerna ifred. Eftersom frimurarna infiltrerar de traditionella grupperingarna blir det förvirrande att se mönstret men det är givetvis avsikten.

 • http://www.smp.se/vaxjo/konspiratorisk-filmare-haller-foredrag-i-vaxjo/

  Hittade en länk om Lina. Det finns mycket att säga om vad som påstås. “Han hävdar att de massgravar som hittats är kommunisterna ansvariga för, den sovetiska hemliga polisen NKVD och som tog över lägren vid krigets slut. ”

  Hann Tyskarna begrava alla de som de dödade i sista minuten? Flertalet människor överlevde inte chocken efter svälten och förnedringen.. Varför skulle NKVD in i koncentrationsläger? Letade de kommunister att åtala, avrätta?

  Ritningar på lägren i Tyskland har många likheter med dem som Japanerna drev. Man behövde bränna, destruera kroppar fulla med smittsamma farsoter efter sina ohyggliga experiment. Dessa anläggningar behövde bara en förbränningskammare och så belägen att den för massförbränning var opraktisk.

  Andra var dödsläger och där bedrevs säkert experiment i likhet med axelmaktens Japans groteska verksamhet i rökridåerna av kriget. Men de hade ju bägge att presentera resultat efter investerarnas önskemål av total makt och kontroll över liv och död..

  Den officiella och vedertagna beskrivningen är ju att 6 miljoner Judar avrättades. Det var det enda som betydde något. Inget annat. Dit räknas inte Romer eller andra etniciteter.. Men allt förklaras ju enklare av att höga nasseofficerare var Judar..

  Hade begreppet kommunist funnits på Jesu tid hade han givetvis anklagats under det epitetet.. De enda som älskar att hata begreppet kommunist är maktmissbruket och fascismen. Att man sluter en annan cirkel och kallar kommunismen för satan kommer med det besynnerliga paketet..

 • Per@ “nästa frågeställare /…/ fick mala på bra länge”. Det var mycket berikande att frågeställaren gavs utrymme att “mala på” då han berättade att han varit frimurare i decennier men hoppat av pga av all ockultism. Frimurarnas ockultism framkom ju också väldigt tydligt genom Juri Linas konfigurationer, dvs bilder och musik, vilket var mycket effektfullt. Filmens budskap förmedlades rakt och tydligt. Frimurarna använder kommunismen som sitt vapen för att förslava och förgöra människor på alla möjliga upptänkliga sätt. Idag utgör USA ett större hot mot världsfreden än Ryssland, som utsätts för demonisering av olika slag då de inte helt sympatiserar med frimurarnas förgörande ideologi. Man måste väl få bestämma själv om man vill bli satanist?

  Fikapausen var ytterst kort för att bereda folk att köpa dryck som skulle inmundigas under filmens gång.

  • “Frimurarna använder kommunismen som sitt vapen för att förslava och förgöra människor på alla möjliga upptänkliga sätt.”. Det är ju så att frimurarna har kommunismen som sin värsta och främsta fiende.. Nu har de bytt paradigm från kommunism efter Sovjets fall till terrorn vilket passar deras syften bättre, som terror inte kan knytas till ett land… ISIS försökte ju hjälpa sina fiender med skapandet av den universella islamiska staten och det var ju gentilt för debatten och skrämseln,,

 • “Frimurare kommunismens värsta fiende” strider mot alla fakta och är nog avsett som provokation. Men på lägre nivå kan det förekomma rökridåer typ kristen välgörenhetsförening.
  Men känd motståndare och bekämpare av frimurarna var Beria. Det är åtminstone en bidragande orsak till Berias demonisering.
  Frimurare av 33je ordningen vilken ordning är associerad med internationella kontakter mellan logerna(med valspråk “permanent revolution”) tex Round table’s Alfred Milner var enligt egen utsago “socialist och brittisk imperialist”.
  Lenin och Trotsky var frimurare av hög ordning(31 eller 32) och Lenin var medlem i en lång rad olika loger. Bla B’nai Brith enl Viktor Ostretsov och Art et Travail i Schweiz och Frankrike enl Oleg Platonov(Lenins genealogi är antagligen förfalskad eftersom där påstås att hans far var fd slav och likväl studerade matte och fysik på ett universitet associerat med studenter från adeln. Eventuellt kan Lenin ha haft ärftlig adel med militär bakgrund på båda sidor av sina förfäders släkt.)
  De rika angloamerikanerna låg bakom både kommunism och nazism. Rockefeller såg kommunismen som ett bekvämt sätt att garantera monopol.
  Vad Juri Lina beträffar, har han läst i Oleg Platonovs texter, som inte finns i översättning. Platonov hade tillgång till beslagtagna arkiv från Grande Orient som klart visar frimurarnas medverkan till bolshevikrevolutionen och motivet var att utmanövrera den oberoende nationalstaten Ryssland som inte var under storfinansens kontroll med bla självständig nationalbank och enorm tillväxt och utvecklingspotential.
  Kommunismen såsom den utövades speciellt av Trotsky ledde till att kadrerna kunde mördas i betydande omfattning liksom var fallet i Franska revolutionen. Därifrån influerades den ryska adeln av frimureri. Enligt Lyndon Larouche hade gamla adelsfamiljer, sk Bojarer, flera högt uppsatta i Sovjet under Gorbachev.
  Frimurarnätverken representerar en privat ultrarik elits vapen mot traditionella grupperingar och kommunismen spelar ut massorna och de traditionella mot varandra men lämnar de ultrarika sponsorerna ifred. Eftersom frimurarna infiltrerar de traditionella grupperingarna blir det förvirrande att se mönstret men det är givetvis avsikten.

 • http://www.smp.se/vaxjo/konspiratorisk-filmare-haller-foredrag-i-vaxjo/

  Hittade en länk om Lina. Det finns mycket att säga om vad som påstås. “Han hävdar att de massgravar som hittats är kommunisterna ansvariga för, den sovetiska hemliga polisen NKVD och som tog över lägren vid krigets slut. ”

  Hann Tyskarna begrava alla de som de dödade i sista minuten? Flertalet människor överlevde inte chocken efter svälten och förnedringen.. Varför skulle NKVD in i koncentrationsläger? Letade de kommunister att åtala, avrätta?

  Ritningar på lägren i Tyskland har många likheter med dem som Japanerna drev. Man behövde bränna, destruera kroppar fulla med smittsamma farsoter efter sina ohyggliga experiment. Dessa anläggningar behövde bara en förbränningskammare och så belägen att den för massförbränning var opraktisk.

  Andra var dödsläger och där bedrevs säkert experiment i likhet med axelmaktens Japans groteska verksamhet i rökridåerna av kriget. Men de hade ju bägge att presentera resultat efter investerarnas önskemål av total makt och kontroll över liv och död..

  Den officiella och vedertagna beskrivningen är ju att 6 miljoner Judar avrättades. Det var det enda som betydde något. Inget annat. Dit räknas inte Romer eller andra etniciteter.. Men allt förklaras ju enklare av att höga nasseofficerare var Judar..

  Hade begreppet kommunist funnits på Jesu tid hade han givetvis anklagats under det epitetet.. De enda som älskar att hata begreppet kommunist är maktmissbruket och fascismen. Att man sluter en annan cirkel och kallar kommunismen för satan kommer med det besynnerliga paketet..

 • Per@ “nästa frågeställare /…/ fick mala på bra länge”. Det var mycket berikande att frågeställaren gavs utrymme att “mala på” då han berättade att han varit frimurare i decennier men hoppat av pga av all ockultism. Frimurarnas ockultism framkom ju också väldigt tydligt genom Juri Linas konfigurationer, dvs bilder och musik, vilket var mycket effektfullt. Filmens budskap förmedlades rakt och tydligt. Frimurarna använder kommunismen som sitt vapen för att förslava och förgöra människor på alla möjliga upptänkliga sätt. Idag utgör USA ett större hot mot världsfreden än Ryssland, som utsätts för demonisering av olika slag då de inte helt sympatiserar med frimurarnas förgörande ideologi. Man måste väl få bestämma själv om man vill bli satanist?

  Fikapausen var ytterst kort för att bereda folk att köpa dryck som skulle inmundigas under filmens gång.

  • “Frimurarna använder kommunismen som sitt vapen för att förslava och förgöra människor på alla möjliga upptänkliga sätt.”. Det är ju så att frimurarna har kommunismen som sin värsta och främsta fiende.. Nu har de bytt paradigm från kommunism efter Sovjets fall till terrorn vilket passar deras syften bättre, som terror inte kan knytas till ett land… ISIS försökte ju hjälpa sina fiender med skapandet av den universella islamiska staten och det var ju gentilt för debatten och skrämseln,,

 • Den där gymnasieläraren gick ut och det säger mest något om honom. Han körde ett slags program från sin licensierade utbildning, sin “tro”, utan att veta vad han talade om. Han snackade om “brist på vetenskaplighet”, tydligen utan att ha en susning om att Juri Lina redan i en stor produktion av filmer och böcker klargjort det som är bakgrund till tex denna nya film. Juri sa det i sitt svar att han kan ju inte i en ny film ha med det som redan är dokumenterat (hur skulle det då kunna bli en ny film, med plats för det nya…). Gymnasieläraren kanske är van att man ska matas utan att tänka själv. Filmen lämnar utrymme för en själv att förstå, fylla i och tänka själv. Jag kan förstå att då Juri visar upp dett bedrägeri med frimureri och kommunismen, eländes elände… att det är befogat att ge vissa sekunders tid till att ta med några andra punkter som är de mest allvarliga som dessa krafter har för att förstöra och fördumma mänskligheten, så då kom det med om tex vaccinationer och NASA (frimurarsekt). Skada och lögn.
  Du lalar det vedertagen information, men det är ju inte alls så. Ta hundra personer på gatan så är det nog förvånande om en av dom har insikt om något som filmen förmedlar.

  • Kanske är det en kick att få känna sig som Juri Lina..
   Om man som denne Lina skrev en bok “Sovjet hotar Sverige ” och vi Sverige nu vet att NATO och USA hotar och skrämmer allra mest och vilar tungt på hanen. Att göra den Ryska Björnen en björntjänst kanske är en vinst beroende på vem man vill bli avlönad av..

   Att USA placerar ut kärnvapen i angränsande länder till Ryssland borde ju oroa dessa, eftersom de blir mål i en eventuell eskalering av en konflikt.. Detta strategiska missgrepp flyttar alltså hotet från USA själv och det måste ju kännas bekvämt och bra att någon annan drabbas av deras aggressiva sätt.. paranoian har alltså “friska” inslag av att helst rädda sitt eget skinn men låta andra betala priset av sin höga svansföring och krav på villkorad följsamhet.. “Kommunistspöket, vänsterextrimist” har tjänat förtrycket och splittringen av arbetarklassen väl och nysatsningarna i samband med liberalismens nytändning i neon följer varandra som om de var tvillingar..

   Vet inte riktigt Jonulf. Försöker du säga att vaccinationer, NATO är tecken på frimureri och kommunism? Är det också Juris agenda? Blir det verkligen inte svårt att vara med i en publicistklubb då? I den senare kan man inte svänga sig med begreppen så att de slungar läsaren in i dumhet.. Existerar inte korruption och vinstintressen i din värld?

 • Jüri Lina för som sagt (per 6 Aug, 2016 at 01:45) ut ett liknande budskap om kommunismen som Marcus Gullberg gör. Jag tycker att Linas filmer ofta är intressanta på många sätt, men hans nya produktion Illusionernas labyrint avslöjar honom. Hos mig sparkar han till stor del in öppna dörrar, då han presenterar allmänt vedertagen information som revolutionerande och obekväm, trots att man lika gärna skulle kunna se den i SVT:s Kunskapskanalen. Annat material i filmen gör mig misstänksam, får mig att undra vilka avsikterna med den egentligen är. Tänker att detta är en “nittio procent sanning, tio procent lögn-film”, där man vill använda självklarheterna till att få tittarna att tro på resten, det vill säga lögnerna. Den sista delen, som tar upp till exempel vacciner, månlandningen, och att människans koldioxidpåverkan på klimatet helt säkert är en bluff, känns malplacerad och saknar nästan helt argument. Tycker också att den arge gymnasieläraren, som under frågestunden i Göteborg var mycket kritisk mot filmens ovetenskaplighet, inte fick prata färdigt. Lina bemötte honom visserligen lugnt och korrekt, men gick snart över till nästa frågeställare, som var helt på samma linje som Lina själv och fick mala på bra länge. Den ingrediens i filmen som av filmaren själv beskrivs som ett revolutionerande bildspråk, de påstått pedagogiska och konstnärliga så kallade figurationerna, var oftast omöjliga att förstå och skulle lika gärna skulle kunna vara till för att manipulera tittaren. Upptäckte också att det förekom bildmaterial som inte hörde ihop med aktuell historisk situation. Trots att Jüri Lina sitter inne med mycket kunskap, så är min största behållning av filmen Illusionernas labyrint att jag inte längre litar på honom. Alltså ännu en guru som verkar vara utsänd för att dupera människorna och inte för att berätta sanningen. Tycker också att arrangören i Göteborg, Cui Bono, beter sig amatörmässigt. Starttiden för Linas presentation var satt till 19.00 och det var meningen att filmen skulle komma igång direkt därefter. Men då börjar man istället sälja fika, utan en tanke på att många besökare har lagt på parkeringspengar anpassat efter det ursprungliga programmet.

 • Den där gymnasieläraren gick ut och det säger mest något om honom. Han körde ett slags program från sin licensierade utbildning, sin “tro”, utan att veta vad han talade om. Han snackade om “brist på vetenskaplighet”, tydligen utan att ha en susning om att Juri Lina redan i en stor produktion av filmer och böcker klargjort det som är bakgrund till tex denna nya film. Juri sa det i sitt svar att han kan ju inte i en ny film ha med det som redan är dokumenterat (hur skulle det då kunna bli en ny film, med plats för det nya…). Gymnasieläraren kanske är van att man ska matas utan att tänka själv. Filmen lämnar utrymme för en själv att förstå, fylla i och tänka själv. Jag kan förstå att då Juri visar upp dett bedrägeri med frimureri och kommunismen, eländes elände… att det är befogat att ge vissa sekunders tid till att ta med några andra punkter som är de mest allvarliga som dessa krafter har för att förstöra och fördumma mänskligheten, så då kom det med om tex vaccinationer och NASA (frimurarsekt). Skada och lögn.
  Du lalar det vedertagen information, men det är ju inte alls så. Ta hundra personer på gatan så är det nog förvånande om en av dom har insikt om något som filmen förmedlar.

  • Kanske är det en kick att få känna sig som Juri Lina..
   Om man som denne Lina skrev en bok “Sovjet hotar Sverige ” och vi Sverige nu vet att NATO och USA hotar och skrämmer allra mest och vilar tungt på hanen. Att göra den Ryska Björnen en björntjänst kanske är en vinst beroende på vem man vill bli avlönad av..

   Att USA placerar ut kärnvapen i angränsande länder till Ryssland borde ju oroa dessa, eftersom de blir mål i en eventuell eskalering av en konflikt.. Detta strategiska missgrepp flyttar alltså hotet från USA själv och det måste ju kännas bekvämt och bra att någon annan drabbas av deras aggressiva sätt.. paranoian har alltså “friska” inslag av att helst rädda sitt eget skinn men låta andra betala priset av sin höga svansföring och krav på villkorad följsamhet.. “Kommunistspöket, vänsterextrimist” har tjänat förtrycket och splittringen av arbetarklassen väl och nysatsningarna i samband med liberalismens nytändning i neon följer varandra som om de var tvillingar..

   Vet inte riktigt Jonulf. Försöker du säga att vaccinationer, NATO är tecken på frimureri och kommunism? Är det också Juris agenda? Blir det verkligen inte svårt att vara med i en publicistklubb då? I den senare kan man inte svänga sig med begreppen så att de slungar läsaren in i dumhet.. Existerar inte korruption och vinstintressen i din värld?

 • Jüri Lina för som sagt (per 6 Aug, 2016 at 01:45) ut ett liknande budskap om kommunismen som Marcus Gullberg gör. Jag tycker att Linas filmer ofta är intressanta på många sätt, men hans nya produktion Illusionernas labyrint avslöjar honom. Hos mig sparkar han till stor del in öppna dörrar, då han presenterar allmänt vedertagen information som revolutionerande och obekväm, trots att man lika gärna skulle kunna se den i SVT:s Kunskapskanalen. Annat material i filmen gör mig misstänksam, får mig att undra vilka avsikterna med den egentligen är. Tänker att detta är en “nittio procent sanning, tio procent lögn-film”, där man vill använda självklarheterna till att få tittarna att tro på resten, det vill säga lögnerna. Den sista delen, som tar upp till exempel vacciner, månlandningen, och att människans koldioxidpåverkan på klimatet helt säkert är en bluff, känns malplacerad och saknar nästan helt argument. Tycker också att den arge gymnasieläraren, som under frågestunden i Göteborg var mycket kritisk mot filmens ovetenskaplighet, inte fick prata färdigt. Lina bemötte honom visserligen lugnt och korrekt, men gick snart över till nästa frågeställare, som var helt på samma linje som Lina själv och fick mala på bra länge. Den ingrediens i filmen som av filmaren själv beskrivs som ett revolutionerande bildspråk, de påstått pedagogiska och konstnärliga så kallade figurationerna, var oftast omöjliga att förstå och skulle lika gärna skulle kunna vara till för att manipulera tittaren. Upptäckte också att det förekom bildmaterial som inte hörde ihop med aktuell historisk situation. Trots att Jüri Lina sitter inne med mycket kunskap, så är min största behållning av filmen Illusionernas labyrint att jag inte längre litar på honom. Alltså ännu en guru som verkar vara utsänd för att dupera människorna och inte för att berätta sanningen. Tycker också att arrangören i Göteborg, Cui Bono, beter sig amatörmässigt. Starttiden för Linas presentation var satt till 19.00 och det var meningen att filmen skulle komma igång direkt därefter. Men då börjar man istället sälja fika, utan en tanke på att många besökare har lagt på parkeringspengar anpassat efter det ursprungliga programmet.

 • Sedan måste det väl vara framgångsrika Kina som ockuperar Tibet, såväl som FREDEN och RESPEKTEN i form av Falun Gong verkar framstå som ett kärnvapenhot mot de nya vinstrika djupt anfäktade och besatta intressena.. Väckelsen i Kina av amerikansk modell har ju inte bara drabbat Kina utan en stor del av Asien.. och det enda mantra bekymrande dem är ju stabiliteten, tryggheten och förnuftet som alltså får tampas med våld, hot, skrämseltaktiken och utrotning av ideal hotande den “fria tidens” cynism.. Lätt igenkänd här som over there..

  Det är inget svårt att föreställa sig vad våldsspiralen “sverigevänner” ska skruva sig in i.. Det gäller blott att hitta ett folk dumt nog att ge sig in spelet utan att förstå pjäsens syfte att vrida ödet till sin egen nackdel. Låta historien lägga tillbaka sitt ok på ett folk som enkelt glömde att de levde i en demokrati..

 • “”Dalai Lama is a living Buddha. He is a living God. He was not elected by the people… They believe in the Dalai Lama and its local chief much more than they belive in us. It is impossible to shake his position…””

  Utan att ta parti för Mao, men är det inte respektfullt? En makthavare som är häpen och förundrad över folkets acceptans?

  Jämför det med hur vissa krafter i USA bemötte Chrustjev under hans besök på inbjudan av Eisenhower.. Det är lättare att hitta satan på en religiös plats.. Skuggfigurerna gjorde sig tydliga inte bara för folket utan också för Kennedy… De enda som säkert missbrukat sin religion är USA och Billy Graham lär ju hjälpt till…

  Givetvis ska vårt allt ostiNATO-medlemsskap åtföljas av en “ny” historieskrivning.. De hotande envetna trummorna ska hela tiden agera bakgrundsmusik åt det Svenska folket. Då slipper man bygga murar.. Vi kommer givetvis få bli åskådare till hur något resligt kollapsar inför våra ögon.. För att bortkopplade från den naturliga energin, få ladda batterierna för mycket, mycket ensamma, skakiga och horribla turer i verkligheten…

  En trumpen partiledare aspirerar på att bli miljonär i inskränkthet och vinna ett val mellan pest o kolera även här.. Känsla att få kalla sig folklig i konstruerat hat och motsättningar kanske är berusande… Det är nog enkelt att bli beroende av luft som känns verklig i brist på de genuina vindarna..

 • “Nästa steg kan bli det ”farligaste hitills”. Någon hävdar att Hillary Clinton erbjudit Korea och Japan till att hamna under Kinas domänklack istället för USA:s. Mänskligheten är nog trängd.”

  De amerikanska baserna kanske inte orsakar nesa I Japan med mord, våldtäkter osv, bara i Japan… Du har låga tankar om demokratin i USA’s skapelse.. Jag menar skriften har ju fel. Det var USA som skapade gud och det är ju du ett lysande exempel på..

  om CIA byggde “bättre” tortyrskola i USA, att bilda arbetskohorter för mörka källare i hela Sydamerika, så blir du obegriplig med ditt påstående om att GOD utbildning i Kuba skulle vara ett CIA-projekt.. Det är inte så man tar ett misslyckande. De kunde ju när som helst under ett halvt sekel avbrutit blockaden för att skapa den “segregerade” slutna skola och utbildningssystem de haft hela tiden på hemmaplan..

  Uppenbarligen kan man också vara så betuttad i bildning att man inget hellre vill att alla ska få del av den.. Vilket du inte är… Att vara ett barn av den tid som helst står still kanske imponerar på de närmast sörjande..
  Vi se ju hur alliansen tillsammans med sd försöker skapa samma under och ta folk tillbaka till 1800-talet och kalla det frihet under samma tvång av orättvisor, ojämlikhet, löneklyftor och låglönelandskap utan oaser….

 • Sedan måste det väl vara framgångsrika Kina som ockuperar Tibet, såväl som FREDEN och RESPEKTEN i form av Falun Gong verkar framstå som ett kärnvapenhot mot de nya vinstrika djupt anfäktade och besatta intressena.. Väckelsen i Kina av amerikansk modell har ju inte bara drabbat Kina utan en stor del av Asien.. och det enda mantra bekymrande dem är ju stabiliteten, tryggheten och förnuftet som alltså får tampas med våld, hot, skrämseltaktiken och utrotning av ideal hotande den “fria tidens” cynism.. Lätt igenkänd här som over there..

  Det är inget svårt att föreställa sig vad våldsspiralen “sverigevänner” ska skruva sig in i.. Det gäller blott att hitta ett folk dumt nog att ge sig in spelet utan att förstå pjäsens syfte att vrida ödet till sin egen nackdel. Låta historien lägga tillbaka sitt ok på ett folk som enkelt glömde att de levde i en demokrati..

 • “”Dalai Lama is a living Buddha. He is a living God. He was not elected by the people… They believe in the Dalai Lama and its local chief much more than they belive in us. It is impossible to shake his position…””

  Utan att ta parti för Mao, men är det inte respektfullt? En makthavare som är häpen och förundrad över folkets acceptans?

  Jämför det med hur vissa krafter i USA bemötte Chrustjev under hans besök på inbjudan av Eisenhower.. Det är lättare att hitta satan på en religiös plats.. Skuggfigurerna gjorde sig tydliga inte bara för folket utan också för Kennedy… De enda som säkert missbrukat sin religion är USA och Billy Graham lär ju hjälpt till…

  Givetvis ska vårt allt ostiNATO-medlemsskap åtföljas av en “ny” historieskrivning.. De hotande envetna trummorna ska hela tiden agera bakgrundsmusik åt det Svenska folket. Då slipper man bygga murar.. Vi kommer givetvis få bli åskådare till hur något resligt kollapsar inför våra ögon.. För att bortkopplade från den naturliga energin, få ladda batterierna för mycket, mycket ensamma, skakiga och horribla turer i verkligheten…

  En trumpen partiledare aspirerar på att bli miljonär i inskränkthet och vinna ett val mellan pest o kolera även här.. Känsla att få kalla sig folklig i konstruerat hat och motsättningar kanske är berusande… Det är nog enkelt att bli beroende av luft som känns verklig i brist på de genuina vindarna..

 • “Nästa steg kan bli det “farligaste hitills”. Någon hävdar att Hillary Clinton erbjudit Korea och Japan till att hamna under Kinas domänklack istället för USA:s. Mänskligheten är nog trängd.”

  De amerikanska baserna kanske inte orsakar nesa I Japan med mord, våldtäkter osv, bara i Japan… Du har låga tankar om demokratin i USA’s skapelse.. Jag menar skriften har ju fel. Det var USA som skapade gud och det är ju du ett lysande exempel på..

  om CIA byggde “bättre” tortyrskola i USA, att bilda arbetskohorter för mörka källare i hela Sydamerika, så blir du obegriplig med ditt påstående om att GOD utbildning i Kuba skulle vara ett CIA-projekt.. Det är inte så man tar ett misslyckande. De kunde ju när som helst under ett halvt sekel avbrutit blockaden för att skapa den “segregerade” slutna skola och utbildningssystem de haft hela tiden på hemmaplan..

  Uppenbarligen kan man också vara så betuttad i bildning att man inget hellre vill att alla ska få del av den.. Vilket du inte är… Att vara ett barn av den tid som helst står still kanske imponerar på de närmast sörjande..
  Vi se ju hur alliansen tillsammans med sd försöker skapa samma under och ta folk tillbaka till 1800-talet och kalla det frihet under samma tvång av orättvisor, ojämlikhet, löneklyftor och låglönelandskap utan oaser….

 • Tack för alla kommentarer.

  En intressant aspekt på Tibetfrågan är det nära samarbetet mellan Mao Zedong och Dalai Lama fram till 1959 då Dalai Lama flydde till Indien.

  Bild: http://www.bbc.co.uk/staticarchive/11523310df2416f4ee730a3718483577c4791c6d.jpg

  Vem var chef i Peking under Dalai Lamas besök där 1954-1955? Mao Zedong sa:

  “Dalai Lama is a living Buddha. He is a living God. He was not elected by the people… They believe in the Dalai Lama and its local chief much more than they belive in us. It is impossible to shake his position…”

  Mao var ateist i sitt hjärta och Dalai Lama var hans svurna fiende och undersåte eller hur var det egentligen?.. Det finns anledning att se på Dalai Lamas “flykt” till Indien med frågetecken. Var det så att lamorna styrde Kina sedan långt innan Maos tid? Är hela konflikten bara spel för galleriet? Lamorna i Peking finns kvar än idag.

  Den sista “officiella” maktkampen mellan Dalai Lama och en kinesisk kejsare sades äga rum 1908 då Kejsarinnan Cixi och hennes adoptivson avled vid Dalai Lamas besök i Peking. Trimondi har beskrivit historien: http://www.trimondi.de/SDLE/Part-2-02.htm

 • Tack för alla kommentarer.

  En intressant aspekt på Tibetfrågan är det nära samarbetet mellan Mao Zedong och Dalai Lama fram till 1959 då Dalai Lama flydde till Indien.

  Bild: http://www.bbc.co.uk/staticarchive/11523310df2416f4ee730a3718483577c4791c6d.jpg

  Vem var chef i Peking under Dalai Lamas besök där 1954-1955? Mao Zedong sa:

  “Dalai Lama is a living Buddha. He is a living God. He was not elected by the people… They believe in the Dalai Lama and its local chief much more than they belive in us. It is impossible to shake his position…”

  Mao var ateist i sitt hjärta och Dalai Lama var hans svurna fiende och undersåte eller hur var det egentligen?.. Det finns anledning att se på Dalai Lamas “flykt” till Indien med frågetecken. Var det så att lamorna styrde Kina sedan långt innan Maos tid? Är hela konflikten bara spel för galleriet? Lamorna i Peking finns kvar än idag.

  Den sista “officiella” maktkampen mellan Dalai Lama och en kinesisk kejsare sades äga rum 1908 då Kejsarinnan Cixi och hennes adoptivson avled vid Dalai Lamas besök i Peking. Trimondi har beskrivit historien: http://www.trimondi.de/SDLE/Part-2-02.htm

 • Marcus Gullberg@ Tack igen för en oerhört bra artikel. Har förstått en hel del förut men har nu fått ytterligare viktiga pusselbitar för att förstå varför mörker sluter upp kring oss på alla fronter. Tackar särskilt för länken om Marx och satanism som skrivits av pastor Richard Wurmbrand. Intressant att se den nära kopplingen mellan liberalernas “frihetspatos” och “nedrivna gränser” som ett uttryck för satanism där inget ska få hindra perversioner, omoral utan allt ska göras bakvänt eller upp-och-ned dvs mot traditioner och störa homogenitet för att främja “saken”.

  Önskar att fler skulle vilja ta del av Wurmbrands bok för att nyktra till från de pestsmittade ideologierna som i grund och botten, trots fagra ord, önskar allt och alla åt h-vete.

  FN har mycket nära kopplingar till teosofi; new-agerörelsen som också bygger på satanism. En grupp satanister, ‘World Goodwill’, verkar leda FN inifrån genom ockult styrning. Bland annat försöker de få till stånd tre globala helgdagar för gemensam åkallan (på mörkrets furste?) i en kommande världsreligion.

  Efter läsning av Wurmbrands bok förstår jag också bakgrunden till FN:s idoga försök att demonisera vår livgivande sol och vårt livsnödvändiga CO2. Båda upplevs som skadliga fiender till satanismen och som därför måste försöka utplånas. Mänskligheten är också ett stort problem för satanister/frimurare/kommunister/socialister och liberaler. Inte konstigt att de, via olika organ i olika länder, gett företag frikort att proppa oss, och särskilt våra barn, fulla med giftig mat, läkemedel och vaccin samtidigt som största möjliga skövling och förgiftning av vår värld tillåts äga rum.

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust04.htm
  http://www.goodwilltriangel.org/values.shtm

 • Peter, jag förbiser inte alls från det. Var fick du det ifrån? Du skriver:
  “Rötterna till alla motsättningar finns hos storfinansens agenter… Det vimlar av aktiviteter som ser disparata ut men det strålar samman till rika människors nätverk för att spela ut alla mot varandra och därefter ta över världen.”

  Du utgår från materialistiskt tänk, och pengar… Det är verkligen inte roten, det handlar inte om det, du har hamnat snett i din logik! Roten är mycket djupare, och var ung redan innan de skapat ordet kommunism på 1700-talet. Du har gått på falsk matematik, och tror att ekonomiska drag på spelplanen är själva syftet, och för att berika vissa krafter, men nej, det är BARA fenomen under processen att genomföra det som vi då kan kalla för att neomarxismen vill uppnå. När man uppnått det i gamla östeuropa så kunde man ta ned muren – det spelar då ingen roll om vi kallar det för öst eller väst, demokrati eller socialism eller vad som helst. Få igenom feminismen, etablera skolväsende för hjärntvätt, upphöj vetenskap som dogm och religion, smula familjen, osv – och som nu då blivit nästa steg med massinvandring.Fattar du inte det? Det värsta brottet har skett mot det kinesiska folket som fortfarande lever under nästan total mörkläggning och historieförfalskning.

  Vår tids civilisationsrundas mest lysande kultur, men många fantastiska dynastier – fick uppleva en fasansfull ödeläggelse. Kanske 120 miljoner människor mist livet genom partiets försorg, plus då deras familjers lidande. Du kallar det för “att resa sig”. Jag skulle hoppas på att du skämtar eller bara är förvirrad, men det är något annat. Jag tycker det är skamligt Peter, din inställning. Var med och avslöja övergrepp istället. Människan är andlig (inte spirituell som Markus skriver, spirituell är bara konsten att uttrycka sig på ett elegant och kvickt sätt) – det var vad traditionell kinesisk civilisation var – då är man “upprest” Peter. Produktion utan balans med mänskligt liv i respekt för ens sammanhang och natur, och gud – det kan inte ha en framtid, det är en schimär som leder till upplösning – så det är verkligen inte att “resa sig”. Man har förstört kinesers sinnen och beteende. Det går nästan inte att vara omkring dom. När det är många i Europa så får man tex sätta in tåg för att husera enbart dom, för de är outhärdliga. Förr var det kinesiska folket högstående. Kommunism har ersatt det.

  Jag antar att Markus åsyftar lamaismen, när han skriver tantrismen. Kulturen där blev allt sjukare – men nu har Kina slagit sönder den, och fortsätter med dess unika natur, via sina infrastrukturödeläggelser. De är bara till för att befästa sin sekts grepp om regionen. Kommunistpartiet har ingen anknytning till det kinesiska folket – utan det är den röda draken som kidnappat och ödelagt.

  • jonulf
   Du gör en massa tolkningar av mina ord som inte finns där. Jag sa inget om pengar utan om rika människor. Eftersom dom är rika har dom redan det dom behöver och det är makt dom eftersträvar.
   För att förenkla alltså.
   Sen är det för mycket nedlåtande ton från din sida för min smak. Jag har redan avslutat utbyte med en som hela tiden gick på person.
   Kina lurades som sagt in i en jakobinsk kunskapsfientlig riktning avsiktligt planerat så av Usas och Britternas oligarki. Dom var mycket måna om att hindra Kina att bli kapitalistiskt.
   Liksom en jakobinsk komplott skedde mot Frankrike och Ryssland och Iran och mot muslimerna.
   Det gemensamma draget är att förstärka det bakåtsträvande och aggressiva intoleranta och motverka kunskap och konstruktiva tänkesätt. Eftersom oligarkin förfogade över till synes äkta socialister kunde de dupera ledande kineser. Hade Kina fått vara ifred hade Sun Yat Sen tex kunnat leda landet i helt annan riktning. Liksom motsvarigheter i Ryssland.
   Förstörelsen i dessa länder var angloamerikanska oligarkins avsikt. NWO innebär ju att rycka upp allt traditionellt med rötterna.
   Marx var själv var dessutom dragen till att vilja förstöra, hans mentor var frankist. Så nihilismen fanns med tidigt som en tänkbar ingrediens.
   Det handlar om fjärrstyrd och avsiktligt planerad ondska orsakad av angloamerikanska oligarkin i samtliga fall och när nu Kina moderniseras finns det ingen anledning att dom skulle ändra nånting för att Usa tycker så. Man kan snarare säga att det alltid är dåligt att följa Usas råd.

 • Marcus Gullberg@ Tack igen för en oerhört bra artikel. Har förstått en hel del förut men har nu fått ytterligare viktiga pusselbitar för att förstå varför mörker sluter upp kring oss på alla fronter. Tackar särskilt för länken om Marx och satanism som skrivits av pastor Richard Wurmbrand. Intressant att se den nära kopplingen mellan liberalernas “frihetspatos” och “nedrivna gränser” som ett uttryck för satanism där inget ska få hindra perversioner, omoral utan allt ska göras bakvänt eller upp-och-ned dvs mot traditioner och störa homogenitet för att främja “saken”.

  Önskar att fler skulle vilja ta del av Wurmbrands bok för att nyktra till från de pestsmittade ideologierna som i grund och botten, trots fagra ord, önskar allt och alla åt h-vete.

  FN har mycket nära kopplingar till teosofi; new-agerörelsen som också bygger på satanism. En grupp satanister, ‘World Goodwill’, verkar leda FN inifrån genom ockult styrning. Bland annat försöker de få till stånd tre globala helgdagar för gemensam åkallan (på mörkrets furste?) i en kommande världsreligion.

  Efter läsning av Wurmbrands bok förstår jag också bakgrunden till FN:s idoga försök att demonisera vår livgivande sol och vårt livsnödvändiga CO2. Båda upplevs som skadliga fiender till satanismen och som därför måste försöka utplånas. Mänskligheten är också ett stort problem för satanister/frimurare/kommunister/socialister och liberaler. Inte konstigt att de, via olika organ i olika länder, gett företag frikort att proppa oss, och särskilt våra barn, fulla med giftig mat, läkemedel och vaccin samtidigt som största möjliga skövling och förgiftning av vår värld tillåts äga rum.

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust04.htm
  http://www.goodwilltriangel.org/values.shtm

 • Finns det någon grund för detta påstående: “Om vi analyserar det marxistiska paradigmet i Sverige så är detta ett oerhört känsligt ämne och i linje med Neo-marxismens politiska korrekthet skall alla fiender smutskastas.”? Finns det någon livskraftig Neo-, Frankfurt-, Analytisk- eller ens vanlig gammaldags materialistisk marxism i dagens Sverige, filosofisk, politisk eller ekonomisk?
  Detsamma gäller för följande utsagor: “i Sverige och det har etablerats en materialistisk och ateistisk kultur i media med fokus på konflikter, våld, sex och njutning. Traditionella dygder som tex ärlighet, ödmjukhet, lojalitet, sparsamhet, flit, mod, godhet, pålitlighet, tålamod, återhållsamhet etc verkar avlägsna i debatten.”
  Har författaren missad urbaniseringen som pågått drygt ett sekel? Globalisering, sekularisering och konsumismen?
  Den bastanta namedropping som förekommer i artikeln väcker på allvar mina farhågor om kvaliteten på denna text, bristen på sammanhang och pekpinnevarningar förstärker mina misstankar om texten.
  Så här får det vara slutläst!

 • Peter, jag förbiser inte alls från det. Var fick du det ifrån? Du skriver:
  “Rötterna till alla motsättningar finns hos storfinansens agenter… Det vimlar av aktiviteter som ser disparata ut men det strålar samman till rika människors nätverk för att spela ut alla mot varandra och därefter ta över världen.”

  Du utgår från materialistiskt tänk, och pengar… Det är verkligen inte roten, det handlar inte om det, du har hamnat snett i din logik! Roten är mycket djupare, och var ung redan innan de skapat ordet kommunism på 1700-talet. Du har gått på falsk matematik, och tror att ekonomiska drag på spelplanen är själva syftet, och för att berika vissa krafter, men nej, det är BARA fenomen under processen att genomföra det som vi då kan kalla för att neomarxismen vill uppnå. När man uppnått det i gamla östeuropa så kunde man ta ned muren – det spelar då ingen roll om vi kallar det för öst eller väst, demokrati eller socialism eller vad som helst. Få igenom feminismen, etablera skolväsende för hjärntvätt, upphöj vetenskap som dogm och religion, smula familjen, osv – och som nu då blivit nästa steg med massinvandring.Fattar du inte det? Det värsta brottet har skett mot det kinesiska folket som fortfarande lever under nästan total mörkläggning och historieförfalskning.

  Vår tids civilisationsrundas mest lysande kultur, men många fantastiska dynastier – fick uppleva en fasansfull ödeläggelse. Kanske 120 miljoner människor mist livet genom partiets försorg, plus då deras familjers lidande. Du kallar det för “att resa sig”. Jag skulle hoppas på att du skämtar eller bara är förvirrad, men det är något annat. Jag tycker det är skamligt Peter, din inställning. Var med och avslöja övergrepp istället. Människan är andlig (inte spirituell som Markus skriver, spirituell är bara konsten att uttrycka sig på ett elegant och kvickt sätt) – det var vad traditionell kinesisk civilisation var – då är man “upprest” Peter. Produktion utan balans med mänskligt liv i respekt för ens sammanhang och natur, och gud – det kan inte ha en framtid, det är en schimär som leder till upplösning – så det är verkligen inte att “resa sig”. Man har förstört kinesers sinnen och beteende. Det går nästan inte att vara omkring dom. När det är många i Europa så får man tex sätta in tåg för att husera enbart dom, för de är outhärdliga. Förr var det kinesiska folket högstående. Kommunism har ersatt det.

  Jag antar att Markus åsyftar lamaismen, när han skriver tantrismen. Kulturen där blev allt sjukare – men nu har Kina slagit sönder den, och fortsätter med dess unika natur, via sina infrastrukturödeläggelser. De är bara till för att befästa sin sekts grepp om regionen. Kommunistpartiet har ingen anknytning till det kinesiska folket – utan det är den röda draken som kidnappat och ödelagt.

  • jonulf
   Du gör en massa tolkningar av mina ord som inte finns där. Jag sa inget om pengar utan om rika människor. Eftersom dom är rika har dom redan det dom behöver och det är makt dom eftersträvar.
   För att förenkla alltså.
   Sen är det för mycket nedlåtande ton från din sida för min smak. Jag har redan avslutat utbyte med en som hela tiden gick på person.
   Kina lurades som sagt in i en jakobinsk kunskapsfientlig riktning avsiktligt planerat så av Usas och Britternas oligarki. Dom var mycket måna om att hindra Kina att bli kapitalistiskt.
   Liksom en jakobinsk komplott skedde mot Frankrike och Ryssland och Iran och mot muslimerna.
   Det gemensamma draget är att förstärka det bakåtsträvande och aggressiva intoleranta och motverka kunskap och konstruktiva tänkesätt. Eftersom oligarkin förfogade över till synes äkta socialister kunde de dupera ledande kineser. Hade Kina fått vara ifred hade Sun Yat Sen tex kunnat leda landet i helt annan riktning. Liksom motsvarigheter i Ryssland.
   Förstörelsen i dessa länder var angloamerikanska oligarkins avsikt. NWO innebär ju att rycka upp allt traditionellt med rötterna.
   Marx var själv var dessutom dragen till att vilja förstöra, hans mentor var frankist. Så nihilismen fanns med tidigt som en tänkbar ingrediens.
   Det handlar om fjärrstyrd och avsiktligt planerad ondska orsakad av angloamerikanska oligarkin i samtliga fall och när nu Kina moderniseras finns det ingen anledning att dom skulle ändra nånting för att Usa tycker så. Man kan snarare säga att det alltid är dåligt att följa Usas råd.

 • Finns det någon grund för detta påstående: “Om vi analyserar det marxistiska paradigmet i Sverige så är detta ett oerhört känsligt ämne och i linje med Neo-marxismens politiska korrekthet skall alla fiender smutskastas.”? Finns det någon livskraftig Neo-, Frankfurt-, Analytisk- eller ens vanlig gammaldags materialistisk marxism i dagens Sverige, filosofisk, politisk eller ekonomisk?
  Detsamma gäller för följande utsagor: “i Sverige och det har etablerats en materialistisk och ateistisk kultur i media med fokus på konflikter, våld, sex och njutning. Traditionella dygder som tex ärlighet, ödmjukhet, lojalitet, sparsamhet, flit, mod, godhet, pålitlighet, tålamod, återhållsamhet etc verkar avlägsna i debatten.”
  Har författaren missad urbaniseringen som pågått drygt ett sekel? Globalisering, sekularisering och konsumismen?
  Den bastanta namedropping som förekommer i artikeln väcker på allvar mina farhågor om kvaliteten på denna text, bristen på sammanhang och pekpinnevarningar förstärker mina misstankar om texten.
  Så här får det vara slutläst!

 • Reste för att “hjälpa”? Vad pratar du om? Du har som vi hela tiden under ett antal år sett, helt låtit dig programmeras av officiell historieförfalskning. Sovjet anföll Spanien! Sverige stod också på tur.
  Svenskar reste också dit, en del var lurade av propagandan och skulle strida på kommunistsidan, vissa av dom såg väl därnere igenon det hela och ville återvända. Kommunisterna som batra älskar död och kamp, dödade de som ville lämna, en del, även svenskar togs till Paris där de gasades ihjäl på den sovjetiska ambassadens område.
  De som utifrån rest dit och ville “desertera” från Francos sida, gavs fri lejd, fick pengar, kläder och vad de behövde för att kunna återvända hem. Det är en skam att somliga framhärdar att försvara det hemska som dåliga krafter, som kommunister/frimurare fört ut mot våra folk i Europa.

  Sovjet la spanska städer i ruiner genom bombmattor – man ville skapa en kommunistisk diktatur – vilket i Castropollux bakvända tänk ska kallas för “demokratisidan i kriget”…, för att som sagt ta hela Europa in i den kommunistiska säcken.

  General Franco var en otrolig hjälte, som klarade att stå emot det internationella frimureriet, Stalin, och Tredje internationalens krig mot det spanska folket. Hade han inte lyckats så hade Castropollux idag haft ryska som huvudspråk. Inget ont om ryskan… det är ett fint språk.

 • Castoropollux, du har vänt ut och in på begreppen och framstår som helt bortkollrad.
  De krafter som låg bakom kommunismen var de som låg bakom försöket med inbördeskriget i Spanien, men oops… det var inget inbördeskrig, utan det var Sovjet som var där för att inleda övertagandet av hela Europa. Allt skulle in i den kommunistiska säcken. De hade redan ordböcker för soldaterna med svenska översättningar.
  Tack och lov fanns Franco Men det blev naturligtvis ändå så att kommunisterna/liberalerna/socialisterna segrade, för de vann informationskriget, de hade all media mm i väst – så vi har inte undsluppit det onda spökets erövrande.

  Åk till Spanien och fråga spanjorer… de har ingen aning om de egentliga förhållandena vad gäller historien och det så kallade inbördeskriget. Många skickade på den tiden sina små barn till det sovjetiska paradiset, lurade att de skulle få det bästa på jorden – det kommunistiska paradiset. Det finns tragiska filmklipp på det, när de lämnar över sina barn till fartyg för färd till Sovjet. De flesta såg aldrig mer sina barn, de hamnade i helvetet och överlevde inte lägren och andra omständigheter.

  • Med tanke på vad du levererar av komik är ju du den bortkollrade…

   Det var alls inte samma intressen i Sovjet som försökte stoppa Francos slaktare. Även amerikaner reste till Spanien för att hjälpa. Medan näringslivet sponsrade kriget mot arbetarklassen i sitt eget land, i Italien och även i Tyskland.. Det är intressant att se att du ingen arbetare är och skulle så ändå vara fallet visar du samma ständiga prov på historielöshet och aningslöshet..

 • https://youtu.be/qmYSNDr84M4 Blodtörsten har alltid stammat och haft sitt ursprung ur de välbärgades fickor.. Dessa sponsrade varenda fascist i Europa under 30,40-talet med allt vad de hade av olja krigsmateriel och pengar.. De kommer aldrig ändra sig heller..

  Det behövs inte mycket kommunism för att mörda folk.. Inte bedra dem heller. Vi vet att det inte är vänstern som sponsrar proxy-krigen i Syrien åt USA. Vi vet att det inte var demokratiska krafter eller andra till vänster om den, som mördade dem Amerikanske ambassadören i Libyen och gav fortsättningen allt annat än ett sekulärt och demokratiskt ansikte..

  Trump med flera antyder att det är Obamas fel att terrorangreppen ökat. Samma ska påstår man om Hollande… Tja, står man själv för fiolerna så känns desavoueringen alltid bäst.. Det gjorde det ju redan med Carter..

  De enda som hotar vår egen välfärd är liberaler som vill befria oss från trygghetssystemen och välfärden.. De öppna dammluckornas politik har verkat i deras intresse sedan Sveriges inträde..

  Slutligen ska vi alltså tacka Kina för att de invaderade Tibet? Förföljelserna och förtrycket exekverat av det liberala Kina var i det godas tjänst? Liberala ja, det är samma skrammel som fick Reinfeldt o Co att ge polisen kraftfullare beväpning i demonstrationer som om friheten är och kräver besk medicin..

 • Reste för att “hjälpa”? Vad pratar du om? Du har som vi hela tiden under ett antal år sett, helt låtit dig programmeras av officiell historieförfalskning. Sovjet anföll Spanien! Sverige stod också på tur.
  Svenskar reste också dit, en del var lurade av propagandan och skulle strida på kommunistsidan, vissa av dom såg väl därnere igenon det hela och ville återvända. Kommunisterna som batra älskar död och kamp, dödade de som ville lämna, en del, även svenskar togs till Paris där de gasades ihjäl på den sovjetiska ambassadens område.
  De som utifrån rest dit och ville “desertera” från Francos sida, gavs fri lejd, fick pengar, kläder och vad de behövde för att kunna återvända hem. Det är en skam att somliga framhärdar att försvara det hemska som dåliga krafter, som kommunister/frimurare fört ut mot våra folk i Europa.

  Sovjet la spanska städer i ruiner genom bombmattor – man ville skapa en kommunistisk diktatur – vilket i Castropollux bakvända tänk ska kallas för “demokratisidan i kriget”…, för att som sagt ta hela Europa in i den kommunistiska säcken.

  General Franco var en otrolig hjälte, som klarade att stå emot det internationella frimureriet, Stalin, och Tredje internationalens krig mot det spanska folket. Hade han inte lyckats så hade Castropollux idag haft ryska som huvudspråk. Inget ont om ryskan… det är ett fint språk.

 • Castoropollux, du har vänt ut och in på begreppen och framstår som helt bortkollrad.
  De krafter som låg bakom kommunismen var de som låg bakom försöket med inbördeskriget i Spanien, men oops… det var inget inbördeskrig, utan det var Sovjet som var där för att inleda övertagandet av hela Europa. Allt skulle in i den kommunistiska säcken. De hade redan ordböcker för soldaterna med svenska översättningar.
  Tack och lov fanns Franco Men det blev naturligtvis ändå så att kommunisterna/liberalerna/socialisterna segrade, för de vann informationskriget, de hade all media mm i väst – så vi har inte undsluppit det onda spökets erövrande.

  Åk till Spanien och fråga spanjorer… de har ingen aning om de egentliga förhållandena vad gäller historien och det så kallade inbördeskriget. Många skickade på den tiden sina små barn till det sovjetiska paradiset, lurade att de skulle få det bästa på jorden – det kommunistiska paradiset. Det finns tragiska filmklipp på det, när de lämnar över sina barn till fartyg för färd till Sovjet. De flesta såg aldrig mer sina barn, de hamnade i helvetet och överlevde inte lägren och andra omständigheter.

  • Med tanke på vad du levererar av komik är ju du den bortkollrade…

   Det var alls inte samma intressen i Sovjet som försökte stoppa Francos slaktare. Även amerikaner reste till Spanien för att hjälpa. Medan näringslivet sponsrade kriget mot arbetarklassen i sitt eget land, i Italien och även i Tyskland.. Det är intressant att se att du ingen arbetare är och skulle så ändå vara fallet visar du samma ständiga prov på historielöshet och aningslöshet..

 • https://youtu.be/qmYSNDr84M4 Blodtörsten har alltid stammat och haft sitt ursprung ur de välbärgades fickor.. Dessa sponsrade varenda fascist i Europa under 30,40-talet med allt vad de hade av olja krigsmateriel och pengar.. De kommer aldrig ändra sig heller..

  Det behövs inte mycket kommunism för att mörda folk.. Inte bedra dem heller. Vi vet att det inte är vänstern som sponsrar proxy-krigen i Syrien åt USA. Vi vet att det inte var demokratiska krafter eller andra till vänster om den, som mördade dem Amerikanske ambassadören i Libyen och gav fortsättningen allt annat än ett sekulärt och demokratiskt ansikte..

  Trump med flera antyder att det är Obamas fel att terrorangreppen ökat. Samma ska påstår man om Hollande… Tja, står man själv för fiolerna så känns desavoueringen alltid bäst.. Det gjorde det ju redan med Carter..

  De enda som hotar vår egen välfärd är liberaler som vill befria oss från trygghetssystemen och välfärden.. De öppna dammluckornas politik har verkat i deras intresse sedan Sveriges inträde..

  Slutligen ska vi alltså tacka Kina för att de invaderade Tibet? Förföljelserna och förtrycket exekverat av det liberala Kina var i det godas tjänst? Liberala ja, det är samma skrammel som fick Reinfeldt o Co att ge polisen kraftfullare beväpning i demonstrationer som om friheten är och kräver besk medicin..

 • @Tibet-frågan. Dalai Lama beskriver längst ner i sin artikel likheterna mellan kabbalah och tantrism. Kabbalah är ockultism som många känner till. Tantrism är en mer avancerad och brutal variant med över 1000 år på nacken och där man styr slavklassen(folket) med alla former av bedrägeri och förtryck – läs tex Illion, David-Neel etc.

  Jag tror att det är viktigt att informera sig om Tibets teokratiska slavsamhälle och tantrismen samt deras historiska inflytande över världen – vilket verkar vara obeskrivligt stort. “Trimondis” webbsida beskriver den mörkare, mer okända sidan av tantrismen och Dalai Lama:

  http://www.trimondi.de/EN/front.html

  Många har undrat hur marxisterna kunde vara så blodtörstiga bortom allt förnuft? En läsvärd bok skrevs av Pastor Richard Wurmbrand där han argumenterade för marxismens spirituella ursprung i satanism som förklaring till deras enorma blodtörst:

  http://www.hourofthetime.com/1-LF/Hour_Of_The_Time_08122012-Marx_and_Satan.pdf

  Se kort video om hur nazisterna beundrade den tibetanska teokratin(National Geographics dokumentär): https://www.youtube.com/watch?v=1TDBxXK5xOI – 1 min 50 sek, SS-medlemmen Ernst Schäfer:

  “they(lamorna) are ahead of all the rulers of this earth in that they are real kings, absolute leaders… their way of life is proud and manly”…

  Alla begrepp ställs på huvudet när man undersöker Tibets roll i världen under 1900-talet. Bolsjeviker, nazister, amerikanska presidenter, kinesiska kommunistledare, indiska presidenter etc etc – alla har en gemensam nämnare i deras speciella relationer med Tibet..

  • Gullberg
   Rötterna till alla motsättningar finns hos storfinansens agenter. London och Wall street. All allvarlig splittring är deras verk.
   Tibet i sin tur kom på tapeten tillsammans med britternas övriga satsningar på att bygga upp religiösa och kultiska sekteristiska motsättningar som Britterna givit upphov till även genom splittringen av Indien i två religiöst disparata delar med ett Pakistan tänkt som anti-Indien. Kina likaså uppspaltat. Atabvärlden söndersliten av Britternas kraftiga stöd till allt som försämrar för muslimer och spelar ut dom mot andra.
   Kina verkar ha insett det ovannämnda och band knyts med både frihetssträvande araber, Pakistan mfl.
   Bulwer Lytton ympade in inspirationen till Vril och Thulesällskapen. Hans eget Golden Dawn och alla dom andra hemliga sällskapen ingår i de rikas av angloamerikanska imperiets dominerade infiltration.
   Och långt dessförinnan startades illuminaterna när Usa gjorde sig fria. Det vimlar av aktiviteter som ser disparata ut men det strålar samman till rika människors nätverk för att spela ut alla mot varandra och därefter ta över världen.

 • Nästa steg kan bli det “farligaste hitills”. Någon hävdar att Hillary Clinton erbjudit Korea och Japan till att hamna under Kinas domänklack istället för USA:s. Mänskligheten är nog trängd.

  Maffialedaren som leder kidnappningen av det kinesiska folket, Xi Jinping, sa nyss på partimöte, under folkkongressen (vilket inget har med folket att göra) eller vad det nu var, att man önskar att inom tio år ha skapat SIN nya världsordning, och han sa uttryckligen att man önskar ha med Ryssland i den processen. Så det onda som övertagit USA, som Peter G aldrig förstått är kidnappat det också – så det är fel att hålla på som du gör och tala om det angloamerikanska imperiet – kommer i nästa steg (som vi får be om aldrig blir verklighet) att som det onda imperium som det är, att ersättas med en ny alien herremakt. Man vill ersätta den nya världsordning som planeras av de i toppen av gängse maktpyramid (från en ickemateriell nivå ledd) – med en annan ny världsordning ledd av Kina (inte det verkliga Kina, utan av det onda spöke som kidnappat folket och kulturen där) – den röda draken, som man förstörde Kina med, genom spöket från väst, som Marx kallade det.

  Detta spöke hatar mänskligheten och har ingen koppling till mänskligt liv – kämpa mot himmel och jord, som Mao sa. Nu ämnar de få med sig Ryssland, bara för att förstöra det i en slutrockad. Allt som lierar sig med den röda draken kommer att ruttna bort. Tyvärr verkar livet hitills fungera så att något som är dåligt/ont, bara kan tas bort genom något som är än mer ont och längre bort från sann mänsklighet, himlen, och det goda livet utifrån principer ovanifrån: som ovan så nedan – det under denna nivån, ännu mer “nedan”, alien, än det mänskliga livets nivå. Man försöker förstöra livet här som vi känner det – (när det är degenerering/devolution).

  BRICS-länderna är nu fem, tror jag. Tar man med Korea och Japan så blir det sju.

  Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on its heads.

  Ännu ett annat tecken visade sig i himmelen: där syntes en stor röd drake, som hade sju huvuden och tio horn, och på sina huvuden sju kronor.

  Uppenbarelseboken 12

  Eliten matade in vapen mm, allt som behövdes, in i Sovjet, och ett syfte var just att förstöra Kina, det var ett slutmål för det som togs in (via) Sovjet. Förstör alla kulturer, inte bara den unika väldigt gamla kinesiska kulturen skulle krossas, utan det krossas utifrån olika metoder både i det gamla Sovjet och i väst. Det är allt vidrig socialism/liberalism/kommunism, man kan ta alla partinamn, i stor sett. Att folk fortfarande kallar sig för “socialist” visar kanske på att det sista en del vill är att erkänna sig som grundlurad.

  Den röda draken visas i inledningen fint här:
  https://www.youtube.com/watch?v=hqsGUFPrq_I

  • jonulf
   Du förbiser att det angloamerikanska imperiet förde både bolshevikerna och maoisterna till makten.
   I båda fallen var ETT motiv att kommunismen skulle göra dem mindre konkurrenskraftiga än om dom vore kapitalister och kunde locka till sig utländskt kapital för industrialisering. I båda fallen bearbetades måltavlorna för att rikta landets utveckling till att förbli jordbruksland råvaruleverantör och bli beroende av import av avancerade produkter. Maoismen var påverkad av britternas manipulerande för att gilla bonderomantik och enkel teknologi men frukta avancerad teknisk utveckling som något som förstör och skapar kaos. Det var brittisk inspiration bakom kulturrevolutionen liksom varit fallet långt tidigare vid den sk franska revolutionen. Tidigare i Sovjet var det Trotsky som var angloamerikanernas medhjälpare och ville förhindra industrialisering.
   Kina har senare skakat av sig denna pådyvlade bakåtsträvande ide och satsat på industrialisering.
   När Sovjet upplöstes försökte Usa framkalla uppror i Kina men misslyckades. Och väst spred lögner om en massaker på himmelska friden som aldrig inträffade.
   Du kallar kommunistpartiets ledare för maffia, men isf kan du kalla alla västvärldens politiker för maffia.
   Kina reser sig och många har fått det bättre än dom skulle ha kunnat om dom gjorde som Usa ville.
   Kina har till skillnad från det parasiterande AA-imperiet deklarerat att ömsesidig utveckling i samarbete med de mindre utvecklade områdena är målet för deras utvecklingsbank. Europa har i omgångar från (1880.. 1900.. 1970..)haft politiker med liknande mål men varje gång har Britterna och Usa startat krig och motsättningar och lyckats hålla mänskligheten nere. Tyske bankiren Herrhausen mördades 1988 av Cia (men Baader Meinhof beskylldes i 10 år). Herrhausen var för skuldavskrivning för utvecklingsländerna.

 • @Tibet-frågan. Dalai Lama beskriver längst ner i sin artikel likheterna mellan kabbalah och tantrism. Kabbalah är ockultism som många känner till. Tantrism är en mer avancerad och brutal variant med över 1000 år på nacken och där man styr slavklassen(folket) med alla former av bedrägeri och förtryck – läs tex Illion, David-Neel etc.

  Jag tror att det är viktigt att informera sig om Tibets teokratiska slavsamhälle och tantrismen samt deras historiska inflytande över världen – vilket verkar vara obeskrivligt stort. “Trimondis” webbsida beskriver den mörkare, mer okända sidan av tantrismen och Dalai Lama:

  http://www.trimondi.de/EN/front.html

  Många har undrat hur marxisterna kunde vara så blodtörstiga bortom allt förnuft? En läsvärd bok skrevs av Pastor Richard Wurmbrand där han argumenterade för marxismens spirituella ursprung i satanism som förklaring till deras enorma blodtörst:

  http://www.hourofthetime.com/1-LF/Hour_Of_The_Time_08122012-Marx_and_Satan.pdf

  Se kort video om hur nazisterna beundrade den tibetanska teokratin(National Geographics dokumentär): https://www.youtube.com/watch?v=1TDBxXK5xOI – 1 min 50 sek, SS-medlemmen Ernst Schäfer:

  “they(lamorna) are ahead of all the rulers of this earth in that they are real kings, absolute leaders… their way of life is proud and manly”…

  Alla begrepp ställs på huvudet när man undersöker Tibets roll i världen under 1900-talet. Bolsjeviker, nazister, amerikanska presidenter, kinesiska kommunistledare, indiska presidenter etc etc – alla har en gemensam nämnare i deras speciella relationer med Tibet..

  • Gullberg
   Rötterna till alla motsättningar finns hos storfinansens agenter. London och Wall street. All allvarlig splittring är deras verk.
   Tibet i sin tur kom på tapeten tillsammans med britternas övriga satsningar på att bygga upp religiösa och kultiska sekteristiska motsättningar som Britterna givit upphov till även genom splittringen av Indien i två religiöst disparata delar med ett Pakistan tänkt som anti-Indien. Kina likaså uppspaltat. Atabvärlden söndersliten av Britternas kraftiga stöd till allt som försämrar för muslimer och spelar ut dom mot andra.
   Kina verkar ha insett det ovannämnda och band knyts med både frihetssträvande araber, Pakistan mfl.
   Bulwer Lytton ympade in inspirationen till Vril och Thulesällskapen. Hans eget Golden Dawn och alla dom andra hemliga sällskapen ingår i de rikas av angloamerikanska imperiets dominerade infiltration.
   Och långt dessförinnan startades illuminaterna när Usa gjorde sig fria. Det vimlar av aktiviteter som ser disparata ut men det strålar samman till rika människors nätverk för att spela ut alla mot varandra och därefter ta över världen.

 • Nästa steg kan bli det “farligaste hitills”. Någon hävdar att Hillary Clinton erbjudit Korea och Japan till att hamna under Kinas domänklack istället för USA:s. Mänskligheten är nog trängd.

  Maffialedaren som leder kidnappningen av det kinesiska folket, Xi Jinping, sa nyss på partimöte, under folkkongressen (vilket inget har med folket att göra) eller vad det nu var, att man önskar att inom tio år ha skapat SIN nya världsordning, och han sa uttryckligen att man önskar ha med Ryssland i den processen. Så det onda som övertagit USA, som Peter G aldrig förstått är kidnappat det också – så det är fel att hålla på som du gör och tala om det angloamerikanska imperiet – kommer i nästa steg (som vi får be om aldrig blir verklighet) att som det onda imperium som det är, att ersättas med en ny alien herremakt. Man vill ersätta den nya världsordning som planeras av de i toppen av gängse maktpyramid (från en ickemateriell nivå ledd) – med en annan ny världsordning ledd av Kina (inte det verkliga Kina, utan av det onda spöke som kidnappat folket och kulturen där) – den röda draken, som man förstörde Kina med, genom spöket från väst, som Marx kallade det.

  Detta spöke hatar mänskligheten och har ingen koppling till mänskligt liv – kämpa mot himmel och jord, som Mao sa. Nu ämnar de få med sig Ryssland, bara för att förstöra det i en slutrockad. Allt som lierar sig med den röda draken kommer att ruttna bort. Tyvärr verkar livet hitills fungera så att något som är dåligt/ont, bara kan tas bort genom något som är än mer ont och längre bort från sann mänsklighet, himlen, och det goda livet utifrån principer ovanifrån: som ovan så nedan – det under denna nivån, ännu mer “nedan”, alien, än det mänskliga livets nivå. Man försöker förstöra livet här som vi känner det – (när det är degenerering/devolution).

  BRICS-länderna är nu fem, tror jag. Tar man med Korea och Japan så blir det sju.

  Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on its heads.

  Ännu ett annat tecken visade sig i himmelen: där syntes en stor röd drake, som hade sju huvuden och tio horn, och på sina huvuden sju kronor.

  Uppenbarelseboken 12

  Eliten matade in vapen mm, allt som behövdes, in i Sovjet, och ett syfte var just att förstöra Kina, det var ett slutmål för det som togs in (via) Sovjet. Förstör alla kulturer, inte bara den unika väldigt gamla kinesiska kulturen skulle krossas, utan det krossas utifrån olika metoder både i det gamla Sovjet och i väst. Det är allt vidrig socialism/liberalism/kommunism, man kan ta alla partinamn, i stor sett. Att folk fortfarande kallar sig för “socialist” visar kanske på att det sista en del vill är att erkänna sig som grundlurad.

  Den röda draken visas i inledningen fint här:
  https://www.youtube.com/watch?v=hqsGUFPrq_I

  • jonulf
   Du förbiser att det angloamerikanska imperiet förde både bolshevikerna och maoisterna till makten.
   I båda fallen var ETT motiv att kommunismen skulle göra dem mindre konkurrenskraftiga än om dom vore kapitalister och kunde locka till sig utländskt kapital för industrialisering. I båda fallen bearbetades måltavlorna för att rikta landets utveckling till att förbli jordbruksland råvaruleverantör och bli beroende av import av avancerade produkter. Maoismen var påverkad av britternas manipulerande för att gilla bonderomantik och enkel teknologi men frukta avancerad teknisk utveckling som något som förstör och skapar kaos. Det var brittisk inspiration bakom kulturrevolutionen liksom varit fallet långt tidigare vid den sk franska revolutionen. Tidigare i Sovjet var det Trotsky som var angloamerikanernas medhjälpare och ville förhindra industrialisering.
   Kina har senare skakat av sig denna pådyvlade bakåtsträvande ide och satsat på industrialisering.
   När Sovjet upplöstes försökte Usa framkalla uppror i Kina men misslyckades. Och väst spred lögner om en massaker på himmelska friden som aldrig inträffade.
   Du kallar kommunistpartiets ledare för maffia, men isf kan du kalla alla västvärldens politiker för maffia.
   Kina reser sig och många har fått det bättre än dom skulle ha kunnat om dom gjorde som Usa ville.
   Kina har till skillnad från det parasiterande AA-imperiet deklarerat att ömsesidig utveckling i samarbete med de mindre utvecklade områdena är målet för deras utvecklingsbank. Europa har i omgångar från (1880.. 1900.. 1970..)haft politiker med liknande mål men varje gång har Britterna och Usa startat krig och motsättningar och lyckats hålla mänskligheten nere. Tyske bankiren Herrhausen mördades 1988 av Cia (men Baader Meinhof beskylldes i 10 år). Herrhausen var för skuldavskrivning för utvecklingsländerna.

 • PG.

  Där kom kortet…. Dina argument håller inte och kvar står att försöka skjuta budbäraren.. Ändå såg jag att du mjuknade och försökte para ihop oss och åsikterna. Alla kan se det i den andra tråden. Du gjorde samma sak efter korståget på jinge.se när argumenten till slut verkade så platta som de ursprungligen var. Verkligheten hade fått valsa övertygelsen ur påståendena… Att ha kronologin och verkligheten som sitt bästa bevis hade du ju önskat.. Varför inte stöta dolken i övermodet istället för mig..?

  https://newsvoice.se/2016/08/03/jerndal-vattumannaparadigmets-utveckling-sociala-och-politiska-ideal-del-4/comment-page-1/#comment-179906

  • Castoropollux
   Lustigt nog avslutade jag precis debatten från min sida på den andra artikeln med orden ‘ skjut inte på budbäraren’ innan jag såg att du här använde samma uttryck.
   Jag noterar att även när jag uttrycker förståelse så tycker du att det också är dåligt.
   Jag inser att jag är en sån budbärare som du måste tillgripa excorcism mot va 🙂

   • PG.

    Lustigt nog avslutade du även denna debatten innan den började… Att dra i svansen på ett odjur och upptäcka det till slut biter dig i handen är hur fakta blir din egen fiende.. 😀

    Läser du Guillou med samma behållning?

 • Birgitta!

  Läs gärna om framgångssagan som Sovjet genomgick på Jinge.se där inget annat land i världen kunde motsvara Sovjets i lyckad planering. Tyvärr för din räkning kan jag inte ge Stalin äran för det särskilt inte med den utveckling som sedan följde.

  Stalin verkade se folkmord som sin vetenskap. Tyvärr är ju vi till vänster absolut inga genetiska kopior av Stalin även om flertalet obegåvade önskar sig det..

  Stalin stöttades av västs näringsliv det råder ingen tvekan om det. Västs intressenter levererade krigsmaterial, maskiner motorer för det krig de hoppades skulle ta död på socialismen.. Västs näringsliv stöttade fascismen i Spanien, Italien och nassarna i Tyskland, försökte kuppa bort sin egen president för att depressionens verkan och biverkan av desperation och svält höll på att misslyckats för att presidenten inte ville förstå näringslivets och Wallstreets ohyggliga och slutgiltiga metoder. Du är fri att ta del av Smedley Butlers vittnesmål. Stalin verkade inte som kommunist och jagade tydligen samma sorts folk som alla de andra fascisterna… Så jag förstår verkligen inte din desperata koppling till just hans person och ditt hatobjekt..annat än som bedräglig http://sv.rilpedia.org/w/index.php?title=Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

  Sedan borde väl det stora bedrägeriet “nationalsocialism” finnas med i din agenda men det gör det inte? Inte heller “sverigedemokrat” eller “nydemokrat” kan ingå vilket ju inte är möjligt när du “tror” att konservativa idéer är effektivare än sanningarna ur historiens brokiga sken.

  I öst vilket jag inte vill berömma helvetet i hade man trots allt arbete… Sedan drabbade alla dessa av västvärldens konservativa depression, arbetslöshet osv.. I övrigt är de väststyrda revolutionerna inget annat än konservativt bedrägeri.. med hjälp av de gamla hundarna fascism, våld och politiska mord….

  Om Öst kunde kollaborera med väst om gratis arbetskraft genom osynliga hål i muren vilket bl. a. vårt giriga möbelföretag njöt fördelarna i så är det inte mycket bevänt med det du kallar kommunism.. Allt kan förvanskas och det mest förvanskade vi har på den politiska scenen just nu är SD. Deras motioner, tillbakadragna eller inte, är rena talibanverser i motorisk inskränkthet..

 • Jag blir varm i hjärtat när jag läser Marcus Gullbergs initierade artikel. Tänk om alla gymnasieelever hade lika intellektuella lärare.

  All världens problem skulle lösas om fler skulle förstå hur storfinansen orättmättigt, med hjälp av olika maffiametoder, beslagtagit alla resurser genom att “äga” penning- och tryckpressarna, institutioner, militär m fl andra politiskt viktiga samhällsfält, dvs alla delar i ett sjukt system som ska se till att “fucka upp” allt för folket och som istället ska befrämja konkurrens istället för samarbete, krig, sjukdom och eländes elände. Deras främsta medel för att nå målet är såväl förgiftning av våra livsuppehållande resurser i form av vatten, vind och jordbruk, våra kroppar som skadlig indoktrinering av våra sinnen. Systemet arbetar för att strippa av oss våra naturliga rättigheter och friheter. Kanske ska endast de som kan betala för det få en liten nypa frihet och rättighet?

  CastorPollux@ Stalin såg socialism som en “fullfjädrad vetenskap” med vars hjälp utvecklingen skulle påskyndas. Socialismen är en ideologi, som med små reformsteg, ska se till att kapitalets manus om ett nytt framtida, transhumanistiskt, samhälle fullföljs. Det finns tankar inom kommunism som låter bra men ideologin handlar bara om att indoktrinering av folket i ett falskt medvetande för att få med dessa i kapitalets revolution. Här spelar t ex idén om ideliga sammanslagningar av små till allt större och “effektivare” enheter en viktig roll. Vi ser detta inom jordbruket, etniciteter, nationer, företag m m. Målet är en enda stor global enhet; ett fåtal GMO stapelvaror, en kultur, en världsmusik, en enda legaliserad sexualitet = homosexualitet m m.

  Stalin förespråkade att samhälleliga problem skulle lösas med hjälp av vetenskap. Ett av vetenskapens främsta uppgift är att identifiera och utrota allt “gammalt”/traditionellt och ersätta det med nytt för att understödja den sk “utvecklingen” = kapitalistiska revolutionen. Inte konstigt att vi har alla problem som beror på scientism/socialism/kommunism. De skapar problem genom att mota bort konservativa altruistiska, tankar, som fungerat under lång tid för att ersätta det med något helt oprövat.

  Socialism/kommunism och nyliberalism är inte annat än “dödliga ideologiska mediciner”. För att vi ska hålla oss friska och ha en framtid behöver vi sätta in ett stort batteri konservatism som medicin.

  Stig-Björn Ljunggren har skrivit en bra pocketbok om “Ideologier” som ger en bra sammanfattning över politiska ideologier.

 • PG.

  “Symbolen sköldpaddan antyder smygtaktik och det var aldrig meningen att det skulle vara känt utanför imperialisternas krets.” Det enda symbolens tolkning antyder är att det dy skriver ser ut som material för Disclose.tv ett plugin i Kodi, som hjälper en tro på hotande planeter, aliens, Cerns egentliga syfte, symbolers betydelse en masse osv.. Fortsätt lyckliggör de förvildade med att förbli deras bekräftelse och fyll deras förväntningar..

  Alla vi andra har ju vetat länge att stoppa en utveckling, hindra den och motarbeta den har varit kapitalismens enda agenda och hotande trauma.. De har alltid stått mot bildning och varit för analfabetism och tja du hade väl bara tur…

  • Castoropollux
   Dina kommentarer vid våra utbyten under olika artiklar på sista tiden är som en fatwa mot förbjudna sanningar. Du går på person hela tiden och undviker de faktauppgifter som är det enda relevanta. Man kan ifrågasätta såna fakta utan att gå på person, men du bedömer uppenbarligen att du saknar argument så du måste förstärka med fördömanden av påhittade egenskaper. Halmstrån.

 • Från mötet med Dalai Lama berättar dess Judiske sammankallare, en fredligt lagd bosättare en anekdot. Länken från artikeln. http://www.dalailama.com/news/post/30-dalai-lama-meets-chief-rabbis-muslim-leaders

  “Rabbi Metzger told a story that made the Dalai Lama smile.

  ‘Once there was a hassidic rebbe who wanted to instill in his followers the importance of giving to the poor before Passover,’ said Metzger.

  ‘He sent out a messenger to spread the message.

  ‘When the messenger returned he said to the rebbe, ‘I was 50% successful.’

  ”What do you mean?’ asked the rebbe.

  ”The poor agreed to accept.'”

  ‘The situation is the same here in Israel. Fifty percent of us are open to your message of peace. We are waiting for the other 50% to accept.’ ”

  Om Israels hårdföra refererar detta möte som ett försök att etablera världsherravälde så är de själva alldeles för blygsamma.. Det vet ju alla att de hatat fred ända sedan Israels begynnelse och mörda allt som andas samma tema från Lord Moyne, Folke Bernadotte och framåt över deras egnas politikers lik osv.. När ISrael fick Hamas som motpart kunde det inte blivit bättre.. De hårdföra blev “bönhörda” och våldsamheterna kunde inledas igen eftersom den förhatliga freden och temat allas lika värde brett ut sig så länge..

  Pestsmitta socialism och kommunism har man ägnat sig åt sedan flera århundraden och fördumningen har inte mycket att sätta emot.. Det är kusligt att se hur mycket folk som är bildat de facto är för förtryck..

 • PG.

  Där kom kortet…. Dina argument håller inte och kvar står att försöka skjuta budbäraren.. Ändå såg jag att du mjuknade och försökte para ihop oss och åsikterna. Alla kan se det i den andra tråden. Du gjorde samma sak efter korståget på jinge.se när argumenten till slut verkade så platta som de ursprungligen var. Verkligheten hade fått valsa övertygelsen ur påståendena… Att ha kronologin och verkligheten som sitt bästa bevis hade du ju önskat.. Varför inte stöta dolken i övermodet istället för mig..?

  https://newsvoice.se/2016/08/03/jerndal-vattumannaparadigmets-utveckling-sociala-och-politiska-ideal-del-4/comment-page-1/#comment-179906

  • Castoropollux
   Lustigt nog avslutade jag precis debatten från min sida på den andra artikeln med orden ‘ skjut inte på budbäraren’ innan jag såg att du här använde samma uttryck.
   Jag noterar att även när jag uttrycker förståelse så tycker du att det också är dåligt.
   Jag inser att jag är en sån budbärare som du måste tillgripa excorcism mot va 🙂

   • PG.

    Lustigt nog avslutade du även denna debatten innan den började… Att dra i svansen på ett odjur och upptäcka det till slut biter dig i handen är hur fakta blir din egen fiende.. 😀

    Läser du Guillou med samma behållning?

 • Birgitta!

  Läs gärna om framgångssagan som Sovjet genomgick på Jinge.se där inget annat land i världen kunde motsvara Sovjets i lyckad planering. Tyvärr för din räkning kan jag inte ge Stalin äran för det särskilt inte med den utveckling som sedan följde.

  Stalin verkade se folkmord som sin vetenskap. Tyvärr är ju vi till vänster absolut inga genetiska kopior av Stalin även om flertalet obegåvade önskar sig det..

  Stalin stöttades av västs näringsliv det råder ingen tvekan om det. Västs intressenter levererade krigsmaterial, maskiner motorer för det krig de hoppades skulle ta död på socialismen.. Västs näringsliv stöttade fascismen i Spanien, Italien och nassarna i Tyskland, försökte kuppa bort sin egen president för att depressionens verkan och biverkan av desperation och svält höll på att misslyckats för att presidenten inte ville förstå näringslivets och Wallstreets ohyggliga och slutgiltiga metoder. Du är fri att ta del av Smedley Butlers vittnesmål. Stalin verkade inte som kommunist och jagade tydligen samma sorts folk som alla de andra fascisterna… Så jag förstår verkligen inte din desperata koppling till just hans person och ditt hatobjekt..annat än som bedräglig http://sv.rilpedia.org/w/index.php?title=Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

  Sedan borde väl det stora bedrägeriet “nationalsocialism” finnas med i din agenda men det gör det inte? Inte heller “sverigedemokrat” eller “nydemokrat” kan ingå vilket ju inte är möjligt när du “tror” att konservativa idéer är effektivare än sanningarna ur historiens brokiga sken.

  I öst vilket jag inte vill berömma helvetet i hade man trots allt arbete… Sedan drabbade alla dessa av västvärldens konservativa depression, arbetslöshet osv.. I övrigt är de väststyrda revolutionerna inget annat än konservativt bedrägeri.. med hjälp av de gamla hundarna fascism, våld och politiska mord….

  Om Öst kunde kollaborera med väst om gratis arbetskraft genom osynliga hål i muren vilket bl. a. vårt giriga möbelföretag njöt fördelarna i så är det inte mycket bevänt med det du kallar kommunism.. Allt kan förvanskas och det mest förvanskade vi har på den politiska scenen just nu är SD. Deras motioner, tillbakadragna eller inte, är rena talibanverser i motorisk inskränkthet..

 • Och jag som trodde att kapitalismen definitivt hade segrat. Därför vore det bättre om artikelförfattaren koncentrerade sitt kunnande på hur det rådande ekonomiska systemet skall utvecklas och förbättras. För kapitalismen har stora problem. Kapitalismen kommer att ta oss på en fortsatt vådlig resa. Så håll i hatten, ni som har en sådan.

  • Gunnar
   Det mänskliga språket är mångtydigt. Usas teknologiska dominans är associerat inte med marknad utan med planekonomi. Dessutom med ett enormt bedrägeri som kallas bankväsende med tillhörande pyramidspel i olika varianter. Kapitalism som åtminstone en del libertarianer definierar det betyder något som bara förekommer sporadiskt.
   Angloamerikas dominansperiod är en följd av ett infernaliskt ränksmideri inte av ngt effektivt ekonomiskt system. Tvärtom. Det är för att Britterna inte kunde hävda sig i fredlig konkurrens som Tyskland utmanövrerades med fulast tänkbara medel och kommunismen påtvingades Ryssland och Kina parallellt med att anglosaxarna flyttade huvudstaden västerut men behöll makten.
   Jag har på senare tid kommit att tänka att socialister är lika känsliga för hädiska sanningar som religiösa människor och att socialister därför inte vill veta sanningen om kopplingen storfinans – kommunism. Men även liberaler och Usa-kramare känner sig ytterst obekväma med det sambandet.
   Och ändå har det över 200 år på nacken. Illuminaterna sparkade igång på kontinenten så fort Nordamerika befriat sig från England och Frankrike blev de rikas första revolution som falskeligen såldes som en folkresning. Genom sin utvalde Napoleon svällde deras rikedomar som planerat från krigen och skuldsättningen.

 • Jag blir varm i hjärtat när jag läser Marcus Gullbergs initierade artikel. Tänk om alla gymnasieelever hade lika intellektuella lärare.

  All världens problem skulle lösas om fler skulle förstå hur storfinansen orättmättigt, med hjälp av olika maffiametoder, beslagtagit alla resurser genom att “äga” penning- och tryckpressarna, institutioner, militär m fl andra politiskt viktiga samhällsfält, dvs alla delar i ett sjukt system som ska se till att “fucka upp” allt för folket och som istället ska befrämja konkurrens istället för samarbete, krig, sjukdom och eländes elände. Deras främsta medel för att nå målet är såväl förgiftning av våra livsuppehållande resurser i form av vatten, vind och jordbruk, våra kroppar som skadlig indoktrinering av våra sinnen. Systemet arbetar för att strippa av oss våra naturliga rättigheter och friheter. Kanske ska endast de som kan betala för det få en liten nypa frihet och rättighet?

  CastorPollux@ Stalin såg socialism som en “fullfjädrad vetenskap” med vars hjälp utvecklingen skulle påskyndas. Socialismen är en ideologi, som med små reformsteg, ska se till att kapitalets manus om ett nytt framtida, transhumanistiskt, samhälle fullföljs. Det finns tankar inom kommunism som låter bra men ideologin handlar bara om att indoktrinering av folket i ett falskt medvetande för att få med dessa i kapitalets revolution. Här spelar t ex idén om ideliga sammanslagningar av små till allt större och “effektivare” enheter en viktig roll. Vi ser detta inom jordbruket, etniciteter, nationer, företag m m. Målet är en enda stor global enhet; ett fåtal GMO stapelvaror, en kultur, en världsmusik, en enda legaliserad sexualitet = homosexualitet m m.

  Stalin förespråkade att samhälleliga problem skulle lösas med hjälp av vetenskap. Ett av vetenskapens främsta uppgift är att identifiera och utrota allt “gammalt”/traditionellt och ersätta det med nytt för att understödja den sk “utvecklingen” = kapitalistiska revolutionen. Inte konstigt att vi har alla problem som beror på scientism/socialism/kommunism. De skapar problem genom att mota bort konservativa altruistiska, tankar, som fungerat under lång tid för att ersätta det med något helt oprövat.

  Socialism/kommunism och nyliberalism är inte annat än “dödliga ideologiska mediciner”. För att vi ska hålla oss friska och ha en framtid behöver vi sätta in ett stort batteri konservatism som medicin.

  Stig-Björn Ljunggren har skrivit en bra pocketbok om “Ideologier” som ger en bra sammanfattning över politiska ideologier.

 • PG.

  “Symbolen sköldpaddan antyder smygtaktik och det var aldrig meningen att det skulle vara känt utanför imperialisternas krets.” Det enda symbolens tolkning antyder är att det dy skriver ser ut som material för Disclose.tv ett plugin i Kodi, som hjälper en tro på hotande planeter, aliens, Cerns egentliga syfte, symbolers betydelse en masse osv.. Fortsätt lyckliggör de förvildade med att förbli deras bekräftelse och fyll deras förväntningar..

  Alla vi andra har ju vetat länge att stoppa en utveckling, hindra den och motarbeta den har varit kapitalismens enda agenda och hotande trauma.. De har alltid stått mot bildning och varit för analfabetism och tja du hade väl bara tur…

  • Castoropollux
   Dina kommentarer vid våra utbyten under olika artiklar på sista tiden är som en fatwa mot förbjudna sanningar. Du går på person hela tiden och undviker de faktauppgifter som är det enda relevanta. Man kan ifrågasätta såna fakta utan att gå på person, men du bedömer uppenbarligen att du saknar argument så du måste förstärka med fördömanden av påhittade egenskaper. Halmstrån.

 • Från mötet med Dalai Lama berättar dess Judiske sammankallare, en fredligt lagd bosättare en anekdot. Länken från artikeln. http://www.dalailama.com/news/post/30-dalai-lama-meets-chief-rabbis-muslim-leaders

  “Rabbi Metzger told a story that made the Dalai Lama smile.

  ‘Once there was a hassidic rebbe who wanted to instill in his followers the importance of giving to the poor before Passover,’ said Metzger.

  ‘He sent out a messenger to spread the message.

  ‘When the messenger returned he said to the rebbe, ‘I was 50% successful.’

  ”What do you mean?’ asked the rebbe.

  ”The poor agreed to accept.'”

  ‘The situation is the same here in Israel. Fifty percent of us are open to your message of peace. We are waiting for the other 50% to accept.’ ”

  Om Israels hårdföra refererar detta möte som ett försök att etablera världsherravälde så är de själva alldeles för blygsamma.. Det vet ju alla att de hatat fred ända sedan Israels begynnelse och mörda allt som andas samma tema från Lord Moyne, Folke Bernadotte och framåt över deras egnas politikers lik osv.. När ISrael fick Hamas som motpart kunde det inte blivit bättre.. De hårdföra blev “bönhörda” och våldsamheterna kunde inledas igen eftersom den förhatliga freden och temat allas lika värde brett ut sig så länge..

  Pestsmitta socialism och kommunism har man ägnat sig åt sedan flera århundraden och fördumningen har inte mycket att sätta emot.. Det är kusligt att se hur mycket folk som är bildat de facto är för förtryck..

 • Och jag som trodde att kapitalismen definitivt hade segrat. Därför vore det bättre om artikelförfattaren koncentrerade sitt kunnande på hur det rådande ekonomiska systemet skall utvecklas och förbättras. För kapitalismen har stora problem. Kapitalismen kommer att ta oss på en fortsatt vådlig resa. Så håll i hatten, ni som har en sådan.

  • Gunnar
   Det mänskliga språket är mångtydigt. Usas teknologiska dominans är associerat inte med marknad utan med planekonomi. Dessutom med ett enormt bedrägeri som kallas bankväsende med tillhörande pyramidspel i olika varianter. Kapitalism som åtminstone en del libertarianer definierar det betyder något som bara förekommer sporadiskt.
   Angloamerikas dominansperiod är en följd av ett infernaliskt ränksmideri inte av ngt effektivt ekonomiskt system. Tvärtom. Det är för att Britterna inte kunde hävda sig i fredlig konkurrens som Tyskland utmanövrerades med fulast tänkbara medel och kommunismen påtvingades Ryssland och Kina parallellt med att anglosaxarna flyttade huvudstaden västerut men behöll makten.
   Jag har på senare tid kommit att tänka att socialister är lika känsliga för hädiska sanningar som religiösa människor och att socialister därför inte vill veta sanningen om kopplingen storfinans – kommunism. Men även liberaler och Usa-kramare känner sig ytterst obekväma med det sambandet.
   Och ändå har det över 200 år på nacken. Illuminaterna sparkade igång på kontinenten så fort Nordamerika befriat sig från England och Frankrike blev de rikas första revolution som falskeligen såldes som en folkresning. Genom sin utvalde Napoleon svällde deras rikedomar som planerat från krigen och skuldsättningen.

 • Castoropollux
  “Jag vet inte om man kan döma Fabianerna efter Blair”
  Vem dömer dom efter honom?
  Läs Ioan Ratius utomordentligt väl dokumenterade text The Milner Fabian Conspiracy så öppnar sig en för många helt okänd värld. Symbolen sköldpaddan antyder smygtaktik och det var aldrig meningen att det skulle vara känt utanför imperialisternas krets.
  Titeln syftar med Milner på det angloamerikanska erablissemangets nätverk utom aspekten med Fabianismen. Den kompletterar Carroll Quigley’s redogörelser som mer kortfattat tar upp Fabianerna.

 • Castoropollux
  “Jag vet inte om man kan döma Fabianerna efter Blair”
  Vem dömer dom efter honom?
  Läs Ioan Ratius utomordentligt väl dokumenterade text The Milner Fabian Conspiracy så öppnar sig en för många helt okänd värld. Symbolen sköldpaddan antyder smygtaktik och det var aldrig meningen att det skulle vara känt utanför imperialisternas krets.
  Titeln syftar med Milner på det angloamerikanska erablissemangets nätverk utom aspekten med Fabianismen. Den kompletterar Carroll Quigley’s redogörelser som mer kortfattat tar upp Fabianerna.

 • Per!

  “Varför har despotiska ledare ”alltid” avväpnat befolkningen inför införandet av diktatur, om inte för att det jämnar vägen för, det vill säga förenklar, ett militärt maktövertagande?”.

  Det vet jag inte. I de flesta fall är det undantagstillstånd föregånget av någon falseflag som ursäkt, nattliga gripanden, försvinnanden och tortyr som härjat alla maktövertaganden. Den senaste trenden är skjuta demonstranter, helst av de protesterande mot den sittande regimen som av olika skäl måste bort…

  Säkerhetsrutinerna är så pass omfattande omkring en marionett att det knappast är möjligt att komma åt sådana. Förresten är ju marionetterna lättare ersatta än de hederliga politikerna som ju inte växer på träd..

 • Övervakningen, kontrollen, missbruket av makt och förvridningen av ordet har övertrumfats av andra krafter än smygsocialism.. Våldskommunism.. Hur den skolningen och verksamheten kom till “skott” är ju en gåta.. Särskilt som resultatet är hundra gånger värre, intrikatare och fulare..

  Är allt Orwells fel?

  Jag vet inte om en organisation som Fabianerna kan dömas efter att ha Blair och Brown i samma klubb? Brown blev ju den som motarbetades på alla sätt… Precis som många andra ledare i andra länder bara stött på motvind.. Att Blair var falsk kan ju enkelt konstateras när historiens spegel ställ mot politikern.. Lärde han sig det hos Fabianerna?

  Socialisten Castro startade inte många Krig. Däremot ställde landet upp och hjälpte utsatta länder i försvaret mot kapitalismens grova slaktare..

 • Per!

  “Varför har despotiska ledare “alltid” avväpnat befolkningen inför införandet av diktatur, om inte för att det jämnar vägen för, det vill säga förenklar, ett militärt maktövertagande?”.

  Det vet jag inte. I de flesta fall är det undantagstillstånd föregånget av någon falseflag som ursäkt, nattliga gripanden, försvinnanden och tortyr som härjat alla maktövertaganden. Den senaste trenden är skjuta demonstranter, helst av de protesterande mot den sittande regimen som av olika skäl måste bort…

  Säkerhetsrutinerna är så pass omfattande omkring en marionett att det knappast är möjligt att komma åt sådana. Förresten är ju marionetterna lättare ersatta än de hederliga politikerna som ju inte växer på träd..

 • Övervakningen, kontrollen, missbruket av makt och förvridningen av ordet har övertrumfats av andra krafter än smygsocialism.. Våldskommunism.. Hur den skolningen och verksamheten kom till “skott” är ju en gåta.. Särskilt som resultatet är hundra gånger värre, intrikatare och fulare..

  Är allt Orwells fel?

  Jag vet inte om en organisation som Fabianerna kan dömas efter att ha Blair och Brown i samma klubb? Brown blev ju den som motarbetades på alla sätt… Precis som många andra ledare i andra länder bara stött på motvind.. Att Blair var falsk kan ju enkelt konstateras när historiens spegel ställ mot politikern.. Lärde han sig det hos Fabianerna?

  Socialisten Castro startade inte många Krig. Däremot ställde landet upp och hjälpte utsatta länder i försvaret mot kapitalismens grova slaktare..

 • Så sant: “Man kan säga att de allra flesta människor bara är verktyg för de som finns högre upp i hierarkin och de känner inte till djupare hemligheter och utför bara sina jobb.”

  Men det går att överblicka, men människan tittar hellre åt sidan!

  Makten talar om för oss allt den gör. om alla sina planer, men vi tror inte, vi vill inte se.

 • Så sant: “Man kan säga att de allra flesta människor bara är verktyg för de som finns högre upp i hierarkin och de känner inte till djupare hemligheter och utför bara sina jobb.”

  Men det går att överblicka, men människan tittar hellre åt sidan!

  Makten talar om för oss allt den gör. om alla sina planer, men vi tror inte, vi vill inte se.

 • Gullberg nämner inte Fabian Society
  Den organisationen har sedan starten varit i centrum för den ANGLOAMERIKANSKA OLIGARKINS subversiva verksamhet som innehåller ALLT det som Gullberg med rätta kritiserar. Fabians var inte emot Marxism men dom visste att det stötte bort deras viktigaste målgrupp. För det ändamålet tillämpade Fabians en smygtaktik symboliserad av deras sköldpaddsmärke. Fabians fungerade som koordinator för all socialism och överinsåg hur marxismen utvecklades och allt det andra som nu benämns kulturmarxism. Ledande individer i den AAoligarkin uppmuntrade till den bonderomantiska antiteknologiska Maoismen i Kina och lyckades lura dom i den säcken. I Kina liksom på många andra håll var intrycket att en del av eliten i England verkligen var genuina socialister i betydelsen jämlik distribution av livsnödvändigheter och att västvärldens högre utvecklingsnivå hade med den saken att göra. Hur kunde dom tro det? Ja det är frågan. Och svaret är att dom som eftersträvar världsherravälde är slugare än sina offer. Dom klarar att hålla motstridiga begrepp i huvudet samtidigt. Ibland associerat med termen hegeliansk dialektik.
  Gullbergs artikel vars innehåll jag till stor del instämmer i är trots det, måhända ofrivilligt, kontrollerad opposition och skyddar de verkliga förövarna Usa England och deras kumpaner i Europa(förvisso finns dom sistnämnda och var särskilt viktiga längre tillbaka från 1700-talets slut). För dom som inte vet den bakgrunden ger artikeln intrycket av något mystiskt där Usa och England tom skulle kunna vara oskyldiga offer och där lösryckt info om något tyskt sammanhang är rätt sökriktning. Inte för att det är fel utan därför att det tagits ur sitt sammanhang. Vem tjänar på det? Jo givetvis AA imperialisterna.

 • OBSERVERA

  En artikel publicerades om neomarxismen skriven av Gullberg den 6 juli. Den avpublicerades på skribentens begäran och återpubliceras idag (15 aug) i en ny form i tre delar. Ovan finns Del 1.

  Det betyder att artikeln ovan (Del 1) har ett delvis nytt innehåll och den bör läsas igen av de som kommenterade den ursprungliga artikeln som publicerades den 6 juli.

  I det nya innehållet i den nya versionen ovan av artikeln nämns tex att Dalai Lama säger att han är marxist. /red

 • Gullberg nämner inte Fabian Society
  Den organisationen har sedan starten varit i centrum för den ANGLOAMERIKANSKA OLIGARKINS subversiva verksamhet som innehåller ALLT det som Gullberg med rätta kritiserar. Fabians var inte emot Marxism men dom visste att det stötte bort deras viktigaste målgrupp. För det ändamålet tillämpade Fabians en smygtaktik symboliserad av deras sköldpaddsmärke. Fabians fungerade som koordinator för all socialism och överinsåg hur marxismen utvecklades och allt det andra som nu benämns kulturmarxism. Ledande individer i den AAoligarkin uppmuntrade till den bonderomantiska antiteknologiska Maoismen i Kina och lyckades lura dom i den säcken. I Kina liksom på många andra håll var intrycket att en del av eliten i England verkligen var genuina socialister i betydelsen jämlik distribution av livsnödvändigheter och att västvärldens högre utvecklingsnivå hade med den saken att göra. Hur kunde dom tro det? Ja det är frågan. Och svaret är att dom som eftersträvar världsherravälde är slugare än sina offer. Dom klarar att hålla motstridiga begrepp i huvudet samtidigt. Ibland associerat med termen hegeliansk dialektik.
  Gullbergs artikel vars innehåll jag till stor del instämmer i är trots det, måhända ofrivilligt, kontrollerad opposition och skyddar de verkliga förövarna Usa England och deras kumpaner i Europa(förvisso finns dom sistnämnda och var särskilt viktiga längre tillbaka från 1700-talets slut). För dom som inte vet den bakgrunden ger artikeln intrycket av något mystiskt där Usa och England tom skulle kunna vara oskyldiga offer och där lösryckt info om något tyskt sammanhang är rätt sökriktning. Inte för att det är fel utan därför att det tagits ur sitt sammanhang. Vem tjänar på det? Jo givetvis AA imperialisterna.

 • OBSERVERA

  En artikel publicerades om neomarxismen skriven av Gullberg den 6 juli. Den avpublicerades på skribentens begäran och återpubliceras idag (15 aug) i en ny form i tre delar. Ovan finns Del 1.

  Det betyder att artikeln ovan (Del 1) har ett delvis nytt innehåll och den bör läsas igen av de som kommenterade den ursprungliga artikeln som publicerades den 6 juli.

  I det nya innehållet i den nya versionen ovan av artikeln nämns tex att Dalai Lama säger att han är marxist. /red

 • Ovanstående artikel beskriver vår verklighet utomordentligt bra……..jag vill bara addera min kommentar om vilka styrkor i samhället som som ultimt ligger bakom denna konspiration, som är välplanerad och flera hundra år gammal, minst!

  Vi måste inse att den kommunistiska rörelsen sattes igång av en politisk kult, som vid det här laget erövrat hela världen, Ryssland kanske undantaget. Den kulten, vars namn inte kan uttalas utan att Pavlov-inspirerad mental reaktion sätter in i 99% av mänskligheten, använder USA som sin principiella bas för förverkligandet av Den Nya Världsordningen. Så då kommunismen nämns som den kraft som ligger bakom samhälls utvecklingen är det bara en del av problemet. Det större problemet är den politiska kulten, som frodas i ett litet land i Mellan-Östern, och som har lindat den amerikanska staten runt sittlifter-finger sedan mer än 100 år tillbaka. Följande utdrag från mitten av 1950- talet om situationen i början av förra seklet (amerikanska kongressen rotar i dokument från stiftelse möten) är symptomatiskt på hur djupt korruptionen ligger. Den som läser hela artikeln finner mot slutet var problemet ligger:

  ”The question is: “Is there any means known more effective than war, assuming you wish to alter the life of an entire people?” And they conclude that no more effective means than war to that end is known to humanity……

  So then, in 1909, they raised the second question and discussed it, namely: “How do we involve the United States in a war?” …..

  ……Then, finally, they answered that question as follows: “We must control the State Department.” That very naturally raises the question of how do we do that? And they answer it by saying: “We must take over and control the diplomatic machinery of this country…….

  …… Then time passes, and we are eventually in a war, which would be World War I. At that time they record on their minutes a shocking report in which they dispatched to President Wilson a telegram, cautioning him to see that the war does not end too quickly.”

  Ovanstående från: http://www.realityzone.com/hiddenagenda2.html

 • På artikelförfattarens expandourmind.com finns en artikel om falun gong. Där påstås att namnet härrör från Falu koppargruvas stängning och en gammal legend. Gong görs kanske av koppar så det verkar ju iofs logiskt men lite förvånande att en ny variant av deras övningar skulle ha uppstått i linje med gruvans stängning. Låter som ett försök att få oss att sympatisera med den destabiliserande organisationen. Ute efter att för Usas räkning sabotera.
  Jag funderar över hur någon som kritiserar kulturmarxism här hemma samtidigt tycks beundra såna som rör till det i den kinesiska kulturen.

 • Ur kommunistiska manifestet. Vad har uppnåtts i olika länder?

  “Dessa åtgärder kommer naturligtvis att vara olika i olika länder.

  För de utvecklade länderna skall dock tämligen allmänt följande kunna komma till användning:

  1. Jordegendomens expropriering och jordräntans användning till statsutgifter.

  2. Stark progressiv beskattning.

  3. Arvsrättens avskaffande.

  4. Konfiskation av alla emigranters och rebellers egendom.

  5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank med statskapital och uteslutande monopol.

  6. Centralisering av transportväsendet i statens händer.

  7. Utökande av nationalfabriker, produktionsinstrument, uppodling och förbättring av jorden efter en samhällelig plan.

  8. Lika arbetstvång för alla, upprättande av industriella arméer, särskilt för åkerbruket.

  9. Förenande av jordbruks- och industridriften; åtgärder för att så småningom utplåna skillnaden mellan stad och landsbygd.

  10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Avskaffande av fabriksarbetet för barn i dess nuvarande form. Uppfostrans förenande med den materiella produktionen o.s.v.”

  https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h10

 • Ovanstående artikel beskriver vår verklighet utomordentligt bra……..jag vill bara addera min kommentar om vilka styrkor i samhället som som ultimt ligger bakom denna konspiration, som är välplanerad och flera hundra år gammal, minst!

  Vi måste inse att den kommunistiska rörelsen sattes igång av en politisk kult, som vid det här laget erövrat hela världen, Ryssland kanske undantaget. Den kulten, vars namn inte kan uttalas utan att Pavlov-inspirerad mental reaktion sätter in i 99% av mänskligheten, använder USA som sin principiella bas för förverkligandet av Den Nya Världsordningen. Så då kommunismen nämns som den kraft som ligger bakom samhälls utvecklingen är det bara en del av problemet. Det större problemet är den politiska kulten, som frodas i ett litet land i Mellan-Östern, och som har lindat den amerikanska staten runt sittlifter-finger sedan mer än 100 år tillbaka. Följande utdrag från mitten av 1950- talet om situationen i början av förra seklet (amerikanska kongressen rotar i dokument från stiftelse möten) är symptomatiskt på hur djupt korruptionen ligger. Den som läser hela artikeln finner mot slutet var problemet ligger:

  “The question is: “Is there any means known more effective than war, assuming you wish to alter the life of an entire people?” And they conclude that no more effective means than war to that end is known to humanity……

  So then, in 1909, they raised the second question and discussed it, namely: “How do we involve the United States in a war?” …..

  ……Then, finally, they answered that question as follows: “We must control the State Department.” That very naturally raises the question of how do we do that? And they answer it by saying: “We must take over and control the diplomatic machinery of this country…….

  …… Then time passes, and we are eventually in a war, which would be World War I. At that time they record on their minutes a shocking report in which they dispatched to President Wilson a telegram, cautioning him to see that the war does not end too quickly.”

  Ovanstående från: http://www.realityzone.com/hiddenagenda2.html

 • På artikelförfattarens expandourmind.com finns en artikel om falun gong. Där påstås att namnet härrör från Falu koppargruvas stängning och en gammal legend. Gong görs kanske av koppar så det verkar ju iofs logiskt men lite förvånande att en ny variant av deras övningar skulle ha uppstått i linje med gruvans stängning. Låter som ett försök att få oss att sympatisera med den destabiliserande organisationen. Ute efter att för Usas räkning sabotera.
  Jag funderar över hur någon som kritiserar kulturmarxism här hemma samtidigt tycks beundra såna som rör till det i den kinesiska kulturen.

 • @Julius

  Jag känner så väl igen mig i din frustration över hur aningslösa människor är, när det gäller den manipulation och förstörelse av mänskligheten, som pågår idag och bara eskalerar. Det är tragiskt att så få är mottagliga för alternativ till mainstreammedia, man kan oftast bara stå bredvid och se på när de låter sig förstöras till kropp och själ. Alltför många människor har förlorat sin förmåga att tänka kritiskt och kan inte se att en sak är galen även om man håller upp bevisen mitt framför ögonen på dem. Detta beror sannolikt på en alltför stor giftbelastning från vacciner, fluor, tungmetaller, jordbruksgifter, GMO, störande frekvenser från trådlös utrustning och el- och magnetfält, processad mat, svåra näringsbrister, och ett fruktansvärt effektiv hjärntvättande från framför allt mainstreammedia och underhållningsindustrin. Ironin är att den här delen av befolkningen tror sig sitta på leken och ser på en annan som om man vore vrickad. Det anses helt okej om någon i ett sällskap till exempel talar sig varm för vacciner, men nämner man själv farorna med dessa och ger exempel på alternativ som är biverkningsfria och fungerar bättre, så är man en negativ bråkstake som skapar dålig stämning. En ljusning kan dock skönjas, ett visst uppvaknande är på gång, även om det fortfarande går alldeles för långsamt.

 • Ur kommunistiska manifestet. Vad har uppnåtts i olika länder?

  “Dessa åtgärder kommer naturligtvis att vara olika i olika länder.

  För de utvecklade länderna skall dock tämligen allmänt följande kunna komma till användning:

  1. Jordegendomens expropriering och jordräntans användning till statsutgifter.

  2. Stark progressiv beskattning.

  3. Arvsrättens avskaffande.

  4. Konfiskation av alla emigranters och rebellers egendom.

  5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank med statskapital och uteslutande monopol.

  6. Centralisering av transportväsendet i statens händer.

  7. Utökande av nationalfabriker, produktionsinstrument, uppodling och förbättring av jorden efter en samhällelig plan.

  8. Lika arbetstvång för alla, upprättande av industriella arméer, särskilt för åkerbruket.

  9. Förenande av jordbruks- och industridriften; åtgärder för att så småningom utplåna skillnaden mellan stad och landsbygd.

  10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Avskaffande av fabriksarbetet för barn i dess nuvarande form. Uppfostrans förenande med den materiella produktionen o.s.v.”

  https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h10

 • Vad är det egentligen artikelförfattare vill säga med denna artikel?

  Världen förändras och samhället förändras därefter. Att bita sig kvar i det förgågna, eller en utopia, leder aldrig till något gott.

  Kommunistisk som kapitalistisk diktatur är två sidor av samma mynt, d.v.s samma s*it, med några få uppe i toppen, medans folkflertalet är deras slavar.

  Nej tack till “Utopia”, vare sig den är kommunistisk eller kapitalistisk.

 • Det är redan för sent och de flesta kommer vakna upp först då de känner pistolmynningen i nacken.

 • @Julius

  Jag känner så väl igen mig i din frustration över hur aningslösa människor är, när det gäller den manipulation och förstörelse av mänskligheten, som pågår idag och bara eskalerar. Det är tragiskt att så få är mottagliga för alternativ till mainstreammedia, man kan oftast bara stå bredvid och se på när de låter sig förstöras till kropp och själ. Alltför många människor har förlorat sin förmåga att tänka kritiskt och kan inte se att en sak är galen även om man håller upp bevisen mitt framför ögonen på dem. Detta beror sannolikt på en alltför stor giftbelastning från vacciner, fluor, tungmetaller, jordbruksgifter, GMO, störande frekvenser från trådlös utrustning och el- och magnetfält, processad mat, svåra näringsbrister, och ett fruktansvärt effektiv hjärntvättande från framför allt mainstreammedia och underhållningsindustrin. Ironin är att den här delen av befolkningen tror sig sitta på leken och ser på en annan som om man vore vrickad. Det anses helt okej om någon i ett sällskap till exempel talar sig varm för vacciner, men nämner man själv farorna med dessa och ger exempel på alternativ som är biverkningsfria och fungerar bättre, så är man en negativ bråkstake som skapar dålig stämning. En ljusning kan dock skönjas, ett visst uppvaknande är på gång, även om det fortfarande går alldeles för långsamt.

 • De rika konspiratörer som gömt sig bakom varje form av radikalism har lyckats skapa den totala begreppsförvirring som nu råder. Dom har mobiliserat äkta jämlikhetssträvanden mot sina konkurrenter( ~nationalstater, kyrkan) så att vanligt folks intressen har fått ett mycket svagare uttryck. Dom minst konkurrenskraftiga och medelklassen spelas ut mot varandra vilket försvagar nationalstatens motståndskraft och det är dom ultrarikas avsikt.
  Eftersom deras penningmakt och konspirerande arbetssätt ger dom makten över narrativet är det en för liten del av opinionen som tagit sig ur ‘Matrix’.
  En förrädisk punkt är detta med staten. Hur kan staten demoniseras som ngt ont i sig om man tror på folkligt förankrad demokrati? Khalergi var en av de ultrarikas agenter och därför är hans förrädiska roll ingen överraskning.
  Det behövs en samlande nationalism men de ultrarika har lyckats så ett splittringens onda frö genom klasskampsbegreppet och nu med ytterligare polariserande projekt. Marx, under beskydd av det brittiska imperiet, var en av tidernas mest framgångsrika splittrare men de ultrarikas tankesmedjor har lyckats utsträcka splittringen till ytterligare motsatspar. Marx och de övriga mest kända revolutionärerna var starkt associerade med dom rika även om den bakgrunden ofta döljs.
  På wiki påstås att Lenins släkt på faderssidan hade underklassbakgrund men likväl gjorde en akademisk karriär (med anknytning till adeln). Sannolikt har man förfalskat hans släkthistoria. På moderssidan förekom också adelsanknytning. Även där är genealogin motsägelsefull.

 • Briljant artikel.Sprid det till som många ni har på era FB lista,emial listan m.m för att hjälpa folkets uppvaknande.Tyvärr jag tror att de flesta i västvärlden är redan degenererade och kan inte tänka själv.Titta bara på den nya trenden Pokemon Go.Alla följer den som galna och tänker inte ens vad kan ligga bakom det.Eller kommer ni ihåg Satans dyrkaren Gudrun Schyman när hon t.om.m åkte runt i landet och predikade om att kärnfamiljen är skit och död och krossa kärnfamiljen.jag tror att många kommer inte ihåg det fast det var inte så värst länge sedan.Folk är helt hopplösa..När jag pratar med folk runt om mig och berättar om dessa saker för att vecka upp de,de flesta tittar på mig som jag skulle vara galen och att jag är helt missorienterad.De frågar om jag läsar tidning,tittar inte på TV att se om nyheterna.När jag säger att vist gör jag det för att se vad är dagens propaganda de bara ler och kan inte argumentera vidare med mig bara att de tror inte vad jag säger.Där är vi idag.

 • Tilltron till vad staten kan göra är i Sverige förlamande för den personliga utvecklingen, vi behöver mer frihet för individen. Men det behövs likväl en stat för att administrera och hålla ordning på en sådan förändring av systemet. Vi kommer inte undan behovet av en stat, men den får inte ta makten från oss.

  Vilka reformer är nödvändiga för att den individuella friheten skall öka och på ett sätt som gör att inte systemet brakar samman det är ingen betjänt av.

  Beskattningen av arbetet måste drastiskt skäras ner så att så många som möjligt kan leva på sitt arbete. Sverige är värst i Världen då det gäller att beskatta låginkomsttagare.

  Vi behöver en grundutbildning för alla som bor i Sverige om det skall hålla samman om vi skall kunna prata med varandra. Låt den inte vara mer än vad som krävs, troligen skulle 6 år räcka. Därefter borde vi vara fria att välja väg för oss själva och våra barn.

  Vad gäller bankerna så håller jag inte med artikelförfattaren. Marx’s foukus på kapitalism var inte att försöka förstå pengar, banker och finanskapitalismens roll, utan att se det som ett enhetligt odelbart system som måste avskaffas. Att det inte är fri konkurens och privat ägande som är problemet som Marxister påstår är enkelt att se. En reflektion över osakerna till den senaste finanskrisen och dess skuldkris räcker. Det är just finanskapitalismen som måste återregleras och i det ingår att staten måste återta kontrollen över skapandet av våra pengar. De digtiatal pengarna som utgör 97% av penningmängden skapas idag av privata banker varje gång någon tar ett lån. Utan att tämja den finaskapitalistiska tjuren, står staty utanför Wall Street, kommer ingen ordning att upprätthållas över ekonomin.

 • @Castropollux

  Varför har despotiska ledare “alltid” avväpnat befolkningen inför införandet av diktatur, om inte för att det jämnar vägen för, det vill säga förenklar, ett militärt maktövertagande? Naturligtvis är det mycket svårare att kuva en befolkning där nästan varje person har ett eller flera skutvapen att försvara sig med.

  Jag tror inte att man nöjer sig med ekonomisk lönsamhet, det är maktambitionen som är den yttersta drivkraften för de här individerna, man vill ha total kontroll över mänskligheten.

 • Vad är det egentligen artikelförfattare vill säga med denna artikel?

  Världen förändras och samhället förändras därefter. Att bita sig kvar i det förgågna, eller en utopia, leder aldrig till något gott.

  Kommunistisk som kapitalistisk diktatur är två sidor av samma mynt, d.v.s samma s*it, med några få uppe i toppen, medans folkflertalet är deras slavar.

  Nej tack till “Utopia”, vare sig den är kommunistisk eller kapitalistisk.

 • Det är redan för sent och de flesta kommer vakna upp först då de känner pistolmynningen i nacken.

 • @Per.

  Och med vilka handeldvapen skulle någon kunna skydda sig mot övergrepp från maktens taburetter? F.ö. är det utmärkt att “laglöshetens” ande styr i UZ. Dvs vapenförsäljningen är i stort sett fri.
  Det enda de behöver bekymra sig om är att bygga fler fängelser att proppa lönsamt fulla. Business as usual. Bevakning, säkerhet och gated communities är lönsamt det med.

  Enda skälet till import av kriminalitet i vårt land är att man vill bygga och förändra vårt land till något liknande… För det är väl privatiseringen som håller i de tjocka tåtarna..

 • De rika konspiratörer som gömt sig bakom varje form av radikalism har lyckats skapa den totala begreppsförvirring som nu råder. Dom har mobiliserat äkta jämlikhetssträvanden mot sina konkurrenter( ~nationalstater, kyrkan) så att vanligt folks intressen har fått ett mycket svagare uttryck. Dom minst konkurrenskraftiga och medelklassen spelas ut mot varandra vilket försvagar nationalstatens motståndskraft och det är dom ultrarikas avsikt.
  Eftersom deras penningmakt och konspirerande arbetssätt ger dom makten över narrativet är det en för liten del av opinionen som tagit sig ur ‘Matrix’.
  En förrädisk punkt är detta med staten. Hur kan staten demoniseras som ngt ont i sig om man tror på folkligt förankrad demokrati? Khalergi var en av de ultrarikas agenter och därför är hans förrädiska roll ingen överraskning.
  Det behövs en samlande nationalism men de ultrarika har lyckats så ett splittringens onda frö genom klasskampsbegreppet och nu med ytterligare polariserande projekt. Marx, under beskydd av det brittiska imperiet, var en av tidernas mest framgångsrika splittrare men de ultrarikas tankesmedjor har lyckats utsträcka splittringen till ytterligare motsatspar. Marx och de övriga mest kända revolutionärerna var starkt associerade med dom rika även om den bakgrunden ofta döljs.
  På wiki påstås att Lenins släkt på faderssidan hade underklassbakgrund men likväl gjorde en akademisk karriär (med anknytning till adeln). Sannolikt har man förfalskat hans släkthistoria. På moderssidan förekom också adelsanknytning. Även där är genealogin motsägelsefull.

 • En buddistisk munk sa en gång om alla religioner, att när ni har krigat färdigt blir ni buddister hela bunten.

 • Hoover lyckades utmärkt beskriva sig själv och den nisch av paranoia som han själv kom att representera.. ”Individen är handikappad när han möter en konspiration som är så monstruös att han inte kan tro att den existerar… Det (individens sinne) avvisar till och med antagandet att mänskliga varelser skulle kunna stödja en filosofi som slutligen måste förstöra allt som är bra och anständigt.”

  Samtiden måste väl ändå skratta åt konklusionerna som sa mer om Hoover än vad han själv ville inse..

  Detta måste ju senare bli landet som fick se Berne släppa boken “Games People Play” Med grundfilosofin “Jag är OK du är Ok”.

  Det är faktiskt omöjligt att se hur privatiseringen som en konsekvens av globaliseringen smälter ner det vi kallade välfärden, liknar det vid slagg och samtidigt får namnet av “kommunism”…. Då skulle man kunna kalla fascistkuppen i Ukraina för en revolution..

 • Briljant artikel.Sprid det till som många ni har på era FB lista,emial listan m.m för att hjälpa folkets uppvaknande.Tyvärr jag tror att de flesta i västvärlden är redan degenererade och kan inte tänka själv.Titta bara på den nya trenden Pokemon Go.Alla följer den som galna och tänker inte ens vad kan ligga bakom det.Eller kommer ni ihåg Satans dyrkaren Gudrun Schyman när hon t.om.m åkte runt i landet och predikade om att kärnfamiljen är skit och död och krossa kärnfamiljen.jag tror att många kommer inte ihåg det fast det var inte så värst länge sedan.Folk är helt hopplösa..När jag pratar med folk runt om mig och berättar om dessa saker för att vecka upp de,de flesta tittar på mig som jag skulle vara galen och att jag är helt missorienterad.De frågar om jag läsar tidning,tittar inte på TV att se om nyheterna.När jag säger att vist gör jag det för att se vad är dagens propaganda de bara ler och kan inte argumentera vidare med mig bara att de tror inte vad jag säger.Där är vi idag.

 • Tilltron till vad staten kan göra är i Sverige förlamande för den personliga utvecklingen, vi behöver mer frihet för individen. Men det behövs likväl en stat för att administrera och hålla ordning på en sådan förändring av systemet. Vi kommer inte undan behovet av en stat, men den får inte ta makten från oss.

  Vilka reformer är nödvändiga för att den individuella friheten skall öka och på ett sätt som gör att inte systemet brakar samman det är ingen betjänt av.

  Beskattningen av arbetet måste drastiskt skäras ner så att så många som möjligt kan leva på sitt arbete. Sverige är värst i Världen då det gäller att beskatta låginkomsttagare.

  Vi behöver en grundutbildning för alla som bor i Sverige om det skall hålla samman om vi skall kunna prata med varandra. Låt den inte vara mer än vad som krävs, troligen skulle 6 år räcka. Därefter borde vi vara fria att välja väg för oss själva och våra barn.

  Vad gäller bankerna så håller jag inte med artikelförfattaren. Marx’s foukus på kapitalism var inte att försöka förstå pengar, banker och finanskapitalismens roll, utan att se det som ett enhetligt odelbart system som måste avskaffas. Att det inte är fri konkurens och privat ägande som är problemet som Marxister påstår är enkelt att se. En reflektion över osakerna till den senaste finanskrisen och dess skuldkris räcker. Det är just finanskapitalismen som måste återregleras och i det ingår att staten måste återta kontrollen över skapandet av våra pengar. De digtiatal pengarna som utgör 97% av penningmängden skapas idag av privata banker varje gång någon tar ett lån. Utan att tämja den finaskapitalistiska tjuren, står staty utanför Wall Street, kommer ingen ordning att upprätthållas över ekonomin.

 • @Castropollux

  Varför har despotiska ledare “alltid” avväpnat befolkningen inför införandet av diktatur, om inte för att det jämnar vägen för, det vill säga förenklar, ett militärt maktövertagande? Naturligtvis är det mycket svårare att kuva en befolkning där nästan varje person har ett eller flera skutvapen att försvara sig med.

  Jag tror inte att man nöjer sig med ekonomisk lönsamhet, det är maktambitionen som är den yttersta drivkraften för de här individerna, man vill ha total kontroll över mänskligheten.

 • @Per.

  Och med vilka handeldvapen skulle någon kunna skydda sig mot övergrepp från maktens taburetter? F.ö. är det utmärkt att “laglöshetens” ande styr i UZ. Dvs vapenförsäljningen är i stort sett fri.
  Det enda de behöver bekymra sig om är att bygga fler fängelser att proppa lönsamt fulla. Business as usual. Bevakning, säkerhet och gated communities är lönsamt det med.

  Enda skälet till import av kriminalitet i vårt land är att man vill bygga och förändra vårt land till något liknande… För det är väl privatiseringen som håller i de tjocka tåtarna..

 • En buddistisk munk sa en gång om alla religioner, att när ni har krigat färdigt blir ni buddister hela bunten.

 • Hoover lyckades utmärkt beskriva sig själv och den nisch av paranoia som han själv kom att representera.. “Individen är handikappad när han möter en konspiration som är så monstruös att han inte kan tro att den existerar… Det (individens sinne) avvisar till och med antagandet att mänskliga varelser skulle kunna stödja en filosofi som slutligen måste förstöra allt som är bra och anständigt.”

  Samtiden måste väl ändå skratta åt konklusionerna som sa mer om Hoover än vad han själv ville inse..

  Detta måste ju senare bli landet som fick se Berne släppa boken “Games People Play” Med grundfilosofin “Jag är OK du är Ok”.

  Det är faktiskt omöjligt att se hur privatiseringen som en konsekvens av globaliseringen smälter ner det vi kallade välfärden, liknar det vid slagg och samtidigt får namnet av “kommunism”…. Då skulle man kunna kalla fascistkuppen i Ukraina för en revolution..

 • Intelligent och insiktsfullt av Marcus Gullberg. Författaren och filmaren Jüri Lina har länge fört ut samma budskap – hans redogörelse för hur det gick till vid kommunisternas maktövertagande i Ryssland skickar kalla kårar utmed ryggraden: https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI. Intressanta intervjuer med honom gjorda av Henning Witte, om bland annat kommunismen, finns på whitetv.se.

  Den amerikanska statens försök att jämna vägen för ett militärt maktövertagande, genom att plocka av befolkningen deras handeldvapen, har varit en följetång i media i många år. Nyligen började samma tendenser att visa sig även här i Europa. I Sverige gjorde då bland andra Leif G W Persson sin plikt, när han propagerade för konfiskering av halvautomatiska vapen på hemmaplan: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21847391.ab. I USA har många inom alternativmedia, som Mike Adams från Natural News och Alex Jones från InfoWars, länge varnat för de katastrofala följder som ett införande av vapenförbud för allmänheten skulle få: https://www.youtube.com/watch?v=m9LWioXYaic. En nordamerikansk diktatur blev, menar de, en snar och oundviklig följd:

  Måtte fler vakna upp snart och se vad de där ofattbart sjuka och hänsynslösa psykopaterna har planerat, innan det är försent för oss normalt funtade människor att göra något åt saken.

 • Riktigt bra genomgång över sakernas tillstånd var det.

  Svårt för de som växt upp de senare årtiondena att se att man kanske är den “kokande grodan”.

  Något förfärligt de har utvidgat är jakten på människor som vill ta hand om sina egna barn via hemskolning. En del har flytt utomlands, tex till Åland, för att undkomma den obligatoriska statliga “undervisningen”, som syftar till att fördumma. förstöra och värdegrunda med “likavärdet”, för de oskyldiga barnasinnena.

  Jag har pratat med ett amerikanskt/danskt par som frågat mig hur de ska göra nu då deras dotter nu är inkallad för hjärntvätt i “förstaklass”. De har sagt till kommunens skolansvariga att de inte tror på det där med hbtq, evolutionslära mm. De är sjundedagsadventister, vilket jag inte bryr mig om, att folk tyvärr inte förstår vad ursprunglig kristendom är, att man inte ska ta bibeln bokstavligt, inte ta det exoteriska – de bryr sig med andra ord inte om att själva bibeln säger hur man ska läsa och förstå. Man ska naturligtvis inse att det finns en esoterisk sida av ALLA texter som har med religion och andlighet att göra. Kristna är de facto pseudokristna, i de 30000 olika bolagen/församlingarna i världen. De som förföljdes under romartiden var de ursprungliga kristna, men de kallade sig inte för det – de som idag kallar sig kristna är inte alls kristna, det är fullständigt klart genom att känna till elementär sann historia.Förföljelsen av kristna var för att förstöra det ursprungliga, oavsett vilket namn vi sätter på det, och de föstes in i en slags satanism och istället, kyrkans makt.

  Hur som helst, det är väldigt fina och bra personer. De säljer ekologisk mat mm på torget här, och jag är god vän med dom. Om de spjärnar emot så riskerar de att staten tar dottern ifrån dom. De har heller inte hittat någon annan skola i kommunen dit de kan ha dottern i. Jag har försökt att undersöka för att ge råd till dom, men jag vet inte vad jag ska säga. Björklund har verkligen tillfogat fria människor och familjer en stor smäll med sin politik, det är ren kommunism. Kina.

  Länkar som tar upp om det svensk-östtyska skolväsendet:

  http://skolvarlden.se/artiklar/den-svenska-ddr-skolan

  http://axess.se/magasin/default.aspx?article=2269#.V6DcKdSLRR3

 • Intelligent och insiktsfullt av Marcus Gullberg. Författaren och filmaren Jüri Lina har länge fört ut samma budskap – hans redogörelse för hur det gick till vid kommunisternas maktövertagande i Ryssland skickar kalla kårar utmed ryggraden: https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI. Intressanta intervjuer med honom gjorda av Henning Witte, om bland annat kommunismen, finns på whitetv.se.

  Den amerikanska statens försök att jämna vägen för ett militärt maktövertagande, genom att plocka av befolkningen deras handeldvapen, har varit en följetång i media i många år. Nyligen började samma tendenser att visa sig även här i Europa. I Sverige gjorde då bland andra Leif G W Persson sin plikt, när han propagerade för konfiskering av halvautomatiska vapen på hemmaplan: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21847391.ab. I USA har många inom alternativmedia, som Mike Adams från Natural News och Alex Jones från InfoWars, länge varnat för de katastrofala följder som ett införande av vapenförbud för allmänheten skulle få: https://www.youtube.com/watch?v=m9LWioXYaic. En nordamerikansk diktatur blev, menar de, en snar och oundviklig följd:

  Måtte fler vakna upp snart och se vad de där ofattbart sjuka och hänsynslösa psykopaterna har planerat, innan det är försent för oss normalt funtade människor att göra något åt saken.

 • Riktigt bra genomgång över sakernas tillstånd var det.

  Svårt för de som växt upp de senare årtiondena att se att man kanske är den “kokande grodan”.

  Något förfärligt de har utvidgat är jakten på människor som vill ta hand om sina egna barn via hemskolning. En del har flytt utomlands, tex till Åland, för att undkomma den obligatoriska statliga “undervisningen”, som syftar till att fördumma. förstöra och värdegrunda med “likavärdet”, för de oskyldiga barnasinnena.

  Jag har pratat med ett amerikanskt/danskt par som frågat mig hur de ska göra nu då deras dotter nu är inkallad för hjärntvätt i “förstaklass”. De har sagt till kommunens skolansvariga att de inte tror på det där med hbtq, evolutionslära mm. De är sjundedagsadventister, vilket jag inte bryr mig om, att folk tyvärr inte förstår vad ursprunglig kristendom är, att man inte ska ta bibeln bokstavligt, inte ta det exoteriska – de bryr sig med andra ord inte om att själva bibeln säger hur man ska läsa och förstå. Man ska naturligtvis inse att det finns en esoterisk sida av ALLA texter som har med religion och andlighet att göra. Kristna är de facto pseudokristna, i de 30000 olika bolagen/församlingarna i världen. De som förföljdes under romartiden var de ursprungliga kristna, men de kallade sig inte för det – de som idag kallar sig kristna är inte alls kristna, det är fullständigt klart genom att känna till elementär sann historia.Förföljelsen av kristna var för att förstöra det ursprungliga, oavsett vilket namn vi sätter på det, och de föstes in i en slags satanism och istället, kyrkans makt.

  Hur som helst, det är väldigt fina och bra personer. De säljer ekologisk mat mm på torget här, och jag är god vän med dom. Om de spjärnar emot så riskerar de att staten tar dottern ifrån dom. De har heller inte hittat någon annan skola i kommunen dit de kan ha dottern i. Jag har försökt att undersöka för att ge råd till dom, men jag vet inte vad jag ska säga. Björklund har verkligen tillfogat fria människor och familjer en stor smäll med sin politik, det är ren kommunism. Kina.

  Länkar som tar upp om det svensk-östtyska skolväsendet:

  http://skolvarlden.se/artiklar/den-svenska-ddr-skolan

  http://axess.se/magasin/default.aspx?article=2269#.V6DcKdSLRR3

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *