GMO – EFSA satsar folkhälsan på genetisk roulette

publicerad 17 september 2016
- Ulla Gabay
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet -Pressfoto: EFSA

Kulan som rullar är definierad som GM-mat av myndigheten. Storspelarna runt bordet är bioteknikjättarna. Och markerna stavas stacks, staplade genbyggen, en GMO-cocktail som inte tycks oroa EFSA [Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet] med sin förlegade riskbedömning.

Text: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay | Bild: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Pressfoto: EFSA

Trenden det senaste decenniet från biotech-företagen är att bygga en pyramid av gener med nya egenskaper i ett och samma frö. ”Allt-i-ett”, i syfte att mota bort ogräs, samt redan GE-resistenta insekter, bakterier och andra angripare på fälten. Det hela kallas för ”genestacking” (1). Från augusti 2016 har EFSA antagit 28 yttranden som involverar stacks för GM-mat och GM-foder (2). Trots att ännu ingen vet om ens de mono-förändrade grödorna är säkra för den mänskliga hälsan.

In vivo-experiment (levande celler) med studier på människor är av etiska skäl inte tillåtna när det gäller genteknik (GE-genetic engineering). Tester på djur är hårt reglerade och kräver ibland tillstånd (3). Och det går inte att i förväg säkerställa hälsoeffekterna efter årtionden med konsumtion av GM-mat. Varken med begränsade In vitro-experiment (provrörsstudier), eller med några kortare studier på djur som råttor.

Därför använder myndigheterna riskmodellen ”substantial equivalence” (huvudsaklig överrensstämmelse med traditionella grödor) för att säkerställa GMO-grödors påverkan på miljö och hälsa.

Förlegad riskbedömning

Den 9 november 2015 publicerade Frontiers en metastudie från Department of Environmental Systems Science, Swiss Federal Institute of Technology, Institute for Integrative Biology, Zurich, Switzerland och Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany över riskerna med kombinationseffekt av staplade Cry-toxiner i Bt-grödor, i förhållande till dagens riskvärdering (4).

Att döma av nya riskvärderingar verkar EFSAs bedömning för stack-produkter fortsatt bygga på ”huvudsakligen lik sin naturliga motsvarighet”.

 1. Syngentas (EFSA-GMO-DE-2011-99) ansökan om marknadsgodkännande för Zea-majs bestående av 5 stacks:  Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21. Som även innehåller 20 underkombinationer, av vilka ingen tidigare enskilt godkänts för mat- eller foderanvändning (5).
  a. EFSAs vetenskapliga riskvärdering, 26 augusti 2016: ”… majsmixen av 5 olika typer reste ingen säkerhetsoro och det finns inga skäl att förvänta interaktioner mellan de enskilda komponenterna rörande säkerheten för mat och foder …” . Majsen ansågs vara ”… lika säker och näringsrik som sin konventionella motsvarighet …”.
  b. För de 20 underkombinationerna kom panelen, genom en ”weight of evidence approach” (sammanvägd bedömning), fram till att ”… de är förväntade att vara lika säkra som de 5 majsgrupperna”, trots att inga uppgifter om kombinationerna inkluderats i ansökan.
 1. DuPont Pioneers (EFSA-GMO-NL-2007-47) ansökan om marknadslansering av en ogrästolerant sojaböna, en stack av 305423 x 40-3-2 med högt innehåll av oljesyra (oleic acid), som mat och foder-produkt (6). Av vilka 40-3-2 är en glyfosattolerant sort (7) med förnyat tillstånd från 2010 (8), då EFSA ansåg det ”osannolikt” att sojans rDNA skulle kunna överföras till bakterier och andra mikroorganismer.
  a. EFSAs vetenskapliga riskvärdering, 18 augusti 2016: ”… sojamixen av 2 typer reste ingen oro rörande säkerheten för mat och foder, eller näringsinnehåll”.
  b. Vidare undanröjde EFSA alla tvivel om horisontell gentransfer (9): ”Risker förknippade med en osannolik, men teoretiskt möjlig, horisontell överföring av rekombinanta gener från soja 305.423 x 40-3-2 till bakterier identifierades inte”. EFSAs GMO-panel bedömde sojabönan som lika säker som icke genmodifierade bönor och rekommenderade därför en ”post-market monitoring plan”, alltså en plan för uppföljning efter marknadslansering.

Allmänheten får komma in med synpunkter på sojabönan inom en månad, men då gäller det att ha på fötterna i form av tunga studier för att bli tagen på allvar, vilket inte ens oberoende forskare klarar av (se punkt 3 nedan):

Läs mer: Livsmedelsverket: Ge synpunkter på en genmodifierad sojaböna

 1. Turerna runt en Bt-majs, stack-uppbyggd av MON810 (Monsanto) och Bt11 (Syngenta), är ett avskräckande exempel för allmänheten att ens försöka protestera. Det hela byggde på en begäran från Europakommissionen till EFSA om att gå igenom en vetenskaplig publikation av Bohn et al. (10).
 2. Den 27 juli 2016 publicerades EFSAs genomgång (11): Enkelt uttryckt kom myndigheten fram till att dess tidigare riskvärdering av de två involverade GMO-majssorterna skulle förbli giltiga och tillämpliga”. Ett beslut byggt på konstaterandet att ”osäkerhet återstår” runt Bohn-studiens fynd. Vilket stämmer väl överens med det mesta jag sett av myndighetens bedömningar; EFSA vet och kan bäst, utan inblandning av andra än deras utvalda ”stakeholders” (intressenter).

Skillnad på sprayade toxiner och GE-planterade

När det gäller GM-maten handlar det till stor del om Bt-grödor. Med tekniskt målstyrda Cry-toxiner, proteiner som produceras av Bacillus Thuringiensis när de bildar sporer som ska klara extrema förhållanden. Cry-toxinerna brukar försvaras med att de redan använts i ett århundrade inom jordbruket. Skillnaden är att när de som tidigare sprayats på grödorna, har de genom UV-strålning och regn haft limiterad effekt på andra insekter.

Då har också proteinerna använts i sin inaktiva kristallinform som kräver en omfattande process för att bli aktiv. När Cry-toxinerna i stället med genteknik appliceras in i plantornas DNA, uppstår en helt ny dimension av exponering för insekter och andra organismer som inte är målet. Både ovan och under jord. Vilket även öppnar för kroniska och långvariga effekter (12).

Människan utgör precis som allt annat i miljön ett ekosystem. Inte minst vår tarmmiljö och dess viktiga mikroflora är direkt utsatt för mat-toxiner. Med eventuella följder för immunförsvaret och för de signalsubstanser bakterierna i magen producerar.


Mot bakgrund av att riskbedömningen av GM-maten för den mänskliga hälsan enbart är baserad på teoretiska resonemang, byggda på begrepp som ”huvudsaklig överrensstämmelse” och ”eventuella förväntningar”, är det inte försvarbart att EFSA använder EU-medborgarna som levande provrör.


Swisha-UllaGabayDet tog nästan ett halvt sekel för FDA att inse sitt misstag att släppa lös transfetterna i den processade maten (13). Ett misstag som kostade åtskilliga tusentals liv genom dödliga hjärtattacker. Risken är stor att vi nu står inför ett ännu större misstag med EFSAs förlegade bedömning av GM-maten.

Text: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Källor

 1. Genestacking:

http://isaaa.org/resources/publications/pocketk/42/default.asp

 1. EFSA/28 yttranden om stacks:

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo

 1. Reglering av djurstudier/EU & GE:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm

http://www.gesustainability.com/enabling-progress/research-and-development/animal-testing/

 1. Metastudie från Schweiz och Tyskland:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2015.00071/full

 1. EFSA/Syngentas Zea-majs:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4567

 1. EFSA/DuPont Pinoeers soja:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566

 1. Glyfosatpåverkan/Norska studier av sojabönor:

2016: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2016.00028/full

2014: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613019201

 1. Glyfosattolerant sojaböna 40-3-2:

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1908

 1. Horisontell gentransfer/KI:

https://mesh.kib.ki.se/term/D022761/gene-transfer-horizontal

 1. Publikation 2016 av Bohn et al.:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26993955

 1. EFSAs bedömning av publikationen Bohn et al.:

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1073e

 1. Sprayade kontra GE-planterade Cry-toxiner:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2015.00071/full

 1. FDA/Transfetter:

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm372915.htm


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *