Religioner kan erövras – Kan man erövra nationer på samma sätt? – Neo-marxism Del 2

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 18 augusti 2016
- NewsVoice redaktion

´
Marcus Gullberg, selfieDEBATT. Vi såg i föregående avsnitt hur man förstörde religionerna med yttre och inre påverkan. Hur är det då med Sverige och andra länder? Vi måste objektivt se på det kommunistiska manifestet och dess neomarxistiska efterföljare för att tydligt observera neo-marxismen i Sverige och många andra länder.

Text och foto: Marcus Gullberg,  civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Den förste pan-Europén (och globalisten) Coudenhove-Kalergi skrev 1937:

”Vi upplever den farligaste revolutionen i världshistorien; statens revolution mot människan. Vi upplever den värsta avgudadyrkan någonsin; förgudningen av staten.”

Neo-marxism i Sverige

Kan det vara så att Kalergi visste vad som pågick runtom i världen redan på den tiden? Han tillhörde det absoluta toppskiktet i Europa med kontakter in i Asien och en japansk fru.

Jag jämför nedan de marxistiska idéerna för att se om vi verkligen upplever statens revolution mot folket i Sverige idag.

Det kommunistiska manifestet kom ut 1848 och har några huvudpunkter:

 • Avskaffandet av privat äganderätt och arvsrätt
 • Avskaffandet av religion och traditionell kultur
 • Avskaffandet av familjen
 • Avskaffandet av länder och patriotism
 • Avskaffandet av traditionella äktenskap
 • Införandet av nationell bank med monopol på skapandet av pengar
 • Införandet av fri statlig utbildning för alla barn
 • Införandet av höga, progressiva skatter

Under 1900-talet kom de så kallade neo-marxisterna ut som förfinade strategin för det västerländska samhället och specificerade några målsättningar gällande hur man förstör den traditionella kulturen och samhället. Det som propageras för är tex:

 • Införandet av modern musik och konst i samhället
 • Fri sex och mer droger
 • Migration och blandning av människor
 • Feminism, politisk korrekthet, repressiv tolerans(mot alla meningsmotståndare)
 • Skapandet av alternativa familjer
 • Uppmuntra alla minoritetsgrupper, tex HBTQ, etniska minoriteter, religioner etc.
 • Kritik av all form av traditionella värderingar och kultur. Normalitet är dö
 • Stödjandet av fokus på BNP(materialistiskt perspektiv)

Neo-marxisternas härskartekniker

Neo-marxisternas strategi för att ta makten och införa den kommunistiska diktaturen ter sig ganska tydlig:

”…organisera de intellektuella och utnyttja dem för att skapa en stinkande västerländsk civilisation. Endast då, efter att de har korrumperat alla deras värderingar och gjort livet omöjligt kan vi införa proletariatets diktatur.” (Munzenberg)

”Den som vill leva bland människor måste lyda deras lagar – det här är vad den sekulära moraliteten av västerländsk civilisation handlar om. Rationalitet i form av sådan lydnad slukar allt, till och med friheten att tänka.” (Horkheimer)

“När den filosofiska grunden till demokrati har kollapsat är yttrandet att diktatur är dåligt…. bara sant för de, som inte tjänar på det…”(Horkheimer)

Om vi ser på ovanstående fakta noterar vi att Sverige idag har genomfört i princip allt marxistiskt som har uppfunnits i gammal och modern tid med undantag för avskaffandet av äganderätt och arvsrätt samt införandet av diktatur. Är allt detta en slump? Precis det som neo-marxisterna planerade, dvs att långsamt ta ett land via marxistisk kultur och propaganda har genomförts i Sverige under cirka 50 års tid.


Diktatur är det slutliga steget som återstår i neo-marxisternas plan och det sista steget inför diktaturen sägs vara att skapa folkligt missnöje via tillsättandet av inkompetenta och korrupta politiker som sen exponeras i media.


På det sättet kommer folket frivilligt att stödja den dolda härskarens diktatur. Idag ser vi protester över hela världen mot korrupta politiker – är det en tillfällighet eller är det sista fasen inför diktaturen?

Den kinesiska militärstrategen och geniet Sun Tzu(500 BC) hade i sin subversionsstrategi av ett fiendeland som första punkt:

 • Förlöjliga alla befintliga traditioner i din fiendes land.

Känns denna strategi bekant i Sverige?

Neo-marxism och media sätter agendan och kontrollerar samhällsriktningen 

Det sägs finnas tre statsmakter: Riskdagen, Tjänstemännen och Media. Vem sitter på toppen? Jag skulle tveklöst säga att media har makten i Sverige idag. MSM kan sänka vilken person eller vilket parti som helst på tre dagar med en smutskastningskampanj och därför är politiker och vanligt folk mycket rädda för dem och detta faktum utnyttjar de. Hur viktig är då MSM för en härskare?

Läs nedanstående citat så förstår man att MSM är det allra viktigaste vapnet för att styra folket och kontrollera sina fiender. Viktigt för en förrädare är också att ingen reglerar MSM:s moraliska nivå eller skyddar landets traditionella kultur. På det sättet kan man sänka hela landet på kort tid.


Viktigt är också att härskaren kontrollerar alla medier för att skydda sig mot opposition. Den sista avgörande delen är att alla journalister måste styras med järnhand.


De gamla kommunistiska diktatorerna Lenin och Stalin sa följande på tal om pressen:

”All over the world, wherever there are capitalists, freedom of the press means freedom to buy up newspapers..”(Lenin)

”Print is the sharpest and the strongest weapon of our party.”(Stalin)

Mark Twain insåg faran med att pressen kunde övertas av en förrädare:

”There are laws to protect the freedom of the press’s speech, but none that are worth anything to protect the people from the press.”

Journalisten John Swinton uttalade sig redan 1883 om journalistyrket i New York:

”There is no such a thing in America as an independent press, unless it is out in country towns. You are all slaves. You know it, and I know it… The business of a New York journalist is to distort the truth, to lie outright, to pervert, to villify, to fawn at the feet of Mammon, and to sell his country and his race for his daily bread…  what foolery to be toasting an “Independent Press”! We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are jumping-jacks… We are intellectual prostitutes.” (John Swinton, chief editorialist, New York Sun, 1883)

Ingen tänker på att skydda nationen och kulturen från en eventuell illojal media fast många vet att dess makt har vuxit över alla bräddar sedan mer än 100 år.

Precis som Lenin förutspådde finns det idag ett fåtal storföretag som kontrollerar all media i hela världen och Sverige är inget undantag. Samtidigt vet vi att diktatorer i alla tider har använt media som sitt främsta vapen för att styra folket och förtrycka sina fiender.

Svensk MSM [Mainstream Media] har under flera decennier med alla riksdagspartiernas tysta (och motvilliga?) medgivande och utan att fråga folket propagerat för en neo-marxistisk kultur samtidigt som de attackerat allt traditionellt.

Resultatet är att Sverige idag är världsledande på skilsmässor, ateism och ensamboende vilket drabbat barnen hårdast.

 1. Är då allt detta en slump eller är det en marxistisk kraft som styr oss i denna riktningen?
 2. Varför talar media aldrig om katastrofen som drabbat hundratusentals av Sveriges barn?
 3. Är det inte märkligt att vi intresserar oss för främmande kulturer, religioner och länder men aldrig uppskattar vår egen kultur, våra familjer och våra traditioner?
 4. Vilken nation kan överleva utan dessa egenskaper?

Neo-marxisternas strategi för att förstöra vår civilisation

Svensk neo-marxism
Neo-marxism försöker splittra familjen och harmonin mellan man och kvinna.

Om vi ser på ovanstående illustration ser vi två tydliga fenomen: skapandet av sociala konflikter inuti familjen samt yttre lockelser och hot som drar människornas fokus bort från familjen, religionen och patriotismen.

Den första nyckelfaktorn är att göra människor till ateister. Då kommer de inte att frukta effekterna av sina dåliga gärningar. Detta skedde successivt efter franska revolutionen.


Härnäst försöker man splittra familjen och harmonin mellan man och kvinna. Detta innebär att det skapas en intern konflikt i landets kärna, i hemmen, som gör att familjerna sönderdelas och barnen mister sin trygghet.


Är Sverige ett harmoniskt land med fred sedan 200 år?

Om vi ser på familjestatistiken har det inte varit fullt krig i svenska hem i 50 år? Vad är orsakerna? Den materialistiska kulturen, religionens och moralens kollaps, egoism, radikal feminism, kortsiktighet och modern lagstiftning är några förklaringar.

Patriotism är en gammal dygd som egentligen handlar om samma sak som familjen. Dvs familjen ger den sociala tryggheten medan orten, regionen och landet ger dig din uppväxtmiljö. Naturligtvis skall man både älska sin familj och sitt land – och det utesluter inte att man tycker om andra länder och andra människor… Om man hatar sitt land – är det inte samma sak som att inte vilja försvara den grupp av människor och den bit land som man delar sitt liv med?

Yttre hot mot individen planteras i alla former. Precis som i kristendomen bedriver man ett tvåfrontskrig, både inifrån och utifrån. Yttre påverkan i form av olika frestelser kan göra att individen glömmer allt om sociala relationer och han blir isolerad från samhället.


Idag finns det allt mellan droger, alkohol, pornografi, GMO-mat, psykofarmaka, mediciner, vaccin, internet, datorspel, spelmissbruk, mobiler, konsumtionshysteri etc. Resultatet är att 48% av alla svenskar lever ensamma idag – överlägset högst i världen.


Sociala yttre hot skapas genom att fragmentera befolkningen i ett maximalt antal subgrupper och subkulturer, tex via massmigration av folk från andra kulturer och religioner. Detta skapar stor social press på landet i form av stort förändringstryck och manga konflikter.

Hot om terror, ekonomisk bankrutt, krig och epidemier är andra materiella hot som kan användas för att skapa fruktan och opinion för statens ökade makt. Alla vet att vid en kris sluter de flesta upp bakom sin regering och glömmer allt dåligt pga sin rädsla.

Sammantaget är hoten mot landets, folkets och individens säkerhet överhängande så länge det finns en härskare som vill skada landet och människorna.

Text: Marcus Gullberg, civ.ing teknisk fysik, fd VD på Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • ” 800 tusen avrättades under Stalins epok och det känns svårt att försvara ”

  Vem annat än västs rika som alltså till stor del sponsrade Stalin har glädje av dessa siffror. Ingen vettig människa varken kan eller vill tro att “kommunismen” låg bakom förföljelse, tortyr och mord.

  Lägg därtill den av fascismen planerade kuppen mot Roosevelt och du har dina skyldiga till en stor del av ww2, dödstalen och vinsterna.. Sedan delade man alltså upp kakan mellan sig.. Samma krafter som på alla sätt och medel stödde Franco, Mussolini och andra..

  Din hemläxa blir Rilpedia igen.. http://sv.rilpedia.org/w/index.php?title=Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna Inte mycket kommunism i morden på framstående kommunistiska ledare inom partiet och höga militärer. till det många, många civila. Snarare att bereda marken för det lönsamma kriget och maktövertagandet/kontrollen av angränsande länder. Vilket både Öst o Västs kapitalstarka investerade i.

 • ” Jan Myrdahl beklagade nyligen att han inte stack till Usa i yngre år medan han hade chansen. ”

  Du ser också här det du helst vill se. Myrdal konstaterade att det hade varit bättre att verka i USA för vänstern beroende på dess omfattande lagar för det fria ordet. Myrdal är ju fri att se det så. Din poäng har ju inga utsikter att slå annat än i leden till höger.

  “Även latinamerikanska marxistiska gerillor är Usa understödda. Motivet är dels enorma inkomster från nämnda oligarkis paradgren narkotikahandeln och dels den snart två sekel gamla omstörtningen av självständiga nationalstater och nedrivande av det traditionella.”

  Tja Grafström. Du är säker på att det inte är falskflag-gerillan du talar om? Alla vet ju, utom du, att CIA m.fl. hade narkotikaodlingar och smuggling som sin främsta inkomstkälla till sina smutsiga krig mot demokratiskt valda ledare och dess folk. I lånta gerillakläder begick dessa grupper samma bestialiska våld i Sydamerika som vi se i Libyen, Syrien, Afghanistan, Irak och allt handlade om att skrämma, hota, eliminera och döda. Att man ville misskreditera motståndet mot de våldsamma inkräktarna USA verkar du alls inte förstå. Du har snart befriat alla skyldiga från kollektiv skuld..

  Beskyllningarna om narkotikaodlingar är ju blott en ursäkt om övervåld medan jakterna inte stoppar produktionen eller smugglingen, så lönsam som den är..

  Simpla bönder har ju mördats i stora delar av Asien av amerikanska soldater för att driva fram odlingar som kunde leverera narkotika och Sydamerika slapp inte något av konceptet.. Att så okritiskt sprida okunnighet och falsk fabricerad propaganda som du gör är ju lika skamligt som aningslöst….

 • Peter G.

  “All kommunism har förts till makten av angloamerikanska oligarkin.” Det tror och hoppas du väl egentligen mest.. Fastän bevisen för att det är så är så få medan korruption av kommunistiska länders ledarskap bättre förklarar vad som pågår.. Kan man korrumpera socialdemokratin så kan man väl ge sig på vad som helst.. Stalin är väl ett utmärkt exempel på det, mördande allt vad politiskt och militärt ledarskap hette i Sovjet och sprida sitt förtryck i angränsande länder innanför ridån.. På sätt och vis motsvarar ju han vad Israel önskar sig i Hamas… Medan fredens budbärare hellre mördades har Israel precis vad de önskar sig nu och väst fick ju den ultimata fienden tills Gorbatjov “la ner vapnen”. Det var ju inget vidare för NATO och krigsmaskinen som fick uppfinna terrorismen istället och på den vägen är det…
  —————————————-
  Privatiseringen måste ju se till att kritikerna får en blind fiende att mästra, hata och förakta dem med så att vinsterna får fria händer..

  Det verkliga monstret i soppan av droger, sex, arbetslöshet, fattigdomshot, bristande resurser, hotande ekonomisk kollaps är inget annat än privatiseringens dinosaurie… Dess senaste meny är att vi ska rusta genom att köpa ny krigsmateriel av NATO och det kommer ju bli dyrt…

  Om vi ska kalla detta skeende för demokratiseringsprocess så kan vi för en stund få känna oss som Ukrainare.. Det ser likadant ut där.. Fascismen vinner mark och har ju ärkefienden “kommunismen” på i skräck för hot, våld och död…

  Så rösta på den enda garanten för att nyfattigdomen kommer att få en chans, SD..

  • Castoropollux
   Det är du som hoppas att det inte är så. Jag är lika förvånad som de flesta andra men ryggar inte tillbaka och önsketänker.
   Även latinamerikanska marxistiska gerillor är Usa understödda. Motivet är dels enorma inkomster från nämnda oligarkis paradgren narkotikahandeln och dels den snart två sekel gamla omstörtningen av självständiga nationalstater och nedrivande av det traditionella. Det nedriga angloamerika vill hindra alla att utvecklas. När Usa var ungt under Benjamin Franklins tid, utan att på något sätt skönmåla så hade han ändå konstruktiva ideer och spred till sydamerika. Då kom Britterna och startade upp vad som utåt var tänkt att föreställa ‘frihetskämpar’. Dom hade ihjäl de kadrer som byggts upp mha Franklins inflytande och raserade hela projektet. Senare står angloamerika för samma typ av raserande. I det av angloamerika framskapade Sovjet var det kadrerna som sattes i läger och slogs ihjäl med Trotsky’s entusiastisk pådrivande.
   Det fanns senare också en verkligt farlig opposition och före WW2 dels splittring beträffande strategin som skulle ha dragit in Sovjet i ett ännu värre kaos, men konsensus är att ca 800 tusen avrättades under Stalins epok och det känns svårt att försvara även om västs överdrivna siffror antyder att väst vet med sig att man är värre själva och vill plussa på de rödas siffror.
   I Kinas kulturrevolution lika förödande för kadrerna och där var det angloamerikas tidigare påverkan med irrationella inriktningar som förverkligades. Och hos Pol Pot, (även om siffrorna där har överdrivits och Usas bombningar i Laos var avgörande.)

 • Marxismen försökte förklara samhällsutvecklingen utifrån materiella förutsättningar, till skillnad från Hegels idealism. Att använda marxismen som sådan förklaringsmodell gör inte per automatik marxister medskyldiga till missbruk. Skulle Newton kunna lastas för varje gång gravitationskrafterna orsakar en olycka?
  Som ateist vill jag påpeka att även jag dyker upp i ett nästa liv; och inte heller där finns det någon gud.
  För övrigt, hur tror ni Jesus hade trivts i dagens kapitalistiska system, med alla dessa månglare och skrymtare?

 • @Martin Gustavsson

  Jag menade främst att ur ett historiskt perspektiv så var idén att locka folk ur de tio budordens moral. För att lyckas med det krävdes ju att de gav upp det första budordet – sin tro på en skapare.

  Idag är begreppet “tro” väldigt tilltrasslat. Jag menade inte att ateister inte kan frukta effekten av sina dåliga gärningar men deras perspektiv är kanske mer kortsiktigt. I religionerna fruktade man inte främst en väldslig bestraffning utan snarare en själslig bestraffning i nästa liv i form av återfödelse i helvetet etc.

  Vad tror den som kallar sig “religiös” på idag? Det finns inget som garanterar att han talar sanning eller att han någonsin läst eller förstått några religiösa texter. Det verkar ju som om de “religiösa extremisterna” på tv är allt utom religiösa eftersom de verkar göra motsatsen till allt som står i religionsböckerna. Är det inte så att de är betalda för att göra ett “jobb”, tex som legosoldater för IS? Alla kan sätta en skylt på sig idag och kalla sig islamist, kristen, jude, ateist, nihilist etc men det betyder inte att hans handlingar är på ett visst sätt. Jag ser det som en fälla att argumentera om dessa skyltar eftersom varje människa är unik och hans handlingar likaså.

 • Gullberg fortsätter att ta upp relevanta företeelser men låter inte ana om han känner till att allt detta härrör från det angloamerikanska etablissemanget. Därför ger det fortfarande intrycket av att det är något annat än den dominerande oligarkin som ligger bakom. Styrkan i de fenomen Gullberg beskriver skulle inte ha räckt till för sitt nuvarande genomslag. Marxister har länge haft en bas på Usas universitet. Jan Myrdahl beklagade nyligen att han inte stack till Usa i yngre år medan han hade chansen. All kommunism har förts till makten av angloamerikanska oligarkin.
  Även sandinisterna hjälptes genom att vapenleveranser till Somosa hölls tillbaka.
  Jag klandrar det inte utan bara konstaterar.
  1968-händelserna och drogkulturen igångsattes av Cia och Thavistocks institutioner.
  I Frankrike skedde det för att straffa Frankrikes självständiga linje. Det har betydelse eftersom det vi kallar 60-talsvänsterrörelsen ingår ju i vänsterns upplevda resning men var tvärtom bara angloamerikas kaoskrig mot konkurrerande krafter tex medelklassen och fackföreningar.
  Medborgarrörelsen och feminismen likaså. Allt legitima fenomen men kidnappade av den angloamerikanska oligarkin. Med resultatet av outsourcing och försvagning av en folklig politik överallt. Gullberg ger intrycket av att den Marxism han beskriver är frikopplad från dess angloamerikanska sponsorer. Khalergi var direkt finansierad av brittisk storfinans.
  Syftet med alltsammans är att ge den angloamerikanska oligarkin världsherravälde.
  I den processen är det möjligt men inte alls självklart att marxisterna förblir accepterade av de rika när väl målet är nått. Kanske kommer det något helt annat. Därför gäller det att inte förlora fokus på oligarkin oavsett vilka mellanhänder dom för tillfället utnyttjar.

 • @Marcus Gullberg
  Tack för intressanta artiklar.

  Du skriver: “Den första nyckelfaktorn är att göra människor till ateister. Då kommer de inte att frukta effekterna av sina dåliga gärningar.”

  Vad har du för bevis för att människor som är ateister inte fruktar effekten av dåliga gärningar?
  Det är min uppfattning att en ateist ofta kan vara mer moralfilosofiskt medveten än en religiös individ. Jag skulle personligen inte bli alls förvånad om ateistiska samhällen visar sig vara mindre våldsamma än religiösa.

  En ateist tror inte på ödet men på orsak och verkan. En ateist kan således frukta straffet för en illegal handling medan en religiös kan få för sig att mord på en icke-religiös är riktigt.

 • Mycket bra artiklar av Marcus Gullberg.
  Det är viktigt att nämna psykiatrins betydande roll i verkställandet av neo marxismens agenda.
  Dr John Rees, som var en av grundarna till WFMH( Världsfederationen för mental hälsa) har fastslagit
  : ” Vanliga människors liv, politik och näringsliv bör alla stå under vårt inflytande… Om vi ska infiltrera andra människors yrkesverksamhet och sociala verksamhet tror jag att vi måste imitera de totalitära och organisera någon slags femtekolonnsaktivitet.”
  Vid ett annat tillfälle yttrade han följande: “Vi har gjort en effektiv attack mot ett antal yrkesområden.
  De två lättaste är naturligtvis lärare och kyrkan; de två svåraste är juridik och medicin.”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *