Riskerna med ADHD-läkemedel – Varför plötsligt uppvaknande på TT?

publicerad 17 augusti 2016
- av NewsVoice

Concerta-MethylphenidateINSÄNDARE. Förskrivning av narkotikaklassad medicin mot ADHD når rekordnivåer allteftersom tiden går. Den 2/6 rapporterade många tidningar om att ADHD-mediciner har som biverkning att kunna orsaka hjärtproblem. Uppgiften baseras på information från TT (Tidningarnas Telegrambyrå).

Det är positivt att sanningen tids nog kommer fram till allmänheten, patienter och deras närstående om vad dessa mediciner kan orsaka. Men man kan undra över den tidigare tystnaden och anledningen till detta plötsliga uppvaknande från TT:s sida.

Jag har följt media dagligen sedan mitten av 1980-talet och aldrig tidigare sett något liknande i svensk nyhetsmedia. Hur välinformerad är man på TT undras? Detta skriver jag eftersom många typer av biverkningar av ADHD-medicin har varit kända sedan lång tid tillbaka, t o m då de lanserades på 1980-talet fanns detaljerad information från USA, men den kanske sållades bort av TT och media. Inget av detta har varit på nyhetsplats tidigare.

Och år 2006 fanns material från Läkemedelsverket och 2009 från EU-kommissionen vilka båda mycket tydligt pekade på ett antal biverkningar. Utöver hjärtproblem redovisades t ex aggression, ångest, depression, psykosutveckling, beroendetillstånd m m. Hur tänkte man på TT då man prioriterade bort denna högst relevanta information?

Lars Andersson, Skövde | Insändaren har tidigare publicerats i Skaraborgsbygden

Referenser

1. Enligt Bilaga till EU-kommissionens beslut om varningstext för metylfenidat, 27 maj 2009:

Mycket vanliga biverkningar av medicinerna Ritalina och Concerta; nervositet, sömnlöshet, huvudvärk.

Vanliga biverkningar; minskad aptit, buksmärta, illamående, kräkningar, muntorrhet, utslag, klåda, yrsel, dyskinesi (rörelsesvårigheter) och psykomotorisk hyperaktivitet, aggression, agitation, ångest, depression, irritabilitet, arytmi (hjärtrytmrubbning), takykardi hjärtklappning), hypertoni (högt blodtryck).

2. Läkemedelsverket, Dnr 151:2006/29488, 15 juni 2006:

Concerta; Läkemedelsverket skrev till läkare att följande information borde tas med i informationen till patienter som fick Concerta; ”… de mest centrala biverkningarna med Concerta som t ex blodtrycksstegring, risk för beroendeutveckling, och risk för psykisk påverkan inkluderande depression respektive psykosutveckling”.