Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Riksberget – Underjordisk militär radiostation köptes av privatperson – Grävde upp allt

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 augusti 2016
- Torbjörn Sassersson
Ingången till Älvsborg radio i Munkedal 2015 - Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se

MILITÄRHISTORIA. I augusti 2015 besökte NewsVoice och Canal Second Opinion Anders Karlsson i Munkedal för att ta reda på om den underjordiska anläggning han köpte av Fortifikationsverket är vad ryktena lät påskina. De svar och den information vi fann var överraskande. Karlsson uppger att han lyckats köpa en liten del av Riksberget Greger B370 som skulle styra Sverige i händelse av krig mot Sovjetunionen.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 15:15, 1 sep 2016

Historien började egentligen redan när Anders Karlssons pappa levde. Han var en förtegen man som arbetade för Västkustens marinkommando under många år. Han hade en hög chefsposition, men han introducerade aldrig sin son i några hemligheter. Anders valde en annan väg, han blev entreprenör istället för militär.

Bild: Anders Karlsson - Foto: Torbjörn Sassersson, 26 juli 2015, Muskö
Bild: Anders Karlsson – Foto: Torbjörn Sassersson, 26 juli 2015, Muskö

Anders Karlsson berättar att han fick mer information om det militära berget genom att prata med ortsbor i det lilla pittoreska samhället Munkedal än av sin egen far. Det visade sig att var och varannan person i Munkeldal antingen arbetade i berget eller kände någon som gjorde det, men i stora drag var hela Munkedal en personifiering av begreppet “en svensk tiger”, vilket utvecklades som ett motto under det första kalla kriget. Allt handlade om att inte röja några hemligheter som skulle kunna underlätta en sovjetisk invasion.

Militär arkeologi

När Anders Karlsson köpte 2400 kvadratmeter uppepå berget till ett mycket lågt pris, hade bergets innanmäte blivit militärhistoria. Berget var avmilitäriserat och plomberat sedan 2003 eller tidigare. Ett tjockt lager jord täckte ingången. Karlsson som ägde en grävmaskin schaktade bort jordlagret och fann då ingången. Militären hade gjort ett bra jobb för att dölja ingången. Man hade försökt återställa branten så att den skulle se naturlig ut. Karlsson fick bila sig igenom betong och en bit in, bakom betonglagret, fann han “Porten till Riksberget”.

Riksberget personal ingång - skiss
Riksberget Greger B370 huvudingång personal – Skiss: NewsVoice

Tanken var att anläggningen skulle gömmas och glömmas bort, men Fortifikationsverket gjorde en generaltabbe när de la ut området, där en av flera ingångar in i berget fanns, till försäljningen på den allmänna privata marknaden. De hade egentligen missat tre saker: Anders Karlsson intensiva intresse för berget, hans kunskaper om var huvudingången för personalen fanns och dels jordbalken.

När Anders Karlsson köpte den del av berget som hade en av personalingångarna hamnade även anläggningen under markytan i Karlsson ägo tack vare jordbalken som ger markägaren rätten till allt utrymme ner till jorden medelpunkt. Denna lag reglerades samma år, men det skedde efter att Karlsson köpte militäranläggningen rakt under de 2400 kvadratmeter på ytan som han nu äger.

Ändringen i lagen handlade om att sk tredimensionell fastighetsbildning infördes. Den innebär bla att militären kan skydda underjordiska anläggningar som ligger under privat mark. Vissa anser att lagändringen var en direkt följd av Anders Karlssons köp av anläggningen.

Alla ägg i en kartong – ingen bra idé

Karlsson säger att anledningen till att Riksberget avmilitäriserades hade en huvudorsak. Den amerikanska försvarsmakten demonstrerade sin förmåga att med oerhört kraftfulla bunker buster-bomber förstöra underjordiska anläggningar. Dessa bomber användes i Afghanistan med förödande konsekvenser för de som tog skydd inuti grottor i bergen. Om amerikanarna hade tekniken, måste även ryssarna ha den.

Bunker buster-tekniken bygger på att sprängmedel kan tränga djupt in i tex berg innan det exploderar. Enligt Karlsons kontakter ansåg man att Riksberget var en för stor anläggning och det var inte tillrådligt att samla för mycket strategisk militär kapacitet på ett enda ställe med tanke på att en välriktad bunker buster-bomb skulle kunna slå ut allt innanmäte.

Idag är taktiken att fördela ut strategiskt viktiga delar av det militära kommandot, den svenska regeringen och viktiga nyckelpersoner i samhället på många små underjordiska anläggningar, säger Karlsson, som samtalat med uppskattningsvis 50-100 personer med anknytning till Greger B370 eller Gullmarsbasen som ligger vid havet. Mellan Gullmarsbasen och Anders Karlssons nedlagda militäranläggning sträcker sig E6:an.

De nyare anläggningar som Karlsson uppger finns ute i landet är strikt hemligstämplade. Karlsson har inget intresse av dessa nyare och aktiva anläggningar då han respekterar svensk säkerhet. Hans intresse är det militärarkeologiska fynd som han grävt fram.

Skiss på äldre underjordisk militäranläggning - Foto: NewsVoice 2015
Skiss på äldre underjordisk militäranläggning – Foto: NewsVoice, 2015

När han öppnat upp förseglingen och kunde kliva in i den underjordisk anläggningen visade den sig vara helt tömd på innehåll. Allt var rivet, allt från dörrfoder till innertak. Det fanns inga möbler, definitivt ingen värme och ingen fungerande eldragning. På golven rann vatten. Det var som att kliva in i en gigantisk kallkällare med 180 rum fördelat på två våningar.

Se kort video från anläggningen: Mannen som köpte porten till Riksberget – Trailer

Berget var urgröpt och i håligheten hade militären byggt in fristående lokaler (se ovan). Mellan ytterväggarna och berget kunde luften fritt cirkulera. Med fantasin hjälp kunde man föreställa sig att interiören under sina glansdagar måste ha sett ut som ett vanligt kontor, men utan fönster och det är så det beskrivs av de som var där.

Älvsborg radio – Marinens kommunikationscentral på Västkusten i Riksberget

Anläggningen heter Älvsborgs radio och var en kustradiostation, ägd av marinen. Syftet var att fungera som kommunikationscentral för marinens verksamhet på västkusten.

Den marina organisationen omorganiserades 1957 och den nya chefen för Marinkommando Väst (MKV) flyttade in i en ledningsanläggning nära Munkedal. Eftersom radiokommunikation i anslutning till ledningsplatsen var praktisk flyttade Älvsborg radio till samma område 1958 och stationen blev operativ i Munkedal 1962, enligt Wikipedia.

KV-expeditionsplats Hårsfjärden radio, ca 1970
KV-expeditionsplats i Hårsfjärden radio, runt 1970. T.v. fjärrmanöversändare för 1 kW-sändaren CT 1000, i övrigt mottagare 722 och andra manöverutrustningar – Källa: Anders Ahlström, Svenska Marina Kustradiostationer

Älvsborg radio användes 1974 som sändarstation för kommunikation med svenska FN-förband via kortvåg. 1980 ansvarade stationen för radiotrafiken till isbrytaren Ymer under expeditionen “Ymer 80” till Norra ishavet.

År 2000 togs beslut om att avbemanna Älvsborgs radio och stationens utrustning fjärrstyrdes därefter från Marinen radioanläggningar i Karlskrona och Stockholm, enligt Arne Ahlström som skrev boken “Svenska marina kustradiostationer”.

Älvsborg radio kom i Anders Karlsson ägo och året är 2003. Karlsson skulle snart skapa kalabalik på svensk TV. Han fann att anläggningen innehöll miljöfarligt avfall och han tänkte inte vara tyst. Vad som gör historien än mer dramatisk är att Karlsson hävdar att Älvsborg radio endast är en liten del av det betydligt större Riksberget Greger B370 och hans samtal med upp till 100 personer som var associerade till Munkedal visar att det kan stämma, men han saknar bevis.

Fortsättning följer.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq