Riskerna med ADHD-läkemedel – Varför plötsligt uppvaknande på TT?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 augusti 2016
- NewsVoice redaktion

Concerta-MethylphenidateINSÄNDARE. Förskrivning av narkotikaklassad medicin mot ADHD når rekordnivåer allteftersom tiden går. Den 2/6 rapporterade många tidningar om att ADHD-mediciner har som biverkning att kunna orsaka hjärtproblem. Uppgiften baseras på information från TT (Tidningarnas Telegrambyrå).

Det är positivt att sanningen tids nog kommer fram till allmänheten, patienter och deras närstående om vad dessa mediciner kan orsaka. Men man kan undra över den tidigare tystnaden och anledningen till detta plötsliga uppvaknande från TT:s sida.

Jag har följt media dagligen sedan mitten av 1980-talet och aldrig tidigare sett något liknande i svensk nyhetsmedia. Hur välinformerad är man på TT undras? Detta skriver jag eftersom många typer av biverkningar av ADHD-medicin har varit kända sedan lång tid tillbaka, t o m då de lanserades på 1980-talet fanns detaljerad information från USA, men den kanske sållades bort av TT och media. Inget av detta har varit på nyhetsplats tidigare.

Och år 2006 fanns material från Läkemedelsverket och 2009 från EU-kommissionen vilka båda mycket tydligt pekade på ett antal biverkningar. Utöver hjärtproblem redovisades t ex aggression, ångest, depression, psykosutveckling, beroendetillstånd m m. Hur tänkte man på TT då man prioriterade bort denna högst relevanta information?

Lars Andersson, Skövde | Insändaren har tidigare publicerats i Skaraborgsbygden

Referenser

1. Enligt Bilaga till EU-kommissionens beslut om varningstext för metylfenidat, 27 maj 2009:

Mycket vanliga biverkningar av medicinerna Ritalina och Concerta; nervositet, sömnlöshet, huvudvärk.

Vanliga biverkningar; minskad aptit, buksmärta, illamående, kräkningar, muntorrhet, utslag, klåda, yrsel, dyskinesi (rörelsesvårigheter) och psykomotorisk hyperaktivitet, aggression, agitation, ångest, depression, irritabilitet, arytmi (hjärtrytmrubbning), takykardi hjärtklappning), hypertoni (högt blodtryck).

2. Läkemedelsverket, Dnr 151:2006/29488, 15 juni 2006:

Concerta; Läkemedelsverket skrev till läkare att följande information borde tas med i informationen till patienter som fick Concerta; ”… de mest centrala biverkningarna med Concerta som t ex blodtrycksstegring, risk för beroendeutveckling, och risk för psykisk påverkan inkluderande depression respektive psykosutveckling”.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Finns tusentals mediciner som har likadana biverkningar som centralstimulantia. Varför så kritisk mot just dessa?? Det är väl moralen som pratar högst, som vanligt i Sverige där läkemedel verkar vara svart eller vitt. All narkotikaklassade MEDICUN är såklart svart. Vad enkelt livet vore om allt i livet hade 2 nyanser. Jag lider av ADHD och skulle inte kunna leva ett normalt liv utan dessa! Dom som har rätt att tycka och tänka angående LÄKEMEDLET är dom som har diagnosen och äter/ätit medicinen. Men som vanligt är det moraltanter utan någon som helst egen erfarenhet av diagnosen som tycker och tänker ENDAST utifrån sin ruttna moral (som är förlegad och tillhör endast den gamla sagan, dvs bibeln), har INGET med nutid att göra. Think outside the fucking box FOR ONCE IN YOUR LIFE.

  (Vilket rabalder det skulle bli om folk kritiserade en medicin (som hjälpte) mot en fysisk åkomma med samma biverkningar! Som vanligt är den fysiska vården/hälsan viktigare än den psykiska. DEN jävla ojämlikhetsfrågan borde man diskutera och inte detta!)

 • Finns tusentals mediciner som har likadana biverkningar som centralstimulantia. Varför så kritisk mot just dessa?? Det är väl moralen som pratar högst, som vanligt i Sverige där läkemedel verkar vara svart eller vitt. All narkotikaklassade MEDICUN är såklart svart. Vad enkelt livet vore om allt i livet hade 2 nyanser. Jag lider av ADHD och skulle inte kunna leva ett normalt liv utan dessa! Dom som har rätt att tycka och tänka angående LÄKEMEDLET är dom som har diagnosen och äter/ätit medicinen. Men som vanligt är det moraltanter utan någon som helst egen erfarenhet av diagnosen som tycker och tänker ENDAST utifrån sin ruttna moral (som är förlegad och tillhör endast den gamla sagan, dvs bibeln), har INGET med nutid att göra. Think outside the fucking box FOR ONCE IN YOUR LIFE.

  (Vilket rabalder det skulle bli om folk kritiserade en medicin (som hjälpte) mot en fysisk åkomma med samma biverkningar! Som vanligt är den fysiska vården/hälsan viktigare än den psykiska. DEN jävla ojämlikhetsfrågan borde man diskutera och inte detta!)

 • Jag lyssnade den 11 Maj på Kaliber, P1:s program för grävande journalistik. Som granskar bl.a. missförhållanden. Programmet hette ”Barnen och diagnoserna” och var en rikstäckande uppföljning av P4 Värmlands granskning av Utredningskompaniet AB. Det privata bolag som anlitats i Värmland för att utföra psykiatrisk diagnostisering av barn och ungdomar.
  Detta bolag utredde 269 värmländska barn under åren 2015 till 2017 till en kostnad av drygt 11 miljoner kronor. Man har även utrett barn i Dalarna.
  Barnpsykiatern Sven Roman, kom i kontakt med flera feldiagnostiserade barn. Hans uppskattning är att man överdiagnosticerade i 30 till 50 procent av fallen. Det slutade med att han anmälde saken till Inspektionen för vård och omsorg IVO, som är tillsynsmyndighet för vården.

  Till saken hör också att man behandlar 3 av 4 diagnostiserade med mediciner, de vanligaste är centralstimulerande och narkotikaklassade och har flera biverkningar, högst på listan finns hjärtklappning, bröstsmärtor. Sedan kommer självmordstankar eller självmordskänslor,
  ser, känner eller höra saker som inte finns. Tecken på psykos.
  okontrollerbart tal eller rörelser (Tourette’s sjukdom).

  Följande är några citat från Sebastian Cordova, Psykolog & Verksamhetsansvarig, Utredningskompaniet AB
  ”Det finns inga exakta metoder för att mäta de här diagnoserna och det är ett jätteproblem.”
  ”Under den här tiden som vi arbetade efter det här avtalet så hade vi ganska stränga tidsramar.”
  ”Jag kan inte säga att min bedömning är bättre än någon annans.”
  ”Diagnoser inom psykiatrin ändras, justeras, revideras oftare än vad man tror.”

  Jag vet inte vad du som läsare tänker. Men jag gissar att du kommer fram till samma slutsats som mig. Nämligen att om Utredningskompaniet AB (eller vem annan som helst som diadnostiserar dessa barn) konstruerade broar eller hus, så vet vi inte vilka som skulle rasa. De har ju ”inga metoder för att mäta”. De naturlagar som de verkar ha som utgångspunkt ”ändras, justeras, revideras oftare än vad man tror”.

  Jag skulle då inte låta mitt barn gå på deras bro eller vistas i deras hus. Det är min slutsats!

 • Jag lyssnade den 11 Maj på Kaliber, P1:s program för grävande journalistik. Som granskar bl.a. missförhållanden. Programmet hette “Barnen och diagnoserna” och var en rikstäckande uppföljning av P4 Värmlands granskning av Utredningskompaniet AB. Det privata bolag som anlitats i Värmland för att utföra psykiatrisk diagnostisering av barn och ungdomar.
  Detta bolag utredde 269 värmländska barn under åren 2015 till 2017 till en kostnad av drygt 11 miljoner kronor. Man har även utrett barn i Dalarna.
  Barnpsykiatern Sven Roman, kom i kontakt med flera feldiagnostiserade barn. Hans uppskattning är att man överdiagnosticerade i 30 till 50 procent av fallen. Det slutade med att han anmälde saken till Inspektionen för vård och omsorg IVO, som är tillsynsmyndighet för vården.

  Till saken hör också att man behandlar 3 av 4 diagnostiserade med mediciner, de vanligaste är centralstimulerande och narkotikaklassade och har flera biverkningar, högst på listan finns hjärtklappning, bröstsmärtor. Sedan kommer självmordstankar eller självmordskänslor,
  ser, känner eller höra saker som inte finns. Tecken på psykos.
  okontrollerbart tal eller rörelser (Tourette’s sjukdom).

  Följande är några citat från Sebastian Cordova, Psykolog & Verksamhetsansvarig, Utredningskompaniet AB
  “Det finns inga exakta metoder för att mäta de här diagnoserna och det är ett jätteproblem.”
  “Under den här tiden som vi arbetade efter det här avtalet så hade vi ganska stränga tidsramar.”
  “Jag kan inte säga att min bedömning är bättre än någon annans.”
  “Diagnoser inom psykiatrin ändras, justeras, revideras oftare än vad man tror.”

  Jag vet inte vad du som läsare tänker. Men jag gissar att du kommer fram till samma slutsats som mig. Nämligen att om Utredningskompaniet AB (eller vem annan som helst som diadnostiserar dessa barn) konstruerade broar eller hus, så vet vi inte vilka som skulle rasa. De har ju “inga metoder för att mäta”. De naturlagar som de verkar ha som utgångspunkt “ändras, justeras, revideras oftare än vad man tror”.

  Jag skulle då inte låta mitt barn gå på deras bro eller vistas i deras hus. Det är min slutsats!

 • Cellgifter bryter ner kroppen, dödar allt den kommer åt. Hemskt att vi pumpar i sjuka människor sådant – och Big Pharma tjänar ohyggligt mycket mer på detta än på psykpiller!
  Sluta ge cancersjuka dessa hemska gifter som kapitalisterna bara tjänar pengar på!
  Jag tror att meditation fungerar mycket bättre!

 • Cellgifter bryter ner kroppen, dödar allt den kommer åt. Hemskt att vi pumpar i sjuka människor sådant – och Big Pharma tjänar ohyggligt mycket mer på detta än på psykpiller!
  Sluta ge cancersjuka dessa hemska gifter som kapitalisterna bara tjänar pengar på!
  Jag tror att meditation fungerar mycket bättre!

 • @Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet says: 17 Aug, 2016 at 13:00

  Det är min bestämda uppfattning, att man inte medelst meditation kan motverka denna typ av störningar, som buntas ihop och ges samlande diagnosbenämningar som ADHD och autism. Meditation hjälper inte heller i någon betydande omfattning mot biverkningarna från de läkemedelsindustripreparat, som skolmedicinen påstår är verksamma mot nämnda diagnoser. De här tillstånden innebär rubbningar på så fundamentala nivåer i den mänskliga organismen, att varje försök att på psykosomatiskt väg åtgärda dem ofelbart kommer att misslyckas. Skolmedicinen har under hela 1900-talet lurat i oss människor i väst, att diverse medicinska tillstånd är psykosomatiska och kan åtgärdas genom att nonchalera symtomen eller tänka positivt. Detta har aldrig fungerat. En kvicksilverskadad person med 25 amalgamfyllningar i munnen kan inte meditera bort symptomen, det är först när tänderna sanerats från själva grundorsaken, som den drabbade kan bli frisk. Antibiotika-utraderad tarmflora, där maten rinner obearbetad igenom kroppen utan att någon näring tas upp, kan inte mediteras bort, där måste en transplantation av en annan människas tarmflora till. Och det var aldrig, som läkemedelsindustrin lyckades lura i allmänheten för några decennier sedan, kalla mödrar, som gjorde sina barn autistiska genom sin oförmåga att knyta an känslomässigt, det var olika gifter, som p-piller, vacciner och antibiotika, som var orsaken. Däremot vet jag att meditation kan hjälpa de människor som har svårt att koppla bort tankarna och slappna av, en förmåga som andra har naturligt i sin personlighet och kan göra när det behövs.

 • “Dödlig Psykiatri Och Organiserad Förnekelse är en nyutkommen bok skriven av Peter C . Götzsche.

  I denna bok hittar ni förklaringen till varför förskrivningen av narkotiklassad medicin ökar “mot oändligheten.
  Kortfattat barn och vuxna som avviker från normalbeteende klassas numera som ADHD patienter.
  Citat från boken “Läkemedel som används vid ADHD är amfetaminderivat eller har liknade effekter som amfetamin och kokain. De är stimulantia och kan orsaka mani, andra psykoser, hjärnskador och dödsfall. Användningen av preparatet kan leda till drogberoende och risk för missbruk av kokain Alltså all ADHD-medicin bör förbjudas ADHD är ingen hjärnsjukdom. Det är fler som blir sjuka än friska av aktuella mediciner”

 • Det förs i mainstreammedia idag en medvetet bedräglig debatt om diagnoser som ADHD och autism. Diskussionen är riggad och nästan helt och hållet uppdelad i en dikotomi, två oförenliga läger, där den ena sidan säger att ADHD och autism är en realitet som måste medicineras med läkemedelsindustripreparat och den andra sidan säger att nämnda kognitiva störningar bara är påhitt, hjärnspöken. Sanningen är dels att det, precis som Anna-karin karlsson says: 17 Aug, 2016 at 10:44, finns en tydlig överdiagnosticering, friska barn anklagas ofta för att vara avvikande, bara för att de inte är exakt som alla andra till sättet. Men sanningen är också att ADHD- och autismsymptom i allra högsta grad finns och blir allt vanligare. Orsakerna är nästan uteslutande miljörelaterade, den mänskliga organismen utsätts idag för så många olika störande faktorer, att kroppsliga och mentala problem blir en oundviklig följd. Ett vanligt scenario ser ut så här: En kvinna äter p-piller som rubbar/förstör hennes bakteriebalans i mage/tarm. När hon senare föder barn överför hon den undermåliga tarmfloran till barnet, som därmed inte kommer att kunna hantera födoämnen på ett naturligt sätt. Följden blir till exempel inflammerad, läckande tarm, med allt vad det för med sig av otillräckligt smält mat ut i blodomloppet och kroppens vävnader; störande, personlighetsförändrande signaler från magens/tarmens nervsystem upp till hjärnan, vilket kan leda till svåra mentala störningar; födoämnesallergier som ökar på det inflammatoriska tillståndet ute i tarmen och inne i kroppen och därmed ställer till ännu värre problem. Andra faktorer som man har sett kan orsaka ADHD och autismproblematik är bland annat fluor, antibiotika, vacciner, odlingsgifter som glyfosat/Round-Up, tungmetaller, aluminium, elektromagnetiska fält från mobiltelefoner, Wi-Fi och mobilmaster, raffinerad mat, som härdade vegetabiliska fetter, vitt socker och vetemjöl, tillsatser i mat, som aspartam och natriumglutamat, näringsbrister av dagens sjukmanskost,… För att bli av med problemen behöver man först och främst läka tarmen och återställa dess immunförsvar/bakteriebalans. Den som är mest framgångsrik med detta är Natasha Campbell McBride https://www.youtube.com/watch?v=u-TupRO7qjc. Vissa kan behöva få en helt ny tarmflora från en frisk släkting eller vän genom bajsdonation, eller frisk tarmflora-donation på sjukhus. Vid framför allt en rektal sådan är det viktigt att donatorn håller några dagars diet som är anpassad till mottagarens allergiprofil, annars kan avstötningen ur tarmen bli för snabb https://newsvoice.se/2014/10/09/bajsdonation-raddade-kvinna-som-gatt-ned-27-kg-pga-okontrollerbara-diarrer/#comments.

 • Ja, man frågar sig varför TT berättar som det är, det är inte likt dem.

  En annan biverkan från ADHD-medicinerna, vars verksamma substanser är kokain och amfetamin, är irreparabla hjärnskador. Läkemedelsindustrin har alltid velat ha det till att dessa missformationer är den medfödda orsaken till att barnen inte fungerar optimalt och ett vävnadsstrukturellt bevis på att de behöver medicineras. Men i själva verket har det visat sig att förhållandet är det omvända – medicinerna orsakar de negativa förändringarna i hjärnan, vilka för all framtid på olika sätt kommer att försvåra de här människornas liv. Redan efter en enda dos ser man denna typ av skador. Psykiatriker Harald Blomberg har gått igenom forskningen på området och beskriver i flera böcker, till exempel “Vem behöver Concerta” och “Autism – en sjukdom som kan läka”, hur myndigheterna och läkemedelsindustrin vägra att erkänna att det är så här det ligger till, trots att bevisen är överväldigande.

 • @Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet says: 17 Aug, 2016 at 13:00

  Det är min bestämda uppfattning, att man inte medelst meditation kan motverka denna typ av störningar, som buntas ihop och ges samlande diagnosbenämningar som ADHD och autism. Meditation hjälper inte heller i någon betydande omfattning mot biverkningarna från de läkemedelsindustripreparat, som skolmedicinen påstår är verksamma mot nämnda diagnoser. De här tillstånden innebär rubbningar på så fundamentala nivåer i den mänskliga organismen, att varje försök att på psykosomatiskt väg åtgärda dem ofelbart kommer att misslyckas. Skolmedicinen har under hela 1900-talet lurat i oss människor i väst, att diverse medicinska tillstånd är psykosomatiska och kan åtgärdas genom att nonchalera symtomen eller tänka positivt. Detta har aldrig fungerat. En kvicksilverskadad person med 25 amalgamfyllningar i munnen kan inte meditera bort symptomen, det är först när tänderna sanerats från själva grundorsaken, som den drabbade kan bli frisk. Antibiotika-utraderad tarmflora, där maten rinner obearbetad igenom kroppen utan att någon näring tas upp, kan inte mediteras bort, där måste en transplantation av en annan människas tarmflora till. Och det var aldrig, som läkemedelsindustrin lyckades lura i allmänheten för några decennier sedan, kalla mödrar, som gjorde sina barn autistiska genom sin oförmåga att knyta an känslomässigt, det var olika gifter, som p-piller, vacciner och antibiotika, som var orsaken. Däremot vet jag att meditation kan hjälpa de människor som har svårt att koppla bort tankarna och slappna av, en förmåga som andra har naturligt i sin personlighet och kan göra när det behövs.

 • “Dödlig Psykiatri Och Organiserad Förnekelse är en nyutkommen bok skriven av Peter C . Götzsche.

  I denna bok hittar ni förklaringen till varför förskrivningen av narkotiklassad medicin ökar “mot oändligheten.
  Kortfattat barn och vuxna som avviker från normalbeteende klassas numera som ADHD patienter.
  Citat från boken “Läkemedel som används vid ADHD är amfetaminderivat eller har liknade effekter som amfetamin och kokain. De är stimulantia och kan orsaka mani, andra psykoser, hjärnskador och dödsfall. Användningen av preparatet kan leda till drogberoende och risk för missbruk av kokain Alltså all ADHD-medicin bör förbjudas ADHD är ingen hjärnsjukdom. Det är fler som blir sjuka än friska av aktuella mediciner”

 • ADD, lika ADHD, förövrigk många många andra sjukdomar, då menar jag “psykiska”, vad fan det nu betyder, har sitt ursrpung från magen. Bakteriefloran påverkar direkt hjärnkemin och man har blivit av med syptomen genom att bara ändra sin konst. Bakteriefloran påverkar hjärnkemin direkt genom hjärn-tarmaxeln. Det finns inga hitils bevis för att det skulle vara bågon kemisk ibalans i hjärnan, däremot på andra ställen som direkt påverkar hjärnan. Finns mycket forskning och studier gjorde i ämnet, men nämns aldrig för pengarna ligger ej där i.

 • Det är oftast socialtjänsten som trycker på bup att skriva ut dom bland barnen som de familjehemsplacerar så barnen ska bli medgörliga för familjehemmen för att gynna dom extra för att hava in mer pengar för att ha barnen hos sig 🙁 🙁 övrigt så är det mycket för att läkarvården ska hava in pengar genom att göra folk/barn sjuka/med symptom så de kan skriva ut ännu mer andra tabletter och sen det att läkare/bup förväxlat högkänsliga människor med att ha nån bokstavs diagnos och tex aspergers, autism m.m. men det är ju endast skolmedicin ord och egentliga grundorsaken är antingen att man är högkänslig/HSP eller de övriga symptomen till HSP som tex hög intelligens m.m. Dom som är högkönsliga från födseln är 20%-30% (har läst båda siffrorna) och att vara högkänslig går inte att medicinera bort eller dölja/dämpa på något viss pga det är ingen sjukdom utan betyder bla att de människorna har högre intelligens oftast, är extra känsliga för all slags stress och vill leva på sina egna sätt med lugn och ro och ej bli puschade m.m. av omgivningen m.m. jag är en högkänlig människa själv och förstod det som så sent som i våras och jag är 44 år, så äntligen har jag förstått att jag är född högkänslig 🙂

 • Det förs i mainstreammedia idag en medvetet bedräglig debatt om diagnoser som ADHD och autism. Diskussionen är riggad och nästan helt och hållet uppdelad i en dikotomi, två oförenliga läger, där den ena sidan säger att ADHD och autism är en realitet som måste medicineras med läkemedelsindustripreparat och den andra sidan säger att nämnda kognitiva störningar bara är påhitt, hjärnspöken. Sanningen är dels att det, precis som Anna-karin karlsson says: 17 Aug, 2016 at 10:44, finns en tydlig överdiagnosticering, friska barn anklagas ofta för att vara avvikande, bara för att de inte är exakt som alla andra till sättet. Men sanningen är också att ADHD- och autismsymptom i allra högsta grad finns och blir allt vanligare. Orsakerna är nästan uteslutande miljörelaterade, den mänskliga organismen utsätts idag för så många olika störande faktorer, att kroppsliga och mentala problem blir en oundviklig följd. Ett vanligt scenario ser ut så här: En kvinna äter p-piller som rubbar/förstör hennes bakteriebalans i mage/tarm. När hon senare föder barn överför hon den undermåliga tarmfloran till barnet, som därmed inte kommer att kunna hantera födoämnen på ett naturligt sätt. Följden blir till exempel inflammerad, läckande tarm, med allt vad det för med sig av otillräckligt smält mat ut i blodomloppet och kroppens vävnader; störande, personlighetsförändrande signaler från magens/tarmens nervsystem upp till hjärnan, vilket kan leda till svåra mentala störningar; födoämnesallergier som ökar på det inflammatoriska tillståndet ute i tarmen och inne i kroppen och därmed ställer till ännu värre problem. Andra faktorer som man har sett kan orsaka ADHD och autismproblematik är bland annat fluor, antibiotika, vacciner, odlingsgifter som glyfosat/Round-Up, tungmetaller, aluminium, elektromagnetiska fält från mobiltelefoner, Wi-Fi och mobilmaster, raffinerad mat, som härdade vegetabiliska fetter, vitt socker och vetemjöl, tillsatser i mat, som aspartam och natriumglutamat, näringsbrister av dagens sjukmanskost,… För att bli av med problemen behöver man först och främst läka tarmen och återställa dess immunförsvar/bakteriebalans. Den som är mest framgångsrik med detta är Natasha Campbell McBride https://www.youtube.com/watch?v=u-TupRO7qjc. Vissa kan behöva få en helt ny tarmflora från en frisk släkting eller vän genom bajsdonation, eller frisk tarmflora-donation på sjukhus. Vid framför allt en rektal sådan är det viktigt att donatorn håller några dagars diet som är anpassad till mottagarens allergiprofil, annars kan avstötningen ur tarmen bli för snabb https://newsvoice.se/2014/10/09/bajsdonation-raddade-kvinna-som-gatt-ned-27-kg-pga-okontrollerbara-diarrer/#comments.

 • Ja, man frågar sig varför TT berättar som det är, det är inte likt dem.

  En annan biverkan från ADHD-medicinerna, vars verksamma substanser är kokain och amfetamin, är irreparabla hjärnskador. Läkemedelsindustrin har alltid velat ha det till att dessa missformationer är den medfödda orsaken till att barnen inte fungerar optimalt och ett vävnadsstrukturellt bevis på att de behöver medicineras. Men i själva verket har det visat sig att förhållandet är det omvända – medicinerna orsakar de negativa förändringarna i hjärnan, vilka för all framtid på olika sätt kommer att försvåra de här människornas liv. Redan efter en enda dos ser man denna typ av skador. Psykiatriker Harald Blomberg har gått igenom forskningen på området och beskriver i flera böcker, till exempel “Vem behöver Concerta” och “Autism – en sjukdom som kan läka”, hur myndigheterna och läkemedelsindustrin vägra att erkänna att det är så här det ligger till, trots att bevisen är överväldigande.

 • Concerta låter nästan musikaliskt och oskyldigt så det förslår, men det är och förblir Ritalina, populärt uppåttjack bland förra seklets knarkare. Ingenting som någon läkare med vettet i behåll skulle ordinera till sina egna barn. Till andras ungar går det däremot bra ….

 • ADD, lika ADHD, förövrigk många många andra sjukdomar, då menar jag “psykiska”, vad fan det nu betyder, har sitt ursrpung från magen. Bakteriefloran påverkar direkt hjärnkemin och man har blivit av med syptomen genom att bara ändra sin konst. Bakteriefloran påverkar hjärnkemin direkt genom hjärn-tarmaxeln. Det finns inga hitils bevis för att det skulle vara bågon kemisk ibalans i hjärnan, däremot på andra ställen som direkt påverkar hjärnan. Finns mycket forskning och studier gjorde i ämnet, men nämns aldrig för pengarna ligger ej där i.

 • Det är oftast socialtjänsten som trycker på bup att skriva ut dom bland barnen som de familjehemsplacerar så barnen ska bli medgörliga för familjehemmen för att gynna dom extra för att hava in mer pengar för att ha barnen hos sig 🙁 🙁 övrigt så är det mycket för att läkarvården ska hava in pengar genom att göra folk/barn sjuka/med symptom så de kan skriva ut ännu mer andra tabletter och sen det att läkare/bup förväxlat högkänsliga människor med att ha nån bokstavs diagnos och tex aspergers, autism m.m. men det är ju endast skolmedicin ord och egentliga grundorsaken är antingen att man är högkänslig/HSP eller de övriga symptomen till HSP som tex hög intelligens m.m. Dom som är högkönsliga från födseln är 20%-30% (har läst båda siffrorna) och att vara högkänslig går inte att medicinera bort eller dölja/dämpa på något viss pga det är ingen sjukdom utan betyder bla att de människorna har högre intelligens oftast, är extra känsliga för all slags stress och vill leva på sina egna sätt med lugn och ro och ej bli puschade m.m. av omgivningen m.m. jag är en högkänlig människa själv och förstod det som så sent som i våras och jag är 44 år, så äntligen har jag förstått att jag är född högkänslig 🙂

 • Concerta låter nästan musikaliskt och oskyldigt så det förslår, men det är och förblir Ritalina, populärt uppåttjack bland förra seklets knarkare. Ingenting som någon läkare med vettet i behåll skulle ordinera till sina egna barn. Till andras ungar går det däremot bra ….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *