DN sprider medicinmyter som Big Pharma vill att du ska gå på

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Margareta Lundström

DEBATT. Reaktionerna på Amina Manzoors artikel “Nio medicinska myter du inte skall gå på” fortsätter att komma in efter semesterns slut.  Skribenten Margareta Lundström är en raden. Hon skickade ett brev till DN:s chefred Peter Wolodarski om DN i allmänhet och Manzoors artikel i synnerhet. NewsVoice publicerar brevet i debattartikelformat. 

Text och foto: Margareta Lundström | Originaladressen för DN:s artikel: ”Nio medicinska myter du inte ska gå på” | Samma artikel på Web Archive

Margareta LundströmI artikeln om nio påstådda medicinska myter pådyvlade Manzoor läsarna det som hon ansåg vara vanföreställningar, vilka hon sedan resolut tillbakavisade som myter. Texten är så enfaldig att jag tror att den enklaste veckotidning skulle ha hållit sig för god att publicera ett den, men Manzoor är säkert inte enfaldig. Hon vet vad hon gör.

Hon hade ett uppdrag för Läkemedelsindustrin på den förment neutrala nättidningen LäkemedelsVärlden och hon fullföljer tydligen det uppdraget på DN. Manzoor anställning på DN var en del av, men inte hela anledningen till att jag sade upp min prenumeration.

Artikeln är gratisreklam för en korrupt mångmiljardindustri och pretentiöst placerad under rubriken “Vetenskap“.

ArcanumSkolan 2024

Tyvärr är artikeln förenlig med DN:s förvandling till ett propagandaorgan för politiska och ekonomiska intressen. Då krävs det både desinformation och undanhållande av information.


Men underskatta inte läsarnas förståndsgåvor eller vår möjlighet att skaffa oss information på annat håll. Bli inte förvånade över att vi överger er.

Kopplingen vaccin och autism

Amina Manzoor påstår att hon vet att kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund inte orsakar autism och att vår villfarelse om detta samband kan skyllas på den ”forskningsfuskande britten Andrew Wakefield”.

Amina Manzoor: Nio medicinska myter, DN

Som referenser anger Manzoor sin kollega på tidningen, Karin Bojs. Karin Bojs källa i sin tur tycks vara Rupert Murdochs tabloidpress. Så här skriver Karin Bojs 2011:

“Han (Wakefield) har ljugit, plågat barn, skrämt upp föräldrar, kanske bidragit till att ovaccinerade barn dör av mässling och själv tjänat miljoner.”

För att ytterligare stärka sitt påstående refererar Manzoor till vaccinindustrins och medias absoluta favoritstudie som alltid framhålls som bevis för att samband mellan vaccin och autism saknas. En studie som även Karin Bojs helt okritiskt slukat med hull och hår.

Studien har beslagits med att presentera motsägelsefulla fakta och med att utesluta viktiga data. Manzoor underlåter att berätta att ansvarig för studien är bland andra den famöse dr Poul Thorsen. Thorsen är förvunnen med forskningspengar och efterlyst av polis.

Tre övriga i forskningsteamet är Mads Melbye MD, Anders Hviid, MSc och Jan Wohlfahrt M. Sc. , samtliga anställda på Statens Seruminstitut i Danmark och involverade i tillverkning och distribution av vaccin. I samma team ingick också Diana Schendel, Ph.D, som vid tiden för studien var anställd av Centers for Disease Control and Prevention, (CDC). Studien finansierades av CDC, som har ett ekonomiskt intresse av att öka användning av MPR-vaccin.


CDC, köper vaccinet från Merck och säljer det vidare till de enskilda delstaternas hälsomyndigheter. På samma sätt är vårt statliga Läkemedelsverk finansiellt beroende av läkemedelsindustrin.


Nyligen har 12 av de av media och myndigheter mest citerade studierna som fritar vaccinet från att orsaka autism granskats. Granskningen har gjorts av Brian Hooker, PhD, PE för Alliance for Natural Health (ANH-USA) De visar efter granskning att de inte bevisar någonting. Samtliga är finansierade av dem som har ett finansiellt intresse av ett resultat som avvisar samband.

Andrew Wakefield

Dr Andrew Wakefield är en högt meriterad gastroenterologist med många vetenskapliga studier bakom sig varav tre har utförts tillsammans med svenska forskare. Professor Anders EkbomKarolinska var en av dem som ingick i samma forskningsteam som Wakefield.

Studier av dr Wakefield och studier som stöder hans forskning

Dr Wakefield spåddes en lysande akademisk framtid. Men han blev ett hot mot en mångmiljardindustri genom att vid en liten fallstudie uppmärksamma ett tänkbart samband mellan tarmproblem, autism och ett vaccin. Men då slog läkemedelsindustrin och dess hantlangare media till.

NewsVoice dokumentärfilm om Andrew Wakefield (YouTube)

DN underlåter att berätta för läsarna att denne läkare som blivit fråntagen sin legitimation, fått löpa gatlopp i pressen och tvingats flytta från sitt hemland England, nu reser världen runt och hyllas som en hjälte. När han föreläser får han stående ovationer Hans samproducerade film VAXXED from Cover up to Catastrophe, drar som en prärieeld med fulla hus över USA. Kan streamas på nätet inom kort.

William ThompsonDN underlåter att delge läsarna att en högt uppsatt forskare på CDC dr William Thompson 2014 offentligt erkände att både Merck och CDC under 15 år känt till och dolt det faktum att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund orsakar autism framför allt hos afroamerikanska pojkar.

DN undanhåller oss också att ett antal av före detta anställda inom läkemedel-/vaccinsindustrin gått ut offentligt och tagit avstånd från vaccinindustrins verksamhet och deklarerar att de inte vaccinerar sina barn.

Vi vaccineras från vaggan till graven, ändå anser DN att frågor som detta inte är av allmänintresse och värda att ta upp.

Vaccin räddar liv – miljoner liv enligt Manzoor! Men statistiken och historien säger något helt annat om man orkar ta reda på det. Det verkar vara väldigt svårt för DN:s vetenskapsjournalister att ta reda på fakta själva. Det är naturligtvis enklare att upprepa vad andra säger och referera till den av den medicinindustriella kartellen styrda WHO.

Vacciner är säkra påstår Manzoor. Hur vet hon det? Säkerheten har ju aldrig har prövats? Vaccinindustrin medger själv att det finns risker med vaccin och var och en av oss kan ju läsa på vaccinets bipacksedel.

Vacciner är effektiva påstår hon. Hur förklarar hon återkommande mässlings- eller påssjukautbrott hos fullt vaccinerade personer?

Men faktum är att vi har en autismepidemi som och om trenden fortsätter då beräknas att vartannat barn är autistiskt i USA år 2025 . Faktum är också att amerikanska barn har fått 69 vaccinationsdoser innan det fyllt 18 år. Faktum är också att amerikanska barn är de mest drabbade av kroniska sjukdomar i världen. Faktum är också att spädbarnsdödligheten ligger på 34.de plats i USA jämfört med motsvarande utvecklade länder. Sverige ligger på andra plats efter Singapore. Tillfällighet? Samband? Har Manzoor funderat över detta?

Zikaviruset

Manzoor påstår också att det inte är insektsmedel som orsakar microcefali i Brasilien och att det råder vetenskaplig konsensus om att orsaken är zikaviruset.

När media använder begreppet vetenskaplig konsensus är det ett sätt att manipulera oss. Ingen vill ju göra sig dum och gå emot vetenskaplig konsensus. Så får man slut på diskussionen och kan driva sin tes utan inblandning av stolliga konspirationsteoretiker, som kanske skulle påstå att det är en ”man made” sjukdom.

Men hur förklarar den vetenskapliga konsensus att det inträffar 25 000 fall av microcefali årligen i USA? Eller att i epicentrum för tragedin i Brasilien hittar man bara zikavirus hos 10 % av de drabbade? Eller alla barn som föds med normala hjärnor av mödrar som bär på antikroppar mot zikaviruset?

Sötningsmedel

Manzoor påstår också att det inte finns några kända risker för Aspartam.

NewsVoice svar sukralos DNFDA har vägrat godkänna Aspartam vid fyra ansökningstillfällen. Redan 1975 konstaterades att Asparatam var ett nervgift. Alla tänkbara knep togs till för att genomdriva ett godkännande. Oresonabla medlemmar i den granskande kommitteen byttes ut. Tillverkaren presenterade en studie (The Bresslel Report) som visade sig vara så manipulerad att det faktiskt ledde till åtal.

Men trägen vinner. När Ronald Reagan blev president var en av hans allierade miljardären Donald Rumpsfeld, som var VD för GD Searle Company som tillverkar Aspartam.

Det var så Aspartam blev ofarligt och utgör nu en jätteindustri tillsammans med tillverkare av liknande konstgjorda sötningsmedel.

“Man faller inte ner död efter en lightläsk, men det är det långsiktiga skadorna som är allvarliga”, säger professor emeritus Göran Petersson, Miljö Kemi på Chalmers.

Upptäckaren av en huskur så betecknar Manzoor Linus Pauling, tvåfaldig nobelpristagare. Ett rekord i understatement. Manzoor följer en tradition hos det medicinindustriella komplexet att förringa Linus Pauling och hans forskning på C-vitaminet.

Pauling var biokemist och han skulle enligt det medicinska skrået inte blanda sig i deras monopol med dess lönande kontakter med läkemedelsindustrin.

Dr Paulings huskur används i tysthet vid cancerbehandling för att förstärka effekten av cytostatika.

Kardiologen Thomas E. Levy var i Stockholm i våras och föreläste om C-vitaminets stora betydelse för hjärt- och kärlhälsa? Han är inte ensam om att föra Linus Paulings arv vidare. Var var då DN: medicinjournalist?

Manzoor har synpunkter på cancer och kost. Det är rätt som Manzoor skriver, att cancer är en mycket komplex sjukdom och har många orsaker. Just därför tycker jag att Manzoor skall avstå från att ta upp detta ångestladdade ämne i detta ytliga sammanhang.

Manzoor är proaktiv och bemötte redan i artikeln konspirationsteoretiker. Om jag har förmågan att se sammanhang utnyttja tidigare erfarenheter och se bakom det som synes ske. Kunna göra analogier och jämförelser och ställa frågan, vem tjänar? Då är jag stolt över att kallas konspirationsteoretiker.

Jag betraktar mig också som dissident i förhållande till DN:s världsbild.

Manzoor försvar för läkemedelsindustrin är generande naivt. En industri vars produkter är orsak till den tredje vanligaste dödsorsaken.

Så här skriver professor Peter C. Gøtzsche, chef för det oberoende Chochrane Institutet i Köpenhamn och författare till boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet, hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk-och hälsovården.

Hans bok fick första pris i kategorin “Medicinska grundvalar” av British Medical Association Book Awards 2014.

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter C Gøtzsche”År 2012 fick jag veta att de tio största läkemedelsföretagen i världen begår upprepade och allvarliga brott till en sådan grad att de uppfyller kriterierna för organiserad brottslighet enligt amerikansk lag. Jag hittade också hur stora konsekvenserna av dessa brott är. Detta innebär kolossala stölder av offentliga medel och de bidrar i hög grad till att våra läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.”

Dr Richard Horton som är chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, the Lancet, varnar för att hälften av alla medicinska studier baseras på pseudovetenskap. Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel är exempel på kvacksalveri.

Marcia Angell f.d., chefredaktör för New England Journal of Medicine”: skriver

Marcia Angell - Wikimedia“It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of the New England Journal of Medicine”

Why Most Published Research Findings are False” är det mest nedladdade dokument genom tiderna på PLoS, Public Library of Medicines peer-reviewed, open access-tidskrift. John P. A Ioannidis förklarar i detalj hur:

“Det kan bevisas att de flesta påstådda forskningsresultaten är falska.” Och att “för många av dagens vetenskapliga områden och påstådda forskningsresultat handlar det helt enkelt oftast om att de exakt speglar rådande förställningar.”

Jag tycker i grunden att papperstidningen [DN] är en fantastisk produkt.

Jag har en enorm respekt för ärlig och god journalistik. Det går inte att nog betona vilken viktig uppgift journalistiken har – för att granska makten för att driva en debatt och förklara komplicerade sammanhang. Därför är det så sorgligt när man förfelar sitt uppdrag, stryper debatten och går maktens ärenden.

Dagligen upplever jag hur mainstream media förtiger viktiga nyheter och information och vi matas vi med nonsens och propaganda.

Saknar jag DN? Ja! Jag saknar Richard Swartz och Nathan Shachar med sin bildning djup och bredd och respekt för läsarna. Jag saknar Bard och jag saknar korsorden och Kulturbilagan.

Text: Margareta Lundström

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Mycket bra skrivet. Initierat av inlägget köpte jag den nyaste boken av Peter Gøtzsche: “Dödlig Psykiatri och Organiserat Förnekelse” samt sträckläste den. Jag köpte den tyvärr i svensk översättning och undrar om allt blev översatt rätt. Kommer nog att köpa den i original och skänker bort min bok. Åter igen en läsvärd bok om hur Psykiatrin/läkemedelsindrustri arbeta hand i hand och varför människor mår dålig i kontakt med Psykiatrin. Pga egen erfarenhet i min omgivning kan jag bara understödja hans slutsatser.
  Där avslöas åter hur mycket Big Pharma tjäner för att hjärntvätta mindre noggrann räknande kolleger.
  Som Bengt skriver alldeles riktig måste vi oss frigöra från alltför stort förtroende till våra myndigheter, att nyheter i tidningar, mobiltelefoner, Tv är bara ägnat åt att hjärntvätta oss i en viss riktning står ganska klart när man betrakta dessa med viss avstånd.

 • Det kan vara dags att inse att Dagens Nyheter dagligen lobbar för onda krafter som vill mera krig i världen, mera ondska, mera dumhet – behjälpligt är då en fördummad läsekrets ur stånd att ens ana tidningens dolda makthavares agenda. Vi ska tro att det som står i tidningen är “sant”, är det meningen. Är tidningen organ för en – oredovisad- desturktiv sekt, med tankekontroll, som försöker att aktivt påverka samhället? Står “D” i “DN” för “Dumhet”? När jag var liten kallade vi föräldrarnas dagliga läsning för “Dagens Dumheter”.

 • Bra av Margareta Lundström att klargöra “medicinskribenten” Manzoors kopplingar till
  läkemedelsindustrin med inslag av jäv och vänskapskorruption. Chefredaktören Peter Wolodarski
  borde inse att Manzoors teser är djupt osakliga – och vilseledande. Hans omdöme verka klicka på den punkten.

  Jag har själv skrivit i ungefär samma ärenden som Lundström till P W men aldrig fått något svar – trots ett antal påminnelser. Det hedrar inte honom eller DN. Där skiljer han sig från generaldirektörerna på Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten som alla gett mig snabba personliga svar – var och en med sina (dock inte alltid välgrundade) motiveringar. Då blir det ju i alla fall en dialog och en nyttig påminnelse att vanliga medborgare är kritiska och tänker självständigt och inte accepterar en sådan uppenbar ohederlighet och så illa underbyggda påståenden som Manzoor förmedlar till en intet ont anande läsekrets – med tidningsledningens goda minne.

  Christer Nilsson
  medicinhistoriker, författare

 • Det är fantastiskt hur företagen via media påverkar genom att tillvänja oss/förberada oss
  för galna saker.
  Igår på nyhetsmorgon presenterades en patenterad genmodifierad sockerbeta.
  Man uttryckte glädje över att PRV godkänt patentet för den levande växten.
  Detta för första gången ett patent på liv godkänts.

  Framgången var viktig enligt inslaget då vi behöver stärkelse i pappersindustrin och som förtjockningsmedel till livsmedel.
  Vad detta innebär i förlängningen kan nog de flesta räkna ut.

  Det är viktigt att vi kommunicerar dom som kan tänkas odla dessa grödor.
  Enbart genom upplysning som här på NV och uppvaktning av inblandade parter/konsumenter
  kan vi lyckas förändra vår livsmiljö. Våra myndigheter saknar helt legitimitet.

  Här en särskilt insiktfull person om konsekvenser.
  Healthy Soils, Healthy People; The Legacy of William Albrecht
  https://sites.google.com/site/albrechtlecture/home/text-of-2011-albrecht-lecture

  Där sägs bland annat:”Some scientific studies have begun to confirm Albrecht’s economic hypothesis that an agriculture driven by economic values would deplete the nutritional value of the nation’s foods.” lägg märke till att uttalandet bland annat byger på studier gjorda 1950.
  Ingenting blev bättre kan man ju kort konstatera.

  Det är inte tillgången till information o kunskap som är problemet utan precis som belyses
  här att denna göms och maskeras genom lobbygruppernas nyttiga idioter.
  Detta inom alla områden.

  LeifB

 • Tack Margareta Lundström för en fantastisk ‘korten på bordet’ artikel!

  Jag tror och hoppas också (som Carl J H) att den moderna medicinen snart har nått vägs ände.
  Att vi redan lider stor brist på husläkare i UK säger en hel del. Många har vaknat och avstår från att arbeta i en -sjuk- vård där man bara har ett val ..att ‘följa John’ ..och med bakbundna händer!

  Unga människor ändrar också riktning. Känner tre ungdomar som tänkt studera medicin och som nyligen berättat att de ändrat sig. Som så många andra människor har de också insett vad som pågår.

  Samma kommer att hända inom gammelmedia. Väntar också med spänning på svaret.

  För övrigt är jag lika naiv som Leif B. ..numera skulle jag kanske säga. Det tog några år att inse hur viktig kosten är – ekologisk förstås! 🙂

 • Vi ser att fler och fler pelare av de som vårt samhälle bygger på är ordentligt
  i föruttnelse.
  Jag är oerhört tacksam för att utmärkta artiklar som denna sprids och därmed lyfter
  nivån av insikt hos läsaren.

  Dock är jag så naiv att jag tror att vi alla kan ta hand om resp undvika våra sjukdomar
  om vi lägger samma vikt vid valet av det vi äter som vid valet av mobiltelefon eller valfri
  statuspryl.

  Tack för att NV publicerade/offentliggjorde väntar med spänning på svaret.

 • Det börjar verkligen se ut som om Big Pharma med allierade universitet med ett betydande antal professorer har nu – i panik – inlett sina dödsryckningar! Allmänheten som inser vad som pågår växer i rasande fart! Big Pharma kommer troligen att slitas i stycken och ca 80% av alla “mediciner” blir förbjudna och läkarutbildningen kommer att kraftigt modifieras.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *