Svensk sjukvård – Rädsla för alternativ och nya sanningar går igen!

publicerad 29 augusti 2016
- Harriet Larsson
Läkare och sjukhusekonom diskuterar - Crestock.com

Harriet Larsson

DEBATT. På nätet finns en petition med rubriken ”Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativ medicin och hälsofrihet.” Anledningen är att registreringsavgiften för naturläkemedel skall chockhöjas, vilket riskerar ytterligare åderlåtning. Det skriver Harriet Larson som arbetat ett helt yrkesliv inom vården.

Text: Harriet Larsson,  Harrietsblogg.se

Naturen har under århundranden varit kloka gummors skafferi när det gällde att få fram medel som kunde lindra och bota olika krämpor.

Bland folket fanns stor respekt för deras kunnande, som makthavarna, inte minst inom kyrkan, upplevde som ett hot. Speciellt utsatta var dessa kloka kvinnor under häxbränningarnas mörka tid.

I dag är det inte kyrkan utan läkemedelsbolagen som känner sig hotade av naturmedicin och antroposofi, de får ofta hjälp med bevakning av sitt revir av politiker, som gärna brännmärker åsikter och alternativ utanför åsiktskorridoren. De stjälper därmed människors rätt till valfrihet.

Man kan säga att svartrocken senare ersattes av vitrocken, som har makt att bestämma över liv och död.

Att forskningsframsteg genom medicinens historia har räddat otaliga människoliv liv är odiskutabelt och värt all beundran.

Jag tänker främst på upptäckterna av penicillin av herrarna Fleming och Flory, röntgen av herr Röntgen, vaccination av Jenner, blodgruppsbestämning av Landsteiner och hygien där läkaren Semmelweis och sköterskan Florence Nightengale var banbrytare.

I dag är forskningen intensiv på mer patientspecifika läkemedel inte minst inom cancerforskningen, för att eliminera att till exempel cellgift och strålning slår ut kringliggande vävnad.

I början på 1900-talet fick den engelske läkaren Earnest Amory Coldman en bra idé.

”Mina herrar, jag har en strålande idé, vi måste börja utvärdera vilka behandlingar som är bäst för våra patienter?”

Det blev ett ramaskri bland hans kollegor, vilken förolämpning!

Skulle inte vi och våra högt värderade bröder veta vad som är bäst, detta förslag är en skandal utan motstycke! Stackars Coldman, han fick lämna tillbaka sin legitimation och blev utstött ur läkarkåren.

Precis som Semmelweis blev till en början, när han påstod att det var läkare som spred någon partikel mellan patienter. De kunde gå direkt till en förlossning från en obduktion med resultat att många nyförlösta kvinnor dog i barnsängsfeber (bakterier kände man då inte till). När Semmelweis införde obligatorisk handtvätt på barnbördssjukhuset i Wien, så minskade dödsfallen markant.

Efter en tid började vårdansvariga titta på Earnest Coldmans förslag om utvärdering och efter hand infördes krav på studier om behandlingsresultat på de engelska sjukhusen, vilket drastiskt minskade dödligheten på de fruktade hospitalen. Denna metod spred sig till andra länder i Europa med samma goda resultat.


Tyvärr finns denna inställning om egen ofelbarhet ännu kvar inom delar av läkarkåren och till gamla etablerade sanningar.


Skandalerna med neurosedyn, inklusive fler mediciner som senare svartlistas och asbest, kan förklaras med lojala bäste bror kopplingar till producenterna och bolagens högsta herrar, som fördröjer insikt om begångna fel.

Sjukvården och samhället har alltid levt i symbios genom historien

Steriliseringar av undermåliga individer från 30-talet och framåt utgör exempel, till vårdens tystnad i dag om handikappade barn som föds efter generationers ingiften bland utomnordiska invandrare.

Professor och genetiker Camilla Stoltenberg i Norge, bevisade i sin doktorsavhandling från 1998 att risken för att få funktionshindrade barn fördubblades om föräldrarna var nära släkt med varandra! I stället för beröm för denna gedigna och banbrytande forskningsinsats blev hon anklagad för rasism.

Fler forskare har visat på samma resultat, men i svensk media råder tystnad om denna insikt, att skuldbelägga förortens invandrare är tabu, men tyvärr inte av medeltida sedvänjor i deras kultur.

Pekpinnar från socialstyrelsen finns det däremot gott om, från 7-8 brödskivor, till midjemått och mat- och dryckesintag.

Jag tror att framtiden kommer att bevisa att dagens omhuldade identitetspolitik och kulturrelativism har varit förkastlig och inneburit enskilt lidande för dessa funktionshindrande barn genom inavel och belastningen på skattebetalarna genom deras stora vård- och omsorgsbehov.

Därutöver har denna politik försvårat både assimilering, integration och ökat motsättningar mellan olika invandrargrupper och till värdlandets befolkning.

Ovilja från patienter att klaga på vården och dess bemötande bottnar ofta i rädsla för att vid framtida behov få sämre vård, framkom i en doktorsavhandling från 2012 av sjuksköterskan Eva Jangland.


Anmälningarna har nu ökat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och kan vara tecken på andra krav än från gårdagens underdåniga patienter.


Professor Karin Kjellgrens doktorsavhandling från Linköpings hälsouniversitet 1998, handlade om patienters följsamhet till sina blodtrycksmediciner, en av slutsatserna var att läkaren pratade om medicinens effekt, medan patienten pratade om dess biverkningar. Dessa två hade svårt att mötas i konstruktiv dialog.

I alla läkemedelsförpackningar finns information om läkemedlets eventuella biverkningar. Syntetiskt framställda läkemedel kan liknas vid en klänning av polyester, som kan klia och lätt bli varm, medan en klänning tillverkad av bomull, lin känns sval och mer följsam.

I läkemedelsförpackningarna finns bipacksedlar med eventuella biverkningar, från mycket vanliga från 1 av 10, till mycket sällsynta från 1 av 100. Vanliga biverkningar på flertalet läkemedel är diarré, förstoppning, kräkningar, illamående, huvudvärk, yrsel. Ovanliga och mycket allvarliga biverkningar kan vara krampanfall, inflammationer, cancer, hjärtbesvär, vätskeansamling, allergiska reaktioner …..


I dag uppskattas att biverkningar från vården (trycksår, infektioner, fallolyckor mm) och mediciner orsakar över 3000 dödsfall varje år, alltså mer än dubbelt så många som dör i trafiken!


Vården är starkt specialiserad och den ena handen vet inte vad den andra gör.

Mediciner sätts in, fler mediciner ordineras mot dess biverkningar, som i sin tur kräver nya mediciner osv. Det är oftast våra gamla som drabbas, då ingen riktigt tar ansvar för uppföljning av effekt, utan när yrsel och trötthet ökar, så kommer bara nya recept.

Vi talar inom sjukvården ofta om vikten av helhetssyn, men hur ska vi kunna se den, när jag bara ser min egen del? Vilket gör att vårdkedjan får många svaga länkar och brister.

Gamla och kroniskt sjuka patienter är förlorarna i dagens fria val, tillhör de dessutom de resurssvagas skara så blir de till en Svarte Petter i kortleken, som ingen vill ha. Detta har läkaren Annie Ekdahl konstaterat i sin ”obekväma” avhandling från 2012.

Tryggheten för läkare är receptblocket, men många krämpor kanske skulle må bättre av andra alternativ. Biverkningsfri alternativ medicin, kanske bättre skulle kunna bota grundorsaken oavsett om den kommer inifrån kroppen eller utanför den?

Enda vägen till bevis är att mer följa Earnest Coldmans devis om utvärdering.

Läkare inom antroposofi har förutom sin grundutbildning, gedigen utbildning inom området och kan erbjuda många patienter läkemedel fria från biverkningar.

  • Varför kan inte alternativ medicin och antroposofi just får vara ett alternativ till den traditionella medicinen, utan chockhöjning av registreringsavgiften?
  • Varför skall valfriheten just här vingklippas med höjda avgifter?
  • Varför lär sig aldrig makthavare något av historien?

Beteendet med att först fördöma, förkasta och svartmåla, allt och alla som hotar etablerade sanningar med revir, innan någon kursändring kan ske?

Text: Harriet Larson, pensionär efter långt yrkesliv inom vården. Samhällskritiska inlägg finns på hennes blogg ”Utanför åsiktskorridoren”

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: sjukvård
  • Till dess att läkemedelsindustrin, mot förmodan, presenterar patientspecifika läkemedel, till exempel cancerpreparat som inte dödar kringliggande vävnader, så kan vi ju använda redan existerande naturliga metoder, förebyggande och botande, som inte ger biverkningar och som sammantaget har mycket stor potential att bota till exempel cancersjuka. Som Michael Zazzio skriver här i NewsVoice, i kommentarsfältet till artikeln “DN:s ”Big Pharma-reporter” har fel gällande kostens betydelse för att läka cancer” : “Femårsöverlevnaden för pankreascancer är inom sjukvården 0,1 procent. En amerikansk läkare nådde upp till 60 %. Det säger en del. Se serien The Truth About Cancer, där många läkare uttalar sig och beskriver sina metoder”. Läkemedelsindustrin har lovat oss bra läkemedel mot till exempel cancer i minst ett halvsekel, men än så länge har vi inte sett skymten av sådana.

  • Harriet Larsson skriver “Att forskningsframsteg genom medicinens historia har räddat otaliga människoliv liv är odiskutabelt och värt all beundran” och tar som exempel bland annat vaccinationer. Vad jag kan förstå har vaccinationer inte varit bra alls för mänskligheten, utan har tvärtom ställt till med en fasansfull massa hälsoproblem.

  • Vad är det egentligen för “medeltida sedvänjor” Harriet Larsson menar att invandrare i förorten håller sig med? Är det kusingifte som skulle resultera i en massa funktionshindrade barn i dessa områden? Ett förtydligande vore tacksamt.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *