Religioner kan erövras – Kan man erövra nationer på samma sätt? – Neo-marxism Del 2

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 augusti 2016
- NewsVoice redaktion

´
Marcus Gullberg, selfieDEBATT. Vi såg i föregående avsnitt hur man förstörde religionerna med yttre och inre påverkan. Hur är det då med Sverige och andra länder? Vi måste objektivt se på det kommunistiska manifestet och dess neomarxistiska efterföljare för att tydligt observera neo-marxismen i Sverige och många andra länder.

Text och foto: Marcus Gullberg,  civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Den förste pan-Europén (och globalisten) Coudenhove-Kalergi skrev 1937:

”Vi upplever den farligaste revolutionen i världshistorien; statens revolution mot människan. Vi upplever den värsta avgudadyrkan någonsin; förgudningen av staten.”

Neo-marxism i Sverige

Kan det vara så att Kalergi visste vad som pågick runtom i världen redan på den tiden? Han tillhörde det absoluta toppskiktet i Europa med kontakter in i Asien och en japansk fru.

Jag jämför nedan de marxistiska idéerna för att se om vi verkligen upplever statens revolution mot folket i Sverige idag.

Det kommunistiska manifestet kom ut 1848 och har några huvudpunkter:

 • Avskaffandet av privat äganderätt och arvsrätt
 • Avskaffandet av religion och traditionell kultur
 • Avskaffandet av familjen
 • Avskaffandet av länder och patriotism
 • Avskaffandet av traditionella äktenskap
 • Införandet av nationell bank med monopol på skapandet av pengar
 • Införandet av fri statlig utbildning för alla barn
 • Införandet av höga, progressiva skatter

Under 1900-talet kom de så kallade neo-marxisterna ut som förfinade strategin för det västerländska samhället och specificerade några målsättningar gällande hur man förstör den traditionella kulturen och samhället. Det som propageras för är tex:

 • Införandet av modern musik och konst i samhället
 • Fri sex och mer droger
 • Migration och blandning av människor
 • Feminism, politisk korrekthet, repressiv tolerans(mot alla meningsmotståndare)
 • Skapandet av alternativa familjer
 • Uppmuntra alla minoritetsgrupper, tex HBTQ, etniska minoriteter, religioner etc.
 • Kritik av all form av traditionella värderingar och kultur. Normalitet är dö
 • Stödjandet av fokus på BNP(materialistiskt perspektiv)

Neo-marxisternas härskartekniker

Neo-marxisternas strategi för att ta makten och införa den kommunistiska diktaturen ter sig ganska tydlig:

”…organisera de intellektuella och utnyttja dem för att skapa en stinkande västerländsk civilisation. Endast då, efter att de har korrumperat alla deras värderingar och gjort livet omöjligt kan vi införa proletariatets diktatur.” (Munzenberg)

”Den som vill leva bland människor måste lyda deras lagar – det här är vad den sekulära moraliteten av västerländsk civilisation handlar om. Rationalitet i form av sådan lydnad slukar allt, till och med friheten att tänka.” (Horkheimer)

“När den filosofiska grunden till demokrati har kollapsat är yttrandet att diktatur är dåligt…. bara sant för de, som inte tjänar på det…”(Horkheimer)

Om vi ser på ovanstående fakta noterar vi att Sverige idag har genomfört i princip allt marxistiskt som har uppfunnits i gammal och modern tid med undantag för avskaffandet av äganderätt och arvsrätt samt införandet av diktatur. Är allt detta en slump? Precis det som neo-marxisterna planerade, dvs att långsamt ta ett land via marxistisk kultur och propaganda har genomförts i Sverige under cirka 50 års tid.


Diktatur är det slutliga steget som återstår i neo-marxisternas plan och det sista steget inför diktaturen sägs vara att skapa folkligt missnöje via tillsättandet av inkompetenta och korrupta politiker som sen exponeras i media.


På det sättet kommer folket frivilligt att stödja den dolda härskarens diktatur. Idag ser vi protester över hela världen mot korrupta politiker – är det en tillfällighet eller är det sista fasen inför diktaturen?

Den kinesiska militärstrategen och geniet Sun Tzu(500 BC) hade i sin subversionsstrategi av ett fiendeland som första punkt:

 • Förlöjliga alla befintliga traditioner i din fiendes land.

Känns denna strategi bekant i Sverige?

Neo-marxism och media sätter agendan och kontrollerar samhällsriktningen 

Det sägs finnas tre statsmakter: Riskdagen, Tjänstemännen och Media. Vem sitter på toppen? Jag skulle tveklöst säga att media har makten i Sverige idag. MSM kan sänka vilken person eller vilket parti som helst på tre dagar med en smutskastningskampanj och därför är politiker och vanligt folk mycket rädda för dem och detta faktum utnyttjar de. Hur viktig är då MSM för en härskare?

Läs nedanstående citat så förstår man att MSM är det allra viktigaste vapnet för att styra folket och kontrollera sina fiender. Viktigt för en förrädare är också att ingen reglerar MSM:s moraliska nivå eller skyddar landets traditionella kultur. På det sättet kan man sänka hela landet på kort tid.


Viktigt är också att härskaren kontrollerar alla medier för att skydda sig mot opposition. Den sista avgörande delen är att alla journalister måste styras med järnhand.


De gamla kommunistiska diktatorerna Lenin och Stalin sa följande på tal om pressen:

”All over the world, wherever there are capitalists, freedom of the press means freedom to buy up newspapers..”(Lenin)

”Print is the sharpest and the strongest weapon of our party.”(Stalin)

Mark Twain insåg faran med att pressen kunde övertas av en förrädare:

”There are laws to protect the freedom of the press’s speech, but none that are worth anything to protect the people from the press.”

Journalisten John Swinton uttalade sig redan 1883 om journalistyrket i New York:

”There is no such a thing in America as an independent press, unless it is out in country towns. You are all slaves. You know it, and I know it… The business of a New York journalist is to distort the truth, to lie outright, to pervert, to villify, to fawn at the feet of Mammon, and to sell his country and his race for his daily bread…  what foolery to be toasting an “Independent Press”! We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are jumping-jacks… We are intellectual prostitutes.” (John Swinton, chief editorialist, New York Sun, 1883)

Ingen tänker på att skydda nationen och kulturen från en eventuell illojal media fast många vet att dess makt har vuxit över alla bräddar sedan mer än 100 år.

Precis som Lenin förutspådde finns det idag ett fåtal storföretag som kontrollerar all media i hela världen och Sverige är inget undantag. Samtidigt vet vi att diktatorer i alla tider har använt media som sitt främsta vapen för att styra folket och förtrycka sina fiender.

Svensk MSM [Mainstream Media] har under flera decennier med alla riksdagspartiernas tysta (och motvilliga?) medgivande och utan att fråga folket propagerat för en neo-marxistisk kultur samtidigt som de attackerat allt traditionellt.

Resultatet är att Sverige idag är världsledande på skilsmässor, ateism och ensamboende vilket drabbat barnen hårdast.

 1. Är då allt detta en slump eller är det en marxistisk kraft som styr oss i denna riktningen?
 2. Varför talar media aldrig om katastrofen som drabbat hundratusentals av Sveriges barn?
 3. Är det inte märkligt att vi intresserar oss för främmande kulturer, religioner och länder men aldrig uppskattar vår egen kultur, våra familjer och våra traditioner?
 4. Vilken nation kan överleva utan dessa egenskaper?

Neo-marxisternas strategi för att förstöra vår civilisation

Svensk neo-marxism
Neo-marxism försöker splittra familjen och harmonin mellan man och kvinna.

Om vi ser på ovanstående illustration ser vi två tydliga fenomen: skapandet av sociala konflikter inuti familjen samt yttre lockelser och hot som drar människornas fokus bort från familjen, religionen och patriotismen.

Den första nyckelfaktorn är att göra människor till ateister. Då kommer de inte att frukta effekterna av sina dåliga gärningar. Detta skedde successivt efter franska revolutionen.


Härnäst försöker man splittra familjen och harmonin mellan man och kvinna. Detta innebär att det skapas en intern konflikt i landets kärna, i hemmen, som gör att familjerna sönderdelas och barnen mister sin trygghet.


Är Sverige ett harmoniskt land med fred sedan 200 år?

Om vi ser på familjestatistiken har det inte varit fullt krig i svenska hem i 50 år? Vad är orsakerna? Den materialistiska kulturen, religionens och moralens kollaps, egoism, radikal feminism, kortsiktighet och modern lagstiftning är några förklaringar.

Patriotism är en gammal dygd som egentligen handlar om samma sak som familjen. Dvs familjen ger den sociala tryggheten medan orten, regionen och landet ger dig din uppväxtmiljö. Naturligtvis skall man både älska sin familj och sitt land – och det utesluter inte att man tycker om andra länder och andra människor… Om man hatar sitt land – är det inte samma sak som att inte vilja försvara den grupp av människor och den bit land som man delar sitt liv med?

Yttre hot mot individen planteras i alla former. Precis som i kristendomen bedriver man ett tvåfrontskrig, både inifrån och utifrån. Yttre påverkan i form av olika frestelser kan göra att individen glömmer allt om sociala relationer och han blir isolerad från samhället.


Idag finns det allt mellan droger, alkohol, pornografi, GMO-mat, psykofarmaka, mediciner, vaccin, internet, datorspel, spelmissbruk, mobiler, konsumtionshysteri etc. Resultatet är att 48% av alla svenskar lever ensamma idag – överlägset högst i världen.


Sociala yttre hot skapas genom att fragmentera befolkningen i ett maximalt antal subgrupper och subkulturer, tex via massmigration av folk från andra kulturer och religioner. Detta skapar stor social press på landet i form av stort förändringstryck och manga konflikter.

Hot om terror, ekonomisk bankrutt, krig och epidemier är andra materiella hot som kan användas för att skapa fruktan och opinion för statens ökade makt. Alla vet att vid en kris sluter de flesta upp bakom sin regering och glömmer allt dåligt pga sin rädsla.

Sammantaget är hoten mot landets, folkets och individens säkerhet överhängande så länge det finns en härskare som vill skada landet och människorna.

Text: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD på Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq