Kriget mot Muammar Gaddafi och Libyen skapade flyktingkatastrofen

publicerad 28 september 2016
- av NewsVoice
Gaddafi besöker Arafat, 1992 - Foto: Sipa Press (Sipa.com)
Gaddafi besöker Arafat, 1992 - Foto: Sipa Press (Sipa.com)
År 1992 - Muammar Gaddafi besöker Yasser Arafat på sjukhus efter att Arafat skadats i en flygkrasch - Foto: Sipa Press (Sipa.com)

DEBATT. Det är ställt utom allt tvivel att krigen mot Irak och Libyen är två av det senaste århundradets största krigsförbrytelser. De två länderna var visserligen diktaturer, men de var inga hot mot världsfreden.

Text: Olle Ljungbeck, Gävle 

Lika mycket är det ställt utom allt tvivel att dessa krig ledde till den katastrofala flyktingkatastrofen vilken också ledde till att tusentals drabbades av drunkningsdöd för de som flydde från den terrorism som blev följden av diktatorernas fall.

Det skulle vara mig främmande att försvara diktatorer, men det är inte säkert att bästa sättet är att störta dem innan man har någon lösning på vad som skall komma efter? Självklart måste det finnas en mer intelligent lösning än krig.

Någon prövning av om dessa krig var krigsförbrytelser kommer aldrig att göras eftersom krigstribunalerna kontrolleras av väst.

Efter krigsförbrytelsen är det en ödets ironi att Sverige (läs regeringen) skall få ta åt sig äran att kalla sig "humanitär stormakt" i världen på grund av att man tog emot alla dessa som flydde från ett kaos som Sverige (medverkade med JAS) varit med och skapat.

Tänk om det funnes någon organisation i världen med anseende som ville driva frågan om en misstänkt krigsförbrytelse.

En sak som inte får förbises varför kriget startades är att Gaddafi hade för avsikt att sälja olja i euro och dessutom utlovade en valuta baserad på guldfot.

Bara vore att få vederhäftiga organisationer att ta upp frågan skulle kanske kunna få inte bara folk i vårt land att tänka till. Kanske en del i vårt land tom skulle kunna inse att en NATO-anslutning och hetsen mot Ryssland inte är annat än galenskap och något USA eftertraktar. Varje människa som är det minsta insatt borde inse att Ryssland inget hellre vill än att inleda ett intimt samarbete med EU (Europa) på alla områden. Detta skulle också på samma sätt gynna Europa.

Vad Muammar Gaddafi gjorde för sitt folk

Nedanstående visar under vilka "vidriga" förhållanden det libyska folket levde [ironi]:

 1. Det fanns inga elräkningar i Libyen. Elektricitet var gratis för alla medborgare.
 2. Det fanns ingen ränta på lån. Statliga banker gav lån till alla medborgare till noll procent ränta enligt lag.
 3. Att ha ett eget hem ansågs vara en mänsklig rättighet i Libyen.
 4. Alla nygifta i Libyen fick 50,000 USD. Dessa pengar skulle göra det möjligt för folk att köpa sin första lägenhet. Regeringen ville bidra till att starta en familj.
 5. Utbildning och medicinska behandlingar var fria i Libyen. Innan Gaddafi kom till makten kunde bara 25 procent av libyerna läsa. Idag är siffran 83 procent.
 6. Libyer som ville göra karriär inom jordbruket fick åkermark, bostadshus, utrustning, utsäde och boskap för en snabb start för sina gårdar, helt gratis.
 7. Om libyerna inte kunde hitta den utbildning eller medicinsk utrustning som de behövde, hade de möjlighet att åka utomlands med hjälp av statliga medel. De fick betalt av staten med 2300 USD per månad för att klara boende och bil.
 8. Bilköp subventionerades till 50 procent med statliga medel.
 9. Priset på bensin i Libyen var 0,14 USD (cirka 0,10 euro) per liter.
 10. Om en libyer inte fick ett arbete efter examen, betalade staten den genomsnittliga lönen för det yrke som man sökte jobb inom, tills en adekvat sysselsättning hittades.
 11. Libyen hade ingen utlandsskuld och dess reserver uppgick till 150 miljarder USD, pengar och guld som nu ockupationsmakterna har fördelat mellan sig.
 12. En del av inkomsterna för libysk oljeförsäljning gick direkt till räkenskaperna för alla libyska medborgare.
 13. Mödrar som födde barn, fick 5000 USD.
 14. 25 procent av libyerna har universitetsexamen.
 15. Gaddafi lanserade ” Great Manmade River Project ” (eller GMMRP GMMR, det stora konstgjorda flodprojektet) i Libyen. Det är världens största dricksvatten- och pipelineprojekt för bättre vattenförsörjning till befolkningen och jordbruket.

Tack och lov att NATO (USA) och rebellerna har "befriat" det libyska folket från detta. Sveriges insats med JAS-plan har också del i denna "hjälp". Det Libyska folket är troligen mycket tacksamma!

Med detta vill jag inte påstå att Gaddafi inte förtryckte hela sitt folk, men att därifrån gå till att störta honom och skapa det inferno som följde kan inte ha varit den intelligentaste lösningen!

Text: Olle Ljungbeck, Gävle