Riksberget – Underjordisk militär radiostation köptes av privatperson – Grävde upp allt

publicerad 25 augusti 2016
- Torbjörn Sassersson red.
Ingången till Älvsborg radio i Munkedal 2015 - Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se

MILITÄRHISTORIA. I augusti 2015 besökte NewsVoice och Canal Second Opinion Anders Karlsson i Munkedal för att ta reda på om den underjordiska anläggning han köpte av Fortifikationsverket är vad ryktena lät påskina. De svar och den information vi fann var överraskande. Karlsson uppger att han lyckats köpa en liten del av Riksberget Greger B370 som skulle styra Sverige i händelse av krig mot Sovjetunionen.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 15:15, 1 sep 2016

Historien började egentligen redan när Anders Karlssons pappa levde. Han var en förtegen man som arbetade för Västkustens marinkommando under många år. Han hade en hög chefsposition, men han introducerade aldrig sin son i några hemligheter. Anders valde en annan väg, han blev entreprenör istället för militär.

Bild: Anders Karlsson - Foto: Torbjörn Sassersson, 26 juli 2015, Muskö
Bild: Anders Karlsson – Foto: Torbjörn Sassersson, 26 juli 2015, Muskö

Anders Karlsson berättar att han fick mer information om det militära berget genom att prata med ortsbor i det lilla pittoreska samhället Munkedal än av sin egen far. Det visade sig att var och varannan person i Munkeldal antingen arbetade i berget eller kände någon som gjorde det, men i stora drag var hela Munkedal en personifiering av begreppet “en svensk tiger”, vilket utvecklades som ett motto under det första kalla kriget. Allt handlade om att inte röja några hemligheter som skulle kunna underlätta en sovjetisk invasion.

Militär arkeologi

När Anders Karlsson köpte 2400 kvadratmeter uppepå berget till ett mycket lågt pris, hade bergets innanmäte blivit militärhistoria. Berget var avmilitäriserat och plomberat sedan 2003 eller tidigare. Ett tjockt lager jord täckte ingången. Karlsson som ägde en grävmaskin schaktade bort jordlagret och fann då ingången. Militären hade gjort ett bra jobb för att dölja ingången. Man hade försökt återställa branten så att den skulle se naturlig ut. Karlsson fick bila sig igenom betong och en bit in, bakom betonglagret, fann han “Porten till Riksberget”.

Riksberget personal ingång - skiss
Riksberget Greger B370 huvudingång personal – Skiss: NewsVoice

Tanken var att anläggningen skulle gömmas och glömmas bort, men Fortifikationsverket gjorde en generaltabbe när de la ut området, där en av flera ingångar in i berget fanns, till försäljningen på den allmänna privata marknaden. De hade egentligen missat tre saker: Anders Karlsson intensiva intresse för berget, hans kunskaper om var huvudingången för personalen fanns och dels jordbalken.

När Anders Karlsson köpte den del av berget som hade en av personalingångarna hamnade även anläggningen under markytan i Karlsson ägo tack vare jordbalken som ger markägaren rätten till allt utrymme ner till jorden medelpunkt. Denna lag reglerades samma år, men det skedde efter att Karlsson köpte militäranläggningen rakt under de 2400 kvadratmeter på ytan som han nu äger.

Ändringen i lagen handlade om att sk tredimensionell fastighetsbildning infördes. Den innebär bla att militären kan skydda underjordiska anläggningar som ligger under privat mark. Vissa anser att lagändringen var en direkt följd av Anders Karlssons köp av anläggningen.

Alla ägg i en kartong – ingen bra idé

Karlsson säger att anledningen till att Riksberget avmilitäriserades hade en huvudorsak. Den amerikanska försvarsmakten demonstrerade sin förmåga att med oerhört kraftfulla bunker buster-bomber förstöra underjordiska anläggningar. Dessa bomber användes i Afghanistan med förödande konsekvenser för de som tog skydd inuti grottor i bergen. Om amerikanarna hade tekniken, måste även ryssarna ha den.

Bunker buster-tekniken bygger på att sprängmedel kan tränga djupt in i tex berg innan det exploderar. Enligt Karlsons kontakter ansåg man att Riksberget var en för stor anläggning och det var inte tillrådligt att samla för mycket strategisk militär kapacitet på ett enda ställe med tanke på att en välriktad bunker buster-bomb skulle kunna slå ut allt innanmäte.

Idag är taktiken att fördela ut strategiskt viktiga delar av det militära kommandot, den svenska regeringen och viktiga nyckelpersoner i samhället på många små underjordiska anläggningar, säger Karlsson, som samtalat med uppskattningsvis 50-100 personer med anknytning till Greger B370 eller Gullmarsbasen som ligger vid havet. Mellan Gullmarsbasen och Anders Karlssons nedlagda militäranläggning sträcker sig E6:an.

De nyare anläggningar som Karlsson uppger finns ute i landet är strikt hemligstämplade. Karlsson har inget intresse av dessa nyare och aktiva anläggningar då han respekterar svensk säkerhet. Hans intresse är det militärarkeologiska fynd som han grävt fram.

Skiss på äldre underjordisk militäranläggning - Foto: NewsVoice 2015
Skiss på äldre underjordisk militäranläggning – Foto: NewsVoice, 2015

När han öppnat upp förseglingen och kunde kliva in i den underjordisk anläggningen visade den sig vara helt tömd på innehåll. Allt var rivet, allt från dörrfoder till innertak. Det fanns inga möbler, definitivt ingen värme och ingen fungerande eldragning. På golven rann vatten. Det var som att kliva in i en gigantisk kallkällare med 180 rum fördelat på två våningar.

Se kort video från anläggningen: Mannen som köpte porten till Riksberget – Trailer

Berget var urgröpt och i håligheten hade militären byggt in fristående lokaler (se ovan). Mellan ytterväggarna och berget kunde luften fritt cirkulera. Med fantasin hjälp kunde man föreställa sig att interiören under sina glansdagar måste ha sett ut som ett vanligt kontor, men utan fönster och det är så det beskrivs av de som var där.

Älvsborg radio – Marinens kommunikationscentral på Västkusten i Riksberget

Anläggningen heter Älvsborgs radio och var en kustradiostation, ägd av marinen. Syftet var att fungera som kommunikationscentral för marinens verksamhet på västkusten.

Den marina organisationen omorganiserades 1957 och den nya chefen för Marinkommando Väst (MKV) flyttade in i en ledningsanläggning nära Munkedal. Eftersom radiokommunikation i anslutning till ledningsplatsen var praktisk flyttade Älvsborg radio till samma område 1958 och stationen blev operativ i Munkedal 1962, enligt Wikipedia.

KV-expeditionsplats Hårsfjärden radio, ca 1970
KV-expeditionsplats i Hårsfjärden radio, runt 1970. T.v. fjärrmanöversändare för 1 kW-sändaren CT 1000, i övrigt mottagare 722 och andra manöverutrustningar – Källa: Anders Ahlström, Svenska Marina Kustradiostationer

Älvsborg radio användes 1974 som sändarstation för kommunikation med svenska FN-förband via kortvåg. 1980 ansvarade stationen för radiotrafiken till isbrytaren Ymer under expeditionen “Ymer 80” till Norra ishavet.

År 2000 togs beslut om att avbemanna Älvsborgs radio och stationens utrustning fjärrstyrdes därefter från Marinen radioanläggningar i Karlskrona och Stockholm, enligt Arne Ahlström som skrev boken “Svenska marina kustradiostationer”.

Älvsborg radio kom i Anders Karlsson ägo och året är 2003. Karlsson skulle snart skapa kalabalik på svensk TV. Han fann att anläggningen innehöll miljöfarligt avfall och han tänkte inte vara tyst. Vad som gör historien än mer dramatisk är att Karlsson hävdar att Älvsborg radio endast är en liten del av det betydligt större Riksberget Greger B370 och hans samtal med upp till 100 personer som var associerade till Munkedal visar att det kan stämma, men han saknar bevis.

Fortsättning följer.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vi vet att NATO ville ha lyssningsbojar i våra Östersjövatten. Palme sa hela tiden NEJ så länge han levde och ubåtshysterin var ju till för att tvinga Reg. Palme närmare NATO & att få sina bojar. Do kom ju dit antingen med Carlsson försorg, som också skrämdes, eller med hans efterföljares.

  Senare visade de sig vara till ingen som helst nytta i kommande ubåtshysteri & fanatiska historier om Ryssarnas intresse för kust & land, påstådda intrång…

  Så har det väl alltid varit med propaganda, mycket skitsnack och enastående lite verkstad,. ingen dokumentation, inga bilder. Inte en enda bild på våra förmodade fiender som alltid lyckades smita ut, väja undan.. Försvaret har tydligen tagit sig den ringa uppgiften fulla ansvaret att se minst nyktert på vår säkerhet. Dvs organisera hotbilder ihop med den mest krigförande makten i historien.. Det som redan Henry Wallace, Eisenhower m fl hade så klart för sig. Fred, samförstånd, samarbete, handelsavtal missgynnar den gnälliga blodtörstiga krigsindustrin & Wall Street, vår stela, vida, höga klagomur. Dödlig genom alla historiens blad år & hundraden. Mörda demokratiskt valda statsmän har CIA gjort sedan, vad de helst vill kalla tidernas begynnelse, men blott är mörkret över världen.. Ensamma galningar, deras tokigaste och mest slitna uppfinning dyker upp som den gubbe i lådan alla undrar när.. Makabra är deras konster och kusligt tomma låter deras tunnor när de skramla, famla, vad de helst kallar sina bevis..

 • @Ulf E. Jovisst verkar diskussionen dra iväg lite spretigt men faktum kvarstår: vem skulle ha nytta av bygget om landet skulle styras av en exilregering? Operation Gladio (Arla Gryning) håller ju fortfarande på, idag i en ny version bortanför de flesta motsättningar mellan kommunism-kapitalism som fanns under kalla kriget. Som H. Hårdråde skriver vore det intressant att veta vem som egentligen stod för bygget och vilka som skulle dra fördel av det. Det artificiellt skapade politiska läget mellan Nato och Moskva har ju åter blivit aktuellt. Med facit i hand pekar ju det mesta på en överliggande agenda där nationella och internationella grupper fås att bekämpa varandra för en ökad försäljning av vapen. Kuppen i Saudiarabien iveckan är ju den färskaste och regissörerna bakom verkar ha kopplingar till den kriminella penningtvättarbanken HSBC.

 • Vi vet att NATO ville ha lyssningsbojar i våra Östersjövatten. Palme sa hela tiden NEJ så länge han levde och ubåtshysterin var ju till för att tvinga Reg. Palme närmare NATO & att få sina bojar. Do kom ju dit antingen med Carlsson försorg, som också skrämdes, eller med hans efterföljares.

  Senare visade de sig vara till ingen som helst nytta i kommande ubåtshysteri & fanatiska historier om Ryssarnas intresse för kust & land, påstådda intrång…

  Så har det väl alltid varit med propaganda, mycket skitsnack och enastående lite verkstad,. ingen dokumentation, inga bilder. Inte en enda bild på våra förmodade fiender som alltid lyckades smita ut, väja undan.. Försvaret har tydligen tagit sig den ringa uppgiften fulla ansvaret att se minst nyktert på vår säkerhet. Dvs organisera hotbilder ihop med den mest krigförande makten i historien.. Det som redan Henry Wallace, Eisenhower m fl hade så klart för sig. Fred, samförstånd, samarbete, handelsavtal missgynnar den gnälliga blodtörstiga krigsindustrin & Wall Street, vår stela, vida, höga klagomur. Dödlig genom alla historiens blad år & hundraden. Mörda demokratiskt valda statsmän har CIA gjort sedan, vad de helst vill kalla tidernas begynnelse, men blott är mörkret över världen.. Ensamma galningar, deras tokigaste och mest slitna uppfinning dyker upp som den gubbe i lådan alla undrar när.. Makabra är deras konster och kusligt tomma låter deras tunnor när de skramla, famla, vad de helst kallar sina bevis..

 • Dessa kommentarer är nog den största samling dravel jag läst på internet under de senaste 20 åren. Ni kan åtminstone bemöda er med att kolla upp namnen på de ni nämner. Bergelin hette Bergling och inget annat. 2000 Viggen finansierade av Nato? Var är i så fall de 1500 som aldrig levererades till Flygvapnet? Resten av det som hrr Hårdråde och Castoropollux fabulerar om är inte ens värt en kommentar. Artikelförfattaren borde överväga att ta bort deras kommentarer om artikeln ska tas på allvar.

 • @Ulf E. Jovisst verkar diskussionen dra iväg lite spretigt men faktum kvarstår: vem skulle ha nytta av bygget om landet skulle styras av en exilregering? Operation Gladio (Arla Gryning) håller ju fortfarande på, idag i en ny version bortanför de flesta motsättningar mellan kommunism-kapitalism som fanns under kalla kriget. Som H. Hårdråde skriver vore det intressant att veta vem som egentligen stod för bygget och vilka som skulle dra fördel av det. Det artificiellt skapade politiska läget mellan Nato och Moskva har ju åter blivit aktuellt. Med facit i hand pekar ju det mesta på en överliggande agenda där nationella och internationella grupper fås att bekämpa varandra för en ökad försäljning av vapen. Kuppen i Saudiarabien iveckan är ju den färskaste och regissörerna bakom verkar ha kopplingar till den kriminella penningtvättarbanken HSBC.

 • Dessa kommentarer är nog den största samling dravel jag läst på internet under de senaste 20 åren. Ni kan åtminstone bemöda er med att kolla upp namnen på de ni nämner. Bergelin hette Bergling och inget annat. 2000 Viggen finansierade av Nato? Var är i så fall de 1500 som aldrig levererades till Flygvapnet? Resten av det som hrr Hårdråde och Castoropollux fabulerar om är inte ens värt en kommentar. Artikelförfattaren borde överväga att ta bort deras kommentarer om artikeln ska tas på allvar.

 • Byggnads och Miljönämnden i Munkedals kommun ålades att hålla Anders Karlsson borta från berget och inte godkänna någon verksamhet eller byggnation där. Troligen blev man orolig för att han skulle ta sig in där då det visade sig att man inte miljösanerat berget som man ålagts att göra. En massa skit, olja och kablar fick resas ur för miljöns skull när AK öppnade berget, då det annars skulle legat på AK ansvar om något skulle börja läcka ut. Det blev ett jädrans rabalder och förre Generalläkaren fick sparken pga. detta. Man påstods ha gjort en miljökonsekvensbeskrivning, och mycket noggrann sanering av bergrummet, vilket inte gjorts. Allt fick som resultat att AK i direktsändning i lokala TV4 nyheter fick förklara alltsammans med representanter från Fortverket hur det låg till.

 • Byggnads och Miljönämnden i Munkedals kommun ålades att hålla Anders Karlsson borta från berget och inte godkänna någon verksamhet eller byggnation där. Troligen blev man orolig för att han skulle ta sig in där då det visade sig att man inte miljösanerat berget som man ålagts att göra. En massa skit, olja och kablar fick resas ur för miljöns skull när AK öppnade berget, då det annars skulle legat på AK ansvar om något skulle börja läcka ut. Det blev ett jädrans rabalder och förre Generalläkaren fick sparken pga. detta. Man påstods ha gjort en miljökonsekvensbeskrivning, och mycket noggrann sanering av bergrummet, vilket inte gjorts. Allt fick som resultat att AK i direktsändning i lokala TV4 nyheter fick förklara alltsammans med representanter från Fortverket hur det låg till.

 • Ställas till svars skrev jag tidigare.

  Ställas till svars över vart pengarna kommit ifrån för att bygga detta mastodontprojekt.
  Detta är pengar tagna från statskassan och rör sig om många miljarder försnillade för en liten elit som tycks vilja skydda sig själv bara. Jag kan inte tänka mig att hela regeringen i skarpt läge fått tillgång till berget. Det skal nog med största sannolikhet varit väl utvald samhällselit som fått en fristad, och ev. utslussning ut ur landet. Flera källor talar om att landet skulle styras från Skottland vid någon NATO bas där. Hur skulle Sverige och dess invånare då hamna? Mellan Ryssen och NATO lär Sverige se ut som en grusplan efteråt.

 • Torbjörn! Newsvoice

  Det ska ha varit tvärt om. Wennerström släpptes inte in mer än till vakten, medan Bergelin hade en placering där. Han hade tillgång till hela berget enl. hörsägen.

 • Castropollux

  En sak är i vart fall säker. Palme var involverad i detta projekt, och troligen ska det ha funnits politiska motiv. Allt sattes igång tidigare, kanske av Tage Erlander som var en av dem som initierade och var med och bygga upp den Svenska Stay Behind rörelsen. En rörelse där den dolda samhällseliten agerade/agerar bakom de demokratiska och militära processerna. Kan det varit Palme som slutfört detta bergsprojekt? Vi har Wallenbergarna, och Gyllenhammar som dessutom sägs varit en av huvudfigurerna i denna SB organisation. Vi ser arvtagare till välkända storföretag som varit det samma. Det ryktas om en av Lundinbröderna varit chef där. Lundin som är mycket nära förknippat med Bildt, och Bildt nära förknippat med Munkedalsbruk som är kopplat till berget. Många historier finns om släkten Bildt i Munkedal, och Munkedals bruk som ska ha varit en del i Riksberget. Bruket ska även ha haft en särställning här i Sverige under Hitlers propaganda. Affischer och propagandablad ska ha tryckts upp i hemlighet och spridits. Antagligen i Tyskland. Munkedals bruks kylvatten ska ha varit sammankopplat med berget för att dölja siluett som kan ha ses med värmekameror.

  Men ett intressant faktum är att Uddevalla kommun i dag har fått tydliga instruktioner att stoppa all framfart av Anders Karlsson med att gräva eller bygga på sin tomt. Varför då, om det inte finns något att mörka? Har sett dokumenten från kommunen. Mycket märkligt förfarande.

  Dagligen dyker det upp personer som vill berätta för AK. Nya spännande historier. Många som är lika, och kan då bekräftas som trovärdiga. Fler och fler vill få ur sig sina hemligheter sedan kalla kriget. Flera äldre som inte vill trycka på hemligheterna längre. Så att stoppa denna information som kommer blir nog i stort omöjligt. Allt kommer fram förr eller senare, och politikerna kommer att ställas till svars, för nu är bollen i rullning.

  Själv är jag mycket intresserad av vad fd. statsministern Göran Persson har att säga om saken.

  • Kan man göra Palme skyldig till det utan besked? Vilket som än är fallet bytte Palme fot och blev med neutraliteten en fientligt sinnad part till NATO. Deras slogan ska ingen missförstå.. Alla politiska beslutsfattare skyddas i händelse av krig.. Det är ingen knutet till parti eller åsikt förhoppningsvis..

   Det är snarare det kalla kriget som dragit kostnader, kostat liv, odlat vanföreställningar och utvecklat vår teknik för bergbearbetning till en konst..
   ………… …………… ………….. …………. ……….. ………. ……….. ………
   Det är ett stort bekymmer att landsförräderiet inte är de falska hoten och skräcken för bomben vi i decennier levt i.. Vårt fokus borde ju vara det korrekta.. De som hotade Gorbatjov, bombade Moskvas parlament skiljer sig inte mycket från de som sköt Kennedys… Organiserat varenda krig på falska grunder och stöttat fascismen under hela senare delen av 1900-talet..

   Smida om vapnen till plogbillar hade löst världssvältens problem för länge sedan. Om krigen var korrekta hade oljepriset sjunkit. Nu vet vi att de krigar för att hålla det och livsmedelspriserna uppe och behålla svälten som ett hot och maktmedel det också..

 • Vem var Palme egentligen i dessa sammanhang? På vems sida stod han? Var han en puppet till NATO?
  Hans utspel kring Vietnamkriget, var det äkta känsloutspel, eller ett sätt att frigöra sig från dem?
  Finns budget för detta bergrum redovisat? och i så fall var? Har SÄPO dessa uppgifter i sina arkiv?
  Kan vi vara ett enormt politiskt bedrägeri och skandal på spåren? Har Göran Persson varit med och fattat besluten kring nedläggningen?`Vad har han att säga om saken?

  Om detta, som det måste vara, berör en liten del av den politiska makten, för vem mer är detta berg ämnat för? Wallenberg med följe? Har vi en sfär av personer bakom de demokratiska fasaderna som inte syns och hörs i det offentliga rummet? Vem är dom? Vem har valt ut dessa personer/familjer/släkter eller vem det nu är?
  I vilket syfte har dom i så fall företräde? Hur många? Det talas om att busslaster med upp till 4000 personer bussats ner med förtäckta rutor. Flera oberoende har räknat bussarna som åkt ner i berget. Man vet alltså inte själv vart man förts.

  Om det nu finns en förfördelad elit i samhället, och anläggningen är stängd. Vart förs dom då nu? Finns nya berg man besätter? Hur är det med Hallandsåstunneln? Mycket försenad, faslig sekretess, enorma summor dyrare, för något som inte kommer att tjänas in under rimliga livstider. Tåg kommer troligen inte att finnas då.

  Svenska folket behöver veta vad som försiggår, och hur dom kommer att behandlas, som då troligen inte kommer att få samma skydd som dem som kommer att befinna sig i ett berg.

  Det är av största politiska vikt att detta reds ut nu.

  • Palme var nog ingen NATO-vän. Med så tunga politiker i ledningen som M-B Theorin i motståndet mot kärnvapen. Inte heller var Palme vän av NATO av flera skäl.. Knappast med intentionerna att förhindra avlyssningsbojarna placerade i våra östersjövatten för att avlyssna, identifiera ubåtstrafik från warzavapakten. NATO fick sina bojar tyvärr vet jag inte av vem efter, Pamles död. Neutraliteten blev ju också ett problem för den alltmer på väst kåta militären. Genom åren har många fått offra sitt heta blod för ett iskallt krig som alltså kostade mer än skjortan. Inte för att förringa dem och förlusterna, men var det verkligen värt allt det. Att Palme av den besvärande anledningen måste bort fanns nog inte bara på den militära kartan… Demokrati i Svensk och flera andra länders modell var ju inte önskvärt heller. Man försöker onekligen kasta skit på allt det Palme tillsammans med många stod för och räddade liv, utgjorde motstånd mot i Afrika, Latinamerika och folkfördumningen är så utbredd att fördomarna klarar sig utan fakta.. på poddradion i p1 kan den som vill höra om Palmes besök och inverkan på utvecklingen i Alger. Minns någon att det var utklädda skäggbeprydda halsskärare som återställde rädslan och den fanatiska religiösa makten… Köpta av vem?

 • Det skulle vara väldigt intressant om man kunde verifiera huruvida NATO haft tillgång till berget genom tunnlar under vattnet ute i Gullmarsfjorden. Vad gjorde man där? Ytterst hemligt ska det naturligtvis ha varit, men det har väl aldrig varit någon hemlighet att Sverige haft goda kontakter med NATO. Hur var det t.ex med alla de 2000 Viggenplan som finansierades av NATO? Sverige var 4:e största nation gällande krigsflyg då. Ubåtskränkningar både i Gullmarsfjorden, Karlskrona och Hårsfjärden. Hur var det med dem? Ett enda stort spel för gallerierna under det kalla kriget som kostade oss en hel del skattepengar. Var vi egentligen hotade av Ryssen, eller det var för att sälja krigsmateriel. Visst Ryssen snokade överallt i Sverige och ritade egna kartor, men frågan är om det var för ett ev. anfall av dem eller om man kände sig hotade av NATO? Hur som helst så bör dom hålla sig där dom är, och samma gäller NATO. Ge fasen i Sverige och föra sin politik där man är. Men kan man skrämma invånarna så är det lättare att införa lagar och förbud, samtidigt som man försöker få alla länder under samma paraply och lagar. Men det finns ett stort MEN. Detta har inget med militär egentligen att göra. Detta är politisk historia i stora mått.

 • Ställas till svars skrev jag tidigare.

  Ställas till svars över vart pengarna kommit ifrån för att bygga detta mastodontprojekt.
  Detta är pengar tagna från statskassan och rör sig om många miljarder försnillade för en liten elit som tycks vilja skydda sig själv bara. Jag kan inte tänka mig att hela regeringen i skarpt läge fått tillgång till berget. Det skal nog med största sannolikhet varit väl utvald samhällselit som fått en fristad, och ev. utslussning ut ur landet. Flera källor talar om att landet skulle styras från Skottland vid någon NATO bas där. Hur skulle Sverige och dess invånare då hamna? Mellan Ryssen och NATO lär Sverige se ut som en grusplan efteråt.

 • Torbjörn! Newsvoice

  Det ska ha varit tvärt om. Wennerström släpptes inte in mer än till vakten, medan Bergelin hade en placering där. Han hade tillgång till hela berget enl. hörsägen.

 • Castropollux

  En sak är i vart fall säker. Palme var involverad i detta projekt, och troligen ska det ha funnits politiska motiv. Allt sattes igång tidigare, kanske av Tage Erlander som var en av dem som initierade och var med och bygga upp den Svenska Stay Behind rörelsen. En rörelse där den dolda samhällseliten agerade/agerar bakom de demokratiska och militära processerna. Kan det varit Palme som slutfört detta bergsprojekt? Vi har Wallenbergarna, och Gyllenhammar som dessutom sägs varit en av huvudfigurerna i denna SB organisation. Vi ser arvtagare till välkända storföretag som varit det samma. Det ryktas om en av Lundinbröderna varit chef där. Lundin som är mycket nära förknippat med Bildt, och Bildt nära förknippat med Munkedalsbruk som är kopplat till berget. Många historier finns om släkten Bildt i Munkedal, och Munkedals bruk som ska ha varit en del i Riksberget. Bruket ska även ha haft en särställning här i Sverige under Hitlers propaganda. Affischer och propagandablad ska ha tryckts upp i hemlighet och spridits. Antagligen i Tyskland. Munkedals bruks kylvatten ska ha varit sammankopplat med berget för att dölja siluett som kan ha ses med värmekameror.

  Men ett intressant faktum är att Uddevalla kommun i dag har fått tydliga instruktioner att stoppa all framfart av Anders Karlsson med att gräva eller bygga på sin tomt. Varför då, om det inte finns något att mörka? Har sett dokumenten från kommunen. Mycket märkligt förfarande.

  Dagligen dyker det upp personer som vill berätta för AK. Nya spännande historier. Många som är lika, och kan då bekräftas som trovärdiga. Fler och fler vill få ur sig sina hemligheter sedan kalla kriget. Flera äldre som inte vill trycka på hemligheterna längre. Så att stoppa denna information som kommer blir nog i stort omöjligt. Allt kommer fram förr eller senare, och politikerna kommer att ställas till svars, för nu är bollen i rullning.

  Själv är jag mycket intresserad av vad fd. statsministern Göran Persson har att säga om saken.

  • Kan man göra Palme skyldig till det utan besked? Vilket som än är fallet bytte Palme fot och blev med neutraliteten en fientligt sinnad part till NATO. Deras slogan ska ingen missförstå.. Alla politiska beslutsfattare skyddas i händelse av krig.. Det är ingen knutet till parti eller åsikt förhoppningsvis..

   Det är snarare det kalla kriget som dragit kostnader, kostat liv, odlat vanföreställningar och utvecklat vår teknik för bergbearbetning till en konst..
   ………… …………… ………….. …………. ……….. ………. ……….. ………
   Det är ett stort bekymmer att landsförräderiet inte är de falska hoten och skräcken för bomben vi i decennier levt i.. Vårt fokus borde ju vara det korrekta.. De som hotade Gorbatjov, bombade Moskvas parlament skiljer sig inte mycket från de som sköt Kennedys… Organiserat varenda krig på falska grunder och stöttat fascismen under hela senare delen av 1900-talet..

   Smida om vapnen till plogbillar hade löst världssvältens problem för länge sedan. Om krigen var korrekta hade oljepriset sjunkit. Nu vet vi att de krigar för att hålla det och livsmedelspriserna uppe och behålla svälten som ett hot och maktmedel det också..

 • Vem var Palme egentligen i dessa sammanhang? På vems sida stod han? Var han en puppet till NATO?
  Hans utspel kring Vietnamkriget, var det äkta känsloutspel, eller ett sätt att frigöra sig från dem?
  Finns budget för detta bergrum redovisat? och i så fall var? Har SÄPO dessa uppgifter i sina arkiv?
  Kan vi vara ett enormt politiskt bedrägeri och skandal på spåren? Har Göran Persson varit med och fattat besluten kring nedläggningen?`Vad har han att säga om saken?

  Om detta, som det måste vara, berör en liten del av den politiska makten, för vem mer är detta berg ämnat för? Wallenberg med följe? Har vi en sfär av personer bakom de demokratiska fasaderna som inte syns och hörs i det offentliga rummet? Vem är dom? Vem har valt ut dessa personer/familjer/släkter eller vem det nu är?
  I vilket syfte har dom i så fall företräde? Hur många? Det talas om att busslaster med upp till 4000 personer bussats ner med förtäckta rutor. Flera oberoende har räknat bussarna som åkt ner i berget. Man vet alltså inte själv vart man förts.

  Om det nu finns en förfördelad elit i samhället, och anläggningen är stängd. Vart förs dom då nu? Finns nya berg man besätter? Hur är det med Hallandsåstunneln? Mycket försenad, faslig sekretess, enorma summor dyrare, för något som inte kommer att tjänas in under rimliga livstider. Tåg kommer troligen inte att finnas då.

  Svenska folket behöver veta vad som försiggår, och hur dom kommer att behandlas, som då troligen inte kommer att få samma skydd som dem som kommer att befinna sig i ett berg.

  Det är av största politiska vikt att detta reds ut nu.

  • Palme var nog ingen NATO-vän. Med så tunga politiker i ledningen som M-B Theorin i motståndet mot kärnvapen. Inte heller var Palme vän av NATO av flera skäl.. Knappast med intentionerna att förhindra avlyssningsbojarna placerade i våra östersjövatten för att avlyssna, identifiera ubåtstrafik från warzavapakten. NATO fick sina bojar tyvärr vet jag inte av vem efter, Pamles död. Neutraliteten blev ju också ett problem för den alltmer på väst kåta militären. Genom åren har många fått offra sitt heta blod för ett iskallt krig som alltså kostade mer än skjortan. Inte för att förringa dem och förlusterna, men var det verkligen värt allt det. Att Palme av den besvärande anledningen måste bort fanns nog inte bara på den militära kartan… Demokrati i Svensk och flera andra länders modell var ju inte önskvärt heller. Man försöker onekligen kasta skit på allt det Palme tillsammans med många stod för och räddade liv, utgjorde motstånd mot i Afrika, Latinamerika och folkfördumningen är så utbredd att fördomarna klarar sig utan fakta.. på poddradion i p1 kan den som vill höra om Palmes besök och inverkan på utvecklingen i Alger. Minns någon att det var utklädda skäggbeprydda halsskärare som återställde rädslan och den fanatiska religiösa makten… Köpta av vem?

 • Det skulle vara väldigt intressant om man kunde verifiera huruvida NATO haft tillgång till berget genom tunnlar under vattnet ute i Gullmarsfjorden. Vad gjorde man där? Ytterst hemligt ska det naturligtvis ha varit, men det har väl aldrig varit någon hemlighet att Sverige haft goda kontakter med NATO. Hur var det t.ex med alla de 2000 Viggenplan som finansierades av NATO? Sverige var 4:e största nation gällande krigsflyg då. Ubåtskränkningar både i Gullmarsfjorden, Karlskrona och Hårsfjärden. Hur var det med dem? Ett enda stort spel för gallerierna under det kalla kriget som kostade oss en hel del skattepengar. Var vi egentligen hotade av Ryssen, eller det var för att sälja krigsmateriel. Visst Ryssen snokade överallt i Sverige och ritade egna kartor, men frågan är om det var för ett ev. anfall av dem eller om man kände sig hotade av NATO? Hur som helst så bör dom hålla sig där dom är, och samma gäller NATO. Ge fasen i Sverige och föra sin politik där man är. Men kan man skrämma invånarna så är det lättare att införa lagar och förbud, samtidigt som man försöker få alla länder under samma paraply och lagar. Men det finns ett stort MEN. Detta har inget med militär egentligen att göra. Detta är politisk historia i stora mått.

 • Stig Wennerström och Stig Bergling i all (van)ära, men dessa gossars förräderi är ingenting emot vad ett stort antal av våra regeringar har förrått. Här kan man prata om att sälja ut både rike som medborgare.

 • Översten Stig Wennerström, landsförrädare, röjde hela STRIL 60 systemet till ryssarna. Stig Bergling var inte spion alls utan enbart en simpel landsförrädare. Han var officer innan han kom till SÄPO och röjde allt, in i minsta detalj, om kustartilleriets fasta anläggningar. I dagens penningvärde handlar det tusentals miljarder kronor som spenderats i onödan. Stig Bergling bör aldrig benämnas spion, för det var han inte. Landsförrädare var vad han var. Inget annat.

 • Det här är verkligen något för barnasinnet. Otroligt spännande och informativt.. Senaste tunnelbygget att färdas upp mot ljuset på SVT var ju om, jag jag kände igen bakgrunden, Jönköping..

  Spioneri? Stay behind och alla de som böjer sina knän inte mot Mecka utan Wallstreet har ju gått bakom ryggen på åtminstone en regering.. Ubåtsaffärer som otrohetsaffärer… Älska din nästa makthavare som dig själv. Du skall icke bära falskt vittnesbörd utom om ubåtar.. Du skall inga andra gudar hava utom wallstreet..

 • Stig Wennerström och Stig Bergling i all (van)ära, men dessa gossars förräderi är ingenting emot vad ett stort antal av våra regeringar har förrått. Här kan man prata om att sälja ut både rike som medborgare.

 • Tack för kommentaren Hårdråde. Våra uppgifter överensstämmer med vad du skriver. Det var framförallt Stig Wennerström som avslöjade Riksberget. Han hade tom en sommarstuga i Munkedal som vi fotade. Hans spionage kan ha varit den helt avgörande faktorn för att avmilitärisera berget, påstår källor. Bergling var också inne i Älvsborg radio, men stoppades utanför vaktkuren i berget, enligt Karlsson.

 • Spännande!
  Riksberget finns/fanns väl på flera platser i Sverige, men denna kanske är den största anläggningen insprängt i berg som Sverige har, vad vi vet. Större än Musköbasen ska den vara. Ett fåtal vet med exakthet hur stort det är, och t.om regeringen skulle stationeras där vid ev. anfall mot Sverige. Vad som talar för att detta varit en anläggning av dignitet är kungens med följe årliga besök, där han landade i helikopter och forslades med väntande säkerhetsorganisation in i berget med bil. Många har bevittnat detta genom åren och Munkedalarna är ganska luttrade när ämnet kommer på tal. Inget konstigt alls enl. personer man träffat. Samtidigt lades hela anläggningen ner, som så många andra bergsanläggningar efter spionen Bergelins verksamhet. Han ska ha haft tillgång till anläggningen genom sitt arbete på SÄPO.

  Men det ska finnas massor av intressanta historier som behöver belysas i ett historiskt perspektiv. Berget kanske är en av de mest intressanta anläggningarna i Svensk militärhistoria, då hela Munkedal med industri var inblandat. Det skyndar då många snart inte finns kvar längre i livet.

 • Översten Stig Wennerström, landsförrädare, röjde hela STRIL 60 systemet till ryssarna. Stig Bergling var inte spion alls utan enbart en simpel landsförrädare. Han var officer innan han kom till SÄPO och röjde allt, in i minsta detalj, om kustartilleriets fasta anläggningar. I dagens penningvärde handlar det tusentals miljarder kronor som spenderats i onödan. Stig Bergling bör aldrig benämnas spion, för det var han inte. Landsförrädare var vad han var. Inget annat.

 • Det här är verkligen något för barnasinnet. Otroligt spännande och informativt.. Senaste tunnelbygget att färdas upp mot ljuset på SVT var ju om, jag jag kände igen bakgrunden, Jönköping..

  Spioneri? Stay behind och alla de som böjer sina knän inte mot Mecka utan Wallstreet har ju gått bakom ryggen på åtminstone en regering.. Ubåtsaffärer som otrohetsaffärer… Älska din nästa makthavare som dig själv. Du skall icke bära falskt vittnesbörd utom om ubåtar.. Du skall inga andra gudar hava utom wallstreet..

 • Tack för kommentaren Hårdråde. Våra uppgifter överensstämmer med vad du skriver. Det var framförallt Stig Wennerström som avslöjade Riksberget. Han hade tom en sommarstuga i Munkedal som vi fotade. Hans spionage kan ha varit den helt avgörande faktorn för att avmilitärisera berget, påstår källor. Bergling var också inne i Älvsborg radio, men stoppades utanför vaktkuren i berget, enligt Karlsson.

 • Spännande!
  Riksberget finns/fanns väl på flera platser i Sverige, men denna kanske är den största anläggningen insprängt i berg som Sverige har, vad vi vet. Större än Musköbasen ska den vara. Ett fåtal vet med exakthet hur stort det är, och t.om regeringen skulle stationeras där vid ev. anfall mot Sverige. Vad som talar för att detta varit en anläggning av dignitet är kungens med följe årliga besök, där han landade i helikopter och forslades med väntande säkerhetsorganisation in i berget med bil. Många har bevittnat detta genom åren och Munkedalarna är ganska luttrade när ämnet kommer på tal. Inget konstigt alls enl. personer man träffat. Samtidigt lades hela anläggningen ner, som så många andra bergsanläggningar efter spionen Bergelins verksamhet. Han ska ha haft tillgång till anläggningen genom sitt arbete på SÄPO.

  Men det ska finnas massor av intressanta historier som behöver belysas i ett historiskt perspektiv. Berget kanske är en av de mest intressanta anläggningarna i Svensk militärhistoria, då hela Munkedal med industri var inblandat. Det skyndar då många snart inte finns kvar längre i livet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *