Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

David Rothkopf: Världen styrs av 30 finansfamiljer och politisk dysfunktionalitet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 september 2016
- Torbjörn Sassersson
David Rothkopf - Foto: Ted Talk, 2015

David Rothkopf som tidigare var VD på Kissinger Associates och som skrev boken “Superclass” om den globala supereliten säger att en liten skara på endast 30 finansfamiljer – med en underklass av 6000 personer – styr världen. Han menar även att det största hotet mot USA är ett handlingsförlamat ledarskap som sitter fast i en vi-mot-dem-mentalitet.

Text: Torbjörn Sassersson – Bild: David Rothkopf – Foto: Ted Talks, 2015

Rothkopf är idag VD på Foreign Policy Group och redaktör för FP Magazine. Han drev även konsultfirman Garten Rothkopf specialiserad på globala trender vid sidan av sitt författarskap. Han senaste bok heter: “National Insecurity: Making U.S. Foreign Policy in an Age of Fear”. Tidigare var Rothkopf grundare av samt ordförande och VD på Intellibridge Corporation, som bla arbetar med underrättelseanalyser för kunder som det amerikanska säkerhetsetablissemanget, investerare, finansorgan och företag.

Rothkopfs studier av den globala supereliten speglar resultaten som Federal Institute of Technology i Zürich funnit. Institutet konstaterar att 147 storföretag har tillräkligt stor makt för att kunna påverka världsekonomin. Man fann även att alla dessa 147 företag hade styrelsemedlemmar som satt i varandras styrelser (interlocking boards of directors).

Under ett TED-föredrag säger David Rothkopf att USA som världens rikaste nation har mycket värre utmaningar än IS att konfrontera och det är USA:s interna problem som består av en destruktiv och rädslobaserad handlingsförlamning, en oförmåga att kreativt handskas med svåra internationella och nationella problem. Han nämner ett dysfunktionellt Washington och handlingsförlamningen är ett större hot mot USA än alla uppfattade externa hot.

Rothkopf beskriver ett USA och andra länders regeringar vars ledande politiska grupperingar ser kreativt tänkande som direkta hot. Dessa små grupperingar lider av en dysfunktionell gruppsykologi, enligt honom.

“I tankesmedjor, där det är meningen att folk ska skapa nya ideer, kommer inga nya idéer fram för om du har en ny djärv ide, blir du inte bara attackerad på Twitter, du blir inte bekräftad för ett nytt regeringsuppdrag, för att vi är förhöjt reaktiva till giftigheten i den politiska debatten.

Vi har regeringar med en vi-mot-dem-mentalitet, små grupper av personer som tar beslut. Om du sitter i ett rum med en liten grupp av människor, vad får du? Du får grupptänkande. Alla har samma världssyn och alla perspektiv som kommer utifrån betraktas som hot. Detta är en fara.”

Rothkopf nämner i sitt föredrag nedan WTC 911 och att USA efter händelsen, som en reaktion, tittade i fel riktning för att lösa problemet och sedan fortsatte att reagera, men nu mot det negativa resultatet av den första reaktionen.

Rothkopf: How fear drives American politics – TED Talks

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Carnegieendowment.org: David Rothkopf

The FP Group om David Rothkopf

New York Times (1989): Kissinger and Friends And Revolving Doors

Your News Wire: Former Kissinger CEO Says The World Is Run By 30 Families

Source Watch om Kissinger Associates, Inc.

Source Watch om David Rothkopf

Wikipedia om David Rothkopf

Henryakissinger.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq