Stoppa chockhöjningen! Ta inte bort människors rätt att välja homeopati

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 augusti 2016
- NewsVoice redaktion
Familj på flygplats. Foto och licens: Crestock.com

Denna debattartikel om Läkemedelsverkets förslag om att chockhöja registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel refuserades av DN och SvD. Övriga MSM-tidningar besvarade inte ens förfrågan om ett införande på debattsidorna. Mainstream media vill inte ge en välskriven och viktig debattartikel, signerad av en rad profiler inom hälsa- och homeopati, plats i den offentliga debatten. NewsVoice valde att publicera.


Regeringen bör stoppa Läkemedelsverkets föreslagna chockhöjning av registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel. Om den föreslagna höjningen antas kan patienter inte längre välja homeopatisk behandling. Sverige går i så fall även emot Världshälsoorganisationens, WHO:s, strategiska satsning på komplementärmedicin.

Läkemedelsverket har kommit med ett förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Förslaget innebär en chockhöjning av avgiften för att registrera homeopatiska läkemedel med 2150 procent! I siffror föreslås avgiften höjas från 4 000 till 90 000 kronor per enskilt homeopatiskt läkemedel.

Redan tidigare har Sverige antagit lagar som har minskat antalet homeopatiska läkemedel från flera tusen till att det i dag endast finns cirka 190 enkelmedel att tillgå i landet.


Om regeringen antar detta nya förslag av Läkemedelsverket innebär det dödsstöten för den homeopatiska läkekonsten i Sverige.


Inget företag kommer att ha råd att registrera fler medel eller utvidga befintliga registreringar. Kostnaden i relation till marknadsstorleken blir alltför hög. Det blir omöjligt för patienter att välja homeopatisk behandling.

Om Regeringen antar förslaget agerar Sverige även mot WHO:s, framtidssatsning och strategidokument – WHO Traditional Medicine Strategi 2014-2023 – som Sverige har skrivit under.

Strategins syfte är att underlätta för medlemsländer att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan.

För att patienter i Sverige även i framtiden ska kunna välja den homeopatiska läkekonsten, bör homeopatiska läkemedel vara fortsatt tillgängliga för den svenska befolkningen.

Sveriges tre aktiva yrkesförbund, SAKH, SHR och NHF, samt övriga undertecknade begär därför att nuvarande kostnadsnivå för ansökan, registrering och utvidgad registrering av homeopatiska läkemedel inte ska höjas utan snarare sänkas.

Regeringen har gett Läkemedelsverket ett utökat uppdrag att arbeta med farmakovigilans, miljöpåverkan och Life Science. Läkemedelsverket uppger att det utvidgade uppdraget tvingar myndigheten att höja avgifterna för ansökan av läkemedelsregistrering.

Homeopatiska läkemedel har använts i över 200 år. De används i dag av miljoner människor världen över och har visat kliniskt goda effekter.


I Tyskland använder sex av tio människor homeopati. I Schweiz ingår homeopati i den obligatoriska sjukförsäkringen och här finns också en klinik för homeopatisk behandling av cancer.


Vad det gäller miljö, hållbarhet och farmakovigilans vill vi understryka att den homeopatiska läkekonsten både är miljövänlig och långsiktigt hållbar. Homeopatiska medel är ogiftiga/icke toxiska och ger inga biverkningar. Med homeopatiska läkemedel riskeras inga vattendrag att förorenas så som fallet är med hormoner eller andra reaktiva läkemedelskemikalier.

Vad det gäller biverkningsrapportering, så har homeopatiska läkemedel inga biverkningar, vilket även visas av att Läkemedelsverket inte höjer årsavgiften för dessa medel. Därför är det omotiverat att höja nyregistreringsavgifterna med 86 000 kronor eftersom det är väl känt att ingen toxicitet föreligger.

Den homeopatiska läkekonsten erbjuder både ett innovativt sätt att angripa antibiotikaresistens och ett modernt sätt att behandla cancer. Här pågår ett intensivt internationellt arbete, som Sverige, på ett aktivare sätt än i dag, skulle kunna ta del av. Homeopatiska medel är även effektiva vid behandling av biverkningar av konventionella mediciner.

I allt fler länder godkänns homeopatin som en del av den statliga eller den regionala sjukvården. Portugal, Schweiz, Toscana i Italien och Ontario i Canada är några exempel. Som en av de fyra stora KAM-terapierna utgör homeopati ett viktigt komplement till dagens konventionella sjukvård, inom infektionsbehandling, vilket minskar användningen av antibiotika.

WHO varnar för ökad antibiotikaresistans. Klassisk homeopati har god effekt vid akuta infektioner och, till skillnad från antibiotikabehandling, kan även virusinfektioner behandlas framgångsrikt med rätt, individuellt valt homeopatiskt läkemedel.


Den klassiska homeopatiska läkekonsten är ett miljövänligt, hållbart och ekonomiskt behandlingsalternativ för både individ och samhälle.


Den homeopatiska läkekonsten bemöter även några av de allvarligaste hoten mot hälsa och miljö som vi har framför oss.

Vi anser därför att nuvarande avgifter för de homeopatiska läkemedlen ska sänkas, alternativt bibehållas!

Signerat

Margot Granvik, ordförande Svenska Akademin för klassisk homeopati. Irén Svensson Nylén, ordförande Svenska Homeopaters Riksförbund .Ingegerd Berggren, ordförande Nordiska homeopatförbundet. Marina Szöges, ordförande Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati. Göte Thorén, ordförande Homeopatiföreningen Jämtland. Viveca Wilhelmsson, rektor Medica-skolan för Klassisk Homeopati. Birgitta Williams, rektor Arcanumskolan. Gunnar Jansson, Nordiska Akademin för klassisk homeopati. Shivani H E Hjertestrand, ordförande KAM – Kommittén för Komplementär & AlternativMedicin. Kaarina Kasurinen, ordförande Komplementärmedicinska Riksförbundet. Michael Zazzio, Medicinsk Forskare, ordförande föreningen SARA. Sara Boo, ordförande National Health Federation Sweden. Carita Bramstedt, HomeopatiAkuten. Päivi Barsk, HomeopatiAkuten


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag misstänker att refuseringen berodde på att debattartikeln påminner om en annons för homeopatika i allmänhet.

 • För mig som allmänläkare med 45 års erfarenhet är det självklart och naivt att tro att vi har alla föklaringar på alla fenomen i biologiska organismer och förstår dem. Självklart inte. Att förkasta metoder bara för att vi inte förstår dem är ett misstag.Efter att ha träffat seriösa homeopater och sett deras resultat kan jag bara säga att de vore ett fantastiskt komplement till den etablerade sjukvården – speciellt för dem som inte blir botade där. Larhammar har ingen klinisk erfarenhet – han är inte läkare.Förklaringsmodeller har lagts fram av nobelpristagare. Positiva studier finns
  Göran

 • Anders Jakobsson 14 Sep, 2016 at 12:12

  Jag utgår ifrån att du inte har satt dig in i ämnet homeopati utifrån hur du uttrycker dig. Kommer du från läkemedelsindustrin?

 • Sälja destillerat vatten för flera tiotusentals kronor per liter skall inte subventioneras av skattebetalarna. Jag kan garantera att det finns dem som blir bättre av att behandlas med Voodoo men det skall inte heller subventioneras. Att vissa mår bättre beror på annat ex på den man träffar, inte på vattnet.

 • Åå det här gör mig så ledsen att läsa! Själv är jag kroniskt sjuk, innan jag fann homeopatin var det in och ut till sjukhuset för att försöka läka mina hemska skov. Sen hittade jag rätt och homeopatisk medicin är det enda som verkligen hjälper, helt fantastiskt!!! Att man ska göra det svårt för sjuka och även friska att få välja den vård de vill ha är helt . Alla har rätt att välja sin egen hälsas väg. Läkemedelsbolagen hurrar medans människor blir sjukare och tvunga att äta massa onödig medicin som inte alltid behövs. Jag motsätter mig starkt det nya förslaget, regeringen borde skämmas! Vi lever i ett fritt land 2016, låt oss fortsätta så!!!

 • Jag och mina barn har använt homeopatiska läkemedel med mycket bra resultat. Det som kommer från Naturen har i alla tider använts. Varför ta bort den möjligheten att vi får välja om vi vill ha naturlig medicin utan biverkningar eller kemiskt gjorda mediciner med biverkningar. Det senare behöver “mer” tabletter för att lindra alla biverkningar. Det finns personer som blivit “Läkemedels förgiftade” av kemisk medicin. Naturen har gett oss växter som är bra för oss. Jag KRÄVER att få ha valfrihet. Men tillverkare av den andra sorten är nog rädda att inte tjäna tillräckligt med pengar då de ser en konkurrent i det naturliga. KÄMPA FÖR EN BÄTTRE RENARE VÄRLD.

 • Detta måste anmälas till EU domstolen, om det går igenom. För människan måste få bestämma över sin egen kropp.
  Detta kan även leda till att den “svarta marknaden” ökar, vilket inte heller är bra.

 • Om regeringen följer Läkemedelsverkets förslag så anser jag att det inkräktar på våra mänskliga rättigheter. Som vuxen måste vi få behålla rätten att välja vård och behandling utan att riiskera att vissa inte har möjlighet pga ekonomiska förmågor.

 • Det beslut, som nu körs över, måste ha underskrift av åtminstone en politiker. Var finns denne nu?

  Fegt av tidningarnas journalistkår. Det är så här det brukar vara innan sanningen biter dem i baken. Då vågar de.

  Sanslöst, och oansvarigt av ansvariga!!!

 • Varför????????? Dessa dumheter borde stoppas omedelbart andra länder gör tvärtemot kombinerar vanlig sjukvård med homeopati gör om gör rätt låt folket själva välja och till rätt pris framförallt så alla kan kan ta del av denna vårdform.

 • Jag och mina barn har fått en fantastisk hjälp av duktiga homeopater är så tacksam!!! Både från Sverige och Tyskland.

 • När jävsituationen får bli den ledande sanningen, då försvinner sans och vett.
  Dan Larhammar och Gabriel Wikströms statssekreterare måste bort tas bort från sina befattningar, då det utgör ett allvarligt hinder för framtida homeopati, då båda är i fullständig jäv.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *