Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

USA:s framgångsrika medborgartidning Examiner.com raderades från nätet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 augusti 2016
- Torbjörn Sassersson

TSjuni2016ANALYS. Examiner.com som var en av USA:s och kanske världens mest framgångssrika medborgarjournalisttidningar på webben las ner 10 juli 2016. Det chockerade miljontalts läsare. Trots upp till 47 miljoner besökare per månad beslöt ägaren AEG att lägga ned nättidningen och dessutom ta bort den från nätet.

Text: Torbjörn Sassersson

Examiner.com var ett experiment med “citizen journalism” dvs medborgarjournalistik skriver Greg Avery för Denver Business Journal.

Examiner.com startade 2008 och blev efter några år en komet på mediehimlen, först i USA i formen av ett stort antal lokala utgåvor fördelat per amerikansk stad och sedan skedde även etableringar av tidningen i andra länder på flera språk.

“Examiner.com’s demise marks the end of an effort that regularly attracted tens of millions of monthly online readers and tens of thousands of contributors , some with journalism backgrounds and many without, writing on topics they were passionate about.” – Phil Anschutz’s Examiner.com to shut down, ending new media run

Examiner.com, logo (nedlagd ezine, 2008-2016)Tidningen startades av Denver-miljardären Philip Anschutz och tidningen ägdes först av det Anschutz-ägda bolaget Clarity Media Group.

Bild: Examiner.com:s logo

Nielsen Online utsåg 2008 Examiner.com till USA:s snabbast växande nättidning. I juli 2010 hade Examiner.com 20 miljoner unika besökare och som mest hade tidningen 47 miljoner läsare per månad. I oktober 2010 publicerades totalt 3000 artiklar per dag inräknat alla lokala sajter som då fanns.

Under 2014 köptes Examiner.com av AEG (Anschutz Entertainment Group) och blev då en del av verksamheten i det Los Angeles-baserade bolaget AXS (länk) som är fokuserar på sport och underhållning. Anledningen till nedläggningen som uppges är något vag, men Justin JimenezAXS säger att det krävs stora investeringar för att få något lönsamt på dagens mediemarknad.

“The media landscape and media consumption, it’s transformed dramatically” … “It wasn’t an easy decision. The Examiner.com experience has been a very positive one.”

Philip Frederick Anschutz (1939-) är en amerikansk entreprenör och ägare till The Anschutz Corporation som i sin tur äger företag inom energi, media, kommunikation, sport, underhållning, fastigheter, jordbruk, film, olja och naturgas. Forbes listade Anschutz år 2009 som den 98:e rikaste personen i världen med en förmögenhet på 5 miljarder dollar.

Vi kanske aldrig får veta den egentliga anledningen till att nättidningen Examiner, som skrevs av 10,000-tals skribenter lades ner, men precis som Bonniers Newsmill.se finns det anledning att misstänka politiska skäl, för när undersökande medborgarjournalistik får stor spridning får det också politiska likväl som ekonomiska konsekvenser för starka intressen, varför skulle de annars ta bort alla artiklar?

Det vanliga är att nedlagda nättidningar får ligga kvar på nätet som kulturella arkiv. Att bekosta servrar med artiklar på är ingenting för koncerner som omsätter miljardbelopp.

Innehållet som publicerades på Examiner.com skrevs av medborgarskribenter och professionella journalister som fick betalt i relation till hur mycket deras artiklar blev lästa. Ingen av skribenterna var alltså avlönade. 

Läs sparade Examiner-artiklar på Web Archive

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser

Wikipedia: Examiner.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Examiner.com