Vaccinationsvåldet – Finlands och Sveriges lagvidrighet underminerar folkhälsan

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 augusti 2016
- NewsVoice redaktion

Michael-zazzio-sara-boo-linda-karlstrom

DEBATT. Ett kraftfullt och hätskt mediedrev gentemot vaccinkritikerna har under denna sommar flammat upp i Finland. Gnistan som tände elden utgjordes av en lång artikel som publicerades den 17 juli i Finlands största finska dagstidning, ”Helsingin Sanomat”. Det skriver Linda Karlström och Michael Zazzio, vice ordförande respektive ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap samt Sara Boo, ordförande i National Health Federation (NHF) Sweden.

Helsingin Sanomat vaccin juli2016Linda Karlström blev uppringd av journalisten Sonja Saarikoski som på sedvanligt vis utlovade en mycket saklig och rättvis artikel, där drivkraften påstods vara journalistens eget brinnande intresse för vaccinfrågan och den ökande vaccinkritiken i Österbotten. Eftersom Linda så många gånger förut hade hört dessa vackra men dessvärre tomma ord om gammelmedias avsikter med sina vaccinreportage, tackade hon bestämt nej till att medverka i artikeln. Erfarenheterna har nämligen visat att det alltid slutar med en artikel fylld av förakt, fördomar, felaktiga ”fakta” och ett nedsvärtande av de välinformerade vaccinkritikerna.

Så blev fallet även denna gång. Redan rubriken på den långa artikeln spelade på läsarnas känslor och utmålade de välinformerade föräldrarna som ett hot:

Sonja Saarikoski, Linkedin
Bild: Sonja Saarikoski, Linkedin

”Vaccinkritiker försätter också andras barn i fara – enligt läkare kommer trenden att förändras först när det går riktigt illa för någon”. Därefter följde en hånfull och anklagande ingress: ”I Jakobstad vill många leva enligt sina egna värderingar: barnen vaccineras inte, officiella rekommendationer anses vara propaganda och hälsan sköts med silvervatten. Men vaccinationsvägran är inte en privatsak.”

Den sista meningen är dessutom lagvidrig eftersom medborgarna inte har någon som helst skyldighet att redovisa sina vaccinationer, lika lite som att de behöver vifta med sina patientjournaler i det offentliga. Sjukvård inklusive vaccinationer är i allra högsta grad en privat angelägenhet, såväl i Finland som i Sverige och de övriga nordiska länderna.

En explosiv utveckling

Men elden var lös och en tidigare relativt okänd riksdagsman vid namn Mikko Kärnä vaknade till liv och gick på sin Facebook-sida ut med att han till den finska riksdagen ska lämna in en motion som stipulerar att den som inte vaccinerar sina barn och inte besöker barnrådgivningen (BVC) regelbundet inte heller ska få något barnbidrag från den finska staten.

Tidningarna måste ha haft en riktigt rejäl nyhetstorka mitt i den värsta sommarvärmen som faktiskt infann sig just då eftersom det blev stora rubriker överallt.

Naturligtvis hakade redaktörer, kolumnister, politiker, kommunala läkare och andra förståsigpåare genast på mediedrevet.


Tidningarna fylldes av hat gentemot vaccinkritikerna och förståsigpåarna ondgjorde sig över dessa okunniga, ansvarslösa, osolidariska och oetiska människor som förorenade samhället. Kommentarerna haglade efter varje artikel och vaccinkritikerna blev samhällets legitimerade hackkycklingar.


 

Indoktrineringskampanj

Lokalpolitikern Elli Flén skrev en kolumn i Vasabladet och uppmanade alla beslutsfattare att kavla upp ärmarna och ta tag i eländet:

Bild: Elli Flén, pressfoto, Elliflen.fi
Bild: Elli Flén, pressfoto, Elliflen.fi

”Våra medier ska inte behöva – i sin i och för sig korrekta strävan efter objektivitet – ge samma utrymme åt vaccinationsmotståndet som de ger åt sjukvårdspersonal och myndigheter därför att dessa två helt enkelt inte är likvärdiga. Det ena är en åsikt, det andra är myndighetsinformation baserad på etablerad forskning.”

Susanna Ginman skrev i den största finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet en föraktfull artikel där hon bland annat konstaterade att:

”[Vaccineringsmotståndarna] anser att de har rätt och skyldighet att fatta beslut för sina barn. Att ovaccinerade barn utgör en fara för andras barn vet de kanske inte, eller så struntar de i det. De vaccin som ges till barn är väldigt välundersökta.”

Propaganda och hjärntvätt

Bild: Dan Frände professor i straff och processrätt - Pressfoto: tuhat.halvi.helsinki.fi
Bild: Dan Frände professor i straff och processrätt – Pressfoto: tuhat.halvi.helsinki.fi

Ett omfattande propagandamaskineri startade i Finland. Ginmans artikel återgavs i flera större finlandssvenska dagstidningar och kort därefter fick vi i gammelmedia ta del av en artikel som kablades ut från FNB: ”Vaccination kan bli lag”. I artikeln uttalar sig bland andra Dan Frände som är professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet.


Dan Frände anser att det inte räcker med att vaccinvägrare förlorar barnbidraget, utan vill ha ytterligare påföljder, förslagsvis i form av vite. Ett sådant förfarande ligger helt i linje med tillvägagångssättet vid hjärntvätt.


I de fall då föräldrarna ändå inte vill samarbeta anser Frände att:

”myndigheterna borde ha rätt att vaccinera barnen mot föräldrarnas vilja. Annars är det meningslöst.”

I och med det sistnämnda uppfylls kriterierna för hjärntvätt eftersom vaccinering kan leda till kroppsskada och dödsfall och det därmed handlar om individuell, fysisk bestraffning i de fall då en medborgare inte lyder staten.

Är då tvångsvaccinering bara ett tomt hot eller föreligger det redan ett faktiskt vaccinationstvång i Finland?

Finsk tvångslagstiftning och amnesi

Faktum är att utan någon som helst massmedial uppmärksamhet har Finlands regering redan under våren 2016 förberett ett lagförslag om tvångsvaccination. Finland har sedan tidigare en lag som tillåter en landsomfattande tvångsvaccination om stor fara föreligger. Denna lag har dock aldrig tillämpats. Det var inte ens tal om det under svininfluensahysterin, men tänk vad en tvångsvaccinering då skulle ha kunnat leda till i form av narkolepsi för att inte tala om alla de handikappande biverkningar som uppstod i kölvattnet av Pandemrix.

Uppenbarligen lider både politiker och ”experter” av minnesförlust. De dåliga erfarenheterna av de kroniska sjukdomstillstånd som Pandemrix ledde till är som bortblåsta. Nu vill den finska regeringen, trots de väldokumenterade skadorna, skärpa vaccinationstvångslagen och göra det möjligt för kommunerna att besluta om tvångsvaccination av vissa grupper i vissa områden om de anser att det föreligger fara. En sådan situation kan enligt ett expertutlåtande i grundlagsutskottet utgöras av en låg vaccinationstäckning med avseende på mässling.


Enligt såväl finsk som svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning är det patienten som själv bestämmer över vilken vård som vederbörande vill ta emot. Sjukvård är, utifrån FN-konventionen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, även en mänsklig rättighet men sjukvård är inte någon skyldighet.


Det förefaller dock inte som om de finska politikerna har begripit det. Finland håller uppenbarligen på att utvecklas till en fullfjädrad, totalitär stat, vilket gäller för många länder i världen, till exempel för USA där vaccinering är obligatoriskt i vissa stater såsom i Kalifornien.

Propositionen behandlas just nu av social- och hälsovårdsutskottet som har inhämtat ett utlåtande från grundlagsutskottet. Det som borde få alla medborgare att bekymrat och förvånat höja på ögonbrynen är att grundlagsutskottet i sina utredningar inte ser något hinder för att införa tvångsvaccination på kommunal nivå. Med andra ord anser Finlands grundlagsutskott att staten har rätt att göra intrång i de finländska medborgarnas kroppar och äventyra deras hälsa och liv utan deras medgivande.

Girirajan_graph_autism-rate-US

Autism ökar och mental kapacitet minskar i USA

Det vansinniga i dessa idéer blir än mer vansinnigt i skuggan av den senaste tidens avslöjanden om vacciner, vilka har kommit till allmänhetens kännedom genom läkaren Andrew Wakefield och hans film Vaxxed. Förutom Wakefields och hans läkarkollegors forskning om biverkningar efter vaccinering, i synnerhet efter trippelvaccinet mpr (mässling-påssjuka-röda hund), visar den mycket gripande filmen på en skrämmande verklighet om korrelationen mellan vacciner och utvecklandet av olika sjukdomar som till exempel autism.

Graf: Increasing prevalence of autism is due, in part, to changing diagnoses, 2015, The Pennsylvania State University


I USA ökar förekomsten av autism hypersnabbt och enligt docent och senior research scientist Stephanie Seneff vid MIT (Michigan Insitute of Technology), pekar prognoserna på att 8 av 10 pojkar och 2 av 10 flickor som kommer att födas år 2032 (om 16 år), kommer att bli autistiska.


Den tilltagande kurvan för autism är en exponentiellt tilltagande kurva som inte visar upp några som helst tendenser att plana ut eller ens mattas av. I dag är det fler än 1 av 50 i USA som utvecklar autism, ett tillstånd som var ytterst ovanligt i början av 1970-talet (< 1 av 5 000). Sedan dess har andelen autistiska barn mer än hundrafaldigats. Nobelpristagaren och läkaren Luc Montagnier är mycket bedrövad över de amerikanska myndigheternas sätt att agera med avseende på hur autism ökar.


Enligt uppgift har läkemedelsbolagen redan tagit fram ytterligare 250 vacciner som de är beredda att översvämma marknaden med.


Behöver vi nämna att det är bevisat att forskningsdata manipuleras av såväl myndigheter som läkemedelsbolag och att inga av dessa vacciner är tillräckligt testade med avseende på säkerhet? Det görs inga studier på vacciners cancerogena eller genotoxiska effekt. Vaccinationer är rena rama forskningsförsöken.

Vem ska hinna med att vårda alla dessa sjuka människor och vem skall stå för vårdkostnaderna? Samhällsekonomin är allvarligt hotad liksom medborgarnas liv och hälsa.

Signerat

Linda Karlström, vice ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap, redaktör för Vaccin.me

Michael Zazzio, ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Sara Boo, ordförande i National Health Federation (NHF) Sweden

Relaterat

CDC: US autism rate unchanged in new CDC report (2016)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • MadMan 17 Aug, 2016 at 12:49

  Det är löjeväckande hur somliga fortfarande nonchalerar föräldrars berättelser om hur deras barn har blivit förstörda av vacciner. När man till på köpet väljer att blunda för allt det vetenskapliga material, som faktiskt bekräftar föräldrarnas vittnesmål och dessutom väl beskriver varför vaccinskador uppstår, så inställer sig frågan: Vad föranleder en sådan kommentar som MadMan släpper ifrån sig. Handlar det om empatilöshet, i kombination med en motvilja mot att sätta sig in i befintligt material i frågan, eller har personen ifråga ett intresse av att bromsa sanningsspridningen om vacciner.

  Med den vurm för diktaturfasoner som kommentarstexten vittnar om, med sin fulla förståelse för läkemedelsindustrins och statens medicinska tvångsstyrning av befolkningarna, så gör personen ifråga gott skäl för det valda kommentarsnamnet.

 • Tänk om alla tog hand om sina barn såsom denna kvinna, Mary Tocco, beskriver i inledningen att hon gjort med sina fem barn:
  https://www.youtube.com/watch?v=OjGYgvnbJbM

  Jag såg den videon efter att hon dök upp i en video med Kent Hovind, om några känner till honom. Han satt nio år i fängelse för att “de” sa att han inte betalat tillräckligt till staten i skatt… eller hur det nu var. Han är mycket känd, och har bland annat videos om evolutionshoaxet. Hans fru fick också sitta i fängelse. Sedan blev det skilsmässa. Staten skadar allt.
  Nu ska Kent och Mary gifta sig:
  https://www.youtube.com/watch?v=ccXfPAL2jhE

 • THL Institutet för välfärd och hälsa https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/thl fick för en tid sedan en ny generaldirektör https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/thl/ledning/juhani-eskola. Eskola kom direkt från vaccinindustrin (se hans arbetserfarenheter och tidigare representationer). Han satte genast igång en vaccinationskampanj i Finland. Finländarna är ett auktoritetstroende folk och politikerna var inte sena att haka på vaccinationskampanjen (vilket också framgår i artikeln ovan).

 • @Marcus. Vilken kunskap är den viktigaste?. Den man fått genom en utbildning, med docent eller professorstitel utan att kanske på hela den tiden kommit i närheten av en patient.
  Sedan finns det en annan kunskap. Den man fått genom livets hårda skolning, där man på nära håll fått uppleva hur ens eget barn drabbats – och man genom den vetenskapliga litteraturen förstått att det beror på just vacciner. Jag själv träffat flera av dessa drabbade antingen som föräldrar – en av artikelförfattarna är faktiskt en sådan drabbad förälder – eller som drabbade barn/ungdomar.
  Jag har också träffat narkolepsidrabbade flickor, som faktiskt fått sakkunnig och medicinsk hjälp att bli kvitt flertalet av sina symptom – fastän det inte hunnit komma på pränt i den peer Review granskade litteraturen ännu. Men det finns reportage om dessa i 2000-Talets Vetenskap.
  Jag lyssnar mycket hellre på den kunskap som de sistnämnda står för och för den vidare.
  Ingemar Ljungqvist, chefred http://www.2000tv.se

 • @Ingemar Ljungqvist

  Det jag reagerar på är att media lyfter fram icke-medicinare (ofta mediautbildade) som vaccinauktoriteter, samtidigt som de implicit och explicit anklagar vaccinskeptiker för att ha fel, eller obefintlig, utbildning. (S.o.s. har jag föga tilltro till titlar överhuvudtaget, men utbildningsbakgrund säger i.v.f. något om varifrån personen kommer)

 • FÖR ATT TALA KLARTEXT

  De politiker som vurmar för att försvåra för funktionell medicin till förmån för läkemedelsindustrins patenterade droger är lata (sätter sig inte in i ämnet), korkade (förstår inte vad de läser) eller korurupta (för att det gynnar deras karriär) – eller sannolikt en kombination. Vi måste rösta bort de partier dessa korkskallar företräder och ställa krav på att även korkade tjänstemän måste få sparken (dit de inte gör någon skada). Fram tills nästa val måste vi sätta blåslampa på dagens lekmän som gjort politisk karriär och glöm inte att skriva på uppropet.

  Meningen är att vi ska välja kemoterapi som misslyckas i 97 % av fallen och fasa ut naturliga metoder som kan stoppa cancer i 80 % av fallen (och dessutom utan biverkningar). Har våra ansvariga tjänstemän och politiker blivit drabbats av någon diagnos?

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? … http://www.kostdemokrati.se/snabbanyheter/2016/08/15/visste-du-att-kemoterapi-misslyckas-till-97-procent/

  Räcker det inte att snart varannan svensk får cancer. Vill de att alla ska få cancer?

  – – –

  VACCINER

  Redan innan vaccinationskampanjen mot “svininfluensan” visste man att det var stor risk för neurologiska skador och en man vid Leif Arnold fruktade att det skulle kunna slå ut miljoner svenskar. Vad hade hänt om två miljoner svenskar fått narkolepsi? Kommer vi att se en epidemi av demens om ett eller två decennier efter detta oprövade experimentvaccin?

  Leif Arnold lämnade in en polisanmälan, en JK-, en JO- och en KU-anmälan i ett försök att få ansvariga att uppmärksamma riskerna. I sin anmälan yrkar han på att, den planerade massvaccineringen mot svininfluensan stoppas. I sin anmälan visar han också bevis för att, vaccinet är ett livsfarligt nytt experimentvaccin som allvarligt kan skada befolkningen. Och att myndigheterna systematiskt undanhållit viktig information till medborgarna samt ger uttalanden som är ren propaganda. Han påvisar även att det förekommer sannolika skäl att vaccinet kommer att igångsätta en pandemi … http://www.kostdemokrati.se/nyheter/files/2012/02/Pressmeddelande-091007.pdf

  Här är hans anmälan med dokumentation (som ansvariga mörkade) … http://www.kostdemokrati.se/midi/files/2013/01/JK-anmalan-svininfluensa-Leif-Arnold.pdf

  Läs mer:

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … http://www.kostdemokrati.se/scoop/2013/12/03/varningarna-fanns-dar-fore-vaccineringen/

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … http://www.kostdemokrati.se/midi/2013/12/04/influensavaccin-och-gardasil-vad-vi-tidigt-visste-om-riskerna/

  Så att flera hundra barn och ungdomar drabbades av narkolepsi var således en förväntad typ av “biverkan” och vi ska vara glada att inte miljoner svenskar drabbades med tanke på att fler än 5 miljoner vaccinerade sig (till en kostnad för mer än fem miljarder kronor vilket motsvarar ungefär vad den forna villaskatten drog in). Detta för ett värdelöst experimentvaccin som inte alls skyddade mot svininfluensan – med ruggiga biverkningar som vi ännu inte sett slutet på.

  Nu ska alla våra tjejer vaccineras med Gardasil med dubbel biverkningsrisk och även här med ett värdelöst experimentvaccin med svåra biverkningar.

  – Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitet … http://www.kostdemokrati.se/guests/2015/07/18/forskning-visar-att-hpv-vaccin-forstor-aggstockarna-som-kan-leda-till-sterilitet/

  I USA är man helt tossig och snart har de slagit ut hela befolkningen.

  – Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025 … http://www.kostdemokrati.se/margareta/2015/01/03/forskare-halften-av-alla-barn-kommer-att-vara-autistiska-ar-2025/

  Även förkrympta barnhuvud var sannolikt en konsekvens av ett nytt experimentvaccin (och snabbt hittade de på att det var Zika-viruset som var orsaken – och alla går på det.) … http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2016/03/16/who-zikavirus-och-vaccin/

  Läs mer om vaccin … http://www.kostdemokrati.se/guests/2014/08/21/darfor-ifragasatter-vi-vaccin/

  Och detta vill korkskallar till tjänstemän och politiker göra obligatoriskt. Hög tid att aktivt protestera när de våldför sig på våra barn – av dumhet eller så är de köpta. Annars är vi rökta.

  GLÖM INTE ATT SKRIVA PÅ !!!

  PS. Jag ifrågasatte inte heller vaccin för ett drygt decennium sedan och det krävdes både tid och mycket arbete med information från flera oberoende källor för att ändra åsikt – ”för alla vet ju att vacciner är nödvändiga och säkra” (vilket är djupt rotat). Även vaccinet mot TBE är ju mycket tveksamt om man läser på … http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2016/03/16/who-zikavirus-och-vaccin/#comment-364

  Så visa stor förståelse för de medborgare som fortfarande tror på vacciner. Dock ska självklart ansvariga tjänstemän och politiker kunna sin sak.

 • @Markus, Då får väl en Doctor of Science ryta åt dig Marcus., eftersom du verkar gilla eminensbaserad vetenskap
  Bra rutet Zazzio, Boo och Karlström med verkliga fakta.
  Det tycker Ingemar Ljungqvist som fick sin doktorsgrad genom ett sitt arbete om Aids Ursprung: Ett artificellt virus som först gav en aids epidemi hos de HS män i New York , senare LA och Frisco som deltog som kandidater för att testa ett experiment vaccin mot hepatit B.
  Ref bl.a http://www.2000tv.se sök under den engelska flaggan

 • Studierna hos CDC för Aluminium (som är neurotoxiskt) i vaccin är baserade på FDA’s mängder för ‘ingestion’ (ätas genom mat) och studier genom injektion har inte gjorts.

 • Hur svårt ska det vara att förstå att vaccin är INTE har genomgått dubbelblinda placebokontrollerade studier. DET FINNS INTE. Så att påstå att vaccin är ‘studerade’ länge är ren ignorans, okunskap och rent av farligt.
  ALL annan medicin måste gå igenom dessa studier men inte vaccin, varför inte då?
  Det har inte publicerats några studier om vaccinerade mot ovaccinerade, varför inte då?

  När ett barns utvecklande hjärna utsätts för vaccin tar dom sig igenom blodhjärnbarriären vilket leder till att hjärnans egna immunförsvar microglia aktiveras och attackerar viruset. Detta leder till hjärnskada

 • Journalister, en kommunikationskonsult, en officer och en jurist – är auktoriteter inom medicin i massmedia. Imponerande.

 • Att inte fler har insett att detta ‘elaka spel’ handlar om allt annat än människors hälsa är helt enkelt ..ofattbart! Är SÅ trött på okunniga och naiva (för att inte tala om ‘köpta!) politiker och journalister!!

  Instämmer med Stig Olsson (kl13.26) betr.
  “..När jag var barn sprang föräldrarna med oss barn till grannen om någon av dennes barn fått någon av dessa barnsjukdomar, för sjuktiden blev kortare och inga biverkningar för oss ungar heller. Däremot var det allmänt känt att om man som vuxen fick någon av dessa barnsjukdmar, ja då var det allvarligt. Jag vet, för jag hann aldrig få…”

  PS — Stig, jag förmodar att det var vattkoppor du hade vid 32..

  Jag och mina 4 syskon hade alla barnsjukdomarna som barn och vi spelade kort, lekte med kattungarna, läste Pippi Långstrump- och BullerbyBarnen- böckerna högt för varandra. Dessutom avnjöt vi mkt glass och annat gott. Ingen vi kände var speciellt sjuk ..o’ ingen vi kände dog!

 • @Madman
  Ta reda på litet fakta nästa gång så blir det inte så pinsamt för dig.

  I detta klipp från C-SPAN läser republikanen Bill Posey upp vad William Thompson skrivit i sin rapport angående autism och MMR vacciner. Thomson arbetar på CDC i USA vilket är motsvarigheten till Sveriges folkhälsomyndighet. Detta inspelade klipp från kongressen i USA sändes Juli 2015.

  Relationen mellan vaccin och autism är attså ingen myt, det kan vi konstatera.

  “REP. Bill Posey Calling for an Investigation of the CDC’s MMR reasearch fraud”
  http://www.c-span.org/video/?c4546421/rep-bill-posey-calling-investigation-cdcs-mmr-reasearch-fraud

 • Det finns många sätt att lamslå ett land på, det är uppenbart. Att USA kommit så långt är väl bara ännu ett bevis på hur väl deras hjärntvätt fungerat.

  Därför är det så fruktansvärt att vårt älskade grannland Finland verkar ha tagit upp den hjärntvättande stafettpinnen, för vad kan man annat kalla det när landets medborgare ska köras över av något som verkligen är ett ingrepp och övergrepp av den personliga integriteten?!

  VARFÖR ska det helt plötsligt bli tvång att ta vaccin för något så harmlöst som mässling, påssjuka, röda hund? När jag var barn sprang föräldrarna med oss barn till grannen om någon av dennes barn fått någon av dessa barnsjukdomar, för sjuktiden blev kortare och inga biverkningar för oss ungar heller. Däremot var det allmänt känt att om man som vuxen fick någon av dessa barnsjukdmar, ja då var det allvarligt. Jag vet, för jag hann aldrig få smittkoppor som barn, däremot när jag var 32. Det var inte kul!

  Nä, snälla finländska politiker, förstör inte ert lands framtid pga er okunskap. Det vore fruktansvärt!

 • Lever de här vaccinationsmyterna fortfarande?
  Skrämmande.
  Kan faktiskt förstå om myndigheter till slut blir frustrerade över de konstigheter som den så kallade antivaccinationsrörelsen utsätter samhället för.

 • Läskigt!
  Otäcka krafter och maktmissbruk att försöka ge kritiker mindre utrymme!

  Hur kan de möta vaccinationer så oprofessionellt och dåligt 2016!

  Pinsamt och omoget och robotstyrt!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *